Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

76. YIL SAYI: 27015 / 250.000 TL (KDVıçmde) \ % \ umhuriyet ş Dıledığınız kıtabıa adını. kredı kaıtımznı numaras! ve son kullanma tarifaı ılebıriıtte bılcfms kitap CMnızde olsun Admız so>adınızı ve lelefbn numaramzı da bıldinnejı UDunnaym Cw değılseıuz, dılersemz öy« dt ühın va da u\elığınızi venıleym HER İSLEM BİRTELEFONLA:0212 514 01 9t KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 EYLUL 1999 CUMA H R t K 1 GAZI MUSTAFA KEM SİVAS KONGRE Bu çok önemli siyasal ve tarihsel kaynağı, orijinal Türkçesiyle tek kitap olarak, Sivas Kongresi'nin 80. yılında okuflarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Bugün Cumhuriyet'le birlikte... B A L Z A C BILİNMEYEN B^SYAPIT KIRMIZI HAN BALZAC BILİNMEYEN BAŞYAPIT KIRMIZI HAN Çevirenler: Nahit Sırrı Örik / Nermin Sankur Doğumunun 200. yılı kutlanan Balzac'tan "İnsanlık Komedyasj"nın "Felsefe İncelemeleri" bölümünde yer alan.. birbirinden güzel iki uzun öykü... Salı günü Cumhunyef 'le birlikte... Frankfuri Kitap Fuarı 'nın bombası Oskar Lafontaine olacak Âİmanya'da kitaphı siyaset • "Eski" SPD Genel Başkanı, "müstafi" Federal Maliye Bakanı, partinin de "sol ve son umudu" Lafontaine'in, Başbakan Schröder'in adeta yüreği ağzında beklediği kitabı, daha piyasaya çıkmadan best-seller oldu. Halen baskısı süren 320 sayfahk "hesaplaşma", Lafontaine'e 800 bin marklık bir telif ücreti getirdi. "Hükümet : düşer mi" sorusu giderek yayılırken "Bir şey • çıkmaz" diyenlerin ağırlığı sürüyor. Kitap yılın olayı olma yolunda. OSMAN ÇUTSAY FRANKFURT - Kapılannı 13 Ekim 1999'da açacak olan Frankfurt Kitap Fuan'nın bu yılki "bombası", sadece Al- manya'nın degil. diğer AB ül- kelennm de merakla beklediği Oskar Lafontaine ve son kita- bı. 11 Mart 1999'da tüm gö- revlennden aynlarak evine çe- kilen Oskar Lafontainein, ya- zımı tamamlanan ve baskıya giren kitabıyla Alman siyase- tini altüst edeceği ortaya çıktı. Adı "Yürek Solda Çarpar" olan ve SPD'yi özellikle son aylarda hezimetten hezimete • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Çeçenistan J a bomba yağdı # Çeçenistan'm başkenti Grozni yakınlanndakı bir havaalanı ile çevredeki köyler Rus uçaklan tarafmdan bombalandı. Saldınlarda ölenler olduğu ve çok sayıda binanın yıkıldığı belirtiliyor. # Rusya'da yayımlanan Izvestia gazetesi, generallerin Çeçenistan'a gırme plaru yaptıklannı, bunu gerçekleştirmek için Savunma Bakanı Jgor Sergeyev'i görevden aldırarak yerine kendileri ile aynı fikirde olan bir generali atamayı düşündüklerini öne sürdü. • 10. Sayfada Ankara'danyanıt Moskova 'yla terör bunalımı # Rusya Içişleri Bakan Yardımcısı Korgeneral Zubov'un Islamcı teröristlerin Türkiye'de kurulan kamplarda eğitildigi yönündeki açıklamalanna yanıt veren Başbakan Bülent Ecevit, Tûrkiye'nin terörü hoş görme gibi bir politikasının olamayacağını söyledi. • 10. Sayfada Ecevit, ABD'de Irak'm geleceği ile ilgili sorunun Kıbns kadar önemli olacağını söyleyecek Kıbns-Irak ikilemidevirmeyln' Ankara, Başbakan Bülent Ecevit'in ABD'ye yapacağı gezinin Kıbns konusuna odaklanmasmdan rahatsızhk duyuyor. Ecevit'in, ABD Başkanı Bill Clinton'a gündemde Kıbns konusu kadar önemli başka sorunlann olduğunu, bunlann başında da Irak'ın geldiğini söyleyeceği belirtiliyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Mark Parris'in de, ülkesinde yürüttüğu çalışmalarda Türkiye'ye Kıbns İconusunda baskı yapılmaması için girişimlerde bulunabileceği bildiriliyor. EMtNE KAPLAN SERKAN DEMtRTAŞ ANKARA - Başbakan Bülent Ecevit 28 EylüJ'de Beyaz Saray'da göriişeceğı ABD Başkanı Bfll Clinton'a. Irak'ın ge- leceği ile ilgili sorunun Kıbns'tan daha önemli olduğunu belırterek. "Bu ülkenin toprak bütünlügu bozulamaz" mesajını verecek. Ecevit. Kıbns'ta 1974'ten bu ya- na banşın söz konusu olduğunu, ancak I- rak'a dışandan yapılabilecek bir müdaha- lenın bölgenın ateşe anlması anlamına ge- leceğinı kaydederek, Washington'ın Sad- dam Hüseyin yönetiminin yıkılmasına yönelık faalıyetlennden duydugu rahat- sızlığı dile getirmesi bekleniyor. Koalısyon ortaklan Başbakan Ecevit, Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeii ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yıhnaz, dün bir araya geldi Lıderler zırvesinde Ece- vit'in 26 Eylül-1 Ekim günlen arasında ABD'ye yapacagı gezı de ele alındı. Top- lantıda, Ecevit'ten önce ABD'de temaslar- da bulunan Yılmaz, hükümet ortaklanna çalışmalanyla ilgili bilgı verdı. Türkiye, gezinin JCıbns konusuna odaklanmasm- dan rahatsızlık duyuyor. Ecevit'in, ABD'nin de Türkiye'ye fazla baskı yap- mamayı planladıgı Kıbns konusu kadar önemli başka sorunlann olduğu, bunlann başında da Irak'ın geleceğinin bulun- duğunu söyleyeceği bildinldi. Ecevit'in duyarlılığını dile getirmesi üzerine ABD'nin Ankara Büyükelçisi MarkPar- ris'in, Ecevit'in ziyareti başlamadan önce ülkesinde yürüttüğu çalışmalarda Türki- ye'ye Kıbns konusunda baskı yapılmama- sı için girişimlerde bulunabileceği bildiril- di. Başbakan'ın bölgesel politikalarla ilgi- • Arkası Sa. 19, Sü. 3te MüzikteTürk-Yunan dayanışması ÜnJü Türk ve Yunan sanatçılar. depremzedeler yaranna önceki gece Har- bive Cemil Topuzlu Açık Hava nvatrosu'nda bûiuştu. Pbpüler Müzik Sa- natçılan Vakfi (POPSAV) ile Dost Müzik'in organizasyonluğunda gerçek- leşen gecede Moğollar, Kenan Dogulu, Grup Destan, Ciguli, Fedon. Burcu Güneş ve NükhetDuru ile Yunan sanatçılar Andonis Remos, Natasha The- odopido ve Angelos Dionisiu sevilen parçalannı yonımladı. Açık Hava Ti- yatrosu'nu dolduran müzikseveıier, ünlü sanatçılann şarkılannaeşlik eder- kea, kendüerine dağrtılan Türk ve Yunan bayraklaruu salla>arak, iki ülke arasmdaki dosduğu HarbKe'vc taşıdılar. Konserde. gecenin sunuculan Neco ve Halit Kıvanç ile sanatçılara, katkılanndan dola\ı ödül verilirken, Türkiye ve Yunanistan'daki depremlerin ardından arama-kurtarma çalış- malanndaki başanlanndan dola\ı AKL'T Başkanı Nasuh Mahruki've bir ödül \erildi. Gecenin sonunda biitiin sanatçılar iki ülkenin bayraklanyla sahne>e çıkarak izleyenleri seiamladılar. Elde edilen gelirin depremzede- ler yaranna kullarulacağı gece, TGRT ile Yunan kanajı Antcnna tarafm- dan canlı olarak >a>ımlandı. (Fotoğraflar: AYKUT KÜÇÜKKAYA) Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu BM toplantısında konuştu Dostluk siyaseti yendi Tayvan'ın veli Cöçer'i ı Yunlin ilçesinde, yaptırdığı dört bina yıkjlan bir müteahhit gözaltına alındı. Yıkılan binalarda betonlann içinde boş plastik şişeleri ve metal parçalan kullanıldığı görüldü. Ülke çapuıda binden fazla mimar ve teknisyeni kapsayan geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Taipei'de de 20 kişinin öldüğû binanın müteahhidi hakkında dava açıldı. Tayvan'da birçok kişi dışanda kurulan çadırlarda ve derme çatma kulübelerde yaşıyor. • 10. Sayfada 100 bin aile evsiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, yaptığı açıklamada, depremde yaklaşık 100 bin ailenin evsiz kaldığını söyledi. Devletin deprem bölgesinde elinden gelen çabayı gösterdiğini belirten Okuyan, depremzedelerin bir kısmının 30 Kasım'a kadar prefabrike konutlara yerleştirileceğini belirtti. Emekli Sandıgı ve SSK genel müdürlükleri, deprem bölgesindeki vatandaşlann sorunlannın yerinde çözülmesi için özel ekipler oluşturdu. • 7. Sayfada # Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreu halklararası kardeşliğin, hükümetleri adım atmaya zorladığını söyledi. Papandreu, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, depremle ortaya çıkan dayanışmanın 'kısa devre yaparak' karmaşık diplomatik stratejiyi dewe dışı bıraktığını kaydetti. • //. Sayfada ÇİLLER. KOLTUĞUNU KORUMAK ÎSTtYOR DYP'den DemireFe kerhen destek # Demirel'in 'aktif siyasete girmesinden çekinen DYP'nin, Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin uzatılmasına onay verecegi belirtiliyor. Ancak DYP'liler, 'Sorun bizde değil, ANAP'ta. Yılmaz, Demirel'i Gürler'in durumuna düşürebilir' görüşünü dile getiriyorlar. # FP ise Erbakan'ı köşke çıkarma peşinde. FP Genel Başkanı Recai Kutan, kapatılan RP'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın cumhurbaşkanlığma aday olabilmesinin önünde bir engel olmadıgını ileri sürdü. • 9. Sayfada MİLLİ EĞİTEVI BAK4NIAÇIKLADI 'Oğretim ödeneğl yüzde yüz arüyor' # Gazetemizi ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, deprem felaketinde görev yapan öğretmenlerin eğitim-ögretim yılı hazırlık ödeneğinin yüzde yüz arttığını söyledi. Bostancıoğlu, hasar tespit çalışmalannın yetişmesi durumunda Istanbul'daki okullann 4 Ekim'de açılacağını belirtti. # Insanlann deprem yüzünden paniğe kapıldığını vurgulayan Bostancıoğlu, "Halk bu psikoloji içindeyİcen okullan açık tutamazdık. Okullan fiziki yetersizlikten değil psikolojik bozukluk nedeniyle kapattık" dedi. • 9. Sayfada MUMCU CİNAYETt İLK DOSYA ~ ili meçhufler polisin kamburu' # Içişleri Bakanı Sadettin Tantan yeni kurulan Faili Meçhul Olaylan Analiz Birimi'yle ilgili "Suçlu kim olursa olsun onu yakalamak devletin asli görevlerinden biridir. Devletin devamlılığı içerisinde, bu işin yeni bir olayrruş gibi izlenmesi gerekiyor. Polis de bunu yıllardan beri bu şekilde izleyerek devam eder. Fakat süreç içerisinde bilgi eksikliği varsa, mağdur olmuş ailelerle iç içe bir çalışma yürütür" diye konuştu. Ankara Emniyet Müdür Vekili Kemal Iskender. cinayetleri "polisin sırtındaki kambur olarak niteledi. • 5. Sayfada YTU'denBerinNadi'ye ödül iazetemiz imtiyaz sahibi Berin Nadi, ödülü YTÜ ^ktörüProf.Dr.Alkış'tanaldı.(tPEK YEZDANİ) > "Türkçenin Zenginleştirilmesi Kurultayı"nda gazetemiz İmtiyaz Sahibi Berin Nadi'ye, babası Celal Sahir Erozan'ın Türk Dil Kurumu'naolan katkılanndan dolayı ödül verildi. Kurultay'da Necati Cumalı da ödüllendirilirken Nurullah Ataç'a verilen özel ödülü kızı Meral Ataç aldı. Istanbul Haber Servisi - Gazete- miz imtiyaz Sahibi Berin Nadi'ye, Türk Dil Kurumu'nun kuruculann- dan olan babası şair Celal Sahir Ero- zan'ın kuruma olan katkılanndan dolayı ödül verildi. Yıldız Teknik Üniversitesi MezunlarDerneğı'nce (YTÜMED) düzenlenen "Tûrkçe- nin Zenginleştirilmesi Kurultayı"na katılan Nadi'ye ödülünü, YTÜ Rek- törii Prof Dr. Ayhan Alkış verdi. Ya- zar Necati Cumalı, Türk Dil Kuru- mu'nun Atatürk'ün ellenyle kurul- muş bir kurum olduğuna dikkat çe- kerek "Bu kurumun, kendisine ya- pılan baskılara boyun eğmesi yüz kı- zartıcı bir durumdur" dedi. Yıldız Teknik Ünıversıtesi Me- zunlar Derneği'nce (YTÜMED) dün ünıversite oditoryumunda "Türkçenin Zenginleştirilmesi Ku- rultayı'' düzenlendı Kurultayda. çe- şitli tarihlerde Türk Dil Kurumu ödülü almış olan, 75 yaşını geçmiş • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de BORSA oDün 6252 Önceki 6121 DOLAR oDün 461.300 Önceki 46O.OOO MARK •aDün 246.OOO Önceki 247.OOO ALTIN UDün 3.93O.OOO Önceki 3.895.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Mumcu Cinayetinin 80. Ayı! Bugün Uğur Mumcu cinayetinin 80. ayı. 24 Ocak 1993'ten günümüze Mumcu cinayetine ilişkin gelişmeler şöyle özetlenebilir: "Dûnyanın en çoksonışturvlan ve en az ipucu elde edi- len cinayetı!" Partiler muhalefetteyken hükümeti kınıyorlar: "Bir cinayeti aydınlatmaktan acizsiniz..." Iktidara gelirtce ilk demeçlerini patlatıyoıiar: • Arkası Sa. 19, Sü. l'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog