Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

QJ)))1O"7.4 RAovoCumhuriyef İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriy ş Dilecbğıaız kıtabın adını. kmh kaıtmızm numarası ve son kullanma anhı ıle tnriıkte i ldınn, kıtap evmızde olsun AdımzL soyaduuzı ve tetefon numaranızı aa bıldınncvı unutmaym C\e değıisenız, dıiersentz ûye de olun va da uselıgraızı venılevm HER İŞLEM BİR TELEFQNLA:0212 514 01 9» 76- YIL SAYI: 26979 / 250.000 TL (KDVtçtnde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19 AĞUSTOS 1999 PERŞEMBE Enkaz altındakilere ilk müdahale gecikti, kriz merkezleri işlevsiz kaldı, öl&li^sı 4 bine yaklaşü Devletin eli geeiktiGölcük, Adapazarı, Izmit ve Avcılar 'da çöküntü altındaki binlerce kişi yardım bekliyor. Yolların tıkanması nedeniyle yardım malzemeleri ile yurtdışından gelen ekipler bölgelere geç ulaştı. Kurtarma çalışmalarını yurttaşlar kendileri yaptı. Yaralılar özel araçlarla taşındı. Felaket bölgelerinde yiyecek ve çadır sıkıntısı yaşandı. Kırsal kesimdeki bazı köylerle iletişim kurulamadı. En büyükçaresizliği Izmit'teki TÜPRAŞ yangınında yaşayan devlet, yolların tıkanmasına, yasak güzergâhlar belirleyerek depremden ancakyaklaşık 18 saat sonra çözüm bulabildi. m Üretimin ücte biri bölgede Ekonomi kalbinden vuruldu# Depremin etkılı olduğu Kocaeli, Sakarya, Istanbul, Yalova, Bursa, Bokı ve Eskişehir Türkıye ıçın sanayı kuşağı nıtelığı taşıyor. Devlet Istatıstık Enstıtüsü'nün venlenne göre Istanbul tek başına Tûrkıye'nın gaynsafı yurtıçı hasılasının (GSYÎH) yüzde 22.5'ını oluşturuyor. Istanbul GSYÎH'de birinci sırada yer alırken, depremm merkez üslennden Kocaeli 4'üncü. Bursa ise 5'inci. Söz konusu 7 ilin GSYÎH'deki toplam payı ıse 34.5 düzeyinde. • 13. Sayfada ÖLENLERÎN KİMLİKLERİ BELlRLENÎYOR • 19. Sayfada Sefalet ve yalnızlık Siteler enkazyığını Depremin ardından yerle bir olan yazlık sitelerde >akınlan enkaz altında kalanlann yaşadığı çaresizlik kelimelerle anlatılacak gibi değildi. \ ıkıntılann altında annesinin kaldığını bilen genç kadın, yardım edememenin üzüntüsüyle hıçkınklara boğuldu. Esnafta yağma korkusu Çaresidik • Haberieri 7. Sayfutm TÜPRAŞ yangını söndürülemedi. izmit yeni faciayla karşı karşıya Alevalev...# TÜPRAŞ Rafinensi'ndeki yangın dün sekizınci tankı da sardı. 40 bin ton metreküpten fazla ham benzin yanarken. alevlerin LPG tanklanna ve çevredekı diğer tesislere sıçramasından endişe edilıyor. Yangın nedeniyle 5 kilometrelık bır alan boşaltıhrken TÜPRAŞ'tan 2 gündür akaryakıt sevkıyatı yapılamadığından benzin istasyonlan önünde uzun araç kuyruklannın meydana gelmeye başladığı bildirildi. Soğutma çalışmalarının başlamasından sonra azalan alevler saat 24.00'ten sonra yeniden büyüdü. Kocaeli Valı Yardımcısı Adem Karahasanoğlu, endişe edildiğı gibi patlama tehlikesı olmadığmı söyledi. • 19. Sayfada DEPREMBÎLÎMCÎ SANCAKLI 'TÜPRAŞ'ıri kuruluş yeri yanlıştı'# Tokyo Üniversitesi'nde eğitim alan deprembilimci Nusret Sancakli, hükümetlerin, yapılan uyanlan gözardı ettiğini, binncil derecede deprem bölgesı olan Kocaeli'nde TUPRAŞ'ın kurulmasına izin verildiğini söyledi. Sancakli, depremin öncü depremleri de olduğunu, bır depremin önceden tahmin edılemese de, öncü depremlenn uyancı nıtelık taşıdığını belirttı. TUPRAŞ'ın onceden gereklı önlemlen alabileceğini belırten Sancakli, Kandıllı Rasathanesi'nin de yapması gerekenı yapmadığını söyledi I 9. Sayfada Akaryakıt sıkıntısı bekleniyor TüPRAŞm kapasıtesının yuzde 40"ını olu^turan tzmıt Rafınensi'nin, yangın sondürûlebıldiğı takdırde kaç ay sonra üretime geçeceğı bellı degıl. Bu süre içinde akaryakıt ıthal etmek gerekeceği, bunun da fıyatlann hızla artmasına yol açabileceği belirtilıyor. • 19. Sayfada Su pompalanna enerji verilmesiyle soğutma çalışması hız- landınlan ve kontrol altına alınma umudu beliren TL PRAŞ >angını. dün gece 24.00'ten itibaren yeniden büyüdü. Haber, izlenim ve fotoöraflar Kocaeli: AHMET KURT, AYŞE YILDIRIM, UĞUR DEMlR. Adapazarı: ÎLHAN UYGUN, ALPER TURGUT.KAAN SAĞANAK. Bursa-Yalova: LEVENT GENCELLÎ, HATICE TUNCER, UĞUR GÜNYÜZ. Gölcük: BERTAN AĞANOĞLU. Bolu: DÎLEK AKIRMAK. Istanbul: ÖZLEM YÜZAK, SAADET USLU, BARIŞ DOSTER, ÖZKAN GÜVEN, GÜL ATMACA. Ankara: BANU SALMAN, SERTAÇ EŞ, ILHAN TAŞÇI, EBRU TOKTAR, MUTLU SERELI. TBMM'NÎN DEPREM TATÎLÎ UZADI • 5. Sayfada rlÜKÜMET MÜTEAHHÎT AFFINDAN ÇARK ETTİ • 6. Sayfada 'SORUMLULAR HESAP VERMELİ' M 8. Sayfada Sivil toplum ve kamu kuruluşlan harekete geçti Türldye yardım için ayakta # Türkiye'nın batı illerini vuran 7.4 şiddetındeki son yıllann en büyük depremimn ardından, sıvil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşlan tarafindan yardım kampanyalan düzenlenmeye başladı. Afet Işleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Emlak Bankası'nın Ankara Şubesi nezdinde Türk Lirası üzerinden bağış yapmak isteyenler için 459036, mark üzerinden yapmak isteyenler için 459027, dolar üzerinden yapmak isteyenler için 459018 nolu olmak üzere toplam üç ayn hesap açtırdı. Ankara Ticaret Odası, olağanüstü durum ortadan kalkıncaya kadar deprem bölgesine her gün 150 bin ekmek, 50 ton su göndereceklerini açıkladı. # Ankara Anakent Belediyesi, bölgeye her gün 500 bin ekmek gönderecek. Sağlık Bakanhğı ve Kızılay yardımlan sürdürüyor. Bölgeye Ankara, Afyon, Sıvas, Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Bursa, Eskişehir. Kütahya, Balıkesir, Isparta, Aydm, Çanakkale, Kayseri, Konya, Uşak, Aksaray, Edirne, Antalya, Denizli ve tzmir illerinden ve Bayındır Tıp Merkezi, Güven Hastanesi ile City Hospital'dan tam donammlı ambulanslar, personel ve tıbbi malzeme gönderildi. • 4. Sayfada Denetim yapılmıyor înşaat sektörü 'başıboş' , # înşaat alanındaki kâr, fîrmalan bu alana çekerken 'garanti belgesi' müteahhitleri korkutuyor. înşaatlann yüzde 60'ı kaçak. Yasa ve yönetmeliklere uymadan, bir anlamda kayıt dışı çalışan müteahhit sayısı toplam içinde yanya ulaşıyor. Denetim ise hemen hemen hiç yok. B 6. Sayfada CNN'nin haberi Sorumsuz yayın ürküttü • CNN'nin, 'îstanbul'da büyük bir deprem daha olacak' haberini geçtiği iddiasının TV ve radyolarda yayımlanması paniğe neden oldu. Gazetemizi arayan yurttaşlar ne yapmalan gerektiğini sordular. TGC ve Basın Konseyi, spekülasyon haberieri yapan kanallan kınadı. • 10. Sayfada TOKTAM1Ş ATEŞ'ÎN 'AR4YIŞ'I I 8. Sayfada MALZEME, UYGULAMA. TASARIM KÖTÜ • 8. Sayfada DOLAR ÛDun 440.400 Öncekı 438.000 MARK ûDun 237.500 Öncekı 236.800 ALTIN ûDun 3.720.000 Öncekı 3.670.000 GÜIVCEL CUNEYT ARCAYUREK Değişen Bir Şey Yok! Deprem olayı, beklenildığı gıbı gelışıyor. Önce ölenler, yaralılar.. Sonra yavaş yavaş suçlamalar. Tarihimize bağlı bir ulusuz. Hiç degışmıyoruz. 40-50 yıldır deprem deyin- ce önce ıstırap, sonra gelsın bol bol eleştirı. Ya doğal afetten sonra yapılması gerekenler, alın- ması zorunlu onlemler? Bu tartışmalar deprem gün- leri var, sonra at çöp sepetıne. • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Halk Sosyal Devlen Aradı! Birtrafik kazası olduğunda ilk, "suçlu kim" diye ba- kılmaz. Öncelikle kaza kurbanlanna yardım edilir. Son- ra yol açılır. Ardından suçlu aranır. Deprem felaketin- de de "suçlu kim" sorusuna verilecek çok yanıt var. Ama öncelığın "kurbanlara yardım " olması gerekiyor. Bu vurgulamayı yapıp dikkatimizı çeken konulan mad- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog