Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

17 AĞUSTOS 1999 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER , i minibusu riereye uçtu • CİRESUN(AA)- Adı/aman'dan fındık toplımaya gelen işçileri taşı?an Şükrü Gökbulut yön'etımindeki 02 FA 512 plakalı minibüs Giresun Derelı-Şebınkarahisar karayolunun 8. kilometresindeki Küçikahmet Köyü yakmlannda 20 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada. sürücü Şükrü Gökbulut. Yusuf Can ve Necla Ayaz ölürken Şengül Can, Dilek Akgün, Gülhan Bağırcı, Yusuf Akgün, Elif Akgün, Mahmut Arar, Hasan Bağırcı, Nurhan Bağırcı, Abuzer Can, Musa Ayaz ve Aziz Bağırcı yaralandı. Esenyurfta yaz şenüği • tstanbul Haber Senisi - Esenyurt Belediyesi'nin yaz kültür etkinlikleri devam ediyor.Rıfat Ilgaz Küitûr Merkezi'ndeki etkinlikler çerçevesinde. 21 Agustos Cumartesi günü. Türk pop müziğinin genç sesi Kubat sahneye çıkarken 27-28 Ağustos'ta Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu'nun "3 Baba Hasan" adlı oyunu izlenebılecek. 29 Ağustos Pazar günü de Türk halk müziği sanatçısı Mahzuni Şerif bir konser verecek. Kültür Merkezi açık hava sinemasında da 'Yol\ 'Sapsız Sanık', 'Işıklar Sönmesin'. 'Romantik Şövalye', 'Kuşatma' ve 'Son Umut" filmleri hafta içi hergün izlenebilecek. Devrimci Sol davası • BERLİN(AA)- Almanya'da federal savcılık Devrimci Sol örgütü üyesi 2 kişi hakkında, Frankfurt Eyalet 5. A|ır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Akın A. ve tnan A, "terörist bir örgüte üye olmak, silah ve silahlan kontrol yasasına aykın hareket" etmek suçlanndan yargılanacaklar. Federal savcılı^tgayapılan açıklamada, her2 kışiBtn de örgütün Almanya'daki üst kadrosu içinde bulundugu ileri sürüldü. Deutsche Welle kadro azaltıyor • ANKARA(AA)- Almanya'daki tasarruf önlemlerinden Almanya'nın Sesi Radyosu "Deutsche Welle" de etkileniyor. 34 dilde tüm dünyaya yayın yapan Almanya'nın Sesi Radyosu'nda, kadro ve personel indirimine gidiliyor. Yaklaşık 1700 çalışanı olan Almanya'nın Sesi Radyosu ve Televizyonu'nda 745 kadro kaldınlacak. 163 kişi işten çıkanlacak, 332 kişinin sözleşmeleri iptal edilecek ve süreye bağlı sözleşmesi olan 20 kişinin sözleşmeleri uzatılmayacak. Bahkesirde açlık grevi bitti • BALIKESİR(AA)- Balıkesir T Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlüler, 12 Ağustos'ta başlattıklan açlık grevi eylemini dün sona erdirdiler. Af yasa tasansının ekimde Meclis'te görüşülmesinin gündeme gelmesinden sonra 151 tutuklu ve hükümlü, 12 Ağustos'ta açlık grevine başlamışlardı. Öcalan'a avukat zîyareti • GEMLİK(AA)- Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce ölüm cezasına çarptınlan PKK lideri Abdullah Öcalan'm avukatları Niyazi Bulgan, Aydm Oruç, Filiz Köstak ve Niyazi Çem ziyaret için İmralı'ya gitti. Avukatlar dönüşte herhangi bir açıklamada bulunmadı. Askeri araç kaza yaptı • MİDYAT(AA)- Mardın'ın Mıdyat ilçe merkezinde Estel Caddesi'nde Hakan Demir yönetimindeki henüz plakası belirlenemeyen bir minübüs ile karşı yönden gelen askeri araç çarpıştı. Askeri araçta bulunan Astsubay Hakan Yağcı ile er Yasin Süver olay yerinde öldü, 4 asker ile 6 vatandaş yaralandı. Eski özel TİM'ci ve ilçe başkanı Ali Dündar, evinin önünde uğradığı silahlı saldın sonucu öldürüldü MHP'fiye Hizbııflah kurşımu• Eski MHP Diyarbakır tlçe Başkanı Ali Dündar'ın öldürülmesinde kullanılan silahın, Hizbullahçılar tarafından iki cinayette daha kullanıldığı belirlendi. Açılan soruşturma sonucu 5 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Valisi Nafiz Kayalı, Dündar'ın Hizbullah örgütü mensuplannca öldürüldüğünü açıkladı. DİYARBAKIR (Cumhuriyet Büro- su)-MHP'nin eski Diyarbakır Mer- kez ilçe Başkanı emeklı özel harekât polisi Ali Dündar (43), Bağlar sem- tindeki evınden çıkarken uğradığı si- lahlı saldın sonucu öldürüldü. Olay- da kullanılan silahın daha önce Hiz- bullahçılar tarafından iki cinayette kullanıldığı belirlenirken 5 kişi gözal- tına alındı. Diyarbakır Valisi NafizKa- yah. Dündar'ın Hizbullah örgütü men- suplannca öldürüldüğünü açıkladı. Dün sabah saat 09.30 sıralannda Bağlar 5 Nisan Mahallesi Konur So- kak'taki evinden çıkan Ali Dündar, iki kişinin silahlı saldınsına uğradı. Vücuduna beş kurşun isabet eden ev- li ve 2 çocuk babası Dündar, olay ye- rinde yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemede beş adet boş mermı kovanı bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılı- ğı, genış çaplı soruşturma başlatırken olayla ilgıli Hizbullahçı olduklan öne sürülen beş kişi gözaltına alındı. Mer- milerin yapılan balistık incelemesın- de, Dündar'ın öldürüldüğü silahın daha önce Hizbullahçılar tarafından iki kişinin öldürülmesinde kullanıl- dığı belirlendi. Diyarbakır Valisi Nafız Kayalı da yaptığı açıklamada, cinayetin bir ki- şi tarafindan işlendiğini belirterek ey- lemi gerçekleştiren kişinin eşkâlinin belirlendiğıni ve bu kişinin daha ön- ce bazı olaylara kanştığının tespit edildiğıni bildirdı. Cinayette kullanılan silahın, daha önce Hizbullah mensuplannca kulla- nılan Takarof marka tabanca oldu- ğunu ifade eden Vali Kayalı şöyle devam ettı: "Cinayetin yasadışı Hizbullah ör- gütü tarafindan işlendiği suç aleti si- lahtan da anlaşılmıştır. Mermilerin yapıianincetanesindcsilahındahaön- cede bazı oJaylarda kullanıldığı tespit editaıistir.Oİayuıügiliolarakbazıki- şiler gözaltına ahnmışnr ve soruştur- ma geniş çaph sürdürülmektedir." Özel harekâtçı Uzun süre Güneydoğu'da özel ha- rekât polisi olarak görev yaptığı bil- dinlen Dündar'ın, gırdigı bir çatışma- da yaralanması sonucu malulen emek- li edildiği öğrenildi. Dündar'ın emekli olmasının ardın- dan Diyarbakır'a yerleştiği ve sık sık iş gezileri için memleketi Adana'ya gittiği belirtüdi. 18 Nisan'da MHP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Baş- kanlığı'na aday olan Ali Dündar'ın önümüzdeki hafta yapılacak MHP Diyarbakır ll Başkanlığı için en güç- lü aday olduğu ve seçılmesine kesin gözüyle bakıldığı öğrenildi. Dündar, geçen yıl yürüttüğü MHP Diyarbakır Merkez İlçe Başkanlığı görevinden, büyükşehir belediye baş- kan adaylığı nedeniyle ıstifa etmişti. Dündar'ın cenazesi bugün MHP Diyarbakır il binası önünde yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gön- derilecek. Ege Ordu Komutanı Org. Doğu Aktulga, görevi Korg. Çetin Doğan'a teslim etti Ateş, htiklikdıışnumlannııtytınlıHaber Merkezi -Kara Kuv- vetlen Komutanı Orgeneral Atifla Ateş, Türk Silahlı Kuv- vetleri'nin, cumhuriyet reji- mi ile laik karakteri ve bütün- lüğune yönelik her türlü iç ve dış tehdide karşı azim ve ka- rarlılık içinde olduğunu be- lirterek "Bütün gücümüzü ka- nunlardan ve yüce Türk mil- letinden auyoruz. Bu gücü de kullanan bir müesseseyiz, de- ğişmez kurallanmız vardır. Bunu künsedeğiştiremez. Her şey bir düzene bagbdır" dedi. Orgeneral Doğu Aktulga. Ege Ordu Komutanlığı Ka- rargâhı'nda düzenlenen tören- le, Ege Ordu Komutanlığı gö- revini orgeneralliğe yükselti- len Jandarma Asayiş Komu- tanı Korgeneral Çetin Doğan'a devretti. Devir töreninde ko- nuşan Ateş, TSK'nin, cum- huriyet rejimi ile laık karak- teri ve bütünlüğüne yönelik her türlü ıç ve dış tehdide kar- şı azim ve kararlılık içinde olduğunu vurjgulayarak şöyle devam etti: "Ulkemizin birlik ve beraberliği, bölünmez bütünlüğü. de- mokratik yap«fii ksruma ve bize verOen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için banş zamanından itibaren her türlü zor koşullara hazırlanma ve karşı koyma rnec- buriyetindeyiz. Ulu önder Atatürk, onun ilke ve inkılaplanna gönülden bağlı. yüre- ğinde vatan ve millet sevgisi olan liderük, cesaret, inisryatifve mahareti bünyesinde top- layan personel ile birlik ve berabeıüğimi- ze, bölünmez bütünlüğümüze. laik ve de- mokratik devletyapımıza kasteden her tür- lü iç ve dış güç, yüreği vatan ve millet aş- kıyla dolu TSK ve onun bağrındaki kara kuvvetterini karşısmda bulacakür." Ege Ordu Komutanlığı gorevını Korg. Çetin Doğan'a teslim eden Orgeneral Akrulga'ya Kara Kuvveüeri Komutanı Atilla Ateş hizmet şfldi verdi (solda). Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvetieri Komutanı Korg. Yaşar Müjdeci, görevini Korg. Burhan Tunah'ya devretti (Fotoğraflar: AA) Ateş, "TSK'den emekli olanlar arasın- da bir huzursuzluk mu var?" sorusu üze- rine, Genelkurma} "ın konuya ilişkin açık- lama yaptığını belirterek. "TSKkuruldu- ğundan beri Atatürk ilke ve inkılaplanna bağlı, laik, iç ve dış düşmana karşı kanun- lardan aldığı yetkrvi kullamyor. Bütün gü- cümuzü kanunlardan ve yüce Türk mUle- tinden abvonız. Bu gücü de kuDanan bir mü- esseseyiz.değişmez kurallanmız vardır. Bu- nu kimse değiştiremez. Her şe\ bir düzene bağudır" dedı. Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvetlen Komutanlığı'nda yapılan törende de, emek- liye aynlan Korgeneral YaşarMüjdeci, gö- revini Korgeneral Burhan Tunah'ya dev- retti. Törene katılan Hava Kuvvetlen Ko- mutanı Orgeneral İDıan Kıhç, son günler- de emeklıye aynlan askerlerle ilgili olarak Genelkurmay'ın gerekli açıklamalan yap- tığını ifade ettı. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Kâmuran Orhun, görevini Tümgeneral Köksal Karabay'a, Kaysen 2. Hava Ikmal Bakım Merkezi (HİBM) ve Garnizon Ko- mutanı Havapılot Tümgeneral Seyfettin Seymende, Havapılot Tuggeneral Sükyman Ankan'a devretti. Genelkurmay 2. Başkanlığı'na atanan NATO Güneydoğu Avrupa Müttefık Kara Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Edip Ba- şer, görevini törenle Korgeneral Tamer Ak- baş'a devretti. Şirinyer Orgeneral Vecihi Akın Kışlası'ndaki törene katıhui Güney Avrupa Müttefık Kuvvetlen Başkomutanı Oramiral JamesO. Elfa, Edip Başer'in, Av- rupa'nın banş, güvenlik ve istikranna önem- li katkılarda bulunduğunu söyledi. Istart- bul tl Jandarma Alay Komutanlığı görevi- ni 30 Ağustos'ta devredecek olan Kıdemli Albay Taci Sunar, Emniyet Müdürü Ha- san Özdemir'e dün veda ziyaretinde bu- lundu. Ziyarette konuşan Sunar, görev sü- resi içindejandarma ile polısin Istanbul'da işbirliği içinde görev yaptığını belirtti. Çocukluk dönemi kanserlerinin virüslerden kaynaklandığı açıklandıKarışık nüfus yapısı kansere neden oluyorLONDRA (Cumhuriyet) - Oxford Üni- versitesi'nden Prof. LeoKinlen ve ekibi ta- rafindan yaklaşık 20 yıldan bu yana yürü- tülmekte olan bir araştırmanm sonuçlan, çocukluk dönemi kanserlerinin nükleer ya da sınai atıklardan çok, kanşık nüfus ya- pısıyla tanınan küçük kentler ve kasaba- larda ortaya çıkan virüslerden kaynaklan- dığını ortaya koyuyor. Ingiltere'de akciğer kanseri ile sigara kullanımı arasındaki bağlantıyı ilkkez or- taya koymasıyla tanınan ünlü salgın has- talıklar uzmanı Sir Richard Dofl tarafın- dan sonuçlan "çokdddT olarak değerlen- dirilen söz konusu çalışmaya göre, bugü- ne kadar çocukluk dönemi kanserlerinin nükleer ya da sınai atıklar ile çeşitli dene- melerin yapıldığı askeri kamplann civann- da yaygın olduğu yolundaki inanış doğru değil. Araştırmacılar, Ingiltere'nin nükle- er araştırma merkezlerinden biri olarak tanınan Cumbria bölgesini hedef aldıkla- nna ve aynı zamanda bir sanayi bölgesi olan Curr.bria'da, 1969 ile 1989 yıllan arasm- Ege'de yapılan kazılarda 7 notanın kullanıldığı lir tasvirleri bulundu Amıpa müziğinin kökeniAnadolu'İZMİR(AA)- Arkeolo- ji dünyasında, Batı uygar- lığının kökeninin Anado- lu olduğu yönündeki ka- nıtlar, kazılar sayesinde her geçen gün artarken 7 notah Avrupa müziğinin kökeninin de Batı Ana- doluolduğu yolunda güç- lü belgeler ortaya çıktıgı bildirildi. Ege Universi- tesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabi- lim Dalı Öğretim Üyesi ve Urla'daki KJazomenaı antik kentinin kazı heye- ti başkanı Prof. Dr. Güwo Bakır. Klazomenai kazı- lan sırasında, 7 notah Av- rupa müziğinin kökeni- nin Batı Anadolu olduğu- na ilişkin güçlü kanıtlara rastladıklannı söyledi. Bakırşu bil- giyi verdi: "Türk arkeolojisinin duayeni Ordinaryüs Prof. Dr. Ek- rem Akurgal. yıDar önce Bayrakfa veÇandarh'da yaptığı kazılar sra- smda, duvarlarda MÖ 7. yüzyda tarihlenen müzik aleti Br tasviri- nin>çraWığıkabartmalarbulmıış- tu. Akurgal, lir çalgsının tasvüie- rinden hareketk, 7 notah Avrupa Urta'daki Klazomenai antik kentinin kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Güven Bakır, kazılar sıraanda, M Ö 7. yüzvTİa tarihlenen lir tasvnierine rasâaâddaruu açıkladı. Bakır. "Bayrakkve Çandariı'dan sonra Uria'daki buluntular daEkrem AkurgaJ'm 7 notalı Avrupa müziğinin kökeninin Anadolu olduğu tezini pddşürdi" şekünde konuştu. (AA) müziğinintemeJisaydan 7 tefli bu çalgının bilinen en eski örnekkri- nin Anadolu'da kuuamküğı, dola- VNyia7 notahAvrupa müziğinin kö- keninin Anadolu olduğu tezini or- taya atnuşn. Btz de, Urla'daki Kla- zomenai kazüan sırasında, yine MÖ 7. yüzjTİa tarihknen lir tasvir- lerine rastladık. Bayrakh ve Çan- darfc-dansonra Urb'dakikazılarda, Ekrem Aknrgal'ın, 7 notah Avru- pa müziğininkökenminAnadoiu ot- dugu tezini pekistirdL" Balar, Klazomenai antik kentin- deki arkeolojik kazılann 20 yıldır sürdüğünü kaydetti. Anadolu'nun, Batı ile Doğu'nun kaynaşüğı, yoğ- ruldugu ve sentezlendiği bir coğ- rafya olduğuna dıkkati çeken Ba- kır, "Anadohı bugün olduğu gibi 2 txn 500 yıl önce de bu ni- teliklerini koruyordu. Bu kaynaşmadan buunsel dû- şünceninesaslan doğdu ve Baü ıtygariığnıui temeii atddı'' dedi. Prof. Dr. Güven Bakır, bilimsel dûşüncenin te- mellerini atüğı bilinen pek çok düşünür ve bilim ada- mırtın da Batı Anadolu topraklannda yaşadığını haarlafü. Bakır, bunlarara- sında. Güneş tutulmasını bir yıl önceden hesapla- yan Miletli Thales, diya- lektik dûşüncenin babası sayılan Efesli Herakleitos ve Klazomenaili Anaksa- goras gibi pozitif dûşün- cenin öncülerinin ilk an- da akla gelenler olduğunu vurguladı. Batı müziğinin kökeni- nin Anadolu olduğu tezini pekiş- tirdiklerini kaydeden Bakır, geçen yıllarda Anadolu'dan kapnlan ve New York Metropolitan Müze- si'nde saklanan Karun Hazinelen konusunda bilirkişı olarak ABD'de incelemeler yapmış, bu eşsiz ta- rihsel eserlerin Türkiye'ye geri ge- tiribnesine katkıda bulunmuştu. da doğan çocuklar üzerinde geniş bir araş- tırma yaptıklanna dikkat çekiyorlar. Daha önce bölgenin nükleer araştınna- larla tanmmasına bağladıklan kanser va- kalanndaki çokluğun, Cumbria'nın bir başka özelliğinden kaynaklandığını tespit ettiklerini belirten araştırmacılar, bunun da bölgenin "kanşık nüfus yapısı'' olduğuna işaretediyorlar. Uzman- lara göre kanşık nüfus yapısı, çeşitli yerlerden gelen insanlann getir- dikleri değişik virüsler ve değişik nüfus yapısı- na göreferklılıkgösteren bağışıklık sistemi özel- likleri, çocukluk kanser- lerinin altındayatan asıl neden. Uzmanlar, henüz han- gi virüsün hangi tür kan- sere neden olduğu yo- lunda tespit yapamadık- lannı, ancak çocukluk dönemi kanserlerinin vi- riis kaynaklı olduğundan emin olduklannı beUr- tiyorlar. Araşnrmaya konu edi- len çocuklararasında an- ne babası Cumbria böl- gesinde yerieşik olan ço- cuklann kansere yaka- lanma oranıyla, ebeveyn- leri göç yoluyla bölgeye girmiş olanlann kanse- re yakalanmalan arasın- da ciddi bir fark bulun- duğunadikkat çekiliyor. Araştırmanın, göç yo- luyla bölgeye gelmiş ki- şilerin çocuklannın kan- sere daha çok yakalan- masının nükleer araştır- ma çokluğundan değil, bağışıklık sistemi prob- leminden kaynaklandı- ğını ortaya koyduğu be- lirtiliyor. Turkiye ve Yunanistan'a ziyaret Bill Clinton arabuluculuk için geliyor VVASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Bill Clin- ton'ın, kasımda Türkiye ve Yunanistan'a resmi ziyaret- te bulunacağı öğrenildi. Washington'daki diplo- matik kaynaklardan edini- len bilgiye göre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşki- lan'mn (AGİT) zirve toplan- üsı için 17-19 Kasım arasın- da Istanbul'da bulunacak olan Clinton, bu fırsattan yararlanarak Ankara ve Ati- na'yı da, iki ülke cumhur- başkanlan Süleyman De- mirel ve Kostis Stefanopu- los'un resmi da\etlisı olarak ziyaret edecek. Böylece Türkiye ve Yunanistan'ı, Körfez Savaşı'nın ardından 1991 yılında ziyaret eden eski Başkan George Bush'tan 8 yıl sonra, bir ABD Başkanı, resmi gezi yapmış olacak. Washington'daki gözlem- ciler, ABD başkanlannın Türkiye ve Yunanistan'a daha önce yaptıklan gezi- lerin arasındaki sürenin çok daha uzun olduğunu hatır- latarak 8 yıl aradan sonra gerçekleşecek yeni gezinin, ABD'nin iki ülkeyle ilişki- lere verdiği önemi ve Atı- na ile Ankara'yı yakınlaş- tırmaya yönelik çabalannı gösterdiğini belirtiyorlar. Clinton, Türkiye'deki ge- zisi sırasında, Efes ve An- talya'yı da ziyaret edecek. ABD Başkanı'nın Yunanis- tan gezisinin, AGİT zirve- sinden sonra olması bekle- niyor. Başbakan Bülent Ece- vit'in de eylül sonunda ABD'yi ziyaret edeceğini hatırlatan gözlemciler, iki geziyle, Türk-Amerikan ilişkilerinin en yüksek dü- zeyde ele alınması olana- ğmın orta>'a çıkacagını vur- guladılar. VVashington'da- ki diplomatik kaynaklar, Clinton'ın gezilerinde Kıb- ns sorununun da gündeme gelebileceğini belirtti ler. Demirel Richardson'ı kabul etti 'Bakû-Ceyhan'a ABD desteği sürüyor' tstanbul Haber Servisi - ABD Enerji Bakanı Bfl Rk- hardson'ı kabul eden Cum- hurbaşkam Süleyman De- mirel, ABD'nin, Bakû-Cey- han boru hattı ve Hazar ge- çişli Türkmen gazı proje- lerine verdiği desteği n de- vam ettigini söyledi. Demirel, ABD Enerji Bakanı Bill Richardson'ı kabulünün ardından, işada- mı Halit Cıngüüoğlu'nun evine akşam yemeğine gi- derken basın mensuplan- mn sorulannı yanıtladı. Richardson 'ı kabulü ko- nusundaki bir soruyu ya- nıtlayan Demirel, "Sajın Richardson, bana Başkan Clinton'dan selam getirdi. Bakû-Ceyhan boru hattı ve Hazar gecişli Türkmen ga- zı projelerine desteklerinin devam ettigini söyledi. ABD De Bakû-Ceyhan boru hat- ümşaanylaflgfliinşkflerimi- zin devamından büyük memnuniyet duyuyorum" diye konuştu. Demirel, pro- jelerin bütün işlemlerinin tamamlandığını kaydede- rek "Şimdi finansman me- selesi konuşuluyor. Proje 25 mflyar dolartak. Tiirkiye için önemti bir proje" dedi. Tahkimden sonra ener- ji yaünmlannın önü açıla- cak mı" şeklindeki soruya da Demirel, "Enerji yaö- nmlannın hepsinin muka- veleleri imzalanmış duru- yor. Sadece ne yapılacağı, mutabakat konusu befli de- ğü" diye yanıtladı. Demirel, bir basın men- subunun "Sosyal güvenlik yasa tasarısı konusunda Türk-tş Başkanı Bayram Meral topu size atü. Ne ya- pacaksuuz" şeklindeki söz- lerine "Ne yapacakmışun kL. Hele bir MecUsten geç- sin" yanıtını verdi. 24 saat izleniyorlar PKK'ye gözetim DtYARBAKIRCCumhu- riyet Bürosu) - Güvenlik güçleri, güneydoğu kırsa- lındaki PKK'lilerin daha yakından izlenebilmesi amacıyla yeni bir gözetim sistemi kurdu. Türkiye-Irak sının başta, güneydoğunun birçok bölgesine yerleştiri- len kameralarla PKK'lilerin faaliyetlerinin 24 saat iz- lendiği bildirildL Abdullah Öcalan'ın PKK'ye smır dışına çıkıl- ması talimatı vermesinin ardından güvenlik birimle- ri Irak ve îran sınınnda ye- ni önlemler aldı. Güvenlik güçlerince PKK'lerin Ku- zey Irak'tan geçiş güzergâ- hı olarak kullandığı Türki- ye-Irak sının ile Hakkâri, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır kameralı sistemi ve Tunceli kırsal alanlanna yeni geliştirilmiş birkame- ra sistemi yerleştirildi. Ka- mufle edilerek yerleştirilen kameralararacılığıyla. böl- gede en yakın karakol tara- findan PKK geçişlerinin ve faaliyetlerinin 24 saat ra- hathkla izlenebildiği öğre- nildi. PKK'liIerce geçen gün- lerde Diyarbakır'm Kulp il- çesi kırsal alanında fark edi- len kameralardan birinin bombalandığı belirtildi. Askeri birimler PKK'li- lerin geçişlerinin yoğun ol- dugu bölgelerde daha önce de ısıya duyarlı termal ka- meralarkullanıyorlardı. An- cak teröristlerin bu göze- tim sistemini üzerlerini ıs- latarak aştüdan belirnliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog