Bugünden 1930'a 5,469,921 adet makaleKatalog


«
»

O"7.4 R A D Y O Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriyet /% 4SMMBİNTMZIİZMET 1 M SMrMMBEKtnPTEaM / / # SMT OVBA MMLO A M SMT HtnP SfrftRjŞ OUUMâ ^ V f MXTUUatTLEKtiM>Mn?l Oıİcdığuuz lutabın adnn, kredı kartuuzm numarası ve son k.uilanma tarihı ıl« bırhkte bıîdınn jatap evmızdc olsun Adııuzı soyadmızı ve telefoo Dumaraıuzı da bddınnevı unutmavuı Lye değılsenız, dılersraız uyc de olun va da uyebğmızı ve&ılevnı HER ÎSLEM BtR TELEFONLV0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26981 / 250-000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt: NADİR NADİ (1945-1991) 21 AĞUSTOS 1999 CUMARTESİ Deprem bölgesine çığ gibi yardım yağıyor, ancak koordinasyon hâlâ sağlanamadı Türkiye çare arı>or'EPREM SONRASI Ekonominin ufku karanlık# Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesini vuran depremden sonra gırdi maliyetlerinin artacağı, kamu kaynaklannm daha verimsız alanlara kayacağı ılen sürülüyor. Yurtdışından gelen kaynaklann dikkath kullanılması gerektiğini dıle getiren uzmanlar, devletin de bu kaynaklann kullandınlmasında kontrolü ele almasının öneminı vurguluyorlar.Türkiye'nın yaşadığı felaketle benzer özellikler taşıyan Japonya'daki Kobe depremımn mahyetimn 39.6 katrilyon lira olduğu ve kentın ımarının iki ytl sürdüğü anımsatılıyor İn$aat SOrumSUZİan Müteahhitler suçlu. Ancak projelen onaylayan ve denetim yapmayan belediyelere ne demeli... Hazırlanan göstermelik projelerden, yasal izinlerden denetıme kadar geçen süreçte, belediyelerin vurdumduymazlığı ve yasal boşluktan müteahhitlerin nasıl yararlandıgı ortaya çıkıyor Inşaatlann en az yüzde 60'mın kaçak yapıldığı büyük kentlerde, Imar Kanunu'na uygun gibi gösterilen ve yasal izni alınarak yapılan binalar da denetlenmiyor. Binalann bir anlamda sağlamlığını denetlemekten sorumlu olan belediyeler, inşaatlan onay verdiklen "projeye uygunluk" bakımından kontrol etmiyor. • 13. Sayfada ÜPRAŞ YANGINIKONTROLALTINDA Akaryakıt sıkıntısı yok # TÜPRAŞ Genel Müdürü Hüsamettin Danış, tesisteki yangının sadece bir tankta küçük alevlerle sürdüğünü ve kalan çok az benzinin bitmesiyle yangının sona ereceğini belirtti. Danış "Yangın söndürme çalışmalanna Bulgaristan, Yunanistan, Almanya, Hollanda, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna'dan ekipler katıldı. ABD'den gelen uzman bir ekip çalışmalan izledi. Bu ekip, söndürme çalışmalannı 'süper' olarak nitelendirdi. Bu aşamada İzmit içm bir tehlike kesinlikle söz konusu değildir" dedi. # Yangının akaryakıt sıkıntısına yol açmayacağını belirten Danış "Herhangi bir sıkıntı çekilmemesi için Izmir Rafinerisi'nin kapasıtesi 11 milyon tona çıkanldı. ATAŞ 4.4 milyon ton kapasiteyle çalışıyor. KınkJcale ve Batman rafinerileri de devrede. Kesinlikle bir sıkıntı yaşanmaz" diye konuştu. • 4. Sayfada 6.7 siddetinde deprem Amerika da sallandı 0 Türkiye'nin yaşadığı. yüzyılın en büyüğü olduğu belirtilen deprem, Orta Amerika 'yı da etkiledi. 6.7 şiddetindeki deprem Nikaragua ve Kosta Rika'da hissedildı. Merkez üssünün ülkenin güney sahilleri olduğu açıklanan deprem TSt 13.02'de meydana geldi. 0 Strasbourg'daki Deprem Araştırmalan Merkezi, depremin şiddetini Richter ölçeğiyle 7.4 olarak açıkiadı. Bulganstan'ın güneybatısında dün hafıf şıddette bir deprem meydana geldi Richter Ölçeğıne göre 3.3 şiddetindeki depremde can kaybı olmadı. • 19. Sayfada Enkaz altındaki cesetler, patlayan kanalizasyonlar ve biriken çöpler nedeniyle koku dayanma sınınnı zorluyor. Afet bölgelerinde ilaç sıkıntısı ve salgın hastalık tehlikesi yaşanıyor. Ölü sayısının beklenenden çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor. 4 günden beri enkaz altında kalan yaralılardan yavaş yavaş umut kesiliyor. Deprem bölgesine her yerden yardım ve kurtarma ekibi geliyor. Ancak koordinasyon eksikliği çalışmalan büyük ölçüde aksatıyor. Devletin geciken yardım eli Ankara'da seferberlik ve olağanüstü hal tartışmalannın başlamasına neden oldu. bölgekrinde yapılan kurtarma çalışmalan unıutlar kaybe- dUmeden sürüyor. Göİcük'te 17 yaşındaki Ayfer Şirin, 81.5 saat kal- dığı enkaz altından çıkanlırken genç kız. yeıie bir olan evine. belki kaybettiği aik'si \e arkadaşlan- na karşınyaşamagülümsemeyibaşarryordu. Yalma'nınÇınarcıkilçesindeise enkann altından uçan minik bir kuş, 80 saat yaşama savaşı veren 14 yaşındaki Elif Gündüz'ün hayatını kurtardı. Kuşun enkaz aründan uçmasından şüphelenen İsrailli kurtarma ekiplerinin ve Türkdoktorlannçabalarry- la yaşama döndürülen Elif, askeri bir helikopterie Bursa Tıp Fakültesi'ne kaklınldı. (AA) 'Imar Yasası 1 Kaçak, yasadışı ve denetimsiz yapılaşmadan dolayı depremden etkilenen binalar 3194 sayılı Imar Yasası'nı tekrar gündeme getirdı. TMMOB tzmir Şubesi Genel Sekreteri Hasan Topal, iman yapılan alanlann zemin yapısının gerektıği gibi etüt edilmediğini belirterek yapılaşmada uzmanlık kurumlan olan meslek odalannın sektörün dışında tutulmaya çahşıldığını söyledi. Imar affı uygulamalanna son verilmesıni ısteyen Topal, yapılann meslek odalannca denetimini sağlayacak yasal değişıkliklenn bir an önce yapılması gerektiğini vurguladı. • 6. Sayfada lllerde ölü yaralı sayısı Kocaelı Sakar>a Istanbul Yalova Bolu Bursa Eskışehır Zonguldak Tebrdaj! Toplam 4242 ölü 2995 ölû 984 ölü 1442 ölü 225 ölü 85 ölû 33 ölü 3 ölü 10009 11759 yaralı 5081 yaralı 9541 yaralı 4300 yaralı 1146 yanh 2421 yaralı 98 yaralı 7 yaralı 35 yaralı 34388 yaralı HaberMerkea-BM'ye göre ölü sayısının 40 bını bulacağı deprem- de, organızasyon bozukluğu nede- niyle enkaz altındaki on bınlerce ınsana ulaşılamıyor, yardımlar ge- rektigı gibi dağıtılamıyor. Hâlâ pek çok yerleşım binminde el surülme- yen enkazlar bulunuyor. Başba- kanlık K.nz Merkezı adı altında oluşturulan ve valiliklerle bağlan- tıyı sağlayan oluşum gereklı dü- zenlemeyi yapamadıgı ıçın yurtdı- şından gelen ekipler anında karşı- lanmıyor, deprem bölgelenne ulaş- tınlamıyor ve bu bölgelerde "can- lıçıkaracak" şelulde çalışmalanna olanak sağlanmıyor Yurtaşlanmızın yanı sıra tüm dünya depremzedelere her alanda yardım yapabılmek içın seferber olurken devletin yetersiz kalması hem yurttaşlan hem de uluslarara- sı uzmanlan çileden çıkanyor. Hü- kümetın bölgeyı ^tabii afet nede- niyle olağanüstü hal bölgesi" ilan etmesi isteniyor Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel'ın "on tane Erzincan eder" diye tanımladığı Marmara Bolge- si'ndeki deprem sonrası enkaz al- tmdakilerden umutlar giderek ke- silirken defhedılemeyen yûzlerce ceset ve toplanamayan çöpler, su- suzluk gibi nedenlerletifobaşta ol- mak üzere salgın hastalık korkusu başladı. Yurttaşlar, devletin geç kalması sonucu on binlerce yurttaşın enkaz altından sağ çıkanlamayacağını belirterek tepkı göstenyorlar. Dev- let kurtarma çalışmalan ıçm de ye- tersiz kalırken Sağlık Bakanlıgı Bilgı Işlem Daıre Başkanı Suat Duranay ın ANKA'ya yaptığı açıklamada, hemen hemen tûm deprem bölgesınde çalışmalannı surdüren gönüllü yardım ekıbı -AKUT'un yanlış bügiler vererek MArkasıSa. 19,SiL3'te ÖRGÜTSÜZLÜĞÜN BEDELİ ammtuKUu M 8. Sayfada BİR KALLEŞLİK VARAMAL ÛMtTZlH] • 9. Sayfada TASARLANARAKİŞLENEN CINAYET Artçı sarsıntdar azalıyor \Arka Sayfada Veli Göçer: Hatalıyım ! 7. Sayfada Kentlere deprem senaryosu \ 7. Sayfada OHAL tartışılıyor \ 19. Sayfada Işıkara uyansını savundu I 9. Sayfada 9. Sayfada Başyazamııız Nadir NadFvi andık tstanbul Haber Servisi - Gazetemizin 53 yıllık başyazan Nadir Nadi'yi, ölümünün 8. yılında saygı, sevgi ve özlemle andık. Nadir Nadi'nin Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezan başında saat 11.00'de düzenîenen törene Nadir Nadi'nin eşi ve gazetemizin imtiyaz sahibi Berin Nadi, gazetemiz yönetici ve çalışanlan ile Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkaru Ziya Sonay katıldüar. Berin Nadi, törende yaptığı kısa konuşmada, Yunus Nadi ve Nadir Nadi'nin bugünleri görmedikleri için mutlu olmalan gerektiğini söyledi. (Fotoğraf: UĞURGÜNYÜZ) DOLAR •ö3un 4L300 Ocekı 4tO0O MARK ÛDun 239.400 Öncekı 238.300 ALTIN 0Dun 3.660.000 Oncek 3.675.000 DHAL VALİSI AYDIN ARSLAN ÖLDÜ • 19. Sayfada FENERBAHÇE'YE YABANCI GOLCU USpor'da GUNCEL CUNEYT ARCA\TJREK Masalımsı Oyküler Haberi duyduğunuz zaman, içinızden geçenleri bil- mem elbette olanaksız. Ama tahmın edıyorum; kuşkusuz gözlerıniz yaşar- dı. "Böyyük devlet" vatandaşı olmanın keyfryle, göğ- sunuz gururta, ıftiharla kabardı. Işte bir gazetemızdeki tam sayfa manşet bu gerçe- ği şöyle özetliyor. "Demirel istedi... Clinton yolladı." • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de BUGÜN SAU GUN •— HAIICVI DR FAUSTLS CHRISTOPHER MARLOVVE DOKTOR FAUSTUS Elısabeth donemı Ingılız tıyatrosunun en onemlı yazarlarından Chnstopher Marlovve'un başyaprtı.. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Cumhuriyet 'le birlikte Kandllli Rasathanesi Bilimi Kandille mi Yapıyor? Kandilli Rasathanesi, deprem ve gökbılimi deyin- ce akla ilk gelen kurumlarımızın başında. 1911 yılın- da kurulduğunda tek ışlevi, Istanbul için havatahmin- leri yapmaktı. Sonra Fiziki Arzi Istanbul Rasathanesi olarak adı ve işlevi değiştirildı, genişletildi. 1936'da M Arkası Sa. 19, SHS'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog