Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

'SAYFA CUMHURİYET 12 EYLUL 1999 PAZAR 16 TELEVIZYON GüNÜN FlLMLERİ Güneş, Ay, vc. 10.30 BRT Duygusal O> (The Sun the Moon and the Stars) - Geral- <£J dıne Creed'in yönettiği fılmde. eşinden yeni aynlmış bir kadınm iki kızıyla birlikte tatile çık- masıyla gelişen olaylar anlatılıyor. Oyn: Jason Donovan, Gina Moxley. Angıe Dickınson. Bir Avuç Cennet 11.40 TRT 1 Dram üyük kente göç eden taşralı bir ailenin sı- ğındığı hurda bir otobüsteki yaşam savaşı- , mınm öyküsü. Yön: Muammer Özer. Oyn: Tank Akan, Hale Soygazi, Yavuzer Çetinkaya (1985). Tetikçi 14.30 Show TV Macera O v (Sniper) - Panama hükümeti için çalışan iki '^zJ Amerikalı tetikçi, devlete karşı gelen isyan- cılan yok etmek üzere görevlendirilir... Yön: Lu- ' is Llosa. Oyn: Tom Berenger, Billy Zane. J.T. Walsh, Aden Young (1993 ABD, 98 dk). Kader Çıkman 14.30 atv Duygusal /J7\ Bir soygun olayını önlemeye çalışırken ka- \Z/ sıklanndan bıçaklanarak sakat kalan bir genç- - le, evin zengın kızının aşk öyküsü anlatılıyor. Çe- tın tnanç"ın yönetiminde Aytaç Arman, Fatma • Belgen ve Erol Taş. var (1973). ÂşıkCMdum 18.00 Show TV Güldürü ı Kırkından sonra âşık olan evli ve kılıbık bir memurun gülünç öyküsü. Ertem Eğilmez'in Gökhan Akçura'nın senaryosundan çektiği fılmin .^aşrollerinde Şener Şen, Nevra Serezli, Şehnaz Di- lan, Ayşen Gruda ve Erdal Özyağcılar gibi oyun- ,rcular yer alıyor (1985). Cennet 20.40 Kanal D Duygusal ~/f> (Paradise) - Yönetmenliğini Stuart Gillard'ın \£/ üstlendiği, başrollerinde Willie Aames, Pho- 'ebe Cates, Tuvia Tavi'nin yer aldığı filmde; 19. yüzyılda Şam'a gitmek üzere Bağdat'ı terk eden bir kervanın saldınya uğraması ve yolculardan sa- dece üç kişinin kurtulmasıyla gelişen olaylar an- latılıyor (1982 ABD, 100 dk). Adı Dedektif 21.00 atv Güldürü /Ç~s (A Low Down Dirty Shame) - Özel dedek- viv tif Shame, kayıp bir adamı bulmak için kol- lan sıvar. Ancak peşinde olduğu kişi, bir uyuştu- rucu şebekesinin başındaki adamın aleyhine tanık- lık edecek biridir. Shame, araştırma genişledikçe, ıhanet ve tehdıtlerle dolu ölüm ağının içine düşer. Keenen Ivory Wayans'ın yönetip oynadığı film- de, Charles S. Dutton de var. Podyumun Büyüsü 21.00 Phma Macera (She's Too Tall) - Yıllar önce bıraktığı mo- danın büyülü dünyasına yeniden dönen bir ka- J.mın, rekabet ortamında yaşadıklarını anlatan /ılmde. Brigitte Nıelsen. Corey Feldman ve Ge- orge Hamilton oynuyor. Yön: Redge Mahaffey. Kuru Gürültü 21.30 BRT Güldürü | (Much Ado About Nothing) - Shakespe- are' in ünlü oyunundan uyarlanan fılmde; Be- nedıck ve Beatrice ile Cladio ve Hero adlannda- \\ iki çiftin hikâyesi anlatılıyor. Yön: Kenneth Branagh. Oyn: Kenneth Branagh, Michael K.e- aton. Robert Sean Leonard, Keanu Reeves, Em- ma Thompson (1993 lngiltere-ABD. 111 dk). •21.30/CINE 5 / Komplo... Aynntı yanda 8 Kafa Çantada 21.40 Interstar Macera ©(8 Heads in a Duffelbag) - Patronunun çan- tasını San Diego'ya götüren Tommy, hava- alanında yanlışlıkla başka bir çanta alınca ortalık kanşır... Yön: Tom Schulman. Oyn: Joe Pesci, Kristy Swanson, George Hamilton, Andy Corne- au (1997, ABD-lngiltere, 95 dk). Red Rock West 22.00 Kanal E Macera ©(Red Rock West) - Bir iş bulma umuduyla Red Rock kasabasına gelen Michael. Red • Rock Bar'ın sahibi Wayne Brown tarafvndan ka- "risını öldürtmek üzere çağırdığı kiralık katil sanı- lır. Yön: John Dahl. Oyn: Nicolas Cage, Dennis Hopper. Lara Flynn Boyle (1993 ABD, 98 dk). Ölümcül Dövüş 22.00 TGRT Macera (Mortal Kombat) - Dünyanın en iyi dövüş- çüleri, kötü ve karanlık emelleri olan insanüs- tü düşmanlan ile ölesiye çarpışacaklan bir müsa- bakaya girerler. Yanşın sonucu, dünyanın gelece- .gini belirleyecektir. Yön: Paul Anderson. Oyn: Christopher Lambert, Talisa Soto. Robin Shou 41995 ABD. 102 dk). 22.20 / Kanal D / Kansas Aynntı yanda Sayıh Dakikalar 22.30 TRT 2 Dram /^\ Mirasma konmak amacıyla akıl hastanesine vf/ kapattınlan güzel bir kadınla, onu kurtarma- ya çalışan genç bir motel sahibinin öyküsünde, Ay- han Işık. Belgin Doruk, Aysel Tanju ve Reha Yur- dakul rol alıyor. Yön: Atıf Yılmaz (1965) Bir Yanımız^ 00.20 Interstar Dram . Cezaevinden çıktıktan sonra doğduğu yere *<y giderek ailesini arayan bir gençle, kendisiy- Je birlikte intihara sürüklediği sevdiği kızın öykü- sü. Yön: Bilge Olgaç. Oyn: Halil Ergün. Sibel Turnagöl. Taner Barlas (1994). f/Ok f7> r77\ C) Yabancı Izleyin Orta Değmez O R A D Y O CuMHURtYET'TE BüGÜN man'la Randevu 15. 00 Pop Klasik 16.00 KırkAmbar(Selimlle- ri) 18.30 Noktürn (Er- han Tıraşın) 20.00 Mü- ziğin Öyküsü - Tekrar (Arzu Aksun) 22.00 Iz Bırakanlar - Tekrar (Si- nan Karahan) 23.00 Insana Yolculuk - Tek- rar (Nebil Özgentürk) 24.00 Müzik Pazan. Tel: 0 212 513 80 06 Faks:02125137719 13.00'te ve 18.00'de ana haber bül- teni yayına girecektir... • 11.00 Hekim Gözüyte: Acil sağlık hizmet- lerindeki sorunlar, çözüm önerileri ve ilk yardı- mın temel kurallarının konuşulacaâ! progra- ma, Acil Tıp Dernegi Başkanı Dr. Ulkümen Rodoplu katılıyor. • 13.30 Asu Maralman'la Randevu: Progra- mın bu haftakı konuğu Türk pop müziği şarkı- cısı Hakan Peker. Cumhurryet O7.4 07.00 Sabahın Rengi 09.00 Alaturka Sev- Öalar - Tekrar (Aylin ŞengürO 10.00 San Bi- siklet(özgürözbakır) 11.00 Hekim Gözüy- le (Rıfat Yücel - Okan r^alay) 12.00 Dünya Müziği Cografyası (Fe- za Tansuğ - Ayhan Sü- rek) 13.30 Asu Maral- NTV 11.30 Avrupa'yla ilişkiler TV Ser\isi - "Ateş Çembe- ri" programında Türkiye-Av- rupa ilişkileri ele ahnıyor. Meh- met Binay ve Ahu Özyurt'un birlikte hazvrlayıp sunduğu ya- pıma konuk olarak, Emekli Bü- yükelçı Cem Duna, Gündüz Aktan ve Iktisadi Kalkmma V'akfı Başkanı Meral Gezgin Eriş katılıyor. Programda; "Türkiye-Av- rupa ilişkileri, 1950'lerin so- nundan bu >ana nasıl gelişti", "Özal döneminde Avrupa'va entegrasyon süreci nasıl ha- reketlendi", "Gümrük Bir- liği ne kadar başarılı oldu". gibi sorulara yanıt aranıyor. ShovvTV 12.45 Depremin etkileri TV Servisi - Jale Binay'ın sunduğu "Biz Bize" progra- mında, depremin etkileri üzeri- ne uzmanlann görüşlerine yer veriliyor. Yapıma, avukat Le- man Özkan, sosyolog Faruk Birtek, rehber danışmanı Sü- leyman Hecebil. psikiyatrist Arif Verimli ve AKUT Kriz Koordınasyon Merkez Sorum- lusu Akın Köksal katılıyor. tv8 14.05 Sosyolojik değerler TV Servisi - Politika, edebi- yat, görsel sanatlardünyasından konuklarla söyleşinin yapıldı- ğı "Ahmet Oktay'ın Defte- ri"ne bu hafta, sosyolog Ali Akay konuk oluyor. Şair-ya- zar Ahmet Oktay programın- da. Akay'la sosyolojik değerler konulu keyifli bir söyleşi ger- çekleştiriyor. BRT 17.00 'Karizma' T V Servisi - Iş dünyasından konuklann yaşamöykülerine yer venlen "Karizma' 'ya, Ha- lit N'arin katılıyor. Sunuculu- ğunu Zeynep KJasımboğlu'nun üstlendiği programda, konu- ğun iş yaşamı ve başansı anla- tılarak, Özden Narin, yayıncı Füruzan Gürbüz, Ercan Gü- leştutar'ın da Narin'le ilgili anılaruıı aktanyor. Kanal E 21.00 Selçuk'un konuşması TV Servisi - Gazeteci Mer- dan Yanardağ'ın hazırlayıp sunduğu " Y ö n " programın- da, Yargıtay Başkanı Sami Sel- çuk'un konuşması tartışılıyor. Anayasa hukuku uzmaru Prof. Dr. fbrahim Kaboğlu ve Prof. Dr. Bülent Tanör'ün katıldı- ğı yapımda; Selçuk'un konuş- masmı destekleyenlerle karşı çıkanlann tutumlan değerlen- diriliyor. Yol boyunca aşk ve serüven CUMHUR CANBAZOĞLU Midwest'ten New York'a doğ- ru seyahat eden bir gencin (Andew McCarthy). yolda başına neler geliyor, neler. Önce arkadaş. oldu- ğu bir "iyiaileçocuğu" (Matt DU- lon) tarafindan banka soygununa kanştmlıyor ama bu işten yakayı sıyınyor. Ardmdan zengin bir adamın kı- zına âşık oluyor; sonra da küçük bir kızın hayatını kurtanp ne ka- dar cesur ve işe yarayan biri oldu- ğunu herkese kanıthyor... Geçmişte James Dean mitini Kanal D 22.20 Kansas - Yönetmerv. David Stevens / Müzik: Pino Donag- gio / Oyuncular: Matt Dillon, Andrevv McCarthy, Les- lie Hope, Brent Jennings, Brynn Thayer, Kyra Sedg- wick /1988 ABD yapımı, 108 dakika. yaratmış temalan güncelleştirme, bugüne taşıma projesinin ilginç birdeneyiydi "Kansas". Ancak yönetim, senaryo ve de oyunculuk aynı havayı yaratmaya yeterli ola- mayınca "Kansas" sinema tari- hinde fazla bir ız bırakmadan ge- lip geçti. Film bir başyapıt olmasa da wes- tem, yol filmi. melodram, avantür gibi birçok türü içinde banndıra- rak aslında gişede yapımcısını, si- nemacıyı güldürecek iyi bir film haline gelmişti; ama çekimler sı- rasında basın üzerine çok gidip her şeyi abartınca herkes sıradışı bir iş beklemeye başlamıştı. Sonunda ortaya vasat bir iş çık- tı ve hayal kınklığına uğradı sine- maseverler. Hatta "Kansas"tan sonra Matt Dillon bir daha dişe dokunur, güçlü bir rol bulamamış, büyük oyuncu olma hayallerine veda etmişti. Ahlaksal mesajlan fazla bir me- lodram şeklinde özetleyebileceği- miz "Kansas", ekranda serüven ve aşkı görmek isteyenleri mem- nun edecektır şüphesız. Doğa görüntülerindeki kalite de atlanmamalı... TRT 2 19.40 'Aklın Gözü, Gözün Şenliği' TV Senisi - TRT 2 de, ün- lü yazarOrhan Pamuk'un ha- zırlayıp zaman zaman da anla- tıcı olarak bilgiler vereceği "Aklın Gözü, Gözün Şenliği" adlı bir belgesel ekrana geli- yor.Orhan Pamuk'un son ro- manı "Benim Adırn Kırmı- zı"dan örnekler vererek Os- manlı-lslam resim sanatını an- lattığı yapımda, yüzlerce min- yatüT üzerine bilgiler veriyor. Osmanlı-lslam minyarürleri- nin özellikleri, şiiri ve güzellik- lerinin de aktanlacağı belge- selde, Batı resimlerinden ör- nekler verilerek karşılaştırma- lar da yapılıyor. Yapım ve yönetimini Demet Haselçin'in, yardımcılığını Mualla Türe Karabulut'un üstlendiği belgesel tek bölüm olarak hazırlandı. BRT 20.30 Taksiciye belâ getiren teoriler TV Servisi - Marmara depre- mini belirleyen film olarak gün- lerdir kamuoyunda konuşulan "Komplo Teorisi". CINE 5 t e ekrana geliyor. Garip takıntılan olan. sürekli bir şeylerden kuşkulanan ve te- oriler üreten New Yorklu takâ şo- förü Jerry Fletcher (Mel Gib- son), bu haliyle paranoyak hatta obsesif bir tıp çizse de, kendin- den başka kimseye zarar vermez. Süpermarket barkodlannın uğursuz anlamlar taşıdığına, uzay mekiklerinin kötülük saçmak için dünyanın etrafında gezindiğine ve şeytanın, gündelik hayatta kullan- dığımız kısaltılmış sözcükler ve ürünler içinde gizlendiğine inan- ması, belki de sadece arabasma binenler için bir sorundur. Çünkü düşündüklerini dur-du- rak bilmeden "talihsiz" müşte- rilerine aktanr. Buzdolabı ve kah- venin bile özel kilitlerle saklı ol- duğu garip bir evde yaşayan Jerry "nin iletişim kurduğu tek in- san, adalet bakanlığinda görevli yalnız bir kadın olan Alice'dir (Julia Robert s) Napolyon belgeselleri TV Servisi - Discovery"de, Napolyon'un, Mısır'ı fethetmek amacıyla 1798 yılında düzenlediği sefer sırasmda. Fransız filosu gemilennin batmasının ardmdaki gizi konu edinen "Napolyon'un Kayıp Filosu" adlı bir belgesel ekrana geliyor. Bu amaçla, Fransız kâşif Franck Goddio'nun önderliğinde bir grup dalgıçın Mısır Körfezi Aboukir'in derinliklerinde yatan savaş gemisi Orient'in enkazında yaptıklan araştırma anlatıhyor. Bu keşif gemisinin bulgulannın aynntılı verileceği programda, aynı zamanda Nil Savaşv'nın dramatik öyküsü de aktanlıyor. Fransız filosunun, tngiliz Amiral Nelson'm deniz gücüyle karşı karştya getiren savaşın, bunu izleyen yüz yıllık süreçte imparatorluğun durumunu da belirlediği vurgulanıyor. Saat 21.00'de yayımlanacak bu belgeseli, aynı gece ekrana gelecek "Napolyon'un Esrarengiz Olümü" izliyor. 22.00'de başlayacak yapımda ızleyicilere bu kez, uzmanlarla yapılan röportajlarla. ünlü liderin ölümündeki sır anlatılıyor. Dramatik canlandırmalann da yer aldığı belgeselde, Napolyon'un St. Helena adasuıda geçirdiği yaşarrunın son yıllan ve esrarengiz ölümü araştınlıyor. Sempatik adam bir gün, "top- lumsal karışıklıkların perde arkasındaki gerçekler" konu- lu teorilerini Alice'le paylaşır. Alice'in de, federal yargıç olan babasına düzenlenen suikast hak- kında, resmi kaynakların yaptı- ğı açıklamalara dair ciddi şüp- heleri vardır. Bu arada Jerry'nin teorilerin- den bazılan gerçeğe dönüşünce. ikili olaylann üzerine gitmeye karar verirler. Bu noktadan itibaren öykü, ina- nılmaz bir hızla gelişmeye baş- lar. Jerry, bilinmeyen bir örgüt ta- rafindan kaçınlır ve son teorisi- nin kökenleri üzerine sorguya alınır. Derken, devlet içinde dev- let, FBI, CIA gibi kurumlann içine çöreklenmiş cinayet ve suç çeteleri devreye girer... Sonuç olarak, daha önce "Ce- hennem Silahı" filmlerinde bir- likte çalısan yönetmen Richard Donner, yapımcı Joel Silver ve aktör Mel Gibson'ın. yanlanna Julia Roberts gibi iyi bir aktrisi de alarak ortaya çıkardıklan "Komp- lo Teorisi". keyifle izlenebile- cek bir yapım. Ekonomideki son gelişmeler TV Servisi - Ekonomi dün- yasmdaki haberlere yer verilen "Nazmi Bilgin'le Zirve"ye, Ankara Sanayi Odası Başkanı Zafer Çağlayan katılıyor. Naz- mi Bilgin. deprem tahvili ve bedelli askerlık önerileri ortaya atan Çağlayan'a, "Deprem son- rası ekonomide son durum nedir", "Dünya Bankası ve IMF'nin deprem yardımları, yaralan ne kadar sarabilir" gibi sorular yöneltıyor. NTV 21.05 Da Vinci'nin zorlu yıllan TV Servisi - Ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin ya- şamöyküsünü ekrana taşıyan belgesel yapım "Leonardo" dördüncübölümüyle yayımla- nıyor. Yapımda, sanatçının re- sim ve heykel çalışmalannı ma- li güçlükler içinde sürdürdü- ğü, Fransızlann Milano'yu iş- gali sırasında. ünlü "Son Ak- şam Yemeği" tablosunu ger- çekleştirdiği yıllar anlatılıyor. ShowTV 23.00 4 12Eylül' belgeseli TV Servisi - Mehmet Ali Birand ın hazırladığı "12 Ey- lül" belgeseli dokuz bölüm ha- linde yeniden Show TV'de. tki yılda hazırlanan belgesel için Kahramanmaraş'tan Washing- ton'a uzanan geniş çaph bir araştırma yapıldı. Belgeselinilkbölümü, 1972 yılında, 12 Mart günlerinde baş- lıyor. DenizGezmiş ve arkadaş- lannın idamı, Genel Kurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı se- çiminin gerilim dolu günleri an- latılıyor.Yapımda. Muhsin Ba- tur, Kenan Evren, Turgut Su- nalp, Bülent Ecevit, Süley- man Demirel'le yapılan söyle- şilere de yer veriliyor. Tv PROGRAMLARI ^ U ^ I 09.00 Dünya Cografyası 10.15 Dizi: AileDos- I I tuFehx 11.10 Vatanımczi 1.40 Yerli Film: Bir •J Avuç Cennet 13.00 Haber 'Deprem Özel' 13.15 Dızı: JakeveÇocuk 14.10Yanşma: Sıhıriı Harf- ler 15.10 Pazar Konseri 16.10 Meraklısı Için 17.10 Beigesel: Eskici 17.35 Türk Silahlı Kuvvetler Saati 18.00 Haber 'Deprem Özel' 21.00 Yabancı Film: To- bias Kimin Olacak 22.35 Spor Stüdyosu 23.35 Po- lıtıka Kulvarı 00.20 Haber 'Deprem Özel' 01.00 Dizi: Aile Dostu Felıx (Tekrar) ^0 312 428 22 30). *T\ 07.05 Çocuklanmız İçin 19.00 Akşam Bülte- V 2 ni 19.40 Belgesel: Aklırt Gözü, Gözün Şenlı- »-J ğ, 20.10 Bir Kelime Bir Işlem 20.40 Belge- sel: Resim Sevıncı 21.15 Delı Fışek 22.00 Gece Bül- tenı ve Ingilizce Haberler 22.30 Yerli Film: Sayıh Da- kikalar 00.30 Pazar Konseri (0 212 259 72 75). 08.00 Spor Arşivinden 09.50 Belgesel 10.15 Yabancı Film: Define Adasına Dönüş 11.45 Belgesel 12.30 Dostlar Pasajı 13.15 Belge- sel: Anadolu Düşlen 13.40 Sevgı Olduğu Süırece 14.20 At Yanşları 17.40 Haydi Balığa 18.00 Hentbol Karşılaş- ması: Türkiye - Rusya (Canlı) 19.30 Belgesel: Taş Oda Koca Oda 20.00 Genç Hatser20.10 Plaj Voteybolu 20.40 Gezelim Görelim 2125 Spor Arşivinden 23.15 Ispan- ya Futbol ügi: Atletico Madrid - Celta 00.50 Kapanış. 08.30 Erzurum Radyosu TSM Toplu Programı 09.00 Beraber ve Solo Türküler 09.30 Amatör Korolar 10.00 TSM Radyo Sanatçılan Konseri 11.15 Bir Sotist 12.00 Dağarcık 13.00 Bir Solıst 13.30 Gönul Bahçemız 15.10 Türkü Türkü Türkıyem 16.40 TSM Radyo Sanatçılan Konserı 18.40 Bir Dılden Bir Telden 20.00 Bir Solıst 20.30 Fasıl 21.00 Nazar Değmesin 22.30 TSM Radyo Sanatçılan Konseri. 09.00 Belgesel: Çomak Dağında Küttür 10.15 Belgesel: Uygarlıklann Barınağı Antalya Mü- zesi 11.10 Pazar Panorama (Canlı) 13.00 Ha- ber Deprem Özel' 13.15Yerli Film: Kınm ve Ben 15.10 Gezeiım Görelim 15.55 Almanya'dan (Canlı) 16.30 Yerli Film: Islak Sokak 18.00 Haber Deprem Özel' 21.00 Yerti Film: Enayi 22.35 Spor Stüdyosu 23.35 Politika Kulvan 00.20 Haber Deprem Özel' 01.00 Bel- gesel: Çomak Dağında Kültür 01.30 Yabancı Film. • 09.40 Bıtkilerın Gızemli Dünyası 10.30 Ya- P R ] M 9 bancı Film: San Angelo'nun Çanları 12.45 Genış Açı 12.50 Bolşoy Balesı 14.00 Kör- fez Savaşı 15.10 Yabancı Film: Komedi Günleri 17.10 Görünmeyen Adam 18.40 Doğal Yaşam 19.40 Savaş Yılları 20.35 Geniş Açı 21.00 Yabancı Film: Podyumun Büyüsü 22.50 Kerem Görsevle Jazz 23.30 Yabancı Film: Sıradışı Dostluk (0 212 502 98 02). 09.00 Çocuk Kulübü 10 .O0ÇizgıFilm:Casper10. 30ÇizgıFilm:RtchieRıch 11.00 Çizgı Film: Polis Akade- rrusı 11.30 Çtzgı Film: Taş Dev- ri 12.00 Çızgı Film: Sevimli Kah- ramanlar 12.20TatilYolu 12.30 Zırvedeki On 14.10 Belgesel: Çağatay Yolda 15.00 Dizi: Akas- ya Pasajı 16.00 Dizi: Yalan 17.00 Pazar Magazın 18.30 Çocuktan Al Haberı 19.30 Haber Bültenı 20.40 Yabancı Film: Cennet 22.20 Yabancı Film: Kansas 00.15 Haber Saatı 00.50 Dizi: Kara Şahın 01.50 Yabancı Film: Çapkın Prens 04.00 Turk Sanat Müziği (0 212 215 51 11). • 07.30 Tabaluga 3 I V 080 ° Süper Faremm m w 08.30 Teletubbies 09.00 Lassie 10.00 Süper Dis- ney'le Hafta Sonu 11.00 Harika Pazar 13.00 Gün Ortası 13.25 Turizm Programı 13.35 Baş Ta- cı 14.30 Yerli Film: Kader Çık- mazı 16.20 Belgesel 17.20 Yer- li Film: Kara Murat Denizler Hâkimi 19.00 Ana Haber Bülte- nı 19.35 Hava Dunjmu 19.45 Maç Saati 21.00 Yabancı Film: Adı Dedektif 22.50 Bizım Stadyum 00.20 Gece Haberleri 00.40 Bir Yudum Insan 01.40 Haberci 03.10 Bam Teli 04.00 Gecenin Içinden (0 212 655 00 00). 07.30 ShovvBaşlıyor. Herkül, Hayal Dünya- sına Yolculuk, Fan- tom Kedi, Küçük Mıdilli. X-Men 10.00Yerli Rlm: Deli Fışek 12.00 İlk On 12.45 Biz Bıze 13.30 Eko- magazın 14.00 VIP 14.30 Yaban- cı Fılm:Tetikçi 16.15 Yerli Film: Kalbimdeki Aci 18.00 Yerli Film: Âşık Oldum 20.00 Haber 21.00 Maraton 23.00 Belgesel: 12 Ey- lül 24.00 Kapital 01.00 Haber 01.15 Yabancı Film: Adalet Pe- şinde 03.00 Haber 04.00 Aranı- yor 05.00 Yabancı Film: Münih Operasyonu (0 212 286 35 35). —•- 09.20 Basın Özet- 3=2 len 09.00 Haberler —" 09.30 Sevgi İle 10. 05 Imleç 10.30 Dünyada Eko- nomi 11.30 Ateş Çemberi 12.05 Çok Yaşa 13.10 Crystal Palace - Colchester Ingıltere Lig Kupa- sı 1. Tur 2. Maçı 14.10 Basket- bol Panorama 14.50 Formula 1 Italya Grand Prix'i 17.00 Haber- ler 18.10 Avrupa'dan Futbol 18.25Futbol Mundial 19.05 Dün- yada Bugün 19-30 Belgesel 20.00 Haber 20 21.05 Belgesel: Leonardo 22.05 Kntık (Tekrar) 23.00 24 Saat 23.40 Spor 24.00 Haberler 00.05 Belgesel 01.30 Portreler (0 212 286 36 36). A j 09.30Yerli Film: Şaşkın s j Şeref 11.00 Pazar Eksp- ssfc res 12.00 Dizi. Küçük Besleme 13.10 Motor Sporlan Dünyası 14.00 Yerli Film: Ibo Teksas Fatihi 15.30 Çatkapı 16.20 Yerli Film: Yüzleşme 18.00 Yerli Film: Vazgeç Gön- lüm 1930 StarHaber20.10Star Ekstra 20.40 Bir Demet Tiyatro 21.40 Yabancı Film: 8 Kafa Çantada 23.40Gece Hattı 00.10 Spor Gecesı 00.20 Yerli Rlm: Bir Yanımız Bahar Bahçe 02.10 Star Haber (Tekrar) 02.50 Şaha- ne Nağmeler (0212 448 80 00). 09.30 Oto Magazın 10.00 Başbaşa 12.00 Haber Bülteni 13.00 Yeni Vatan 14.00 Haftanm Pano- raması 15.00 Dizi: Uzay Yolu 16.00 Dızı: Acil Servis 17.00TGRT Haber 18.00 Dizi: Eltiler 19.00 Haber Bültenı 21.00 Öykünün Öyküleri 22.00 Yabancı Film: ölümcül Dövüş 24.00 Haber 01.00 Yabancı Film: Zamanda Dövüş (0 212 652 25 60). 07.00 Yabancı Film: Dallas Aslanı 08.30 Ya- bancı Film: İki Ateş Arasında 10.05 Yabancı Film: Pasifik Cehennemi 11.35 Pazar Keyfı 13.30 Kadınlar Kulübü 14.20 Hollı ve Mack 15.10 Ya- bancı Film: Katilimi Anyorum 17.00 Haberler 17.15 PazarSokağı 19.00Haber20.00Haydi Maça 21.30Tı- yatro: Buzlar Çozulmeden 23.15 Dr. Stress 02.00 Ha- ber 03.30 Yabancı Film: İki Ateş Arasında 05.05 Ya- bancı Film: Büyü Düğümü (0 212 284 31 50). 08.05 Belgesel: lllüzyon Ustalan 09.00 Iz- düşüm (Tekrar) 11.05 Kahve Molası 11.35 Spor Manşet 12.15 Bizden Bırı 14.05 Ah- met Oktay'ın Defleri 15.05 E.T. 15.20 Sıyah Beyaz 15.30 Istanbul'u Dınlıyonjm 16.05 Seyahatname 17.05 Hobı 1720 Yolculuk 18.05 Melih Kıbar'la Müzik 19.05 Gezgin Korkuluk 19.30 Hobi 19.45 Yeşıl Pasaport 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Süreç 22.05 Sporyum 23.05 Süha Arın Belgeselleri 00.30 Gezgin Korkuluk (Tekrar) 01.10 Hobi 01.30 Spor Hayatım 02.05 Ahmet Oktay'ın Defteri (Tekrar) (0 212 288 51 52). 07.20 Liselerarası Bilgı Yanşması 07.50 Çi- çek Kız 08.20 Cıcı Kız 08.40 Sihırli Şovalye- ler 09.10 Lady Lady 09.30 Çocuk Progra- mı 10.30 Yabancı Film: Güneş, Ay ve Yıldızlar 12.30 Küçük Orman 13.00 Sohbet 14.10 Remiks 15.10 Cici Kız 15.30 Sıhıriı Şovalyeler 16.10 Teber ile Muteber 17.00 Karızma 18.10 Otolojı 18.40 Hollywood'da Sa- fari 19.30 Ana Haber Bültenı 20.30 Nazmı Bilgin'le Zır- ve21.30 Yabancı Film: Kuru Gürültü 23.20 Spor 00.30 Otolojı 02.00 Yabancı Film: Kuru Gürültü (Tekrar) 03.50 Yabancı Film: Cesur Pilotlar (0 212 313 50 00). 0720 Kimba 07.50 Dennis & Gnasher 08.20 Yeşil Dev 08,50 Asteriks ve Kle- opatra 10.05 Çirkın Ördek Yavrusu 11.30 CINE Sinema (Şifresız) 12.00 Tenıs: US Open Erkek- ler Yan Finali (Özet) 13.30 Yabancı Film: lyı Günde, Kö- tü Günde 15.00 Yabancı Film: Tuzak 17.00 Futbol: Mı- lan - Penjgıa Karşılaşması (Bant) 19.00 Kamera Arka- sı: Komplo Teorisi (Şifresız) 19.15 Yabancı Fılm: Larry Flynt Skandalın Ismı 21.30Yabancı Fılm: Komplo Te- orisi 23.45 Tenıs: US Open Erkekler Fınalı (Canlı) 01.50 Kız Kıza 02.45 Film: Çalınan Aşklar 04.15 Kardeş Play- mate'ler (0 212 225 55 55). 08.00 Klipler 09.00 Çocuk Bahçesı 10.00 Cümbüş 11.00 Sine - Top 12.00 Söz Esna- fın 13.30 Müzik Hattı 14.30 Politika Gunlü- ğü 16.00 Rumelı Ruzgân 17.30 Belgesel 18.30 Dizi: Bir Kadın Bir Yaşam 19.30 Flash Haber 20.00Top 10 20.30 Yabancı Fılm: Boris ve Nataşa 22.00 Flash Gündem 23.30Yabancı Fılm: Çatıdaki Çiçekler01.00 Sızin İçin 02.00 Belgesel 03.00 Rokoko (0 212 256 82 82). 08.00 Gezginler 09.00 Us- huaıa 10.00 Yalnız Geze- gen 11.00 Gizemlı Okya- nuslar 12.00Zıplat 13JÛ0Macera Peşin- de 14.00 Kanatlar 15.00 Ekınoks 16.00 Gezginler 17.00 Ushuaıa 18.00 Yalnız Gezegen 19.00 Vahşı Doğa 20.00 Son- suz Bilım 21.00 Napolyon'un Kayıp Fi- losu 22.00 Napolyon'un Esrarengiz Ölü- mü 23.00 Ekınoks (0 212 288 75 75). nctv 08.30 Aerobik 09.50 Dizi: Sokak Çocuk- ları 10.30 Dızı: Sokak Kanunu 11.30Yabancı Fılm: Muhteşem Yolculuk 13.15 Çıkar Yol 1325 Usta- ca Yaşamak 14.50 Klasik Müzik 15.10 Çizgı Fılm 16.00 Dizi: Üniversıte Hasta- nesi 1730 Yabancı Fılm: Seviten Adam 19.30 Ana Haber Bültenı 20.10 Dizi: Sokak Kanunu 21.10 Hollyvvood Yıldız- lan 21.40Yabancı Film: Kurban 2 23.00 Dizi: Mıhracenın Kızı 24.00 Yabancı Film: Beyaz Diş (0212 282 36 00). 08.00 Su Dünyası 09.00 Ya- bancı Fılm: HızlıOrtaklık11X» 45'lık 12.00 Dunya üsteleri 14.00 Şırketler Dünyası 14.30 Dünya Modası 15.00 Yabancı Fılm: Jo- hann Strauss 17.00 Sımurg 17.30 Dün- ya Penceresı 18.00 Sanat 19.00 Kanta- rın Topuzu 20.30 Müzik 21.00 Yön 22.00 Yabancı Fılm: Red Rock West 24.00 Dünya üsteleri 00.30 Yabancı Film: Kalifomiya (0 212 282 51 00). 10.15 Dünyanın Sporu 11.15 Paranın Nabzı 12.15 Stüdyo- da Buluşahm 14.15 Yeşil Bir rjünya 15.15 Dünya Donüyor 16.15 Golf 18.00 Dünya Haberleri 18.15 Hayatın Içinden 18.30 Sinema 19.00 Rota 20.00 Ana Haber Bültenı 21.00 Vipportre 22.15 Stüdyoda Buluşâlım 24.00 Ekolife ^02)2 285 43 00). 10.45 35 MM11.00 Top 20 12.00 Tour 99 13.00 Yiğit 15.45 Number One News 16.00 Klıp 17.00 Top 10 18.00 Specıal VVeekend 19.00 Number One Classics 20.00 Klıp 22.00 Deep Space 23.00 Geyık Parkı 00.30 Dance Zone 05.00 Trafik (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog