Bugünden 1930'a 5,475,875 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 CumhuriyetR A D Y O İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ umhuriyet /% JSMÎKBftntalZIİZNET ' f MsiMrjunaEKtnPTEn / / f SMT OVHJKKMULI A fc* IMD KtDV * f e f DtİMbğıntz kıtabtn adını, kredı kartınızın numarası ve soo kuüaonu taıüu ıle birlıkte bıldınn, lcıtap evmızde olsun Adınızı. soyadınıa ve telefcn nantaramzı da bıldmtıeyî unuüns^uı Ûyt değüseoız, düetsenız ûye de olun >a da uvehgnuzı yenılcyın HER İSLEM BİR TELEFONLA-0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26969 / 250.000 TL (KDVıgınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARf: NADİR NADİ (1945-f997) 9 AĞUSTOS 1999 PAZARTESİ u M H U ' R'J î N K Ü u R H 1 M î i | (TOLSTOY ENIYETMELIK Çeviren: Rana Çakıröz Tolstoy... Dünya yazınına Diriliş, Anna Karenina ve tum zamanların en büyük romanlarından birı sayılan Savaş ve Barış gibi büyük romanlar armağan eden... On dokuzuncu yüzyıl romanına damgasını ., vuran büyük Rusyazarı... LIV TOLSTOY YENİYETMEUK "... Tolstoy'un içindeki sanatçı da hemen hemen aynı zamanda, kendi portresini çizme gereksinimini duymuştur ve yirmi üç yaştndayken (dünya yazınındaki tek örnek budur) üç ciltlik bır özyaşamöykusüne başlamıştır. (...) O zamana kadar yalnızca tek bır olayı yaşamış olan, yani 'kendisinde, çocukluğun yeniyetmelik yıllarına kadar surdüğunun' ayrımına varan bu genç adam; küçücük varlığını, ılk izlenimlerini, babasını, annesini, akrabalarını, eğiticilerını, ınsanları, hayvanları ve doğayı anlatıyor ve yalnızca belli bir amacın peşinde koşmayanlarda rastlanan olağanustü bır içtenlik sayesinde başarılı da oluyor." Stefan Zweig. Tolstoy'un ozyaşamsal roman uçlusunün ilk kıtabı "Çocukluk"u daha önce sunmuştuk. "Yeniyetmelik" üçlünun ikinci kıtabı... . - • Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... îçişleri Bakanı Tantan 'dan belediyelereyasa hazırlığı 'Imar reformu' gdfyor# îçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Türkiye'nin hemen tüm bölgelerini etkisi altına alan 'plansız ve yasadışı imar tahribatına' karşı daha etkin önlemlerin alınması yönünde yoğun bir çaba içinde. Tantan, bu konuda ilgili uzmanlar, meslek odalan temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri ve belediye başkanlanyla sık sık görüşmeler yapıyor. # îçişleri Bakanı, 'Yerel Yönetimler Reformu' adı verilen yeni yasa taslağı çalışmalannda da özellikle 'imar ve konımayla' ilgili yerel ve merkezi yetkilerin 'bilimsel ve kamu yaranna bir denetim altında' kullanılmasının hukuksal güvencelerinin yer almasım hedefliyor. ÛKTIY BftCfrii haberi • 9. Sayfada 2000'LERDE TÜRKİYE TARTIŞILPl Yöneticûer 4 îşîni bilen insan' olacak # Türkiye'nin 2000'li yıllara girerken pek çok meselesinin yanı sıra devleti yönetecek insanlann da nasıl olması gerektiği tartışıldı. ltalya'nın Bellagio kasabasında Amerikan Foreign Policy Association (Dış Politika Birliği) ile Rockefeller Vakfı'nın düzenlediği "Yeni Yüzyıla Girerken Türkiye'nin Önündeki Sorunlar ve Olanaklar" toplantısında, 2000'li yıllarda devletlerin yönettikleri insanlar için var olacaklan vurgulandı. Artık yurttaşlar kendilerini daha iyi yönetecek insanlann arayışı içine girecekler. LEYU TmŞANOÖ-lTnun haberi • 5. Sayfada 14AYCEZAVERtLMÎŞTt Doğu Perinçek tahliye edîldi ANKARA(AA)- Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından 14 ay hapis cezasına çarptınlan eski Işçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cezasını tamamlayarak tahliye edildi. Doğu Perinçek, hükümlü olarak bulunduğu Haymana Cezaevi'nden, dün serbest bırakıldı. Perinçek, cezasının Yargıtay tarafından onaylanmasından sonra, geçen yıl eylül ayında cezaevine girmişti. Doğu Perinçek'in önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyeceğı öğrenildi. Hükümetin kamu imtiyazlan değişikliği istemi, Erbakan'm yasağmm kalkmasına bağlı Siyaset tahkime ldMeııdiTBMM'de tahkim-ErbakarT haftası # Tahkimle ilgili anayasa değişikliği önerisinin ilk tur görüşmeleri yann yapılacak. Kamu imtiyazlanyla ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklann uluslararası tahkime götürülebilmesi yolunu açan anayasa değişikliği önerisi için yapılan pazarlıklar, siyasette de yeni bir dönemin başlamasına yol açacak. Yasaklı Necmettin Erbakan'a bağımsız milletvekili seçilerek yeniden siyasete dönme ve dokunulmazlık zırhına kavuşarak hakkındaki çok sayıda davadan kurtulma olanağı sağlanması durumunda; sonbaharda gerek FP, gerekse Türk siyaseti açısından önemli gelişmeler bekleniyor. • 5. Sayfada Osmanlı bile Damştay'ı devre dışı bırakmadı # Hükümetin, tahkimi yetkili kılıp Danıştay'ı devTe dışı bırakmayı öngören girişimine, Osmanlı dönemindeki bazı imtiyaz sözleşmelerinde bile cesaret edilemediği belirlendi. Osmanlı döneminin en büyük imtiyaz sözleşmelerinden biri olan "Tramvaym Kurulmasına ve Işletilmesine Dair Sözleşme" metninde, sözleşmenin Danıştay ve Bakanlar Kurulu tarafindan incelendikten sonra padişah tarafından yürürlüğe konulduğu belirtiliyor. Sözleşmede uyuşmazlıklann çözümü için öngörülen "Hakem heyeti"nin 12 yıl sonra kaldınldığı ve tek çözüm mercii olarak yerel mahkemeler ile Danıştay'ın yetkili kılındığı vurgulanıyor. Ml BHitatart• 5. Sayfada Öldürülen Türk-lş Genel Sekreteri Şemsi Denizer, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi Cenazede 'grev' sloganlarıı Türk-lş Genel Sekreteri ve Genel Maden-tş Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer'in cenazesine katılan on binlerce kişi, "Denizer'ler ölmez, tahkim geçmez", "Şemsi'ler Ölmez, madenci feneri sönmez", "Emekçinin gücünü kimse kıramaz" "Genel grev gelecek tahkim bitecek" "Başkan, canlann seni seviyor" sloganlan attı. I Törende konuşan Türk-îş Genel Başkanı Bayram Meral, Denizer'in, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli sendikacılardan biri olduğunu belirterek, kahpe bir kurşuna kurban gittiğini söyledi. Türk-tş Genel Sekreteri ve Genel Maden-İş Sendikası Başkanı Denizer, ailesi, dostian ve on binlerce emekçi tarafindan son yokruluğuna uğuriandL Eşinin tabutu başuıda fenabk geçiren Şennur Denizer'e (üstte solda) sakinlestirici iğne yapıldı. Sanıkmeşru müdafaayasığındı % Denizer'in katil zanlısı Cengiz Balık'ın polise verdiği ifadede olayı "meşru müdafaa" zeminine çekmeye çalıştığı belirtildi. Balık'ın polise, her kongre öncesinde Denizer'in kendisine yardımlanndan dolayı para verdiğini söylediği bildirildi. Balık'ın ifadesinde "Zonguldak'a yine yardım için gelmiştim. Ancak para istediğimde vermek istemedi. Ben de konuşmak için evine gittim. Aramızda tartışma çıktı. Silahına yöneldi, ancak ben önce davrandım" dediği öğrenildi. • 8. Sayfada ALİ AYAROĞLU HATtCE TUNCER 2X)NGULDAK - Evinin önünde uğradığı silahlı saldın sonucu yaşammı yitiren Tûr- kiye işçi sımfi önderlerinden Şemsi Denizer, madencilerin al- kışlan ve gözyaşlan arasında toprağa verildi. Türk-lş Genel Sekreteri ve Genel Maden-lş Sendikası Genel Başkanı Şem- si Denizer'in cenazesine katı- lan on binlerce emekçi, "Deni- zer'leröhnez,tahkim geçmez", •'Şemsi'ler ölmez, madenci fe- neri sönmez", "Emekçinin gü- cünü kimse kıramaz". "Genel grev gelecek, tahkim bitecek'', " Başkan,canlannseniseviyor" sloganlan attı. Cuma akşamı uğradığı silahlı saldın sonucu ölen DenizeT'in cenaze töreni nedeniyle dün Zonguldak ve çevresinde yoğun güvenlik ön- lemleri alındı. Denizeriçin, ge- nel başkanı olduğu Genel Ma- den-lş Sendikası'nda düzenle- necek tören öncesinde, sabah saatlerinden itibaren eşi Şen- • Arkası Sa. 8, Sü. 3'te IZLENIMLER Emek cephesi buluştu # Şemsi Denizer, bir ara dağılmak üzere olan emek cephesinin toparlanmasında çok önemli "yapıştıncı" rolü oynamıştı. Onun cenazesi için Zonguldak'a geldiklerine göre öldûrûlmesinin dağıncı değil, tam tersi birleştirici rol oynaması gerektiğini düşünüyorlardı. 8. Sayfada Kmıuu'lıaııeler Internet'e taşınıyorInternet kullanımının her geçen gün artması ile birlikte elektronik ortama yönelen ve dünyanın dört bir yanına yayılan dev casino şirketleri, Tûrkiye'de faaliyetlerini yoğunlaştırmaya başladı. Çok sayıda yabancı menşeli ve lngilizce casino sitesine girip oyun oynamak mümkûnken ilk kez 'Megabahis' adında Türkçe bir kumar ve bahis sitesi kuruldu. Batılı ülkeler çeşitli yasaklar koyup düzenlemelere giderken elektronik suçlarla ilgili olarak herhangi bir önlem alınmayan ve kanuni düzenlemelere gidilmeyen Tûrkiye'de yetkililer, Internet'te faaliyet gösteren kumarhanelere karşı duyarsız kalıyor. Bilgi teknoloji konularında yetkin olan avukat Mehmet Gün, Türkiye'nin egemenlik sahalan içinde TCK'ye göre bahsin ve kumann yasak olduğunu belirterek "Internet vasıtasıyla da olsa Tûrkiye'de bahis ve kumar oynayamazsınız" diye konuştu. ABD'de yayımlanan "Kumann Etkileri" raporunda, dünyada 1997 yılında 6.9 milyon kişinin sanal ortamda kumar oynadığına ve 1998 yılında bu sayının 14.5 milyona ulaşdğına işaret edildi. Raporda, sanal kumarhanelerin 1997 yılında 300 rnilyon dolar olan gelirlerinin 1998'de 651 milyon dolara ulaştığı vurgulandı. NfcfiHH ŞBttuTn Mari • 3. Sayfada DAGISTAN Rusya'dan gövde gösterisi # Rusya, Çeçenistan'dan sızan köktendinci militanlann Dağıstan'da 4 köyü ışgal etmesinin ardından geniş çaplı operasyon başlattı. Ansalt, ' Rakhat ve Eşeda köylerini ışgal eden müitanlar karadan ve havadan yoğun ateş altına alındı. Rusya Başbakanı Stepaşin, Îçişleri Bakanı Rshailo ile birlikte Dağıstan'ın başkenti Mohaçkale'ye gitti. • 10. Sayfada IRAN NEWS ' 2 Türk askeri bırakılıyor' # lran'ın sınır ihlali iddiasıyla elinde tuttuğu iki Türk askerinin "bir hafta içinde^' serbest bırakılacağı ileri sürüldü. Iran News gazetesi, "Türk yetkililerin tekrarlanan istekleri ve bir iyi niyet gösterisi olarak, Muhammed Hatemi hükümeti, Iran tarafından tutulan iki Türk askerini bir hafta içinde serbest bırakacak" dedi. • 11. Sayfada IRAK Saddam'dan Iran'a tehdit # Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, Iran-Irak savaşının sona ermesinin 11. yıldönünümde yaptığı konuşmada yine savaş tehdidinde bulundu. Iran ise Irak'ın Halkın Mücahitleri adlı örgüte desteği sona erdirmediği sürece kalıcı bir banşm zor olduğunu belirtti. Hüseyin, 13 bin Iraklı esir askeri lran'ın bırakmadığını söyledi. • //. Sayfada KOSOVA Etnik gerilim tırmanıyor # Kosova'mn kuzeyindeki bölünmüş Mitroviça kentinde, ellerinde bomba ve silahlar bulunan bir grubun önceki gece Sırplann bulunduğu yerleşim birimlerine saldın düzenlediği bildirildi. Olay yerine çağnlan Fransız askerleri, bölgeye el bombası ve hafıf silahlarla saldın düzenlendiğini bildirdiler. • 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ecevit Değişti mi, Başkalaştı mı, Hep Böyle miydi? Geçen haftaya damgasını vuran tahkim pazarlığı- nın ardından çıkan ürünler bu hafta piyasaya sürüle- cek. Genel görünüm şu: Beş parti bir araya geldi. DSP, MHR ANAP koro ha- linde istemini ortaya koydu. FP "Erbakan'/ kurtara- • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog