Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

0)107.4 CumhuriyetR A D YO İSTANBULVEÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriye76. YIL SAYI: 26971 / 250.000 TL (KDVtçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) / / % /SAffT KESfemstZ ÜZRIET I r f jffSMrMMEKKtmPTESÜMl / / # MXTOVH*KMUL0 A / M uur Ktuv 8kwriş OUUIMÛ A » f sMrivatTiEidnpuınşı hğmız btabtn admı. kredı kartmızın mımarası ve son kııllanma tarihı bırlıkre bıidmn.fatapevınude olsun Admızı sc^adınızı vc telefon naranızi dabüdumevı unutmawn Üve defılsenız dllcrsemz üye de ohın va da i:\etifrmzi yemlevın ER İŞLEM BİRTELEFONLA:0212 514 01 96 11 AĞUSTOS 1999 ÇARŞAMBA u M H U R I N K U Ü R H I M I YAŞAR NABİ BALKANLAR VE TÜRKLÜK- II Şunu açıkça söyleyebiliriz ki, bugün Balkanlar'da yaşanan kanlı olayların geçmişinde, butün XX. yüzyıl boyunca sürmüş Panslâvizm hareketlerinin tarihsel izleri ve etkileri vardır. Bu tarihsel iz ve etkilerin en canlı yansımasını, Üsküp'te doğmuş, ilköğrenimini Üsküp'te bir Fransız okulunda yapmış, Balkan Savaşı'nın ağıryenilgisinden sonra ailesiyle birlikteTürkiye'ye göç etmek zorunda kalmış, ortaoğrenimini Calatasaray Lisesi'nde tamamlamış (1929), "Yedi Meş'ale" edebiyat topluluğunun tanınmış şair ve yazarlarından, Cumhuriyet donemi Turk edebiyatımıza büyük katkılan olan Varlık kültür, sanat dergisinin (1933) ve Varlık Yayınevi'nin kurucularından (1946) Yaşar Nabi'nin "Balkanlar ve Türklük-ll" adlı bu onemli araştırmasını ilgiyle okuyacaksmız. Yaşar Nabi, bu ilgi çekici tarihsel araştirması için şunları söylemiştir: "Balkanlar... konuyaen yabancıların bıle ilgi ve merakını tahrik edecek kadar karışık, gizemli ve çekici bu sorunun, oraya tarihî, ırkî, siyasî ve iktisadî bağlarla sımsıkı bağlı olan biz Türkler için ne kadar buyük bir onem taşıdığı ortadadır." Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte. Komisyonda 'işkenceyi teşvik eden düzenlemeler' reddedildi Işkenceye ceza artıyor Yüzyılın son Güneş tutulması bugün gerçekleşiyor Dünya üe Güneş'in arasınaAygiriyor Işkenceci kamu görevlilerine verilecek cezalan düzenleyen tasan üzerinde TBMM Adalet Komisyonu'nun alt komisyonunda 'işkenceyi teşvik eden düzenlemeler' yapıldı. Tasannın Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında 'Öneri işkenceyi teşvik yasasma dönüşmüş' uyansı üzerine alt komisyondaki düzenlemeler kabul edilmedi. Adalet Komisyonu, Türk'ün uyansı üzerine alt komisyon raporu yerine Başbakanlık'tan gönderilen tasanyı kabul etti. Işkence yapan ve işkencecilere göz yuman kamu görevlilerinin cezalannın arttınlması benimsendi. Üst sının 5 yıl hapis olan işkence cezası, 8 yıla çıkanldı. • 19. Sayfada Polislere savunma # lçişleri Bakanı Sadettin Tantan, kamuoyunda 'Manisalı gençler' olarak bilinen öğrencilere işkence yaptıklan gerekçesiyle Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nce suçlu bulunan polisleri savundu. Tantan, konu ile ilgili yapılan soruşturma sonucunda dönemin Manisa Emniyet Müdürü Kemal tskender ile 10 polis memurunun kusurlannın bulunmadığına karar verildiğini dile getirdi. • 19. Sayfada 9 30 GMTde NovaScotıa yaknlannda Gazetecilere af # Başbakan Bülent Ecevit, af yasa tasansının Meclis'ten geçmesinin ardından cezaevlerindeki düşünce suçlusu ve gazetecilerin serbest kalacağım söyledi. Başbakan Ecevit, üniversitelerle ilgili affin ise türban nedeniyle okuldan uzaklaştınlanlan değil, devamsızhk ve üst üste sınıfta kalanlan kapsadığını belirtti. Bülent Ecevit, "Öğrencilerle ilgili affın siyasi bir yanı yok" dedi. • 9. Sayfada TÜrkİye'de 'karanllk' heyecam Yüzyıhn son Güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. Güneş tutulması sırasında Güneş, Ay'la örtülecek ve bu sırada "taş tabaka"görülecek. Tutulma sırasında bir gece manzarası meydana gelecek ve yıldızlar görülebilecek. Atlantik'ten başlayacak tutulma Ingiltere'den karaya çıkacak ve Avrupa üzerinden Türkiye'ye ulaşacak. 12.55 ve 15.59 saatleri arasında Türkiye'yi etkileyecek olan tutulmanın "tam" olarak izleneceği 10 il ve 3 ilçede hazırhklar tamamlandı. Kastamonu'nun Cide ilçcinde 14.20'den başlayarak Şırnak'ın Cizre ilçesine kadar uzanan yay üzerinde "tam tutulma" gerçekleşecek. Uzmanlar, tutulma sırasında çıplak gözle bakılmasının sakıncalı olacağına dikkat çekerek renkli cam, güneş gözlüğü, röntgen filmi ve renkli film kullanılmamasını belirttiler. MArka Sayfada GÜNEŞ TUTULMASI TURİZMİCANLANDIRDI • 9. Sayfada Genel Kurul'da tasannın maddelerinin görüşülmesi için 400 kabul oyu kullanıldı Talıldm için ükacbııı• Kamu hizmetlerine ilişkin sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda Danıştay'ın devre dışı bırakılarak tahkime gidilmesi yolunu açan anayasa değişikliği önerisi dün TBMM'de görüşülmeye başladı. Anayasa değişikliği önerisinin maddelerine geçilmesi konusunda yapılan oylamada 400 milletvekili kabul oyu kullandı. • Değişikliğin referanduma gidilmeksizin gerçekleşebilmesi için 13 Ağustos'ta yapılacak 2. tur oylamada en az 367 milletvekilinin kabul oyu vermesi gerekiyor. Enerji Bakanı Ersümer, değişikliğin hemen ardından ülkeye dolar akacağını iddia etmediklerini söyledi. • 5. Sayfada SPY k o m i s y o n d a n g e c t i Siyaset Erbakan'a koşullaıııyor # Yasaklı lider Necmettin Erbakan'a bağımsız adaylık yolunu açan ve partilerin kapatılmasını güçleştiren Siyasal Partiler Yasası'nda (SPY) değişiklik yapılması önerisi, dün TBMM Anayasa Komisyonu'nda jet hızıyla bir saatte kabul edildi. # Önerinin bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Anayasa Komisyonu'nun DSP'li üyelerinden Mehmet Özcan, Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerinin sınırlandığı gerekçesiyle öneriye karşı oy kullandı. 1 4 . Sayfada Yurttaşlık hakkına darbe # Anayasa değişikliği. özünde Danıştay'ın kamusal denetimini tümüyle ortadan kaldırmayı hedefliyor. Anayasa değişikliği ile ulusal yargı ilkesinin yanı sıra yurttaşlık hakkına darbe vuruluyor. • 5. Sayfada 'Hükümet diyalog istemiyor' • TBMM Genel Kurulu, sosyal güvenlik yasa tasansını bu hafta görüşme karan aldı. DlSK Genel Başkaru Vahdettin Karabay, hükümetin sosyal güvenliği yeniden gûndeme almasının diyalog aramak niyetinde olmadığını gösterdiğini belirtti. Emek Platformu yarın Ankara'da tahkimi protesto edecek. • 5. Sayfada Geiibolu Yanmadası Kabatepe Müzesi'nin buJunduğu alanda harekât hakkında bilgi verildi. (AA) AnafartalarZaferi'nin 84.yıldönümii ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhur- başkanı Süleyman Demirel. Türkiye'nın birlık ve beraberlıgini koruyarak dünyanın en güçlü ül- kelerinden bıri olma yolundaki hedefe kararlılık- la yüriiyecegıni bildirdi. Anafartalar Zafen'nın 84 yıldönümü kutlan- dı. Demirel. yayımladığı mesajda zaferin, Türk ulusunun bağımsız olarak sonsuza dek varlığını sürdüreceğini tüm dünyaya bir kez daha ılan et- tiginı kaydetti. Türk ulusunun geçmışinın her zaman gurur duyulacak ve tüm dünyaya önıek gösterilecek büyük başan ve eşsiz destanlarla dolu olduğunu anlatan Demirel şöyle dedi: "Milktimizin vatanına ve hürriyetine olan bu MArkasıSa. 19,Sü.8'de KÖKTENDİNCÎLER AYAKLANDI Vahabüerden 'cîhat' ilaııı # Çeçenistan'dan gelip Dağıstan'ın Botlih bölgesindeki köyleri işgal eden köktendinci milislerin bağlı olduğu Islami Şûra, dün Dağıstan'ın bağımsızlığını ilan edip Rusya'ya karşı savaş açtı. Rusya Genelkurmay Başkanı Anatoli Kvaşnin ise Dağıstan'daki durumun artık denetlenebilir hale geldiğini öne sürdü. Dağıstan'da Rus birlikleriyle Islami devlet ilan eden Vahabi milisleri arasındaki çatışmalar sürerken yaklaşık 4 bin kişi bölgeyi terk edip başkent Mahaçkale'ye sığtndı. • //. Sayfada KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ Dündar Kılıç yaşanum yitirdi # 31 Temmuz'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldınlan Dündar Kılıç dün öldü. Önceki gün de mide kanaması geçiren Kılıç'ın doktoru Prof. Dr. Mois Bahar, ölüm nedeninin multi organ yetersizliği olduğunu söyledi. # 1960'h yıllarda "kabadayı" olarak anılan kesimin önde gelenleri arasında yer alan Kılıç. admı ilk kez 1960 yılında Kürt Cemali ve adamlannın öldürülmesi olayıyla duyurdu. • 8. Sayfada AHMET TANER KIŞLALININ "HAFTAYA BAK1Ş" YAZISI M 17. Sayfada GUNCEL BORSA Dun 5755 Önceki 58O7 MARK Dun 237.7OO Önceki 237.1OO DOLAR Dun 432.8OO Önceki 433.5OO ALTIN Dun 3.585.000 Önceki 3.590.000 CUNEYT ARCAYUREK Doğrunun Tanımı Erbakan'ın fiili siyasete dönme olasılığı tartışılıyor. Ecevit, bu konudaki "Anayasai anlayışını" açıkla- dı: "Erbakan ve benzer durumdaki kimseler 5 yıl için siyasal haklardan yoksundurtar." Başbakan böylesi duyarlı bir konuyu irdelerken el- bette -her konudayardımcısı Hüsamettin Özkan'dan aldığı- sağlam bilgilere dayanarak konuşuyor.. Demek ki; Erbakan, Siyasi Partiler Yasası'nda ya- • Arkosı So. 19, Sü. l'de Türkiye'de 1999 yılındaki kazalann yüzde 96'sında hata sürücünün Günde ortalama 12 kişi ölüyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tür- kiye'nin son 43 yılda trafik terörüne 193 bin 596 kurban verdiği kazalarda Aydın ilinin nüfusu kadar insan yaşamını yitirdi. Günde ortalama 12 kişınin trafik canava- nnın kurbanı olduğu belirlendi. PKK ile mücadelede 1984 yılından bu yana toplam 30 bin kayıp verilirken, trafik terörü bunu üçe katladı. PKK terörünün basladığı 1984 yılından bu yana 92 bin kişi trafik kazala- nnda yaşamını yitirdi. Günde ortalama 10 kaza meydana gelen Türkiye'de, 152 bin otobüs, 27 bin kamyon bulunuyor. Yük ta- şımacılığının ise yüzde 9O'ı karayollanyla yapılıyor. Türkiye'de 1999 yılında gerçek- leşen kazalann yüzde 96'sına sürücü hata- lan neden oldu. 14 binin üzerinde kazaya uykusuz ve alkollü araç kullanma neden olurken, aşın hız nedeniyle meydana ge- len kazalar da 10 bin 118 olarak belırlen- di. Yetkililer, araç kullanırken cep telefo- nuyla konuşan ya da radyolannı ayarla- mak ısteyen sürücülerin birçok kazaya ne- den olduğunu vurguladılar. Yayalann yap- tığı hatalar 6 bin 285 kazayla sonuçlanır- ken yola aniden çıkan yayalar nedeniyle 2 bının üzennde kaza gerçekleştı. 1999 yı- lında araç hatalan 805, yol hatalan 236, MArkasıSo. 19,Sü. l'de Öcalan 'Ilk adımı Türkiye atmalı' • Geçen hafta PKK'yi silah bırakmaya ç_ağıran Abdullah Ocalan, "Devlet barış istiyorsa uygun koşullan yaratmah" dedi. 9. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog