Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

17 EYLÜL 1999 CUMA • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Teknik direktör Fatih Terim ve yöneticiler 2-2 'lik beraberlik sonrası hem sevinçli, hem üzüntülü G.Saray yeıriden başhyor • Henüz bir şey kaybetmediklerini söyleyen teknik direktör Terim, bazı oyunculannın istenildiği gibi oynamadıklannı söyledi. ARİFKIZ1IAAL1N Şampiyonlar Ligi'ne 2-2'ük Hertha Ber- lin beraberligiyle girerek H Grubu'nda ave- rajla 2. sırada yeralan Galatasaray'da ilk 16 hesaplan yenı baştan yapılmaya başladı. Galibiyet parolasıy Ia çıktığı maçta 2-0'hk yenilgiden 2- 2'lik beraberliği zar zor bulan San-Kırmızılı ekipte gözler AC Milan ve AriTin çabalan Hertha Bertin önünde Galatasaray 'a galibiyet golü getirmedL Erzen 1 Yeniden Chelsea deplasmanlanna çevrilirken, teknik direktör FatihTerim,"Galatasaray, her takı- nu, her yerde yener.Yeter ki Galatasaray gi- bi oynayahm" dedi. Hertha Berlin beraberliğini, "Futbolda her gün ne yazık ki pazar gfinü değü" şeklin- de yorumlayan Terim, "Umut bağbdığımız oyuncular var Id onlar nonnal oyunianıun çok altmda oynadılar. Böyle olunca da aksa- dık. 2-0 yenik duruma düstük, ama 2-2'yi bulmak için de büyük çaba harcadık. Çar- şamba zaafina uğradık diyebiürim.Bizunye- nilmemiz veya puan kap&rmamız için böyle oynamamız geretdyordu" diye konuştu. Fa- tih Terim, grupta kaybedilen bir şey olmadı- ğını belirtirken, "Kazansak iyi oîurdu an- cak diğer maç da berabere bML Şimdi önü- müzdeki maçiara bakacağız" dedi. Terim, isim vermeden bazı oyunculannı eleştirirken, "Çahşmayana forma yok. Ta- knn olarak çanşmamız gerek" dedi. Hertha maçında forma gıyen 2-3 futbolcunun yete- rince çalışmadığını belirtenTerim'in, Capo- ne.Tugay ve Okan'ı kastettiği de beliıtildi. Bruno yedeğe Terim, Hertha maçında oynayıp başanlı olamayan Brezilyah Bruno Quadros'u Mi- lan ve Chelsea maçlarında yedege çekecek. Emre'nin iyileşmesi halinde forma giyece- ğı öğrenildi. Bugün oynanacak Adanaspor maçında ise bazı isimler dinlendirilecek. Almanlar bile şaşırdı DENİZDERtNSU Şampiyonlar Ligi ilk maçında Istan- bul'da Galatasaray'dan 1 puan kapan Hertha Berlin, Alman gazetecileri bile şaşırttı. Takımla birlikte gelen Alman ba- sın mensuplan. herdefasında H.Berlin'in beraberlik için geldığini ve bunun büyük bir başan olacağını dile getiriyorlardı. Maç öncesi Alı Sami Yen'de görüştügü- müz Sport Bild gazetesinden Oliver Wırzs. "Taraftar destegi müthiş. Hert- ha'yı zor dakikalar bekliyor. Beraberlik bile zok gözüküyor" dıyordu. 2-1 konuk takımın galibiyetiyle biten ilk yan so- nunda Wurzs"la birlikte tüm Alman ga- zetecilerinde büyük bir şaşkınlık yaşan- dı. Yanlanna yaklaştık, "•İnanamryoruz. Biz bile H.Berlin'in b» kadar iyi oynaya- bileceğini bilmiyorduk" diyorlardı Nİaç 2-2 sona erdı, şaşkınlıklan halen sürü- yordu. •< I "" r "Yeniden OliverWurzs'a yoneldik. "Ne- 'redeyse gaJibiveti kaçırdık. Berabeıük bi- le ummazken alınan bu 1 puan Hertha için müthiş bir başan" diyordu. Geçen hafta ligde 5-1 kaybedilen Hamburg ma- çını hatırlatan Alman gazeteci, "Sanki 2 ayn takun iziedik. Bir gerçek var ki, Hert- ha'nuı sakatlan ilebaşı gerçekten belada. Ancak yerlerine oynayan isimler çok da- ha iyi çdctL Ali Daei, Deısler, Wosz'u hiç bu kadar iyi iztememiştik.Ancak açık ko- nuşmakgerekirse.Hertha'nın herzaman bu performansını sergüeyebUeceğini söy- lemek zor. Almanya'daki rövanşta,Türk izJeyici sayısının fa/Jaiığını düşünürsek, benim favorim yine G.Saray olacakör" diye konuştu. Wurzs'a son olarak ekim ayında oyna- nacak Almanya - Türkiye maçını sorduk, yanıtı şöyleoldu: "Bumaç,özeUikJeTür- kiye"nin son yıllardaki performansından sonra merakla bekleniyor. İstanbui'da Mustafa Denizli ile konuştuk»0 da Fatih Terim gibi çok kurt bir hoca. Muhakkak bazı planlan vardır. Sonuçta çok zevklL heyacanlu başabaş bir maç oynanacak." Galatasaray Genel Sekreteri AteşÜnal Er- zea her şeyin yeniden başladığını iddia etti "Avantajı kaçırdık" diyen Erzen şöyle ko- nuştu: "Grupta herkesin iddiası var ve kim- se boş takun değil. Geçen yıl ki gibi son ma- çın son dakikasına kadar heyecan vasayaca- gH. Ama Galatasaray zonı sever." Hakeme tepki Galatasaray Asbaşkanı Mehmet Cansun ise. hakeme tepki gösterdi. UEFA'nın böy- lesine önemli birmaçaAlman kökenli bir ha- kemi atamasını, "Yanfaş adım" olarak de- |erlendiren Cansun, "Urs Meıer,verdiği pe- nalnyla ilk yanda saymadığı golü esittemek istedi" dedi. Bu arada Galatasaray'ın genç golcüsü Burak Göztepe'ye kiralık olarak verildi. Hakan sevinenıedi G Ş y suskun golcusu Hakan Şükür 103 günsonraresmibir karşılaşma- da golü Hertha Berün karşısuıda buldu. Ancak brtiş düdüğüyle kaybedilen 2 puan golcü fiıtbol- cuyuüzdü.(Fotoğrâf: KEREM KAÇARLAR) Spor basınında deprem esprileri Spor Servisi - Medya, yaklaşık 1 aydır Türkiye'nın gündeminde ilk sırayı alan ve karnu oyunu derinden yaralayan deprem olayinı, futbol maçlanna konu yaptnaya başladı. G.Saray-H. Berlin maçının2-2'lik skorunu, depremi çağnştıran başhklarla duyuran gazeteler, özellikle felaket bölge- lerinde büyük öfkeye neden oldu. Deprem- zedeler. yaşadıklan facianın spor olayıyla bağdaştınlamayacağını savundular. Maçın sonucu spor gazetelerinde dep- rem ölçeğı olarak kabul edilen rakamlarla "2J" olarak ifade edildı. Gazeteler "2.2'fik artçı şok". 2.2"lik deprem", "Yıkumadm ayaktasm aslanımVSarsudıkyıkimadık" başlıklanna yer verdi. Fiyatını 50 bin liraya düşürerek tirajının arttırmaya çalışan Star gazetesı ise G. Sa- ray-Hertha Berlin maçının yorumunda Ve- BGöçerbenzetmesine yer verdi. Sözkonu- su gazete, Isviçreli hakem Urs Meier'i,Ya- lovada yapüğı binalan çöken müteahhit Ve- li Göçer'e benzetti. Maç yorumlannda ts- viçreli hakem için Almanca küfürler de yer aldı. IşıkaraŞa ilgi Aynca Kandıllı Rasathanesi Başkanı Prof. DT. Ahmet Mete Işıkaranın maça gelişi de bazı gazeteler tarafından 1. say- falardan sürmanşet verildi. Son günlerin flaş ismi Işıkara için, "Mr. Deprem Maç- ta" başlığmı kullanan günlük birgazetenin bu haben 'flginç' olarak yorumlandı. YIKILM Ligde tek maç Adanaspor G.Saray SporServisi-Türkiye Birinci Futbol Li- gi 'nin 4. haftası bugünAdana 5 Ocak Sta- dı'nda oynanacak Adanaspor - Galatasa- ray maçıyla başlayacak. Saat 20.00'deki karşılaşma Tele On'dan nakien yayınlana- cak. Maçı tzmir bölgesi hakemlerinden tbrahim Aksoy yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nde Hertha Berlin'le 2-2 berabere ka- lan Galatasaray, 1 günlük dinlenmeden sonra çıkacağı maçta 3 puanı hedefliyor. San-Kırmızılı ekipte san kart cezahsı Arif ve sakatlığı süren Emre'nin dışında eksik futbolcu bulunmuyor.4. haftada maç yöne- tecek hakemlerin isimleri şöyle: Yann: G.Birligi - Kocaelispor Orhan Erdemir, Trabzon-Bursaspor: Metin Tokat Pazar: Istanbulspor - Fenerbahçe^ErolErsoy, Ga- ziantep - Göztepe: ZaferÖnleripek, Altay - Erzurum: LeventYardmıcı, Vanspor - Be- şiktaş: Erdal Güleç, Denizli - Samsuns- por: Nanuk Kemal Demiroğhı, ,\nkaragü- cü - Antalya: Sebahattin Bitirim. Güneyde G.Saray heyecanı SAVAŞKÜRKLÜ ADANA - Galatasaray maçının heyeca- nı Adana'yı sardı. Sporseverler maç saati- ni sabırsızlıkla beklerken, Turuncu - Be- yazlıtakım kadar kampaalmdı. Kulüp Ge- nel Menajeri ŞahabettuıYavuzer, sakatlık- lan giderek iyıleşen kalecı Zdra>kov ile Atakan'm San- Kırmızılı ekibe karşı for- ma giyebileceklerini söylerken Teknik Di- rektör Nejat Biyediç. "G.Saray "ı iziedik. Şanssız bir 90 daldka yaşadılar. Şimdi bfcri ve Milan'ı daşünüyoriardır. Bu zaaflann- dan ve yorgunluklanndan yararlanacağız 7 " dedi. Çukurova, hatta tüm Güney bölgesin- de yaşam bugün yapılacak maça endeks- lendi. Dünden itibaren gişelerde biletler sa- tışa sunuldu. Maraton biletlerinın 1.5 mil- yondan satıldığı maçı sezonluk bileti olan- lar 4, kombinesi olanlar 3 mılyondan izle- yebilecekler. Birtokatta bozulan sihir Spor Servisi - Hertha Berlin ile G.Saray arasında ön- ceki gece Jstanbul'da oynanan Avrupa Şampiyonlar Ligi maçı,Alman basınında geniş birbiçimde yer aldı. Alman- ya'nın en yüksek tirajlı gazetesi olan Bild, birinci sayfa- dan. "Hertha'nm büyük oyunu. Kostas'ın tokadı sihiri bozdu" manşetiyle haberi verirken. Berliner Morgen- post gazetesi de habennı "Boğaziçi'nde »a gözyaslan" başlığıyla verdi. 10 bin Berlinli Türk ve Alman taraftar, karşılaşmayı 10 mark giriş ücreti ödeyerek Berlm'deki Olimpiyat Stadı'oın yanında bulunan u Wddbühne"kim- li amfı tiyatrosundakurulan büyük ekrandan izledi. Şam- piyonlar Ligi maçlannın yayın hakkını satın alan TM3 ad- lı özel dijital televizyon kuruluşu, elde edilen gelirin dep- remzedelere gönderileceğini açıkladı. Karşıyaka yenilgiye aldırmıyor Spor Servisi - Basketbol Ko raç Kupası ön eleme maçında Bulgar ra- kibi Jambolgaz'a 62-54 yenilen Kar- şıyaka düş kınklığı yaşamasına kar- şın turdan ümitli. Yeşil-Kırmızıh ta- kımın menajeri Nadir Vekiloğlu ha- zırlık maçlannda iyi bir performans sergilemelerine karşm Koraç kupa- sı ilk maçındatanınmayacakderece- de kötü oynadıklannı belirterek, " bk yanda çok ködhdük. Stefanov dışındaayakta kalan tekoyuncumuz daJıiyokfu. 2.yan topariandıkancak bu kazanmaya yeönedi" dedi. Veki- loğlu, seyirci desteğiyle tunı geçerek KÜLTÜR • SANAT gruplara kalabilecek kapasitede ol- duldannı da söyledi. Jambolgaz önünde Karşıyaka'da Stefanov 24 sa- yı, 9/15 şut. 3ribaunt,Pachoutin 13 sayı, 5/10 şut, 7ribanut,6 top çalma. Müçeviç 10 sayı ile oynadı. Ronchetti kupası ön eleme maçın- da ise Botaş, deplasmanda Yunan Acadamıa takımı karşısmda aldığı 68-59'luk galibiyetle tur kapısını aralamış oldu. Koraç kupası ön ele- me maçlannda alınan sonuçlar şöy- le: Atletico(Por|: 79- Tetindus(BeL): 89, B.Leverkusen (.Maı.): 109- Ra- cing (Lux): 65, Gomel (B.Rus): 67- CSCA Kiev(Ukr): 73. Olympic (Is- viçre). 81- ApoUon (Kıbns Rıım Kes): 88, ,A£L (Kıbns Rum Kes.): 66- Maccabi Ironi (tsr): 102, Sparta Prag (Çek. )• 63- Arkadia (AVTIS): 70, Sloboda (Bosna)r 54- KK Zagreb (Hır): 60. Lugano (İsviçre): 83- Se- ıxal: 71. Huima (Fin): 100- Rati- oparm (Alm): 87, Rejkjanesbaer (Izl): 111 - Leopards (tng). 75, Brot- her (Bel): 58- Gunners (Avus): 66, VacaBo (İsviçre): 86- Donar (Hol): 73, Rogla (Slo): 58- Intersiovnaft (Slowk): 70. CSU (Rom): 61- Cei- com (tsr): 74, Siroki(Bosna): 75- Lo- ka Kava (Slo): 67, CSdten (Avus): 69- Zrinjevac (Hır). 67, Etzella (Lüx): 63- Sunair (Bel): 99, Hans Verkerk (Hol): 68- CAB(Por): 80,A- zot Rustavi (Gür): 74- BC Kiev (Ukr): 100, Panathinaikos (Kıbns Rum Kes): 65- Herzogtel (Alm): 63, Brotnjo (Bosna): 67- KK Benston (Hır): 59, Ovarense (Por): 94- Bra- unschweig (Alm): 55, SBKGrodno (B. Rus): 73- Lahti (Fin): 63, Kerav- nos (Kıbns Rum Kes): 67- Maccabi Hiafa(Isr): 67, Nikol (Mak): 82-Za- gorje (Slo): 87, Atomeromu (Mac): 85-Slovan:86(Slo.). 293 89 78 (3 HATI Tofaş, Cumhurbaşkaıüığı Kupası'nı ilk kez kazanmarun sevincini yaşadı. Tofaş 9 ta kupa sevinci BURSA (Cumlıurryet) - Erkekler Bas- ketbol Birinci Ligi şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın sahibi Tofaş, Cumhurbaşkan- lıgı Kupası 'nı da ilk kez kazanmanın mut- luluğunu yaşıyor. Tofaş Kuiübü Genel Menajeri Efe Ay- dan, geçen sezonun son ve manevi yönden Türkiye'nin en büyük kupasını kazanma- nın sevincini yaşadıklannı söyledi. Lig ön- cesi tek maçlık ciddi bir sınav verdikleri- ni belirten Aydan, "Bu sınavdan başanyla çıkmakla, lıg öncesınde Tofaş'm gerçek gücünü herkese gösterdik. Sezonun en son kupasını da kazanmamızla birlikte presti- jimiz daha da arttı" dedi.Aydan, ligdeki rakiplerine oranla Tofaş'ın oturmuş kadro- suyla daha avantajlı olmasınakarşılık, diğer takımlann gücünü hafife almadık- lannı ve bu avantajı en iyi biçimde değer- lendirecelderini söyledi. Ozberk'ten sitem GAZİA.VTEP(Cumhuri- yet) - Gaziantepspor Teknik Direktörü Sakıp Özberk, Anadolu kulüpleri ile 4 bü- yüklerin güçlerinin denk ol- madı|ını söyledi. Özberk. Anadolu takımla- nnın başka şehirlerde yap- tıklan karşılaşmalarda bir dolmuşa sığacak taraftan da- hi bulamadıklarını belirte- rek, "Ancak, 4 büyükler hangi şehirde oynarlarsa oynasınlar, en az ev sahibi takımın taraftan kadar ta- raftar topluyorlar'' dedi. TEŞEKKÜR Eşim SEDAT ALKILIÇ'in 11.09.1999'daani vefatı nedeniyle cenazesine katılan öğretmen arkadaşlarına, öğrencilerine ye tüm dostlarına teşekkür ederim. Eşi YÜKSEL ALKILIC T.C. Kültür Bakanlığı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ DEPREMZEDELER İÇİN VV.A.Mozart REQUIEM Orkestra Şefi: Rengim GÖKMEN (Devlet Sanatçısı) Koro Şefi: Yıldız KÜNUTKU f Sanatçılar; Efsun ÖZTOPRAK - Isın GÜYER Hüseyin LİKOS - Suat ARIKAN Nursel ÖNCÜL - Lynn T.ÇAĞLAR Efe KIŞLALI • Kenan DAĞAŞAN tstanbul Devlet Opera Balesi Orkestra ve Korosu 23 Eylül Perşembe saat: 20.00 24 Eylül Cuma saat: 20.00 Atatürk Kültür Merkezi'nde Elde edilecek gelir depremzedelere aktanlacaktır Biletier Atatürk Kültür Merkezi İstanbul Devlet Opera ve Balesi gişelerinde satılmaktadır. A.K.M gise tel: (0212) 25110 23 251 56 00 (7 hat) 254 BOĞAZİÇİ GEZİSİ | NİMETYARDIMCI 19 Eylül Pazar günü Yalıları, Saraylan ve Köşkleriyle Boğaziçi Özel tekne ile Katdmak ve aynntıh bilgi için: 0212252 65 78 (3 hat) Giineydoğıı'ycı Olağattiistü Bir Seyahat İbrahim Eren eşliğinde; Gizemli Turabidin, Sogmatar, Hasankeyfve Güneş Dağı Nemrut 20-26 Eylül Katıimak ve aynntılı bilgi için: 0212252 65 78 (3 hat) KADİKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ Her C.tesi ve Pazar Saat 11.00 Tel: (0216) 330 10 27 Yöneten: Halit ERGÖR BREMEN MIZIKACILARlhttp://www.cagdassahne.com.tr E-mail: tiyatro@cagdassahnexom.tr SERAMIK - HEYKEL ÇALIŞMALARI ATÖ.YI KAREKARE (0112) Z 7 İ U 73-27i 34 44 TİYATRO ve Kültür Sanat ilanlarınız için 293 89 78 3.Hava Ralli Şampiyonası • SELÇIK (Cumhuriyet) - Türk Hava Kurumu'nun düzenledıgı Türkiye 3. Hava Ralü Şampiyonası'na, Izmir'in Selçuk ilçesinde devam ediliyor. İlk gün yanşmalannda 14 uçak start alırken, yanşmacılar Selçuk- Kuşadası-Söke-Bafa Gölü- Aydın-Selçuk güzergahında toplam 3 uçuş gerçekleştirdiler. ilk gün sonunda ceza puanlanna göre klasmanda dereceye giren sporcular şöyle belirlendi: 1- Bozİoırt Tüzeltürk-Hüseyin Dalkıran (THK), 2- Salih Demirci- Mustafa Güler (THK), 3- Deniz Ağırbaş-Mehmet Ûzler (istanbul Havacılık Kuiübü), 4- Ümit Şafak Okaygün-Zıya Timuroğlu (istanbul Havacılık Kuiübü), 5- Sinan Keskin-Yücel Akyol (THK). Sutopu maçları • Spor Servisi - Yüzme, Atlama ve Sutopu Federasyonu'nun 1999 yıh faaliyet programında yer alan ve Marmara Bölgesi'ni etkileyen deprem nedeniyle ıptal edilen 1. Küme Küçükler ve Gençler Eleme Gnıbu Sutopu Müsabakalan. bugün lstanbul'da başlayacak. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Yüzme Havuzu'nda 3 gün sürecek müsabakalara, Galatasaray, ENKA Spor. HeybeliadâvelYlK takımlan kahlacak Müsabakalann bugünkü programı şöyle: Küçükler 16.00 Galatasaray-ENKA Spor, 17.00 Heybeliada- l.Yl.K.Gençler 18.00 t.Y.l.K.-Heybeliada. 19.00 Galatasaray-ENKA Spor. Günün icinden • RalkanVetenuüarAtlenzm Şampıyonasrnın, 23-24 Ekim tarihlerinde Izmir'de yapılaca- ğıbildirildi. • Feriköy Futbol Sabasj'nm tribün inşaatırun temelı atılır- ken, çimlendırme çalışmalan- nada başlandı. Lıglenn ikincı yansına yehştirilmesi planla- nan tesisin altyapısını Şişli Be- lediyesi, çimlendirme işlemi- ni ise II Müdürlüğü'nün yapa- cağı bildırildi. • Kvyserispor Kuiübü Baş- kanı Mehmet Özhaseki, ikin- ci lig maçlannınTRT'den nak- len yayınlanmasının maddi sı- kıntı içindeki birçok kulübe yaşam vereceğıni belirterek, "Türk futbolunun gelişmestni sağlayan ikınci ve üçüncü lig kulüpleri desteklenmeli" de- di. • Bursaspor Kuiübü Basın SözcüsüTamerAfacan, olağa- nüstü kongre sonucunda göre- ve gelen yönerimın yalnız bı- rakıldığını savundu. • Altay Kuiübü Başkanı Na- fız Zorîu, istifa karannı açık- lamasının ardmdan divan üye- lerinden gelen tepkileri yeter- siz bulduğunu vurgulayarak." Altay'a hakaret eden bazı ba- sın organlannı sert birdille kı- nasınlarr" dedi. • İstanbul Büyükşebir Bele- diye Başkanhğı Kupası Moto- siİdet Drag Şampiyonası 5. E- tap Yanşlan, pazar günü yapı- lacak. • Profesyonel Futbol Disip- lin Kurulu. dün yaptığı toplan- tıda 3 futbolcu, 2 yönetici ve 1 antrenöre ceza verilmesini ka- rarlaştırdı. • Dün koşulan at yanşlann- da altılı ganyan; 5-6-1-1-12-2 kombinesini bilenler 6 mih/ar 475 milyon 328 biner lira ka- zandılar. TV'de spor Tele On 20.00 - Adanaspor - G.Saray (nakien) FİKRET DAĞLIOĞLU 1. KOŞU: F: Kurthatun (7), P: Bircansever (4), PP: Tum- bulbey (3), S: Dagyaran (5). 2. KOŞU: F: Avaşa (4), P: Kartanesi (7), PP: Can Can (5), S:Çepnibeyi(l). 3.KOŞU:F:DogFighter(4), P: Gallianno (7). PP: Bozca (l),S:Feli Girl (2). 4.KOŞU: F: Doğankız (7), P: Persen (9), PP: Semhan (5), S: Binatlı (2). 5.KOŞÜ:F:Samuray(3),P: Zozan 1 (6), PP: Küçüktina (8), S: Tepecik Güzeli (5). 6. KOŞU: F: Ağakaraca (2), P: Nurtaç (1), PP: tbocan (6), S: Denizalö (5). 7.KOŞU:F:Mr. Enc(l),P: Fredy (7), PP: Bee (12), S: Çukuti(14), SS:Griffon(2). 8. KOŞU: F: Enrico (8), P: Fhantom (2), PP: Prince Charles(4),S:Meggan(ll). Günün İkilisi: 5. Koşu: 3/6 Çifte Bahis: 4/5. Koşu: 7/3 TabelaBahis: 1.7.12.14. 2 ALTILI GANYAN 4 7 3 2 1 8 7 S 7 2 1 12 4 14 11 2-i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog