Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 AĞUSTOS 1999 CUMA 16 TELEVIZYON GÜNÜN rİLMLERİ Sissi 10.00 Bravo! Duygusal |Oı (Sissi) - Avusturya-Macaristan Imparatorlu- vf/ğu'nun ünlii kraliçesi Elizabeth'in gençlik yıllannı konu alan filmin yönetmem Emest Ma- . rischka. Oyn: Romy Schneider, Karlheinz Bohm. Sessiz Oda 12.00 TRT 3 Dram /f>ı (The Quiet Room) - Yedi yaşındaki bir kız v i ' çocuğunun. ailesinin problemleri yüzünden ha- yata küsmesini konu alan filmin yönetmenliğini Rolf De Heer üstlenmiş. Başrollerinde Celine O'Leary. Paul Blackwell ve Chloe Ferguson yer ahyor(1996 Avustralya, 91 dk). Tapüacak- 13.30 TRT INT Duygusal /J7\ Gözkamaştıncı gûzellikte ünlü bir şarkıcıy- vry la ünıversıteli bir gencin aşk öyküsü. Yönet- menliğini Nejat Saydarrfın üstlendiği filmin baş- rollerinde Türkân Şoray, Murat Soydan, Muzaf- fer Tema gibi oyuncular rol alıyor (1967). Hayata... 14.10-00.30 e/?7Güldürü (Dead Men Don't Die) - Televizyonda ha- ber spikerligı yapan Barry, bir kokain kaçak- çılığını ortaya çıkannca öldûrülür. Woodoo büyü- cüsü olan komşusu onu, zombi olarak yeniden ha- yata döndürünce ortalık kanşır... Yön: Malcolm Marmorstein. Oyn: Elliott Gould, Melissa (Sue) Anderson, Mark Moses(1991 ABD, 94 dk). Kuzucuklarun 15.00 TGRT Duygusal /Ç^\ Bırbirlerini seven ıkı genç ve onlann evlen- v£/ mesine karşı çıkan aileleriyle çekışmelerinin anlatıldığı fılmde. Adile Naşıt. Burak Gülgen, Me- ral Boduroğlu oynuyor. Yön: Semih Evin. Bir Kaç lyi Adam 20.30 Kanal D Dram ©(A Few Good Men) - ABD'nın Küba Kör- fezi'ndeki Guantanamo Donanma Üssü'nde, VVilliam Santiago adlı bir denizcinin öldürülmesi üzerine. cinayet zanlısı olarak Davvson ve Dow- ney adlı iki asker gözaltına alınır. Denizcileri sa- vunma görevi, donanmanın genç ve deneyimsız avukatlanndan J.G.Daniel Kaffee'ye verilir... Yön: Rob Reiner. Oyn: Tom Cruise, Jack Nicholson, De- mi Moore, Kevin Bacon (1992 ABD, 138 dk). Öldüren lçgüdü 20.30 TGRT Güldürü (Fatal Instinct) - •Temel lçgüdü' filmine gördermeler yapan yapımın başrollerinde Ar- mand Assante, Sherilyn Fenn ve Sean Young yer ahyor. Yön: Carl Reiner (1993 ABD. 88 dk).' Üç Yalnız Kadın 20.45 BRT Macera (VVeddingBell Blues)-Tekarzulan,otuzya- şına gelmeden evlenmek olan birbirinden gü- zel üç kadın, Las Vegas'a gıtmeve karar verirler. Bu çılgın şehırde geçirecekleri sadece 24 saatlen vardır... Yön: Dana Lusting. Oyn: Illeana Doug- las, Paulina Porizkova (1996 ABD. 100 dk). Taşra Çocukları 21.00 TRT 1 Dram /fN (Brothers Destiny) - Michael. ölüm döşe- \Zs ğındeki babasına küçük kardeşinden hiç ay- rılmayacağına dair söz verir. Öksüz kalan iki kii- çük çocugun aynlmamak için büyük bir mücade- le vermesi gerekmektedir. Yön: Dean Hamilton. Oyn: Charles Martin Smith. Kris Kristoferson. Zor Ölüm 21.15 Show TV Macera ©(Die Hard) - Nevv York Emniyet Teşkila- tı'ndan John McClane, Noel tatılı için iki la- zıyla birlikte Los Angeles'ta bulunan kansı Holly 'nın yanına gider. Terörist bir grup bınayı ele geçırerek, içeridekileri rehin almıştır. Yön: John McTieman. Oyn: Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bede- lia, Alexander Godunov (1988 ABD, 131 dk). 21.30 / atv / Görgüsüzter Aynntı yanda Son ÖnceKk 21.30 ctv Macera s^s (Last Priority) - Batı Afnka'da yeni hükü- VV met, gelışmiş silahlar üreten bir Amerikan şirketini ulusallaştırmaya çahşmaktadır. Yön: Cla- ude D'anna. Oyn: Dennis Hopper, Joseph Cotton. Yığmü 22.00 Kanal E Dram O v (Driftwood) - Fransız asıllı bir heykeltraş olan vzv Sarah. Irlanda sahilinde yürürken, denizde bir şeyin yüzdüğünü görür. Tahta parçası sandığı şey, hafizasını kaybetmiş. ağıryaralı birerkektir... Yön: Donan O'Leary. Oyn: James Spader, Anne Broc- het, Anna Massey, Barry McGovem. 22.30 / TRT 2 / Can... Aynntı yanda Dağda Vahşet 00.10 Interstar Macera /f>l (When a Spider Bites) - Jordanna Smith, ba- vcv bası ile birlikte Ideho dağlannda tatile çık- mak için hazırlık yapar. Babasının arkadaşlan da, avlanmak için onlara kauhnca heyecan dolu bir ma- cera başlar. Yönetmen: Kenneth Lay. Oyuncular: Harold Cannon. Michael Kriz, Andrevv Lamond. KaranhkKorkusu 00.15 TRT 1 Macera (Ç~s (Afraid of the Dark) - Şehir dışındaki bir \C/ benzin istasyonu, eli kanlı bir katilin baskını- na uğrar. Olayda dokuz kişi hayatını kaybeder. Ka- til hakkında hiçbir ipucu yoktur. Yön: Steve Jod- rell. Oyn: Rebecca Gibney, Shane F. Connor. Q Yabancı O Yerlitzleyin Orta Değmez RADYO CUMHLJRİYET'TE BUGÜN G\ HADVO I) Cumhuriyet /1O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba 08.00 SesliGa- zete (Mustafa Balbay, Ümit Zileli, Altan Aşar) 10.00 Müziğin Öyküsü (Arzu Hak- sun) 12.05 Anado- lu'nun Sesi (Mehmet Faraç) 13.30 Pop Klasik 14.05 Algılar ve Yankılar (B. Ha- kan Tuncel) 15.00 Al- bümlerden Seçme- ler16.00Pozıtif(lclal +Saat 13.00'te ve 18.0(yde 'Ana Haber1 , her saat başı da haberler yayına girecektir... • 10.00 Müziğin Öyküsü: Afrika müziğinden örneklerin verileceği yapımda aynca müziğin et- kiledıği ülkeler tanıtılacak. • 14.05 Algılar ve Yankılar: Bireyler arası ile- tişim ve beden dılı konusunun ele alınacağı programa Prof. Dr. Acar Baltaş katılıyor. • 18.35 Yalçın Bayer'le Sözün Özü: Gazete- ci yazar Mine G. Kınkkanat'ın katılacağı yapım- da "Medya ve Batı" üzerine söyleşi yapılıyor. Aydın) 18.30 Günün Yorumu (Hikmet Çe- tinkaya)18.35Ya|çın Bayer']e Sözün Özü 19.30ÖzlemRıhtımı (RehaAltıntaş)21.00 Alaturka Sevdalar (Aylin Şengün) 22.00 Yıldız Tozu (B. Hakan Tuncel) 00.15 Dünya Müziği Coğrafyası - Tekrar (Feza Tansuğ, Ayhan Sürek) 02.00 Gecenin Yolcusu (Reha Altıntaş). 7e/: 0 212 513 80 06 Faks:02125137719 Kanal 6 20.15 Ajda Pekkan konseri TV Servisi - Ajda Pekkan"ın 1983 yıhnda Istanbul Gelişim Orkestrası eşliğinde verdigi kon- ser Kanal 6'da ekrana geliyor. Pekkan'ın. oyıladekseslendir- diği şarkılardan kesitler sundu- ğu konserde kendisine, Maz- har- Fuat-Özkan ve Jeyan vo- kalistlik yaptı. Dans ve müzi- ğin iç içe yer aldığı konserde, Black VVits, Gold Angels Ba- lesi'nin şovu ve Tommy Gar- ret da şarkılanyla sahne aldı. CEVE5 22.00 Erbil'den 'şifreli' şov TV Servisi - Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, "şifreli" kanal CINE 5te. "Mehmet Ali'dir, Ne Yapsa Yeridir" ad- lı yeni bir talk şov programıyla ekrana geliyor. Söyleşi ve stand- up gösterinin iç içe yer aldığı programın ılk bölümüne Sevda Demirel ve Ciguli katılıyor. KentTV 22.05 'Vizyon'da turizm konusu TV Servisi - Banu Zorlutu- na'nın sunduğu "Vizyon" prog- ramında, "turizm" konusu ele alınıyor. Kabloludan yayın ya- pan Kent T\"de canlı olarak ek- rana gelen yapıma, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yar- dımcısı İhsan Mahmutoğulla- rı ile tunzm şirketi temsilcileri katılıyor. BRT 22.30 'Medya Medya' TV Servisi - Sektör gazete- ciliğinın anlatılacağı "Medya Medya" programını Yazgülü Aldoğan sunuyor. Programa, otomobil sektörüyle ilgili yo- rumlanyla tanınan Galip Bil- gin, Doğan Dergi Grubu Başkan Yardımcısı Hakan Özenen ve Sabah grubundan Şelare Ka- dak katılıyor. Yapım. Cumhu- riyet gazetesinin Düzeltme Ser- visi 'nintanıtımıylasonaeriyor. tv8 23.05 'Soruyorum' TV Servisi - "Kent Sorun- lan" konu başlığıyla ekrana ge- len "Soruyorum" programını Cihat Şener hazırlayıp sunu- yor. Yapıma, mımar ve kent planlamacısı Ahmet V'efık Alp konuk oluyor. Çöküşe götüren papaz CUMHUR CANBAZOĞLL Rusva'da Romanov hanedanlığının son yıllan; Rus monarşisi ve soylu- lan yıkılışlannı bekler gibi. Yüksek sosyete sözbirliği etmişçesine deli pa- paz Gregory Efimoviç Rasputin fi- gürü etrafında günlerini geçiriyor. Gızemli, düzenbaz ve doğaüstü güç- leri olduğuna insanlan inandırmış bir papaz olan Rasputin. Kraliçe Alek- sandra'yı etkileyip Çann tek oğlu Za- re\iç Alekse> 'i hemofili hastalığından kurtarmayı üstleniyor ve Petersburg'da müthiş bir nüfuz kazanırken yöneti- me de yavaş yavaş müdahale etmeye başhyor. O günlerde tam bir panik hali ya- şayan Çar ailesi papazı, onlan kurtar- mak için gönderilmiş doğaüstü güç- TRT 2 22.30 Can Çekişme - Agony-Rasputin / Yönetmen: Elem Klinnov / Se- naryo: Semyon Lungin, llya Nisinov / Görüntu: Leonid Kalas- nikov / Miizik: A. Snitke / Oyuncular: Aleksej Petrenko, Alis- sa Frejndlich, Anatoly Romasin, Velta Linne, A. Romancov / 1975 SSCB yapımı, 154 dakika. leri olan bir ilah gibi görünüyor. Ras- putin'in varlığı ülkeyı kurtarmak ye- rine çöküşünü hızlandınnca bu tehli- keyı "temizleme" işi Prens Jusu- pov'a düşüyor ve onu zehirliyor. An- cak bu dev papazı yok etmeye pren- sin zehirleri yetmiyor ve başka bir ça- re gerekivor... Elem Klimov'un 1917 Ekim Dev- rimi'nin 60. yıldönümü için yaptığı "Can Çekişme", Rusya'da çarlığın çöküş günlerini bir deli papazın kişi- liğinde sorguluyor ve devrime giden tarihi süreci anlatıyor. Sovyetler Birliği yönetimince on yıl boyunca halka ulaşması engelle- nen, daha sonra "perestroyka" dö- neminde dünyaya "açılan" yapım, on yıl önce 8. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nde "Acı" adıyla gösteril- mişti. Filmi, Atilla Dorsay'ın "Sine- ma Büyüsü" kuşağında izleyeceğız. Sovyetler Birliği >önetimi tarafından on yıl boyunca halka ulaşması engellenen, daha sonra perestroyka dö- neminde dünyaya açılan 'Can Çekişme' filmi, Atilla Dorsay'ın 'Sinema Büyüsü' kuşağında yayımlanıyor. Sürprizlerle dolu güldürü I atv 21.30 TURHAN GURKAN Görgüsüzler - Yönetmen: Os- man F. Seden /Senaryo: Sa- dık Şendil / Görüntü: Çetin Gürtop / Oyuncular: Gülşen Bubikoğlu, Müjdat Gezen, Perran Kutman, Münir Öz- kul, Adile Naşit, Ayşen Gru- da, Şemsi İnkaya, Mehtap Ar, Bülent Kayabaş, Cevat Kurtuluş /1982 Erler Fılm. Zengın kadın avına çıkan meteliksiz birkumarbazla. milyonerkoca arayan do- landıncı birkadının serüven güldürüsü. Osman F. Seden'in çektiğı "Görgüsüz- ler", sinemamızın güldürü sanatçılan- nı biraraya getiren eğlenceli bir fılm. Komedi ustalarının tüm becerilerini sergılemek için yanştıklan fılmde hoş sürprizler birbirini izliyor. Seden sine- masının özelliklerinı taşıyan, eğlenceli bir deniz yolculuğu serüveni. Öykü bir gemi yolculuğunda geçmek- tedir. Zengin bir kadın tavlayarak para- sını yemeye niyetli meteliksiz kumarbaz Murat ile kendini varlıldı göstererek mil- yoner koca avına çıkan dolandıncı Gül bindikleri gemide karşılaşırlar. Birbirle- rine karşı kur yaparken ilginç olaylara neden olurlar. Aldatmak için birbirleri- nı sınayan kumarbaz gençle dolandıncı kız, çevrelerinin de katkısıyla kendile- rini hoş bir serüvenin içinde bulurlar. Toplumsal yapının evreleri TV Servisi - Hulki Cevizoğlu'nun sunduğu "Ceviz Kabuğu" programı sezonun son bölümüyle ekrana geliyor. Gazetemiz yazarlanndan Toplum Bilimci Prof. Dr. Emre Kongar'ın konuk olduğu programda. Cumhuriyet'in 75. yıhnda Atatürk devrimlerinin geldiği nokta, hükümetlerin izlediği ekonomik politikalar ve Türkiye'de toplumsal yapının geçirdiği evreler gibi konularda değerlendirmelerde bulunuluyor. Programda aynca "57. hükümetin reform hareketlerinin getirdikleri", "Vergi ve mahkûm affında Osmanlı alışkanlığı mı sürüyor", "Osmanlı'nın mirası kabul mü, red mi" sorulanna da açıklık getiriliyor. • Show TV, 23.30 Gelecekte arabalar TV Servisi - Discovery'nin "Sıradışı Makineler" adlı programmda bu hafta "arabalar" var. lnsanlığın sınırlan zorlama ve rekor kırma tutkusunu ekrana taşımayı amaçlayan belgeselde, önümüzdeki 100 yıl içinde geleceğin arabalan tanıtılıyor. Arthur C. Clarke, Bill Gates ve Stephen Havvking'in gelecek ıçın tahminlerine yer verilen yapımda, kişisel arabalar, uçan arabalar, uzay helikopterleri ve yıldızlararası uzay gemileri anlatilıyor. • Discovery, 20.00 MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Sopun Sorun Açar En sonunda burada 1989 yılından beri belli ara- lıklarla belirtmeye çalıştığım bir konunun çözü- me kavuşabileceği belirtileri ortaya çıkıyor. TRTden 10 yıl önce haksız yere çıkarılan bir yasayla alı- nıp PTT'ye (şimdi adı Türk Telekom) verilen rad- yo-TV vericiîerinin yeniden TRT'ye devredilme- sini öngören yasa, 6 Temmuz 1999 günü kabul edildi. Şimdi 1834 teknik eleman ve vericiler TRT'ye dönmeye hazırlanıyor. Yasada öngörülen devir işlemi, 31 Aralık 1999 gününe dek tamam- lanmak zorunda. Ama yine de bu vericilerin PTT'ye teslim edil- mesiyle ortaya çıkan sorunların tümden çözüm- lenebileceğini düşünmek biraz zor. On yıl önce radyo-TV vericileri PTT'ye, TRT'nin hem teknik gücünü, hem de yayıncılıkta bir türlü elde ede- mediği özerklik umudunu daha da kırmak amaç- larıyla ve bir de tecimsel radyo-TV yayıncıhğına giden yolu açmak için teslim edilmişti. Dünyada artık çok az örneği görülen bu uygulama ne TRT'ye, ne de PTT'ye yarar sağladı. Şimdi vericilerin TRT'ye geri dönmesi, Hoca'nın eşeğini yitirmesi ve sonra da bulması gibi bir şey. Üstelik bu yanlışın düzeltilmesinin de yol açaca- ğı sorunlar var. Ama önce PTT'ye geçişin neden olduğu sorunlar üzerinde durmak gerekir. TRT'nin 1989'daki bu geçişle teknik ve yayın- cılık gücünün zayıflamasının yanı sıra PTT'ye ak- tarılan verici personeli de parasal bakımdan za- rara uğramış ve PTT'de TRT'den daha az aylık almaya başlamışlardı. Bir başka sorunu da burada adlarını vermek is- temediğim bir - iki TRT teknik uzmanından yeni öğrendim. Bu vericilerden kimilerinin teknik ba- kımı son yıllarda yeterince yapılmadığı ya da ya- pılamadığı için, TRT'nin kimi kanallarındaki gö- rüntüler teknik bakımdan yeterii değilmiş. Hatta vericilerin yenilenmesi gibi işlemler de ihmal edil- miş. Eğer bu savlarda doğruluk payı varsa, so- runun bildiğimizden de derin olduğunu rahatlık- la söyleyebiliriz. Konuya ve bu gibi sakıncaların kimilerine ay- larca önce değindığim son yazımda, vericilerin de- vir görüşmeleri sırasında TBMM'de hiç kimsenin konunun üzerinde yeterince durmadığını ve or- taya çıkabilecek sakıncaları öngörmediğini belirt- miştim. Bu yazım üzerine eski CHP milletvekili dos- tum Eşref Erdem, zamanında TBMM'de konu- ya dikkatle değindiği konuşmasının metnini gön- dererek gerçekten de kimilerinin bu işi önlemek için çabaladıklarını, ama kimsenin kendilerini din- lemediğini bana da anımsatmıştı. O günlerde çoğunluğun görmediği bu devir iş- leminin şimdi düzeltilmesi sırasında ve sonra da çeşitli sorunlar yaşanacak. Ömeğin ilk sorun bu devir için harcanacak paranın oluşturulmasında ortaya çıkıyor. Belki parayıTRTvermeyecek, ama devletin bir kesimi hemalde zengin olduğu(!) için bu masrafı karşılamaya zorlanacak. Sonra sıra- da PTT'den TRT'ye devredilecek vericilerin, ak- tarıcı istasyonlannın, linklerin, diğer sistemlerin, bunlarla ilgili taştnır ve taşınmaz malların, enerji nakil hatlarının ve öbür araç gereçlerin sorumlu- luğunun ve işletilmesinin ve bunların masrafının yeniden günümüzdeki TRT yönetimine bindire- ceği yükleri de bir düşünün. Hadi diyelim ki TRT'nin deneyimlı yönetimi bu işin sorumluluğunu yüklenebılir ve TRT'ye ek büt- çe de sağlanır. Ama tüm bu sıkıntılara, karışıklı- ğa, tartışmalara ve çekişmelere ne gerek vardı? Tam on yıl önce devletin çok önemli bir kuru- mu olan TRT'nin böyle bir sorunla karşılaşmasın- dan ve verici personelinin özlük haklarının yen- mesinden ve hem de devletin durup dururken ge- reksiz bir masrafla yıpratılmasından sorumlu olan- lar hiç hesap vermeyecek mi? "Hadi canım sen de. Böyle soru olur mu" de- diğinizi duyar gibiyim. Bu işin bir başka yanı da var. Onu da gelecek yazıma sakladım. Yeni bir senaryo kitabı: igmar Bergman, "Bir Evlilikten Sahneler", (Çeviri: Gökçin Taşkın), Ni- san Yayınları, Istanbul, 1999. Tv PROGRAMLARI H V T l 0a30 Sabah Haberleri 08.30 ÇirkinördekYav- I I m s u 08S5 T l'ld O9 -0 0 Susam Sokağı 09.30 U Remı 09.55Tjild 10.05 Denız Gurbetçilerı 11.05 Osmanlı Turk Mutfağı 11.30 Hayat Bazen Tatlıdır 12.10 Dızi: Sıyah Incı 13.00 Haber 13 13.30Tatıl Ekranı 15.00 Çocuk Haber 15.05 Dızı: Zorlu Ikılı 16.00 Haberler 16.05 Fasıl 16.35 Yerli Film: Sezercik Yavrum Benim 18.00 Haberler 19.00 Yarışma: Sıhırli Harfler 20.00 Haber Bül- tenı 21.00 Yabancı Film: Taşra Çocuklan 22.40 Halıt Kıvanç'la Gulmece23.25 Dızı: Bizım Mahalle 24.00 Ge- ce Haberlerı 00.15 Yabancı Film: Karanlık Korkusu 01.55 Klipler 03.15 GezelımGörelımCO372 428 22 30). 18.05 Çızgi Film Georgie 18.30 Dördüncü Du- var 19.00 Akşam Bülteni 19.35 Inaç ve Bılim 20.05 K.B. Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 20.50 Harita Genel Komutanlığı 21.20 Bırebır 22.00 Ge- ce Bülteni ve ingılızce Haberler22.30 Yabancı Film: Can Çekişme 00.30 Bale (0 212 259 72 75). 08.00 Spor Arşivinden 09.30 Kapılar 10.00 Kaptan Grand'ın Çocuklan 10.25 Nevv Pim- pa Adventures 10.30 Yerli Fılm: Önce Insan 12.00 Yabancı Film: Sessiz Oda 13.30 Belgesel 14.00 Müzık Pınan 14.20 At Yarışiarı (Canlı) 17.40 Dans Aka- demısı 18.10 Müzik Pınarı 18.25 Belgesel: Merhaba Yaşam 18.50 Jazz Rock 19.20 Işıldak 19.50 Genç Ha- ber 20.00 Genç Pop 21.15 Çiçeğı Büyutmek 21.50 Spor Arşivinden 23.20 Gece Kahvesi. 08.30 Açık Lise lletişim Rehberlik ve Açık ll- köğretim Okulu Ders Programı 11.15 Dağarcık ÇTekrar) 12.15 Bir Solist 12.45 Gönül Bahçemız 14.00 Türkü Türkü Türkiyem 18.00 Radyo Sanatçıları Konserı 19.15 Bir Solist 19.30 Gönül Bahçemiz 20.45 Allı Turnam 22.00 TSM Radyo Sanatçıları Konseri. 09.30 Susam Sokağı 10.05 Dizı: Deniz Gurbet- çıleri 11.05 Osmanlı Türi< Mutfağı 11.30 Dızı: Ha- yat Bazen Tatlıdır 12.05 Dort Mevsım Kadın 13.00 Haber 13 13.30 Yerli Film: Tapılacak Kadın 15.00 izmır'den 16.05 Mektup Köşesi 16.30 Sessiz Dünyada Gezıntıter 17.05 Sızın Içın 18.00 Haberler 19.00 Sıhırli Harfler 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Yaz Kon- serlerı 22.05 Belgesel: Eskıcı 22.40 Halit Kıvanç'la Gul- mece 23.25 Dizı: Bizım Mahalle 24.00 Gece Haberlerı 02.15 Ferhunde Hanım ve Kızları. 06.30 Diyanet Saati 08.30 Sizin içın Seç- ^tıklerimız 09.00 Bu Sabah (Canlı- Ankara) 10.30 Birlikte Söyleyelım 11.00 Dızi: Bey- baba 12.05 Dört Mevsım Kadın 13.00 Mehmetçıkle El Ele 14.00 Bir Mekan Bir Insan 14.15 Sizın İçin Seçtık- lerimız 14.30 Haberter 14.50Anadolu Günlüğü 15.30 Ge- zelim Görelim 16.25 Yeşıl Mıras 17.00 Gide Gıde GAP 09.00 Çızgi Film:PofeAka- demısı 09.30 Çızgi Film: TaşDevri 10.00 Çegı Fılm: Jetgıller 10.30 Çizgı Fılm:Sevım- lı Kahramanlar 12.10 Yerli Film: Arttn Kafes 14.10 Dızı: Luz Cla- rita 15.20 Dızi: Her Şey Sevgı Içın 16.30 Dızı: Ateş Dansı 17.30 Çız- gi Film: Jetgiller 18.00 Çizgi Film: Polis Akademisi 18.30 Dızi: Ayrı Dünyalar 19.30 Ana Haber Bül- teni 20.15 Günün Yorumu 20.20 Spor Gündemı 20.30 Yabancı Film: Bir Kaç lyi Adam 23.00 Dı- zı: Yûzleşme 24.00 Beyaz Show 01.20 Haber Saatı 01.50 Yaban- cı Film: Gece Baskısı 05.30Tra- fik (02122155111). _ • _ 07.00 Kahvaltı Ha- 3 ı v berleri °8 -55 Co " ^ ^ cuk Programı: Te- letubbies 09.20 Gelın Kaynana 10J0 Sabah Keyfi 13JO0 Gün Or- tası 13^0Tunzm Programı 13.40 7'den 77'ye 14.50 Dizı: Sabrına 15.30 Yerli Film: Yaşamak Ha- ram Oldu 17.15 Reytıng Ham- di 18.15Yerli Rlm: Ceyian 20.00 atv Ana Haber 21.05 Para Hat- tı 21.10 Spor Haberlerı 21.20 Hava Durumu 21.30 Yerli Film: Görgüsüzler 2a 15 Sıyaset Mey- danı (Tekrar) 03.15 Belgesel: Bam Telı 04.00 Gönül Nağme- lerı 05.00 Gecenin Içinden (0 212 655 00 00). SH*W T.V. 07.00 Güne Merha- ba 09.00 Dizi: Zey- nep 10.00 Klıp'99 1230Show Kkte 16.15 YerS Film: Yabancı 18.15 Dizı: Cesur ve Güzel 18.45 Dizı: Yalan Rüzgârı 19.15 Dizi: Uç Kafadar 20.00 Show TV Haber 21.00 Spor Say- fası 21.15 Yabancı Film: Zor Ölüm 23.30 Cevız Kabuğu (Can- M) 03.00 Show Haber (Tekrar) 04.00 Yabancı Film: Ölüm Oyu- nu 05.30 Yabanct Film: Dava (0 212 286 35 35^. ^Si 07.00 Güne Baş- ^ V larken 09.15 Spor 09.20 Lifestyle 09.35 Ekonomı 10.25 Spor 10.35 Gündemdekiler (Tekrar) 11.20 Li- festyle 12.15 Ekonomı 14.20 Lı- fesryle 14.35 Ekonomı 15.00 Ha- berler 15.30 Haber Özeti 15.35 ü- festyle 16.00 Haberler 16^5 Eko- nomi 17^5 Sinema Kottuğu iaO5 Gece Gündüz 18.30 Dünyada Bugün 19.05 Spor Gündemı 19.30 Gündemdekiler 20.00 Ha- ber 20 20.50 Spor - Ekonomı 21.05 Bam Telı 22.05 Belgesel: Başka Halklar 23.00 24 Saat 23.50 Spor - Ekonomi 24.00 Ha- berler (0 212 286 36 36). 07.00 Günaydın Türkiye 09.05 Dızi: Ferhunde Ha- nımlar(Tekrar)10.00Yer- li Film: Afacan 11.30 Yerli Film: Ya Benimsin Ya Toprağın 13.00 Gün Ortası 13.20 Dızı: Kaygısız- lar 14.20 Ebrulı Günler 16.30 Ta- tıl Başhyor 16.50 Yerli Film: Ka- ra Şahin 18.30 Dizi: Fırtınalar (Tekrar) 19.30 Dizı: Zılyoner 21.55 Star Spor 22.40 Paparazzı 23.40 Son Ajans 24.00 Spor Gecesi 00.10 Yabancı Film: Dağda Vah- şet 02.00 Tatıl Başlıyor 02.20 Ya- semının Penceresı 03.20 Muzık... Muzık... Müzık 05.00 Dizı: Pohs 06.10 Dızı: Evdekıler (0 212 448 80 00). 06.30 Haberler 08.00 BaşBaşa 09.00 Huzu- ra Dogru 09.30 Dızı: El- tiler 10.30 Dızı: Cosby Aılesı 12.00 Haberler 12.30 Dizr Bizım Ev 13.30 Müzık Market 15.00 Yerii Film: Kuzucuklanm 17.00 Ha- berler 17.30 Çizgi Fılm 18.00 Sürpriz 19.00 Ana Haber Bülte- ni 20.30 Yabancı Film: Öldüren lçgüdü 22.30 Dızı: Gızlı Dosya- lar 23.30 Dızı Ikızler 24.00 Gece Bülteni 00.30 Yabancı Film: Bü- yücü Merlin (0 212 652 25 60) A 09.00 Çizgi Sinema: Demır Maskeli Adam 10.00 Yerli Film: Osmanlı Kabadayısı 12.00 Yarışma: Aç Kazan 13.00 Haberler 13.30 Dızı: Sıcak lliş- kıler 14.10 Yerii Film: Sabah Yıldızı 15.50 Kadınca 17.00 Haberter 17.15 Müzik Sepeti 17.50 Laf Ebesı 19.00 Ana Haber Bulteni 19.55 Spor Merkezı 20.15 Konser: Ajda Pekkan23.10Spor Fıskos 00.10 işteHayat01.10 Yabancı Film: Acımasız Güç 02.50Yerli Fılm: Osman- lı Kabadayısı (Tekrar) 06.25 Melodi (0212284 31 50). 08.30Azız Istanbul 10.15 Yabancı Spor 10.40 Ve Leyla Tekül 11.20 Yolculuk 11.35 Gez- gın Korkuluk 12.35 Ateş Gücü 14.15 Belge- sel: Büyük Uluslar 15.15 Biletler Lütfen 15.35 Belgesel: Serüven Peşınde 17.15 Tıp Dünyası 17.35 Bahçem ve Ben 18.35 Belgesel: Avrupa Göllerı 19.35 Bir Zaman- lar 19.40 Ve Leyla Tekül 20.00 Haber Bülteni 21.00 Yo- rumsuz 22.00 Haber Masası 22.50 Yansımalar23.05 So- ruyorum 24.00 lllüzyon Ustaları (0 212 288 51 52). MTmmrm 06.30 Müzik 07.00 Haber 07.20 Yabancı I j t l i r J Film: Pinokyo 09.10 DedektıfConan 09.30 mmtmm C ı c ı K ı z 10.10 Hayat Guzeldır 11.30 Damak Tadı 12.00 Vıtrın 13.20 Sağlıkla Randevu 14.10 Yaban- cı Film: Hayata Dönüş 16.00 Vrtrin 17.00 Çay ve Sem- pati 18.10 Sihırlı Ayna 18.40 Dızi: Haber Peşinde 19.30 Haberler 20.45 Yabancı Film: Üç Yalnız Kadın 22.30 Medya Medya 23.30 Gece Haberi 24.00 Belgesel 00.30 Yabancı Film: Hayata Dönüş (0 212 313 50 00). 07.10 Çızgi Film: Aslan Kral 07.40 Çizgi Film: Tatlı Meyvecikler08.10Teddy Rux- pin 08.40 Yabancı Film: Cephede Eğlen- ce 10.35 Yabancı Film: Kaçak 14.00 Yabancı Film: Aşk Oyunları 15.40 Yabancı Film: Paranın Rengi 17.45 Yabancı Film: Mezar 19.15 Cıne Sinema 19.45 Dizı: Seınfeld 9 20.20 Yabancı Film: Baş Belası 22.00 Talk Show: Mehmet Ali'dir, Ne Yapsa Yendır! 23.10 Spavvn (0 212 225 55 55) 09.00 Çocuk Bahçesi 10.00 Gerçek Kesit 11.00 Yabancı Film: Cesur Bombacı 13.00 Gun Ortası 13.15 Yabancı Film: Batıdaki Adam 15.15 Kurdela 18.00 Çocuk Bahçesi 19.00 Eko Bugun 19.30 Flash Haber 20.00Ankara Gündemı 20.30 Söz Esnafın 22.00 Dızı Sıcak Takip 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: Ateskes (0 212 256 82 82). 09.00 Bumerang 10.00Amerika Ma- cerası 11.00 Vaziyet 12.15 Yaşamın Resmi 13.15 Yuksek Teknolojı 14.15 90'lı Yıllar & De- ğışim 15.15 Çıkmaz Sokak 16.15 Dunyamızı Koruyalım 17.15 Buyük Uluslar 19.15 Isımsız Kahramanlar 19.50 Vurucu Güçler 20.00 Dünya Şehirterı 2Z05 Vizyon 23.00 Ayıptır Söylemesi (0 212 222 76 00). tfKENTrv 08.00 Gezginler 09.00 Us- _ ^ _ ^ ^ ^ _ huaia 10.00 Yalnız Geze- * ' gen 11.00 Doğanın Ayak iz- leri 12.00 Gezegenın Ofkesi 13.00 Port- reler 14.00 Discovery Profılı 15.00 Ekı- noks 16.00 Gezginler 17.00 Ushuaia 18.00Yalnız Gezegen 19.00 Vahşı Ama- zon 20.00 Sıradışı Makineler 21.00 Fır- tına Alarmı 22.00 Travma: Acil Servıste Yaşam 23.00 Ekınoks (021228875 75). 09.00 Çizgi Kuşağı 10.00 Dizı: Sokak Ço- cuklan 1O30 Dizı: So- kak Kanunu 11.30 Unutulmayanlar 12.10 Dizi: Dedektıf Lea Sommer 13.20 Ya- banct Film: Vahşi At 14.50 Belgesel: Ya- şamak Içın 16.10 Dızi: Flipper 17.00 Pop Müzik 1&00 Dızi: Marker ia30 Kla- sik Fılm Koleksiyonu 19.00 Bir Numa- ralı Kapılar 19.30 Ana Haber Bülteni 20.10 Dızi: Sokak Kanunu 21.00 Holly- vvood. Yıldızları 21.30 Yabancı Film: Son Öncelik 23.00 Dizı: Paranın Tuza- ğı 23.50 Gece Haben (02122823600). 09.20 Eko Start 11.10 Para Raporu 11.40 Sektör Sohbet- len 12.35 Belgesel 13.30 Art- vizyon 16.40 Eko Finish 17.10 Güne Bakış 17.35 Hedef Üniversıte 18.35 Dunya Modası 19.00 Haber Bül- teni 20.10 Artvizyon 20.30 7. Kulvar 22.00 Yabancı Film: Yığıntı 24.00 Dün- ya Lıstelerı 00.30 Yabancı Film: Göz- yaşının Izi (0 212 282 51 00). 09.15 Ekonomi Raporu 10.00 Para ve Sermaye Pıyasaları 12.45 Haberler 14.00 Para ve Sermaye Piyasalan 16.00 Eko- nomı Raponj 18.15 Ingılizce Haberler 18.30 Spor Günluğü 19.00 Ekonomı Ça- ğı 20.00 Haber 22.00 Paranın Nabzı 23.15 Belgesel 24.00 Haber Panorama 01.00 Ekonomı Çağı (0 212 285 43 00). 09.00 Çalar Saat 10.3035 MM 10.45 Gülşah 13.00 Sanem 15.00Tuğba17. 30 Mega 5'h 18.00 Bir Numara Seç 20. 00 Klıp 20.15 Number One Nevvs 20.30 Top 10 21.15 Geveze Show 22.45 35 MM 23.00 Fashıon Cafe 23.30 Dance Zone 01.45 THM (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog