Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 AĞUSTOS 1999 PAZARTESİ 16 TELEVIZYON GüNÜN FlLMLERİ SessizliğiiL.. 12.00 - 23.00 TRT 3 Dram ST\ (After the Silence) - Babasının baskısından \Z/ bıkan Laura, kurtuluşu evden kaçmakta bu- lur. Fakat pencereden düşer ve hastaneye kaldın- lır. Sağır olan Laura'ya hastanede kendisi de bir zamanlar sağır olan Pam adlı genç bir kız yardım- cı olur ve onun yaşama yeniden bağlanmasını sağ- lar. Yönetmen: Fred Gerber. Oyuncular: Kellie Martin, Jobeth William, Alan Rosenberg. Muz Joe 13.20 ctv Macera \ (Banana Joe) - Joe, son derece iyilikseverbir adamdır. Yaşadığı adadaki muzlan toplayıp satarak yerli çocuklara hediyeler ve yıyecek al- maktadır. Güniin birinde köye Torsio adındaki bir muz tüccannın adamlan gelir. Amaçlan bir muz toplama ve paketleme fabrikası kurarak işçileri köle gibi kullanmaktır. Yönetmen: Steno. Oyun- cular: Bud Spencer. Mario Scarpetta, Enzo Gari- nel (1982, Italya-Federal Almanya. 92 dk). Büyük Tuzak 14.10 BRT Macera (Final Alliance) - Hayatındakı anlamı bulmak için çeşitli yolculuklara çıkan gezgin Will Culton, acımasız bir gangsterin dehşet saçtığı ka- sabaya gelir. Culton'un ailesi bu gangster için ça- lışan bir katil tarafından öldürülmüs.tür. Yönet- men: Mario Di Leo. Oyuncular: David Hassel- hoff. Bo Hopkins. Jeanie Moore. John Saxon. 16.00 / Bravo /Paleface'ın... Aynntı yanda Buğulu Göder 16.35 TRT 1 Dram /J7\ EV lendikten sonra iki çocuk sahıbi olan v e ge- Vİ' leceğe umutla bakan bir çıftin. çocuklanndan birinın trafık kazasında ölüp, diğerinin de kaybol- masıyla yaşadıklan acı anlatılıyor. Yönetmenlıği- ni Safa Önal'ın üstlendiği fılmde. Türkân Şoray, Murat Soydan, Önder Somer. 20.15 / Kanal 6 / Evdeki... Aynntı yanda Komedyen 21.00 Prima Macera (Funny Bones) - Tommy Fawkes bir komed- yendir. Ancak gelmiş geçmiş en iyi komed- yenlerden biri olan George Favvkes'un oğlu olan Tommy. babasının gölgesinden kurtulmayı birtür- lü başaramamıştır. Kendi tarzını bulmak için tek yolu \ ardır; çocukluk yıllannı geçirdiği Ingiltere'ye gitmek... Yönetmen: Peter Chelsom. Oyuncular: Oliver Platt, Lee Evans, Richard Griffiths, Leslie Caron (1995 Ingiltere - ABD, 126 dk). 21.00 / TRT 1 / Ortadirek... Aynntı yanda Terminatör 1 21.30 atv Bilimkurgu (Terminator)- 2020Mİ yıllann kaba güce ala- bildiğine teslim olmuş, 'yok edici'lerin in- sanoğlunun son kalıntılanna ölümcül bir savaş aç- Oğı dünyasından, zaman tünelinden geçerek 1984'ün Los Angelesı 'na gelen bu mekanık adam, ilerki yıl- lann son kalan insanlanna lider olacak kahrama- nın annesini öldürmek, böylece asi lideri daha doğ- madan yok etmek göreviyle yüklüdür. Yön: James Cameron. Oyn: Arnold Schvvarzenegger, Micha- el Biehn. Linda Hamilton (1984 ABD, 108 dk). Tehlikeli Oyun 2 21.30 ctv Polisiye ©(On Dangerous Grounds) - Hong Kong'un Çin yönetimine girmesinin gündemde oldu- ğu bir dönemde. şehirde milyarlıkyatırımlan olan mafya, çıkarlan gereği bu anlaşmanın imzalanma- ması için çabalamaktadır. Yön: Lawrence Gordon Clark. Oyn: Rob Lowe, Ken Cranham. 22.00/TGRT/Dostluk... Aynntı yanda Karanhk 22.00 Kanal E Macera (Lights Out) - Los Angeles'ta polis olmak zor bir iştir. On yıl önce iki genç kız otelde dö- vülerek öldürülmüş ve katili henüz bulunamamış- tır. Dedektif olan Matt Dickson bu katilin peşin- dedir. Bir gün kansının kardeşinin aynı otelde öl- dürülmesi ve ajandasında Welton ısmini görmesi katili bulmasını sağlayacaktır. Yönetmen: Nigel Dick. Oyuncular: Michael Madsen, Lisa Bonet. tpucu Pfeşinde 00.25 Interstar Macera /O) (Paper Trail) - FBI'da ajan olan Jason, seri <y cinayetler işleyen bir katilin davasında uzun süreler çahşmış, ancak olay kontrolden çıkınca da işten aynlmıştır. Katil tekrar ortaya çıkıp cina- yetler işlemeye başlayınca Jason yeniden göreve çağnlır. Yönetmen: Damien Lee. Oyuncular: Chris Penn, Michael Madsen. Arayış 01.00 Show TV Macera /ÇS (The Hunted) - Jake, işlemediği bir suç yü- ' O ' zünden mahkûm edilır. Birgün tanımadığı adamlar tarafından serbest bırakılır ve kayıp kızı Annie'yi aramaya başlar. Ona bu arayışında ya- kın arkadaşı Jimmy yardımcı olacaktır. Yön: Max Kleven. Oyn: Chip Mayer, Charlene Blaine. Kanunsuz SokakOI .40 Kanal D VVestern ©(A Lawless Street) - Kovboy Ware, genç ve gûzel bir şarkıcıya âşık olunca silahmı bıra- karak kadınla evlenir. Fakat geçmişi kovboyun pe- şini bırakmaz. Yön: Joseph H. Levvis. Oyn: Ran- dolph Scott, Angela Lansbury (1955 ABD. 78 dk). Yabancı izleyin Orta Değmez RADYO CUMHURİYET'TE BUGÜN Cumhuriyet O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba 08.00 Sesli Ga- zete (Mustafa Balbay, ÜmitZileli,AltanAşar) 10.05 Türkü Dostian (Melih Duygulu) 12.05 Emeğin Gündemi (Şükran Soner) 13.30 PopKlasik 14.05 Spor Saati (Arif Kızılyalın) 15.05 Insana Rağmen (Öner llgaz) 16.05 Po- zitifflclalAydın) 18.30 Günün Yorumu (Hik- met Çetinkaya) 18.35 Haftanın Gündemi (Ib- rahimYıldız) 19.30 Oz- lem Rıhtımı (Reha Al- tıntaş)21.00Alaturka Sevdalar (Aylin Şen- gün) 22.00 Gecede Caz (Deniz Kavukçu- oğlu) 00.15 Noktürn- Tekrar (Erhan Tıraşın) 02.00 Gecenın Yolcu- su (Reha Altıntaş). TeU 0 212 513 80 06 Faks: • 12.05 Emeğin Gündemi: Şükran Soner'in sunduğu yapımın bu haftaki bölumü 'En bü- yük IMF başka büyük yok' başlığını taşıyor. • 14.05 Spor Saati: Arif Kızılyalın'ın sundu- ğu programda, ligde ilk haftanın ardı ve Gala- tasaray'ın Avrupa sınavı konu edilıyor. • 22.00 Gecede Caz: Programın bu böjümün- de, Duke Ellington, Branford Marsalis, Ma- havishnu Orchestra, Ella Fitzgerald ve The- lonious Monk'tan parçalar dınleyebilırsıniz. TKT3 13.35 Bannma sorunlan TV' Servisi - Dış kaynaklı bel- gesel program "Kuzey Afrika- lı Göçmen Bir İşçinin Avrupa Anılan"nm bu hafta 2. bölumü yayımlanıyor. Yönetmenliğini Yamina Benguigui nin üstlen- diği belgelın bu bölumü "Bi- rinci Kuşağın Kadınlan" baş- lığını taşıyor. Bu bölümde, Fran- sa'da çalışan göçmen işçilerin, eş ve çocuklannı yanlanna alma- lanyla gelişen bannma sorun- lan konu ediliyor. tv8 19.40 Söyleşi ve şov birarada TV Servisi - Hafta içi her gün ekrana gelen şov programı "Ve Leyla Tekül"e Sinan Ak- yol ile Paul Van Frank konuk oluyor. Yönetmenliğini Özgür Öztürk'ün üstlendiği program- da. "turizm" konulu bir soh- bet gerçekleştiriliyor. Kanal E 20.30 'Mozaik' TV Servisi - Adnan TöneTin hazırlayıp sunduğu "Mozaik" programmın bu haftaki konuğu pop müzik şarkıcısı Rafet El Roman. Programda. şarkıcırun "Hayat Hüzünlü" adlı 3. al- bümü, klip yönetmenliği, aile- si ve gelecekten beklentileri üzerine söyleşi yapılıyor. Patrick'in yönettiği 'Evdeki Sır', sinemaseverlerin ilgisini çekecek bir gerilim Sevgisizliğin yarattığı katil CUMHUR CANBAZOĞLU Günler sonra nihayet iyi, sürük- leyici bir gerilim filmi geliyor ekrana: "Evdeki Sır". Julie ile Phil Dryers (Mimi Ro- gers ve Michael McKean) so- nunda hayallerindeki eve kavuş- muşlardır. Evin restorasyonu, ta- miratı sırasında bir bölmenin ar- dında "sevgiye muhtaç" eski bir mahkûmun yaşadığının farkı- na vanrlar. Eski mahkûm Tom Sykes (Gary Busey) kötü huylu annesiyle babasını öldürüp 20 yıl ceza almıştır ve hapishaneden çıktıktan sonra iyi bir insan olma- yı, iyi bir ailenin yanında yaşa- mayı amaçlamaktadır. Kendini Dryers ailesine de iyi bir komşu olarak tanıtır ama za- manla manyakhğa varan bir sap- lantıyla onlann her hareketini kontrol etmeye başlar. Hatta bir keresinde Dryerslar'ın kavga et- tiğine şahit olur; çok etkilenip ağlamaya başlar ve kocayı orta- dan kaldırma- ya karar verir... Bir elleri yağda bir elleri bal- da olan refah toplumlannda aile- leri rahat bırakmayıp büyük risk- lere atıp son anda kurtarmayı ve tehlikenin her an, herkesin ense- sine kadar sokulabildiği mesajı- nı çok seviyor AmerikahlaT. "Evdeki Sır" da kâğıt üze- rinde bu tür şablon yapunlardan biri gibi gözüküyor ama yönetmen işin gerilim yanına ağırlık verip bu damgadan kurtulabiliyor. Sa- nınz film, sinemaseverlerin bel- leklerinde konuyu baştan sona sürükleyen psikopat tiplemesi sa- Kanal 6 20 15 Evdeki Sır - Hider in the Ho- use / Yönetmen: Matthevv Patrick / Oyuncular: Gary Busey, Mimi Rogers, Mic- hael McKean, KurtChris- topher Kinder, Candy Hut- son, Elizabeth Ruscio/ 1991 ABDyapımı, 109 dk. yesinde kalacak. Bu fılme kadar değeri fazla bilinmemiş bir oyun- cu olan Gary Busey, fıziği ve ha- vasıyla şansı çok iyi kullanmış. TRTEVT 21.00 'Allı Turnam' TV Servisi - Türk halk mü- ziği programı "Allı Tur- nam"ın bu bölümünde Kara- deniz türkülerine yer veriliyor. Süreyya Davulcuoğlu ile Bü- lent Aslan'ın konuk olarak ka- tıldığı programı TRT Ankara Radyosu sanatçılanndan Gül- şen Kutlu sunuyor. Esrarengiz haydutlann eşindeki kovboylar TV Servisi - Kablolu TV'den ya- yın yapan Bravo'da bugün, sessiz filmîerin komedisini hatırlatan bir ya- pım ekrana geliyor: "Paleface'ın Oğlu". Yaşı uygun olanlann kendisi- ni, kansı Dale Evans'ı ve atı Trigger'ı gayet iyi hatırlayacaklan kovboy filmlerinin eşsiz starlanndan Roy Rogers. Lloyd Carri- gan ile birlikte hükümet ta- rafından görevlendirilmiş biridir. Görevleri, altın ça- lan ve sonra da esraren- giz bir şekilde ortadan kaybolan "Meşale" adlı bir haydut ile çe- tesinin yerini sapta- maktır. Savvbuck Pass ad- lı küçük kasabada müteveffa Paleface Potter'ın oğlu olan Harvard mezunu Bob Hope ile karşı- laşmalan işleri daha da kanştınr. Yönetmeni Nor- man Z. McLeod o- lan, ama senaryosunun Edmund Hart- man ile birlikte bu filmin yönetmeni Frank Tashlin ın yazdığı 1948 yapı- mı "The Paleface"ın bir devam filmi sayılabilir. O fılmde de Calamity Ja- ne'i Jane Russell oynuyordu. Bob Ho- pe elbette gene vardı. Sinema takipçileri, ilk filmi "But- tons and Bows" adlı bir zamanlann fa- vori şarkısı ile de hatırlayabilirler. tlk fılm, yıldızlannın formda olduklan bir komedi vvestemdi. Burada ise mizah biraz eski kalmış. Gene de panltılı ve hoş anlan var. "The Paleface" geleneği bu filmde son bulmadı ve 1968'de "The Shaki- est Gun in the West" adlı çok başan- sız bir tekrar yapımı gerçekleştirildi. I Bravo! 16.00 Paleface'ın Oğlu - Yönetmen: Frank Tashlin / Senaryo: Frank Tashlin, Robert L VVelch, Jo- seph Ouillan / Oyuncular: Bob Hope, Jane Russell, Roy Ro- gers, Bill VVilliams, Lloyd Cor- rigan /1952 ABD yapımı, 95 dk. Kahraman kesilen sıradan birvatandaş TRT 121.00 Ortadirek Şaban - Yönetmen: Kar- tal Tibet / Oyuncular: Kemal Sunal, Bahar Öztan, Yavuzer Çetinkaya, Yalçın Tülpan, Ergun Köknar, Re- ha Yurdakul, Dinçer Çekmez, Memduh Ün, Yalçın Türker /1984 Uğur Film yapımı. TURHAN GÜRKAN Sevdiği kızı kaçıran uluslararası bir te- rörist çeteyle tek başına savaşan şapşal gö- rünüşlü saf mahalle delikanlısı Şaban'ın gülünç öyküsü konu alınıyor. Kartal Tibefin 1984te Osman F. Se- den'in senaryosundan çektiği "Ortadirek Şaban". aynı yılın fîlmi "Katmadeğer Şaban" gibi güncel birdeyim içeren, yok- luklardan bunalmış ortadireğin sıkıntılan- nı. sorunlannı, isteklerini başroldeki Kemal Sunal'ın pek de yadırganmayan sevimli sövgüleri ve esprileriyle yansıtan tatlı bir güldürü örneği. "Ortadirek Şaban". Kemal Sunal'ın çok sayıdaki Şaban'lı fılmlerinden hayli ileri- de bulunuyor. Gündelik sıkıntılardan bunal- mış seyirci somurrmak degil gülmek isti- yor. Şaban filmleriyle de gülerken boşalı- yor ve rahatlıyor. Bir bakıma kendini bul- duğu Sunal'la özdeşleşiyor. Bir fabrikada ambar memunı olarak ça- lışan ortadirek kesiminden Şaban (Sunal), mahallenin güzel kızı Bahar'a (Öztan) âşık- rır. .<\ncak kızın belalısı Erkan (Tülpan). Şa- ban'ı sürekli hırpalamaktadır. Turistik yatınm için Türkiye'ye gelen Adnan Bıçakçı (Köknar) adlı Arap zengi- ni, Bahar'ın torunu olduğunu açıklayınca uluslararası terönst Çakal Carlos (Çetinka- ya) ve çetesi fıdye için kızı kaçınr... Filmde 'Ölü Ozanlar Demeği'ne göndermeler yapılıyor Dostluğa yolculuk Ggî TGRT 22.00 Dostluk Denizi - VVhite Squall / Yö- netmen: Ridley Scott / Oyuncular: Jeff Bridges, Caroline Goodall, John Savage, Scott Wolf, Jeremy Sisto, Ryan Phillippe, David Lasc- her, Eric Michael Cole, Jason Mardsen / 1996 ABD, 127 dakika. TV Servisi - "Yaraük- Alien" (1979), "Ölüm Takibi - Blade Runner" (1982), "Efsane - Legend) (1985). "1492: Cen- netin Keşfı - 1492: Conqtıest of the Pa- radise" (1992) "G.I. Jane" (1997) adlı önemli yapımlara imzasını atan yönetmen Ridley Scott'ın son dönem fılmlerinden, "Dostluk Denizi" bir kez daha ekranda Genç lık ve macera fUminde, olaylar 1960 yılında geçiyor. Bir grup lise öğrencisi ken- di aralanndabir sözleşme imzalar. Buna gö- re kendilerine ve birbirlerine ne olursa ol- sun güven sözü verirler. Yaşam deneyimi olmayan bu 13 genç, kendilerini kanıtlamak için, Albatros adlı bir yelkenliyle bir yıl- lık yolculuğa çıkmaya karar verirler. Geminin otoriteyi elinden bırakmayan kaptanı Sheldon, gençlere ömek olup bir- birlerine kenetlenmelerini sağlamaya çalı- şır. Kaptan'a bu zor görevinde onlara fen dersi veren kansı Alice ve tarih öğretmeni McCrea yardımcı olur. Yolculuk ilerlerken, gençler hem kendi- lerini hem de kaptanı daha yakından tanı- yıp dost olurlar. Bu gezi, gençlerin arala- nnda imzaladıklan sözleşmedeki "kendi- lerine ve birbirlerine gûveni" öğrenme- lerine yardımcı olacaktır. Ancak denizcıle- rin kâbusu "beyaz fırtına" karşılanna çı- kar ve yaşamlan bir anda değişir... 1989 yapımı Peter VVeir'in "Ölfi Oran- lar Derneği"ne (Dead Poets Society) gön- dermeler yapan "Dostluk DenizT'nde ün- lü isimler oynuyor. tzleyemeyenlere... NTV 19.301 Astronomi ve uzay bilimleri TV Servisi - Hafta içi her gün sanat, siyaset, spor ve ekonomı dünyasının önde gelen isimleriy- le söyleşinin yapıldığı "Gün- demdekiler" programı tekrar bir bölümle ekrana geliyor. Murat Birsel'ın hazırlayıp sunduğu yapımın konuğu tstan- bul Üniversıtesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Dursun Koçer. Programda, Ast- ronomi ve Uzay Bılimleri'nin çalışmalan ile bu alanda Türki- ye'deki gelişmeler konusunda bilgi veriliyor. KentTV 22.05 'Dönemeç'te medya-intemet TV Servisi - Hikmet Çetin- kaya'nın hazırlayıp sunduğu "Dönemeç"te bu hafta "Med- ya ve Internet" konusu ele alı- nıyor. Internetin gazetecilik açı- sından sağladığı olanaklar ve Türkiye"de basının intemete yak- laşımının tartışıldığı programa konuk olarak gazetemiz haber müdürü Hakan Kara katılıyor. Yapımda; "Gelişen bilgisa- yar teknolojisi medya dünya- sını nasıl etkiliyor", "Tekno- lojik gelişim kâğıda basılı ga- zetevi ortadan kaldıracak rru", "Geleceğin gazeteieri nasıl ola- bilîr", "Medya, bilgi teknolo- jilerine nasıl yaklaşıvor", "Türkiye enformasyon çağı- nın neresinde", "Meslek ola- rak gazeteciliği nasıl bir gele- cek bekliyor" sorulanna yanıt veriliyor. TRT2 22.30 G. Verdi'nin 'Rigoletto'su TV Servisi - Bu yıl ö.'sı dü- zenlenen Aspendos Uluslarara- sı Opera ve Bale Festivali kap- samında yer alan ve Baskortos- tan Cumhuriyeti Opera ve Ba- lesi'nin sahnelediği G. Verdi'nin ünlü esen "Rigoletto" adlı ope- ra ekrana geliyor. Ekrem Ta- mer'in sunduğu programda. or- kestrayı Fuat Mansurov yöne- tiypr. Programın yönetmenliği- ni Taner Kaltalı üstlenıyor. Kanal D 24.00İ PKK sorunu 'Teke Tek'te TV Servisi - Tartışma prog- ramı "Teke Tek"te bu hafta, "PKK sorunu" değerlendiri- liyor. Fatih Altaylı'nın hazır- layıp sunduğu yapımda; "PKK'nin silah bırakması Türkiyc'de terörün sonu mu olacak", "Türkiye'yi bun- dan sonra neler bekliyor", "Apo'nun barış isteği Ba- rı'nın yeni bir tezgâhı mı", "Türkiye'ye dikte ettirilmek istenen senaryo ne" gibi so- rulara yanıt verilecek. Canh olarak yayımlanan programa uzman konuklar katılacak. Tv PROGRAMLARI 06.30 Sabah Haberieri 08.30 Çirkin Ördek Yav- rusu 09.00 Susam Sokağı 09.30 Remı 10.05 Denız Gurbetçılen 11.05 Dünya Mutfakların- dan 11.30 Hayat Bazen Tatlıdır 12.10 Sıyah Inci 13.30 Tatıl Ekranı 15.00 Çocuk Haber 15.05 Zorlu Ikıli 16.05 Belgesel 16.35 Yerli Film: Buğulu Gözler 18.00 Ha- ber 181 9.00 Sıhirlı Harfler 20.00 Haber 21.00 Yerli Fılm: Ortadirek Şaban 22.30 Yaz Konserlerı 23.30 Bızım Mahalle 24.00 Gece Haberieri 00.15 Yabancı Film: Çarp ve Kaç 01.45 Klıpler 03.00 Yabancı Film: Şük- ran Günü (Tekrar) 04.30 Klıpler (0312 428 22 30). 1 8 0 S Georgie 18.30Dördüncü Duvar 19.00 Akşam Bültenı 19.30 Işitme Engellılere Ha- ber 19.35 Perspektıf 20.10 Belgesel 21.20 Birebır 22.00 Gece Bültenı ve Ingilızce Haberier 22.30 6. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali 00.30 Dizi: Kavanagh 02.00 Kapanış (0 212 259 72 75). •i|y—y 08.00 Spor Arşıvinden 09.30 Kapılar 10.00 r O 1 M ı n i k Elvis'ın Maceraları 10.30 Yerli Film: Yı- V _ y kıhş 12.00 Yabancı Film: Sessizlik Sonrası 13.15 Müzik Pınarı 13.35 Kuzey Afnkalı Göçmen Bir Iş- çinın Avrupa Anılan 14.25 Dr. Finlay 15.15 Bilim Günlü- öu 16.05 Isvıçreli Robınson Ailesi 16.30 Okudukça 17.00 Izdüşüm 19.05 Meraklısı için 19.50 Genç Haber 20.00 Polifonik Korolar 20.40 Şırkel 21.30 Integral 22.00 Spor Arştvinden 23.00 Yabancı Film: Sessizlik Sonrası. 07.30 Dağarcık 08.30 Açık Lıse lletışim Rehber- likveAçikllkoğretim Okulu Ders Prog. 10.00TSM RadyoSanatçıları Konsen 11.15Dağarcık12.15 Bir Solist 12.45 Gonul Bahçemız 14.00 Türkü Türkü Tür- kıyem 15.25 TSM Radyo Sanatçıları Konseri 16.45 Yur- dun Dört Köşesınden 18.00TSM Radyo Sanatçıları Kon- seri 19.15 Bir Solist 19.30 Gönül Bahçemız 20.45 Yur- dun Dört Köşesınden 22.00 TSM Radyo Sanatçıları Kon- sen 23.20 Devlet Klasık Türk Müzıği Koroları. 06.30 Sabah Haberlen 09.00 Evvel Zaman Içınde 09.30 Susam Sokağı 10.05 Denız Gur- betçılen 11.05 Dünya Mutfaklanndan 11.30 Ha- yat Bazen Tatlıdır 12.05 Dort Mevsım Kadın 13.30 Yerli Film: Yayla Kızı 15.00 Ankara'dan 16.05 Sah- te Dünyalar 16.40 Mektup Köşesı 17.05 Sızin İçin 18.00 Haberler 19.00 Yarışma: Sihirli Harfler 20.00 Haber- ler 21.00 Allı Turnam 22.30Turizm Kampanyası 23.30 Bizim Mahalle 24.00 Gece Haberi 00.15 Spor. 07.05Yerli Fılm: Satılmış Adam 08.20 Sı- ) zın İçin Seçtıktenmiz 09.00 Bu Sabah 10.30 Büyükannem ve Ben 11.00 Dızi: Beyba- ba 12.05 Dört Mevsim Kadın 13.00 Turk Sılahlı Kuv- vetler Saati 13.30 Belgesel: Eski Bab-ı Ali 14.00 Si- zin İçin Seçtiklerımız 14.30 Haberler 14.50 Ekonomi Sayfası 15.50 Konser 17.00 Gide Gıde GAP. 07.00 Gün Işığı 09.00 Po- lis Akademisı 09.30 Taş Devrı 10.00 Jetgıller 10.30 Sevımh Kahramanlar 12.00 Ta- til Yolu 12.10 Yerli Film: Kader 14.10 Luz Clarıta 15.20 Her Şey Sevgi İçin 16.30 Ateş Dansı 17.30 Jetgiller 18.00 Polis Akademisi 18.30 Ayn Dünyalar 19.30 Ha- ber 20.25 Günün Yorumu 20.30 Spor Gündemi 20.45 Televole 23.00 Dizı: Herkül 24.00 Teke Tek 01.00 Haber Saati 01.40 Ya- bancı Film: Kanunsuz Sokak 04.00 Türk Sanat Müziğı (0212215 51 11). ,_ M. 07.00 Kahvaltı Ha- 9 T l # berlen 08.55 Tele- * • • " tubbıesO9.15Süper Fare 09.35 Daniela'nın Gunlüğü 10.30 Sabah Keyfi 13.00 Gün Or- tası 13.30 Tunzm Programı 13.40 Sen Soyle 14.50 Sabnna 15.30 Yerli Film: Ask Üçgeni 17.15 Reytıng Hamdi 18.15Yerli Film: Küçüksün Yavrum 20.00 Haber 21.05 Para Hattı 21.10 Spor Ha- berlen 21.20 Hava Durumu 21.30 Yabancı Film: Terminatör - 1 23.20 Magazın Forever 00.20 Ge- ce Haberien 00.40 Habercı 01.50 Belgesel: BırYudum İnsan 02.30 Bam Teli 03^0 Gecenin Içinden (0 212 655 00 00). 07.00 Yerli Film: Unutamadığım Kadın 09.00 Zey- nep 10.00 Klip'9912.30X - Men. Basket Ateşi, Küçük Midilli, Sü- per Köpek, Gulıver'in Seyahat- lerı, Sevtmlı Kasaba. Snoopy 16.00 Yerli Film: Biz Bir Aile- yiz 18.00 Cesur ve Guzel 18.30 Yalan Rüzgân 19.00 Üç Kafadar 20.00 Haber 21.00 Spor Sayfa- sı 21.15 Televole 23.15 Spor 23.30 Gizli Görev 00.30 Haber Hattı 01.00Yabancı Fılm: Ara- yış 03.00 Show TV Haber (Tek- rar) 04.00 Dizı: Aranıyor 05.00 Yabancı Film: Hazinenin Sırn (0 212 286 35 35). ^~ f 07.00 Güne Baş- = î larken 09.20 Li- ~ festyle 09.35 Eko- nomi 10.35 Gündemdekıler fTek- rar) 1120 Lrfestyle 12.15 Ekono- mı 13.20 Dış Borsalarda Bugün 14.15Spor 14.20 Lrfestyle 14.35 Ekonomi 14.45 üfestyle 16.25 Spor 16.35 Ekonomi 17.35 Bel- gesel: Yannın Dünyası 18.05 Ge- ce Gündüz 18.30 Dünyada Bu- gün 19.05 Spor Gündemi 19.30 Gündemdekıler 20.00 Haber 20 20.50 Spor Ekonomi 21.05 90 Dakika 22.30 Belgesel: Buluş- lar 23.00 24 Saat 24.00 Haber- ler 00.05 Gece Gündüz 00.30 Spor Dergisı (0 212 286 36 36). A ^ 07.00 Günaydın Türkiye 5 ı 09.05 Dizı: Ferhunde Ha- ssa» nımlar(Tekrar) 10.00Yer- li Film: Kadersiz Kullar 11.30 Yerli Film: Toprağın Gücü 13.00 Gun Ortası 13.20 Dizı: Kaygısızlar 14.20 Ebruli Günler 16.30 Tatil Başlıyor 16.50 Yer- li Film: Can Evimden Vurdular 18.30 Dizı: Fırtınalar 19.30 Star Haber 20.45 Star Spor 22.50 Dizi: Yazlıkçılar 23.45 Gece Hat- tı 00.15 Spor Gecesi 00.25 Ya- bancı Film: Ipucu Peşinde 02.20 Teksoy Gorevde 03.20 Şahane Nağmeler 04.00 Mu- zik...Müzik...Müzik... 05.00 Dizı: Hicran (0 212 448 80 00). 0&30 Sabah Haberi oa 00 BaşBaşa 09.30 Ya- rışma: 4x4 10.30 Dızi: Cosby Ailesi 12.00 Haberler 1230 Bizım Ev 13.30 Müzik Market 15.00 Yerli Film: Fedai 16.00 Haberler 16.05 Filmin Devamı 18.00 Sürpriz 19.00 Haber 20.30 Dizi: Süt Kardeşler 22.00 Yaban- cı Film: Dostluk Denizi 24.00 Gece Haberi 00.30 Yerii Film: Vahşi Sevda (0 212 652 25 60). & 07.00 Sabaha Merfıaba 09.00 Çizgi Sinema: Ode- A \ sa 10.00 Yerli Film: Efkârtryım Abiler 12.00 Ya- * ^^rışma- Aç Kazan 13.00 Haberier 13.30 Sıcak llış- kıler 14.10 Yerli Film: Ittiam Ediyorum 15.40 Kadınca 17.15 Müzik Kutusu 17.50 Laf Ebesı 19.00 Haber 19.55 Spor Merkezı 20.15 Yabancı Film: Evdeki Sır 22.20 Belgesel 23.00 Işte Hayat 23.30 Yerli Film: Efkârtıyım Abiler 01.05 Laf Ebesı 02.05 Haber03.05 Yabancı Film: Şöhretin Sonu 06.00 Belgesel (0 212 284 31 50). 08^5Azizlstanbul10.15YabancıSpor11.35 Steps 12.35 Belgesel 13.00 Haber 14.15 Belgesel 15.15 Biletler Lütfen 15.35 Serüven Peşinde 16.15 E.T. 17.15 Tıp Dünyası 17.35 Istanbul'u Dinliyorum 18.15 Yabancı Spor 18.40 Inanılmaz Öykü- ler 19.10 Yansımalar 19.35 Bir Zamanlar 19.40 Ve Ley- la Tekül 20.00 Haber 21.00 Bizden Biri 22.00 Haber 22.50 Yansımalar 23.05 Sportmen (0 212 288 51 52). 06.00 Moda 06.30 Yabancı Müzik 07.20 Ya- bancı Film: Kahraman Polis09.10 Dedek- tif Conan 10.10 Hayat Guzeıdır 11.30 Da- mak Tadı 12.00 Vitrin 13.00 Belgesel 13.20 Sağlıkla Randevu 14.10 Yabancı Film: Büyük Tuzak 16.00 Vitrın 17.00 Çay ve Sempatı 18.10 Sihirli Ayna 18.40 Haber Peşinde 19.30 Haber 20.45 Bakış 21.50 Ya- bancı Fılm: Sessiz Avcı 23.30 Gece Haben 24.00 Bel- gesel (0 212 313 50 00). 07.05 Aslan Kral 07.35 Tatlı Meyvecikler O8 -05 T e d d y R u *P'n O8 -35 Yabancı Film: Prefontaine Efsanesı 10.25Yabancı Film: Yaşamak Güzeldir 12.40 Yerli Film: Akrebin Yolculuğu 14.45Yabancı Film: Kaya 17.00Yabancı Fılm: Senı Bek- lerken 18.55CINE 5'te Bu Hafta(Şıfresiz) 19.00 Dizi: Se- ınfeld -10 19.45 Yabancı Film: 6. Çılgın 21.30 Yaban- cı Film: Boyalı Melekler 23.25 Yabancı Fılm: Yeşıl Pa- payanın Kokusu 01.10 Yabancı Film: İki Yalan Arasın- da 02.50 Dizı: Kadınlar 7 03.20 Dizi: Gizli Itıraflar 1 03.45 Tehlıke Kulübü (0 212 225 55 55J. 07.00 Cümbüş09.00 Çocuk Bahçesı 10.00 Gerçek Kesit 11.00 Yabancı Film: Jet Pi- lotu 13.15 VVestem Sıneması 15.15 Kurde- la 18.00 Çocuk Bahçesi 19.00 Eko Bugün 19.30 Ha- ber 20.00 Ankara Gündemi 20.30 Duzlem Ayna 22.00 Sıcak Takıp 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: Teh- likeli Yanş (0 212 256 82 82). 10.00 Amerika Macerası 11.00 Viz- y o n 12.15 Yaşamın Resmi 13.15 Su Sporlan 14.15 Denizaltı Dünyası 15.15 Heycanlı 16.15 Dünyamızı Konjyalım 17.15 Büyük Uluslar 19.15 Isım- siz Kahramanlar 19.50 Vurucu Güçler 20.00 Dünya Şe- hırlerı 22.05 Dönemeç 23.00 Terapi (0 212 222 76 00). 09.00 Ushuaıa 11.00 Kö- pekbalığı Haftası 12.00 Sonsuz Bılim 13.00 Dıs- covery Vrtnnı 15.00 Ekınoks 16.00 Gez- ginler 17.00 Ushuaıa 18.00 Yalnız Ge- zegen 19.00 ESPU 19.30 Başka Bir Dünya 20.00Tıbbı Dedektifter21.00 Art- hur C. Clarke'ın Gizemli Dünyası 21.30 Yeni Bir Dünya 22.00 Discovery Pro- fili 23.00 Ekinoks (0 212 288 75 75). M g\t"wj 08.30 Sabah Enerji- V s l jf sı 09.00 Çizgi Fılm 10.00 Sokak Çocuk- ları 11.30 Belgesel12.10 Dedektif Lea Sommer 13.20 Yabancı Film: Muz Joe 14.50 Belgesel15.20 Çizgi Film Kuşağı 16.10 Flipper 17.00 Pop Mü- zik 18.00 Marker 18.30 Klasık Fılm Kol- leksıyonu 19.00 Bir Numaralı Kapılar 19.30 Haber20.10Sokak Kanunu 21.00 Hollywood Yıldızları 21.30 Yabancı Film: Tehlikeli Oyun-2 23.00 Rock Statıon 24.00 Haberler 00.10 Bir Nu- maralı Kapılar (0 212 282 36 00). 10.10 Para Raporu 11.00 Ha- berler 11.10 Para Raporu 11.40 SektörSohbetleri 13.30 Artviz- yon 13.40 Seans Arası 15.00 Haberler 16.40 Eko Fınısh 17.10 Güne Bakış 17.35 Hedef Ünıversıte 18.35 Dün- yaModası 19.00 Haber 20.1 OArtvızyon 20.30 Mozaik 22.00 Yabancı Film: Ka- ranlık 24.00 Dünya Lısteleri 00.30 Ya- bana Film: Aynalar (0 212 28251 00). 10.00 Para ve Sermaye Pıya- saları 13.15 Ekonomi Rapo- ru 14.00 Para ve SermayeA L Piyasalan 16.00 Ekonomi Ra- poru 16.45 Haberler 17.15 Ekonomi Ra- poru 18.00 Dünya Haberieri 18.15 In- gılizce Haber 18.30 Spor Günlüğü 19.00 Ekonomi Çağı 20.00 Haber 21.00 Fınansal Analiz 22.00 Endeks 23.00 Ogün'le Futbol (0 212 285 43 00). 07.00 Uyanma Zamanı 09.00 Çalar Saat 10.30 35 MM 10.45 Gulşah 13.00 Pınar 15.00Ayşin 17.30 Mega 5'li 18.00 Bir Numara Seç 19.3018 +19.45 Haberler 20.00Style 21.15 Men-e-Men 22.45 35 mm 23.00 Yunus 00.30 Dan-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog