Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 AĞUSTOS 1999 PAZARTESİ 16 SPOR Kampanya başlattılar Spor dünyası yardım yarışında • Marmara'yı sarsan deprem tüm yurdu yasa boğarken, spor dünyası da depremzedelerin yardımına koşmak için kollan sıvadı ve çok sayıda kampanya başlahldı. SporServisi-Mannara'yı sarsan 7.4 büyük- lügündeki lzmıt Depremi, tüm yurdu yasa bo- ğarken. spor dünyası, depremzedelenn yardı- mına koşmak içın çok sayıda kampanya baş- lattı. Futbol Federasyonu başta olmak üzere Basketbol Federasyonu ve bır çok kuruluş kampanya ve yardımlarla lzmit'e ulaşmayı başardı. Depremzedeler Riva'da Futbol Federasyonu, 500 mılyarlık maddi yardımın yanj sıra Riva başta olmak üzere tüm tesıslennı depremde evsız kalan kişilenn hızmetıne açtı. Federasyondan yapılan açık- lamaya göre ev leri yıkılanlann uzunca bır sü- re bu tesıslerde konaklayabileceğı vurgulan- dı. Marmara'ya yarthm Türkıye 1, 2. ve 3. liginin Marmara Böl- gesi'nde yeralan takımlanmn 1999-2000 se- zonlanndan muaf tutulmalan da Futbol Fede- rasyonu tarafından prensıpte kabul edildı. Ko- caelıspor'la Sakaryaspor'un bu sezon ligde yer alabilmelerinın olanaksız olduğu vurgu- lanırken,u Eğer istenirse bu takımlanmızj gö- nüJerin şampiyonu oiarak flan eder ve Kgden muaf tutanz" denildı. Basketbol camiası Basketbol Federasyonu depremzedeler için 25 mılyar lirayla yardım kampanyası açtı. Basketbol Federasyonu Başkanı Tiırgay De- mirettüm basketbol camıasıru yardıma çağır- dı. Federasyon başkanı, lig maçlannda satıla- cak bıletlerden depremzedeler için yardım alı- nabileceğini de sözlerine ekledı. Dünya Karması maçı F1FA, Türkıye'deki deprem ıçın futbolun büyük ılgı gördüğü Ispanya, Italya, tngıltere gibı ülkelerden bırinde Dünya Karması -Tür- kiye karması tnaçınm yapılabıleceğıni açık- larken, parasal yardım sözünde de bulundu. Asbaşkanlığirn Şenes Erzik'in yaptığı UE- FAdabaşkanLennartfaJobanssonaracılığıile yardım sözünü yıneledı. Erzurumspor'dan Kocaefcpor'a davet Erzurumspor Teknık Direktörü SadiTeke- Boğlu. Kocaehspor'u Erzurum'a davet ede- rek, "Tesislerimiz ve sahamız onlara açıkür" dedı. Tekelioğlu, KocaelisporTeknik Direk- törü Gü\enç Kurtar'ın, ligı Erzurum veya Trabzon'da tamamlama düşüncesi üzenne, Kocaeüspor'u Erzurum'a çağırdı Futbolculardan kampanya Türkıye Bınnci Ligı'nde oynayan futbolcu- lar, yardım kampanyası başlattılar. Beşıktaş- Iı futbolcular kaptan Mehmet'ın aracıhğı ile şu ana kadar 20 milyar toplarken, Fenerbah- çe, Galatasaray veTrabzonsporlu oyunculann da yardımda bulanacagı açıklandı. DürryaAtietizm Şampiyonası'nda erkekferde Maurice Greeneve bayanlarda Marion Jones rakiplerinigeridebırakarakilksıravıaktL(RELTERS) Dünyatıuı en hızhs Greene ve Jones ı SEVILLA (Cumhuriyet) -100 metrede bayanlar ve erkekler fi- nalı, ıkı şampıyona rekoruy la so- nuçlandı. ***"*" Sevılla'da devam eden 7. Dünya Atletizm Şampıyonası'nda 100 metre erkekler fınalı. bekkndığı gibi biterken, ABD'li Maurice Greene, 9 80'lik derecesiyle hem altına uzandı. • Dünya Atletizm Şaıripiyonasf nın 100 metre finalinde Maurice Greene 9.80'le, bayanlarda Marion Jones da 10.70'le şampiyona rekoru kırdı. hem de şampıyona rekoru kırdı. Dünya rekoru, 9.79 ile yıne Greene'e aıt bulunuyor. 100 metre finalinde ikinciligı Kanadalı BnınySurin (9.84), Uzun aüamada alün madalyaya uzanan ABD'KDragila, yanş sonrası 2. olan ükraynalı Balakhono- va'nın yanına gkferek kendisini kutiadı ve güzel bir centOmenlik ömeği gösterdi. (AP-RE LTERS) Yartş öncesisöz düellosuSpor Servisi - Sevılla'da devam eden 7. Dünya Atletizm Şampıyonasrnda, madalyalar sahiplenni bulurken, bugün yapılacak süper finaller öncesi atletler bırbirlen hakkında ılgınç yorumlarda bulundu. Bugün yapılacak finaller içınde. ABDlı Marion Jones ile ttalyan Rona May'in karşı karşıya geleceğı uzun atlama yanşması merakla beklenırken, her ıkı atlet de iddialı konuştu. Manon Jones'un dört altın madalya kazanmaya çalıştığı şampiyonada. kuşkusuz en çok zorlanacağı dal uzun atlama olacak. Gerçı geçen sene Jones'u geçebılen tek atlet olan Alman Heike Drechsler sakathğı nedeniyle şampiyonada yok ancak. ulkesınde 'Kara Panter' oiarak adlandınlan Italyan Fıona May Jones'u geçebılecek güçte olduğunu ıleri sürüyor. 1997 Dünya Şampıyonası'nda kendısmın bronz madalya aldığını ancak, Jones'un 10 olabıldığını söyleyen May, "Ondan korkmuyorum ve teknik olarak da ondan kat kat iyiyim" dıyor Jones ıse "Ben yalnızca işimi yaparun ve şunu söylüyorum Id bu yanşı kazanmak için yalnızca bir atiayış bana yeterli olacak" şeklinde ıddıah konuşuyor. üçüncülüğü de tngıltere'den Dwain Chambers (9.97) aldı. Hem Sunn, hem de Chambers. kan- yerlenndekı en iyı derecelennı koşmalanna rağ- men, Greene'in hızına yetışemedıler. 100 metre- de 9.80'lik derecesiyle altın madalya kazanan Maunce Greene. yanş öncesi yaptığı açıklama- da.u Dünya rekonınu kırrnak isterdim.Ancak A- to BoMon'un sakatnğı nedeniyle Sevilla'da yan- şamamasL, bu beklentimi zorlaşördı" dedı. Jones'tan şampiyona rekoru Bayanlar 100 metre fınalı ıse, beklenen heye- canı yaratmadı. Bu yanşta altın madalyayı alaca- gına kesın oiarak bakılan ABD'li Marion Jones, 10 70'lık derecesiyle binncilığe zorlanmadan ulaşırken, şampiyona rekonınu da kırdı. Jones'un ardından vatandaşı Inger Miller 10 79'la ikıncı, Yunanıstan'dan Ekaterini Tha- nou, 10.84'le üçüncü oldu. Pistteyokuz Erkekler yüksek atlamada Metin Durmuşoğlu, 2.15 metreyı 3 hakkında da geçemedı v e 31 spor- cu içınde son sırada kaldı. 400 metre elemelenn- de ise Aksel Mert, ılk hakkında 54.42,2. hakkın- da 52.80 ve son hakkında da 57.31 metrelik de- receler elde etti, ancak 31 sporcu içinde 26. sıra- yı aldı ve elendi. Erkekler disk atma elemelennde yanşan Ercû- ment Olgundeniz de elendi. Disk atma elemele- nnde mücadele eden Olgundeniz, ilk hakkında- ki 53.01 metrelik atışıyla 37 sporcu içinde 36. ola- bildi ve şampıyonaya veda etti. Günün programı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bugün şu ya- nşmalar gerçekleşürilecek: 19.00 Erkekler üç adım atlama elemelen, 20.00 Erkekler 110 metre engellı elemelen, 20.15 Ba- yanlar disk atma fınalı, 20-25 Erkekler yüksek at- lama fınali, 20.30 Bayanlar 400 metre engellı ya- n fınalı, 21.00 Bayanlar 400 metre çeyrek fınalı, 21.05 Bayanlar uzun atlama fınalı, 22.10 Erkek- ler 3000 metre engellı fınalı, 22.35 110 metre er- kekler engellı çeyrek fınali, 23.15Bayanlar 10000 metre elemelen. Dünya Sampiyonası Güreşte iki madalya kazandık SYDNEY (Cumhuri- yet) - Avust- ralya'nın Sydney kentınde sona eren Dünya Gençler Ser- best Güreş Şampiyona- sı'nda, 76 kıloda Fahretân Özata, 69 kıloda da Sda- hattin Şahin. Türkiye'ye madalya kazandıran gü- Yüzmede dünya rekoru SYDNEY (CumhB- riyet) -Avustraryalı yü- zücü lan Thorpe, 400 metre serbestte dünya rekoru kırdı. Avustralya'nın Syd- ney kentinde yapılan Pan Pasifik Sampiyo- nası"nda, 400 metreyi 3.41,83'te tamamlayan 16 yaşındaki genç sporcu, mücadeleyi va- tandaşı Grant Hackett ve GüneyAfhkalı Ryk Neetbüng'in önünde tamamladı. Bu mesa- fedeeskirekor, 3.43.80 ile Avustralyah Kkren Perldns'e aitti. Bin 500 metrede iki oiimpiyat şampiyonlu- ğu bulunan Perkins, elemelerde 14'üncü olunca, 400 metre fi- naline katılamadı. reşçiler oldu. Ote yandan Şampiyo- nada hakemlik yapmak üzere kafileyle birlikte Sydney'e gelen milli ha- kem SuatBeyenaJ'aTürkı- ye'den gelen haber. kafile- de büyük üzüntü yaşan- masına neden oldu. Beyenal'in Kocaeli'nde bulunan eşinin depremde göçük altında kaldığı ha- ben üzenne, millı hakem hemen Türkiye'ye döndü. Bir gün sonra, Beyanel'in eşının enkazdan sağ oia- rak çıkanldığı haberi takı- mı bıraz olsun rahatlatsa da, her gün artan can kay- bı haberleri, spocularda ve kafılede büyük üzüntüye neden oldu. Salonda "Türkiye, Tûridye" sesleri tki gün süren şampıyo- naya, Avusrralya'dakı Türkler yoğun ilgi göster- di. Türk güreşçilerin mo- rallerinı yükseltebılmek içın büyük çaba harcayan Türk taraftarlara, Avust- ralyalılar da eşhk etti. Minderde Türk güreşçisi yokken dahı salonu, "Türkiye, TürkTye" sesle- riyle inleten taraftarlara, şampıyonayı izleyen Avustralyalı, Japon, Rus, Kanadalı, Koreli, Iranlı, Polonyalı seyırcıler de ka- tıldı. Deprem korkusu Rapid gelmek istemiyorSpor Servisi - Çarşamba günü Ga- latasaray'la Şampıyonlar Lıgi Ön Ele- me 3. tur rövans maçında karşılaşacak Avusturya ekibi Rapıd Wien, Marma- ra'yı etkıleyen deprem facıası nede- niyle tstanbul'a gelmek ıstemediğıni açıkladı. Durumu UEFA'ya bildıren ve maçın başka bır sahaya alınmasını ısteyen Rapıd'in bu başvurusu bugün UEFA tarafindan karara baglanacak. Rapıdli futbolculann depremle ılgı- li görüntülen TV'den i/ledikten son- ra önce teknik dırektör Weber'e son- ra da yöneticılere başvurduklan öğre- nihrken, kulübün de futbolculan hak- lı buldugu \'urgulandı. UEFA: Galatasaray istedi UEFA yetkılilen ıse deprem felake- ti sonrası Galatasaray Kulübü'ne er- telerne konusunda teklif götürüldüğü- nü ancak San-Kırmızılı kulüpten, "Maçı oyııayacagız'' şeklinde yanıt geldıgını açıîdadılar. Avusturyalılar Florya'da Öte yandan deprem bölgesındeki kurtarma çalışmalan için Türkiye'ye gelen Avusturya ekibi, geçici oiarak Florya Metın Oktay Tesıslen'nde ko- nakladı. Avusturyalı doktor ve diğer görevlilenn çekınmeden Istanbul'a geldıklen, ancak futbolculann dep- rem endişesını öne sürmesı ıse tep- kiyle karşılandı. Fatih Terim 'UEFA doğru karar vermeli' Spor Servisi - Şampiyon- lar Lıgı üçuncü ön eleme turu rövanşında Rapıd Wi- en ile yapacağı maça An- talya'da hazırlanan Gala- tasaray'da teknik direktör FatihTerim, UEFA'dan erteleme teklıfı aldıklannı ancak kabul etmediklerinı söyledi Te- nra, "UEFA'nın alacağı karar bizim için bağtayia olacaktır. Biz macı lstan- bul'da oynamak istiyoruz. Futbolda herşeyi gördük. Geçen yıl oynanan oyunlan biliyoruz. UEFA'nın doğru karar vermesini bekUvoruz'' dedi. Antalya'nın Kemer ılçesinde fut- bolculannı kampa alan Fatih Terim, "TaffareL, çocuklanrun bot havuzunu boşaiüp babçesine çıkarnıış üzerinde yauyor. Kimi futbolcular arabalann- da, kimikri dışanda uyuyor. Bu du- rumda Rapid \\ ien maçına konsant- reolmamızimkansızdL İki günlüğüne Antalya'ya geldik" dıye konuştu. 'Rapid Wien boğulacak' G Saray'ın Rapıd Wıen'ı kesınlik- le geçeceğını ıfade eden Fatih Terım, "Her zaman büyük ülke. yüce olur. 'Güçlü mılletız' diyoruz.Ancak bun- lar sözde kalmamalı. Söylem zamanı bitti, eyiem vaktidir. Rapid \VTen, ts- tanbul'da boğruacakûr" dedı. Sanyer karşısında forma giyen Gineli futbolcu yorgun gözüktü ancak umut verdi EBahçe'de Oıılare iıııza ataeak DENİZDERİNSU Süleyman Oulare'yi transfer ederek forvettekı sıkıntıyı çöz- meye hazırlanan Fenerbahçe, bugün Gınelı futbolcuya ımza attınyor. Basına kapalı oiarak gerçekleşecek imza törenınden sonra Oulare Belçıka'ya gıdecek, eşyalannı toplayacak ve çarşamba günü yenıden Istanbul'a dönecek. Her ne kadar teknik sorumlu Rıdvan Dilmen. "Ou- lare ile gol sıkınümı/ sona erecek. Moldo- van'ın da cezası sona eriyor. İji bir ikili oluş- turacaklanna inanıyorum*' dese de, yöne- timden bazı kışılerin Oulare'run transferine II • Basına kapalı oiarak gerçekleşecek imza töreninden sonra Oulare Belçika'ya gidecek, eşyalannı toplayacak ve çarşamba günü yeniden Istanbul'a dönecek. • San - Lacivertli yönetimden bazı kişilenn Oulare'nin transferine karşı olduklan da açıklandı. karşı olduklan öğrenüdı Bunun baslıca ge- rekçesı ıse Süleyman Oulare'nin ızlenılen hiçbir maçında dört dörtlük göz doldurma- ması. Aynca geçırdıgj sakatlık sonrası id- man eksıklığı yaşayan ve devamlı maçlara çıkan Oulare, Sanyer maçında da yorgun gözükünce. "Bol bol idman yapması ve tam oiarak hazır hale gelmesi laam.Ama bu du- rumuyla en az 13 a> çaltşması laam. Taki- mın ise bu kadar bekleyecek durumu yok" şeklinde eleştınler doğdu. Kim gidecek Oulare'nin transferiyle Fenerbahçe'deki yabancı futbolcu sayısı 6'ya çıktı. Moshe- ou,Dimas,Johnson,Preka,Moldovan F.Bah- çe'nın yabancı isımleri. Takımdan uzaklaş- tınlabılecek ısımlerin başında bır türlü ıste- nılen performans alınamayan Preko ile Di- mas bulunuyor. Ancak Preko'nun yeni trans- fer olması ve süre tanınması göz önüne alın- dığında ıbre Ponekızlı Dimas'a çevriliyor. Aynca Dimas'a bazı lngiliz kulüplerinın ta- lip olması bu ihtimalı arttınyor. Deprem üzüntüsünü üzennden atamayan Fenerbah- çe'de Pamukkale kampının iptalinden son- ra yöneticıler ve futbolcular bölgeye yardı- ma hazırlanıyor. Kulübünden gönderdıgı 3 tır dolusu yıyecek ve malzeme yardımmdan sonra yöneticiler her türlü yeni yardıma ha- zır olduklannı per yerde hatırlatıyorlar. Pamukkale kampının ise ligde oynanacak ılkmaçtan 1 haftaönceyapılacağıöğrenildi. Sürat tekneleri yineyarışamadı tstanbul Bogazı'nda dün yapılması gereken Formula 1 Dünya Sürat Tekneleri Sampiyonası, Türkiye Grand Prix'i, ters esen rüzgâr nedeniyle bugün saat 930'a ertelendi. Organizasyon K'omitesi, rüzgânn dinmesini 4 3 saat boy unca bekledi; ancak rüzgâr, pilotlann can güvenliğini tehdit edebilecek durumunu komduğundaa, yanş bugüne ertelenmek zorunda kaldı. Bu arada, yanş sonunda ilk üç sıraya girecek pilotlann alacağı ödüî olan toplam 50 bin dolar, IDEA Marketing'in Yönetim Kurulu Başkanı Nicolo Di San Germano tarafindan depremzedelere bağışlanmak üzere Turizm Bakanı Erkan Mumcu'ya verildi. (KEREM KAÇARLAR) Pekdogan ve Öztürk elendi Ringde sesimiz kısddı HOUSTON (Cumhu- riyet) - ABD'de devam e- den 10. Dünya Boks Sam- piyonası ikinci gün karşı- laşmalannda Türk bok- sörlennden Süleyman Pekdogan ve Yusuf Öz- türk, rakıplerine yenıle- rek rumuvaya veda etti. 51 kiloda ringe çıkan Pek- dogan, Kazak rakibi Bu- lat JumadDov karşısında ilk raundu 1-0 önde ka- patmasına karşın, ikinci raundu 3-1, ûçüncü raun- du da 6-1 kaybettı. Son ra- undda vannı yoğunu or- taya koyan Pekdogan, pu- an farkını 2'ye düşürdü, ancak maçtan 8-5 yenık aynldı. 81 kıloda mücadele e- den YusufÖztürk, son de- rece tutuk bır boks sergı- ledığı maçta, Yunan Edo- uard Kessiam'a 12-2 ye- nilmekten kunıtlamadı. tlk raundu 3-0, 2 raundu da 5-0 ve 3 raundu 10-0 gende dönen Öztürk. son raundda 2 puan almasına karşın maçtan 12-2 yenık aynlarak dünya şampiyo- nasına veda etti. Efes PHsen yenildi • Spor Servisi-Yeni sezon hazırhkJanm Italya'da sürdüren Efes Pilsen, burada katıldığı turnuvanın 4. maçında ilk yenilgisüıı Yunanıstan'ın Panıonios takımından aldı. Bormıo kentinde oynanan maçta, rakibine 78-73 yenilen lacivert- beyazlılar, ilk yanyı da 36-29 yenik kapadı. Efes'in sayılannı Mulaömerovıç (14), Hidayet(18), Ömer(ll), Bora(l).Arda(2), Ibrahim (17), Nedim, Hüseyın (8) ve Drobnjak (2) artı. Kafelırikov ve Agassi finalde • Spor Servisi - ABD'nin başkenti Washıngton'da devam eden ATP Tenis Turnuvası'nda, ABDli Andre Agassi, yan fînalde vatandaşı Todd Martın'ı kolayca geçip finalist olurken, Rus Yevgeny Kafelnikov da Alman rakıbı Nicolas Kıefer önünde zorlandı. Kanada'da devam eden du Maımer WTA Tenis Turnuvası'nda ıse, Isviçreli raket Martina Hingis ile bu turnuvayı son beş yıldır üst üste kazanan ABD'li Monica Seles, karşı finalde karşı karşıya gelecek. Hingis, yan fînalde Fransız Mary Pıerce'a; Seles de yine Fransız rakibi Anne- Gaelle Sidot'a üstünlük sağladılar Engelliter de çoküzgüi • ADANA (Cumhuriyet Güney tlleri Bürosu) - Marmara Bölgesf nde meydana gelen depremde, Engelliler Spor Federasyonu'nun davetlisi oiarak Türkiye 'de bulunan 2 Alman da enkaz altında kalarak öldü. Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yavuz Kocaömer, Almanya Engelliler Federasyonu Mılli Takımı Başantrenörü ve Oldenburg Ünıversitesi -> Ögretim Görevlisi Dr. Jochen Trawinski ile eğitmen Natke Vogt'un, Adapazan 'nda kaldıklan Elmas Otel'in çökmesi sonucu yıkıntılann altında kalarak öldüğünü bildirdi. Ahmet Suat Özyazıcı uımıtlu • TRABZON (Cumhuriyet> Trabzonspor Teknik Direktörü Ahmet Suat Özyazıcı. öncekı gün 3. hg takımlanndan Ofspor ile yapılan hazırlık maçından sonra geleceğe umutla baktığını söyledi. Özyazıcı,"Taşlann yerine oturması için zamana ihtiyaç var. Lıberyalı golcü Debbah, dedıkleri gibi iyi çıkarsa Trabzonspor'un santrfor sorunu da çözümlenmış olacak. Ofspor maçında Yusuf. Nesim, Selahattin, Abdülkadir, Olivıera, Murat Bölükbaş ve Fatih gibi oyunculanmın performansından çok memnun kaldım" dedi. Vdleybolcular kazandı • Spor Servisi - Kanada'da 28 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak Dünya Genç Bayanlar Voleybol Şampıyonası'na katılacak milb' takım, Rusya ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Yeşilyurt Spor Salonu'nda oynanan özel karşılaşmanm setleri; 25-17, 25-14, 21-25,25- 22 Türkiye lehine sonuçlandı. Bey, Beşiktaş için geldi • Spor Servisi- Basketbolda, Beşiktaş'm daha önce kesın anlaşmaya vardıgı ABD'li Wılliam Eley, Istanbul'a geldı. ABD'li pivotu, Atatürk Havalimanı'nda Beşiktaş Basketbol Takımı Menajen Şenol Demirağ karşıladı. Geçen sezon ABD'nin S.Missouri State J Üniversitesı takımında oynayan Eley, 2.08 metre boyunda ve 25 yaşında. TV'de Spor TKT 3 20.00: Dünya Atletizm Sampiyonası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog