Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

©1O7.4 RAOVO Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ Cumhu jvamaMıitnm M SMT NMEH HtaP TEKM / # SMT ÜYH* KMU0 swnr ıdnp ü t t I s j w r u u u ş btabin adıaı kmh kammzm nunarası ve son kuiıjnma lanhı bıldınn, kmp evuuzdc olsun Adınızı sovaduuzj ve lekfon t da bUdmiKyı unatnuym L>c değılsenız. dılenenız u\e de ofun y ı da üyelığfflizı vwufcvm SLEM BtR TELEFONLA:Q212 514 01 9t 76. YIL SAYI 26966 / 250.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ (1945-1991) 6 AĞUSTOS 1999 CUMA H R H I K t K YAŞAR NABİ BALKANLAR VE TURKLUK-I Yaşar Nabi'nin bu önemlı tarihsel araştırmasını ilgıyle okuyacaksınız. • " Bugün Cumhuriyet'le birlikte... LEV TOLSTOY YEM>ETMELİK İ T TOLSTOY YENIYETMELIK Çeviren: Rana Çakıröz Ozyaşamsal roman uçlusunun ilk kitabı "Çocukluk"u daha once sunduğumuz buyuk Rus yazarı Tolstoy'dan aynı uçlünun ikıncı kitabı. Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... Denetim dışı dolumlarla büyük kazanç sağlayanlar halkm sağlığıyla oynuyor suya dikkatFlrmaların yüzde yetmişi ruhsatsız Büyük sermaye gruplarının yanı sıra irili ufaklı çok sayıda firma su sektöründe rekabet içinde. Ancak yüksek kazanç peşinde koşanlann içme suyundaki 'sağlık' ön koşulunu göz ardı etmesi tehlike yaratıyor. Ambalajh Su Üreticileri Derneği bile sektördeki firmalann yüzde 70'inin ruhsatsız olduğunu itiraf ediyor. Su satan firmalann yansından fazlasının kuyudan doldurduğu sulan ambalajlayarak sattıklan belirtildi. SUyU İÇİIeblllr* ÎSKİ Genel Müdürlüğü şehir şebeke suyunun içilebilir nitelikte olduğunu, halk tarafından kullanılmamasınm, basında çıkan haberlerden kaynaklandığım açıkladı. îl Sağlık Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü îstanbul gibi bir metropolde denetimin zorluklanna dikkat çekerken ruhsatsız suların kullanılmamasını istedi. Denetimsiz su satanlarla mücadele için Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulamalar başlatacağı öğrenildi. • 3. Soyfoda 'Komutanım şehidimvar' # Güneydoğulu yurttaşımızı, doğduğu, yaşadığı kenti, sahip olduğu aracın plakasından silme gereksinmesi duymaya iten nedir? # Kanlı terör kampanyasının 15 yıl süreyle odak noktası olan bu bölge, geçmiş hükümeîlerce verilen tüm sözlere, açılan tüm ekonomik paketlere karşın yine de sorunların kaygan zemininde yaşamım sürdürüyor. # Bölge halhnın kendisini PKKden soyutlayarak desteğini çebneye başladığı bu çok kritik dönemde, Güneydoğu da, devletin vızöreyansıyan görüntüsünden ulaşûan fotoğrafın pek çok "flu yanı var ". # Ana arterler dışında yollann büyük bir bölümünün hâlâ toprak oluşu devletin akıttığı bunca ödeneğe karşın bu konunun niçin çözümlenemediği sorusunu akla getiriyor. # Ekili olmayan arazüeri ekilmiş ve gübre kullanılmış gibı göstererek sahtefatura ile gübre sübvansiyonundan yararianmayı özendiren Diyarbahr Ziraat Odası Başkanı geçen yıl tutuklandı. # Yöredeki öğretmenlerin Türkçeyi yeterince konuşamadıkları, bu nedenle öğrencileriyle Kürtçe iletişim kurmayı yeğledikleri anlatılıyor yethlilerce ve soruyorlar: "Kendini Türkçe ifade edemeyen bir öğretmen öğrencilerine Atatürk ve Cumhuriyet Türkiyesi 'ni nasıl anlatıp öğretecek? " BICAN çtnJoâjrnuı yaa dcfei pasr girij Cumhuriyet te ÖCALAN'EV 4 StLAH BIRAK' ÇAĞRISI Demirel: Devletin mücadelesi bitmez # PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütüne yaptığı çağnyı değerlendiren Cumhurbaşkanı Demirel, "Devletin mücadelesi sürüyor. Azmimize bir şey eklemez ya da çıkarmaz" dedi. • 19. Sayfada Dört yıl önce tahkimi getirmek üzere çıkarılan yasaların iptali İçin t 'Devrimci' Ecevit'in dünü• "Bvmlar renkli televizyona ve köprüye de karşı çıkmışlardı" diyerek tahkime karşı tavır alanlan eleştiren Başbakan Bülent Ecevit, 1995 yılında enerji alanında tahkimi olanaklı kılacak 3974 sayılı yasa ile yap-işlet-devret projelerini imtiyaz kapsamından çıkarmak isteyen 3996 sayılı yasanın iptali için Mümtaz Soysal'm önderliğinde açılan davalarda yer almış ve bugün söylediklerinin tam tersini savunmuştu. ı Tahkim karşıtlannı "her yeniliğe karşı çıkmayı devrimcilik sanmakla" suçlayan Başbakan Bülent Ecevit, partisinin programıyla çelişiyor. Hükümet ortaklannın hazırladığı anayasa değişikliği teklifini toplumsal muhalefete karşın kabul ettirmeye çahşan Ecevit, partisinin programında "anayasa hazırhklannm her aşamasında toplumun tartışması ve katkısına açık olacağı" vaadinde bulunuyordu. • 7. Sayfada *t1JJM iffiJİI Latm caz hareketinin öncüsü Tito Puente, önceki gece Pasha Disco'da sevenleriyle buluştu. "P0wer r§.g+r* rvı %*ıı Be\azGece"de20kişüikorkestray1akDnserwrenTrto Puente've 6 kişilik dans gnıbu da eşlik etti. Potver FM tarafindan organize edflen ve Demirfoânk ile H20'nun sponsoriuğunda gerçekleştirilen geceve davetlikr, beyaz layafetlerie kaOldL Tito Puente'den önceflamenkove pop münğjnin klasik gitardaki ütüü yorumcusu Alex FCK mini bir konser verdL (Fotoğraf: AYKUT KÜÇÜKKAYA) w Tıdıldııı ınahkumîyettîr' • Kamu Işletmeciliğini Geliştinne Merkezı Vakfi Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal ile Ilter Ertuğrul tarafindan hazırlanan ve milletvekillerine uyan amacıyla göndenlen "Kamu Hızmetı ve Tahkim" başlıklıraporda,tahkımın Türkiye'yı "uluslararası mahkûm" yapacağı vurgulandı. Mılletvekıllenne gönderilen raporda, anayasa ve yûrürlüktekı hukuk kurallan açısından kamu hîzmetının yerli ya da yabancı özel şırketlerce verılmesıne engel olmadığı behrtıldı. • Uluslararası tahkimın, Türkiye'yı "uluslararası mahkûm" yapacağına işaret edilenraporda,şu görüşlere yer venldi: "Türkiye ile ılgili başka nedenler değışmedıkçe uluslararası tahkim bugün kapıda beklediği söylenen kaynaklann gelmesini sağlamaya tek başına yetmeyecek. Büyük olasılıkla Hazıne garantili yabancı kredıler Türkıye"nın dış borcunu daha da arttırmaya devam edecek, Türkiye kendı elleriyle Düyun-u Umumıye'sını kurmak zorunda kalacak, bunu Sevr'in rövanşı ızleyecektu-." • 4. Sayfada Özkök 2002 'de Genelkurmay Başkanı 5 komutan emekliye aynldı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 30 Ağustos 1999 tanhinden geçerli olmak üzere 35 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseldi. 49 general ve amiralin rûtbe bekleme süreleri bir yıl uzatılırken, 42 general ve amiral görev sûrelerinin dolması ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye aynldı. Yüksek Askeri Şûra, çoğunluğunu irticai faaliyetlere kanşanlarm oluşturduğu 58 TSK mensubunu ordudan attı. • 5. Sayfada tUuuniErdü Dz.Kuv.IC Ergin Cetam Hv. Kuv. K. Hflmi Özkök l.OnhıK. Türk-İş yönetimi Birgünlük grev ertelendi# Türk-lş Başkanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Genel Sekreter Denizer, bugûn uygulanması planlanan iş bırakma eylemının ertelendiğini söyledi. Türk-lş Başkanı Meral, karann bugün ertelense bile yann uygulanacağını belirtti. • 8. Sayfada Binyılın utancı: Hiroşima # Tüm dünya tam 54 yıl önce, 6 Ağustos 1945'te, Hiroşima'dan yükselen çocuk çığlıklanyla sarsıldı. "Enola Gay" adlı Amerikan savaş uçağından atılan nükleer bomba, insanlık tarihine ölümcül bulutlanyla yazıldı. # Uzmanlar, dünyada 40'a yakın ülkenin balistik kapasiteye sahip olduğuna dikkat çekiyorlar. tnsanoğlu tehlıkelerle dolu yeni bir binyıla adım atmaya hazırlanıyor. • 10. Sayfada lıırkıye ligı başlıyor • 1999-2000 sezonunun ilk maçmda Galatasaray, Gazıantepspor'u lstanbul'da konuk ediyor. Geçen yılın şampıyonu Galatasaray'la birlikte Fenerbahçe, Beşıktaş ve Trabzonspor yeni transferlerle lıge hazır • Spor'da GÜ1VCEL CUNEYT ARCAYUREK 75lik Devpimcü' Başbakan Ecevit, uzun bir suskunluk döneminden sonra "yenı sol" anlayışına açıklık getirdi. Bu açıklama nedense Ecevit'in IMF-ABD çizgisin- de ızlediği politikaların partisinde de eleştirilere uğra- dığı bir zamana rast geliyor. Fakat açıkladığı "yeni sol", ış çevrelerinın ve kuş- kusuz iş çevrelerı koşutunda yayın yapan buyük med- mArkasıSa. 19,SiL l'de Devalüasyon önerisi Bankacılık kesiminden, ekonomik sıkıntılann aşılması için devalüasyona gidilmesi önerisi geldi. • 12. Sayfada ANAP'ta Tantan rahatsızlığı ANAP'ın başkanlık divanı toplantısında genel başkan yardımcıları, Içışleri Bakanı Sadettin Tantan'ı partililerden gelen taleplen karşılamamakla suçladılar. • 8. Sayfada Kohtan reform önerisi Güneydoğu'daki incelemelerini tamamlayan ABD'nm insan haklanndan sorumlu Dışışleri Bakan Yardımcısı Harold Hongju Koh, Kürt sorununun çözümünde cesur adımlann atılması gerektiğıni söyledi. • 8. Sayfada BORSA oDûn SS97 ÖncaKİ 5887 OOt-AR Dun «E9.1OO OnceKı 429.4OO MARK oDun 237.1OO Onceki 23B.4OO ALTIN Dun 3.546.OOO Önceki 3.55O.000 Gökçek'in usulsüzlükleri Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesı'ne verilen bılirkişı raporu Ankara Anakent Beledıyesı'ndeki ihalelerde yapılan usulsüzlükleri ortaya koydu. • 9. Sayfada Asıl tehdtt Japonya Güney Kore Japonya'yı nükleer silahlanmaya hız verip bölgede yenıden bir askeri güce dönüşmek istemekle suçladı. • //. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY 'Af'allama! Hükümetin yoğun ıcraatı için şu tanımı kullanabilı- riz: Sür-çek! Türkiye tipi demokrasinin hoş örneklerini yaşıyoruz. Yıllardır çözümlenmemiş, adeta kangrenleşmiş bir sorunla ilgilı "reform" hazırlanıyor. Ortaklar kendı ara- larında anlaştıklannı açıklıyortar. Ortak basın toplan- tısıyla mujde venliyor: • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog