Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet | tmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yaym Yönetmenr Ürhan Erinç Genel Yaym Koordınatörü Hikmet Çetinkaya 0 Yazıişlen Müdünı tbrahim Yüdız • Sorumlu Müdür Fikret İlkiz Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara # Görsel Yönetmen: Fikret Eser Isühbarat' Cengiz Yıldınm # Ekonomı: Özlem Yüzak • Kultür Handan Şenköken 0 Spor Abdülkadir Yücelman 9 Makaleler Sami Karaören 9 Duzeltme Abdullah Yazıcı 9 Fotograf Erdoğan Köseoğlu 9 Bılgı-Belge Edibe Buğra 9 Yurt Haberlen Mehmet Faraç Yaym Kurulu Ilhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç, Oktay Kurtböke, Hikmet Çetinkaya, Şûkran Soner, tbrabim Yıkİlz. Orfaan Bursah, Mustafa Balbav. Hakan Kan. AnkaraTcmsilcısı: Mustafa Balbay Ataturk Bulvan No: 125, Kat:4, Bakanlıklar-Ankara Tel. 4195020 (7 hat), Faks:4195O2701zmırTemsılcısı SerdarKmk, H.ZiyaBlv 1352 S 2/3Tel: 4411220, Faks 4419117 9 AdanaTemsılcısı. Çetin Yigenoğlu, tnönü Cd 119 S Nol Kat 1, Tel. 363 12 11, Faks 363 12 15 Müessese Mûdûrü: L«û» Akmea • Koordmaör AhnKt Korukın • Muha- sebe Bülent Yener • 1dan: Höseyin Girer* Bılgı-lşkm NagtnlVBügı- sayarSıstcm. Mürüvtt ÇüerSSaUş. FazietKuza MEDYA C: • Yönrtnn Kunılu Başkanı - Genel Müdür Gilbia Erdoran 0 Koordınatör Reha Ifitman A Genel MüdürYardimcısr SevdaÇobu Tel 514 07 53 - 51395 80-513846O«l,Faks:5138463 Yavunlayuı ve Basan: Yenı Gun Haber Ajansı, Basın ve Yayıncıhk A.Ş TüÂocağ Cad. 39/41 Cagaloglu 34334 laanbul PK 246 - Sukecı 34435 lstanbul Td- (0712) 512 05 05 (20 hat) Faks (0/212)513 85 95 www.cumhunyet.com.tr 24AĞUSTOS 1999 îmsak:4.40 Güneş:6.15 Öğle: 13.14 lkindi: 16.57 Akşam: 19.59 Yatsı: 21.27 6. fito gemileri bu kez yardım için geMJ • lstanbul Haber Serviri - Marmara Bölgesı'ndeki birçok yerleşim biriminde etkilı olan depremden sonra yardun çalışmalanna katılmak üzere ABD'nin 6. Filosu'na bağlı 3 gemi îzmit Körfezi'ne geldi. Gemilerde 22 helikopter, 631 hastane yatağı, 6 ameliyat odası, 5 röntgen fılmi odası ve 88 sağlık çalışanı bulunuyor. Gemilerdeki toplam personel sayısı ise 2 bın 100. Gemılerden Kearsarge, Kosova'daki NATO müdahalesi sırasında da görev yapü. Devlet Bakanı Şükrü Sina Gûrel ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Mark Parris, USS Kearsarge'de ortak bır basın toplantısı düzenledi. Gûrel, Türkiye'nin uğradığı felaketten sonra uçak gemilerinin gelişini ABD'nin Türkiye'ye destek elini uzatması şeklinde değerlendirdi. Kastamonu atev alev yanıyor • KASTAMONU (AA) - Batı Karadeniz ve îç Anadolu bölgelen arasuıdaki yeşil kuşak, 5 gündür alev alev yanıyor. 3 helikopter ve çok sayıda iş makinesi ile binlerce kişinın söndûrme çalışmalanna katıldığı yangında, ılk belirlemelere göre toplam 600 hektar alan kül oldu. Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağh Demırcimüezzin, Taşköprü ilçesi Karatepe mevkiinde ve Araç ilçesi Samatlar Işletmesi Aksu Şefliği bölgesinde yangın çıktı. Hanönü, Inebolu, Küre, Daday, Devrekâni, Kastamonu, Taşköprü, Boyabat ve Sinop'tan yangın söndûrme ekipleri ile jandarma olay yerine sevk edildi. Bulgaristan'dan insani yardım • ANKARA (AA)- Bulganstan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada. Türkiye'ye sağlanan yardımlann bir dökümü verilerek, bu çerçevede bugün insani yardım taşıyan iki kamyonun daha Istanbul'a ulaşmasının beklendiği bildırildi. Yardımlar şöyle: " Dokuz kışi ve dört köpekten oluşan bir kurtarma ekıbi, TÜPRAŞ'taki yangın sırasında toplam 33 kişilik personeliyle birlikte dokuz yangın söndûrme aracı, 13 doktordan oluşan iki sağlık ekibi, Bulgaristan Sivil Savunma Birimi'nden, 42 kişi, 15 araç, 3 jeneratörden oluşan beş sıvil savunma ekibi, 45 kişi ve 15 araçtan oluşan 5 ekip, 8 kişiden oluşan kurtarma timı." Telsim'denek kapasiteI Haber Merkezi - Telsim kanal kapasitelerini normal koşullara oranla Adapazan'nda yüzde 75, Kocaeli, Değirmendere, Gölcük, Yalova ve Karamürserde yüzde 70, Bolu'da ise yüzde 30 arttırdı. 5 ayn bölgeye gezici abone destek ekıbi kurulduğu belirtilerek "Bu ekipler ihtiyaç sahiplenne bedelsiz olarak iletişim olanağı sağlayacak, pratik hat kredi yükleme kartı dağıtacak ve bölgede-gerekli tüm abonelik hizmetlerini vereceklerdir" denildi. AEJ'den destek • ANKARA (AA) - Avrupa Gazeteciler Birliğı (AEJ) Uluslararası Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Tılıç, 25 ülkeden 2.500 kadar gazeteciyi bünyesinde banndıran AEJ'nin şubelerini, gazetecileri Tûrkıye'de yaşanan deprem nedeniyle duyarlı ohnaya ve kamuoyunu Türk halkı ile dayanışmaya özendirmeye çağırdığuıı bildirdi. AEJ, yardımlann 10-15 Eylül'de Almanya'da toplanacak yardımlann kongre sırasında Tûrk meslektaşlanyla ulaştınlacağını açıİdadı. ABD Jeoloji Bilimleri Dairesi'nden Dr. Holzer saptanan deprem şiddetlerinin farklı olabileceğini söyledi 4 Artçı deprem süresi önemli9 • 'Kandilli tarafindan açıklanan 6.7'nin, depremin süresi baz alınarak hesaplanan değer olduğunu söyleyen Jeoloji mûhendisi Dr. Thomas Holzer, 'USGS tarafindan hesaplanan değer ise kendi kayıtlanndan bakarak yüzey dalgalan yardımıyla bulunan 7.8'lik büyüklüktür' dedi. İSTANBUIVKADIKÖY(AA)-Amerika Bir- leşik Devletlen Jeoloji Bilimleri Dairesi'nden Jeoloji Mûhendisi Dr. Ttaomes L. Holzer. kay- dedilen deprem şiddetlerinin farklı olabileceği- ni belirtti. Dr. Holzer, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesı ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuş- mada, deprem büyüklüğünün 5 değışık şekilde hesaplanabıldığinı ifade ederek. bunun üçünün sismık dalgalar kullanılarak, bırinın depremin uzunluğuna göre, diğerinın ise deprem sırasın- da yerin ne kadar yer değiştırdığı bılgisi doğ- rultusunda hesaplandığını kaydetti. 6 şiddetinden küçük depremlerde bırbınne çok yakın değerlerde hesaplamalar yapıldığını ve depremin büyümesiyle venlen değerler ara- sında farklılıklann ortaya çıkabıleceğıni vurgu- layan Dr Holzer. şöyle konuştu: "Merkezüssü Kocaeti olan depremde 6.7'den 7.8'e kadar de- ğisen aralıkta değerler gelmiştir. Kandilli tara- findan açıklanan 6.7, depremin süresi baz alına- rak hesaplanan değerdir. ABD Jeoloji Dairesi (USGS) tarafindan açıklanan değer kendi ka- yıtlanndan bakarak yüze> dalgalan >ardımı\- la bulduklan IM'tikbüyüklüktür. Arazi gözlem- lerineda>anılarak bulunan büyüklük ise hesap- lanması biraz daha zaman alan bü> üklüktür. O da bizim 7.4 olarak >erdiğimiz deprem büyük- lüğüdür. Eğer sismik aletler bir deprem bölge- sinin çok yakınında bulunursa bu büyük hare- ket sırasında aletler çok büyük kayıoar kaydet- tilderi için, hareket kavıt dtşı çıkabuir." USGS'nin deprem aletlerinin dünyanın bir- çok yerine yerleştirildiğme dikkat çeken Dr. Holzer, deprem sonrasında deprem bölgesinden uzak olduklan için bir deprem dalgasının tüm hareketlerinı ancak orada tutuhnuş kayıtlarda gö- • Holzer, "esas kritik olan, depremden sonraki artçı şok süresidir. Çünkü bu süre içinde kuvvetli artçı şoklar beklenebilir ve bu da zaten ana şok sırasında oluşmuş hasarlı evlerin tamir edilecek zaman olmadığı için tekrar hasar görmelerine sebep olabilir" diye konuştu. rebildiklerinı, bu nedenle de deprem büyüklük- lerini sismik dalgalann özelliklerini kullanarak belirlediklerini söyledi. Toplantıda konuşan BÜ Deprem Mühendis- liği Anabılim Dalı öğretim üyesi Dr. Eser Du- nıkal da depreme neden olan Kuzey Anadolu fay hattının, Doğu Anadolu'dan başlayarak Mar- mara Denizi'ne doğru kaydığını ve ardından Yunanistan'a doğru devam ettiğini, bu fay zo- nunun Sapanca-lzmit civannda üç kola aynldı- ğını söyledi. Birinci kolun Marmara Denizi'ne girerek Te- • Dr. Eser Durukal depreme neden olan Kuzey Anadolu fay hattı hakkında bilgi verdi. Hattın Doğu Anadolu'dan başlayarak Marmara Denizi'ne doğru kaydığını ve ardından Yunanistan'a doğru devam ettiğini, bu fay hattının Sapanca-lzmit civannda üç kola aynldığını söyledi. hatti, 1939'dan beri deprem uzmanlarumı çok ilgisini çeken bir davranış biçimi gösteriyor. 1939'dan beridepreınierin fvy yolu boyunca0er- lediğiıü görüyoruz. lik deprem 1939'da otınuş- tur. Sonra 1942,1944,1957 ve 1%7'deolmustur. 1992'de ise Kuzey Anadolu fay hattuun doğu ucundaki Erzincan'dabir depremolmustur.Ba- a bilim adamlan, bu hareketin babya doğru ha- reketinin btrüğini söyleyerek, Erzincan depremi- nin yeni bir hareketin başlangıa oiacağı yohın- da varsayımlarda bulunmuşlardır. En son Izmit yöresindeki deprem, bu hareketin babya doğru devam ettiğini göstennektedir." Dr. Thomes L. Holzer, toplantıda daha son- ra basın mensuplannın sorulannı yanıtladı. Depremden sonra artçı şok aktıvitelerinden han- gisinin daha tehlikeli olduğu sorusunu Dr. Hol- zer, şöyle yanıtladı: " Esas kritikotan,depremden sonraki artçışok süresidir.Çünkü bu süreiçindekuvvetliartçı şok- lar beklenebilir ve bu da zaten ana şok sırasın- da oluşmuş hasarlı evlerin tamiredflecekzama- nı olmadığı için tekrar hasar görmelerine sebep olabilir. Bu açıdan esas riskli olan, büyük dep- renuerden sonraki zamanlardır. Deprem akti- vitesi büyük depremden önce çok nadir olarak var olan bir şeydir. Depremden sonra ne kadar vakit geçerse o kadar büyük artçı şoklar bekle- me ihtimalimiz azahnakta, dolayısıyla risk ya- vaş >'avaş yok olmaktadır." Depremin volkanik kaynaklı olup olamaya- cağı yönündeki soru üzenne ise Dr. Holzer, vol- kanik depremlerde levhanın hareketinın söz ko- nusu olduğunu ve bunun birçok küçük sarsın- tıya yol açtığını belirterek, "Bu, olamavacak kadar nadir bir otaydır. Volkanik kavnaklı dep- remlerde bambaşka olajlar olur. Şuanda vol- kanik tarzda deprenüer kaydetmiyoruz" dedi. kirdağ'ın güneyinden Saros Körfezi'ne, ikinci kolun Izmit'ten Gemlik'e aynlarak Çanakka- le'den Ege Denizi'ne kadar devam ettiğini, üçün- cü kolun da Izmit Körfezi'nın güneyinden Ed- remit Körfezi'ne uzandığını kaydeden Dr. Du- rukal, şöyle devam ettı: "Kuzey Anadolu fay Deprem hakkında(yğtvnmekistediğinizsımd • Dünyada kaydedilen magnitüdü en büyük deprem hangisidir? 1900 den bu yana kaydedilen magnitüdü en büyük deprem, 22 Mayıs 1960'ta Şili'de ol- muştur. 5000 kişi yaşammı yitirmiştir.(magnı- tüd 9.5 Mw). • Yeryuznndeenazsallanankıta hangisidir? Depremi en az olan kıta Antartika'dır. • Magnitüd \e şiddet arasındaki fark nedir? Magnıtüd depremin kaynagından açığa çı- kan enerjinin bir ölçüsü; şiddet ise depremin yapılar ve insanlar üzerindeki etkılennın bir öl- çüsüdür. • Depremin magnitüdü nedir? Depremin magnitüdü. belli bir zaman dili- minde kaydedilen sismogram üzerindeki dep- rem dalgalannın genliğınin logaritması olarak tanımlanır. • Depremin şiddeti nedir? Depremin yeryüzundeki etkileri depremin şid- deti olarak tanımlanır. Şiddetin ölçüsü, insan- lann deprem sırasında uykudan uyanmalan, mo- bilyalann hareket etmesi, bacalann yıkılması, toplam hasar gibi çeşitli kıstaslar göz önüne alı- narak yapılır. Şiddeti tammlamak için birçok ölçek geliştirilmiştir. Bunlardan en yaygın ola- rak kullanılanı Değiştirflmiş Mercalli Şiddet Ötçeğidir (Modıfıed Mercalli- MM Intensity Scâle). Bu ölçek, Romen rakamlan ile belir- lenen 12 dûzeyden oluşur.Hiçbir matematik- sel temeh' ohnayıp bütünü ile gözlemsel bilgi- lere dayanır. • Rkhter ölçegi nerede satihr? Satılmaz. Richter ölçegi bir alet değildir, deprcmrn magmtüdünü tanımlayan matematik- sel bir formüldür • Artçı Deprem (Aftersbock) nedir? Ana depremi izleyen daha küçük sarsıntılar dizisidir. • Artçı Depremler(Aftershocldar) ne kadar süre ik devam eder? Belli bir süresi yoktur, 1 ay da olabilir 2 yıl da... i • Fay nedir? Yerkabuğunu oluşturan kayaçlann bir yü- zey boyunca kınlması ve oluşan iki parçanm birbirine göre göreceli olarak yer değiştirme- sidir. • Kuzey Anadolu Fay Hatti nedir? Doğu'da Karlıova ile Batı'da Mudurnu va- dısı arasında doğu-batı doğrultusunda bır yay gibi uzanır. Dünyanın en aktif ve en önemli kı- nk hatlan arasında yer alan Kuzey Anadolu fay zonunun uzunluğu yak- laşık 1200 km'dir, geniş- hğiıse lOOmilelOkm arasında değışır. • Depremolan her yer- de fay var mıdır? Eğer yoksa bıle yeni bir tane oluşmuştur. • PveS dalgası nedir? P dalgası: Kayıtçıla- ra ılk ulaşan deprem dal- gasıdır. Hızı kabuğun ya- pısına göre 1.5 ile 8 km/sn arasında değişir. Tanecık hareketleri yayılma doğ- rultusundadır (boyuna dalga). Yıkım etkisi dü- şüktür. S dalgası: Kayıtçılara ikincıl olarak uluşan dep- rem dalgasıdır. Hızı P dal- gası hızının yüzde 60'ile yüzde 70'i arasında deği- şir. Tanecık hareketleri yayılma doğrultusuna dik ya da çaprazdır (enine dalga). Yıkım etkisi yüksektır. • Sm Etkisi (Liquefaction) nedir? Kum-kil gıbı gevşek malzemeden oluşan karmanlann deprem sırasında sıvılann çalka- lanmasına benzer bir özellik göstermesidir. • Aletledeprem ölçümü ilk kez ne zaman ya- pılıruşür: İlk sismoskop M.S. 132 yılında Çinli filo- zof ChangHeng tarafindan icat edilmiştir. Bu aygıt ayaklı bir vazo üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş 8 tane ejderha başı ile vazonun ayağı üzerine yerleştirilmiş 8 tane kurbağadan oluşur. Kurbağalann açık olan ağızlan ejder- halara doğru dönüktür. Deprem sırasında ej- derlerden bazılan ağızlanndaki bilyeyi kurba- ğalann agzma düşürür. Hangi ejderin bilyesi 20. yüzyılın en fazla can alan depremleri .1923 Japonya 140.000 1934 HMteiNepal ,10,700 '1935 Nıkaragua 10.000 ÖU ŞK 1976 t 3D -000 Guatemala 1939 23.000 - Ş* •• 28.000 1974 10.000 20.000 1985 j Meksüca î 1970 5.000-35.000 l Penı 1976 242.000 7oaooo düşmüşse sarsınnnın doğrultusu o yöndedir. Ale- rin kendi bulunduğu yerde hissedilemeyen yak- laşık 750 km. uzaklıklardakı depremleri algı- layabildiği söylenmektedir. Aletin gövdesini oluşturan vazonun içerisinde ne tür bir dûze- nek olduğu bilinmemektedir. Bu konudaki en yaygın görüş, vazo içerisinde çok duyarlı bir sarkaçm yer aldığıdır. • Deprem nerekrde oluşur? Deprem herhangi yerde ve herhangi bir za- manda oluşabilır. Genel olarak depremlerin kabuğu oiuşturan levhalann sınırlannda oluş- ruğu söylenebılir. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandığı göz- lenmiştir ve bu kesimler hep levha sınırlandır. Depremlenn yoğun olarak gözlendiği bölge- leryeryüzünde üç ana ku- şak oluşturur. 1. Kuşak(Pasifik Dep- rem Kuşağı): Şıli'den kiı- zeye doğru Güney Ame- rika kıyılan, Orta Ame- rika, Meksika, ABD'nin ban kıyılan ve Alaska'nın güneyinden Aleutıan Adalan, Japonya, Fili- pinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adalan ve Yeni Zelanda'yı içıne alan en büyük deprem kuşağıdır Yeryüzundeki büyük dep- remlerin yüzde81'i bu kuşak üzerinde gerçek- leşır. 2.Kuşak(Alpine):En- donezya'dan (Java-Su- matra) başlayıp Himala- yalar ve Akdeniz üzerin- den Atlantik Okyanu- su'na ulaşan kuşaktır. Yeryüzundeki büyük dep- remlerin yüzde 17'sibu kuşakta oluşur. 3. Kuşak (Atlantik): Bu kuşak Atlantik Okyanusu ortasında yer alan le\ha sının (Atlantik Okyanus Sırtı) boyunca uzanır. • Deprem başladı, ne yapmalryım? 1. Sakınolun. 2. Içerdeyseniz, masa ve benzeri sağlam bir koruyucunun altına girin, başımzı saklayın ve hareket etmeyin. Pencerelerden ve cam eşya- lardan uzak durun. 3. Dısardaysanız, binalardan, ağaçlardan,te- lefon ve elektrik direklerinden uzak durun. 4. Araçtaysanız, üst veya alt geçitlerden uzaklaşın, açık bir alanda durun ve aracınız- dan çıkmayın. • Depremden hemen sonra yapdması gere- ken en önemli şeyler nderdir? 1. Kendinizin ve bulundugunuz yerdekile- rin yaralanıp yaralanmadıklannı kontrol edin ve gereken ilk yardımı yapm. 2. Ayakkabılannızı giyin. 3. Bulundugunuz yerin emniyetli olup olma- dığını kontrol edin. Gaz, su ve elektrikle çalı- şan her şeyi kapatın; bulundugunuz yapının hasannı (baca yıkılmalan, duvar çatlaİdan ve temeldeki hasarlan) kontrol edin ve artçı sar- sıntılardan etkilenip etkilenmeyeceği konu- sunda belirlemelerde bulunun. 4. Çevreye dağılan malzemeleri toplayın. 5. Radyonuzuaçuı. Yetkilüerin, hayati önem taşıyan, uyan ve açıklamalanna aynen uyun. 6. Acil durumlar dışında telefonunuzu kul- lanmaym. • Türkiye'de kaydedilen en büyük deprem hangisidir. Aletsel dönemde ülkemizde kaydedilen en büyük deprem 26 Aralık 1939'da Erzincan'da olmuştur. Geceyansı olan depremde yaklaşık 33.000 kişi öhnüştür. • Magnnüdlerine göre 1 yıMa tüm dünyada kaç tane deprem olmaktadır? Tuım ÇokÇokŞıdddlı(Greal) ÇokŞıddetli(Mator) Şıddetlı (Strong) OnaŞıddene(Moderate) Hafif(Ught) ÇokHafif(Mın.) ÇokÇokHafif (VeryMinor) Mıgnitid 8 veûstû 7-7 9 W.9 5-5.9 4-4.9 3-3.9 3veato YdhkOrUütıu 1 18 120 800 6.200 (tıhmıni) 49 OOO(tahmını) Magnıtüd 2-3. günde yaklaşık 1.000 Magnıtüd 1-2' günde yaklaşık 8.000 IŞILÖZGENTÜRK Meleklerimden bin 15 günlük bir kız ço- cuğunu emziriyordu. 0,15 günlük kız çocu- ğu, o minik bebek, onu bulduklannda yolun kenannda öylece duruyordu. Az ötesındeki göçüğün altında annesi, kardeşleri ölüm uy- kusundaydılar. O küçük kız çocuğunu bulan- lar onu hemen hastaneye götürmek ıstediler. tşte o zaman meleklerimden bıri, yüzünde par- lak bir ışık, gülümseyerek geldi ve küçük kı- zı kucakladı. Kendi çocuğu hâlâ süt emiyordu ve o me- melerinde tüm çocuklara yetecek kadar süt olduğunu hissediyordu. Yüreği sevgi dola kü- çük kızı bağrına bastı, memesıni kızın küçük ağzına dayadı, onun sütannesi oldu. O küçük kız çocuğu o andan itibaren o meleğın, o ai- lenin en küçük ferdi oldu Bütün bunlar Gölcük cehenneminde oldu. Ötekı meleğım sadece benım değil bütün dostlannın, hastalannın ve komşulannın me- leğiydi. AMATEM'de uyuşturucu bağımlısı gencecik çocuklar knzi onun güzel sesini dinleyerek atlatırlardı, alkol bağımlılan izin alıp kente çıkhklannda Meral hemşirenin bir anne gibi onlan şefkatle azarlayacağını dü- şünür, alkolden uzak dururlardı. Meral hemşire de onlaratemiz olduklan için birbirinden güzel türküler, şarkılar söyleye- rek teşekkür ederdı. Bu Meral hemşire, bu tnelek kadın en güzel şarkısını, Avcılar'da göçük altında 8 saat beklerken söyledi. O korkunç ses duyulduğunda yattığı yerden fır- lamış, iki yaşındakj küçük kızının bulundu- ğu odaya geçmiş ve küçük kızı kucaklay ıp dı- Mele/deti GördümL şan çıkmak istemışti. Olmadı, bına olanca gücüy le üstlenne çöktü ve Meral hemşire kı- zının üstüne kapanıp o cehennem saniyele- nnin geçmesını bekledi. Ses sona erip orta- lık biraz yatıştığında Meral hemşire ilkönce her şeyden habersiz ona gülümseyen küçük kızının gözlerini gördü. Sonra elinın kanadı- ğını hıssetti ve ayaklanndaki baskıyı duydu. Ayaklan bir kolonun altında kalmıştı Kıpır- dayamıyordu. Elini sürekli >-ukan doğru tut- mak zorundaydı, çünkü kanıyordu ve küçük kız gülümseyerek ona bakıyordu. tşte o zaman o da gülümsedi ve çocuklu- ğundasöylediğıbırçocukşarkısını kızının ku- lağına fısıldamaya başladı: Mini minı bir kuş donmuştu Pencereye konmuştu Aldım onun içen Cik cik ötsün diye Pır pır ederken canlandı Ellerim bak boş kaldı. Meral hemşire, o gün belki binkezaynı şar- kıyı söyledi ve iki yaşındaki küçük kıa an- nesine bakıp durdu. Bu arada dışanda Meral hemşirenin meslektaşlan, dostlan; en önem- hsi alkolü. uyuşturucuyu bırakmış hastalan bir araya gelmiş, elleriyle küçük kız ve an- neye yetişmek için toprağı kazmaya başlamış- lardı. Bir an, şarkının arasında Meral hemşi- re en çok azarladığı uyuşturucu bağımlısı genç hastasının sesini duydu. Işte o zaman şar- kıyı daha yüksek sesle söylemeye başladı ve bir yerlerden iki taş parçası eline geçirip, ka- namasına rağmen taşlan birbirine vurmaya başladı. Ses dışandan duyulmuştu, toprağı elleriyle kazanlar, o andan itibaren hiç dur- madılarve sekiz saat sonra Meral hemşire ve küçük kızı göçük altından çıkanldı. Meral hemşire dısan çıkıp sedyeye konulduğunda hâlâ 'mini mini bir kuş donmuştu' diye ço- cukluk şarkısını mınldanıyordu. Bütün bu olanlar Avcılar cehenneminde oldu. Melek- lerimden bin yazıyla uğraşırdı. Yaşamı bo- yunca her şeyi sorgulamış, yaşamın anlamı- nı bulmaya çalışmıştı. O yaz halalan ve ba- baannesiyle çok sevdikleri, aile bağlan olan Değümendere'yegitmişlerdi. O Değirmen- dere'nin tahta heykellerine, uluçınarlannavur- gundu ve çoktandır yazmaya başladığı ken- di romanına oradadevam etmeyi düşünüyor- du. O gece deniz onu yattığı otel yatağından usulca aldı ve kendi deniz meleklerinin arasına kattı. Adı Nesrin Arman'dı. Bir delı, bır güzel ınsandı. ısoz50@ hotmail.com DÜRMU? OTURMUŞ SAĞUK RAKANl e-posta : tan @ prizma. net tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog