Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye /% JtVB KEÜNitt IİZNET ' f / § SAArMMESEKtnPTEHM / / f SMT İYHİK KMULÜ ZJ mm tıuatiwstowfe OLMMÛ tedıgmız luubui adını. kredı kartınızın numarası ve soo kuHanma tarihı l j bui kıe btidınn kıtap evıııızde oisun Admszj soyadınızı ve telefon numaranm da Wdırme>ı unutmavn Lve deŞılsenız. dtleftenız uye de ÜIUD \a da uvel ğıntzı venıle\m HER İŞLEM BİR TELEFONLA:02U 514 01 »6 76. YIL SAYI- 27008 / 250.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU- YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (194&1991) 17EYLUL1999CUMA H R H GAZI MUSTAFA KEMAL I K I SIVAS KONGRESİ-III Bu onemlı sıyasal ve tarıhsel kaynağı, orijınal metın ve günumuz Türkçesıyle tek kıtap olarak, Sıvas Kongresi'nın 80. yılında okurlarımıza sunmaktan buyuk kıvanç duyarız. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... KAftAC OÖLAN 11 K I T İLHAN BAŞGÖZ KARAC'OGLAN • II Turk halk şıirinın en yalın, en renklı ve şıır yuku en yoğun dizelerını soyleyen ozanı Karac'oğlan'ın en guzel şiırlerınden oluşan bır guldeste.. Sah günü Cumhuriyet'le birlikte... Ankara ile JYashingtonfarklı düşünüyor 'ABD'nin Kılms plam akılcı değil' • Türkiye, ABD'nin sunduğu 3'lü egemenlik formülüne sıcak bakmıyor. Türkiye bu formülün kabul edilebilmesi için KKTC'nin tanınması gerekliliğine dikkat çekiyor. • Türkiye aynca, AB üyeliği ile Kıbns konulanmn birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor ve 1974 harekâtından bu yana adada banş ve huzur ortamı bulunduğunu öne sürüyor. . Lambeıto Dini 'Kıbrıs gerçeğini kabul ediyoruz' • Başbakan Bülent Ecevit, ttalya Dışişleri Bakanı Lamberto Dini'nin Türkiye'nin AB'ye üyeliği için ellerinden gelen çabayı göstereceklenni ve Kıbns gerçeğini kabul ettiklerini ifade ettığini söyledi. • Ecevit, "Dini'nin yaklaşımını diğer ülkelerin de göstermesını beklıyoruz" dedi. • //. Sayfada SERKAN DEMtRTAŞ ANKARA - Türkıye, ABD'nin K.KTC Cumhur- başkanı Rauf Denktaş'a yaptığı "3'lü egemenHkfor- mölüne" sıcak bakmıyor. L'çlü egemenlik formülü- nun oncelıklı gereğınin KKTC'nin devlet olarak tanınması olduğunu belir- ten Tıirkıye. "Devtetteıun- madan hiçbir konuda gö- rüşme olamaz" mesajını verdı ABD Başkanı Bill Clinton'ın Başbakan Bü- lent Ecevit'ı NVashıngton'da sıkıştırmayacağı, ancak "Kıbns'ta bir geiişme Av- rupa Birliğfndeki adaybğı- nızı kolaylastıracaktır" me- sajını vermesı beklenıyor Ecevit, KKTC bağımsız bır devlet olarak tanınmadan dıyalog olmayacağını soy- ledı Ecevit'ın kntık ABD zıyaretıne gûnler kala Kıb- ns konusundakı uluslarara- sı dıplomatık yoğunluk, MArkasıSa.8,Sû.3'te YUNANİSTAN'LA TERÖRDE İŞBİRLIĞI UMUDL • 8. Sayfada ALMANYA SPD yaralannı sarmaya çalışıyor • Yerel seçimlerde üst üste hezimete uğrayan iktidar partisi SPD, bir komisyon oluşturarak 'imaj tazelemeye' çalışacak. GÜRAYÖZ FRANKFURT - Yerel se- çimlerde üst uste hezimete uğ- rayarak hızla kıtle tabanını yı- tıren ıktıdar partısı SPD, şımdı de ımaj tazelemeye çalışıyor Meclıs grubu. partı örgutu ve başbakanlık arasmdakı ılışki- len yeniden ve daha etkilı bir bıçımde düzenlemeyı hedefle- yen Başbakan Gerhard Schrö- der'ın, bır komıs>on kurarak partıye yenı bır ımaj vermeye çalıştığı belırtıldı. Komısvon, SPD'nın seçmen nezdınde ge- nleyen desteğını yeniden ka- zanmayı hedeflıjor Bazı Sosyal Demokrat mıl- letvekıllen. basına yaptıklan açıklamalarda genç seçmenın SPD'den tamamen uzaklaştığı- nı ılen sürerken. SPD Genel Başkanı ve Başbakan Gerhard Schröder'ın 'imaj komtsyonu', SPD Meclıs Grubu'nun parla- mento ışlennden sorumlu sek- reten VVilhelm Schmidt'ın ya- nı sıra Başbakanlık Daıresı Müduru Frank VV'alter Stein- meier,partının yenı Genel Sek- reten ve eskı Federal Ulaştırma Bakanı Franz Müntefering ile Meclıs Grubu Başkanı Frter Stnıck gıbı önde gelen ısım- lerden oluşuyor Bu ısımlenn bızzat Schröder tarafından önenldıgı belırlenırken, parti mArkasıSa.8,SH8'de ALMANYA'DA BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ • 8. Sayfada Rusya'da iki hafta içinde 4'üncü binaya bombalı saldırı düzenlendi Şeriatçı terörYlfie kamyon Rusya'da iki haftadır süren bombalı saldınlara dün bir yenisi daha eklendi. Volgodonsk kentinde bir apartmanın önüne park edilen bomba yüklü kamyon patladı. Olayda 2'si çocuk 17 kişinin öldüğü, 115 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Rusya Içişleri Bakanlığı sözcüsü Dmitri Nevzorov, patlamanın, çok girişli ve prefabrike panellerle yapılmış dokuz katlı apartmanın birinci girişinin ön panellerinin çökmesine yol açtığını belirtti. Boris Yeltsin, patlamanın ardından "Teröre karşı koyacak gücümüz var" dedi. Sorumlu. Ladin'in arkadaşı New York Post gazetesi, saldınlann sorumlusunun, Usame bin Ladin'in yakın arkadaşı olduğu ileri sürülen "Hattab" kod isimli Habib Abdürrahman olduğunu öne sürdü. Dağıstan'ın Buynask kentindeki Rus ordusuna ait karargâhta meydana gelen patlamada 64 kişi ölmüş, 9 Eylül'de Moskova'nm güneydoğusunda patlayan bomba 94 kişinin ölümüne neden olmuştu. 13 Eylül'de yine Moskova'daki bir binaya düzenlenen bombalı saldında 118 kişi yaşamını yitirmişti. • ıo. Sayfada Deprem^nrasçıkansöytentilenlenençokçocuklaretkiİ€ni>or.Gelenvardımlardanyarar- lanabümek jçü, kuyruklara giren kûçük çocuklar henüz depremin etkikrini fizerierinden atamanuş. Sapasağlam binalar arasında yerle bir olmuş bir yapu. Marmara depreminin berkesçe gözkmlenen en flgüıç görüntüsü samyorum ki bu. Bazı yapılar hiç değilse görünüşte sapasağlamken, hemen yanı başlanndaki bazı başka yapılar unufak olmuş... Bu, herhalde depremin adalet- sizüği olamaz» Bölgede var olan ise düzensizlik, belirsizlik ve yer yer neredeyse bir piknUc hav asL..fflKOlB8ffAM0âJTnUR yaa dzisi • 7. Sayfada Afet sonrasında depremzedelerin bannması için çalışmalar sürüyor Gölcük^e 3 çadırkent daha• Bolu'da kesin hasar tespit çalışmalan tamamlandı. " Depremde Bolu ve ilçelerinde 3 bin 95 konut yıkıldı, 649 işyerinde ağır hasar meydana geldi. 4 bin 179 konut ve 1.015 işyerinde orta hasar, 3 bin 300 konut ve 482 işyerinde ise az hasar tespit edildi. Gölcük'te depremzedeler için kışa dayanıklı 3 mega çadırkent daha kurulacak. • Yalova'da okullann onanm ve bakım ihalesini alan MHP ll Başkanı Erol Tatar ile il yöneticüen MHP Genel Merkezi tarafindan görevden alındı. Tatar'ın da aralannda bulunduğu 18 müteahhit hakkında tutuklama karan çıkanldı. Kocaeli Sanayi Odası da bölgede ekonomik kayıplann azaltıhnası için rapor hazırladı. • 6. Sayfada • YARDIMLAR 40 TRÎLYONA ULAŞTI • 9. Sayfada • TÜRKİYE'DEN ABD'YE İLANLA TEŞEKKÜR • 9Sayfada FlSKOBÎRLtK Benzinci genel müdür oldıı • FlSKOBlRLİK Gene! Müdürü Vefa Eraslan'ın faks emriyle Sanayi Bakanı Ahmet Tannkulu tarafından görevden aiınmasının ardından bu göreve bürokrahk hıçbu" deneyımı olmayan, babasına ait benzin istasyonunda çalışan ve MHP'ye yakııilığı ile tanınan Cevat Aydın atandı Aydın, dün görevı teslım aldı. • Bu ilgınç atama, bölgedekı MHP örgütlerinin de tepkisini çekti. • 8. Sayfada Genelkurmay raporu PKK'de rant kavgası • Raporda, dağılma sûrecıne giren örgütte rant kavgasmın başladığı bıldınldı. Örgütün Şam'dakı para ve gayrımenkullerinin yönetımıni ûstlenen Delıl ve Emın kod adlı terönstlenn kendi adlarına gayrimenkul aldıkJan ve PKK'nin Rusya sorumlusu Numan Uçar'ın örgüte ait yüklü meblağda dolarla ortadan kaybolduğu öne sürüldü. • SözdeKürt parlamentosu başkanı Yaşar Kaya da örgütün paralannı kışısel harcamalannda kuUanmakla suçlanıyor 1 8 . Sayfada Abalıoğlu vefat etti Haber Merkezi -Başyazan- mız Nadir Nadi'nın yeğenı Sa- dık Doğan Abalıoğlu 15 Eylül Çarşamba gunu Zunh'te vefat ettı 1935 yılında doğan Abalı- oğlu. 1955 yılında Galatasaray Lısesı'nı bıtırmıştı Sadık Do- ğan Abalıoğlu'nun cenazesı pa- zartesı gunu oğle namazından sonra Zunh'tekı aıle mezarlı- ğında, oğlunun yanında topra- ğa venlecek GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Umut Kimin Ekmeği? Dönduk dolaştık 36 yıl öncekı noktaya geldik. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş bır TV'nin sabah yayınında Türk kamuoyuna gerçeğı duyurdu Kıbns Rum devletının şemsıyesı altında ıkı cema- atın uzlaşma planı yıne gündemde. Amerıka'da Clirrton yönetımı ile görüşmeler yapan Denktaş anlatıyor- • Arkası Sa. 8, Sü. Vde F. Bahçe berabere • Fenerbahçe, UEFA Kupası ılk tur ılk maçında Macanstan'da MTK Budapeşte karşısında 0-0 berabere kaldı. • UEFA'dakı dığer temsılcimiz Ankaragücü ise Atletico Madnd'e deplasmanda 3-0yenıldı MSpor'da Metin Göktepe'nin ailesine tazminat • Danıştay, gözaltuıda öldürülen gazetecı Meün Göktepe'nin annesi ve kardeşlerinin, Içişleri Bakanlığı aleyhine açtığı tazminat davasmda, tstanbul 2. îdare Mahkemesi'nın hükmethği 8.5 milyarlık manevi tazminata ilişkın yürütmeyi durdurma istemıni reddetti. Mahkeme, Fadıme Göktepe içm hükmedılen maddi tazmınatın istemı aşan kısmının yürütmesinj durdurdu. • 8. Sayfada BORSA ODun 6151 Öncekı 6108 MARK Dun 244J2O0 Öncekı 242.900 DOLAR ODun 459.000 Öncekı 459.700 . ALTIN Dun 3.775.000 Öncekı 3.805.000 Floyd kasırgası ve Yorktayfiınu can aldı • ABD'de milyonlarca insanın evinı terk etmesıne yol açan Floyd kasırgasında ABD'de en az iki, Bahama Adalan'nda ise bir kişi öldü Saatte 175 kilometre hızla esen kasırganın ağaçlan söktüğü, sellere neden olduğu ve elektnklerin kesılmesıae yol açtığı bıldırildı York tayfunu ve getirdığı şiddetli yağmurlar Hong Kong'da da bır kişinin ölümüne, 309 kişinin yaralanmasma yol açtı. • 7/. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog