Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 AĞUSTOS 1999 SALI 16 TELEVİZYON GüNÜN FîLMLERİ Gökçe Çiçek 16.00 Show TV Duygusal /7J\ '9. Yüzyılda Anadolu'da göçebelikten yer- y£J leşik düzene geçmek izteyen bir yörük aşire- tindeki iki gencin aşk öyküsü. Lütfı Ö. Akad'ın yönettiği filmde, Hülya Koçyiğit, Serdar Gökhan, TuncerNecmioğlu, Kâmuran Usluergibi oyuncu- lar yeralıyor( 1972). Ktimanjaro'nun Kaıian 16.20 atv Dram /TS (The Snows of Kilimanjaro) - Afrika'da av- \Z/ cılık yaparak zaman geçiren Amerikalı bir yazar, yaralanınca, ölümûn yaklaştiğını görerek, geçmişiyle hesaplaşmaya girişir ve arayış içinde geçen ömrüne bir anlam vermeye çalışır. Yön: Henry King. Oyn: Gregory Peck. Susan Hayward, Ava Gardner (1952 ABD, 117 dk). Hazal 18.10 atv Dram Doğu Anadolu'nun dağ köyünde, gelenekle- re göre küçûk bir çocukla evlendirilen genç bir köylü kızının yasak aşk öyküsü. Yön: Ali Öz- gentürk. Oyn: Türkân Şoray, Tala Bulut, Meral Çe- tinkaya, Harun Yeşilyurt (1979). Yumurcak-. 20.15 Kanal 6 Dram Taksi şoförü babasının. bir kadınla beraber ya- şamaya başlamasıyla birlikte aile yaşantısı alt üst olan Yumurcak, ailesini yeniden bir araya toplamaya çalışır. Türker tnanoğlu4nun yönetti- ği filmde, llker Inanoğlu, Filiz Akın ve Cüneyt Ar- kın rol alıyor. 20.30/TGRT/Rakip... Ayrıntı yanda Güneşin Karanlık™ 20.45 BRT Dram (Dark Side of the Sun) - Cildi güneş ışığına duyarlı bir gencin, bir ilaç sayesinde gün ışı- ğında yaşadığı üç gün ve bu arada yaşadığı aşkın öyküsünde, Brad Pitt, Guy Boyd, Cheryl Pollak oynuyor. Yön: Bozidar Nikslic. Kusursuz Silah 20.50 Kanal D Macera (The Perfect Weapon) - Kılavuzu ve hoca- sı olan Kim'in öldürülmesi üzerine evine ge- ri dönen karate ustası Jeff Sanders, cinayetin so- rumlulannın bir yeraltı suc örgütü olduğunu an- lar. Yön: Mark DiSalle. Oyn: JefFSpeakman. John Dye, Mako, James Hong (1991 ABD, 112 dk). Hızfa Casus- 21.00 Bravo! Macera /7N (I Spy Return) - Alexander Scott ve Kelly v i ' Robinson işlerinde çok başanlı olan iki ABD'li ajandır. Bir süre önce görevini bırakmış olan Scott. kızının eski ortağının tavsiyeleriyle gizli ajan ol- maya karar vermesi üzerine onu korumak için tek- rar işine döner. Yön: Jerry London. Oyn: Robert Culp, Bill Cosby, George Nevvbom. Sallı Rıc- hardson. Hızh Ateş 21.30 Show TV Macera (R»pid Fire) - Mafya ile Çinli bir uyuşturu- cu kralı arasındaki hesaplaşmaya tanık olan Jake, kaçmayı başanr. Ancak bu kez de FBI'ın eli- ne düşer... Yön: Dwight H. Little. Oyn: Brandon Lee, Powers Boothe, Nick Mancuso (1992 ABD, 95 dk). 21. Aynrrtı yanda Ayn YoUar 21.30 ctv Macera (Shamwari) - Khumalo, cesaret ödülü almış birpolistir. YarduncısıdedektifSpenceT'labir- likte beyaz bir kadın ve kızının ölümünü araştır- mak üzere çağınlır. Öldürülen kadın Bill Mat- hews isimli bir silah uzmanının kansıdır. Yön: Clive Harding. Oyn: Ian Yule, Ken Gampu. Acemi Dedektif 22.00 Interstar Macera (Cops and Robbersons) - Muhasebeci Nor- man Roberson, televizyonda izlemiş olduğu polis hikayelerine oldukça meraklı olduğundan polisler ve hırsızlann bulunduğu bir TV dizisin- de oynamayı çok istemektedir. Yön: Michael Ritc- hie. Oyn: Chevy Chase, Jack Palance. Lider 22.00 Kanal E Macera (Leading Man) - Başanlı bir oyun yazan olan Felix Webb, yeni bir senaryo üzerinde çalışmaktadır. Evli olan Felix, güzel ve yetenek- li oyuncu Hillary'e aşıktır. Fakat, oyunun yönet- meni Humphrey, Hollywood yıldızı Robin Gran- ge'e rol verince Felix'in hayatı bir anda kanşır... Yön: John Duigan. Oyn: Jon Bon Jovi. Anna Ga- liena, Lambert NVilson (1997 Ingiltere, 100 dk). Efsanevi Silahşörier 22.15 atv Macera /Oı (Musketeers Forever) - Arkadaşlıklan eski- ' O ' ye dayanan üç orta yaşlı adam, aralanndan bi- rinin önerisiyle yeniden bir araya gelirler. Amaç, eski günlerdeki gibi bir üçlü oluşturmak, kanun- suzlara karşı savaşmaktır. Yön: Georges Chamc- houm. Oyn: Michael Dudikoff, Sylvie Varakine, Lee Majors, Martin Neufeld. Kırrnıa tzler 00.15 TRT 1 Polisiye /fN (Traces of Red) - Polis Jack, bir tele kız ci- vü' nayetini soruştururken beraber olduğu Mor- gan'ın daöldürüldüğünüöğrenir. Yönetmen: Andy Wolk. Oyuncular: James Belushi. Lorraine Brac- co (1992 ABD, 105 dk). Yabancı izleyin Orta Değmez O RADYO CUMHURİYET'TE BUGÜN G \ RADVO I) Cumhuriyeî /1O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba 08.00 Sesli Ga- zete (Mustafa Balbay, Ümit Zileli, Altan Aşar) 10.05 Çağdaş Insan (Türkân Saylan) 12.05 Radyo Akademisi (Yu- sufZiyaAy) 13.30 Pop Klasik 14.05 Kent ve Yaşam Saati (Oktay Ekinci) 15.05 Türkü Dostlan (Melih Duygu- +Saat 13.00te ve 18.00'de 'Ana Haber", her saat başı da haberteryayına girecektir... •10.05 Çağdaş Insan: Jeolog Doç. Dr. Şük- rü Ersoy'un konuk olduğu yapımda 'Dep- rem, insan ve sivil toplum' konusu ele alı- nıyor. •12.05 Radyo Akademisi: 'Avrupa Birliği eğitim programı SOCRATES'in konu edi- leceği yapıma, Avrupa Öğrencileri Genel Fo- rumu Temsilcisi ve Araştırma Görevlisi Alper Akyüz konuk oluyor. lu) 16.05 Pozitif (lclal Aydın) ia30Günün Yo- rumu (Hikmet Çetinka- ya) ia35Tangonun Öy- küsü 19.30 Ozlem Rıh- tımı (Reha Altıntaş) 21.00AlaturkaSevda- lar (Aylin Şengün) 22.00 Gerçek Düşler 00.15 Asu Maralman'la Ran- devu - Tekrar 02.00 Ge- cenin Yolcusu (Reha Al- tıntaş). Tel: 0 212 513 80 06 Faks:0 212 513 77 19 TRT2 21.20 Uluslararası spor kuralları TV' Servisi - Hafta içi her ak- şam farklı konu ve sunucularla ekrana gelen "Birebir" prog- ramının bu bölümünün başlığı "Spor". Turgay Renkli- kurt"un sunduğu programa, es- ki Uluslararası Futbol Hakemi Doğan Babacan konuk oiuyor. Programda. "Uluslararası spor kuralları ve uygulamaları" üzerine sohbet ediliyor. Kanal D 22.10 Kaçak yapılar tartışılıyor TV Servisi - Uğur Dündar ve ekibinin hazırlayıp sundu- ğu "Arena", 10 binden fazla insanın ölümüne neden olan Gölcük depremi nedeniyle özel bir bölümle ekrana geliyor. Can- lı programda, kaçak yapılaşma ve arazi mafyasına karşı savaş açan fçişleri Bakanı Saadettin Tantan ile Eskişehir Büyükşe- hir Beledıye Başkanı Prof. Dr. Y'ılmaz Büyükerşen, Uğur Dündar'ın sorulannı yanıtlaya- caklar. Kanal D 23.15 Uğur Dündar 'Açık Adres'te TV Servisi - Medya, müzik, sinema. tiyatro ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yaşamöy- külerini konu alan belgesel ya- pım "Açık Adres" ilk bölü- müyle ekrana geliyor. Yönet- menliğini Ruhi Karadağın üst- lendiği programın sunucusu De- met Söz Kurt. Yapımın bu ak- şamki konuğu ise gazeteci Uğur Dündar. İnterstar 24.00 Kızılay'ın çalışmalan TV Servisi- "SözHakkı"nı Orhan Uğuroğlu sunuyor. Tür- kiye Kızılay Demeği Genel Baş- kanvekili Dr. Ertan Gönen. Türkiye Müteahhitleri Biriiği Başkanvekili Nihat Özdemir. .<\nkara lnşaat Müteahhitleri Der- neği Başkanı Yakup Ali Aydın ve Erzincan Valisi Recep Yazı- cıoğlu'nun katıldığı yapımda, Kızılay'ın depremdeki çalışma- lan ele alınıyor. atv 02.25 Cilalı tbo'nun yaşamöyküsü TV Servisi - Belgesel prog- ram "Bir Yudum tnsan"ın bu akşam ekrana gelecek olan tek- rar bölümünde. "Cilalı Ibo" filmlerinin unutulmaz oyuncu- su Feridun Karakaya'nın ya- şamöyküsü anlatılıyor. Nebil Özgentûrk'ün hazırlayip sundu- ğu programda, sanatçının ilginç anılanna ve sinema yaşamma yer veriliyor. Iki gazetecinin yaşadığı gerçek bir olaydan beyazperdeye uyarlama Rakip âşıklann çatışması CL'MHUR CANBAZOĞLU U> kusuzlugun pençesine düşen Ke- vin Vallıck (Keaton) bir gece New Mexico'da ilaç almak amacıyla gir- diği eczanede kendisi gibi uykusuz- luk çeken Julia Mann'le (Davis) kar- şılaşırve ilk görüştü birbirlerine âşık olurlar. Ancak kısa süre sonra kavga etmeye başlarlar, üstüne üstlük ikisi de rakip senatörlerin kazanması için çahşmaktadırlar. Bundan sonra her- şey aşk ya da polirikanın ağır basma- sıyla şekillenecektir... Clinton yanlısı Marv Matalin ile Cumhunyetçi James Carville adla- nndaki iki gazetecinin yaşadığı ger- çek bir öyküden yararlanarak yazıl- mış senaryoyla yönetmen Ron Under- vvood, Hovvard Havvks'ın 4O'lı yıl- larda romantik ve düşman âşıklar üze- rine yaptıklannı taklit etmiş. Sonuç- ta ortaya iki yetenekli oyuncunun ye- terince kullanılmadığı "zararsız", vasat bir fılm çıkmış. Bizce fılmin Havvks'ın çizgisine getirdiği tek artı değer 1990'lann hız- lı ritmi. Senaryonun, 1992 seçimle- rinde Bush'la Clinton'ın tanıtım ça- lışmalannda yer alan iki gazetecinin serüvenini tıpa tıp anlatmasına karşın, Geena Davis'in kocası olan yapımcı Renny Harlin fılmin 1989'da yazıl- dığını ve beş yıl rafta bekletildiğini açıklamıştı. Masumiyetini çoktan yitirmiş bir cgr TGRT 20.30 Rakip Âşıklar - Speechless / Yö- netmen: Ron Underwood / Se- naryo: Robert King / Görüntü: Don Paterman / Oyuncular: Michael Keaton, Geena Davis, Christopher Reeve, Bonnie Bedelia, Emia Hudson, Char- tes Martin Smith, Gaillard Sar- tain, Ray Baker/1994 ABD ya- pımı, 98 dakika. Amerika'da insanlann ne derece ken- dilerini sevdiklerini, egoizmlerinin ulaştığı noktayı göstermesi açısından dikkat çekici sahnelerde var "Rakip Âşıklar "da. Attilâ İlhan'ın eski eşi Biket llhan tarafından çekilen filmde, yük gemisinde çalışan kamarot bir gencin öyküsü anlatılıyor. Âttilâ İlhan, içkili Beyoğlu gecelerinin büyüsünü çağrıştıran bu yapıtında, gerçeklerden kopmadan diişünü kurduğu bir olavla birlikte kendi özgün dün\asını anlativor. Attilâ llhan 'ın romanından CINE5 21.30 TURHAN GURKAN Sokaktaki Adam /Yönetmen: Biket ilhan / Senaryo: At- tilâ llhan, Ülkü Karaos- manoğlu / Yapıt: Attilâ ll- han / Görüntü: Colin Mo- uinier / Müzik: Anatolia / Oyuncular: Metin Belgin, Şuna Yıldızoğlu, Selda Özer, Ali Sürmeli, Musta- fa Avkıran, Süeda Can, Erdoğan Seren, Ayton Sert, Civan Canova, Er- kan Can, Tunca Yönder, Oktay Korunan, Erdal To- sun, Cemal Ünlü / 1995, Sinevizyon Film yapımı. 1950'lerin Istanbul'unda arkadaşıyla yük gemilerinde kamarot olarak çalışan bir gencin, bir hayat kadınıyla ilışkileri- nın ve polisle çatışmasının öyküsü. Atti- lâ İlhan ın 1953'te yazdığı ilk romanı "Sokaktaki Adam"da neyı istemediği- ni bilen, ancak ne istediğini bilmeyen ay- dın bir gemicinin yaşadığı oldukça garip bir serüven anlatılıyor. Attilâ llhan ve Ulkü Karaosmanoğ- lu'nun senaryolaştırdığı filmin yönetme- ni, yazann eski eşi Biket llhan, sinema için düşünülmüş kitaptan özgün bir dram çıkarmış. 1940 kuşağından Attilâ tlhan. 45 yıl öncesi gençlik yıllannda "Sisler Bulvan" ve "Yalnızlar Rıhtımı" döne- minin nostaljisini. içkili Beyoğlu gecele- rinin büyüsünü çağnştıran bu yapıtında, gerçeklerden kopmadan düşünü kurduğu bir olayla birlikte kendi özgün dünyasını anlatıyor. Suna Yıldızoğlu, Mustafa Av- kıran, Ali Sürmeli, Söeda Can çeşitli fes- tivallerde ödüller kazandı. 1950'lerin başında Güzel Sanatlar Aka- demisi'nde öğrenimini bırakıp biryük ge- misinde kamarotluk yapan Hasan, arka- daşı Yakup'la kaçak kürk getirip satmak- tadır. Bulaştığı kaçakçılık işinde yandaşlan tutuklanan Hasan. çocuklu aşkı Ayhan'la hayat kadını olarak karşılaşır. Musevi kürkçü Leon'un metresi olup, kaçakçı- larla işbirliği yapan Meryem'le tutkulu bir ilişkiye giren Hasan, bir gece ihbar sonucu çembere alındığı Tophane'de po- lislerle çatışmaya girer. Dayanıklı yapılar TV Servisi - Nuri Çolakoğlu'nun hazırlayıp sunduğu "Enine Boyuna" deprem nedeniyle özel bir bölümle ekrana geliyor. Programın bu bölümünde, içinde yaşadığımız binalar ele alınacak. Canlı olarak yayımlanacak olan programda, önde gelen inşaat firmalannın temsilcileri, depereme dayanıklı binalann nasıl olması gerektiği ve bundan sonra yapılması gerekenler hakkında bilgi verecekler. • XTV, 21.05 'Bosna' türküleri T\ T Servisi - Bercis Akgönenç ve Gamze Tuna'nın birlikte sunduklan "Müzik Mozaik" programında bu hafta Bosna ve makedonya türkülerine yer veriliyor. Türkülerin Türkçe anlatımlanna da yer verilen programda, gerçek savaş görüntüleri de ekrana geliyor. Program, Saraybosnalı Goran Bregovic'in müziğiyle yapılan "Akrep" adlı bale gösterisiyle sona eriyor. MTRT2, 20.40 MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Tek Soramlu Doğa mı? Depremden sonra çeşitli önlemler üzerinde konuşmak çok kolay. Ama yine de söylenmesi gerekenleri yazmak gerekiyor. Türkiye deprem kuşağı üzerinde. Ama herdep- remde sanki bu felaketle ilk kez karşılaşılıyor gi- bi davranılıyor. Kimse ne yapacağını bilmiyor. En- kaz nasıl kaldınlır, enkaz altında kalanlar nasıl kur- tarılır, kimse birşey bilmiyor. Ne yapılacağını bilmeyenlerin başında politi- kacılar var. Hepsi sıraya girip önce "şöyle ya- pılacaktır böyle yapılacaktır, yaralar sanla- caktır" gibi demeçler veriyorlar ve sonra da sı- rayla felaket bölgesine gidip, aynı söylevi yine- liyorlar. Gazetelerde de kötü inşaat nedeniyle hemen yıkılan binalarla ilgili haberlerden ve çarpık ya- pılaşmada görülen ihmalle ilgili yorumlardan ge- çilmiyor. Radyolar ve televizyonların depremle il- gili gevşek yayıncılık uygulamalarına ise Orhan Birgit dikkatle değindi. Her önüne gelenin rad- yo ve TV açmasına ve her önüne gelenin de mik- rofona ya da ekrana çıkıp, depremle ilgili yalan yanlış ve ölçüsüz konuşmasına göz yumulması- nın son deprem felaketi sırasında ne gibi sonuç- lara yol açabileceğini gördük. Türkiye deprem bölgesinde. Bunu bilmeyen yok. Hatta kimi depremlerin kısa bir süre sonra mey- dana gelebileceğini bilimsel yollarta kestirebilmek de olanaklı. Ama durum sanki böyle degil. Hiç- birhazırlık, hiçbirönlem alınmıyor. Deprem sıra- sında müdahalem edecek personel yetiştirilmi- yor. Kaçak bina yapımına ve yetersiz binalann yapımına gözyumuluyor. Istediği gibi yayın yap- malanna engel olunmayan ve bir türlü belli bir dü- zene sokulmayan tecimsel radyolar ve televiz- yonlar, depremden sonra düzensiz yayıncılık uy- gulamaları ile halkı hem yanlış bilgılendiriyorlar hem de ortalığı karıştırabiliyorlar. Arkasından da binbir tane kötü örnek, yetersizlik, ihmal ve ay- mazlık... Türkiye'nin ilerde daha başka deprem felake- ti ve acıları yaşayacağını söylemek için falcı ol- maya gerek yok. Depremle ilgili yenı önlemler her alanda bundan sonra alınabilir mi? Hiç sanmı- yorum. Türkiye, yıllardan beri bir talan dönemi yaşıyor. Kim ne elde edebilirse, köşe dönücü- lükte bir başarı kazandığını sanıyor. Depremi fi- lan düşünebilecek düzen kalmamış. Istanbul'da ve diğer deprem bölgelerinde ya- pılan çok yüksek binalann yol açabileceği fela- ket olasılıklarını anlatmaya çalışan mimarlara ve kurumlara nasıl karşı çıkıldığı ve onları karalamak için ne gibi yollara başvurulduğu hâlâ bellekler- de. Son depremde sarsıntı merkezi Istanbul'a bi- raz daha yakın olsaydı, bugün yaşadığımız acı- nın daha ne denli büyük olabileceğini kestirebi- liyor musunuz? Peki, ya gelecekte daha büyük bir depremde nelerle karşılabiliriz? Insan, bu so- runun yanıtını düşünmek istemiyor. Son deprem, depremin salt bir doğal felaket olmadığını gösterdi, bence. Eğer kimi önlemler yıllarca önceden alınsaydı, acımız depremin yük- sek şiddetine karşın daha az olabilirdi. Kısaca- sı, depremin faturasının tümünü doğaya yükle- mek büyük bir haksızlık değil mi? Reklamlarda hiç de "masum" olmayan öğe- leri inceleyen yeni bir kitap: Seçil Büker ve Ay- şe (Eziler) Kıran, "Reklamlarda Kadına Yöne- likŞiddet", Alan Yayıncılık, Istanbul, 1999. KentTV 22.05İ ' VdZİyet' Medya çalışanlan TV Servisi - Deniz Som'un sunduğu "Vazi- yef'te bu hafta "Med- yanın Sorumluluğu" konusu ele alınıyor. Mar- mara Üniversitesi lleti- şim Fakültesi Radyo-TV Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özden Cankava'nm ko- nuk olduğu programda. "Gazetecilerin erik an- layışı", "Medyada ça- lışanların sorunları'* ve "Akademik olarak ve- rilen bilgilerin pratikte geçerli olup olmadığı" konulan üzerinde duru- luyor. Tv PROGRAMLARI 06.30 Haberler 08.30 Mınik Dinozor Urmel 08.55 Tjılp 09.00 Susam Sokağı 09.30 Remı 09.55 Tjılp 10.05 Parmak Damgaa 11.05 Dun- ya Mutfaklanndan 11.30 Uğurlugiller 12.10 Siyah Incı 13.30 Tatil Ekranı 15.00 Çocuk Haber 15.05 Sevgı Ol- duğu Sürece 16.05 Yörelefimız Türkülerimız 16.35 Yer- li Rlm: Yangın 19.00 Sıhırlı Harfler 19.40 Spor 20.00 Haber 21.00 Cumhurıyet Treni 21.20 Gezelım Görelım 22.10 Gece Kahvesı 23.30 Bızim Mahalie 24.00 Haber- ler00.15 Yabancı Film: Kırmızı Irler 01.45 KJıpler 03.00 Yabancı Fılm: Tobias KimmO\acak(03124282230). *TN 17.58GAPTV'denGeçiş18.05Georgie18.30 V 2 Dördüncü Duvar 19.00 Akşam Bultenı 19.30 ^ J Işitme Engellilere Haber 19.35 Doğa, Spor, Serüven 20.10 Belgesel 20.40 Müzik Mozaik 21.20 Bi- rebır 22.00 Gece Bürtenı ve Ingilızce Haberler 22.30 Eko- nomı Dosyası 23.30 Orhan Ayhan'la Spor Yorum 24.00 Pop Saatı 00.40 Belgesel: Kanada Ulusal Parkları 01.10 One Man Band (0 212 259 72 75). • » - » 08.00 Spor Arşivinden 09.30 Belgesel 10.00 P O 1 Minik Elvis'in Maceraları 10.25 New Pımpa V»«/ Adventures 10.30 Yerli Film: Gitme Kal 12.00 Yabancı Film 13.30 Belgesel 14.00 TBMM TV (Canlı) 19.00 Dünya Atletızm Şampıyonası 'Canlı' 24.00 Spor Arşivinden (Tekrar). 08.30 Açık LıselletışımRehberlikve Açık llköğ- retım Okulu Ders Programı 10.00 TSM Radyo SanatçılanKonseri11.15Dağarak1Z15BirSo- list 12.45 Gönül Bahçemiz 14.00 Gönül Bağımız 15.00 Bir Solıst 15.20 At Yarışlan (Bursa'dan Canlı) 18.40 Bir Solist 19.00 Fasıl 19.30 Gönül Bahçemiz 20.45 Bir So- list 21.00 Konser 22.00 Bir Dilden Bir Telden 23.20 Devlet Klasik Türk Müziği Koroları. 09.00 Büyükbabam ve Ben 09.30 Susam So- kağı 10.05 Parmak Damgası 11.05 Dünya Mut- faklanndan 11.30 Uğurlugiller 12.05 Dört Mev- sım Kadın 13.30 Yerli Film: Samanyolu 15.00 Anka- ra'dan 16.05 Sahte Dünyalar 16.40 Mektup Koşesı 17.05 Sizin İçin 19.00 Sihırtı Harfler 19.35 Ingilızce ve Almanca Haberler 20.00 Haber 21.00 Cumhunyet Tre- ni 21.20 Gezelim Görelım 22.10 Gece Kahvesi 23.30 Bi- zım Mahalle 24.00 Haberler 00.15 Ingilızce Haberler 00.20 Spor 00.35 Susam Sokağı 01.05 Urmel. 07.05 Yerli Film: istanbul'un Orta Yeri ) 08.40 Sızın İçin Seçtıklerimız 09.00 Bu Sa- bah 10.30 Büyükbabam ve Ben 11.00 Sev- diğim Adam 12.05 Dört Mevsim Kadın 13.00 Bir Keli- me Bir Işlem 13.30 Belgesel14.00 Sizın İçin Seçtıkle- rımiz 14.30 Haberter 14.50 Değışım Dosyası 15.50 Kon- ser 16.30 Dizı: Göç 17.00 Gıde Gıde GAP. 07.00 Gün Işığı 09.00 Po- lis Akademisi 09.30 Taş Devn 10.00 Jetgıller 10.30 Sevimlı Kahramanlar 12.10 Her Şey Sevgı İçin 14.10 Luz Clanta 15.20 Ateş Dansı 16.30 Sevimli Kahramanlar 17.00Taş Devri 17.30 Jetgıller 18.00 Polis Akademisi 18.30 Ayn Dünyalar 19.30 Haber 2050Yabanct Füm: Kusursuz Si- lah 22.10 Arena 23.15 Açık Ad- res 00.15 HaberSaat 00.45 Ölüm- süz Savaşçı 02.00 Haber Saatı 02.15 Yabancı Film: Çöller Me- likesi 05.00 Haber Saatı 05.15 Kara Şahın (0 212 21551 11). _ „ A 07.00 Kahvaltı Ha- 9 I V ber1erı ° 8 - 55 Tele -mm m w tubbıes 09.15 Süper Fare 09.35 Daniela'nın Günlüğü 10.30 Yabancı Film: Yeşil Saçlı Çocuk 12.10 Haber 13.00 Gun Ortası 13.30 Kızıl Sakaı 14.00 Su- per Fare 14.30 Yerli Film: Genç- lik 16.20 Yabancı Film: Kliman- jaro'nun Karlan 18.10 Yerli Film: Hazal 20.00 Haber 22.10 Hava Durumu 22.15 Yabancı Film: Ef- sanevi Silahşörier 23.45 Haber- ler 00.10 Gerçek Polis Operas- yonları 00.50 Yabancı Film: Yaz Aşkı 02.25 Bir Yudum Insan 03^0 Beethoven 4 04.45 Yabancı Fılm: Moby Dick (0 212 655 00 00). 07.00YertiFilm:Ka- tilter de Ağlar 09.00 Zeynep 10.00 Yerli Film: Üç Kardeştiler 12.00 Çiz- gi Fılm Kuşağı: X - Men, Kaptan Zed, Küçük Midillı, Süper Kö- pek, Guliver'ın Seyahatlerı, Se- vimli Kasaba, Snoopy 16.00 Yer- li Film: Gökçe Çiçek 18.00 Yer- li Film: Düşman 20.00 Haber 21.30 Yabancı Film: Hızlı Ateş 23.00 Haber Hattı 23.30 Yaban- cı Film: Barbar Conan 01.30 Yabancı Fılm: Hayatı Errven Ka- ranlık 03.00 Haber Hattı 04.00 Aranıyor 05.00 Yabancı Film: Uslanmaz Kovboy (0 272 286 35 35). ^ - 07.00 Gune Baş- Ü larken 09.00 Ha- berler 09.15 Spor 09.20 Lifestyle 09.35 Ekonomı 10.35 Gündemdekıler 11.35 Eko- nomı 12.00 Haberler 12.15 Eko- nomi 13^0 Dış Borsalarda Bugün 13.35 Ekonomi 14.00 Haberter 14.20 Lifestyle 14.35 Ekonomı 15.30 Haber Özetı 15.35üfesty- le 16.00 Haberler 17.35 Karala- ma Defterı (Tekrar) 18.05 Geçe Gündüz 18.30 Dünyada Bugün 19.30 Gündemdekıler 20.00 Ha- ber 20 20.50 Spor - Ekonomi 21.05 Enine Boyuna Özel 23.00 24 Saat 23.50 Spor - Ekonomi 00.05 Gece Gündüz 00.30 Trans- world Sports 01.30 Kartpostal (02122863636). 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Ferhunde Hanım- lar 10.00 Yerli Film: Dik- kat Kan Aranıyor 11.30 Yerli Film: Kadersiz Kullar 13.00 Gün Ortası 13.20 Tutku 15.10 Yerli Film: İki Arkadaş 16.40 Tatil Başlıyor 17.00 Yerli Film: Bir DarrHa Ateş 18.30 Fırtmalar 19.30 Haber 21.00 Kuçuk Besleme 22.00 Yabancı Film: Acemi De- dektif 23.50 Gece Hattı 24.00 Soz Hakkı 02.10 Haber 03.30 Ti- yatro 04.30 Tutku 05.50 Mü- zik... Müzik... Müzik... 06.10 Di- zi: Fende (0 212 448 80 00). 06.30 Haberler 08.00 Baş Başa 09.00 Huzu- raDoğru 09.30 AhGur- bet 10.30 Cosby Aılesı 12.00 Ha- berler 12.30 Eltıler 13.30 Muzık Market 15.00 Yerli Film: Adalet 17.30 Çızgi Film 18.00 Surpnz 19.00 Ana Haber 20.30 Yaban- cı Film: Rakip Âşıklar 22.30 Klas Magazın 24.00 Haberler 00.30 Mehtaplı Geceler (0 212 652 25 60). A 07.00 Sabaha Merhaba 07.30 Yerli Fılm Cilvelı Kız 09.00 Çızgi Sinema: Kara Güzelhk 10.00 Yer- li Fılm: Hayat Kavgası 11S0 Aç Kazan 13.00 Ha- berler 13.30 Sıcak llışkıler 14.10 Yerli Fılm Cilveiı Kız 15.50 Kadınca 17.15 Laf Ebesı 18.25 Şampıyon Güreşçiler 19.00 Haber 19.55 Spor 20.15 Yerli Film: Yumurcak Köprü Altı Çocuğu 22.00 Habercıler 23.10 Işte Hayat 23.45 Yerli Fılm: Hayat Kavgası 01.05 Laf Ebesı 02.05 Haber 03.00 Meiodi 04.10 Yabancı Film: Cennetin Do- ğusu 06.00 Belgesel (0 212 284 31 50). „ , 07.30 Gazete Haberlen 08.30 Azız Istanbul i iai5YabanaSpor10.40VeLeytaTeküi11^0 Yolculuk11.35SporManşet1Z15Moda1Z35 Belgeseller 15.15 Yeşit Pasaport 15.35 Belgesel 16.15 Hc- bı 17.15 Belgesel 17.35 Istanbul'u Dınlıyorum 18.15 Ya- bancı Spor 18.35 Belgesel 19.10 Yansımalar 19.35 BırZa- manlar 19.40 Ve Leyia Tekul 20.00 Haber 21.00 Melıh Ki- bar'la Muzik 22.00 Haber Masası 22.50 Yansımalar 23.05 Yüz Yüze 00.15 Azız Istanbul (0 212 313 50 00). n v ı 07.20 Yabancı Film: Cesur Pilotlar 09.00 I *İM,m Haberler 09.10 Dedektif Conan 09.30 Müt-h r i " J hış Ikızler 10.10 Hayat Güzeldir 11.30 Damak Tadı 12.00 Vıtnn 13.00 Belgesel 13.20 Sağlıkla Rande- vu 14.10 Yabancı Film: Sevgili Babam 16.00 Vıtrin 17.00 Çay ve Sempati 18.10 Sihırtı Ayna 18.40 Haber Peşinde 19.30 Haber 20.45 Yabanct Film: Güneşin Karanlık Yüzü 22.30 Satırarası 23.30 Haberler 24.00 Belgesel (0 212 313 50 00). 07.00 Aslan Kral 07.30 Tatlı Meyvecikler 08.00 Teddy Ruxpın 08.35 Yabancı Fılm: Muppetlar'dan Define Adası 10.15 Ya- bancı Rlm: Godzilla'nın Oğlu 11.50 Yabancı Film: CM 24:Tehlikelı İlaç 13.30 Yabancı Film: Michael 15.15Ya- bancı Film: Zehircının El Kitabı 17.00 Yabancı Fılm: Amerikalılar 18.40 CINE 5'te Bu Hafta (Şıfresiz) 18.55 Yabancı Film: Palmetto21.00Seınfeld21.30Yerli Film: Sokaktaki Adam 23.00 Spavvn (Altyazılı) 23.40 Yaban- cı Film: Çıplak Tango (Altyazılı) 01.10 Ateşlı ve Tehli- keli 02.10 Skorun Böytesi (0 212 225 55 55). 07.00 Cümbüş 09.00 Çocuk Bahçesi 10.00 Gerçek Kesıt 11.00 Yabancı Film: İki Ateş Arasında 13.00Haber 13.15 Yabancı Film: Yedi Atlı Canavar 15.15 Kurdele 18.00 Çocuk Bahçesi 19.00 Eko Bugün 19.30 Haber 20.00 Ankara Gündemı 20.30 Rumeli Rüzgân 22.00 Sıcak Takip 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Fılm: Cesur Birlikler (0 212 256 82 82). 09.00 Dünyamızı Koruyalım 10.00 2. D ü n y a Savaşı 11.00 Heycanlı 12.15 Büyük Olaylar 13.15 Yaşamın Resmi 14.15Amerika Ma- cerası15.15Terapi 16.15 Bumerang 17.15 BüyukUlus- lar 19.15 Isımsiz Kahramanlar 19.50Vurucu Güçler 20.00 Safarı 22.05 Vazıyet 23.00 Donemeç (0212 222 76 00). 08.00 Gezginler 09.00 Us- huaıa 10.00 Yalnız Gezegen 11.00 ESPU 11.30 Başka Bir Dünya 12.00 Tıbbı Dedektifler 13.00 Arthur C. Clarke'ın Gızemli Dünyası 13^0 Yeni Bir Dünya 14.00 Discovery Profili 15.00 Ekınoks 16.00 Gezginler 17.00 Us- huaıa 18.00 Yalnız Gezegen 19.00 Vah- şı Yaşam 20.00 Keşıfler Yüzyılı 21.00 Timsah Avcısı 22.00 Discovery Profili 23.00 Ekinoks (0 212 288 75 75). W S\4-w y 08.30 Sabah Enerji- i s L V si 09.00 Çizgi Film 09.50 İMKB 10.00 Sokak Çocuklan 10.30 Sokak Kanunu 11.30 Belgesel 12.00 İMKB 12.10 De- dektıf Lea Sommer 13.20 Yabancı FiJm: Samuray 14.50 Belgesel 15.20 Çızgi Film 16.00 İMKB 16.10 Flıpper 17.00 Pop Müzik 18.00 Dünden Yanna 18.30 Klasik Fılm Koleksıyonu 19.00 Betge- sel 19.30 Haber 20.10 Sokak Kanunu 21.00 Belgesel 21.30 Yabancı Rlm: Ayn Yollar 23.00 Aşk Tutsakları 24.00 Haberler (0 212 282 36 00). 09.00 Haber 09.20 Eko Start 10.10Para Raporu 11.40Sek- tör Sohbetleri 13.30 Artvizyon 13.40 Seans Arası 14.10 Pa- ra Raporu 16.40 Eko Finish 17.10 Gü- ne Bakış 17.35 Hedef Unıversite 18.35 Dünya Modası 19.00 Haber 20.10 Art- vizyon 22.00 Yabancı Film: Lkter 24.00 Dünya Listeleri 00.30 Yabancı Film: Hudsucker Proxy (0 212 282 57 00). 08.00 Haberler 09.15 Ekono- mi Raporu 14.00 Para ve Ser- maye Pıyasaları 16.00 Eko- nomi Raporu 18.15 Ingilizce Haber 18.30 Spor Gunlüğü 19.00 Eko- nomı Çağı 20.00 Ana Haber 21.00 Fi- nansal Analız 22.00 Malı Çözum 23.15 Yorumcu 24.00 Haber Panorama 01.00 Ekonomi Çağı (0 212 285 43 00). 07.00 Uyanma Zamanı 09.00 Jess 10.3035 MM 10.45 Gülşah 13.00 Sa- nem 15.00 Ayşin 17.30 Mega 5'li 18.00 Bir Numara Seç 19.30 18 + 19.45 Ha- berler 20.00 Yunus 21.15 Geveze Show 22.25 Haberler 22.45 35mm 23.00 Tans 00.30 Dance Zone (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog