Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye76. Y1L SAYI 26987 / 250.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NAPİ (1945-1991) 14 SAAT KESftTttZ HİZMET S/MT MMEK KtlHP TESlM s A O Y H ı m U sur ntnprinudşouuuâ SMT n a t ı u ırinp smşi MedjŞmız kjtabın adiiu Kred: k«nımzın nunaras \e son kullanma anhı ıle buiıkte bıldırm, btap evınızde olsun Admızı so>adıoızı ve telefon ıumtıanızı da bıldumevı anutmavın Lve değılsauz, dılersemz uye de ohm va da ırveLığınızı vemlevıiL İŞLEM BİR TELEFONL\ 0212 M* 01 96EJt I 27 AĞUSTOS 1999 CUMA Felaketin sorumluları Türkiye 'nin imar düzeninde imzaları olanlardır YılviııımEğer izın verilmeseydi çöken binalar yapılamazdı, eğer denetimsiz imar yetkilen olmasaydı bu ızınler de venlemezdı, eğer yasalarla olanak sağlanmasaydı yetkiler de denetimsiz kullanılamazdı ve eğer bılımin ışığında değıl, rantın hızmetınde karar üreten polıtikacılar ülkeye yıllardır egemen olmasaydı, yer seçimınden uygulamaya dek depremi felakete dönüştüren yağmacı imar düzenının yasal güvencelen de TC kanunlan arasında yer almaz, ülkemız böylesı bır suç zıncıriyle örülmezdı... zuıeirıSuç zincinnin 10 önemli halkası: 1) İmar aflannı çıkaranlar. 2) Planlama kavramım yok edenler. 3) 'Kat karşılığı' mşaat sektörünü yaratanlar. 4) imar sürecınde bılımsel denetımden kaçanlar. 5) Islah planlanyla yağmayı ödüllendırenler. 6) Yasadışı ınşaatlara "törenle" temel atanlar. 7) SIT'len önleyenler, korumacılara saldıranlar. 8) Tanm, orman ve kıyı ımarcılan. 9) Uzman denetımmı ıstemeyen yetkılıler. 10) Talancılara "beledıye" armağan edenler. mranr Bdmhriı hatorf • 4. Sayfada HÜKÜMET Ek vergide geri adım 13. Sayfada İSTANBUL Psikolojik sorunlar 18. Sayfada KANDİLLİ 'Endişeye gerek yok' 15. Sayfada KOCAELI Temizlik seferberliği • 3. Sayfada Deprem özel sayısı Depremzedelerenkaz arasında yaşamasavaşımıveriyor. Oailesiicinikiekrnekvebirazsubulabilrniş.Bakışlarise birazofke,birazbeklentidohı_.(REUTERS) %». Istanbul'u tehdıt eden fay kırıklarının yarattığı tehlıkeler uzerıne yazılar, yorumlar ve harıtalar.. 4. İstanbul doğaya deprem borçlu Izmıt depremi ve Istanbul'da deprem senaryosu 6 7 buyukluğunde bır deprem Istanbul'da hangı boyutta hasarlara yolaçabılır ? Istanbul'da alınması gereken onlemler nelerdır? 4» Cumhurıyet Bılım Teknık, devlet ve hukumet yetkılılerıne uç yıl once sunulan deprem senaryosunu tam metın olarak açıklıyor... C Marmara Denızı'nde Istanbul'u tehdıt eden kırıklar Izmıt Yalova hattında deprem nıçın oldu ? Bundan sonrakı deprem hangı hatta beklenebılır? Marmara'da deprem kaçınılmaz mı ? Istanbul'u tehdıt eden deprem rıskı ne kadar cıdaV Yarın Cumhuriyet 'le birlikte En basarılı il Ankara ÖSS sonuçları açıklandı # OSS yerleştırme sonuçlan OSYM Başkanı Dr Fethı Toker tarafindan açıklandı Ağırlıklandınlmış ortaöğretım başan puanlannın da ortalama 30-40 puan oynama yarattığı sonuçlarda. 323 bın 622 aday hıçbır yüksekoğretım programına yerleştınlemedı Sonuç belgelennın 30 Ağustos'tan ıtıbaren adaylara postalanmaya başlanacağı açıklandı % OSS'nın en başanlı ılı sırasıyla Ankara, İstanbul ve Eskışehır oldu OSS ham puan bınncısı Ozel Nılufer Lıselen oğrencısı Gökhan Mumcu, ıkıncısı Karşıyaka Anadolu Lısesı oğrencısı Fatma Sıla Kaplan oldu Uçunculuğu ıse üç oğrencı paylaştı • 19. Sayfada ÖSYM hata yaptl OSS puanlan arasında 121 574 ıle 121 313 puan alan ıkı oğrencı arasındakı 0 261 puanlık fark, bu ıkı aday arasında 166 bın adaylık başan sıralaması farkı yarattı OSYM'nın unıversıte adaylannın yerleştırme sonuçlannı açıklaması, adaylan çıleden çıkardı Sonuçlara gore fen alanında okuyan bır öğrencının, sayısal puan turu ıçın hem alanında hem de alanı dışında ıkı kez sıralandığı saptandı • 19. Sayfada Bölgede yağmur sürüyor... Depremzedeler yeni yaşamlanna alışmaya çalışıyor Afet bölgesmdenkaçış> Deprem bölgelennde son bır hafîa ıçınde 621 kışının enkaz altındarı kurtanldığı behrtıldı Yurttaşlar çeşıtlı bölgelerde boşaltılan kamu eğıtım ve dınlenme tesıslenne yerleştınlırken bazılan ıse köyüne goç edıyor. Haber Merkezi - Başbakanlık Knz Yonetım Merkezı'nın depremde yaşa- mmı kaybedenlenn sayısına ılışkın ola- rak verdığı çelışkılı rakamlarla ılgılı tar- üşmasurüyor Depremde ölenlerm sayı- sı şu ana kadar 13 bın 9, yaralananlann sayısı ıse 26 bın 606 olarak açıklanırken bır haftada 621 kışının kurtanlabıldığı belırtıldı Dun oğleden sonra yenıden sağanak yağışın başladığı deprem bölge- sınde yaşayan yurttaşlar ya\aş yavaş gunlük yaşama donuyor Bazı yurttaşlar çeşıtlı bolgelerde boşaltılan kamu eğıtım \e dınlenme tesıslenne yerleştınlırken bazılan ıse köylenne göç edıyor Duz- ce'de hastanede tedavı edılen 3 yaşında- kı depremzedenın kolundan bılezıklen- nı çalmaya çalışan hırsız suçustu yaka- landı Başbakan BüJent Ecevit, Mer- kez'ın daha önce 18 bın olarak bıldırdı- ğı olu sayısmı öncekı gün 12 bıne düşûr- mesıne gerekçe olarak tzmıt Beledıye- sı ndekı bır gorev lmın beledıyenın da- ha fazla yardım almasını sağlamak ama- cıyla yanıltıcı bılgı vermesını gostermış- tı Başbakanlık Knz Yonetım Merke- zı'nden dun yapılan açıklamaya gore depremde olenlenn sayısı 13 bın 40, ya- ralananlann sayısı ıse 26 bın 630 oldu lllerden gelen olu ve yarah sayısı şoyle "Bolu (261 ölu-1146 >aralı), Bursa (246du-2603 yaralı), Eskiy hır (33 oiıi- 98 >aralı). İstanbul (942 olu-4 bm 980 >arab), kocaeh (6 bın 5% olu-8 bın 186 yarah). Sakarv a (2 bın 609 olu-5 bın 84 yaralı), Tekırdağ (35 >aralı), Valo>a (2 bin 350 ölu-4 bin 472 yaralı), Zongul- dak(3ölu-26>^ralı).- W ArkasıSa. 8,Sü. l'de Dost Yunanistan Deniz Kuvvetkri Komutanı Oramiral Safim Derv^oğtu, törenle görevinı Oramiral tlhamı Erdil'e devTetti. Devir-teslim törenine katılan Yunanistan Deniz Kuvvetlen Komutanı Koramıral George İoannıdis fle eşi, Dervişoğlu aiiesine çok samimi davrandılar. toannidis'in eşi bir ara Oramiral Dervişoğru'nu vanakianndan optû. Deprem felakeünden sonra Yunanıstan'ın Turkıye'ye vapOğı vardınüa filizlenen ılişkiler. bayan Ioannıdıs'uı bu öpucuğuyle askeri aianda da kendini gosterdi. (Fotoğraf AA) Kavaklı Kurtaramama öyküsü # Dıpten gelen darbenın üstunden tastamam on gün geçtı Beledıye lojmanlannın tam karşısındakı urkûtucü yıkmtılarda ıkı dev buldozer, ıkı kepce ve bir beton kıncı pusuda beklıvor cöicük Olağanüstü manzaralar # Duvarlara, camlara asılan "Komutan"' ımzalı bıldınlerde salgın hastalığa karşı yapılacaklardan, bınalara gınlmemesıne ve guvenlık konusuna kadar çeşıtlı talımatlar arka arkaya sıralanıyor 7. Sayfada 5. Sayfada Yalova Planlar değiştirildi • 1965 yılında Yalova'nın şehır planlannı hazırlayan Ersen Gürsel, "Bahçeh ve en çok ıkı katlı bınalara ızın veren planlanmız sonradan değıştrnlerek felakete davetıye çıkanldı" dedı MtYASdjOVffm i 6. Sayfada OECD HÜKÜMETIN TUTUMUNDAN MEMNUN U 19. Sayfada AF TASARISI DSP'DE RAHATSIZLIK YARATTI M19. Sayfada MECLİS PÎŞMANL1K TASARISIN1 KABUL ETTl U 19. Sayfada DOUtf» j M*«K GUNCEL Cl IN E\T AHCAYUREK Ecevit İyi Gidiyor, İyi! Garıp tezatlar yaşanıyor Eskı gazetecı olmakla ovunen Başbakan Ecevit, medyaya karşı Gerekçesı ıse haylı ılgınç Medyayı suçlarken, "Şu sırada halkımızın morale buyuk ıhtıyacı vardır Onun ıçın moral bozucu yazı- lardan olabıldığınce kaçınmak gerekır" dıyor Halkın moralının acaba neden ve nasıl bozulduğu- Wk Arkası So.19, Sıi.Vde C L M H U R l Y E T ' İ N K U L T U R H İ Z M E T l SALIGÜNÜ r GOETHE 8UGUN General FAHRI BELEN BÜYÜK TÜRKZAFERİ "Buyuk Turk Zaferı" (Afyon dan Izmıre Kadar; adh tarıhsel çalışmayı ılgıyleokuyacaksınız FAUST Çevıren Yuksel Pazarlaya Dogumunun 250 yılında bır Goethe başvapıtı daha Yazarıyla ozdeşleşmış bır >apıt evrensel bır ınsan ve ınsanlık trajedısı GUNDEM MUSTAFA BALBAY Cumhuriyet 'le birlikte... Depremde İlk Kapatılacak: Medya! Deprem felaketıne sağduyuyla, yurtseverce bakan herkesın uzerınde bırleştığı konu şu Marmara depremi bır mılat olsun1 Buradan alinan dersler artık unutulmasın Bun- dan boyle, beledıye başkanhğı ıçın yarışan kışı "ek M Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog