Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orhan Ennç 9 Genel Yayın Koordınatoru Hıkmet Çetınkav a • Yazu^len Muduru lbralum \ ıldız • Sorumlu Mudur Fıkret llkız # Haber Merkezı Muduru Hakan Kara 0 Gorsel Yonetmen Fıkret Eser tstıhbarat Cengız Yıldırım 0 Ekonomı Özlem Yuzak 9 Kultur Handan Şenkoken • Spor Abdülkadır \ucelman 0 Makaleler Samı karaoren 0 Duzeltme Abdullah Yazıcı 0 FotoŞraf F.rdogan Koseoğlu 0 Bılgı-Belge Edıbe Buğra 0 Yurt Haberlen Mefamet Faraç Yayın Kurulu llhan Stlçuk (Baskan) Orhan Ennç, Oköv Kurtböke Hikmet Çeünkaya. Şâknn Soner, tbrahım V üiz. Orhan Bursalı. Mustafa Balbay, Hakan Kara Ankara Temsılcısı Mustafa Balbay Ataturk Bulvan No 125, Kat 4, Bakanlıklar Ankara Tel 4195020(7 hat), Faks 4195027 •İzmırTemsılcısı Serdar Kınk, H ZıyaBlv 1352S 2'3Tel 4411220 Faks 4419117 0Adana Temsılcısı Çetın Yığenoğla, lnonuCd. 119 S No 1 Kat 1 Tel 363 12 11 Faks 363 12 15 Muessese Muduru îstfla Akmen 9 Kooıdmalor Ahmct Konıkan • Muha sebe Büknt Yener • ldarc HÜKyta Gürtr» Bılgı-lştetn \«i ln«J • Bılp sayar Sıstan. Mûnıret Çikr• Sads FazfletKuza MEDYA C • Yonetım Kurulu Başkanı Genel Mudur Gülbin Erdaran 0 Koordınator Reha lfitman # Genel MudurYardımcısı SevdaÇabuı Tel 514 07 53 - 5139580 513846O61 Faks.5138463 Vavımla>an \e Baun Yenı Gun Haber \ ansı Basın ve Ya\ ıncılık A Ş Turluxaeıtad j9 41 Cagaloelu 34^14 Istanbul PK 246 Sırkecı 34415 Istanbul Tel (0 212) 512 0^05 (20 hat) Faks (0212)5138595 \v ww cumhunyet com tr 9AĞUSTOS 1999 Imsak 4 18 Guneş 600 Oğle 13 17 îkındı 1707 Akşam 2020 Yatsı 2155 Sıcaklar ishale neden oldu • DhARBAKIR(ANKA) - Mevsım normallennın ûzennde seyreden sıcaklar. Gune>doğu'da vatandaşlann ıshal şıkâvetıyle hastanelere yıgılmasma neden oldu Alt>apıdakı bozukluklara sıcaklann da eklenmesıyle ıshal vakalannda artış yaşandığını söyleyen SSK İntanıye Servısı Lızmanı Dr Mehdı Şeyhanoğlu, son gunlerde yuzlerce Dıyarbakırlı'nın, ıshal şıkâyetıvle hastaneye başvurduğunu ıfade ettı Muğla'da turizm hareketi • MUĞLA(AA)- Marmans, Bodrum \e Fethı>e gıbı onemlı tunzm merkezlennın yer aldığı Muğla \e yoresıne, 7 ayda 600 bınden fazla tunst geldığı bıldınldı Soz konusu surede yöreye kara, ha\a ve denız yoluyla gelen 608 bın 170 yabancı tunstın 230 bını, Temmuz ayındagınşyaptı Fıyatlann duşmesı ıle bırlıkte verlı tunst sayısında da onemlı oranda artış sağlanan voredekı otel ve tesıslenn doluluk oranı ıse yüzde 90'lara ulaştı Matematik Sempozyumu • İSTANBUL (ANKA) - Turk Matematik Derneğı tarafından duzenlenen 12 Ulusal Matematik Sempozyumu bu yıl lnonu Unıversıtesı nde gerçekleştınlecek Sempozyumun kapsamını genç araştırmacılar bolumu Turkı>e bılım polıtıkasında matematığın yen ve geleceğe yonelık onerıler yakın donem Türk matematığınden anılar/ızlenımler, araştırma sunumlan araştırma problemlen ve Turkıye'de Dunya Matematik Yılı etkınlıklennın planlanması olubturacak Antinükleer şenlik kapsamında duzenlenen forumda tahkime karşı çıkıldı Akkuyu'da nükleer atık kuşkusu Akkuyu Şenliği kapsamında yüniyuş duzenlendi. ÇETÎN YÎĞEıNOĞLU BUYÜKECELİ (Akkuyu) - Çevrecılerle nukleer karşıtlannın govde gostensıne dö- nen6 Akkuyu Antınukleer Şenlığı 'nde gun- deme getınlen bolgede kanserden olumle- rdekı artış Akkuyu'ya gızlıce nukleer atık gomülmuş olabıleceğı kuşkusunu gundeme getırdı Dırenış değerlendırme toplantısın- da Akkuyu'ya yerel ÇED (Çevre Etkı De- ğerlendırme), kış okulu ve domates fabnka- sı kurulması, ekım ayında da Ankara'da bü- yuk bır antınukleer mıtıng yapılması karan alındı Buyukecelı sakınlennın de katıldığı "fonınTda ıse tt NükleersizTürkiye'\ alter- natıf temız enerjı, MAI ve tahkım konula- nnda goruşler bıldınldı Buyuk bır mıtıng \e yûrûyûşle nükleer karşıtı tepkılenn gundemegetınldığı 6 Ak- kuyu Antınukleer Şenlığı kapsamında once- kı akşam duzenlenen forumda, nukleer sant- • Tahkım, MAI ve nukleer santral ılışkısıne değınen Prof. Tolga Yarman, TC'nın ulusal devlet yapısındakı yasama, yürütme ve yargı güçlennm konumunu anlatırken "Tahkım yasasıyla Danıştay devre dışı bırakılırken Türk yargı sıstemı de yok edılmek ıstenıyor" dedı. ral kurma gınşımlenyle, MAI ve tahkım arasındakı ılışkıler anlatılırken çeşıtlı örgut- lenn göstenlen geceye renk kattı Gecede, Tarsus Golge Sanat Tıyatrosu topluluğunun ortaoyunu turunde sahneledığı nükleer sant- rallan yeren oyunu ıle Antakya Çevre Dost- lan Derneğı'nın "Nükleer santral ve radyo- aktif smntTyı anlatan gostensı buvuk beğe- nı topladı Forumda konuşan Prof Dr lnciGökmen, tahkımın Meclıs'ten geçme olasılığımn yuk- sek olduğuna dıkkat çekerek yasanın çıka- nlmasının onlenmesını ıstedı Konuşmasında tahkım, MAI ve nükleer santral ılışkısıne değınen Prof ToJga Yarman, TC'nın ulusal devlet yapısındakı yasama, yurutme ve yargı guçlennın konumunu an- latırken "Tahldnıyasasıvia Danıştaydevre <b- şı bırakıhrken Turk yargıSBtemidieyok edffl- mek isteniyor" dıye konuştu Yarman, nükleer santral tıcaretının tah- kım ve MAI 'yle yakın ılgısı olduğunu, nuk- leer santral satıcılannın kredılenyle bırlık- te geldıklennı belırterek "Sevr'den buyana yurt bu kadar ipotek albna alınmaya gınşil- memişti. Aynca bu işın bır zamanlar "umu- dumuz' dediğiınız bır başbakan doneminde yapılması bizün için huzün kaynağıdır'' de- dı Yrd Doç Dr Metin Erten de bır Karade- nızh olarak yaşadığı Çernobıl facıası tanık- hğından yola çıkarak radyasyonun etkılen- nı anlattı Eylem planlan beiirlendi Etkınlıklerden sonra dün Buyükeceh'de toplanan çevrecı örgütlenn temsılcılen dı- renış eylemlen ve sonuçlannı değerlendınp gelecektekı eylem planlannı belırledıler Toplantıda Akkuyu çevresınde son ıkı yıl- da sekız kışının kanserden ölduğune dıkkat çeken bılım adamları, olümlerde radyasyo- nun etkısı uzennde durdular Bılım adamla- n, Akkuyu'dakı gızlıhk, ınceleme ıznı venl- memesı gıbı venlerden yola çıkarak Türkı- ye'ye gınşı yasak nükleer atıklann Akkuyu santral sahasına gömülüp gömülmedığınm araştınlmasınakararverdıler Bukonuylaıl- gılı olarak da Içel Tabıp Odası'nca olustu- rulacak bır uzman ekıbın ınceleme yapma- sı uygun bulundu Köyceğizdeacılması planlanıyor Palmiye ağacı 2000 yılı sonunda müzeye giriyor MEHMET EMTN BERBER MARM4RİS - Koyceğız'de ozellıkle Akdenız ıklımıne uyumluluğuyla bılınen palmiye ağacının üretımı ve tanıtımı ama- cıylabırmuzeaçılıyor Dr Ragıp Esener tarafından 2000 yılı sonuna kadar hız- mete açılacak "Yaşayan Palmiye Müze- si r nde (PALMETUM") ozellıkleulkemız- de olmayan yenı turlenn yetıştınlmesı planlanıyor Palmiye tohumu kataloğu Yurtdışına çeşıtlı ağaç tohumlan ıs- marlarken elıne geçen palmiye tohumu ka- taloğuyla konuya eğıldıgını belırten Dr Ragıp Esener *O zamana dek ozellıkle tzmir yoresinde onlarca tur palmıv e oldu- ğunu sanıyordum. Ulkemizde olmayan türteri yetiştirmek istediğimden, bu konu- yu ügi alanlannda bazı oğreünı üyesi ta- nıdıklanma sordum. ancak yanıt bile ala- madım" dedı Esener, araştırmalannda Turkıye'de palmıyeyle ılgılı bılımsel anlamda bır ku- rulus olmadığını fark ettığını belırterek bu aşamadan sonra Avrupa Palmiye Der- negı, Uluslararası Palmiye Dernegı gıbı konuyla ılgılı derneklere üye olduğunu soyledı Yaşayan Palmiye Muzesı'nın kurulabıl- mesı ıçın gereklı, Koyceğız Ovası'ndakı 65 donumluk bır bataklığı kurutmak ama- cıyla 1993 yılında Palmiye Merkezı'nı kurdugunu bıldıren Esener merkezle ıl- gılı şu bılgılen verdı " Palmiye Merkeri'nde üç buyüksera, bıtki rurlerinin konınması için degişik buvuklukte kumbetler, suni gol ve ka- nallar bulunuvor. Merkezde Gune> \f- nka. A\ ustraha \c \menka kıtası koken- li çeşıtli bitki ve ağacın lurkiye'de ilk uretim veAkdeniz ikim koşuOanna uyum denemeteriyapdıyor. Avrupa latasmda do- ğal olarak bulunan ikıpalmıjeturunden bın olan Datça hurması Phoenıx theop- hastıı ile ılgılı \etışhrme, uyumluluk ça- lışmalarını da surduruvoruz. Aynca ye- ni bulunan Golkoy hurmasının dünyaya tanıtılmasına yarduncı oluyoruz." 19 bin metrekarelik bölüm koruma dışına çıkarılıyor Halepçe çamı turîztn uğruna feda edilecek e-posta : tan (5 prizma. net tr MUĞLA (Cumhuriyet) - Turkıye 'de sa- dece ıkı yerde yetışen ve Bodrum-Gü\er- cınhk'te 7 bın 840 donumluk bır alanda koruma altına alınmış olan 'Halepçe ça- mı'nın 19 bın metrekarelik bölümü koru- ma dışına çıkanldı Alan tunstık yatınm- cılara açılmak uzere Tunzm Bakanlığı'na devredıldı Uygulamaçevrecılenntepkısı- ne yol açtı Turkıye'de halen 35 doğal koruma alanı bulunuyor Bu alanlardan bın de Mılas- Bodrum karayolu uzennde Güvercınlık Koyu yakınlannda yer alıyor Uzun zamandır tunzm yatınmcılannın goz dıktığı bu alanın 19 bın metrekarelik bolümü kopanldı Mıllı Parklar ve Av-Ya- ban Hayatı Genel Mudürluğu 1995 yılın- da bır rapor hazırlayarak Orman Bakanlı- ğı'na soz konusu alanın bellı bır kesımının doğal dokusunun tamamen bozulduğu ve koruma alanı olarak ılanını gerektıren kn- terlenn ortadan kalktığmı bıldırdı Çevre- cılenn tepkılen sonucu bır süre bu talep ye- nne getınlmedı Ancak sonunda, Güvercınlık Koyu'nun Kuyucak Lımanı batısında kalan bolümü 2634 sayılı Tunzm Teşvık Kanunu kapsa- mında, tunzme açılmak üzere koruma ala- nından çıkanldı ve Tunzm Bakanlığı'na devredıldı Çevrecilerin tepldsi Karar, yoredekı çevrecılenn tepkılenne neden oldu. Uzun zamandır bu konuda mu- cadele veren Bodrum Gonullulen Derne- ğı Genel Sekreten Saynur Gelendost, böl- genın halen koruma knterlennı taşıdığını savundu Saynur Gelendost sozlennı şöy- lesurdürdü "2873 saydı MİHi Parklar Ka- nunu'nun 2. maddesinde,' Bılım ve Eğıtım bakımından onem taşıyan nadır, tehlıkeye maruz, kaybolmaya yuz tutmuş ekosıstem- ler, türler vs tabıı olaylann meydana ge- tırdığı seçkın örneklen ıhtıva eden ve mut- laka konınması gereklı olup, sadece bılım ve eğıtım amaçlanyla kullanılmak üzere ay- nlmış tabıat parçalan' ifadesi yer ahr. Ya- sada kriterier bu denli açıkken bölgenin ya- püaşma>a acılması cüıayetür. Bakalun bu- rada kün yannm yapacak, göreceğiz.'' ARAS OTEL (••**) Urla Çeşme yolu uzennde, Mordoğan'da Tum odaları korfeze bakıyor Tumunde klıma, rmnıbac, telefon ve rv var Fıtness center, sauna, çocuk oyun salonu, tenıs, basketbol, voleybol ve futbol alanları Tel 10 232) 737 52 00 ART A\ARA\ARI$(****) Marmans ın merkezınde, tam konforlu bır otel Dılersenız havuzunda, dılersenız havuzun hemen onundc, denızde yuzun guneşlerun Mıman yapısı ve ozellıkle ahşap ışlen ılgınç Tel (0 252) 413 22 74 KARABURUN CLUB S, OTEL Alanya, Karaburun yoresinde Tum odalarda klıma, TV, mınıbar Özel pla], ıkı yuzme havuzu Bılardo salonundan masa tenısı salonuna dek çeşıdı spor olanaldan. Tel (0 242)527 41 U HOTEL PRINCESS Bodrum, Guveranlık'te Havuz Sureklı sıcak su Açık bufe Canlı muzık Ve denız neredeyse kapınızın onunde Sessız ve huzurlu bır ortam ısteyenler ıçın Tel. (0 252) 374 52 43 RE5ORT HOTEL Fethıye Öludenız'de Tura odalarda klıma, uydu yayuılı TV, muzık, mınıbar, 2 km uzunluğunda hanlca bır pla), açık ve kapatı yuzme havuzları, çocuk havuzu, voleybol, basketbol ve tenıs alanları Dalaman havaalamna 1 saat, Fethıye kent merkezıne 14 km uzaklıkıa. Tel (0252)617 00 20 ' v AOUAPARK (*•**) Benzersız bır guzellığı olan Kaş'ta Kekova ve Batık Kent ın hemen yanındakı bu tanhı ve dogal mekanda su oyunlannın en heyecanlısı yapılıyor Tum odalarda klıma, mınıbar, rv. telefon ve duş var Sabah ve akşam açık butesıy le hızmetınızde TeL (0242) 836 19 02 OTEL CRANP OZÇELİK (•*") Kuşadası na 10 dakıka uzaklıkta, Yavansu mevkıınde Butun odalar balkonlu, denız goruvor Butun odalarda klıma, dırekt telefon, uydu vayınlı tv, ban>o Ozel pla), açık ve kapab yuzme havuzları, Turk hamamı ve sauna, 2 restaurant, balo salonu, gece klubu Tel- (0 256) 614 46 01 ALAADDİN HOTEL (*•••) Turkıye'nın en >eşıl yorelennden, denız mevsımının 8 av surduğu Alanya'nın Aysallar mevkıınde, lncekum da Huzurlu bır ortamda spor ve eglence olanakları Tum odalarda klıma, telefon, muzık kanallı ve uydu yayınlı rv vat Açık ve kapalı barlar, kondısvon salonu, dısco, 2 yuzme havuzu, ozel pla], su sporlan merkezı, tenıs kortu Gece muzığı eşlıgınde zengın çeşıtlı açık bufe Tek (0 242) 517 28 24-25 ECE EVLERİ Bodrum Gokçebel'de Yuzme havuzlu, klımalı bağımsız apartlar. Koy yasamını, yaylalan, dag yûruyuşlennı sevenler ıçın TeL (0 252) 386 36 08 C u m h u r i y e t o k u r l a r ı n a ç a ğ r ı . . . D O S T L A R L A B İ R L İ K T E , KEYİFLİ B İ R T A T İ L ! CLUB ALDATATİl KÖYU ( ) OTEL YUCELEN | *) Kemer de, gorkemlı çam agaçları arasında Goz alabıldıgıne uzanan ozel pla) 2 yuzme havuzu, çocuk havuzu, aqua oyunlan, hamam, anfıtıyatro, fıtness center, oyun salonu, bar, Turk kahvesı, dısco, 8 tenıs kortu, dalgıç okulu, ok atma alanı var Butun odalarda mınıbar, tv, tuvalet/duş Sabah 7 den gece 24'e kadar açık bufe, nefıs bır mutfak 1998 Dunya Çevre Ödullu tatılkoyu' Tel (0 242) 824 81 51 Gokova Korfezı'nde, denızle ıç ıçe Naıl Çakırhan'ın Ağahan Mımarlık Ödulu'nu aldığı Akyaka yoresinde Turk mımarısıyle Avrupa konfomnun ntız bır bıleştmı Klımalı, sıcak sulu, banyolu, televızyonlu ve mınıbarlı 57 oda, 6 suıt, 8 bağımsız ve bahçelı bungalov Yuzme havuzu, çocuk bahçesı, restorant, 80 kışılık toplantı salonu, barlar Tel (0 252) 243 51 08 - 243 58 79 (d \_^/ umhurıyet okurlarının bir ozlemı daha gerçekleşıyor! Artık yaz tatıllerınızı, uygar bır ortamda, dunya goruşlen, yasama bıçımlen, alışkanlıkları, zevklerı "sıze yakın" ınsanlarla bırlıkte geçırebıleceksınız. Bu ısteğınızı yerıne getırmek ıçın gezdık, gorduk, ınce eleyıp sık dokuyarak sızler ıçın en uygun dınlence yerlerını belırledık. Seçın ıçleruıden bırını...Hem aılenızle, dostlarınızla - ve orada tanıyacağınız pek çok yenı dostla - bırlıkte keyıflı bır tatıl yapın, hem de Cumhunyet okurlarına ozel ındırımden yararlanın. Cumhuriyet CLUB ORIENTTATIL KÖYU Edremıt Korfezı'nde, oksıjen zengını Kaz Dağları'nın eteğınde, dev bır botanık bahçesının ıçınde, Ören'e yuruyerek 15 dakıka uzaklıkta Du&/wc ve telefonlu 62 vılla daıresı Incecık kumlu bır kumsal, yuzme havuzu, açık ve kapalı restorandaı; çeşıtlı spor olanakları, çocuklara ozel hızmetleı; açık hava dans pıstı, geceyansı sıneması, klasık muzık konserlen Ve^eryanlar, dıyabeülder, ozurluler ve engellıler ıçın de sorunsuz bır unl Tel (0 266) 416 34 45 HOTEL TUROUOISE Nehır kaynaklanna jeep salanler, efsane Köprûçay'da rafang, Sorgun Ormanlan nda buuahk kurslan, treklang ve joggıng ıçın doğal parkurlar, belkı de bır kısmıra sıan keşfedeceğınız dokunulmamış antık medenıyeder Hepsının ortasjcda Akdenız'ın tam kıyısında Çocuklannıza Aqua Park ve Mıru Club Akdenız lezzetlen ve düzevh servıs Hotel Turquoıse, Avrupa nın en buyuk tur operatöru TUI'nın, tum dünyadakı 10 000 anlaşmalı otelı arasında en ıyı servıs veren 100 otel arasına gırmıştır Tel (0 242) 756 93 30 Y A P I M - C A y r t n t t h b t l g t v e y e r a y ı r t m a ı ç ı n - I s t a n b u l 5 2 0 2 1 9 1 - 9 2 I 5 1 2 0 5 0 5 A n k a r a : 4 1 9 5 0 2 0 I z m ı r : 4 4 1 1 2 2 0 Ç A Ğ P A Z A R L A M A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog