Bugünden 1930'a 5,469,921 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye ^ M SMT MMEK KtOP TE&M / / f SA/CTttYB*KABULÜ A * * SMT RfOP 8İ>MtlŞ OLMUâ A f ff uur nuatıutfnpunp Düedıgınız kıtabın adım kredı kamnızra nıımarası ve son kullannıa tarüu llc bfflıkte bıldırm, kıtap ev mızde olsun Adınızı sovadımo ve telefoo mnnaranızı da bıldırmevı unuönavuı L ve degusenız, dılereeoız uve de otun va da utehgmızı venı'evvn HER tŞLEM BİR TELEFOML'V,0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26989 / 250.000 TL (KDVtçmde) KUffUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZAffl: NADİR NADİ (1945-1991) 29 AĞUSTOS 1999 PAZAR MHP'li Bayındırlık ile Sağlık bakanlıklannın felaketin boyutlannın büyümesine neden olduğu öne sürülüyor Kadrolaşmaya tepki BÂYINDIRLIK BAKANIAYDIN YETERStZ KALDI > Bayındırlık ve Iskân Bakanı Koray Aydın'ın atadığı Ruşen Yıldırım yönetimindeki Afet Işleri depremde yetersiz kaldığı eleştirilerine hedef olurken, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Koray Aydın'ın depremden 12 gün önce görevden aldığı eski Afet Işleri Genel Müdürü Oktay Ergünay'ı afet bölgesine inceleme yapmak üzere gönderdiği ortaya çıktı. Afet sırasında bir atama bunalımı da müsteşarlık makamı için yaşandı. Koray Aydın, MHP Genel Sekreteri olduğu dönemde yardımcısı olan 'makine mühendisi' Ali Helvacı'yı müsteşarhğa atamak istedi. Ancak Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel kararnameyi önceki güne kadar uzun süre onaylamadı. • 5. Sayfada SAĞLIKBAKANIDURMUŞ''A PROTESTOLAR SÜRÜYOR > Deprem bölgesinde görev alan Izmir Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, "Bakanın tutumu, kamu yönetiminde de deprem felaketi yaratıyor" denildi. Izmir Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner, Durrmış'un siyasi kadrolaşma çabası içinde olduğunu öne sürdü. MHP'li Sağlık Bakanı'nın göreve başladığı günden bu yana, Balıkesir, Uşak ve Aydın'dan sonra Muğla'da da Sağlık Müdürü Dr. Nabi Coşkun ve Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aygenç Fellahoğlu görevlerinden alındı. Sağlık Müdürlüğü'ne MHP'li olarak bilinen Dr. Hulusi Taşkoparan, Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne de Bakan Durmuş'un arkadaşı Dr. Turan Dokumacı getirildi. • 4. Sayfada SORUNLAR ÇOZUMSUZ 24binaile çadırda yaştyor# Denizde yapılan araştırmada, Değirmendere ve Kavaklı açıklannda daha önce 7 metre olarak ölçülen derinliklerin bazı noktalarda 200 metreyi bulduğu belirlendi. Yalova'da, depremde evleri çöken 30 dolayında yurttaş dün savcıhga suç duyurusunda bulundu. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezı, deprem sonrasında TSK'nin yaptığı çalışmalar sonucunda 40 bin 646 yurttaşın enkaz altmdan çıkanldığını bildirdi. Deprem bölgesınin ulaşım ve enerji sorunlannm da çözümlendiğini açıklayan Kriz Merkezi, hasarlı bina sayısını 54 bin 295 olarak açıkladı. • *. Sayfada ÇÖZÜm fOrmÜIÜ Başbakan Bülent Ecevit. ABD yönetimince desteklenecek deprem tahvıli çıkanlması ile ekonomik zorluklann çok kısa sürede aşılacağını belirtti. Hazırlanmış olan yeni vergi tasansını bazı yönleri ile gözden geçireceklerini söyleyen Ecevit, yurtiçi ve yurtdışından gelen yardımlann Türk ekonomisine katkılannı değerlendıreceklerini belirtti. • 4. Sayfada Deprem acısına şeriatçıldn # Depremı, "Zina... Zulüm... Zelzele.. " diye sunan şerıatçı gazetelenn köşe yazarlan yer sarsıntısını "ılgınç" yazılanyla yorumluyorlar. Fatıh, Beykoz ve Ümraniye gıbı ilçelerdekı bazı camilerde deprem felaken çağdışı zihinlerce "türban yasağına", "ımam hatip lıselennın \ e Kuran kurslannın kapatılmasına" ve "'faizçı duzene'" bağlanıyor. AYKUT KÜÇÖKKJrarnn latert • 4. Sayfada UNICEF Deprem çocuklanna yardım eli Arka Sayfada Bursa Özgen: Dava masrafi alınmasın 7. Sayfada Yalova Yurttaşlara bürokrasi engeli 8. Sayfada Colcuk Deli Erkan'ın deprem imarethanesi ffiTDH B d r k yaz» • 6. Sayfada izmit Deprem sonrası yaralann sarılması çabalan devam ederken, evini yitiren yurttaşlar yavaş yavaş çadır hav^üna alış- ma>a başladı. Depremzedeleri, ne açhk, ne yorgunluk, ne de uykusuzluk yağmur kadar zor durumda bırakıyor. Çünkü arük 24 saat gökkubbeyle yer arasındalar ve yağmur yağdığı zaman sığmacaklan bir saçak aib bile yok. Yaşam gittikçe ağırlaşıyor • 3. Sayfada VARTO'DAN C Ö L C Ö K ' E degişmey( yazgı CYıllardıraynı acı yaşanıyor. 1966'da Varto, 1970'te Gediz, 1975'te Lice, 1976'da Çaldıran ve Muradiye, 1983'te Erzurum, 1992'de Erzincan ve son olarak Kocaeli, Adapazarı, Yalova ve Gölcük... Siyasilerden aynı sözleri işitiyoruz yine. Yabancı ülkelerden yardımlar geliyor ülkemize. Peki sonra? Yine Varto, Burdur, Bingöl, Lice, Erzincan ve Adana depremlerinde yaşanan yolsuzluklara mı tanık olacağız? Yine bırileri, insanların acılarından maddi çıkar mı sağlayacak? C? Lice'de konut ihaleleri MC hükümetine yakın müteahhitlere verilmiş; ustelik ihale komisyonu kararlarında düzeltmeler yapılarak haksız kazanç elde edilmıştı. Kimi muteahhitler ise paraları alıp -• • ' kaçmıştı. Ayşe Yıldırım'ın yazı dizisi Yann Cumhuriyet 'te RLSYA DA KARA PARA SKANDALI ÜLKEYİ SARSTI Boris Yeltsin'in başı büyük dertteı Rusya'ya venlen IMF kredılerinin Rus mafyasının elıne geçip ABD bankalannda aklandıgı ortaya çıktı. Tanhın en büyük kara para aklama skandah olarak nitelendirilen olay Washıngton ve Moskova'yı sarsıyor. Rusya Devlet Başkanı Yeltsin'in hem kara para aklama skandalına kanştığı hem de aralannda Türk Fırmalannın da bulunduğu bazı inşaat şirketlennden ihale karşılığı rüşvet aldığı öne sürülüyor. • 11. Sayfada Çete-işkence suçları af kapsamında kaldı, türbanlı öğrencilere de af geldi Af krizi son aııda aşılclıCörüşmeler gergin geçtl 14 saat süren bir görüşme sonrasında yasalaşan af tasansı toplam 58 bin 518 kişiyi kapsıyor. Görüşmelerde muhalefet ve hükümet partileri arasında gergınlikler yaşandı. Rahşan Ecevit'in çete suçlannın kapsam dışında bırakılması için devreye gırmesının ardından FP'lilenn Erdoğan ve Erbakan'ı kurtarma arayışı pazarlık konusu oldu. • 19. Sayfada Bucak ve Ağar da yararlanacak Af yasasından, dokunulmazhklannın kaldınlması istenen milletvekillerinden Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'ın dışında 34 milletvekili yararlanacak. TBMM Soruşturma Komisyonu'nun Yüce Divan karan bulunan Mesut Yılmaz ile geçen dönem haklannda soruşturma komisyonları kurulan bakan arkadaşlan da kurtulacak. • 19. Sayfada çatlı'nın arkadaşlarına af Afyasası, aralannda Bahçelıevler sanıkları, Manisa işkencecileri ve Metin Göktepe cınayetı sanıklannın da bulunduğu çok sayıda çete ve oluşumu kapsıyor. Yasayla ceza indınmi ya da aftan yararlanacak çete ve kışıler şöyle: Haluk Kırcı, Kadn Kürşat Poyraz, Unal Osmanağaoğlu, Bünyamin Adanah. Mahmut Korkmaz. Söylemez çetesı. Susurluk çetesi. Sinan dünya şampiyonu 9 Türkiye, Dünya Boks Şampiyonası'nı 1 altın ve 2 bronz madalyayla kapatarak bir ılke ımza atarken. Sinan Şamil Sam da Türkiye büyükler kategonsınde Dünya şampıyonluğu unvanına ulaşan ılk boksör oldu. • Spor'da SAYISAL LOTO: 3-9-12-15-39-44 GUNCEL CUNEYT ARCA1TREK Olası Daha Büyük Felaket! 30 Ağustos'ta orgenerallik rütbesınden emekliye ayrılacak olan eskı Ege Ordu Komutanı Doğu Aktul- ga'nın Kara Kuvvetlerı Komutanlığı'ndakı tbrende yaptığı konuşma ilginç çızgıler ıçerıyor. Konuşmanın bir yerınde Aktulga, "yonetim yeter- sızlikleri ve umursamazlıklar ile tehdıt algılamadakı beceriksizliklerin kol gezdiği ortamdan" söz ediyor. Olkenın bütünlüğü ve laik Cumhunyet'ın korunma- mArkosıSa.l9,Sü.l'de Çeviren: Yüksel Pazarkaya Doğumunun 2S0 ytlında, btr Goethe başyapıtı daha... Yazanyla özdeşleşmış bir yaprt, evrensel bir ınsan ve insanlık traıedisı GUNDEM MUSTAFA BALBAY Depreme Ağıt! Sözün anlamsiz olduğu bir gün, Iktidarda dün dündür bugün bugün, Hırsıza soysuza ödün üstüne ödün, Dön dolaş elde var hüzün. Naklen yayınla ölümü ızlemek, Enkaza bakıp çok büyüğüz demek, Tımaklan betona geçınp eşelemek, MArkasıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog