Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

> Cumhuriyet İSTANBII VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ Cumhuriye 7 / f uahaMümA f, km SMT dnp sfrMto ouNufi ^^••* m SJUT iMMtnf Hljy SÜTBI Dvledığuuz kıtabaı alsıı krak kgtm'^ıt* oumarası ve SOD ituüaana unin ık butkte bildırm, kjtap evtmzde olsun Adıcızı, söyadmra ve telefon nutnaraaızı da bıldınncyı unaimayTO t y t değılsenız, dıleraenız üye de Oİun va da üveltğnıızı yenıİeyiD HER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 »6 76. YIL SAYI: 26967 / 250.000 TL (KDV içmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR N A D İ (1945-7991) 7 AĞUSTOS 1999 CUMARTESİ u M H U R I N K U U R H M î TOLSTOY YENIYETMELIK Çeviren: Rana Çakıröz Tolstoy... Dünya yazınına Diriliş, Anna Karenina ve tüm zamanlann en büyük romanlanndan biri sayılan Savaş ve Barış gibi büyük romanlar armağan eden... On dokuzuncu yüzyıl romanına damgasını vuran büyük Rus yazarı... "... Tolsto/un içindeki sanatçı da hemen hemen aynı zamanda, kendi portresıni çizme gereksinimini duymuştur ve yirmi üç yaşındayken (dünya yazınındaki tek örnek budur) üç ciltlik bir özyaşamöyküsüne başlamıştır. (...) O zamana kadar yalnızca tek birolayı yaşamış olan, yani 'kendisınde, çocukluğun yeniyetmelik yıllarına kadar sürdüğünün' ayrımına varan bu genç adam; küçücük varlığını, ilk izlenimlerini, babasını, annesini, akrabalarını, eğiticilerini, insanları, hayvanları ve doğayı anlatıyor ve yalnızca belli bir amacın peşinde koşmayanlarda rastlanan olağanustü bir içtenlik sayesinde başarılı da oluyor." Stefan Zvveig. Tolstoy'un özyaşamsal roman üçlüsünün ilk kitabı "Çocukluk"u daha önce sunmuştuk. "Yeniyetmelik" üçlünün ikinci kitabı... Salı günü CumhuriyeC 'le birlikte... Evinin önünde vurulan Türk-tş Genel Sekreteri f nin katil zanlısı yakalandı Denizer öldürüldü Şemsi Denizer 45 yaşmdaydı ı 6'sı başından olmak üzere 13 kurşun yarası alan Şemsi Denizer'i vuran tetikçi Cengiz Balık'ın sabıkah olduğu ve yeraltı dünyasıyla ilişkili olduğu öğrenildi. Balık, Şemsi Denizer'i öldûrdükten sonra yaklaşık on dakika başında bekleyerek kimseyi yanına yaklaştırmadı. Daha sonra kaçmak isterken silahıyla birlikte yakalandı. ALİ AYAROĞLU ZONGULDAK - Türk-lş Genel Sekreteri Şemsi Denizer, dün gece evinin önünde uğradığı silahlı sal- dın sonucu öldürüldü. Saldınyi ger- çekleştiren tetikçi Cengiz Balık, olaydan sonra yakalanarak gözaltı- naalındı Türk-lş Genel Sekreteri ve Genel Maden Işçıleri Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer, dün gece saat 23.30 sıralannda Site Semti Bahçelievler Mahallesi'ndeki evi- nin önünde silahlı saldınya uğradı. Genel Maden Işçileri Sendikası 6. Olağan Genel Kurulu'ndan aynlan Denizer, Zonguldak Emniyet Mü- dürlüğü'nün yaklaşık 500 metre ya- kınında bulunan evine geldıği sıra- da kurşun yağmuruna tutuldu. 06 TSK 67 plakalı makam otomobilin- den indiği sıradakurşunlanan Deni- zer, 6'sı başından olmak üzere 13 kurşun yarası aldı. Saldınnın ardından tetikçi Balık. yaklaşık 10 dakika Denizer'in yanı- na kimseyi yaklaştırmadı. Görgü ta- nıklanndan edinilen bilgiye göre Balık. "Şemsi Denizer denen adamı ben öldürdüm. Kurtaracak kimse varsa geisin kurtarsınr diye bağır- dı. Elınde silahla bekleyen saldır- gan, Denizer'in öldüğünden emin olduktan sonra, olay yerinden koşa- rak uzaklaştı. Güvenlik gûçleri Ba- lık'ı kısa bir sûre sonra saldınyı W Arkası Sa. 8, Sü. 3te Öcalan'ın örgütüne yaptığı 'silahları bırak' çağnsı, 'pazarlık yok' yanıtıyla karşılandı Ankara PKK'ye 'ihtiyath' Örgüttekf değişimler taklp edillyor Abduiiah öcaian'm örgütüne vönelik "çekiiin" çağnsı Ankara'da ilk anda "pazarlık yok" yanıtıyla karşılandı. Istihbarat birimleri PKK'nin herhangi bir taktik " girişimine karşı önlemlerini arttınrken örgütteki değişimleri dikkatle ıncelemeye aldı. PKK'nin açıklamasının Ocalan'm çağnsına uyma içerigi taşımasına karşın konseyde sertliğin sürmesini savunan bazı isimîerin farklı girişimlerde bulunabilecekleri yorumlan yapılıyor. Terör bir anda ortadan kalkmaz Abduiiah öcalan'ın daha önce ilan ettiği ateşkeslerin ardından terör örgütünün yaşanan zaaftan yararlanarak güç toplayıp daha ağır saldınlar düzenlemesi, hükümet başta olmak üzere güvenlik birimlerinin ihtiyatlı davranmasına neden oluyor. Öcalan ve örgüt, açıklamalannda samimi olsalar dahi istihbarat birimleri terörün bir anda ortadan kalkmasını, eylemlerin bitmesini beklemiyor. • 4. Sayfada GüNEYDOĞU'DANÎZLENÎMLER 'Komutamm şehidim var9 # Güneydoğulu yurttaşımızı, doğduğu, yaşadığı kenti, sahip olduğu aracın plakasından silme gereksinmesi duymaya iten nedir? # Kanlı terör kampanyasımn 15 yıl süreyle odak noktası olan bu bölge, geçmiş hükümetlerce verilen tüm sözlere, açılan tüm ekonomik paketlere karşın yine de sorunlann kaygan zemininde yaşamını sürdürüyor. # Bölge halkınm kendisini PKKden soyutlayarak desteğini çekmeye başladığı bu çok kritik dönemde, Güneydoğu 'da, devletin vizöre yansıyan görüntüsünden ulaşılanfotoğrafin pek çok "flu" yanı var. # Ana arterler dışında yollann büyük bir bölümünün hâlâ toprak oluşu, devletin akıttığı bunca ödeneğe karşın bu konunun niçin çözümlenemediği sorusunu akla getiriyor. # Ekili olmayan arazileri ekilmiş ve gübre kullanılmış gibi göstererek sahtefatura ile gübre sübvansiyonundan yararlanmayı özendiren Diyarbaİar Ziraat Odası Başkanı geçen yıl tutuklandı. # Yöredeki öğretmenlerin Türkçeyi yeterince konuşamadıkları, bu nedenle öğrencileriyle Kürtçe iletişim kurmayı yeğledikleri anlatılıyor yetkîlilerce ve soruyorlar: "Kendini Türkçe ifade edemeyen bir öğretmen öğrencilerine Atatürk ve Cumhuriyet Türkiyesi ni nasıl anlatıp öğretecek? " ffiCAN ÇtnJtâurnııı yaa dzM yaraı Cumhuriyeİ'tB MasterRalliIstanbulyolunda £ Rally 99' bugün İstanbul'da sona eriyor. Kızümeydan'da 25 Temmuz'da 'start' alan 100'ün üzerinde otomobil, motosiklet ve arazi aracı Kazakistan, Türkmenistan, Azer- baycan, Gürcistan rotasını izkdikten sonra, 3 Ağustos'ta .\rdahan'dan Türidye'ye gir- m^tL Tûrkiye'de Ardahan, Erzurum, Bay burt Erzincan. Sıvas. Kaj seri güzergâlunı iz- leyen araclar önceki gün Nevşehir'e ulaşü. Nevşehir Havaalanı'nda kurdukları kampta konalda>'an ralMciler akşam da raDinin Türkiye etabı sponsoru Forvver FM'in Gülşehir Açık Sara>r 'da düzenlediği geceye kahldılar. Bizans döneminden kalma Açık Saray'da se- mah gösterisini ve Arjantinli gitarist Alex Fox'un konserini • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Çatak'ta saldırı Van'da bir asteğmen şehit oldu # Van'ın Çatak ilçesine bağh Narlıca köyünde devriye görevi yapan jandarma timi PKK'liler tarafından pusuya düşürüldü. Çatışmada, jandarma asteğmen Umit Esentepe şehit oldu, bir uzman çavuş yaralandı. # Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonlarda iki PKK'li Öldürüldü. TBMM Başkanı Yıldınm Akbulut, Çatak'taki olay . nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu'na başsağlığı mesajı gönderdi. M4. Sayfada KOH, RAPORUNU ŞUBATTA AÇIKLAYACAK B 4. Sayfada ÖCALAN: ÇAĞRIM TAKTİK DEĞİL, STRATEJİK • 4. Sayfada Tahkimde anlaşma sağlandı Hükümetten Eîbakan (Hiimıı1 Koalisyon ortaklan, tahkim konusunda muhalefetin desteğini alabilmek için Necmettin Erbakan'a bağımsız adaylık yolunu açtı. Hükümet, DYP'nin "yerli firmalann uzlaşmazhğında üluslararası tahkime gidilmemesi" istemini de kabul etti. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu)-Hükümet, üluslara- rası tahkime ilişkin anayasa değişikliğini gerçekleştirmek içın siyasi yasaklı Necmettin Erbakan'a bağımsız adaylık yolunu açacak Siyasi Partiler Yasası (SPY) değişikliği için FP'ye ödün verdi. Üzerinde uzlaşmaya vanlan değişikli- ğe göre, DYP'nin istemi doğ- rultusunda yerli firmalann uzlaşmazhğında üluslararası tahkime gidümeyecek ve Da- nıştay imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkmda bağ- layıcı olmayan dûşüncesini "ild ay içinde" bildirecek. Tahkimle ilgili anayasa deği- şikliği önerisinin ilk tur gö- rüşmelerinin 10 Ağustos Sa- lı günü yapılması kararlaştı- nldı. Siyasal partilerin kapa- tılmasını zorlaştıran ve ya- M Arkası Sa. 8, SH8'de Savcı Kayasu dilekçe verdi UEyM cuntaaküvıa suçduyurusu # Adana Cumhuriyet Savcısı Kayasu, Kenan Evren ve arkadaşlanmn ölüm cezasıyla yargılanmalannı istedi. Kayasu dilekçesinde, "lleride başka darbelerin olmasını önlemenin yolu bu işe kalkışan kimselerin yargı önünde hesap vermesiyle kesilebilir" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu)- Adana Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu, 12 Ey- lül darbesıni gerçekleştiren eski cumhurbaşkanlanndan Kenan Evren ile dönemin kuvvet ve birlik komutanı olanlar hakkında TCY'nin ölüm cezasını öngören 146 ve 147. maddelerine göre da- va açılması ıstemiyle suç du- yurusunda bulundu. Ödemiş'te geçen yıl bulu- nan bir cesedin "Yeşil" kod adıyla tanınan Mahmut Yıl- dırun'a ait olduğunu öne sü- ren Sacit Kayasu, Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcı- lığı'na verdiği 5 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde, şikâ- yetinin ordu ve asker düş- manlığı ile ilgisi olmadığını savundu. Adana Cumhuriyet Savcılığı'na atanan eski Öde- m Arkası Sa. 8, Sü. l'de TELE ON'A DAVA AÇILACAK Haksız rekabet îzleıneye abndı # 1. Türkiye Futbol Ligi maçlannın naklen yayın haklannı satın alan Tele On'a karşı, tüketici demekleri haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle dava açmaya hazırlanırken Turkcell, Uzanlar'a Rekabet Yasası'na aykın davrandıklan gerekçesi ile "ihtarname" gönderdi. Rekabet Kurulu da yaşanan gelişmeleri izlemeye aldı. • 8. Sayfada GALATASARAY YENlLGlYLE BAŞLADI • Spor'da GAZALCI'DAN İMAM-HATİP TEPKİSI B 7. Sayfada TÜRK TURIZMCİYE ABD'DE DAYAK • 7. Sayfada ÜÇ POLİS DAHA AÇIĞA ALINDI • 8. Sayfada •omA DtKAH M M K İ ALTIN OOİO GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Apo-Koh AğD Benzerliği Çoğu kez satırtar arasında kaldığı için dikkat çek- meyen kimi ifadeler özenle okunduğu zaman kaygı uyandıran izlenimler veriyor. Beri yandan son günlerde görünürde birbiri ile ilgi- si olmayan olayiar, sankı aralannda ilişki varmış gibi garipsenecek kimi varsayımlara yol açıyor. Örneğin, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Harold Koh'un Güneydoğu gezisinde Kürt sorunu ile ilgili M Arkası Sa. 8, Sü. l'de Güneş üzerine her şey CEy sonsuz güneş, yaşamın kaynağı C-Güneş'in izleyicisi: SOHO C Gölge oyunları ve bir keşif C Bilimle Güneş nasıl doğdu? C Güneş lekelerinin sırrı aydınlandı CGarip bir çekim olayı Bugün Cumhuriyet 'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY \ 'Ya Tahkim ya KaranMt' mı? 'Tahkim ve Kâr An*' mı? Ciddi konulan üç yöntemle tartışıyoruz: 1 - özünden saptırarak. 2- Korkutarak. " 3- Ahlaksız pazaıiıklar yaparak. Tahkimde üç yöntem de kullanılıyor. Hangisi daha önde'diye sorarsanız, net yanıt vermek zor. Biri öte- M Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog