Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

Q)i O7.4 RAovoCumhuriyet ISTANBLL VE ÇEV RESINDE YAYINDAYIZ Cumhuriyel JSU SMTKESHnttZIİZMET SMrNMEKKtaPTBLM SAAT OYHJK KABUÜ) s/ur ıılnp sfcwfc ouuuâ SMnıuutTiEKraPMnşı adını. kredı lurtuuzın mtmarası ve soo kuMaanu onln iüîap e\ımzde olsun Adınızı, sovaduım *e lclefon büdırroeyı unutma>ın L ve degıisemz, dılcnemz uye de , olımvadauve &nız! venıle) n JEM BİR TELEFONLA 0212 514 01 9i 76. YIL SAYI 26980 / 250.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 20 AĞUSTOS 1999 CUMA Enkaz altında kalanlar yardım bekliyor. Marmara geceyi sçkakta geçirdi Bilanço ağırlaşıyorı Türkiye'yisarsan depremin üzerinden üçgüngeçtL Çöküntülerin altında hâlâ kurtarılmayı bekleyenlerin olduğu belirtiliyor. Dünyanın dört bir yanından gelen gönüllü yardım ekiplerigece giindüz çalışıyor. Kanalizasyonlann hasar görmesi, elektrik ve suların kesik olması nedeniyle afet bölgelerinde salgın hastalıktan korkuluyor. Depremden etkilenen bölgelerle telefon bağlantısı kurulamıyor. Pek çokyerde morglar dolduğu için yaşamını yitirenlerin cesetleriyollara diziliyor. ' Bürokrasiyüzünden ilk iki gün yurtdışından gönderilen çadırlar veyardım ekipleri gümrüklerde kaldu Kurulan kriz merkezleri sık sık kendileri krize neden oldu. Otoyollardaki hasarların bugün giderileceği belirtildi Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş, depremden 3-4 saat sonragerekli bitiiklerin alarmageçirildiğini söyledL Askerlerin İzmit, Adapazan, Yalova ve Gölcük'te kurtarma veyaralı tahliyesi için görevlendirildiği açıklandu • 19. Sayfada YerinÜstü ve Alü.., Erzincan'da 1939'da yaşanan deprem 30 bini aşkın can almıştı. İkinci Dünva Savaşfnın ka- ranüğında yaşıyorduk. Depremin acısı çok bü- yük oldu. Ancak Türki- ye o yıllarda içine kapa- nık bir tannı toplumuy- du, ekonomideki yıkı- mın üstesinden gelebil- dik. O günden bu yana depremler aralıklarla Anadolu'nun doğusun- dan batısına taşındı; so- nunda Türkiye'yi sana- yi bölgesinde vurdu. Bu kez insan kaybımız Er- zincan'daki kadar değil, ama, ekonomideki kayıp ölçülemeyecek kadar biiyük görünüyor. Ha/ırlıksız yakalan- Oysa deprem alarm zillerini çala çala geliyor- du; biz tüm uyanlara kulaklanmızı tikadık; şimdi bu aymazüğın be- detini çok ağır ödüyoruz. Ve ödeyeceğiz. * Türkiye eskisi gibi de- ğil. Medya toplumun girdisine çıktısına uza- nabilecekölçüdey avıldı; özellikle televizyon ağı iletişimi yoğunlaştırdı. Buna karşın devlet bi- rimleri arasındaki ileti- şimsizliğe ne demeli?.. Bugün en sıcak soru- numuz, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen- lerdir. Evi barkı yıkılmış vedışarda çadır kurmuş yurttaşaekmek vesu ye- tiştirmek de önemlidir; ama, yıkıntıların altın- daki canları kurtarmak ilk \e ivedi görevdir. Bu konuda ordunun da dev- reye sokulması gerekir- di. Hükümet bu alanda duyaıiı bir etkinlik gös- termelidir. Enkaz altın- da ne kadar yurttaşımı- zm bulunduğunu büiyor muyuz?.. Bu insanlar daha ne kadar dayana- bilirler?.. Yerin üstündekilerden çok, yerin altındakilerin imdadına koşmak za- manıdır. Cumhurtyet İllerde ölü-yaralı savısı Kocaelı 3261 olü Sakaıya 1013 olü Istanbul Yılova Bolu Bursa E»kışehır Zonguldak TckırdaJ 984 olu 1276 olü 21081ü 56 olu 38 81ü 3 51ü 11759 yaralı 3473 yaralı 9541 yaralı 4921 yaralı 750 yaralı 2326>aralı 141 yaralı 26 yaralı 35 yaralı Depremzedeler enkaz kaldırma çalışmalannı gözyaşlany la izlerken yakınlannın hâlâ yaşıyor olması umuüan yavaş >avaş azalıyor. Başbakanhk Kriz Merkezi'nin "olası" bir depreme karşı halkı 'teyakkuz' durumunda olmaya çağırması üzerine Marmara BölgesTndeki yurttaşlar geceyi park ve açık alanlarda geçirdL Işıkara'nuı açıklaması panik yarattı • Gemlık'te dun akşam saatlennde meydana gelen 5 ijiddetındekı depremin ardından Kandıllı Rasathanesı Deprem Araştırma Enstıtusü Mudüru Işıkara "Bu oncü depremdır, geceyi dışarda geçınn" dedı Bu sözlen televızyonlardan ızleyen halk panık ıçınde sokaklara dokuldü Başbakanlık Knz Merkezı de halka "teyakku da olun" çağnsı yaptı Gece geç saatlerde bir acıklama daha yapan Işıkara, "Gemhk'tekı deprem öncü değıldır bzgunüm " dıyerek goruş değıştırdı • 8. Sayfada Tı-il\oıılaı*gömüldüAğir d3rbe Bınlerce ınsanın ölümünün yanı sıra ülke sanayıı ve altyapısına ağır darbe ındıren depremin faturası mılyar dolarlarla ıfade edılıyor. Üretımm durmasıyla oluşan bir haftalık zarann 2 mılyan geçtığı tahmin edılırken toplam hasann 25 mılyar dolan aşması beklenıyor. Petrokımya sektörünün merkezi konumundakı Kocaelı'nde üretımm durması ve depremin etkısıyle bazı kuruluşlann faalıyet dışı kalmasınm, otomotıvden gübreye kadar uzanan pek çok sektorde sıkıntıya neden olacağı ıfade edılıyor. • 13. Sayfada EMEKLİ ORG. KEMAL YAVUZ ' Seferberlik ilan edilsin'# Eskı Harp Akademılen Komutanı Kemal Yavuz, Turkıye'de yonetımın bıttıgını soyledı Depremın zararlannın gıdenlebılmesı ıçın 'seferberlik' ılan edılmesını ısteven Yavuz, koordınasyonun başına 1 Ordu Komutanı'nın getınlmesı gerektığını belırttı Yav uz, "Sılahlı Kuvvetler'ın elınde ayrıntı seferberlik planlan bulunuyor" dıye konuştu 'Hata ba$lbO$ SİStemde' Deprem bölgelerinde konutlann bir kısmı ayakta dururken bazılannın yerle bir olmasının sorumluluğu sadece yapımcı fırmalara yüklenırken uzmanlar, asıl sorunun "müteahhıdı kendı vıcdanma bırakan sıstemde" olduğuna ışaret edıyorlar Işın bir dığer boyutu da, deprem sigortası kavramının henüz yerleşmemış olması. Halk, '40 yılda bir başa gelır' düşüncesıyle deprem sigortası yaptırmıyor. Sıgorta şırketlen ıse sağlıksız yapılara ruhsat veren yerel yönetımlen suçluyor. • 13. Sayfada AKUT GÖNÜLLÜ ARIYOR • 6. Sayfada Haber Merkezi - Eskı Harp Akademılen Komutanı emeklı Orgeneral Kemal Ya- vuz. depremın zararlannın gı- denlebılmesı ıçın "seferber- Kk" ılan edılmesını ve koor- dınasyonun başına 1 Ordu Komutanı'nın getınlmesı ge- rektığını soyledı Yavuz "Türldje'de >öoe- tim bifmiştir. Depremden son- ra Silahh Kuvvetler'in kısa sü- rede duruma el ko\ ması ve fe- laket bölgesinde tam yetkib ol- ması gerekjyor" dıye konuştu Emeklı Orgeneral Kemal Ya- vuz, depremın zararlannın gı- denlmesı ıçın uzun bir faalı- yet donemı gerektığını, Sılah- lı Kuvvetler'ın de olaylara yatkmlık ve yetenek açısın- dan bu zararlann ustesmden gelebıleceğını savundu Depremden sonra seferber- lık ılan edılmesı gerektığını ılen suren Yavıoz, "Seferber- lik ilan edüerek koordüuısyo- nun başına 1. Ordu Komuta- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de TUPRAŞ yangını kontrol altuıda TÜPRAŞ'ta deprem sonrası başlayan yangmın "kontrol- lü" sürdüğü bildirildi. Yetkililer, yanan 8 tanktan 7'sinin söndürüldüğünü, rüzgâr ani bir değişiklik göstermezse yangmın bu seyrinde süreceğini ve 1 tankerdeki yakıtın bitmesiyle söndürüleceğini bildirdiler. • 79. Sayfada ÎMAR PLANLARI HEMEN DURDURULSUN • Arka Sayfada DONANMA KENTÎ . ARTIKYOK I 5. Sayfada ADAPAZARI: 70 KİŞİ 48 SAAT SONRA KURTARILDI • 4. Sayfada ARKADAŞIMIZ YILDIRIM BORAN ENKAZ ALTINDAN ÇIKTI • 7. Sayfada DÜNYA YARDIM YARJŞINDA • 3. Sayfada Nadir Nadi'yi aniyoruz » 1936-88 yıllan arasında gazetemızın başyazarlığını yapan Nadır Nadı'yı ölümünün 8 yılında anıyoruz. Yaşasaydı, başyazarlığını sürdürebılseydı, günümüzdeki gelışmelere tepkısını, yükselen değerlere, yaşanan kırhlığe nasıl karşı çıkacağını hepımız bılıyoruz. > Nadir Nadı'yı Atatürk Devnmlennın ateşlı bir savunucusu, aydınlanmacı, devrim ve demokrasıden yana bir yazar- gazetecı olarak özlem ve saygı ıle anımsıyoruz. • 9. Sayfada ORHAN BIRGIT'İN 'DÜZYAZF KOŞESİ • 17. Sayfada MUŞERREF HEKİMOĞLL'NUN 'ANKARAANKA' KOŞESİ 1/7. Sayfada BELGRAD'DA ERKEN SEÇİM TARTIŞMAS1 • 10. Sayfada İSRAİL-FİLİSTJN ANLAŞMAZLIĞ1 • 10. Sayfada GUNCEL CUINEYT ARCAYL REK Deprem v Keli r Ortaya Çıkardı! "Boyyuk devlet"\n ve boyyuk devletın boyyuk yö- netıcılerının halıne bakınız Depremın uzennden ıkı gun geçtı, halkjn arasına ka- rışamadılar Orneğın Cumhurbaşkanı Demirel İlk gun sabah helıkoptere atladığı gıbı Golcuk'tekı Donanma Komu- tanlığı'na gıttı Komutanlıktakı dramı yakından gordu • 4rkasıSa. 19, Sü. l'de C U M H U R Î Y E T ' t N K U L T Ü R H İ Z M E T l B U Ü N CEYHUN ATUF KANSU BAĞIMSIZLIK GÜLÜ Ceyhun Atut Kansu nun Bagımsızlık Culu adlı şıır kıtabını okurlarımıza ^unmaktan buyük kıvanç duyarız Cumhuriyel 1e birlikte. GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHRISTOPHER MARLOVVE DOKTOR FAUSTUS Elısabeth donemı Ingılız tıyatrosunun en onemlı yazarlanndan Chrıstopher Marlovve un başyapıtı Enkadar... En Kaztar... 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hıroşıma kentıne atılan atom bombasının duştuğu yerde ilk 500 met- rekarelık daırede yaşayanlann yuzde 98'ı, ıkıncı da- ıredekılerın yuzde 9O'ı, uçuncudekılerın yuzde 45'ı, dorduncudekılenn yuzde 23'u bir dakıka ıçınde yaşa- mını yrtırdı Hayatta kalanlann kurtanlması ıçın ulke ça- pında seferberlik ılan edıldı Öncelıkle, sağlık personelıne ve fızıkı guce gerek- mArkasıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog