Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

3AYFA CUMHURİYET 25 EYLÜL 1999 CUMARTESİ 16 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Jahin Işareti 10.30 Prima Macera fN (Mark of the Hawk) - Afrika'da ırkçılığa Sv karşı verilen, kimi zaman şiddet dolu. kimi za- nan da banşcıl bir havaya bürünen mücadelenin Jilatıldığı fılmin yönetmeni Michael Audley. )yuncular: Eartha Kitt, Sidney Poitier. Juano Her- ıandez (1957 Ingiltere, 83 dk). Ûç Arkadaş 12.00 TRTINT Duygusal /İ7\ Birbirine yürekten bağlı üç yoksul arkadaş- ^Ty la, yaşamlanna kanşan kör bir kızın duygu- al öyküsü. Yönetmeniiğıni Memduh Ün'ün üst- bndiği yapımın başrollerinde Hülya Koçyiğit, Ka- rir Inanır, Müşfık Kenter \ ar (1971). Kaderin Oyunu 14.10 Kanal D Dram /fN (Heartbeat) - Billy Grant. televizyonda ça- \£/ lışan başanlı bıryapımcıdır. Fakat ış yaşamın- daki bu başannın aksıne özel hayatında sorunlar >aşamaktadır. Eşinden boşanmış ve çok sevdiği iki oğlunu görememektedir. Yön: Michael Miller. Oyn: John Ritter. Polly Draper, Nancy Morgan. Kelepçeti Âşık 15.00 TGRT Macera ©(To Catch a Thief) - Riviera'da emekliye aynlmış bir hırsız, orada kendisinin stilini taklit eden bir hırsızı yakalar. Yön: Alfred Hitch- cock. Oynr: Cary Grant, Grace Kelly, Jessie Roy- ce Landis. John Wil!iams (1955 ABD, 97dk). HoDvw<xxL- 15.30 TRT 2 Macera /fN (Hijacking Hollywood) - Los Angelas'a ha- \£J yallerini gerçekleştirmek için gelen Kevin Conroy, bir süre sonra başan ve başansızlık ara- sındaki farkı anlamaya çalışacaktır. Yön: Neil Mandt. Oyn: Henry Thomas. Scott Thompson. Yüzbaşuun- 18.00 Show TV Duygusal /J^\ Köyün güzel kızlanndan Emine, günün birin- \Zs de köyünün yakınlannda bir subavla karşıla- şır ve onunla birlikte olur. Köyden aynlan subay. Emıne'yi bir daha aramaz. Bubirliktelikten güzel bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir... Yönetmen: Aram Gülyüz. Oyuncular: Cüneyt Arkın. Zeynep Değirmencioğlu. Başkanın Çocuğu 19.50 atv Güldürü (First Kid) - Amenka Bırleşık Devletleri Başkam'nın çocuğunu korumakla görevlen- dirilen gizli servis ajanı Simms'in başından geçen olaylar konu ediliyor. Yönetmen: David Mickey Evans. Oyuncular: Sinbad. Brock Pierce. Timothy Busfıeld( 1996 ABD, 101 dk). 20.45 / Kanal 6 / Zübük Ayrıntı yanda 21.45 / Kanal D / Kusursuz...Aynntı yanda Suçhı 21.55 TRT INT Dram Üstüne kuma getirdiğı ıçin kocasından boşa- nan iki çocuklu dul bir kadının. hayatına gi- ren devrimci bir gençle yaşadığı aşk öyküsü an- latılıyor. Osman Seden'in yönetiminde Gülşen Bubikoğlu, Tank Tarcan ve Bülent Bilgiç var Son Hasat 22.00 Kanal E Dram . (The Last Harvest) - Chauqui, oğlunun ma- den kazasında ölmesinden sonra madenciliği bırakıp. Almona Çiftliği'ne gelır. Çiftlikte göç- menlerle yerliler arasında bir ırk aynmcılığı yaşan- maktadır. Yönetmen: Miguel Pereira. Oyuncular: Patricio Contreras, Leonor Manso. Zehirü Sarmaşık 23.00 Interstar Gerilim ©(Poison Ivy) - Evlı bir adamla ilişkiye gıren ve evdeki yerini sağlamlaştırmak için ada- mın kansını balkondan ıterek ölümüne neden olan bir genç kızın öyküsü. Yön: Katt Shea Ruben. Oyn: Drew Barrymore, Sara Gilbert, Tom Sker- ritt, Cheryl Ladd (1992 ABD, 89 dk). Cennetin Kapısı 23.20 atv Güldürü ©(Exit to Eden) - Los Angeles'ın en güveni- lir polislerinden olan Fred Lavery ile ortağı Sheila Kingston'ın bir elmas kaçakçısını yakala- maya çalışırken yaşadıklan olaylann öyküsü. Yön: Garry Marshall. Oyn: Dana Delany, Paul Mercu- rio, Rosie O'Donnell (1994 ABD, 113 dk). Deneyimkr 24.00 ctv Dram (Esperiences) - Kendine fazla güveni olma- yan yinmi yaşındaki Paola, yayıncılık yap- maktadır. Manuel ise başanlı bir jeologtur. Bir Afrika gezisi sırasında karşılaşırlar. Aralannda başlayan ilişki, Manuel için Afrika'nın sıkıcı or- tamına karşı durmayı sağlayan fıziksel bir yakın- laşma iken Paola için. yaşamındaki önemli deği- şikliğin başlangıcıdır. Yönetmen: Duccıo Tessa- ri. Oyn: François Eric Gendron, Marghenta Buy. 00.50 / TRT 2 / Uğultulu... Ayrıntı yanda Joe Panther 01.00 TGRT Macera . (Joe Panther) - Genç Kızılderili Joe Panther beyazlann dünyasında yaşamak istemekte- dir. Ama bunun için ödemesi gereken bedel epey- ce ağır olacaktır. Yön: Paul Krasny. Oyn: Brian Keith, Ricardo Montalban (1976 ABD, 110 dk). ^7\ <O Ol O Yabancı izleyin Orta Değmez O R A D Y O CuMHURtYETTE BüGÜN G \ R AO VO I) Cumhuriyei 07.00 Sabahın Rengi 09.30 Fahrettin Ece- vifle Trafik 10.30 Am- can Burda - Tekrar (il- hanŞeşen) 12.30 Al- bümlerden Seçme)er 13.30 Pop Klasik 14.05 Türkülerin Dili (Ekrem Ataer) 16.05 Ezgilerden Notalara (Erhan Tıraşın) 17.00 Plak Arşivinde Gezin- ti (Erdener Koyutürk) 18.30 İyi Yolculuklar- Tekrar (Bozkurt Cen- dey) 19.30 BuzluÇay (Uğur Dinçer) 21.30 Engin Evin'le Unutul- mayanlar 24.00 Ge- cede Fayton Sesleri (Hülya Behramoğlu) 01.30 Cumartesi Ge- cesi. Tel: 0 212 513 80 06 Faks:0212 513 7719 • 09.30 Fahrettin Ecevit'le Trafik: Yapımda, 'Araçlarımız için yaptırmak zorunda olduğu- muz sigortalar ve Türkiye'de sigortacılık' hakkında bılgı veriliyor. Programa.Genel Sekre- terı Bilgi Kongar katılıyor. • 14.05 Türkülerin Dili: Ekrem Ataer'in sun- duğu yapıma Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ katılıyor. • 16.05 Ezgilerden Notalara: Programın bu haftakı bölümünde 1809-1847 yılları arasında yaşamış olan Alman besteci Felix Mendelssohn- Bartholdy'in Op.64 mı minör Keman Konçer- tosu ile Op.90 4 numaralı La Majör 'rtalyan' başlıklı senfonisıne yer veriliyor. • 24.00 Gecede Fayton Sesleri: Hülya Beh- ramoğlu nun hazırladığı programda edebiyat dünyasından seçkin örnekler yer alıyor. Kanal 9 12.15 Türk-Yunan ve AB ilişkileri TV Servisi - Türkiye - Yu- nanistan - AB ilişkileri ve Kıb- ns'ın geleceğinin ele alınaca- ğı "Polemik"programını Av- ni Özgürel sunuyor. Yapıma, lstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Manisalı konuk oluyor. • • • • - . \ . < > • • ' . . - , . - • . . - • . - - - - - " • " • • " Onyargılı gazetecinin iş aşkı TGRT 14.00 Üniversite sorunlan TV Servisi - "Zirvedeki Rüzgârlar"' adlı tartışma prog- ramında, üniversite sorunlan ve YÖK masaya yatınhyor. Prof. Dr. Bener Karakartal'ın hazırlayıp sunduğu yapıma. Prof. Dr. l'stan Ergüler, Prof. Dr. Yıldız Hanyayla. Prof. Dr. Tosun Terzioğlu, Prof. Dr. Ahmet Serpil ve Prof. Dr. Se- ha Timiç katılıyor. TV Servisi - "Rolling Sto- ne" muhabiri Travolta gece bo- yunca bile bilgisayannı açık bı- rakan. işine düşkün biridir. Son olarak peşinde koştuğu iş de Los Angeles'taki saglık kulüplerini teşhir etmektir. Ama tam hazırladığı yazıyı ba- sacakken. aerobik öğretmeni Curtis'e âşık olur... Adam (Travolta) sağhk kulüp- lerine. 1980"liyıllannbinnibul- mak amacıyla gidilen "single bar"lan gözüyle bakıyor. Los sgr Kanal D 21 45 Kusursuz Aşk - Perfect / Yönetmen: James Bridges / Se- naryo: Aaron Latham, James Bridges /Oyuncular: John Tra- volta, Jamie Lee Curtis, Anne De Salvo, Marilu Henner, Laraine Newman, Jann VVenner / 1985 ABD, 120 dakika. Angeles'taki saglık kulüplerinden biri. "Sport Connection". En popüler aerobik hocası da Jessie (Curtis). Ne var ki Jessıe'nin da- ha önce gazetecılerden ağzı yan- mış, röportaj yapmak istemiyor. "Kusursuz Aşk". senaryo- sunu yönetmen Bridges ve gaze- teci Aaron Latham ın yazdığı, haddınden fazla uzun, hedefıni yanlış saptamış bir fılm. Buna ragmen iyi nıyet \e zekâ belirti- leri seziliyor. Gene de, bu yönetmen-senarist- aktör üçlüsünün, yani Bridges. Letham ve Travolta'nın ilk ortak çalışması "Şehir Kovboyu"nun düzeyine varamıyor. "Rolling Stones'* dergisinin hakiki editörü VV'enner, kendisi- ni oynuyor ve mesleki sıfatıyla öyle nefret \erici şeyler yapıyor ki (örneğin Adam'ın bir yazısı- nı ona haber vermeden yeniden yazdınp sansasyonel hale getiri- yor), herhalde Wenner'ı oyna- yan VVenner" in dışında bin ol- saydı. Wenner onu dava ederdi. Toplum ahlakına takılan ilişki TRT 2 00.50 TRT2 21.05 Nâzım'ın deprem şiirleri TV Servisi - Sunuculuğunu şair-yazar Artilâ tlhan'ın üst- lendiği "Zaman İçinde Bir Volculuk" programının bu bö- lümünde, Nâzım Hikmet'ın depremle ilgili şiirleri yorum- lanıyor. Yapım ve yönetimini Nedret Çatay'ın üstlendigı programda llhan, Marmara dep- remiyle ilgili yaşadığı olayla- n da anlatıyor. BRT 23.00 Osmanlılık tartışılıyor TV Servisi - "700. yıldö- nümündeOsmanlıgerçeği", "Bilinmeyen yönleri ve fark- lı boyutlarıyla Osmanlılık", "Osmanlılığın günümüzde- ki yansımalan" konusununun tartışılacağı "Mim Noktası"na yazar Mehmet Niyazi, yazar Orhan Koloğlu, İÜ Edebiyat Fakültesi Bilım Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ekmeteddin İhsanoglu ve İÜ Medeni Hu- kuk Kürsüsü Ana Bilim Başka- nı Prof. Dr. Hiiseyin Hatemi katılıyor. Programı Prof. Mim Kemal Ökenin hazırlayıp su- nuyor. Uğultulu Tepeler - VVuthe- ring Heights / Yönetmen: Peter Kosminsky / Oyun- cular: Juliette Binoche, Ralph Fiennes, Janet McTeer, Simon Snepherd, Jeremy Northam / 1992 ABD - Ingiltere ortak yapı- mı, 106 dakika. TV Servisi- Orta sınıftan mut- suz bir ailenin kızı. kendı top- lumsal konumundan aşağida olan genç bir delikanlıya âşık olur. Ancak genç çiftin bu aşkı, katı ku- rallardan oluşan lngiliz toplumu- nun ahlak anlayışına çarpacaktır... "Uğultulu Tepeler". lngiliz yazar Emily Bronte'nin (1818- 1848) bugün kiasikleşmiş roma- nından. genç kuşak eliyle yapıl- mış yakın tarihli bir uyarlama. Daha önce William VVyler, Robert Fuest ve birkaç yıl ön- ce Çinlilerin kitaptan yaptığı uyar- lamalar ilgi çekmiş, özellikle Wyler'ın 1939 tarihli yapıtısine- ma klasikleri arasına girfhişti. Emily Bronte'nin Türkçeye "Ölmeyen Aşk", "Rüzgârlı Tepe", "Rüzgârlı Ba>ır" \e en son "Uğultulu Tepeler" adıy- la çevrilmiş olan bu tek romanı, yaşadığı Yorkshire bölgesinin kasvetli havasını yansıtır. Emily Bronte, Irlandalı bir din adamı- nın kızıydı. Bronte ailesi 182O'de,beşkız Juliette Binoche'nin oynadığı film, Emily Bronte'nin kiasikleşmiş romanından uyarlandı. ve bir erkek çocuklanyla. Y'orks- hire kırlanndaki Haworth"a yer- leşti. Ertesi yıl annelerinin ölü- mü üzerine kardeşler. eğitime \ e okumaya ağırlık vererek. kendi- lerini yetıştirmeye çalıştılar. Emily Bronte kardeşlerin en zeki ve yaratıcı olanıydı. ama, içine kapanıklılığı \ e ardında faz- la yazı bırakmaması nedeniyle. Anne ve Charlotte Bronte'nin gölgesinde kaldı. Aynı nedenle. yazann yaşamı- na ilişkin bilgilerde çok kısıtlı- dır. "Uğultulu Tepeler" romanı 1847'de, Emily Bronte 29 yaşm- dayken yayınlandığında. eleştir- menler kitabı kaba ve özensiz bulmuştu. Oysa. daha sonra. In- gilizce yazılmış en iyi romanlar arasına girecekti... BRT 22.00 'Damlalar'da türkü seli TV Servisi - Türk halk mü- ziği programı "Damlalar"a. yorumcu Sabahat Akkiraz ko- nuk oluyor. Sunuculuğunu Gö- lay Sezer'in üstlendiği prog- ramda, "Çalın davulları çay- dan aşağı". "Zeybek", "Yi- ne bu sinemde bir ateş ya- nar", "Munzur", "Ne ağlar- sın benim zülfü siyahım", "Dereler coşarsa", "Karşıda yare kurban", "Dostum dos- tum" ve '"Hey onbeşli onbeş- li" adlıtürkülerseslendırilıyor. TRT2 22.30 'Deprem ve sonrası' TV Servisi - İlk bölümüyle ekrana gelecek tartışma prog- ramı "Çöziime Doğru"yu, Zeki Sözer sunuyor. "Dep- rem ve sonrası"nın tartışıla- cağı yapıma. Prof. Dr Aykut Barka, Prof. Dr. İlhan Tanil- li, Prof. Dr. Remzi Ülker, Prof. Dr. Cengiz Eruzun, işadamı Üzeyir Garih. psikolog Yan- kı Yazgan. AKÜT üyeleriyle, depremzedelerden oluşan izle- yici toplulugu katılıyor. tv8 23.05 Turizmde oteller TV Servisi - Türk turizm sektörünün masaya yatınlarak, uzman konuklarla sorunlann tartışıldığı "Seyahatname"nin bu haftakı bölümünde, "Otel- ler ve turizmin gidişatı" ele alınıyor. Bekir Emre'nın sun- duğu yapıma, Otelciler Birliği Başkanı Ali Güreli katılıyor TRT 1 00.15İ 'DüşSokağı' TV Serv isi - TRT 1 'in yeni müzık ve söyleşi programı "Düş Sokağı"nı Kaan Yal- çın sunuyor. Yönermenliğini Osman Gökmen'in üstlendi- ği yapımın ilk bolüm konukla- n pop müzik şarkıcısı Aşkın Nur Yengi ve Harun KolÇak. Politikacının dalavereleri Kanal D 23.30 'KahpeBizans' ekibi 'Zaga'da TV Servisi - Talk şov prog- ramı "Zaga"ya "Kahpe Bi- zans" filminin yönetmeni ve oyuncu kadrosu konuk oluyor. Okan Bayülgen'in hazırlayıp sunduğu ve canlı olarak ekra- na gelen yapıma. filmin sena- risti ve yönetmeni Gani Müj- de ile, oyunculan Hande Ata- izi, Demet Şener, Cem Dav- ran. Sümer Tilmaç, Yılmaz Köksal katılıyor. TURHAN GURKAN Aziz Nesin'in yapıtından Atıf Yıl- maz'ın senaryolaştınp. Kartal Ti- bet'in fılmleştirdiği "Zübük"te, üçkâğıtçı bir kasaba delikanlısının, dalavereler çevirerek politika kul- vannda hızla yükselişinin gülünç öy- küsü anlatılıyor. Politik taşlama türünün belirleyi- ci örneklerinden biri olan " Z ü - bük"te. çok partili yaşama geçtik- ten sonraki Türk demokrasi sistemi- nin eleştirisi yapılıyor. Yakın de- mokrasi tarihimizden ilginç bir ke- sit verirken, siyasal yaşamın sağlık- sız yanlarını taşlayan "Zübük", Kartal Tibet'in kendini aşan akıcı I Kanal 6 20.45 Zübük - Yönetmen: Kartal Tibetf Oyuncular: Kemal Sunal, Nevra Serezli, KadirSavun, Bülent Kayabaş, Reha Yur- dakul, Şemsi Inkaya, Nubar Terziyan, Ali Şen, Metin Se- rezli /1980, Erler Film. anlatımi ve Kemal Sunal'ın ender rastlanan düzeyli oyunuyla sinema- mız açısından olumlu bir gelişme. Bir Doğu Anadolu kasabasında eşi Yektane (Nevra Serezli) ile ya- şayan Zübükzade lbraam Bey (Ke- mal Sunal) yüzsüz, pişkin, vurdum- duymaz bir kişidir. Çevresınin saf- lığından yararlanarak palavra. yalan ve dolanla önüne gelenı dolandıran. kadınlı-erkekli âlemler yapan Zü- bük, ilçeye gelen devlet büyükleri- ni ağırlayarak göze gırmeyi başanr. Attığı nutuklarla karşıtlannı usta- lıkla atlatarak önce belediye başka- nı. sonra milletvekili olmayı başaran Zübük, Ankara'ya kapağı attıktan sonra da yüksek ücretle partiden par- riye üye transferlerine başlar. tlçeye baraj ve köprü yaptırması ıçin Ankara'ya gönderilen heyeti bi- le dolandıran Zübük. çev irdiği dala- verelerle servet yapıp Zübük Hol- ding adlı kuruluşun sahibı olur. Fo- yası ortaya çıktıktan sonra da ilçeyi il yapacağı aldatmacasına girişir. 'KozmikFırtınalar' TV Servisi - Bilime ait öykülere yer verilen "Bi- lim Ötesi", "Kozmik Fır- tınalar" başlıklı bölümle ekrana geliyor. Güneş rüz- gârlannın neden olduğu kozmik fırtınalann dünya- ya ve ınsanlara etkileri an- latılıyor. 11 yıldabirgörü- nen kozmik fırtınaların, 2000 yılında da tekraria- nacağını söyleyen bilim adamIan bunlardan korun- mak ıçin neler yapılması gerektiğini açıklıyor. • Discovery, 20.30 Kore y yi keşfe çıkmak TV Servisi - Belgesel "Büyük Macera"nın dör- düncü bölümünde. Iskoç müzisyen Evelyn Glenne ile Kore'nin özgün küitürü ve müzığinin izleri keşfe çıkılıyor. Yapımda, günü- müz Koresi'nın kültürel ya- şamından kesitler, Kore halk müziğinin geleneksel ritimleri, Budizm ve Kon- fıçyus öğretilerine dayalı yerel efsaneler konu edili- yor. mXTV, 21.05 Tv PROGRAMLARI 08.30 Sabah Haberterı 10.05 Intemet TV 11.05 Dızi: Okyanus Kızı 11.35 Özür 12.00 Dızi: Kur- tarma 911 13.00 Haberler 13.10 Trafik 13.35 Inanç Dünyası 14.00 Haberler 14.10 Yerli Film: Yayla Kızı 15.40 Dizı: Acapulco Ateşı 16.25 Spor 18.00 Ha- berter 18.20 Dızi: Çiçeğı Büyütmek 18.55 Anadolu'dan Görünüm 19.40 Spor Haberierı 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 21.00 Sayısal Gece (Canlı) 22.00 Ispan- ya ügi: Barcelona - Betıs (Caniı) 24.00 Haberler 00.15 Düş Sokağı 03.10 Klıpler (0 312 428 22 30). *T\ 10.00SıhirbazlıkGösterilerı H.OOKonserSa- • f i lonlanndan 13.25 Dızi: Isviçreli Robınson Aı- i - J lesı 13.50Çoksesl lığe Yolculuk 14.15 Işıldak 14.45 Magador Halkı 15.30 Yabancı Film: Holrywo- od Korsanlan 17.25 Gezegenımız Dünya 17.55 Cafe Magazın 18.45 Halıl Inalcık'la Sözlü Tarih 19.20 Spor Yorum 19.50 Ve Sinema 20.25 Müzık ve Bız 21.05 Za- man Içınde Bir Yolculuk 21.25 Belgesel Magazın 22.30 Çözüme Doğru 24.00 Şıkago'da Blues 00.50 Yaban- cı Rlm: Uğultulu Tepeler (0212 259 72 75). 10.25 Pırnpa 10.30 Minık Elvis'in Macera- lan 11.25 TVde Sinema 12.55 Belgesel:Ha- vacılıkTarihı 13.20 Dizi: Okyanus Kızı 13.45 Jazz Rock 14.20 At Yarışlan 17.40 TV'de Sinema 19.20 Dızi: Uzay Gezgını 19.50 Genç Haber 20.00 Dünya Grekoromen Güreş Şampıyonası (Tekrar) 21.50 Klip Saatı 23.20 Olimpik Magazin 23.50 Ispanya Fut- bol Lıgi: Malaga - Real Madrid (Bant) 01.20 Kapanış. 09.40AmatörKorolaM0.10TSM RadyoSanat- çılan Konseri 11.25 Dağarcık 12.25 Bir Solıst 12.45 Gönül Bahçemiz 14.00 Bir Solist 14.40 TSM Radyo Sanatçılan Konsen 16.05 Türkü Türkü Tür- kıyem 17.25 Bir Solist 17.40 Amatör Korolar 18.10 Bir Dılden BırTelden 19.20 Fasıl 19.45 TSM Radyo Sanat- çılan Konseri 23.00 Türkü Türkü Türkiyem. 10.05 InternetTV 11.05 Bil Bul 11.30 Din Soh- betlerı 12.00 Yerli Film: Üç Arkadaş 13.30 Gökkuşağı Ülkesı Türkiye 14.00 Haberler 14.05 Yörelerimiz Türkelerımız 14.35 Yerli Film: Söz Müda- faanın 16.05 Dıyalog 16.35 Turizm 99 17.05 Değışim 18.00 Haberler 18.20 Belgesel: Arşivdeki Osmanlı Ha- zinelerı 18.55 Anadolu'dan Gorünürn 20.00 Haberler 21.00 Sayısal Gece 21.55 Yerli Film: Suçlu 23.35 Bel- gesel: Avanos Evleri 24.00 Haberler. 10.30 Yabancı Film: Şahin Işareti 12.45 Geniş Açı 14.00 Belgesel: Peter Sellers-1 15.10Yabana Film: Çocuk Hırsızlan 17.10 Habercı 18.00 Yaşanmış Oyküler 19.00 Doğal Yaşam 20.00 Dızi: Sense And Sensebılıty 20.35 Genış Açı 21.00 Yabancı Film: Cesaret Oyunu 23.30 Yabancı Film: Öl- meden Önce Son Kez (0212 502 98 02). 09.00 Problem Çocuk 09.30 Batman 10.00 Cas- per 10.30 Richie Rıch 11.00 Polıs Akademısı 11.30 Taş Devri 12.00 Sevımli Kahraman- lar 12.10 İş Dünyası 12.30 Zırve- dekıler Pop 14.10 Yabancı Fikn: Kaderin Oyunu 16.00 Deniz Naklıyat - Güneş Sıgorta Bayan- lar Voleybol Maçı (Bant) 16.30 Polıs Akademısı 17.00 Sevımli Kahramanlar 17.30 Yerli Film: Şoför 19.30 Haber 20.40 Dizi: Çılgın Bedış 21.45 Yabancı Film: Kusursuz Aşk 23.30 Zaga 01.00 Haber Saatı 01.20 Dızi: Acapul- co Fırtınası 02.20 Yabancı Film: BaliYolu (0 212 215 51 11). • 08.10 Çızgı Fılm: Sü- 3 ¥ l f per Fare 09.00Tele- * m m m tubbıese 09.30 Dıs- ney's Magıc Englıs 10.20 Super Dısney'le Hafta Şonu 11.20 Elıf- nağme 13.00 Gün Ortası 13.25 Turizm Programı 13.35 Dızi' Vı- per 14.20 Yerli Film: Yansın Bu Dünya 16.10 Pop 4017.10 Yer- li Fılm: Gırgıriye'de Büyük Se- çim 19.00 Ana Haber 19.50 Ya- bancı Film: Başkanın Çocuğu 21.40 Dızi: Tatlı Kaçıklar 23.00 Gece Haberlen 23.20 Yabancı Fılm: Cennetin Kapısı 01.10 Di- zi Ihtıras Kurbanları 02.10 Uzak- lar 02.30 Bir Yudum Insan 03.10 Bam Teh (0 212 655 00 00). 07.30 Show Başlıyor 10.00 Yerli Film: Da- daşRıfat 12.00 Top 20 12.45 Moda Shovv 13.30 Beş- te Beş 14.15 Yabancı Film: Bom- bacı Çocuklar 16.15 Yerli Film: Hamama Giren Terler 18.00 Yer- li Film: Yüzbaşmın Kızı 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Şans Kapıyı Çalınca 22.45 Hülya Avşar Show 24.00 Haber Hattı 00.30 Yabancı Film: Gizli Oyunlar 2 02.00 Tuttı Fruttı 03.00 Sliow TV Haber 04.00 Yabancı Film: Plaj Kızlan 05.30 Yabancı Rlm: Aşk Kanah (0 212286 35 35). « . , 09.30 Sinema Kol- ^ B ^ î * / tuğu 10.10 Lifesty- le 'Pop' 10.20 Mo- tor Spor 11.30 Belgesel: Buluş- lar 12.05 Bam Telı 13.10 Formu- Ia1 ia40Transworld Sport 14.00 Formuia 1: Avrupa Stralama Tur- ları 15.10 Spor Dünyası 16.10 Futbol Mundıal 17.10 Ispanya Li- gı'nın Ozetlerı 18.10 Avrupa'dan Futbol 19.05 Dünyada Bugün 19.30 Yannın Dünyası 20.00 Ha- berler 20.40 Spor 21.05 Büyuk Macera 22.05 Özel Kuvvetler 22.30 Yolcu 2a00 24 Saat 00.05 Uygarlık (0 212286 36 36). 09.00 Çocuk Kulübu 10.30Top 20 12.20 UCL Magazın 13.30 Yerii Fılm: Hep Ezildim 15.10 Rumelıhısa- rı Konserleri: Ajda Pekkan 17.00 Yerli Film: Vahşi ve Güzel 1&30 Reytıng Hamdı 19.30 Star Haber 20.00 Spor Ekstra 20.10 Dızi: Zıl- yoner 21.10 Yabancı Film: Hız- lı Polis 3 23.00 Yabancı Film: Zehirli Sarmaşık 00.50 Gece Hattı 01.20 Spor Gecesı 01.30 Yabancı Film: En Büyük Us- tam 03.20 Star Haber (Tekrar) 04.00 Yerli Film: Çılgın Yenge (0 212 448 80 00). ° 6 - 30 H a D e r Büttenı 09.00 Huzura Doğru 09.30 Çizgı Fılm 11. 00 Saglık Olsun 11.30 Güler Er- kan Sizlerle 12.00 Haber Bülte- nı 13.00 Dızi: Dedektıf Nash 14.00Zirvedekı Rüzgârlar (Can- lı) 15.00 Yabancı Film: Kelep- çeli Âşık 17.00 Haber Bülteni 18.00 Dızi: Eltiler 19.00Ana Ha- ber Büttenı 21.00 A Takımı (Can- lı) 24.00 Haber Bülteni 01.00 Yabancı Film: Joe Panther (0 212 652 25 60). jL 07.00 Yabancı Film: Büyük DiktatörO9.1O Ya- /.\ bancı Film: Idam Mahkûmu 10.40 Yerli Film: ^ J A K a l p Yarası 12.05 Sanat Saatı 13.00 Haberler 13.30 Erkekler Klubu 14.35 Top 10 15.10 TVde Sine- ma 17.00 Haberler 17.30 Yerli Film: Şafakta Buluşa- lım 19.00 Ana Haber Bülteni 20.30 Spor Merkezı 20.45 Yerli Film: Zübük 22.30 Dunden Bugune 01.45 Ana Ha- ber 03.20 Yabancı Film: Idam Mahkûmu 04.50 Yerli Film: Kalp Yarası 06.05 istanbul (0 212 284 31 50). 10.05 Belgesel Keyfı 11.35 Steps 12.15 Bel- gesel. Sadık Dostlarımız 13.05 Kültürel Gün- dem 14.05 Yöneticinin Ajandası 14.20 Ho- bı 14.35 Siyah Beyaz 14.45 E. T. 15.05 Belgesel: Su Dün- yası 16.05 Semıh Balcıoğlu'nunÇizmedıklen 17.05Ba- lık Tutkusu 17.30 Spor Dünyası 18.05 Yorumsuz 19.05 E.T. 19.20 Moda 19.30 Yansımalar20.00Ana Haber 21.00 Belgesel: Caz 22.05 Skandallar 23.05 Seyahatname 00.30 Estet 01.10 Hatıralar (0 212 288 51 52). p ş n 08.20 Çizgi Film: Cıci Kız 08.40 Çızgı Fılm 19gm Sıhırli Şovalyeler 09.10 Çizgı Fılm: Ladyf t »•"• Lady 09.30 Pişıre Taşıra 10.30 Adrenalin 11.40 Belgesel: Denizın Öykusu 12.20 Armonı 13.30Ya- bancı Film: Yıldızın Oyunu 15.10 Çızgı Fılm: Cici Kız 15.30 Çızgi Film Sihirli Şovalyeler 16.00 Haberler 16.10 Çızgı Film: Lady Lady 16.30 Yaşadıkça 17.00 Dünya- nın Sporu 18.00 Haberler 18.40 Dızi: Denız Polisı 19.30 Haber Büttenı 20.30 Yabancı Film: Hottyvvood'da Sa- fari 22.00 Damlalar 23.00 Mim Noktası 00.30 Haberler 01.00 Yabancı Film: Yıldızın Oyunu (Tekrar) 02.30 Ya- bancı Film: Hollywood'da Safari (0 212 313 50 00). ,-r -' '-;. r 08.00 Çızgı Fılm: Yeşıl Dev 08.30 Yaban- '•'- K >^3 c l F i ' m : G al Y aİ1 Asteriks 09.40 Yabancı ^ ^ Film: Çirkın Ördek Yavrusu 11.05 Belge- sel: Vahşi Kedıler Ülkesi 211.40 Yabancı Fılm: Aşk Dü- ğumü 13.20 Yabancı Film: Buzda Kumar 2 15.30 Da- rüşşafaka - T Telekom (Şıfresiz - Canlı) 17.00 Ingiltere Premıer Ligi: Mıddlesbrough - Chelsea Karşılaşması (Canlı) 19.00 Yabancı Film: Çatla da Patla 20.35 Cıne Sınema 21.00 Dızi: Seınfeld 21.30 Mılan - Bologna Fut- bol Karşılaşması 23.30 Konser: Sezen Aksu 00.45 Ya- bancı Film: Gunlük (Altyazılı) (0 212 225 55 55) 09.00 Çocuk Bahçesı 10.00 Sigara - Saglık 10.30 Trafik 11.00 Yabancı Film: Denizci Simbad 13.00 Star Saat 14.00 Yabancı Film: Cesaret Kurbanı 16.00 Belgesel 16.30 Kurdele 18.00 Kâmuran Akkor Şov 19.30 Flash Haber 20.00 Haf- ta Sonu Top 10 20.30 Ekonomık Panorama 21.30 Ya- bancı Film: Çifte Intikam 23.00 Bir Kadın Bir Yaşam 24.00 Yabancı Film: KolayÖlüm 01.30Mozaik 03.00 Panayır 05.00 Belgesel 05.30 KlıolerdenSeçmeler 06.00 Yabancı Film: Bir Yabancı Gibi (0 212 256 82 82). 09.00 Ushuaia 10.00 Yal- nız Gezegen 11.00 Vahşi Amazon 12.00 Sıradışı Ma- kinalar 13.00 Fırtina Alarmı 14.00 Trav- ma: Acıl Servıste Yaşam 15.00 Ekınoks 16.00 Gezginler 17.00 Ushuaia 18.00 Yalnız Gezegen 19.00 Gızemh Okyanus- lar 20.00 Zıplat! 20.30 Bılım Ötesı 21.00 Macera Peşinde 22.00 Kanatlar 23.00 Ekınoks (0 212 288 75 75). r\4"wr 08.30 Aerobik 09.00 C - l , V Ç'zgi Fılm 10.30 Di- zi: Sokak Kanunu 11.30 Unutulmayanlar 12.00 Stüdyo C 13.10 Yabancı Film: Süper Arabanın Dönüşü 14.30 Klasik Müzik 15.30 Çiz- gı Film 16.00 Dızi: Üniversite Hastane- si 18.30 Klasik Fılm Koleksıyonundan 19.00 Bir Numaralı Kapılar 19.30 Ana Ha- ber 20.00 Spor 20.10 Dızi: Sokak Ka- nunu 21.10 Hollyvvood Yıldızları 21.30 Yabancı Film: Son Işık 23.00 Dızi: Mar- gareth Wolan 24.00 Yabancı Film: De- neyimler (0212 282 36 00). 08.00 Su Dünyası 09.00 Ya- bancı Film: Göz Yaşlan 11.00Z o r l u Yaşam 13.00 Belgesel 15.00 Yabancı Film: Belalı Yolculuk 17.00 Yabancı Film: Ber- lin'de Hüküm 19.00 Belgesel lngiliz Demıryolları 20.00 Yabancı Film: Final Days 22.00 Yabancı Film: Sor. Hasat 24.00 Dünya Lıstelen 00.30 Yabancı Film: Amazon (0 212 282 51 00). 10.15 Ogun'le Futbol 12.15 Polemık 14.15 Gezgın 15.15 Bılım ve Gençlik 16.15 Yansı- 3 KANAL m a |a r 1715R e n k |j Hayatlar 18.00 Dunya Haberierı 18.30 Sinema 18.45 Ajanda 19.00 Endeks 20.00 Ha- ber 21.00 Bir Kultür Bir Hayat 22.15 Polemik 24.00 Renkli Hayatlar 01.00 Yansımalar (0 212 285 43 00). 09.00 Prestij-Şah 10.00 Gülşah 11.00 For Women 11.30 Denız 14.00 Pres- tıj-Gulşah 15.00 Sanem 16.00 Klıp 17.00 Mega 5'lı ia00 Hakan 19.00 Yunus 21.00 Mert'le Mertçe 22.00 Sanem 24.00 Dan- ce Zone 01.45 Turk Halk Müziği 05.00 Trafik Programı (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog