Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye76. YIL SAYI: 27004 / 250.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) /% 4SMT KESİNTttZ IİZNET ' f /fuurMMESEdnpTEHM / /§ tua Imft KMIIJO A 4 * uur K>W «mta oLMuâ 4 V ff SMTHUatTLEKtilVMnŞI Düedıgımz kılabm adını, krcdı karanızm aurnarasJ ve son loıllanma tanhı & bniıkte bıkünn, kıtap e*ımzde olsun Adınızı. soyadmıa ve teiefon mmısranızı da bıldırmcyı unuûnayın Üye degılsouz, dılersenız ûyc de ' ohm ya da ûyehğınızı yenüeym BER İŞLEM BİR TELEFONL4:0212 514 01 »6 13 EYLÜL 1999 PAZARTESİ U M H U R I î N K U Ü R H I M İLHAN BAŞGÖZ KARAC'OGLAN -1 Dünya Klasikleri dizimizde ikinci Türk klasiği: Türkmen'in an, duru dilinden yenı imgeler ve yeni renklerle bezenmiş bir şiir dili kuran, Türk halk şiirinin büyük ozanı Karac'oğlan. Karac'oğlan şiirinde önce capcanlı bir insan vardır. Sonra olağanüstü güzel betimlenen birdoğa, ozanın aşkına karşılık veren kadınlar ve elbette aşk; aşk, ayrılık, gurbet, sıla özlemi ve ölüm... 1 lımn BASCOZ KARACOÛLAN 1 ««.1™, "Karac'oğlan geleneği savaş türkülerinden daha çok birleştiricidir; yurt coğrafyasını kurucudur. Hepimiz Karac'oğlan şiiriyle Toros'un yüceliklerinden bakarak, Gündüzlü'nün ovasını, Perçembeli'nin belini, Koçdağı'nı, Menekşe Yaylası'nı, Ceyhan suyunu, Beşdeli'yi, Çamurlu'yu, haritalardan once, Karac'oğlan'ın şiirinde tamyarak sevdik. Guney coğrafyasının şiir dolu güzelliğini bizim dünyamızla Karac'oğlan bütünleştirdi." İlhan Başgöz • - ^ Bu haftanın kitabı, değerli halkbilimci İlhan Başgöz'ün Karac'oğlan üzerine kapsamtı incelemesi. İkinci kitap ise Karac'oğlan'ın en güzel şiirlerinden bir güldeste... Her aydının kitaplığında bulunması gereken biryapıt... '• "' Yarın Cumhuriyet'le birlikte... 15 milyon öğrenci için tatil bitti... Deprem bölgesindeki okullar açılamıyor Sorunlu eğitîıııOkullar yaslı1 açılıyor 500 bm öğretmen ile 15 milyon öğrenci için bugûn zil çalacak. Yeni öğretim yılı, Marmara Bölgesi'ni etkileyen depremde aralannda 200'e yakın öğretmenin de bulunduğu binlerce kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle 'yaslı' açılıyor. Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, deprem bölgesindeki 171 okulun açılışının ertelendiğini söyledi. • 3. Sayfada Suudi Arabistan'a goturecekler Şeriatçılann gözü şimdi çocuklarda # Avrupa'da faaliyet gösteren Milli Görüş Teşkilatı şimdi de Suudi Arabistan'a çocuk götürme seferleri düzenliyor. Bu girişim Milli Görüş'ûn çocuklan Hizbullah yapma çalışmasının yeni bir yansıması olarak niteleniyor. Mısır, Iran ve Afganistan'dan sonra şimdi de Suudi Arabistan'da çocuk ve gençler eğitilecek. azalmadl Yeni öğretim yıh yine eksiklerle başlıyor. Ders kitabı, kayıt parası, öğretmenlerin sosyal ve ekonomik durumu, yetersiz derslikler, kalabalık sınıflar hâlâ sorun. Yaşanan göç ve öğretmen açığı nedeniyle doğudaki 2 bin 500 okul kapalı. Deprem sonrasmda Istanbul'a öğrenci göçü başlaması ile okullarda sınıf mevcutlannın bu yıl daha da artması bekleniyor. m 3. Sayfada METtVGÜR KÖLN - Iki milyonun üs- tünde Türk kökenlınin yaşa- dığı Federal Almanya başta olmak üzere Avrupa'da dini kullanarak çanta usulüyle yıllardır para toplayan şeri- atçı holdingler, depremle bir- likte çalışmalannı daha da yoğunlaştırdılar. Her geçen gûn sayılan artarak 48'e ula- şan, çoğunluğu Konya çıkış- lı bu holdingler. eylemlerini ikı koldan sürdüriiyorlar. Av- rupa'da,Türkiye kökenli Is- lamcı kuruluşlara bağlı yak- laşık 3 bin caminin çoğunda hocalann ya da hoca kılığın- da holdıng temsılcilerinin yaptıklan şeriat içerikli ko- nuşmalarla insanlar 'helal - haram' kavramlanyla korku- tularak. depremin 'bir ilahi ikaz' olduğunu. Kuran emir- lerinin geçerli olacağı bir dü- zen gelinceye kadar bu tür uyancı felaketlerin devam edeceğini ileri sürüyorlar. Cemaatlerin anlayacağı ve hoşlandığı dılde duygu sö- mürüsü yapılarak, şeriat sis- teminin ekonomik temelini güçlendirmek amacıyla yatı- nm yapmak için para isteni- yor. Milli Gazete'nin 20 Ağus- tos 1999 tarihli Avnıpa bas- kısmın manşeti 'Utanmaz- lar'. Deprem nedeniyle en dikkat çekici sayı. Deprem üzerine şov yapıhyor. Sekiz sayfa holding ilanlanyla dol- durulmuş. Tam sayfa ilanlar- da şu başhklar ve sözler yer alıyor. 'Selam, helal garanti- si!', 'Aytaç Avrupa'da - sizle- reyaküı olduğumuz için mut- luyuz', 'Kübra Holding - fa- izsiz ve kredisiz helal kazanç • Arkast Sa. 8, Sü. 4 te Çocuklann ovuncak savaşı lerinde büyükleri kadar hissettiler. Yakuüannı kaybetmeyi, çadırlarda yaşamayı öğrendı- ler. Yardım araçlannın yolunu gözler oldular. Bir yardım aracı gördüklerinde birbirleri- ni ezercesine koşuyorlar. Hele dağıülan oyuncaksa... Büyükbir yanşa giriyorçocuklan Pay - laşma yerine kapışmayı öğreniyor miniklerimiz. (Fotoğraf: HATlCE TUNCER) Öğretmenlere tehdlt Yaiova'da okullann açılışının ertelenmemesine öğretmenler tepki gösterdi. Büyük çoğunluğu çadırlarda yaşayan öğretmenler, ağır hasarlı okullarda can güvenliği . . . olmadığı gerekçesiyle eğitimin başlatılmasına karşı çıktı. Yalova Valiliği ise 13 Eylül'de işe gelmeyen öğretmenlerin meslekten ihraç edileceğini bildiren yazı gönderdi. • J. Sayfada Demîrel 'Devlet bu yarayı saracak' # "'Enkaz kaldınlıyor. Kışa karşı hazırlanmak için zamanla mücadele hahndeyiz" diyen Cumhurbaşkanı Demirel, "Bundan sonra yapüacak iş, vatandaşlann kışı çadırda geçirmemelerini sağlamaktır" dedi. Istanbul Haber Servisi - Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel, devletin, bütûn kudre- tiyle depremin yaralannı sara- cağını belirterek "Ankara, deprem yarasını düşünüyor, hiç kimse başka bir şey düşünmü- yor" dedi. Deprem bölgesinde incele- melerde bulunmak üzere ilk olarak Yalova'ya gelen Cum- hurbaşkanı Demirere Vali Ni- hat Özgöl tarafından brifıng verildi. Depremde Yaiova'da 2 bin 502 kişınin öldüğünü, 351 binanın tamamen yıkıldığını ve 10 bin 178 binanuı ağır ha- sarlı olduğunu belirten Vali Özgöl, Yaiova'da toplam 86bin 700 konut ve ışyerinin hasar tespit işleminin tamamlandığı- nı söyledi. Brifingın ardından konuşan Demirel ise şunlan söyledi: "Yenibirdönem başlamışür. Enkaz kaldınbvor. Kışa karşı hazırlanmak için yjımanla mü- • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te \ldova\la 4 müteahhide tutuldama> Aralannda Yalova DYP 2. sıra milletvekili adayı Kenan Baş'ın da bulunduğu 4 kişi "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu toplu ölüme sebebiyet vermek" suçundan çıkanldıklan mahkeme tarafından tutuklandı. Dün sabah Bodrum'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Haber Merkezi - Marmara depreminde yı- kılan inşaatlarla ilgili olarak başlatılan soruş- turma genişlerilerek sürdürülüyor. Yalova Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruştur- ma kapsamında "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu tophı ölüme sebebiyet vennek" suçun- dan 4 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında, Yalova DYP 2. sıra milletvekili adayı Kenan Baş da bulunuyor. Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, haklannda soruşturma açılan ve Yalova'nın değişık bölgelerinde bina yapan ve bu binalan depremde yıkılan Osman Küçük, Kenan Baş, Asi>-e Çagjar ile Fatma Şen, önce- ki akşam ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkanldı. Mahkeme, sanıklan tedbirsizlik ve dikkat- sizlik sonucu toplu ölüme sebebiyet vermek suçundan tutukladı. Tutuklanan 4 sanık, Bur- saETipiCezaevi'nekonuldu. Sanıklann, dep- rem sırasında çöken Çınarcık, Korukay, Esen- köy gibi bölgelerdeki baa binalarla ilgili ol- duklan da ileri sürüldü. Muğla-Bodrum'da dün sabah hafıf bir deprem meydana geldi. Boğa- ziçi Oniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Dep- rem Araştırma Enstitüsü'nden verilen bilgiye göre, saat 09.09'da merkez üssü Bodrum olan 3.2 büyüklüğünde bu- deprem kaydedildi. M Arkası Sa. 9, Sü. l'de YALOVA'DA DEPREM RANTINA ÖFKE BÜYÜYOR • 9. Sayfada Atamalar hızlandı Bümknıside MHP'li kadrolaşma# Başbakan Bülent Ecevit'in atamalan durduran kararnamesine karşın MHP'li bakanlara bağlı kuruluşlarda kadrolaşma hızlandı. MHP Genel Merkezi ve milletvekilleri, atama isteyen partililerin akınına uğradı. Ekonomi bürokratlan ve TCDD yöneticilerinin ardından DPT Müsteşan Orhan Güvenen'in de görevden alınması bekleniyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Koalisyonun ikin- ci büyük ortağı MHP'nin kadrolaşma amacıyla yaptı- ğı atamalar, bürokraside depreme dönüştü. MHP'li bakanlann yönetimindeki Sağlık Bakanhgı, Ulaştırma Bakanhğı, Bayındırhk ve Iskân Bakanhğı, Tanm ve Köyişleri Bakanlıgı, Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Devlet Istatistik Enstitüsü (DlE), Emlak Bankası, Top- lu Konut ldaresi (TOKİ) ve Türk Telekom'da atamalar hızlandı. MHP genel merke- zi, istedikleri göreve atan- mak isteyen partililerin akı- nına uğrarken, illerde bulu- nan müdürlüklere atanmak isteyenler de bölge milletve- killerine yönelik kulis yapı- yor. MHP, Başbakan Bülent Ecevit'in 18 Nisan seçimleri öncesinde yayımladığı ka- rarname yürürlükte olması- na karşın kadrolaşma atagı- nı sürdürüyor. Yasal olarak atamalann gerçekleştirilebil- mesi için Başbakan Ece- vit'in atamalan durduran ka- rarnameyı kaldumak için ye- ni bir karamame yayımlama- sı gerekiyor. MHP'li bakanlann daha önce birlikte çalıştığı partili- lerden oluşan bir ekıple ata- malan gerçekleştirdiği kay- dedildi. Bayındırlık Bakanı Koray Aydın, partide genel sekreterlik görevini yürütür- ken yardımcılığını yapan Ali Helvaa'yı müsteşarlığa ata- dı. Bayındırlık ve Iskân Ba- kanlığı'na bağlı kuruluşlar- daki atamalarla da Afet Işle- ri Genel Müdür yardımcıla- n Hamdi Kozacı ile Muzaf- fer Gedikli görevlerinden alındı. Ataner Seymen Afet Işleri Genel Müdür Yardım- cısı oldu. Karayollan Genel Müdür Yardımcılığı'na Ge- • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te TABÎP ODALARI DURMUŞ'TAN DAVACI • 9. Sayfada ANKARA-WASHINGTON TRAFÎĞt Ecevit, Bakû Ceyhan'ı görüşecek • ABD Başkanı Clinton ile 28 Eylül'de görüşecek olan Başbakan Bülent Ecevit'e uzmanlarca iki ülke arasındaki ilişkiler, projeler ve sorunlarla ilgili brifing verilecek. Görüşme nedeniyle iki ülke arasmda başlayan diplomatik trafik bu hafta yoğunluk kazanacak. ABD'den gelen yetkililer, Ecevit-Clinton zirvesinin önemli noktalanndan biri olan Bakû-Ceyhan petrol boru hattı ile Türkmen doğalgaz boru hattı konusunda Enerji Bakanlığı'nda görüşmeler yapacak. • 5. Sayfada Altay'ı 3-1 yendi Fenerbahçe lider oldu # Altay'ı Johnson (2) ve Serkan'ın golleriyle 3-1 yenen Fenerbahçe averajla liderliğe yükseldi. Beşiktaş, Denizlispor'la l-l berabere kalırken Göztepe de Istanbulspor'u 2-0 yenıp galibiyetle tanıştı. MSpor'da Âlmanya'da 'kaybeden kazaniyor'GUNDEM MUSTAFA BALBAY ı Almanya'da SPD, seçimi kaybeden eyalet başkanlanna kabinede yer verince, muhalefet 'bu tür bir istihdam politikasıyla işsizlik sorununun üstesinden gelinemeyeceği'ni hatırlatmaya başladı. Başbakan Schröder'in, başından beri yakınlık duyduğu 'büyük koalisyon'un, yani bir SPD-CDU ortaklıgırun pratikte çoktan gerçekleştiği iddialan tümüyle temelsiz degil. OSMAN ÇUTSAY FRANKFURT - Alman siyaset sah- nesinde bir hafta içinde her şey değiş- ti. Berlin'in, ucuz oyunlarda Anka- ra'dan pek de geri kalmayan bir siya- sal arenaya sahip olduğu yolundaki id- dialar, yeni zeminler kazandı. 5 Eylül'de Sosyal Demokrat Parti (SPD) iki eyalette, Saarland ve Bran- denburg'da yapılan eyalet mechsi se- çimlerinde ağır bir yenilgi aldı. tkı eya- let de sosyal demokratlann kalesiydi. Doğu'daki Brandenburg'da oy oranı yüzde 54'lerden yüzde 39'a düşen ve mutlak çoğunluğu kaybeden SPD, şim- di burada Hıristiyan Demokratlar ile sıcak temas içinde. Her an 'büyük ko- aüsyon' gerçekleşebilir. Baâ'daki Saarland da, ortalıktan çe- kilmeden önce, eski Federal Maliye Bakanı ve SPD Genel Başkanı Oskar Lafontaine'in 'prensliği' sayılıyordu. Sosyal demokratlar burada 14 yıldır rakipsiz iktidar durumundaydılar. 5 Eylül'de Lafontaine'in 'emanetçisi' gö- züyle bakılan Reinhard Klimmt,nere- deyse yüzde 1 'lik bir farkla ıktıdan Hı- ristiyan Demokrat Parti'yebıraktı. Dü- şen sadece SPD'nin bir kalesi değildi. Ekim ayuıda bir sürpriz yapması bek- lenen Oskar Lafontaine için de değişen bir şeyler vardı. Saarland'm, geçen hafta açık bir bi- M Arkası Sa. 8, Sü. l'de TÜPKiye-AB'D' İlişkileri... Gözümüzü bir AB'ye bir ABD'ye çevirmekten söz- cükler de birbirine girdi. Yıl sonuna dek gözümüz dı- şanda! AB ile ilişkilerimize konan ad, önümüzdeki dönem hakkında karmaşık ipuçları veriyor. Ipin ucu belli, iz- ledıği yol belli değil. Zira AB, Türkiye ile ilişkilerinin sey- rini şöyle tanımladı: M Arkası Sa. 8, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog