Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

0)107.4 R A D v o Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriye SMTAUBEMtaPT //IsMrlmkıunü) fj Uk ıuatinpıtoufe ouuwû ^v ff sMmtatıu ırap unpDüedığum btabıa adını kredı kartınızın aumaraa \e SODtaılUnmaunhı ıle bırlılcte btldınn, iulap evuuzde olsun Artınm soyadımzı ve telefon mımamuz] da bıldırmevı uEutmaun Uye âep\sauz, dılerseaız u\t de olun \z ii u\e! ığuıızı >eoıleyın HER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26970 / 250.000 TL (KDVtçtnde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZMI NADİR NADİ (1945-1991) 10 AĞUSTOS 1999 SALI H R H I K I K TOLSTOY YENIYETMELIK Çeviren: Rana Çakıröz Ozyaşamsal roman üçlusunun ılk kıtabı "Çocukluk"u daha once sunduğumuz buyuk Rus yazarı Tolstoy'dan aynı uçlünun ıkınci kıtabı Bugün Cumhuriyet le birlikte... YAŞAR NABİ BALKANLAR VE TURKLUK-II Yaşar Nabi'nin bu önemli tarihsel araştırmasının ikinci bolumunu de ılgiyle okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte. Meclis, anayasa değişikliği önerisinin ilk tur görüşmelerine bugün başlıyor Ihhkim sınavı Erbakan'a bağımsız adaylık Kamu hızmetleriyle ılgih uyuşmazlıklarda uluslararası tahkıme gıdilmesı yolunu açan anayasa değişikliği önensı görüşmelen yoğun kamuoyu tepkileriyle başlarken ıktidar ve muhalefet kanadındaki sıkıntılar henüz aşılmadı Hükümetın FP'yle "tahkime karşıhk, Erbakan'a bağımsız adaylık yolunu açan SPY değışıkJiğının çıkanlması" konusunda uzlaşması üzenne tahkımle ılgıli anayasa değişikliği önerisinin referandumsuz gerçekleştirilmesi yolu açıldı. Görüşmeler sırasında, DYP'nin Danıştay'ı devre dışı bırakan dûzenlemenin değıştinlmesi için değişiklik önergesı vereceği bıldirildı. Bu önergeye DSP'li bazı milletvekillennin de destek vermesi bekleniyor. Partüer arası komisyonda vanlan uzlaşma gereğince "milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıklarda gidüebilmesini" öngören bir değişiklik önergesı verilecek ve bu önergeyi iktidar partilen de destekleyecek. ANKARA (Cumhuri- yet Bûrosu)-TBMM Ge- nel Kurulu, kamu hız- metlenyie ılgıli ımtıyaz şartlaşma ve sozleşmele- nnden doğan uyuşmaz- lıklarda uluslararası tah- kime gıdilmesı yolunu açan anayasa değişikliği onensındekı ılk sınav ını bugun bınncı tur oylama- larında verecek. Danış- tay'ı devre dışı bırakan 155 maddeyle ılgıli değişiklik onensı oy- lanırken DSP ıçınden bazı milletvekillen- nin olumsuz oy kullanacağı ve DYP'nin ve- receği önergeye destek olacağı oğrenıldı Tahkime karşı Sıyası Partıler Yasasf nda (SPY) değişiklik yapılarak sıyası yasaklı RP'lılere bağımsız adaylık yolu açıldığı yo- Hükümete hasta reçetesi Heirimler, dün hastanelerde yakatanna taküklan üzerin- de "Uluslararası Tahkim ve SSK'yi Çökertme Yasalannı Kabul Etmcyeceğu*" sloganı- mn yer akiığı kokardarta mu- ayene yaptılar. Protesto evle- minde daha sonra üzerinde 57. hükümetin " hasta" ola- rak ilan edildiği tzmir Tabip Odaa tarafindan hazırlanan reçete, hastalara dağıüldL Iz- mir Tabip Odası Başkanı Su- at Kaptaner. uluslararası tahkun\esos\al güvenlik ya- sa tasanlannın kabul edile- mez olduğunu belirterek, "Yargıda Sevr anlamına ge- len uluslararası tahkim ile toplumsal birtik \e davanış- mamızı çökertecek sosval gü- venKk>asasını kabul etmeye- ceğjz" dedi-B 7. Sayfada Emek cephesi eylemi tartışıyor # Emek Platformu'nu oluşturan 15 örgütün uluslararası tahkime ilişkin anayasa değişikliği önerisini değerlendirdiği toplantıda, yapılması planlanan etkinliklerin biçimi ve takvimi tartışıldı. Işık Hukuk Bürosu, tahkim düzenlemesinin anayasanın temel niteliklerine aykın OİduğunU bİldİrdî. • 3. Sayfada rumlan anımsatılan Başbakan Bülent Ece- vit, kapatılan RP'nın Genel Başkanı Nec- mettin Erbakan'ın 5 yıl ıçm sıyası haklar- dan yoksun olduğunu söyledı KİGEM Yö- netım Kurulu üyelennden llter Ertuğrul, "Sa>ın Ecevit, bugün tahkimi TBMM'den geçirirse, yalmz ana>asa>i bdirli çıkarian kollamak için değiştinniş olmakla kalma- yacak, 70'lerde verini aldığı tsmet Ino- nü'nün temsil ettiği cumhuriyet mirasuu da yıkmış olacakûr. Anayasa değişikliği halko- >Tina götürülmeüdir" dedı. Hûkumetın FP'yle Tahkime karşılık, Erbakan'a bağımsız adaybk yolunu açan SPY degişikliğinin çjkanlması' 4 konusunda uzlaşması üzenne tahkımle ılgıli anayasa değişikliği önensının referandumsuz ger- çekleştınlmesı yolu açıldı Önennın bugün yapılacak ılk tur görüşmelennde anayasa- • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'le 4 Tahkime direnmek ödevdîr'1 Yakın Doğu Üniversıtesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Yıldınm Uler, anayasa değiştirmenin ciddi bir iş olduğunu belirterek "Uluslararası kurallara karşı yurttaşını biraz olsun koruyabilecek örgüt ulusal devlettır. Ulusal devlet, dayatılan kapitülasyon koşullanna karşı kendi kurallannı koyarak direnebılir. Gerçi bizim yetkililer 'konuyu abartmayalım' diyorlar. Devletımızın başı da 'Düyunu Umumıye'ye gen dönmeyiz. Kapitülasyon ülkesi olmayız' diyorsa da tahkime karşı çıkmak bir yurttaşlık görevıdir. Sonra kurtuluş çok daha zor olur" diyor. ŞÛKRAN SONBTİI SİyleşİSİ • 7. Sayfada Turkiye Barolar Birliği 'Ayıplı pazarlık' # Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eralp Özgen, uluslararası tahkime karşıhk kapatılan RP'nin siyasi yasakh genel başkanı Erbakan'a siyaset yolu açılmasına yönelik pazarlığın "ayıplı" olduğunu vurguladı. Özgen, "Bu, Anayasa Mahkemesi kararlannı hiçe saymak anlamına gelir" dedı. Hi. Sayfada Enerji Bakanı Ersümer 4 Sevrdeğü' # Uluslararası tahkimın ülkenin bağımsızlığıyla nasıl birleştırildiğine Büyükelçi Fogg'un da çok şaşırdığını öne süren Ersümer, "Uluslararası tahkimle ne Sevr Antlaşması, ne bağımsızlığa gölge düşürecek anlaşma ne de bir kapitülasyon yaratma peşindeyiz" dedi. • 3. Sayfada Biryılda dört başbakan değişti BorisYehsin yine'şaşırttı'# Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin haber alma kurumu Federal Güvenlik Servisi'nin şefi Vladimir Putin'ı başbakanlığa getirdi. Putin aynı zamanda Yeltsin tarafindan "gelecekteki devlet başkanı" olarak da ilan edildi. # Bir dönem haber alma kurumu, içişleri ve adalet bakanhklannın başında bulunan Stepaşin'in 3 aydan daha az başbakanlık yapmasının ardından, bir başka "devlet koruma örgütü yöneticisi" hem hükümetin başına getirilmiş, hem de 2000 yazında düzenlenecek başkanhk seçimleri için " Yeltsin'in adayı" ilan edilmiş oldu. # Rusya Komünist Partisi lideri Gennadiy Züga*ıov, Yeltsin'in olağanüstü durum ilan ederek parlamento ve başkanhk seçimlerini iptal etmeye hazırlandığını iddia etti. B11. Sayfada Dağıstan-Çeçen sınınnda çatışma Rusgenende suikastgirişimi# Rusya Genelkurmay Başkanı Anatoli Kvaşnin'e, Dağıstan'da suikast girişimınde bulunulduğu, Kvaşnin'in suikasttan son anda kurtulduğu bildirildi. General Kvaşnin'ı taşıyan helikopterin ülkenin güneyindeki Botlikh Havaalanı'na indiği sırada isabet aldığı bildirildi. Askeri kaynaklar havaalanında bulunan diğer iki helikopterin de alev aldığını açıkladılar. # Dağıstan İçişleri Bakanhğı, Dağıstan-Çeçenistan sınınnda güvenlik güçleriyle çatışan Çeçen gruplara bağh 20 kökten- dincinin Öldürüldüğünü açıkladı. Smırdakı Çeçen gruplann topçu ateşi açtıklan, Çeçenlerin mevzilerine ıse roket ve bomba atılarak karşıhk verildiği bildirildi. # Dağıstan'da Botlikh bölgesinde işgale başladıklan bildirilen bırliklerm bağh olduğu "Islami Şûra" adh grubun bugün cumhuriyetin Rusya'dan tek yanlı bağımsızlığını ilan edeceği ileri sürüldü. Şûra temsilcisi, Çeçenistan ve Dağıstan'ın birleşmesi gerektiğini belirtti. MII- Sayfada Güvenlikkonseyi toplantısı bugün Iran 2 Türkaskerini serbestbıraktı # Türkiye ile Iran arasında 18 günden bu yana diplomatik bunahm yaratan tutuklu askerler sorunu aşıldı. lran tarafmın çağnsı üzerine Van'ın Saray ilçesi Kapıköy Jandarma Karakolu'nda Erdal Özbir ve Fatih Gür adh iki er Türk yetkililere teslim edildi. # İki ülke arasında dün yapılması beklenen ancak bugüne kalan yüksek güvenlik konseyi toplantısında, Tahran yönetiminin PKK'ye yönelik desteği masaya yatmlacak. • 9. Sayfada PKK, StLAH BIRAKMAK İÇİN OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİYOR • 8. Sayfada GENÇLER PARTÎLERDEN MEMNUN DEĞİL • 4. Sayfada CHP RAPORU: G. DOĞU DEMOKRASİ ISTlYOR • 5. Sayfada GÜNEŞ TUTULMASI YARIN I Arka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yararlanan - Yararlanmayan? Bu hafta, sıyasal tarıhın ender haftalanndan biri. Uluslararası tahkim parlamentoda oylanıyor. Iktidar, tahkımle 1I91I1 değişikliği bir an önce Meclıs'e onaylatmak ıstıyor Tabıı, referandum yolunu kapatan 367 oyu bularak. Ancak bir nokta var kı; pek çok gerçeğin su ustü- ne çıkmasını sağlayacak içerik ve nitelikte. Ecevit ıktıdarının isteğı uzerıne tahkımle ılgıli ılk oy- M Arkası Sa. 8, SiLl'de Denizer olayında 2. kişi kuşkusu Genel Maden-lş Sendikası Başkanı Şemsı Denızer'ı ölduren Cengız Balık'la birlikte gözaltında bulunan eskı sabıkalı Engın Girgın'in cınayete kanştığından şüphelenilıyor. Denızer'ın eşi Şennur Denizer olayın peşinı bırakmayacağını söyledı. • 4. Sayfada Devlette 'talana dur' çalışması Maliye Bakanı Sumer Oral, devlette israfa ve keyfi harcamalara son verılmesı ve kapsamlı bir gıder reformuna gıdılmesi ıçın kolları sıvadı. • 75. Sayfada Kosova'da gerginlik artryor Denetimin Banş Gücü askerien tarafindan zorlukla yapıldığı Kosova'da Sırplara yönelik saldınlar artıyor. • 10. Sayfada BORSA ûDun 5807 Öncekı 5604 DOLAR ûDun 433.500 öncekı 430300 MARK Dun 237.100 Öncekı 237.200 ALTIN Dun 3.590.000 Öncekı 3.550.000 Kılıç'ın eşi yaralandı Hava Kuvvetlerı Komutanı Orgeneral llhan Kılıç'ın eşi Meral Kılıç trafık kazasında hafif şekılde yaralandı. • 8. Sayfada Trafik kazalanna 41 kurban Yurdun çeşıtlı yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 41 kişi oldü, 38 kişı yaralandı. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY •••Sevr'in 79. Yılı Dışışlen Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) geçen nisan ayında art arda iki araştırmayı kı- taplaştırdı: - Yunanıstan'ın Izmir'ı Işgali ve Toprak Istemlen. - Ermeni Sorunu. Bırinci kitap Çağn Erhan'ın araştırması, ikincisi Prof. Türkkaya Ataöv'ün Ermeni ıddıalanna yanrtı, Prof. Ataöv vermiştı, vermeye devam ediyor. M Arkası Sa. 8, Sü. S'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog