Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

6 AĞUSTOS 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER TEGV'den Ayazağa'ya eğitim papkı • İstanbul Haber Servisi - Türkjye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'mn (TEGV) çocuklara ve gençlere boş zamanlannda eğitim, bilgi ve kültür verme amacı taşıyan Istanbul'daki üçûncü Eğitim Parkı, Şişli Belediyesi'nin desteğiyle Ayazağa'da yaptınlacak. Şişli Belediyesi'nde dün düzenlenen basm toplantısında konuşan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sangüî, parkın yapımına bir ay içinde başlanacağını belirterek çocuklar için her şeyin en iyisini yapmayı hedeflediklerini söyledi. Demirel'e suikast girişimi davası • İstanbul Haber Servisi - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e suikast girişimınde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan lbrahim Gümrükçüoğlu'nun, cezai ehliyeti olmadığı yönünde verilen karann Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından "usul"den bozulması üzerine yeniden yargılanmasına İstanbul 1 No'lu DGM'de devam edildi. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor aldınlması için ilgili yere yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Kartal BVHdeki cinayet davası • İstanbul Haber Servisi - Kartal Endüstri Meslek Lisesi'nde, yaklaşık 4 ay önce sınıfbasıpbir öğretmen ve bir öğrenciyi kurşunlayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında iki kez idam istemiyle dava açılan Murat Kurt'un (18) yargılanmasına Kartal 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı sanık avukatı Bekir Doğanay'ın son savunma için istediği ek sürenin verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. tngiliz turistin opganlan • tZMtR(AA)- Marmaris'te bir kaza sonucu ölen ve ailesi tarafindan organlan bağışlanan Ingiliz turist Nerys Bradford'un böbreklerinden biri, Mehmet Kalaylı'ya başanyla nakledildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezf nden Doç. DT. Cüneyt Hoşcoşkun. diğer böbTeğin nakledilmesi için Sezer Yıldınm'ın, Organ Nakli Merkezı'nde operasyona alındığını kaydetti. Nerys Bradford'uı kalbi ve karaciğeri de dün iki kişiye nakledilmişti. Korkmaz'a beraat • MALATYA (Cumhuriyet) - Tunceli Belediye Başkanı Hasan Korkmaz, PKK'ye yardım ve yataklık suçlamasından yargılandığı Malatya DGM'de beraat etti. Aynı davada tutuksuz yargılanan iki kişi de beraat ederken, mahkeme tutuklu sanıklardan Tunceli TSO Başkanı Celal Yaşar ile kapatılan Refah Parüsi'nin Tunceli eskı il başkanı Mehmet Ali Çetindere hakkında da 3 yıl 9"ar ay hapis cezası verdi. Sanıklar hakkında PKK itirafçılan Fasih Güner ile Erdinç Peker'in iddialan üzerine dava açılmıştı. FBI baskını • Haber Merkezi- ABD'mn Atlanta kentindekı Hartsfıeld Havaalanı'nda İstanbul seferini yapacak olan Oelta Havayollan'na ait bir yolcu uçağına FBI tarafindan düzenlenen baskmda ele geçirilen ve gözaltına alınan kişinin Hakan Çağlar olduğu belirtildi. Türkiye'de de bir süre önce çete kurmak suçundan gözaltına alınıp serbest bırakıldığı anlaşılan Çağlar'ın, ABD'de de suç işleyip işlemediğinin araştmldığı öğrenildi. Düzeltme • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gazetemizin dünkü baskısında yer alan 'Çahşanlar tehdit ediliyor' başlıklı haberde, Türkiye ve Ortadoğu Amme Enstitüsü öğretim üyesi Prof. E>r. Mesut Gülmez'in soyadı dizgi hatası nedeniyle Ölmez biçıminde çıkmıştır. Düzeltir. özür dileriz. TSK mensuplanndan irticai faaliyetlere kanşan 42 astsubay ve 16 subay ordudan atıldı Bes komutan emeldi olduANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Yük- sek Askeri Şûra (YAŞ), aralannda 2 kuv- vet komutanınm da bulunduğu 4 orgene- ral ile 1 oramirahn emekliye aynlmasını kararlaştırdı. Çoğunluğunu irticai faaliyet- lere kanşanlann oluşturduğu 42'si astsu- bay, 12'si subay 58 kişi ordudan ihraç edil- di. Orgeneral ÇevikBir'in emekliye aynl- masıyla boşalan 1. Ordu Komutanlığı'na atanan Genelkurmay 2. Başkanı Orgene- ral Hilmi Özkök'e 2002 yılında Genelkur- may Başkanhğı yolu açıldı. Korgeneral ol- ması beklenen eski Genelkurmay Genel Sekreteri, Etimesgut Zırhlı Bırlikler Tümen Okul Komutanı Tümgeneral Erol Özkas- nak bir yıl rütbe bekleme alırken karada- yı döneminin Genelkurmay Istihbarat Baş- kanı, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Çe- tin Saner kadrosuzluk nedeniyle emeklı- ye aynldı. Genelkurmay Basın Halkla îliş- kiler Daire Başkanı Albay Afi Karababa, tuğgeneral- liğe terfı ederek Trakya'da tu- gay komutanlığına atandı. Türk Silahlı Kuvvetle- ri'nde (TSK) 30 Ağustos 1999 tarihinden geçerli ol- maküzere 35 general ve ami- ral bir üst rütbeye, 47 albay general ve amiralliğe yüksel- di. 49 general ve amiralin rütbe bekleme süreleri bir yıl uzatılırken 42 general ve amiral görev sürelerinin dol- ması ve kadrosuzluk nede- niyle emekliye aynldı. YAŞ, çoğunluğunu irticai faali- yetlere kanşanlann oluştur- duğu 58 TSK mensubunu ordudan attı. YAŞ' ın Başbakan Bûlent Ecevit baş,kanlığında 4 gün süren toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Sö- leyman Demirel tarafindan onaylandıktan sonra açık- landı. 30 Agustos"tan itiba- ren yürürlüğe girecek karar- lara göre, 2 yıllık görev sü- relerini dolduran Hava Kuv- vetleri Komutanı Orgeneral tttıan Kıhç ve Deniz Kuvvet- leri Komutanı Oramiral Sa- iim Dervişoğlu ile 4 yıllık rütbe sürelerini tamamlayan 1. Ordu Komutanı Orgene- ral Çevik Bir, Ege Ordu Ko- mutanı Orgeneral Doğu Ak- tulga ile Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Neca- ti Özgen emekliye aynldı. Hâva Kuvvetleri Komu- tanlığı'na MGK Genel Sek- reteri Orgeneral ErginCela- sin, Deniz Kuvvetleri Ko- mutanlığı'na Donanma Komutanı Orami- ral İDıami Erdi, 1. Ordu Komutanlığı'na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Ege Ordu Komutanlığı'na orgene- ralliğe terfı eden Jandarma Asayiş Komu- tanı Korgeneral Çetin Doğan atandı. NA- TO Güneydoğu Avrupa Müttefık Kara Kuv- vetleri Komutanı Orgeneral Edip Başer. Genelkurmay 2. Başkanlığı'na getirildi. Bu atamanın ardından Ozkök için 2002 yılında Genelkurmay Baskanlığı'nm yolu açıldı. Olağan dışı bir gelişme yaşanmaz- sa Orgeneral Atilla Ateş'in gelecek yıl emekliye aynlmasıyla boşalacak Kara Kuv- vetlen Komutanlığı'na getirilecek olan Özkök, Orgeneral Kıvnkoğlu'nun 2002'de emekliye aynlmasuun ardından Genelkur- may Baskanlığı'na atanacak. Orgenaralliğe terfı eden 5. Kolordu Ko- mutanı Korgeneral Tuncer Kıknç 3. Ordu Komutanlığı'na, Hava Kuvvetleri Komu- tanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Cum- hur AsparukMGK Genel Sekreterliği'ne, MGK Genel Sekreter Başyardımcısı Kor- general Tamer Akbaş NATO Güneydoğu Avrupa Müttefık Kara Kuvvetleri Komu- tanhğı'na, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Nahit Şenoğul Harp Akademileri Komu- tanlığı'na, oramiralliğe terfı eden Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Bûlent AipkavadaDonanmaKomutanlığı'na atan- dılar. Hava Kuvvetleri KomutanlığYnda terfı bekleyen 3 korgeneral Gökalp Yîığ- nak, Yaşar Müjdeci ve Orhan Köse kad- rosuzluk nedeniyle emekliye aynldı. 30 Agustos 1998 tarihinden geçerli ol- mak üzere bir üst rütbeye yükselen 35 ge- Tuğgeneralliğe yükselen albaylar: Emin Cihangir Akşit, Muzaffer Cengiz Arslan, Zekeriya Öztürk, Yurdaer Olcan, Necdet Soyer, Mustafa Kemal Tutkun, Mehmet Ihsan Ongun, Adem Huduti, Ahmet Ay- dın tnağ, Utnit Kalander, Orhan Özlü, Ala- ettin Parmaksız, Abdullah Yaşar Cihan- sız, Sabri Demirezen, Mahmut Sinan Er- tung, Hüsamettin Esen, Naci Karakaya, Nuri Ali Karababa, Yusuf Kuttay Sükan, Mustafa Özmen, Faruk Oktay Memioğlu, Hüseyin Bûlent Matsar, Rasim Vaz, Ha- san Değirmencioğlu. Deniz Kuvvetleri Komutanlıfli: Oramiraffiğc yükselenkoramiral; Bûlent Alpkaya. Koramiralliğe vükselen tümamiral: Al- taç Atılan. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART Tuğgeneralliğe yükselen albaylar: Mus- tafa Çotuksöken, Osman Yüdınrn, Hikmet Çelik, Cevdet Kurnaz, Mehmet Tahir Ak- soy, Mehmet Erten, Hasan Kabaş, Bora Çaglar. Jandarma Genel Komutanlıfli: Korgeneralliğe yükselen tümgeneral: Hakkı Kıhnç. TümgeneraHiğeyükselen tuğgeneraHen Osman Özbek. Ali Akgöz. Tuğgenerallige vükselen albaylar: Mus- tafa Uygun, Fikret Demirtaş, Taci Sunar, Mecit Korkut, Ismail Evci. Culhane Aslcerl Tıp AKademlsl: Tuğgeneralliğe yükselen albaytar: Prof. Tabip Albay Erdal Gökçay, Prof. Tabip Al- bay Haluk Kaplan. Tuğamirafliğeyüksekn al- bay: Prof. Tabip Albay Meh- met Yalçın Özkaptan. neral ve amiral ile general ve amiralliğe yük- selen 47 albayın isimleri şöyle: Kara Kuvvetleri Komtttanlığı-. Orgeneralliğe yükselen korgeneraller: Çetin Doğan, Tuncer Kıhnç, Tamer Akbaş. KorgeneralliğeyükseientümgeneraUer. Köksal Karabay, Şükrü Sanışık, Ahmet Özteker, Orhan Yöney, Doğan Temel. TümgeneralKğeyükselen tuğgeneraller: Necdet Özel. Melih Tunca, Metin Yavuz Yalçın, Abdullah Cahit Sarsılmaz, Hasan Memişoğlu, Saldıray Berk, Ünal Önsipa- hiogla Volkan Kaplama, Selahattin Uğur- lu, Orhan Tiryaki, Osman Doğu Silahçı- oğlu. Tümamiralnğe yükseien tuğamiraOen Osman Metin Açımuz, Taner Balkış, Alev Gümüşoğlu. TuğamiraOiğe yükselen albaylar. Kadir Sağdıç. Nusret öüner, Mehmet Tayfun Uras, Hüseyin Hoşgit, Ali Deniz Kutluk, Muhittin Aziz Öztürk. Hava Kuvvetleri Komutanlıfli: Orgeneralliğe terfi eden korgeneral: Cumhur Asparuk. Korgeneralliğe yükselen riimgeneraller: Aydoğan Babaoğlu. Faruk Cömert. TümgeneraUigeyükselen tuğgeneraller: Erol Ortaç, Abdu Atay, Mehmet Yalçm Kaya, Yılmaz Oğuz, Süleyman Ankan. Askerl Yargıtay: Tuğgeneralliğe yükseien albay: Askeri Hâkim Albay Fah- rettin Demirağ. Görev süreleri bir yıl uza- trian 42 general ve amiral şöyie: Kara Kuvvetleri Komu- tanhgı: Korgeneraler. Erdinç De- mirbilek, Kamuran Orhon. Tümgeneraüer: Çetin Er- man, Ersin Köşer, Yaşar Ka- ragöz, Erol Özkasnak, Kud- ret Cengiz, Mehmet Başpı- nar, Rıza Küçükoğlu. Tuğgeneraller: tzzettin Gürdal, Oktay Alnıak,Nec- mi Çora, Aslan Güner, Nev- zat Mutlu, Erol Uğur, Meh- met Zafer Özer, Mehmet Ya- şar Öney, Metin Denli, Ali Fuat Saraç, Saim Demirel, Yavuz Ölçen, Halil Şimşek, Abdulbaki Üstündağ, Meh- met Ali Erdoğan, Irfan Ün- gör, Ahmet Refik, Niyazi Hatıpoğlu, Cemal Alagöz. Deniz Kuvvetleri Komutanlıgi: Tümamiral: Alper Teze- ren. TüğamiralenömerEsen- türk, llker Güven, Mustafa Aydın Gürül, Mustafa Ülta- nur, Şevki Erdal Bucak, Cen- giz Alpözü. Metin Poyrazlar. Hava Kuvvederi Komutanhğı: Tümgeneraller: Nuri Solakoğlu, Reşat Turgut, tbrahım Büyükyumukoğlu. Tuğgeneraller: Hikmet Yavaş, Ömer inaL lhsan Aygün, Metin Yaşar Yükselen. Jandarma Genel Komutanhğı: Korgeneral: Çetin Haspişiren. Tümgeneral: Bekır Uğurlu. Tuğgeneraller: Feridun Öztürk, Hayri Tezcan. Gülhane Askeri Tıp Akademisi: Tuğgeneral: Naci Seber. Aslcerl Yargıtay: Tuğgeneral: Nursafa Pandar. YenikomutanUmn özgeçmişlenHava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ergln Celasln: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ata- nan Orgeneral Ergin Celasin 1938 yılın- da Çanakkale'de doğ- du. Orgeneral Ergin Celasin, 1958 yılın- da Hava Harp Oku- lu'ndan, 1960yılın- daUçuş Okulu'ndan, 197l'de de Hava Harp Akademisi'nden mezun oldu. 1982 yılında tuğgeneralliğe terfı eden Or- genaral Celasin. 1986 yılında tümgeneralli- ğe yükselerek Hava Kuvvetleri Plan Pren- sipler Başkanhğı. Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Plan Daıre Başkanhğı. 2. Taktik Ha- va Kuvvet Komutan Yardımcılığı görevle- riniyürüttü. 1990 yılında korgenerallikrüt- besine yükselen Celasin, 2. Taktik Hava Ko- mutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanhğı Kurmay Başkanhğı görevlerinde bulunduk- tan sonra 30 Agustos 1997 tarihinden geçer- li olarak orgeneralliğe terfi ederek MGK Genel Sekreterliği'ne atandı. Orgeneral Ce- lasin bu görevi iki yıldan bu yana sürdürü- yordu. Evlı ve 2 çocuk babası olan Orgena- ral Celasin, Ingilizce biliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral İlhaml Erdil: Deniz Kuwr etleri Komutanlıgına ata- nan Oramiral tlhamı Erdil, 1938 yılında Ankara'da doğdu. 1958 yılında Deniz Harp Okulu'ndan, 1960 yılında Deniz Sınıf Okulu'ndan, 1970 yılında da Deniz Harp Akademisi'nden mezun olan Oramiral Erdil. kurmay subay olarak çeşitli görevlerde bulundu. 1983 yılında tuğamiralliğe, 1987 yılında da rümamiralliğe terfi eden Oramiral Erdil, bu rütbe ile İstanbul Boğaz Komutanhğı, Mayın Filosu Komutanlığı, Deniz Kuvvet- len Harekât Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1992 yılında koramiralhğe terfi eden Ora- miral Erdil. Deniz Eğitim Komutanlığı, De- niz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Baş- kanhğı ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı görevinde bulunduktan sonra 30 Agustos 1997 tarihiden geçerli olmak üzere orami- ralliğe terfi edip Donanma Komutanlığı'na atandı. Oramiral Erdil iki yıldan bu yana bu görevi sürdürüyordu. Evli ve bir çocuk ba- bası olan Oramiral Erdil. tngilizce biliyor. 1. ordu Komutanı Orgeneral Hilmi Özkök: l. Ordu Komutan- lığı'na atanan Orge- neral Hilmi Özkök, 1940 yılında Mani- sa'nın Turgutlu tlçe- si'nde doğdu. 1959 yılında Kara Harp Ökulu'ndan. 1961 yı- lında Topçu Oku- lu'ndan mezun olan Orgeneral Özkök, 1970 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlı- ğı'na bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yaptı. 1972 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun olan Orgeneral Özkök, çeşitli birlik- lerde şube müdürlüğü, MGK Genel Sekre- terligi Özel Kalem Müdürlüğü, Kara Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı görevle- rinde bulundu. 1984 yılında tuğgeneralliğe terfi ederek bu rütbe ile Genelkurmay Harekât Daire Başkanlığı, 70. Piyade Tugay Komutanlığı yapan Orgeneral Özkök. 1988 yılında tüm- generallığe terfi etti. Orgeneral Özkök, tüm- general rütbesinde 28. Piyade Tümen Komu- tanlığı, Genelkurmay Personel Daire Başkan- lığı görevlerinde bulundu. 1992 yılında korgeneralliğe terfi ederek Brüksel'de NATO Karargâhı'nda Türk As- keri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığı ve 7. Kolordu Komutanlığı yaptı. 1996 yılında orgenaralliğe yükselen ve' NATO Güneydoğu Avrupa Müttefık Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen Orge- neral Özkök, geçtiğimiz yıl Genelkurmay tkinci Başkanlığı görevini üstlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan Orgeneral Özkök tngilizce biliyor. MGK Genel Sekreteri Korgeneral Cumhur Asparuk: Orgeneralliğe ter- fi ederek Milli Gü- venlikKurulu(MGK) Genel Sekreterliği'ne atanan Korgeneral Cumhur Asparuk, 1940 yılında lzmir'de doğdu. 1958 yılında Hava Harp Okulu. 1960 yılında Uçuş Okulu, 1973 yılında ise Hava Harp Akademisi'nden me- zun olan Korgeneral Asparuk, kurmay su- bay olarak 4. Ana Jet Üs Harekât Komutan- lığı Harekât Subayhğı, 4. Ana Jet Üs 182. Filo Harekât Subayhğı, 4. Ana Jet Üs 182. Filo Komutanlığı, Hava Eğitim Komutanlı- ğı TeknikUçuş Eğitim Subaylığı, HavaTek- nik Okullar Eğitim ve Öğretim Amirliği, 2. Taktik Hava Kuvvet Harekât Başkanlığı ve 8. Ana Jes Üs Harekât Komutanlığı görev- lerinde bulundu. Korgeneral Asparuk, 1985 yılında tuğge- neralliğe terfi ederek 6. Ana Jet Üs Komu- tanbgı ve 1. Taktik HavaKuvvet Kurmay Baş- kanlığı görevlerini yürüttü. 1989 yılında tümgeneralliğe terfi eden Korgeneral Asparuk. bu rütbe ile Hava Tek- nik Okullar Komutanlığı ve Hava Kuvvet- leri Personel Başkanlığı görevlerini yaptık- tan sonra 1993 yılında korgeneraliğe terfi et- ti. Korgeneral Asparuk, Genelkurmay Aske- ri Tarih ve Stratejik EtüdBaşkanlığı, 2. Tak- tik Hava Kuvvet Komutanhğı ve Hava Kuv- vetleri Kurmay Başkanlığı gÖTevlerinde bu- lundu. Korgeneral Asparuk, evli ve iki ço- cuk babası. Genelkurmay İklncl Başkanı Orgeneral Edip Baser: Genelkurmay lkin- ci Başkanlığı görevi- ne atanan Orgeneral Edip Başer, 1942 yı- lında Gaziantep'in NLzip ilcesinde doğ- du. Orgeneral Başer, 1961 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1963'te Piyade Okulu'ndan, 1972'de Kara Harp Akademisi'nden mezun oldu. Kurmay subay olarak Brüksel'deki NATO Uluslararası Askeri Karargâhı'nda Harekât Dairesi CariHarekât Plan Subayhğı, Genel- kurmay Strateji Plan Dairesi Strateji Şube- si Kısım Amirliği, Kara Kuvvetleri Komu- tanlığı Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkan- lığı Muhafiz Alayı Komutanlığı görevlerin- debuhmanOrgeneral Başer, 1986yılındatuğ- generalliğe terfı etti. Tuğgeneral rütbesi ile NATO Güney Avrupa Müttefık Kuvvetler Ko- mutanhğı'nda îstihbarat Daire Başkanhğı, 14. Mekanize Tugay Komutanhğı görevle- rinde bulunan Orgeneral Başer, 1990 yılın- da tümgeneralliğe terfi etti. Bu rütbe ile Ge- nelkurmay Plan Harekât Daire Başkanhğı, Kara Harp Okulu Komutanhğı, Başbakan As- keri Damşmanlığı görevleri yapan Orgene- ral Başer, 1994 yılında korgeneralliğe yük- selerek 3. Kolordu Komutanlığı'na atandı. Orgeneral Başer, 30 Agustos 1998 tarihin- de orgeneralliğe terfi ederekNATO Güney- doğu Avrupa Müttefık Kara Kuvvetleri Ko- mutanlığı'na getirildi. Evli ve iki çocuk babası olan Orgeneral Başer, lngilizce biliyor. POLİTİKA GÜNLUGU HİKMET ÇETtNKAYA Dağdaki PKK... Tarbşma ilginç: "PKK silahı bırakır mı, bırakmaz mı; dağdaki si- lahlı PKK'li Öcalan'f dinler mi, dinlemez mi?" Sınır boylannda, çatışmalarda şehit düşen Meh- metçiklerin Kanı üzerinden 'oy bezirgânlığı yapan' politikacı esnafı ayağa kalktr. "Abdullah öcalan, canını kurtarmakistiyor, onun- \a pazarlık yapılmaz..." Elbet pazarlık yapılmaz!.. Yargı, Öcalan için hükmünü vermiş... Abdullah Öcalan'ı ölüm korkusu sarmış; yine PKK'nin başı her türtü siyasi yolu deneyecek; çün- kü 'ölüm karan'nı Meclıs onaylayacak!.. Ama ortada bir gerçek bulunuyor; o da şu: Apo, dağdaki eli silahlı PKK'liye, "Gidin teslim olun" demiyor, "Türkiye'yi terk edin" diyor. Enis Berberoğlu dün Hürriyet'te yazdı: Henüz Pişmanlık Yasası bile çıkmadı. O zaman öcalan, "Gidin teslim olun" dese han- gi PKK'li dinleyecekti onu? PKK'nin bir erime, bir yok oluş sürecinde oldu- ğunu bilmeyen yok!.. örgüt içinde bir hesaplaşma olduğu da kesin!.. Apo dağdakilere, "Silahı bırakın, Türkiye'yi terk edin" derken Enis Berberoğlu'nun değindi- ği gibi salt tutuklu bir düşman değil, askeri alan- da teslim olmuş bir düşman kimliğinde değil mi- dir? Öcalan, Türk Ceza Yasası'ndan kendine uygun düşen mahkûmiyeti aldı. Cezası büyük olasılıkla Yargıtay'da onanacaktır... Bunlar ayrı konu... Ama Türkiye'nin iç banşa, kardesliğe gereksi- nimi var; 2000'li yıllara girerken Güneydoğu'da akan kanın durması gerekir... Elbet, Türkiye PKK ile masaya oturmayacak, pazarlık yapmayacaktır... Unutmayın, Türk-Kürt düşmanlığı yabancıla- nn ve din pazariamacıiannın işine gelmekte, en büyük yarayı da bu coğrafyada yaşayan emek- çiler almaktadır... • • • Doğru oturup doğru konuşmakta yarar vardır... Güneydoğu'da 1979 yılından beri sıkıyönetim ve olağanüstü yönetim yok mu? O nedenle 20 yıldır Güneydoğu'da yaşayan in- sanlanmız zor koşullar altındadır. Yöre insanı et- nik kimlikleri farklı olsalar bile terörün getirdiği kıs- kacın arasında yaşamaktadır... Yoğun göç Diyarbakır, Van, Batman, Adana, Içel, Antalya'da yeni 'Kürt mahalleleri' oluşturmuş; İstanbul, Izmirgibi kerrtlerde bundan payını almış- tır. Bu kentlerde işsizlik gıderek artmış, PKK yok- sul gençleri kendi çizgisine çekmiştir... Diyarbakır'a gelince: Türkiye Türk, Kürt, Laz, Çerkez, hangi etnik kim- likten olursa olsun çocuklannı koruyup kollaya- mryor... Diyarbakır Baro dergisinin 1999 yılı haziran ayı sayısındaki saptamalar hayli ilginç: örgüt üyeliği ve örgüt adına silahlı eylem (TCK 168-125) suçlamasıyla yargılanan sanık sayısı 1.446 kişidir; bunlardan 76"sı 14-17 yaş arasın- dadır... Yine, Diyarbakır DGM'de PKK'ye yardım ve ya- taklık etme suçundan 1.087 kişi yargılanmakta- dır. Yargılananlann 65'i 14-17 yaş grubundandır. Uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve diğer suçlardan yargılananlann sayısı ise 376'dır... • • • Artık Güneydoğu'da akan kan durmalıdır!.. Türkiye tam anlamıyla demokratik, özgür ve in- san haklarına saygılı bir ülke olmak zorundadır... Bakın, etnik kimliklerin öne çıktığı ülkelerde ekonomi sağlam temellere oturmuyor... Biz, PKK'nin çıkmaz sokağa girdiğini, Kürt mil- liyetçiliğinin etnik aynmcılık olduğunu yıllarca yaz- dık... Temeldeki sorun sermaye-emek çelişkisiydi, ne yazık ki bazı Türk ve Kürt aydınlan bu gerçeği göremiyordu... Türkiye'nin dört bir yanı denizle çevrili. ova- lannda her türtü ürün üretiüyor; Güneydoğu'dan ge- len yurttaşlanmız Ege'de, Karadeniz'de, Çukuro- va'da, Marmara'da tarım işçiliği yapıyor; Kürt kö- kenli işadamlanmız ve sanayicilerimiz yurdun dört bir yantnda inşaat sektöründen turizme dek her alan- daçalışıyor... GAP beş-on yıl sonra en verîmli yöremiz olma- yacak mı? Apo'nun PKK içinde gücü var mı, yok mu? öcalan, artık teslim alınmış, hak ettiği hüküm yar- gıca kesinlesmiş bir düşmandır ve PKK'ye çağn- da bulunuyor: "Silahı bırakın, Türkiye'yi terk edin..." Cezaevindeki Apo, örgüt içinden bir grubun des- teğini alsa bile, inanıyoruz ki bunu kendi canınt kurtarmak için istiyor, böylece siyasi manevra ya- pıyor... Apo'ya inanalım inanmayalım, güvenelim gü- venmeyelim, onu düşman görelim görmeyelim, o ayrı bir konu... Kanımca, Türkiye bu süreci çok iyi kullanma- lı, tüm olasılıklan değerlendirmelidir... hikmet.cetinkaya(a cumhuriyet.com.tr ,' Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 C A G D A S Y A Y I N L A R I ÇAĞININ TANIĞI ÜC YAZAR 2 BASl Ç 2 BASl KUBILAY OLAYI VE TARIKAT 900 DOO TL SANCILI YILLAR KUSATIUHIŞ SOKAKIAR 4. BASl 6C0 GOC TL KUI|POSTUMOAKURT • IKCC: T . ZAMBAK SANA DA BUUŞT1 KAN 2. BASl • TO3O:T. DİN BARONÜNUN KAZLARI 2. BASl ı ÎOO oo: TL A$IK KAD1NLAR SOKAĞI 2 BASl ı mooca ŞERİAT PAZARI 1 10OCOOT L SEVDANIN ADRESİ BEUİ DEĞİL 1 500 C€0 TL TÜRKİYE'NİN JEYTAN ÜÇGENİ Cumhunyet Kıtap Kulubu Çağ Pazarlama A Ş Tı^kocağı Cad No:39/41(34334)Caaaloğlu-lstanbul Tel'514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog