Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 AĞUSTOS 1999 PAZARTESİ 14 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Cyrano de... 10.30 atv Duygusal /7?\ (Cyrano de Bergerac) - Aşkını kalbine gö- vis/ men bir adamın bazen hüzünlü bazen de gü- lünç öyküsünü konu alan fılmin y'önetmeni Mic- hael Gordon. Başrollerinde Jose Ferrer, Mala Pow ers, William Prince ve Morris Camovsky yer ahyor(1950 ABD, 112dk). Vascmin 11.30 Interstar Dram Küçük bir kasabada teyzesiyle birlikte ya- şarken, şöhret olmak için Istanbul'un yolu- nu tutan ve hayat kadmlannın çahştıgı lokanta- da dansözlüğe başlayan bir kadının başından ge- çen olaylann öyküsü. Yönetmenliğini Erdoğan Tokatlı'nın üstlendiğı yapımda, Halil Ergün \e HarikaAvcıvar(1987). Büyük Çelişki 14.10-00.30 SfîTMacera (Between Love & Honor) - Bir mafya ba- bası hakkında delil toplamak üzere polisle işbirliği yapan genç bir fotoğrafçı, mafya baba- sının genç ve güzel kısına âşık olur... Yönetmen: Sam Pillsbury. Oyn: Grant Show. Maria Pitillo. Adada Son... 14.30 atv Dram Siyasal örgüt üyesi bir gencin yıllar sonra döndüğü Marmara adasında yakan arkada- şıyla evlenmiş olan eski sevgilısiyle yaşadığı kanlı biten yasak aşkın öyküsü. Yönetmen: Ce- mal Gözütok. Oyuncular: Meltem Doğanay, Ser- dar Güreş, Yaman Tarcan, Sevım Çalışgır (1992). Hızh Muhabir 16.20 atv Güldürü (Nothing Sacred) - Yönetmenliğini Willi- am NVellman'ın üstlendıği. başrollerinde Ca- role Lombard \e Fredric March'ın yer aldığı filmde; hızlı bir muhabırin çevresinde gelişen teh- hkeli ve bir o kadar da komik olaylann öyküsü anlatıhyor (1937 ABD. 75 dk). 17.00 / I.Star / Ponente... Ayrıntı yanda Ağn'ya Dönüş 18.10 atv Dram Emeklı biralbayın. gazeteci olan oğlu ve ge- liniyle lstanbul'dan Ağn'ya yaptığı yolcu- lugun öyküsü. Yönetmenliğini Tunca Yönder'in üstlendiğı fılmin başrollennde, Haluk Kurtoğlu, Ayşegül Aldinç, Can Gürzap oynuyor (1993). Gemideki... 21.00 Prima Duygusal /fN (!\'arrow Escape) - Amerika-Kore Savaşı \^y sırasında, Amerikan Deniz Kuyvetleri Ko- re'de terkedilmiş bir bebek bulur. Özellikle ge- minin doktoru. Danny ismini verdikleri bu be- beğe çok bağlanır. Eve döndüğünde kansından hiçbirzaman çocuklannın olmayacağını da öğ- renince, Danny •yıevlatedinmeyekararverirler. Vönetmen: Marcus Cole. Oyuncular: Noah Tay- lor, Miranda Otto. tki Yavru 21.00 Bravo! Duygusal (The Yearling) - Pa Baxter. kansı ve oğlu ile küçük bir kasabada yaşamaktadır. Geçim kaynağı olan tarlalan korumak için mücadele veren Pa, oğlu Jody'le çok iyi anlaşmaktadır. Jody'nin en büyük arzusu ise bir hayvan sahibi olmaktır. Sonunda Jody. küçük birgeyikle dost- luk kurar... Yönetmen: Clarence Brown. Oyun- cular: Gregory Peck. Jane Wyman (1946 ABD, 128 dk). — - - - - ~ - • 21.00 / Kanal D / Pelikan... Ayrıntı yanda LzaydaPanik 21.50 6R7" Bilimkurgu •Oı (Spacejacked) - Son derece lüks bir uzay vV yolcu gemisi. ilk yolculuğunda kaçınlır. Uzay korsanlannın amacı gemideki zengin yol- culann banka hesaplanna el koymaktır. Ama ge- mide hiç de hesaba katmadıklan iki kişi vardır. Yönetmen: Jeremiah Cullinane. Oyuncular: Cor- bin Bemsen, Amanda Pays, Steve Bonds. 22.00 / TGRT / Cici Anne Ayrıntı yanda Tobias... , . 00.15 TRT 1 Dram /77\ CWem Gehört Tobias) - Thomas, işinde viv başanlı olan mutlu bir reklamcıdır. Amaka- nsının bir trafık kazasında ölmesiyle bütün ha- yatı bir anda değişir. Artık oğlu Tobias'la tek ba- şına kalmıştır... Yönetmen: Gloria Behrenz. Oyuncular: Gedeon Burkhard. Judy Winter. Uğursuz Tatil 00.30 Interstar Gerilim /fN (Stranded) - Lynn kocası Paul'ün kendisi- vCV ni başka bir kadınla aldattığını düşünmek- tedir. Evlıliğini korumadüşüncesiyle Paul'übir- likte tatile girme konusunda ikna etmeye çalışır ve kızkardeşiyle erkek kardeşinin garip bir ka- za sonucu öldüğü adaya tatile giderler. Yönet- men: Paul Tucker. Oyuncular: Deborah Wake- ham, Ryan Michael, Stephen E. Miller. 00.50/atv/Öldüren... Ayrıntı yanda Rio Bravo 02.15 Kanal D VVestern (Rio Bravo) - Azılı katılin hapisten kaçma- sını engellemeye çalışan bir şerifın öykü- sü. Yön: Howard Hawks. Oyn: John Wayne. De- an Martin. Rıck> Nelson (1959 ABD, 141 dk). © © ©izleyin Orta Değmez Ç} Yabancı O Yerli RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN oM)M) Cumhuriyel 7/1O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba 08.00 Sesli Ga- zete (Mustafa Balbay, Ümit Zileli, Altan Aşar) 10.05 AşkOlsun(Aylin Şengün) 12.05 Emeğin Gündemi (Şükran So- ner) 13.30 Pop Klasik 14.05 Spor Saati (Arif Kızılyalın) 15.05 Insana Rağmen (Öner llgaz) 16.05 Pozitif (lclal Ay- dın) 18.30 Günün Yo- rumu (Hikmet Çetinka- ya) 18.35 Haftanın Gün- demi (Ibrahim Yıldız) 19.30 Özlem Rıhtımı (Reha Altıntaş) 21.00 Alaturka Sevdalar (Ay- lin Şengün) 22.00 Ge- cede Caz (Deniz Ka- vukçuoğlu) 00.15 Nok- türn - Tekrar (Ertıan Tı- raşın) 02.00 Gecenin Yolcusu (Reha Altıntaş). 7e/: 0 212 573 80 06 Faks:0 212 513 7719 *Saat 13.00te ve 18.00"de 'Ana Haber', her saat başı da haberler yayına girecektir... •12.05 Emeğin Gündemi: Şükran Soner'in sunduğu yapımın bu bölümü 'Depremin ya- raları; rantla değil emekle, üretimle san- lır' başlığını taşıyor. • 14.05 Spor Saati: Yapımda, 'spor dün- yasında depremin izleri' konusu ele alını- yor. • 15.05 insana Rağmen: 'Depremin Mar- mara'ya taşıdıklan' konusunun değerlendi- rileceği programı Öner llgaz sunuyor. NTV 19.10 Depremden korunmak T\' Senisi - Murat Birsel'in sunduğu "Gûndemdekiler" programı, deprem özel bölü- müyle ekrana geliyor. ÎTÜ Öğ- retim Üyesi ve Avrupa Akade- misi Üyesi Prof. Celal Şenyar. Türkiye Deprem Vakfı Başka- nı Prof. Rıfat Yarar ile Kandil- li Rasathanesi'nden bilim adam- larının katılacağı yapımda. "depremin oluşumu ve ko- runma yöntemleri" işleniyor. tv8 19.40 Türkiye'de programcılık TV' Servisi - Şov ağırhklı söy- leşi programı "Ve Leyla Te- küT'ün bu akşamki konuğu, program yapımcı ve sunucusu A\şe Özgün. Türkiye'de TV programcılığı üzerine söyleşi- nin yer aldığı programda, Ley- la Tekül'ün sunduğu şov bö- lümleri de yayımlanıyor. Discovery 21.00 'Astral seyahatler' TV Servisi - UFO'lar, beden dışı yolculuk ve doğaüstü güç- lerin sırlannm keşfedildiği "Art- hur Clarke'ın Gizemli Dün- yası" adlı programın bu akşam- ki bölüm başlığı "Ölüm ve Ast- ral Seyahat Deneyimleri" adı- nı taşıyor. Yapımda, ölümü ya- şadıklannı söyleyen insanlann öyküleri yer alıyor. TRT2 21.20 'Birebir' TV Servisi - Hafta içi her gün farklı konu ve sunucularla ekra- na gelen "Birebir"de bu ak- şam, "Genç CHP Hareketi ne- dir".' 'CHP'deki değişmeler ve son seçimler" ele alınıyor. Sunuculuğunu gazeteci-yazar Tunca Benginın üstlendiği "Bi- rebir" programına Genç CHP Hareketi Sözcüsü Hurşit Gfi- neş katılıyor. Şımank kadına verilen ders cgr TGRT 22.00 Cici Anne - Overboard / Yönetmen: Gary Marshall / Oyun- cular: Goldie Hawn, Kurt Russell, Edvvard Herrmann, Katherine Helmond, Michael Hagerty, Rody McDovvall / 1987 ABD yapımı, 112 dakika. Paranın şımarttığı Joanna (Gol- die Hawn). yine kendisine çok benzeyen kocasıyla birlikte lüks yatlannda yaşamaktadır. Tekne- deki bir takım aksaklıkian gider- mek için yanaştıklan limanda Dean (Kurt Russell), adlı bir marangozla dolap yapması için anlaşır Joanna. Ancak ortaya çı- CUMHUR CANBAZOĞLU Kaliteli film yönünden son de- rece kısır bir dönemde geçen yaz ekranında nihayet aile komedile- rinden hoşlananlann keyifle iz- leyebilecekleri, akıllıcaçekilmiş bir yapıt geliyor ekrana "Cici Anne" (Overboard). kan işi beğenmeyince marango- zun parasıru vermez ve onu tek- neden atar. Aynı günün gecesi bir kaza so- nucu bu kez Joanna, denize dü- şer ve biri tarafından kurtanlıp hastaneye kaldınlır. Joanna bel- leğini yitirmiştir. Olayı televizyonda izleyen ma- rangoz ondan intikam almayı ka- rarlaştınr ve onun dört çocuğu- nun annesi olduğunu söyleyerek yetkililere başvurur. Joanna için, o güne kadar hiç yapmadığı işleri yüklenmek zo- nında kalacağı bir yaşam başla- maktadır... Özel yaşamda da birlikte olan Hawn-Russell ikilisi son derece ustaca yaalmış senaryonun avan- tajlannı iyi kullanıp abartılmış kişiliklerini başanyla veriyorlar. Bir ara baterist rolünde gözü- ken yönetmen Gary Marshall, komedinin bir çok "hınzır me- todu"nu kullanıp zavallı yerine düşen güç sahibi zengin, ona ya- şamın gerçeklerini öğreten dört afacan gibi dönemeçlerie direk geniş bir kitlenin bilinçaltına ses- leniyor vefilminiizlettirmeyi ba- şanyor. Katil olduğu sanılan doktor ogr atv 00.50 Öldüren Hatıralar- Spellbound/ Yönetmen: Alfred Hrtchcock Senaryo: Ben Hecht, Angus MacP- hail / Görüntü: George Barnes / Müzik: Miklos Rozsa / Oyuncular: Ingrid Bergman, Gregory Peck, Rhonda Fleming, Leo G. Carroll, Nor- man Uoyd / 1945 ABD yapımı, 116 dakika. TV Servisi - Bir klinikte görevli bir kadın doktor, ye- ni gelen ve bellek kayması gösteren genç başhekime âşıkolur. Ancak gelişen olay- lar adamın tehlikeli bir katil olduğu kuşkusunu getirmek- tedir. Alfred Hitchcock"un ya- pımcı David O. Selznick he- sabına çevirdiği filmlerin en ilginç olanlanndan biri "Öl- düren Hatıralar". "Öldüren Hatıralar", özellikle 194O'lı yıllarda Hollywood'un birden ilgi duyduğu Freud öğretisinin ve varsayımlannın sinema- daki en görkemli yansımala- nndan birini oluşturuyor. El- bette psikanaliz alanının ger- çek uzmanlan filmin Fre- ud'cu yaklaşımını oldukça ilkel ve çocuksu bularak cid- diye almamışlardı. Ancak bu temel kusurun yanı sıra film yine başdön- dürücü sinema dersleri içe- riyor. "Rebecca" ve "Aşk- tan da Üsrün" düzeyinde olmamakla birlikte filmin gerilimi, çerçevelemeleri, oyuncu yönetimi ve benze- ri öğeleri kusursuza yakın düzeyde. Hitchcock. filmin bölümleri için Salvador Da- li'nin çizgileri ve düşünce- lerinden yararlanmıştı. Öte yandan Ingrid Berg- man yine o yıllara damgası- nı vuran güzelliği, içtenliği ve aydınlık yüzü ile gönül- leri fetheden bir oyun veri- yor. Gregory Peck'in "has- ta doktoru" belli ölçüde te- reddütlü ama inandıncı. Yar- dımcı oyuncular kadrosu da kusursuz. Çevrildiği yıl en iyi fihn ve yönetmen dahil 5 dalda Oscar adayı olan film ödü- lü. yapımın bestecisı Macar kökenli büyük usta Miklos Rozsa'ya kazandırmıştı. -••'•-A'TJİ Bir yabancıyla asla TURHAN GÜRKAN Issız bir yanmadada ya- şayan iki kadın ve iki genç kızdan oluşan bir fenerci ailesinin aralanna kanşan yabancı bir adamla geçir- dikleri olaylann öyküsü. Şahin Gök ün sanat ya- zan Zeynep Avcı ve tiyat- ro yönetmeni Işıl Kasa- poğlu'nun senaryosundan çektiği psikolojik ögeler içeren "Ponente Feneri" fılminde, dört kadının fe- nerde gizemli bir adamla girdikleri tehlikeli ilişki- ) t.Star 17.00 Ponente Feneri - Yönet- men:Şahin Gök /Se- naryo: Zeynep Avcı, Işıl Kasapoğkı / Oyun- cular: Hülya Koçyiğit, Hakan Balamir, Arzu Aydın, Mine Çayıroğ- lu,KazımKartal,Ümit Yesin, Tııfan Balamir /1988, Hakan Film. ler, cinayete dek varan gi- zemli olaylar ve ailenin parçalanışı anlatılıyor. Kocasının ölümünden sonra ısız biryanmadanın ucundaki fenerin bekçili- ğini üstlenen bir kadın, iki kızı ve yan deli, sevimli ka- yınvaldesiyle yaşamakta- dır. Fenere uzaklardan gi- zemli bir adamın gelişin- den sonra yaşlı kadının ka- yalıklarda cesedi bulunur. Fenerci kadın bilmediği bu yabancıyı imam nika- hı kıyarak kendi yaşamına sokar. Bir gün sandalla yaralı bir genç gelir.Yabancı adam büyük kızla ilişki ku- rup onu hamile bırakır. •„ •£.. :\, Yönetmen Alan 1 Pakula'dan politik - kurgu filmi Hedefe ulaştıran 'tez'TV Servisi - Politik si- nemanın başyapıtlanndan biri olan "Three Days of the Condor - Akbabanın ÜçGünü"(1975;Sydney Pollack) gıbi son derece başanlı filmlerin arasına girme çabası içinde bir po- litik - kurgu örneği "Peli- kan Dosyası'". Film, iki yargıcın öldü- rülmesiyle başlar. Bunun uluslararası birteröristin işi olduğu sanılırken, genç bir hukuk öğrencisi olan Darby Shavv'un aynntılann içine Kanal D 21.00 Pelikan Dosyası - The Pelican Brief/Yönet- men: Alan J. Pakula / Oyuncular Julia Ro- berts, Denzel Was- hington, Sam She- pard, John Heard, Tony Goldwyn, Ja- mes B. Sikking / 1993 ABD, 141 dk. girerek yaptığı ve "Peli- kan Dosyası" adını verdi- ği tezi, aslında olaylann Be- yaz Saray'a kadar uzanan bir zincirin halkalan oldu- ğunu ortaya çıkanr. Gazeteci Gray Gran- ton'ın da yardımıyla "ölüm tuzaklarf "ndan paçayı sı- yıran Shaw, hedefine doğ- ru emin adımlarla ilerler... John Grisham'ınroma- nından uyarlanan film, ol- dukça akıcı birtempoya sa- hip olmasına karşın, sağ- lam bir "neden"e dayan- dınlamadığından "hava- da kalan" bir politik film izlenımi bırakıyor. t\« 21.10 Telaketin faturası' TV Servisi - Türkiye'nin ya- şadığı deprem felaketi ve eko- nomiye etkisinin tartışılacağı "Eko Aktüel" programına, Alarko Şirketler Topluluğu Baş- kanı Üzeyir Garih, ITO Başka- nı Mehmet Yıldınm ve Çuha- daroğlu Holding Genel Koordi- natörü Yenal Oktuğ katılıyor. Programı, lstanbul Ticaret Oda- sı Meclis Genel Başkanı Atalay Şahinoğlu sunuyor. KentTV 22.05 Depremin tanma etkisi TV Servisi - Cumhuriyet Ga- zetesi Genel Yayın Koordinatö- rü Hikmet Çetinkaya'nın sun- duğu "Dönemeç"te. "depre- min tanm alanındaki etkisi" tartışılarak, Adapazan, Izmit. Yalova ve Gölcük'teki "rant paylaşımı" konu edilccek. Gazeteci Sadullah l sumi'nın katıiacağı programda. "'Tanm- dan sanayiye geçiş", "Tanm satış kooperatifleri", "özel- leştirme" gibi konular da gün- deme getirilecek. TRT2 22.30 Ekranda bale keyfi TV Servisi - TRT 2'de. 6. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festıvali kapsamında sahnelenen "Carmina Bura- na" adlı bale gösteriliyor. Carl OrfTun ünlü eserini lstanbul Deviet Opera ve Balesi sahne- ye koydu. Sunuculuğunu Ek- rem Tamer'in üstlendiği ya- pımda orkestrayı Serdar Yal- çm yönetiyor. Discover> 23.00İ Güneşteki manyetik yük TV Servisi - Bilim dizisi "Eküıoks"un "Güneş Fırtına- ,ları" ^djı bölümünde, günes- "teki enerjinin etkilediği yeryü- zü olaylan anlatılıyor. Yapım- da, güneşin koronasmdaki sı- cak gazlann çok miktarda man- yetik yük taşıması ve bunlann atmosfere çarpmasıyla oluşan güneşfirtmalannıntespit edil- mesi konu ediliyor. Kanal D 23.15 'Teke Tek' TV Servisi - "Teke Tek"te bu hafta "deprem felaketi" ele alınıyor. Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu canlı programda, on binin üstünde insanın ölümüne ve 20 milyar dolann üstünde hasann meydana geldiği dep- remin ardından hükümetin ya- pacağı çalışmalar hakkında bil- gi verilecek. Tv PROGRAMLARI 06.30 Sabah Haberleri 08.30 Mınik Dınozor Urmel 08.55 Tjılp 09.00 Susam Sokağı 09.30 Remı0955Tjilp10.05ParmakDamgası 11.05 Dünya Mutfaklarından 11.30 Uğurlugıller 12.10 Dizi: Sıyah Inci 13.30 Tatıl Ekranı 15.00 Çocuk Haber 15.05 Sevgi Olduğu Sürece 16.05 Belgesel 16.35 Yerti Film: İki Kızgın Adam 19.00 Yarışma: Sıhırlı Harfler 19.40 Spor 20.00 Haber 21.00 Yerti Film: Bir Sevgi Istiyo- rum 22.20 Futbo! Futbol 23.35 Yaz Konserierı 23.35 Bızım Mahalle 24.00 Gece Haberlen 00.15 Yabancı Film: Tobias Kimin Olacak 01.45 Klıpler 03.00 Yabancı Rlm: Kumar 04.30 Klıpler (0 372 428 22 30). »TN 17^8 GAP TVden Geçış 18.05 Georgie 18.30 V 2 Dördüncü Duvar 19.00 Akşam Bultenı 19.30 ^ J Işitme Engellilere Haber 19.35 Belgesel- Pers- pektıf 20.10 Belgesel: Namibia'nın Güzetlıklen 21.20 Bi- rebır 22.00 Gece Buttenı ve Ingılizce Haberler 22.30 6. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali: Carmi- na Burana 23.45 Dizi: Kavanagh (0 212 259 72 75). 08.00 Spor Arşivinden 09.30 Belgesel 10.00 Mınık Eivis'ın Maceralan 10^5New PimpaAd- ventures 10.30 Yerli Film: Baba Ocağı 12.00 Yabancı Film 13.35 Belgesel 14.25 Dr. Finlay 15.15 Bel- gesel 16.05 Isviçreli Robınson Ailesi 16.30 Okudukça 17.00 Izdüşüm 19.00 2. üg Dosyası 20.00 Dünya Atle- tizm Şampıyonası 'Canlı' 23.45 Ispanya Futbol LJgi. 08.30 Açık Ltse lletışim Rehberlik ve Açık llköğ-r e t i m O k u l u D e r s Programı 10.00 TSM Radyo SarıatçılanKonsen1Z45GönıJIBahçemiz 14.00 Türkü Türkü Türkiyem 1S25 TSM Fîadyo Sanatçtlan Kon- serı 16.45 Yurdun Dört Köşesinden 18.00 TSM Radyo Sanatçılan Konseri 19.30 Gönül Bahçemız 20.45 Yur- dun Dort Köşesinden 22.00 TSM Radyo Sanatçılan Konseri 23.20 Deviet Klasik Türk Miiziği Koroları. 06.30 Sabah Haberleri 08.30 Turizm Kampan- yası 09.00 Büyükbabam ve Ben 09.30 Susam Sokağı 11.05 Dünya Mutfaklanndan 11.30 Uğur- lugiller 1 3 ^ Yerli Rm: Mahkûm 15.00Ankaradan 16.05 Sahte Dünyalar 16.40 Mektup Köşesı 17.05 Sızin İçin 19.00 Sihırlı Harfler 19.35 Ingılizce ve Almanca Haber- ler 19.40 Spor 20.00 Haber 21.00 Allı Turnam 22.30 Tu- rızm Kampanyası 23.30 Bızım Mahalle 24.00 Gece Ha- berı 00.15 Ingılizce Haberler 00.20 Spor 00.35 Susam Sokağı 01.05 Minık Dınozor Urmel 01.15 Bızımkiler. 07.05 Yerli Rlm: Bir Aşk BirGünah 08.10 (Sızın İçin Seçtıklerimiz 09.00 Bu Sabah 10.30 Büyükannem ve Ben 11.00 Dizi: Sev- dığım Adam 12.05 Dört Mevsım Kadın 13.00 Türk Si- lahlı Kuvvetler Saati 13.30 Belgesel: Eski Bab-ı Ali 14.00 Sızin İçin Seçtıklerimiz 14.30 Haberler 14.50 Ekonomi Sayfası 15.50 Konser 17.00 Gide Gıde GAP. 07.00 Haber 09.00 Po- lis Akademısı 09.30 Taş Devn 10.00 Jetgıtter 10.30 SevimP Kahramanlar 12.10 Her- şey Sevgi İçin 14.10 Luz Clarita 15.20 Ateş Dansı 16.30 Sevinv li Kahramanlar 17.00 Taş Dev- ri 17.30 Jetgiller 18.00 Polis Aka- demisı 18.30 Ayn Dünyalar 19.30 Ana Haber Bültenı 21.00 Yaban- cı Film: Pelikan Dosyası 23.15 Teke Tek 00.15 Haber Saati 00.45 DIZI: Ölümsüz Savaşçı 02.15 Yabancı Film: Rio Bravo 05.00 Haber Saati 05.15 Dizi: Kara Şa- h\n (0 212 215 51 11). _ • _ . 07.00 Kahvaltı Ha- 9 ¥ V b e r l e r l 08.55 Tele- * • • w tubbies 09.15 Sü- per Fare 09.35 Daniela'nın Gün- lüğü 10.30 Yabancı Film: Cyro- na De Bergerac 13.00 Gün Or- tası 13.30 Kızıl Sakal 14.00 Su- per Fare 14.30 Yerli Film: Ada- da Son Gece 16.20 Yabancı Rlm: Hızh Muhabir 18.10 Yer- li Rlm: Ağn'ya Dönüş 20.00 Ha- ber 22.00 Spor 22.15 Yabancı Film: Özgürlük Vuruşu 23.45 Gece Haberleri 00.15 Gerçek Polis Operasyonları 00.50 Ya- bancı Rlm: Öldüren Hatıralar 02.45 Belgesel 03.40 Schubert 04.25 Haberci 05.00 Yabancı Film: Şeytanı Yendim 06.30 Bostop Pops (0 212 655 00 00). 07.00 Yerli Rlm: Ma- hallenin Sevgilisi 09.00 Zeynep 10.00 Yerli Rlm: Teslim Ol Baba 12.00 Çizgi Film Kuşağı: X - Men, Kap- tan Zed. Kiiçuk Midillı. Süper Ko- pek, Guliver'ın Seyahatten, Sevım- lı Kasaba, Snoopy 16.00 Yerli Film: Kırık Hayat 18.00 Yerli Rlm: Vefasız 20.00 Haber 21.30 Yabancı Rlm: Gece Avcısı 23.15 Gızli Gorev 00.15 Haber 00.45 Yabancı Film: Katilin Izinde 02.15 Belgesel 03.00 Haber 04.00 Aranıyor 05.00 Yabancı Film: Gümüş Kartal (02122863535). 07.00 Güne Baş- _ _ larken 09.20 Lı- ~~ festyle 09.35 Eko- nomi 10.35 Gündemdekıler 11 ^ 0 Lıfestyle 12.15 Ekonomı 13.20 Dış Borsalarda Bugün 14.15 Spor 14.20 Lıfestyle 14.35 Ekonomı 14.45 Lifestyle 16.25 Spor 16.35 Ekonomi 17.35 Style & Gournet by Armani Caf e 18.05 Gece Gün- duz 18.30 Dünyada Bugün 19.05 Spor Gündemi 19.10 Gündem- dekıler 20.00 Haber 20 21.00 Ha- berler 21.10 90 Dakika 22.10 Gündemdekıler (Tekrar) 23.00 24 Saat (0 212 286 36 36). 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Dizi: Ferhunde Ha- nımlar (Tekrar) 10.00 Yer- li Rlm: Gönül Hırsızı 11.30 Yer- li Rlm: Yasemin 13.00 Gun Or- tası 13.20 Dizi: Tutku 15.10 Yer- li Rlm: Sevgili Hocam 16.40 Ta- til Başlıyor 17.00 Yerli film: Po- nente Feneri 18.30 Dızı: Fırtına- lar 19.30 Star Haber 21.00 Yer- li Rlm: Bizim Aile 22.50 Dizi: Yazlıkçılar 23.50 Gece Hattı 00.30 Yabancı Film: Uğursuz Tatil 02.10 Star Haber (Tekrar) 03.30 Tıyatro: Seçimler 04.30 Dızı: Tut- tu 05.30Tatıl Başlıyor05.50 Mü- zık... Müzık... Müzik... 06.10 Di- zi: Feride (0 212 448 80 00). 06.30 Sabah Haberı 08.00 Baş Başa 09.00 HuzuraDoğru 09.30 An Gurbet 10.30 Cosby Aılesı 12.00 Haberler 12.30 Eltıler 13.30 Mü- zik Market 15.00 Yerli Film: Fa- dile 17.30 Çızgi Film 18.00 Sürp- rız 19.00 Haber 20.30 Dızı: Süt Kardeşler 22.00 Yabancı Rlm: Cici Anne 24.00 Gece Haberi 00.30 Yerli Rlm: Insanlar Yaşa- dıkça (0 272 652 25 60). L> 07.00 Müzik 07.45 Yerli Rlm: Mücevher Hır- f . \ sızları 09.00 Çırkın Ördek 10.00 Yerli Rlm: De- ^ ^ * ti Murat 12.00 Aç Kazan 13.00 Haberler 13.30 Sıcak lliskiter 14.10 Yerii Rlm: Mücevher Hırsızlan 1550 Kadınca 17.15 Laf Ebesı 18.25 Şampıyon Güreşçıler 19.00 Haber 19.55 Spor Merkezı 20.15 Yabancı Film: Ikizler Karşılaşması 22.10 Haber Tünelı 23.10 Işte Hayat 23.45 Belgesel 00.25 Yerli Film: Deli Murat 02.00 Laf Ebesi 03.00 Haber 04.00 Yabancı Film: Stalag 17 06.00 Meksika (0 212 284 31 50). 0835Azizlstanbul10.15YabanciSpor11.35 Steps 12.15 E. T. 12.35 Belgesel ler 15.15 Bıletler Lütfen 15.35 Belgesel: Serüven Pe- şinde 16.15 E.T. 17.35 Istanbul'u Dınliyorum 19.10Yan- sımalar 1935 BırZamanlar 19.40 Ve Leyla Tekül 20.00 Haber 20.40 Söyleşi 21.10 Eko Aktüel 22.00 Haber Ma- sası 23.05 Sportmen (0 212 288 51 52). 07.20 Yabancı Film: Şişmah Casus 09.10 Dedektif Conan 09.30 Müthiş Ikizler 10.10 Hayat Güzeldır 11.30 Damak Tadı 12.00 Vitrın 13.00 Belgesel 13.20 Sağlıkla Randevu 14.10 Yabancı Rlm: Büyük Çelişki 16.00 Vitrın 17.00 Çay ve Sempatı 18.10 Sıhırlı Ayna 18.40 Haber Peşinde 1930 Ana Haber Büitenı 20.45 Bakış 21.50 Yabancı Film: Uzayda Panik 23.30 Gece Haberi 00.30 Yabancı Film: Buyük Çelişki (Tekrar) (0 212 313 50 00). 07.15 Aslan Kral 07.45 Tatlı Meyvecik- ler 08.15 Teddy Ruxpın 08.45 Yabancı Film: Dallas: Ceyar'ın Dönüşü 10.20 Ya- bancı Fihn: Godzilla: Canavartar Kralı 12.05 Yabancı Film: Turist Tuzağı 13.40 Yabancı Film: Küçük Yaramazlık- lar 15^0 Yabancı Film: Teklıf 17.15 Yabancı Film: Me- zar 18.40 CINE 5'te Bu Hafta (Şifresiz) 18.55 Yabancı Film: Çimen Türküsu 21.00 Seinfeld -20 21.30 Yaban- cı Film: Buzda Kumar 23.40 Yabancı Film: Brtmeyen Kâbus (Altyazılı) 01.20 Playboy'un En lyilen: Sarışınlar 02.20 Unutamadıkları Sevışmeler 03.25 Kadınlar 6 03.50 Film: Seni Gözetliyorum (0 212 225 55 55j. 07.00 Cümbüş 09.00 Çocuk Bahçesi 10.00 Gerçek Kesit 11.00 Yabancı Film: Harika Adam 13.15 Yabancı Film: Azılı Haydut- lar 15.15 Kurdela 18.00 Çocuk Bahçesi 19.00 Eko Bu- gün 19.30 Ana Haber 20.00Ankara Gündemi 20.30 Düz- lem Ayna 22.00 Dızı. SıcakTakıp 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: Akrebin Sonu (0 212 256 82 82). T 09.00 Dünyamızı Koruyalım 10.00 2. 1TV D ü n y a Savaşı 11.00 Vizyon 12.15 Bü- yük Olaylar 13.15 Su Sportarı 14.15 Denizaltı Dünyası 15.15 Heycanlı 16.15 Bumerang 17.15 Büyük Uluslar 19.15 Isimsiz Kahramanlar 19.50 Vurucu Güçler 20.00 Safari 22.05 Dönemeç 23.00 Terapi (0272 222 76 00). 09.00 Ushuaıa 10.00 Yalnız Gezegen 11.00 Vahşı Do- ğa 12.00 Sonsuz Bilim 13.00 Discovery Vrtrinı 14.00 Discovery Profili 16.00 Gezgınler 18.00 Yalnız Ge- zegen 19.00 ESPU 19.30 Başka Bir ' Dünya 20.00 Tıbbı Dedektıfler 21.00 Arthur C. Clarke'ın Gizemli Dünyası 21.30 Yeni Bir Dünya 22.00 Discovery Profili 23.00 Ekinoks (0212288 75 75). M s«+— - 08.30 Sabah Enerji- 1 , 1 , V s i O9 -00 Ç'zgi Film 10.00 SokakÇocuk- lan 10.30 Sokak Kanunu 11.30 Belge- sel 12.10 Dedektif Lea Sommer 13.20 Yabancı Rlm: Büyülü Gece 14.50 Bel- gesel 15.20 Çizgi Film Kuşağı 16.10 Flipper 17.00 Pop Müzik 18.00 Dizi: Dünden Yarına 18.30 Klasik Film Kolek- sıyonu 19.00 Befgesel 19.30 Haber 20.10 Sokak Kanunu 21.00 Belgesel 21.30 Yabancı Film: Latırin 23.00 Rock Sta- tıon 00.10 Belgesel (0 272 282 36 00). 09.00 Haberler 11.40 Sektör Sohbetleri 12.00 Haberler 13.30 Yabancı Film: Gard- wood, Prisoner of War 15.30 Haberler 17.35 Hedef Unıversıte 18.00 Haberler 18.05 Hedef Unıversıte 18.35 Dünya Modası 19.00 Ana Haber Bulte- nı 20.10 Artvizyon 20.30 Mozaik 22.00 Yabancı Rlm: Hudsucker Proxy 24.00 Dünya Lısteleri 00.30 Yabancı Rlm: Evdeki Tehlike (0 212 282 51 00). KANAli 08.00 Haber ve Basın Özet- lerı 09.15 Ekonomi Raporu 14.00 Para ve Sermaye Piya- 9 KANAL saian1 6 .oo Ekonomi Rapo- ru 18.15 Ingilızce Haber 18.30 Spor Günlüğü 19.00 Ekonomı Çağı 20.00 Ana Haber 21.00 Fınansal Analiz 22.00 Endeks 23.00 Ogün'le Futbol 24.00 Haber Panorama (0 272 285 43 00). 07.00 Uyanma Zamanı 09.00 Çalar Saat 10.30 35 MM 10.45 Gülşah 13.00 Pınar 15.00 Ayşın 17.30 Mega 5'li 18.00 Bir Numara Seç 19.30 18 + 19.45 Haberler 20.00 Style 21.15 Men - e-Men 22.45 35 mm 23.00 Yunus 00.30 Dance Zone (0 272 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog