Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makale



Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 AĞUSTOS 1999 SALI 16 TELEVIZYON GÜNÜN rİLMLERİ Çakal Yaa 12.00-23.45 TRT 3 Macera p , (Coyote Summer) - Genç bir öğrenci olan Cal- viv lie, annesine problem yarattığı için, kovboy amcasının yanına gönderilir. Burada vahşi bir at olan Kiah'a hayran kalan Callie. onu egiterek ya- nşa hazırlamaya karar verir. Yön: Matais Alva- rez. Oyn: Vinessa Shaw, Bruce Weitz. Martha'nın Garip... 13.20 ctv Gerilim s~\ (Stranger Love of Martha) - Sam ve Mart- VÜ' ha, birbirlerini uzun zamandır tanıyan iki iyi dosttur. Martha'nın bir takım sorunlan vardır. Sam, Martha'nın yaşlı ve zengın bir kadını öldür- düğünden şüphelenmektedir. Yön: Levvis Miles- tone. Oyn: Kirk Douglas. Barbara Stavvyck. Umutsuz Bekleyiş 14.10 BRT Dram (The Last Best Year) - Yaşamının son ayla- nnı yaşamakta olan bir kadının öyküsünü ko- nu alan filmin başrollerinde Mary Tyler Moore, Bernadette Peters, Bnan Bedford yer alıyor. Yö- netmen: John Erman (1990 ABD, 100 dk). Hint Güneşi 16.00 Bravo! Macera (Bhowani Juncrion) - Hintli bir genç kızın kimlik arayışlannı konu alanfilminyönetmen- ligini George Cukor üstlenmiş. Oyn: Ava Gard- ner, Stevvart Granger (1956 ABD-tngiltere, 110 dk). Savunma 16.35 TRT 1 Duygusal /^\ Cinayetle suçlanan çapkın bir adamla. savun- ^fy masını üstlenen güzel bir kadın avukatın aşk öyküsü. Osman F. Seden'in Erdoğan Tünaş'ın se- naryosundan çektiği filmin başrollennde Gülşen Bubikoglu. Kenan Kalav. Fikret Hakan. Merih Akalın gibi oyuncular yer alıyor (1986). Babam ve Ben 20.30 TGRT Güldürü (Getting Even VVith Dad) - Bıraz tatlılık. çokça sevgi ve bir doz da şantajla babasıru, hiçbir zaman olmadığı gibi bir babaya dönüştüren Timmy'nin maceralannı anlatan filmin yönetme- ni Hovvard Deutsch. Başrollerinde Macaulay Cul- kin, Ted Danson, Glenne Headly ve Saul Rubınek yer alıyor (1994 ABD. 108 dk). Kusursuz Dünya 20.40 Kanal D Macera (A Perfect VVorld)- Hapishaneden kaçan bir mahkümla rehin aldığı küçük bir çocuk ara- sında gelişen ve her ikisinin de hayatını derinden etkileyen sıradışı dostluğun öyküsü. Yön: Clint East- wood. Oyn: Kevin Costner, Clint East\vood, La- ura Dern, T. J. Lowther(1993 ABD, 137 dk). 20.45/BRT/BirKadının... Aynntıyartda Hayatın Çıkışlan 21.00 Prima Biyografik (O\ (Selected Exist) - Filmde, Gvsyn Thomas'ın ' O ' hayatı anlatılıyor. Thomas. Oxford'da burs ka- zanmış ancak yeni hayatına ayak uydurmakta zor- lanmıştır. Bir süre öğretmeniik yapan, sonra ba- şarılı bir roman yazan olan Thomas, sonralan te- levizyoncu olarak tanınmıştır. Yön: Tristham To- vvell. Oyn: Anthony Hopkins, Sue Roderick. 21.00 / Bravo! / Parazit Aynntı yanda Gece Avcısı 21.15 Show TV Gerilim /Ç\ (Night Hunter) - Jack, yüzyıllardan beri ' O ' ailesinin görevi olan vampirleri yok etme işi- ni devralmıştır. Vampirler grubuna ait dört kişi- yi öldürdükten sonra polis onun peşıne düşer ama Jack geride tek bir vampır bırakmamaya kararlıdır. Yönetmen: Rick Jacobson. Oyuncu- lar: Don 'The Dragon' Wilson, Nicholas Guest. Ejderin Şansı 22.00 Interstar Macera •Ov (Miracles) - Taşradan büyük kente gelen Jac- *O' kie Chan. Hong Kong sokaklannda beş para- sız kaldığı anda karşısına gül satan yaşlı bir kadın çıkar. Yaşlı kadın gülün Jackie'ye şans getirece- gini iddia eder. Son parasını da gül alarak harca- yan Jackıe ne yapacağını düşünürken Hong Kong mafyasının çatışmasına tanık olur... Yön: Jackie Chan. Oyn: Jackie Chan. Anita Mui. RichardNg. Genç Ölmek 22.00 Kanal E Dram /fN (Too Young to Die) - Filmde. üvey babası ta- VIV rafından tecavüze uğrayan ve annesi tarafin- dan kovulan bir genç kızın. kanştığı bir olay yü- zünden ölüm cezasıyla yargılanmasmı konu alı- yor. Yön: Robert Markowitz. Oyn: Michael Tuc- ker, Juliette Lewıs. Brad Pitt (1990 ABD. 100 dk). İlahi Adalet 00.15 TRT 1 Macera , (Natural Justice - Heat) - Motosikletiyle ka- Vv saba kasaba dolaşan avukat Asta. yine küçük bir kasabadan geçerken bir polis memurunun zen- ci bir aıleye sataşmasına tanık olur ve bu aileye yardım etmeye karar verir... Yön: Scott Hartford Davis. Oyn: Claudia Karuan. John Moore. Hipnoz 01.30 Show TV Gerilim /fN (Ripperman) - Mike. bir olay sonucu çok ' O ' sevdiği işi, polislifi bırakmak zorunda kalır ve hayatını insanlan hipnotize ederek kazanmaya başlar. Birgün hipnotize edilmek istediğini söyle- yen Charles admda bir adam Mike'a gelir. Mike, zamanla bu adamın şehirde son zamanlarda işle- nen cinayetlerin katili olduğunu anlayacaktır. Yön: Phil Sears. Oyn: Mike Norris. Timothy Bottoms. / ^ /O» l^7\ D Yabancı Izleyin Orta Değmez O RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN G \ RADVO II CumhuriyeJ /1O7.4 06.00 Türkülerte Mer- haba 08.00 Seslı Ga- zete (Mustafa Balbay, Ümit Zileli, Altan Aşar) 10.05 Çağdaş Insan fTürkân Saylan) 12.05 Radyo Akademisi (Yu- suf Ziya Ay) 13.30 Pop Klasik 14.05 Engın Evin'le Bir Saat 15.05 Türkü Dostları (Melih +Saat 13.00te ve 18.00'de 'Ana Haber 1 , her saat başı da habeıieryayına girecektir... • 10.05 Çağdaş Insan: Prof. Dr. Fitiz Meriç- li'nin konuk olduğu yapımda 'bitkiler ve sağ- lık' konusu ele alınıyor. • 12.05 Radyo Akademisi: Türkiye'nin bi- lim ve teknoloji politikası'nm değeriendirile- ceği programa konuk olarak, Bilim ve Tekno- loji Politikalan Araştırma Derneği (BİTED) Baş- kanı Doç. Dr. Şükran Şahin katılıyor. Duygulu) 16.05 Pozrtif (IclalAydın) 18.30 Gü- nün Yorumu (Hikmet Çetinkaya) 18.35 Tan- gonun Öyküsü 19.30 Oztem Rıhtımı (RehaAI- tıntaş) 21.00 Alaturka Sevdalar (Aylın Şengün) 22.00 Gerçek Düşler 00.15 Asu Maralman'la Randevu - Tekrar 02.00 Gecenin Yolcusu (Reha Altıntaş). Tel: 0 212 513 80 06 Faks:0 212 513 77 19 Buram buram sevgi kokan, sakin, genç kuşaklara yaşlılığı tanıtan mini bir başyapıt Yaşı geçkin gönlü genç kadın BRT 20.45 Bir Kadının Hikâyesi - A VVoman's Tale / Yönetmen: Paul Cox / Senaryo: Paul Cox, Barry Dic- kens / Görüntü: Nino G. Mar- tinetti / Müzik: Paul Grabows- ki / Oyuncular: Sheila Floran- ce, Gosia Dobrovvolska, Nor- man Kaye, Chris Hayvvood, Myrtle Woods, Ernest Gray, Bruce Myles, Alex Menglet / 1991 Avustralya yapımı, 93 dk. CUMHUR CAINBAZOĞLU 11. Uluslararası Istanbul Fiim Fes- tivali'nde (1992) adtna bölüm aynl- mış Avustralyalı usta Paul Cos'un, yaşlılıkla ilgili sorunlan son derece basit bir dille, ölçülü sahnelerle be- yazperdeye aktardığı "Bir Kadının Hikâ>esi" kansere yakalanmış 78 yaşındaki Martha'nın (Sheila Flo- rance) son günlerini anlatıyor. Martha. yaşlılan sistemin yükü, işe yaramaz varlıklar olarak gören bir düzene karşı çıkan, yaşamı çeşitli şartlanmalarla eziyet halıne getirmiş alışkanlıklan aşıp bağımsızlığma toz kondurmayan, insanlann egoizrnini iyi tanıyan. deneyimlerini gençlere hoş bir üslupla aktaran, yaşı geçkin gön- lü genç bir kadın. Hastalığın kendısini hangi sona sü- rüklediğini bile bile daha yapacagı çok şey olduğuna karar verip ilginç plan- lannı bir bir gerçekleştirmeye başlı- yor Martha... Ilk bakışta böyle bir konu, bol göz- yaşı vaad eden, duygulann olabildi- ğince sömürülerek seyircinin etki- lenmeye çalışıldığı bir yapımı akla ge- tiriyor. Ancak yönetmen Cox'un as- la böyle bir amacı yok. Her yanıyla buram buram sevgi kokan. sakin, öğ- retici, genç kuşaklara çok uzak bir ger- çeği, yaşlılığı tanıtan mini bir başya- pıt bızce. Bir not daha; başroldeki Sheila Flo- rance bu filmle en iyi kadın oyuncu- ya verilen Avustralya Oscan'nı aldık- tan iki gün sonra ölmüştü. Başroldeki Sheila Florance (sağda), 'Bir Kadının Hikâyesi'yleen iyi kadın oyuncuya verilen Avustralya Oscarı'nı aldıktan iki gün sonra ölmüştü. NTV 21.05 Tortreler' TV Servisi - Tiyatro sanat- çısı Demet Akbağ, "Portre- ler"e konuk oluyor. Sedef Ka- baş"ın sunduğu yapımda Ak- bağ, bir kadın komedyen olma- nın zorluklannı. tıyatroya olan tutkusunu, Yılmaz Erdoğan'la olan ortaklığıru ve geleceğe ait ideallerini anlatıyor. KentTV 22.05 'Vaziyet' TV Servisi - Deniz Som'un sunduğu "Vaziyefe, Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleri çerçevesinde araştırmacı-ya- zar Ceraal Şener katılıyor. Şe- ner. Hacı Bektaş Veli'nin ya- şamöyküsünü, felsefesini. Bek- taşiliğin kunıluşunu ve Osman- lı'dan Cumhuriyefe yaşanan olaylan anlatıyor. Kanal D 23.10 'Açık Adres' TV Servisi - Medya. müzik, sinema ve iş dünyasının önde ge- len isimlerinin yaşamöyküleri- ni konu alan belgesel "Açık Adres" ilk bölümüyle ekranda. Demet Söz Kurt'un sunduğu yapımın ilk konuğu gazeteci Uğur Dündar oluyor. Jack Finney'nin klasikleşmiş romanının üçüncü sinema uyarlaması İstilaya uğrayan askeri üsTV Servisi - Jack Finney'nin "The Body Snatchers" adlı romanı, bugü- ne kadar üç filme "doğrudan" kay- naklık etmiştir, bu romandan esinlenen filmlerin dosyası ise kabanktır. 1956'daDonSiegelve 1978'dePhi- lip Kaufman, romanı "Invasion of the Body Snatchers" adıyla sinemaya uyarlamışlar, özellikle ilk fılm büyiik beğeni toplamış, sinema tanhinin unu- tulmaz bilimkurgusal korku fılmleri arasındaki yerini almıştır. 1993 'e gelin- diğinde, bağımsız yönetmen Abel Fer- rara'nın ellerinde "Parazit" (Body Snatchers) adıyla yeniden can bulur Finney'nin klasikleşmiş romanı... Öykü, bir askeri üssü mekân olarak seçer kendisine... Bu askeri üsse yeni gelen Steve (Terry Kinney), kansı Carol (Meg Tilly), oğlu Andy ve ölen ilk kansından olan kızı Marti'yle (Gab- rielle Anwar) birlikte taşmır bu yere. Marti'nin annesinin ölümü yüzün- den bazı sorunlan vardır, ancak Steve işi yüTünden bunlan fark edemez. Bu arada üste garip şeyler olmaya başlar." Kamp doktoru (Forest VVhitaker), pek çok kışinin hayali saplantılar için- de olduğunu görür. Burada yaşayanlann çoğu, gözleri boş bakan ve insani tepki göstermeyen yaratıklara dönüşmüş, kalanlarsa kor- Bravo! 21.00 Discovery1de belgeseller TV Servisi - Discovery'de ilginç konuları dizi halındc ekrana getircn yapımlar yer almaya devam ediyor. Bunlardan biri olan *'ESPU"da, dünyanm gızlilik içinde çalışan polis kuvvetlerinden biri olan ve merkezi G. Afrika'da bulunan Tehlikedeki Türleri Koruma Birimi'nin (ESPU) çalışmalan anlatılıyor. Yapımın saat 11.00'de başlayan bölümünde; ESPU'nun, Güney Afrika'dakı kaçak gergedan avcılannı durdurma planlan ekrana geliyor. "Keşifler Yüzyılı"nda ise, insanoğlunun yaşamında devrimler yaratan başanlar anlatılıyor. Charles Kuralt'ın sunduğu yapımın 7. bölümü 20.00'de başlıyor. Saat 21.00 deki "Timsah Avcwı"nda ise vahşi Avustralya"nın canlı türlerini koruma görevini üstlenen birçiftin yaşadıklan konu ediliyor. Parazit - Body Snatchers /Yönet- men: Abel Ferrara / Senaryo: Stuart Gordon, Dennis Paoli, Nicholas St. John (Jack Fin- ney'nin romanından)/Oyuncu- lar: Gabrielle Anvvar, Meg Tilly, Forest VVhitaker, Terry Kin- ney, Bilty VVirth, Reilly Murphy/ 1994 ABD yapımı, 87 dakika. ku içinde yaşar hale gelmiştir... Ferrara'nın uyarlaması. diğeriki fil- mi teknolojik olarak geçse de, sine- masal açıdan biraz geride kalan bir ya- pım. Finney'nin romanındaki atmos- feri, Siegel'in getirdiği ölçülere taşıya- mayan yönetmen, yarattığı "umut- suz" atmosferle bir nebze olsun ken- dini affettirmeyi başanyor. Oyunculann yetersiz kaldığı, özel- likle Gabrielle Anvvar'ın "zararsız" birkomjKizisyon sunduğu fîlm, bılim- kurguyla korku sinemasının buluştu- ğu ilgiye değer bir çalışma. Zaman zaman "ûrkütücü" görün- tülerin resmı geçidi biçiminde gelişen "Parazit", uzaylı istilasını gişe re- kortmeni "Independence Day-Kur- tuluş Günü"nden (1996) çok daha "samimi" bir anlatımla beyazperde- ye getiriyor. MERCEKLE BAKEVCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Sıra Kovulmada Neden? Evet, neden? Yok "tahkim"rr\\ş, yok "sosyal güvenlik"m\ş. Yok Erbakan affediliyormuş, yok işkenceci polisler savunuluyormuş, yok trafik kazalann- da günde ortalama 12 kişi ölüyormuş, yok dü- şünce suçu kalkmıyormuş... Dahası da var. Ecevit değişmiş miymiş, yoksa başkalaşmış mı? Neden bunlar ya da bunlan andıran diğer ko- nular ve sorunlar üzerinde duruyorsunuz? Dünya değişiyormuş, Türkiye de... "Tahkim" gibi, ülkemizin elini kolunu bağ- layacak düzenlemelere karşı çıkanlar çağdışı, yandaşlar ise çağdaşmış... Yapmayın yahu! Siz hiç Avrupa ülkelerini in- celediniz mi? Birtakım sömürülere başvurarak kalkınmış olan bu ülkelerde devletleren azın- dan sağlık, eğitim, refah ve diğer en yaşam- sal işlerini tıkırına koymuşlar, yurttaşlannın en doğal yaşam biçimlerini belli bir düzeyin üs- tüne çıkarmışlar. Sağcı ülkelerde de bu böy- le. Bu gibi konularda oralarda artık sağcılık- solculuk tartışmalan bambaşka konularda ya- pılıyor. Sağcısı da, solcusu da biliyor ki, belli konularda yurttaşların ve ülkenin toplumsal çıkarları gözetilmezse bir daha kendilerine oy veren çıkmayacak. Türkiye'de öyle mi ya? Her seçimde ya Ali ya Veli oyları alıyor, sonra da aralannda ken- di çıkarlarını bölüşüyorlar. Oysa ortalıkta çok sayıda da sol parti var. Ama seçmen bir kez Ali ile Veli'ye takılmış kalmış, kakılıp duruyor. Biraz da şu sol partileri deneyeyim demiyor. Soldan öyle korkutulmuş, öyle uzaklaştırılmış ki... Şöyle ucundan bile sola bulaşmak iste- miyor. Ali ile Veli'nin partilerinde salatalık ni- yetine bile yutulmayacak sözde sol safsatala- rına da arada sırada bakan seçmenin, "Bu sol bile tehlikeli" dediğini duyuyoruz sanki. Ecevit değişmişmiş. Ecevit'in hiç değişme- diğini, o ilk "umudumuz" olduğu dönemde de böyle olduğunu hiç düşünmek istemiyoruz. Bırakın bu gibi konuları ve soruları. Ya ger- çek sola geçin ya da televizyonlarınızın başı- na. Eğer ikincisini seçecekseniz, açın o güze- lim dedikodu TV izlencelerini; izleyin ülkede- ki bayağılıkları, zevzeklikleri, dinlence yerlerin- deki rezillikleri, çılgınlıkları, yeni devlet sanat- çısı olmuş eski kadın şarkıcılann pörsümüş ve sarkmış etleriyle üstsüz denize girişlerini ve de paranın sel gibi akıtıldığı köpük banyolan için- de üstüste yığılan kadın ve erkekleri... Bu gibi yaşamların sürüldüğü ve TV kanal- lârına konu olduğu bir ülkede "tahkim"e kar- şı çıkanlara sadece "çağdışı" denildiğine de oturup dua edin. Bu gidişle, ülke çıkarlanna ters düşen önerilere ve uygulamalara karşı çıkan- lar ülkeden kovulmazsa iyi. «.,/_ Atillâ Dorsay'ın yeni kitabı: '100 Yılın 150 Oyuncusu', Remzi Kitabevi, istanbul, 1999. İnterstar 24.00İ 'SÖZ Hakkl' tartışılıyor TV Servisi - "Söz HakkT'nda bu hafta " a f konusu ele alınıyor. Orhan Uğuroğlu'nun sunduğu yapıma konuk olarak, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakkı Suha Okay ile Mahkûm ve Mahkûm Aileleri Dayanışma Vakfı Başkanı Ali Suayın katılıyor. Yapımda; "Mahkûm ve mahkûm yakınları. af kapsamının ne kadar gcnişletilmesini istiyor", "AfTa karşı çıkanlar, taslağın hukuki ve sosyal yönûne neden tepki gösteriyor", "Cezaevlerinde açlık grevine başlayan mahkûmların eylemi ne sonuç verecek", "Meclis, tatilden önce affı çıkarmalı mı" gibi sorulara yanıt aranacak. Tv PROGRAMLARI 06.30 Haberler 08.30 Mınık Dinozor Urmel 08.55 Tjılp 09.00 Susam Sokağı 09.30 Remı 09.55 Tjılp 10.05 Kopuk Dünyalar 11.05 Dün- ya Mutfaklarmdan 11.30 Uğurlugıüer 12.10 Sıyah Incı 13.30 Tatı! Ekranı 15.00 Çocuk Haber 15.05 Dizı 16.05 Yörelenmiz Türkülerimız 16.35 Yerli Fllm: Savunma 19.00 Yarışma: Sıhırli Harfler 19.40 Spor 20.00 Haber 21.00 Cumhurıyet Treni 21^0 Gezelim Görelim 22.10 Gece Kahvesı23.30 Bızım Mahalle 24.00 Haberler 00.15 Yabancı Film: İlahi Adalet 01.45 Klıpıer 03.00 Yaban- cı Film: Ölesiye Sevgi 04.30 Klıpler (0 312 428 22 30). 18.05 Georgıe 18.30 Dördüncü Duvar 19.00 Akşam Bultenı 19.30 Işıtme Engellilere Haber 19.35 Doğa. Spor. Serüven 20.10 Belgesel 20.40 Jazz Rock 21.20 Bırebır 22.00 Gece Bülteni ve Ingilızce Haberler 22.30 Ekonomı Dosyası 23.30 Orhan Ayhan'la Spor Yorum 24.00 Müzik Dünyasından 00.40 Belgesel 01.10 Sinatra (0 212 259 72 75). 08.00 Spor Arşivinden 09.30 Kapılar 10.00 Mınık Elvıs'ın Maceraları 10.25 Pımpa 10.30 Yerli Film: Garibim Ceylan 12.00 Yabancı Film: Çakal Yazı 13.30 Belgesel: Bebeğın Dünyası 14.00 TBMM TV (Canlı) 19.00 Cafe Magazin 19.50 Genç Haber 20.00 Belgesel: Vahşi Hayvanlar Arasın- da 20.30 Dızı 21.15 Spor Panorama 22.15 Spor Arşi- vinden 23.45 Yabancı Film: Çakal Yazı (Tekrar). 08.30Açık Lise lletişim Rehberlik ve Açık llköğ- retim Okulu Ders Prog. 10.00 TSM Radyo Sa- natçıları Konsen 11.15 Dağarcık 12.15 Bir So- list 12.45 Gönül Bahçemiz 14.00 Gönül Bağımız 15.20 At Yanşlan (Canlı) 18.40 Bir Solıst 19.00 Fasıl 19.30 Gö- nül Bahçemiz 20.45 Bir Solist 21.00 Türküler 22.00 Bir Dılden Bir Telden 23.20 Devlet Klasik Türk Müziğı. 09.30 Susam Sokağı 10.05 Dizi: Kopuk Dün- yalar 11.05 Dünya Mutfaklarmdan 11.30 Dizi: Uğurlugiller 1İ05 Dört Mevsim Kadn 13.30 Yer- li Film: Bir Vefasız Yar İçin 15.00 Ankara'dan 16.05 Dizr Sahte Dünyalar 16.40 Mektup Köşesi 17.05 Sızin İçin 19.00 Yarışma Sıhırli Harfler 19.55 Hava Durumu 20.00 Ana Haber 21.00 Cumhurıyet Treni 21.20 Geze- lim Görelim 22.10 Gece Kahvesi 23.30 Dizı: Bizim Ma- halle 24.00 Haberler 00.15 Haberler 00.20 Spor Haber- leri 00.35 Susam Sokağı 01.05 Çizgı Film. Urmel. 07.05 Yerli Film: Benimsin 09.00 Bu Sa- JD) bah 10.30 Buyükbabam ve Ben 11.00 Di- zi: Beybaba 12.05 Dört Mevsim Kadın 13.00 Bir Kelıme Bir Işlem 13.30 Belgesel: Eskı Bab-ı Aii 14.00 Sizın İçin Seçtıklerimız 14.30 Haberler 14.50 Yolların Türküsu 15.50 Konser 16.30 Köksüz Fıdan 17.00 Gı- de Gıde GAP 17.58 TRT 2'ye Geçış. 09J0 Çizgı Film: TaşDev- ri 10.00 Çizgı Film: Jet- giller 10^îO Çizgı Fılm: Se- vımlı Kahramanlar 12.00Tatıl Yo- lu 12.10 Yerli Film: Islak Men- dil 14.10 Dizi: Luz Clarita 15^0 Dizi: Her Şey Sevgi İçin 16.30 Dizi: Ateş Dansı 17.30 Çızgi Hlm: Jetgıller 18.00 Çizgi Film: Polis Akademisi 18.30 Dizi: Ayn Dün- yalar 19.30Ana Haber 20.40Ya- bancı Film: Kusursuz Dünya 23.10 Belgesel: Açık Adres 00.10 Sinema Yıldızları 01.10 Haber Saatı 01.40 Tatil Yolu 01.50 Ya- bancı Film: Jan D'Ark 04.00 Türk Sanat Müziğı 05.00 Sıgara- nın Zararlan (0 212 215 51 11). _ A _ _ 08.55 Teletubbies 3 I V o9 -15 Ç|Z 9<Film: • " • w Süper Fare 09.35 Dizi: Daniela'nın Günlüğü 10.30 Sabah Keyfı 13.00 Gün Ortası ia30Tunzm Programı 13.40 Ya- rışma: Sen Söyte 14.50 Dizi: Sab- rına 15.30 Yerli Film: Sensizli- ğe Alışacağım 17.15 Reyting Hamdı 18.15 Yerli Fılm: Başa Gelen Çekilir 20.00 Ana Haber 21.05 Para Hattı 21.10 Spor Ha- berten 2120 Hava Durumu 21.30 Dizi: Tath Kaçıklar 22.45 Dizı: Ça- tısız Kadınlar 24.00 Bir Yudum In- san 01.00 Haberler 01.20 Uzak- lar 02.00 Bam Teli 03.00 Gece- nin Içınden (0 212 655 00 00). 09.00 Dizi: Zeynep 10.00 Klip '99 12.30 Çizgı Fılm Kuşağı: X - Men, Basket Ateşi, Küçük Mi- dillı, Süper Köpek, Guliver'in Se- yahatleri, Sevimlı Kasaba, Sno- opy 16.00 Yerii Film: Can Yol- daşım 18.00 Cesur ve Güzel 18.30Yalan Rüzgân 19.00 Haş- brna Taşlama 2aOO Haber 21.15 Yabancı Film: Gece Avctsı 23. 15 Show Spor 23.30 Çok Özel Fiskos 00.30 Haber Hattı 01.00 Ekomagazin 01.30 Yabancı Rlm: Hipnoz 04.00 Dizi: Aranı- yor (0 212 286 35 35). ,« r 09.20 üfestyle 09. » '4 35 Ekonomı 10.35 Gündemdekiler (Tekrar) 12.00 Haberler 12.15 Ekonomi 13.20 Dış Borsalarda Bugün 1^35 Ekonomı 14.00 Ha- berler 14.20 üfestyle 14.35 Eko- nomı 16.00 Haberler 17.35 Ka- raJama Defteri (Tekrar) 18.05 Ge- ce Gündüz 18.30 Dünyada Bu- gün 19.30 Gündemdekiler 20.00 Haber 20 20.50 Spor - Ekono- mi 21.05 Portreler 21.50 Ünlüler Geçıdı 22.05 Dunya Gözuyle Anadolu 22.30 Kartpostal 23.00 24 Saat 00.05 Gece Gündüz 00.30 Transworid Sports 01.00 Haberler (0 212 286 36 36). ı _j 09.00 Dizi: Ferhunde Ha- g j nımlar (Tekrar) 10.00 Yer- s » li Film: Dam Üstünde Saksağan 11.30 Yerli Rlm: Ölü- müne Sevda 13.00 Gün Ortası 13.20 Dızı: Çarii 14.20 Ebruli Gün- ler16.30Tatıl Başlıyor 16.50 Yer- li Film: Vahşi ve Güzel 18.30 Dizi: Fırtınalar (Tekrar) 19.30 Star Haber 20.50 Star Spor 21.00 Di- zı: Küçük Besleme 22.00 Ya- bancı Rlm: Ejderin Şansı 23.50 Gece Hattı 24.00 Söz Hakkı 02.10 Star Haber (Tekrar) 03.20 Spor Ekstra 04.30 Dizı: Hıcran (Tekrar) 06.10 Feride (0 212 448 80 00). 06.30 Haberler 08.00 Baş Başa 09.00 Huzu- ra Dogru 09.30 Dizi: Ev- lere Şenlik 10.30 Dizi: Cosby Ai- lesi 12.00 Haberler 12.30 Dızı: Bizim Ev 13.30 Müzik Market 15.00 Yerli Rlm: Düşkünüm Sa- na 17.30 Çızgi Fılm 18.00 Surp- nz 19.00 Haber 20.30 Yabancı Film: Babam ve Ben 22.30 Klas Magazin 24.00 Haber 00.30 Meh- taplı Geceler (0 212 652 25 60). 09.00 Çizgı Sınema- Defıne Adası 10.00 Yerli Film: Ağlama Değmez Hayat 11.50 Yarışma: ^Aç Kazan 13.00 Haberler 13.30 Dizi- Sıcak llış- kıler 14.10 Yerli Film: Şaşkın Gelin 15.35 Kadınca 17.15 Müzik 17.50 Laf Ebesı 19.00 Haber 20.15 Yerli Rlm: Yumurcak Belalı Tatil 22.05 Habercıler 23.15 Iş- te Hayat 23.45 Yerli Rlm: Ağlama Değmez Hayat (Tek- rar) 01.15 Laf Ebesı (Tekrar) 02.15 Ana Haber (Tekrar) 03.15 Melodı 06.00 Belgesel: Fas (0 212 284 31 50). -J 1 0 - 1 5 Yabancı Spor 10.40 Ve Leyla Tekül 3 11.20 Yolculuk 12.15 Moda 12.35 Ateş Gü- cü 14.15 Büyük Uluslar 15.15 Yeşıl Pasa- port 15.35 Serüven Peşınde 17.15 Belgesel: Tıp Dün- yası 17.35 Istanbul'u Dinliyorum 18.15 Yabancı Spor 18.35 Inanılmaz Öyküler 19.10 Yansımalar 19.35 Bir Za- manlar 19.40 Ve Leyla Tekül 20.00 Haber 21.00 Melih Kibar'la Müzik 22.00 Haber Masası 22.50 Yansımalar 23.05 YüzYüze 00.15 Aziz İstanbul (0212313 5000). 07.20 Yabancı Film: Cesur Pilotlar 09.00 Haberler 09.10 Dedektif Conan 09.30 Müt- hış Ikizter 10.10 Hayat Güzeldir 11.30 Da- makTadı 1ZOO Vıtrın 13.00 Belgesel 13^0 Sağlıkla Ran- devu 14.10 Yabancı Film: Umutsuz Bekleyiş 16.00 Vrtrın 17.00 Çay ve Sempati 18.10 Sıhırli Ayna 18.40 Dizi: Haber Peşınde 19.30 Ana Haber 20.45 Yabancı Film: Bir Kadının Hikâyesi 22.30 Yüz Yüze 23.30 Ha- berler 24.00 Belgesel (0 212 313 50 00). fjr 07.10 Çizgı Film: Aslan Kral 07.40 Çızgi 2 5 Film: Tatlı Meyvecıkler 08.10 Çızgi Fılm _- v T e < j d y R u x p | n 03 40 Yabancı Film: Ge- neral Patton 11.35 Yabancı Fılm: Şımdi ve Daima 13.05 Yabancı Film: Çimen Türküsü 15.00 Yabancı Fılm: Ölü Başkanlar 17.00 Yabancı Film- Ikinci Iç Savaş 18.35 Cı- ne 5'te Bu Hafta (Şifresiz) 18.45 Dizi: Seinfeld 19.20 Ya- bancı Fıim: Cadı Kazanı 21.30 Yabancı Film: Yeni Bir Başlagıç 23.55 Dızı: Spawn (Altyazılı) 00.35 Yabancı Rlm: 6. Çılgın 02.10 Kadınlar ve Renkler (0212 225 55 55; 09.00 Çocuk Bahçesı 10.00 Gerçek Kesıt 11.00 Yabancı Rlm: Yüksek Gerilim 13.00 Haberler 13.15 Yabancı Film: Karanlık Emir 15.15 Kurdele 18.00 Çocuk Bahçesi 19.00 Eko Bugun 19.30 Ana Haber 20.00 Ankara Gündemi 20.30 Rumelı Rüzgân 22.00 Dizı: Sıcak Takip 23.00 23. Sa- at 24.00 Yabancı Film: Zor Günler (0 212 256 82 82). VTVM^e aLi-r 1 u ' ^ Amerika Macerası 11.00 Hey- t t f f * t n i T V canlı 12.15 Yaşamın Resmı 13.15 Bü- yük Olaylar 14.15 2. Dünya Savaşı 15.15 Terapi 16.15 Dünyamızı Koruyalım 17.15 Büyük Uluslar 19.15 Isim- sız Kahramanlar 19.50 Vurucu Güçler 20.00 Dunya Şe- hirlerı 22.05 Vaziyet 23.00 Dönemeç (0212 222 76 00). 10.00 Yalnız Gezegen 11.00 ESPU 11.30 Başka Bir Dün- ya 12.00 Tıbbı Dedektıfler 13.00 Arthur C. Clarke'ın Gızemli Dun- yası 13.30 Yeni Bir Dünya 14.00 Disco- very Profili 15.00 Ekinoks 16.00 Gezgin- ler 17.00 Ushuaıa 18.00 Yalnız Gezegen 19.00 Vahşi Yaşam 20.00 Keşifler Yuz- yılı 21.00 Timsah Avcısı 22.00 Discovery Profili 23.00 Ekinoks (0212 288 75 75). nctv 10.00 Dizi: Sokak Çocukları 10.30 Dizi: Sokak Kanunu 11.30 Belgesel: Unutulmayanlar 12.00 İMKB 12.10 Dizı: Dedektif Lea Sommer 13.20 Yabancı Film: Martha'nın Garip Aşkı 14.50 Belgesel: Yaşamak İçin 15.20 Çizgı Film 16.00 İMKB 16.10 Dizı: Flip- per 17.00 Pop Müzik 18.00 Dizi: Dün- den Yarına 18.30 Klasik Film Koleksi- yonu 19.00 Bir Numaralı Kapılar 19.30 Haber 20.10 Dızı: Sokak Kanunu 21.00 Hollyvvood Yıldızian 21.30 Ağabey 23.00 Dızı: Mınarecinın Kızı (02122823600). C - ı 10.10ParaRaporu11.40Sek- E-> tör Sohbetleri 12.10 Para Ra- KUHLI pooı 12.35 Belgesel 13.30 Art- ^ ^ vızyoni 3.40 SeansArası 16.40 Eko Finish 17.10GDne Bakış 17.35 He- def Üniversıte 18.35 Dünya Modası 19.00 Ana Haber 20.10 Artvizyon 20.30 Belgesel 22.00 Yabancı Film: Genç Ölmek 24.00 Muzık 00.30 Yabancı Film: Zor Seçim (0 212 282 51 00). 10.00 Para ve Sermaye Piya- saları 16.00 Ekonomı Rapo- ru 18.00 Dünya Haberleri 9 KANAL 18.15 Ingilizce Haber 18.30 Spor Günlüğü 18.45 Ajanda 19.00 Eko- nomi Çağı 20.00 Ana Haber 21.00 Fi- nansal Analiz 22.00 Malı Çözum 23.15 Yorumcu 24.00 Haber Panorama 01.00 Ekonomi Çağı (0212 285 43 00). 09.00 Jess 10.3035 MM 10.45 Gülşah 13.00 Sa- nem 15.00 Ayşın 17.30 Mega 5'lı 18.00 Bir Numara Seç 19.30 18 +19.45 Haberler 20.00 Yunus 21.15 Geveze Show 22.25 Haberler 22.45 35mm 23.00 Tans 00.30 Dance Zone 01.45 THM (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog