Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

76. riL SAYI: 26991 / 250.000 TL (KDVıçmde) umhuriyet L V kitap kulubS / % JSMT KEStVTMZ İİZINET ^ > f SMT ADRESE KTDU» TESÜMI / / f SMT eYH* KMULÜ A / • » SMT KtBU» StoHRİS OMUâ Jw f sur notıu KTOP un^ı Dı!edığıni2 btabm adını krcch karOmzu: nunurasi ^ e son kullanma tanb ıle bıriıktc bıktınn btap evmızde OİSJÜ ^dınızı scrjadmızı ve telefon nutnaranızı da bddınDevt unuımavm L>e degılsenız, dılersenız ûve de oijn va da uvehgmızı \emle\m HER İŞLEM BİR TELEFOM4.0212 514 01 96 KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 31 AĞUSTOS 1999 SALI Işkenceciler ve çeteler dışarı çıkarken düşünce suçlulan içeride kalıyor Affedilemez yasa'AF PAZARLIKAFFIOLMUŞTUR' Af yasasına siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri tepki göstenyor. CHP Genel Başkanı Altan Öymen, yasa kapsamına kımlerin gireceği konusunda sık sık fikir değiştirildiğini anımsatarak "Çıkan af bir pazarlık affı olmuştur" dedi. ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, hükümetin halkla alay ettığinı söyleyerek 12 Eylül zihniyetini devam ettiren bir af yasasının kabul edildiğıni belirtti. tnsan Haklan Derneği Genel Başkanı Hüsnü Öndül, toplumsal banştan uzaklaşıldığını vurguladı. • 9. Sayfada GÖZLER CUMHURBAŞKANIDEMİREL'DE Hükümetin MHP kanadımn ısranyla işkenceciye, çeteciye, adam öldürene af getiren yasayla ilgili olarak gözler Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e çevrildi. Demirel'in hukuk danışmanlanna af yasasının anayasaya aykın olup olmadığmı inceleme talimatı verdiği öğrenildi. Tasanya sahip çıkamayan hükümet ortaklan, sorumluluğu tek başma paylaşmamak için kamuoyunun itiraz ettiği noktalarda, "Bu bir uzlaşma metnidir. Buna tek başımıza karar vermedik" savunmasında bulunuyor. • 9. Sayfada 'HALUKKIRCI'YA ÖZEL TANIM' TBB Başkanı Prof. Dr. Eralp Özgen, işkencecilere verilecek cezalann arttınlmasını içeren yasanın kabul edilmesine karşın Manisalı gençlere işkence yapanlann af kapsamına alınmasının çelişki olduğunu söyledi. Eski ÇHD Ankara Şube Başkanı Kâzım Genç, TİP'li 7 genci öldürmekten hükümlü Haluk Kırcı için özellikle tanım yapıldığını belirtti. Genç, "îşlediği suçlardan birinin cezasını çekmişse diğerlerini de çekmiş sayılır, maddesi tamamen Kırcı için. Oysa 70 yıl yatması gerekiyor" dedi. • 9. Sayfada Yurttaşlar, Düzce'yi ziyaret eden Başbakan Bülent Ecevit'i sloganla protesto ettiler Depremzededen açhk isyamDüzceliler, Ecevit konuşurken sürekli "Açız, açıktayız, yardımlar bize ulaşmıyor, çadır sorunumuzu çözün" diye bağırdı. Depremzedeler, Ecevit'ın yamt vermeden gitmek istemesi üzerine "Bizimle ilgilenmiyorsun, derdiniz nedir diye sormuyorsun" diyerek tepki gösterdiler. Haber Merkezi - Başta çadır olmak uze- re pek çok sorunlanna hâlâ çözüm getınl- meyen depremzedeler. "Sorunlan yerinde göreceğün" diyerek gittığı Duzce'de ara- cından bıle ınmeyen Başbakan Bülent Ece- vit e ısyan ettiler Ecevit. "yuh" çeken, "VaU istifa, kavmakam istifa" diye slogan atan yurttaşlan duymazdan geldi Ecevıt'ın kendısıne yonelık protestolara rağmen "Halkm güleryüziü olması beni sevindirdi" demesı dıkkat çektı Ecevit. gazetecılenn sorusu üzenne de " Herkes teşekkür etti, bir iki tepki oldu sadece. Bu da manşete ÇH kacak biliyoruıır dı>e konuştu Ecevit, dün seçim otobüsuyle geldığı Düzce'de protes- to edildi Bolu muhabinmız Dilek Akır- mak'ın bıldırdığıne göre çadır kentı geze- rek "geçmiş olsun" dıyen Ecevıt'ın araba- dan ınmeden konuşma yapmak istemesi yurttaşlan çıleden çıkardı. Ecevit, konu- şurken sürekli "Açız, açıktayız, yardımlar bize ulaşmıyor, çadır sorunumuzu çözün" dı>e bağıran yurttaşlara yanıt vermedı Yurttaşlar, bağırarak Ecevıt'ın kendi arala- nna gelmesini isterken, "Vali istifa, kayma- kam istifa'" diye slogan attılar ve alkış pro- testosu yaptılar. Ecevıt'ın seçım otobüsu- nün önüne geçen yurttaşlar "Bizimle ügüen- miyorsun,bizim derdimiz nedir diye sormu- yorsun, vali ile kaymakam istifa etsin" de- dıler. Ecevıt protestolar üzerine konuşma- lannı otobüsten hiç inmeden yaptı. Konuş- madan sonra da protestolar dinmedi. Baş- bakan'a "yuh" çeken depremzede yurttaş- lar. aracın hareket ermesı üzenne "Nereye gidiyorsun bizim sorunlarımızı çözme- den?" diye bağırdılar. Ecevit belediyeye gıdınceye kadar otobüsten inmedı. Daha sonra beledıye binasında bir açıklama ya- pan Ecevit, "Gördüğünüz gibi enkaz orta- dan kaMınlmış. Enkazne kadarçabuk kal- dınhrsa hayat da o kadar çabuk canlanır. Halkuı çok güleryüziü olması beni de mut- lu etti. Buradaki ihtiyaçlar bü\ük ölçüde karşılanmaya başlanmış. Sadece çadır ihti- yacı var. Onlan da göndereceğiz*' dedi. m.4rkasıSa.4,Sü.S'te AVRUPA BtRLtĞl Atina J ya 'veto' kuşatması# AB'nin Türkiye'ye göndereceği yardımlarda Yunanistan'ın gümrük birliğinden kaynaklanan fonlara uyguladığı veto nedeniyle sıkıntı yaşanıyor. AB'li diplomatlar bu nedenle Atina'ya vetosunu kaldırması için baskı yapıyor. # AB'li diplomatlar, Türkiye'ye yapılacak yardımın 4-5 Eylül'de Finlandiya'da yapılacak toplantıda ele almacağını belırterek Atina'nın bu baskıya dayanmasının güç olacağını vurguluyorlar. • 19. Sayfada YUNANİSTAN'IN EGE BAKANI TÜRKİYE'YE GELtYOR • 7. Sayfada 30 Ağustos Büyük zafer buruk kutlandı # Deprem felaketi nedeniyle Zafer Bayramı kutlama törenleri yapılmadı... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvnkoğlu ile komutanlar, Anıtkabir ve Devlet Mezarlığf na çelenk koydu... • 19. Sayfada GÖLCÜK 12binyeni konut yapılacak 13. Sayfada BOLU Deprem kargaşası bitmiyor 13. Sayfada SAKARYA Herkes kendi derdinde I 8. Sayfada YARDIMLAR Yalova'dan suç kanıtlan Marmara''yısallavandepremsonrasıçadıryaşamınaen kolayuyumsağlayanlarçocuklaroldu.(Fotoğraf: AA) I 6. Sayfada IKINCI DUNYA SAVAŞI $* 20. yüzyılın bir özelliği de, iki dünya savaşına tanıklık etmesidir. Birincisi, 1914'te başlayıp 1918'de biter; ikincisi, 1 Eylül 1939'da başlar ve Avrupa'da2 Eylül 1945'te, Uzakdoğu'da 15 Ağustos 1945'te sona erer. Her ikisi de, emperyalist güçler arasında "pazarları yeniden bölüşme" savaşıydı. Ancak, İkinci Dünya Savaşı, öncekinden farklı olarak, savaşanların bir kanadı "liberal" değerler adına silaha sarılmışsa, asıl saldırgan, faşizmi, yani insanı toptan yadsıyan bir görüşü dünya sistemi haline getirmek istiyordu. Bir ikinci farklılık da şuydu: Kapitalizmin kendi bağrından çıkardığı faşizm 1939'da saldırıya geçtiğinde, liberaf dünya, yanı başında, -1917'den beri bir türlü içine sindiremediği- Sovyetler Birliği'ni de görür düşmanına karşı; çünkü bu düşman, her ikisinin de düşmanıdır. Zafer, faşizme karşı bu yeni ortaklığın zaferi olacaktır. t Türkiye, bu korkunç yangının dışında kalır. Ne var ki, onun iktisadi, sosyal, siyasal ve ideolojik bütün etkilerine uğrar. 1945'ten sonra gireceği yeni yolda onların da ağırlığını taşıyacaktır. Bu yangının öyküsünü, başlamasının 60. yılında, Server Tanilli'nin kaleminden okuyacaksınız. SERVER TANİLLİ'nin yazı dizisi Yarm Cumhuriyet 'te DOLARJ MARK ûDün 444.000 öncekı 445.700 OOun 238.400 Öncek 238.400 ALHN ODun 3.665.000 Öncekı 3 665.000 DOĞU TlMOR'DA REFERANDUM • 10. Sayfada FAİZLER MEVDUATA YARADI • 12. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Sindinmek! Allah selamet versin Başbakanımız, başbakan ola- lı berı bir huy edindi Bir hükümet yaptırımı üzerınde yoğun eleştiriler başlayınca, Ecevit, kendinden menkul o konuyu "sin- diremediğini" söyluyor. Ya da, affa ve kapsamına yönelen eleştiriler med- yada yoğunluk kazanınca yaptığı gıbı: Af Yasası ıle ılgılı olarak, "Içıme sındiremediğım ve- MArkasıSa. 19,Sü. Fde C U M H U R Î Y E T ' I N K Ü L T Ü R H l Z M E T l BUGUN GOETHE FAUST Çeviren: Yiiksel Pazaıiaya Dogumunun 250 yılında, bir Goethe başvapıtı daha... Yazarıyla ozdeşleşmış bir yapıt, evrensel bir ınsan ve ınsanlık traıedısı . CUMA GUNU GÂZI MUSTAFA KEMAL SİVAS KONGRESİ-I Bu onemlı tarıhsel kaynağı, orıjınal metın ve gunumuz Turkçesıyle tek kıtap olarak, Sıvas Kongresı'nın 80 yılında okurlarımıza sunuyoruz GUNDEM MUSTAFA BALBAY Cumhuriyet 'le birlikte Kıpgızistan'ı Basan İslamcılar! özel otomobilini taksı olarak kullanan Habib'le ha- vaalanından Taşkent'ın merkezıne doğru gıdıyoruz. Turkıye'den geldiğımı oğrenınce, aracın olmadık de- liklerinden kasetler çıkardı. Birkaçını sağa sola fırlat- tıktan sonra aradığı kaseti bulup teybe koydu. Ara- besk sanatçılarımızdan biri ayağına deprem tuğlası düşmüş gibi bağırıyor: "Ben huysuuuz, sen hırçııın..." mArkosıSo.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog