Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1AĞUSTOS1999PAZ/ 18 SPOR Calatasaray Bitmeyen arayış • San-Kırmızılılar, yabancı transferi için Brezilyalı, Tunuslu, Çek derken Nijerya pazarına da yöneldiler. SporServisi- Şampiyonlar Ligi'nde ön ele- meyı aşıp grup maçlanna kalmayı hedefle- yen Galatasaray'da yabancı transferi için ge- nye sayım başladı UEFA'ya isim bıldinm tarihı olan 6 Ağus- tos'a Icadaren az 2 yabancı oyuncu almak is- teyen San-Kırmızılılar'da gözler Brezılyalı, Tunuslu derken Çek Lokvenc, Rumen Cfobo- tsriu ve Nijeryalı Taribo YVesfe çevrildi. 3 oyuncunun bonservıs bedellerinde indirim yaptırtmak isteyen Galatasaray, eğeranlaşma sağlanırsa seçimmi West ve Lokvenç için kul- lanacak.Galatasaray'ın son anda transfer lis- tesine giren Taribo West, son 3 yıldır ltal- ya'ntn Jnter takmunda futbol oynuyordu. Fransa'nın Auxerre ekibinden Inter'e gelen ve Nijerya Milli Takımı'nın da değişilmez stoperi olan Taribo VVest, iieri çıkışlan ıle de dıkkat çekıyor. Lokvenc'te indirim fkı sezon önce Şampiyonlar Lıgi'nde Ga- latasaray'a karsı forma gıyen Sparta Praglı Lokvenc için de yöneticiler Çek'lere 5 mil- yon mark teklif ettiler. Çek ekibi Sparta Prag'ın 7.5 milyon mark bonservis bedelin- de ısrar etmesı pazarlıklann pazartesi gûnü- ne kadar sürmesıne neden olacak Galatasa- rayh futbolcular, dûn ve bugünü ızınli olarak geçınyorlar. Cuma günkü Gaziantepspor maçmın hazırlıklanna yann sabah başlaya- cak olan Galatasaray lı futbolcular perşembe günûnden itiharen I haftalık Gaziantep - Ra- pıd Wıen maçlannın kampına katılacak. Bu arada Fatih Terim'in de izlediği maçta Rapit Wien. Av usturya VVien'i 3-0 yendi. Fenerbahce ile anlastı İbrahim yuvada kaldı Spor Senisi - Basketbolda transfenn göz- de ismı İbrahim Kutiuay'ın. Fenerbahce Ku- lübü ile yann sözleşme yenileyeceği açıklan- dı. Fenerbahce Kulübiı tarafından 1 tnlyon 250 mıiyar liraya satış lıstesine konulan, an- cak yüksek bonsenis ücretı nedeniyle har- hangi bir kulüple anlaşamayan mılli basket- bolcunun, San-Lacıvertlilerle sözleşme yeni- leyeceği brldırildi. Sözleşme ımzalaması ıçtn kendisme kulüptarafından çekilen noteronay- lı ıhbamameye yanıt veren ibrahim Kutlu- ay'ın. aynı şekilde noter kanalıyla kulübe bır yazı gönderdıgi ve yann saat 13.30'da kulüp binasında sözleşme yenileyeceği kaydedildi Genk Kulübü göndermeyince Fenerbahce forvette yeni arayış içine girdi Oulare için iziıi çıkmadıHtLMt TÜRKAY Fenerbahce'nin, Belçika'nın Racing Genk KuJübü'nden al- mak istediği Gıneli futbolcu SüJeyman Oulare'nin transferi, çıkmaza girdi. Genk KuJübü Menajeri Paul Heylen, Fenerbahçe'nin bu transferde kararsız davrandığını ve sözünde durmadığjnı öne sürdü. Heylen, Oulare'nin çok iyi bır futbolcu ol- duğunu, Fenerbahce ile anlaştıkJan rakamın üzerinde birdeğeri bulunduğunu bildırdı. Fe- nerbahçe'nin, en geç bu akşama kadar kulü- be 7 milyon markı verecegine dair yazıyı iletmemesi durumunda, transfer için devre- ye giren ve aralannda Ingıltere'den Newcast- le Ünited ve Türkiye'den Trabzonspor'un da bulunduğu başka kulüplere bu futbolcuyu satabıleceklenni açıkJayan Heylen, şöyle de- vam ettı: "Biz Oulare'yi, geçen Çarşamba günüAvrupaŞampiyonlarLigi2. ön etemetu- ru ilk maçında Maribor'a karşı oynatmadık Bunun fattırası da bize pahalıya patladı ve 5- 1 yenildik.Oulare'yioynatsaydık,maçın sko- ru bizinı lehimize olabiUrdi. Fenerbahce Ku- lübü yönetkileri bize önce Oulare'vi 7 mü- Veni sezon haarüklannı sürdüren San-Lachertli ekibin 'doğu'turnesi galibiyede başladı, yenilgiyle bitti. (Fotoğraf: AA) yon marka aJabileceklerini açıkladılar. Bu- nun üzerine Türkiye'de bulunan Oulare'nin menajeri Ceylan Çahşkan ile bu konuyu gö- riişrük ve programa göre bugün (diin)Oula- re ve ben istanbuJ'a gidiyorduk.Ancak dûn (önceki gün) Fenerbahce, yinetefcfonedip, Oulare'vi bir kez daha Pazartesigünü(yann) Real Madrid karşısında oynatmak ve dene- mek istediğjni açıkladi. Biz de kabul edeme- yeceğbniz bu duruma, olumsuz yanıt verdik. Çünkü Oulare'nin ayağmdan geçfrdiği ame- liyathafıf.Doktorkontrohındensağlam çıka- cağı da kesin." Heylen, Fenerbahçe'nin transfer konusun- daki bu kararsız tutumu ve Oulare'yi bir kez daha denemek istemelerine, futbolcunun da büyük tepki gösterdiğini ve moralinin bo- zulduğunu belirterek, "Eğer transfer işi bu (diin)akşamadek bitmezse,kendisini4Ağus- tos Çarşamba günkü Maribor maçma çıka- racağız ve btuıdan sonra da Fenerbabçe, bu futbolcuyu alsa bitekurallargereğiAvrupa'da oynatamayacak" diye konuştu. Kötü futbol moral bozdu Fenerbahçe'nin Doğu turnesinde SiirtJet- paspor'u 6-3 yenmesınden sonra Gazinat- pespor'a 2-) yenilmesi morallen bozdu. T- SYD Kupası sonrası teknik patron Rıdvan Dümen'e yöneltilen suçlamalar bir kez daha gündeme gelırken, yöneticiler sıcak havanın takımı olumsuz yönde etkilediğini söyledi- ler Antrenman iptal Gaziantep maçı dönüşü dûn sabah yapıl- ması gereken antrenman teknik kadro tara- fından iptal edilirken, Bob'ç, Sergk), Aygün ve Metin dûz koşu yaptılar.Doğu turnesinde sakatlanan Ogün,Tayfiın ve Saffet'ın ise te- davileri devam ediyor. Saffet'ın sakathğının ciddi olduğu dığer 2 oyuncunun ise cıddı bir rahatsızlığını bulunmadığı vurgulandı. Teknik direktör Özyazıcı taraftar desteğiyle yeni bir zafere imza atabileceklerini söyledi Trabzonspor'un kozu gurbetçiler ÖMERGÜNER TRABZON - Trabzonspor, turdan urnutlu. lnterToto Kupası 3. turunda Italyanlar'ın Pe- rugia takımını eleyen Bordo - Mavilıler, 4. tu- run ilk maçında kendı evınde 2-2 berabere kal- dıği Hamburg'u rövanş maçında yenerek bır üst tura çıkmak istiyor. Bu karşılaşma 4 Agus- tos Çarşamba günü Almanya'da oynanacak. Almanya'da turu geçeceklenne inandıklan- nı belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Ab- metSuatÖzvazKi, u Sahavaçılaptümgücüniüz- koynnyan&z. Gurbetcitaraftarlanınıan bize • Almanya'da turu geçecekJerine inandıklannı belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, "Sahaya çıkıp tüm gücümüzle oynayacağız. FutbolcuJanmız da çok hırslı ve istekli olarak çalışıyorlar. Hava sıcakhğının mevsim normallerinin üzerinde olmasına rağmen, günde çift idman yapıyorlar" dedi. vereceği destekle yeni bir zafere imza atabiliriz. Futbokulanmızda çokhırelı»eistekiiolarakça- hşnoriar. Ha\a saaklıgının mevsim normalleri- nin üzerindeobnasuıa rağmen,gündeçiftidman yapıyorlar'' dedı. Bu arada tstanbulspor'dan transfer edilen Ne- am'ın Hamburg'la oynanacak rövanş maçında ilk onbirde yer alacağı öğrenıldi. Özyazıcı'nın bu maçta hafif sakathğı bulunan Nikolovski- ye'de yer vermesi bekleniyor. AyncaTrabzon'da oynanan ilk maçta hatalı golleryediğı gerekçe- siyleeleştinlerin hedef noktası haline gelen Mi- losevsld'nın yenne, kalede, MetinAktaş'a yer venlmesı bekleniyor. Trabzonspor' un denemek için getirdigi Bre- zilyalı Oliviera'nın transferinden vazgeçildi. Bu futbolcunun orta alana dönük oynaması ne- deniyle, Trabzonspor'un forvet mevkiindeki boşlugunu dolduramayacağı belirtildi. Forvet- teki boşluğu doldurmak amacıyla harekete ge- çen Trabzonspor yönetiminin Hırvatlann ünJü santraforu Suker'in peşinde olduğu öğrenildi. Trabzonspor, bugün, ikinci lıg ekiplerinden Artvin Hopaspor'la karşı karşıyageliyor.Yedek oyuncular )se bu maç öncesi Trabzon'un üçün- cü lig ekiplerindenAkçaabat Sebatspor ile kar- şılasacak. G Ö R Ü Ş / MAHMUT SERT Futbolun r/i rl Kiifup TSYO Kupaa karşılaşmalannda tribünlerde gösterilen küfürfü destek ve tepkıler, bu sezon futbol alanlannda ya- şanacak çirkinliklerin göstergesidir. Geçen yıllarda da bu tür tepkılerverilmiş, terör olarak nitelenebilecek olay- laryaşanmıştır. Ancak başta basın olmak üzerefederas- yon ve emniyet güçleri, kalıcı çözümler aramak yeri- ne günü kurtaran geçicı çözümler üzerinde durmuşlar- dır. Şimdi isedaha ilk maçlarda yoğun bıçimde yaşanan- lar sporun içinde olsun olmasın herkesi dehşete düşür- müştür. Kötü söz söylemek, küfür etmek, feiksel şiddet gös- termenin bır adım gerisidir. Şiddetin sözel türu olarak ni- telenebilir; ve ınsan ilişkilerinde küfür ederek tepki gös- termek, herkes tarafından olumsuz -karşılanan - ayıpla- nan- bir davranış biçimidir. Toplumumuzdaki geneJ ka- nı, eğıtımle küfür etmek arasında ters bır orantnın oldu- ğu yönündedır. Eğer eğitimli olmayı, diploma sahibi ol- makla eş değerde tutuyorsak, küfür etmenın d/ploması olmadığını gözlemlerimize dayanarak söyleyebiliriz. Maçlara gelenler, şeref tribünlerinin -ki kağıt üzerinde oradan maç izleme hakkı edinenler "Diplomalı eğrtimli- lerdir"- bır bolümünün nasıl ağızlanndan köpükler saça- rak küfür ettık/erini bilirfer. Küfür etmenin güzel bir şey olmadığını, arna küfür edenlenn ruhsal olarak rahatladıklan soylenebilir. Ancak toplumumuzda oluşan küfür edebiyatının cinsellikte yo- ğunlaşması, başka kötü sözlerden daha fazla rahateız- lık vermekte, karşı tepki almaktadır. 1996 yılında Cum- huriyet Bilim Teknik ekinde -o zaman doçent olan- Prof. Dr. M. Emin Ceylan'ın "Türk Insanının OzellikSeri Oze- rine" başlıklı yazısı, küfürün neden cinsellikte yoğunlaş- tığına açıklık getirebilecek bulgutan ortaya koyuyor. Sayın Ceylan, yazısında Türk insanının, sosyal statü düşkünlüğunden söz edip, özejlikle kırsal kesimde bü- tün erkeklerin küfür ettiğini belirtiyor; ve küfür etmenin toplumsal sıralanımda (hiyerarşide) bir üstte olmak an- lamına geldiğini vurguluyor. Yine kadına yöneiik cinayet- leri"... kadının, erkeğin cinselyetersizlikleri çağnştıra- cak, dolayısıyla erkekte statü düşüklûğüne neden ola- cak davranışlan yatar" düşüncesiyle açıklıyor. Futbol anarşisindeönemli bir yeri olan küfüre bu düşünceler ışı- ğında bakacak olursak; tribünlerden elde edilen küfür- lerin tamamına yakınının cinsellikle, daha doğrusu he- defe kişi ya da grubun kadın(lar)ının cinsel organıyla il- gili olmasının yanında, sokma, gömme gibt şiddet içe- ren eylemlerle kadının aşağılanması: bu sövgülerin, ne- den cinsellik üzenne olduğu sorusunu aydınlatıyor. Erkekliğin başlı başına en değerii statülerden biri ola- rak kabul edildiği toplumumuzda, o erkeğin veya kadı- nının -eş, anne. çocuk- cinselliğinin aşağılanmasının, tri- bunlerdeki insanlara ruhsal bır rahatlık sağlaması, top- lumsal ruh bılimi için ilginç bir konu olsa gerek. Konu- nun başka bir yönü de küfürün, toplumumuzun hiç ya- bancı olmadığı, günlük yaşamın olağan tepkılerinden bi- ri olması. Yenne göre çok ağır bır sovgü, övgüymüşçe- sine söylenip, oyle algılanıyor. "Vay e eşek, nasıl da güzel konuşuyor" ya da "N'aberlan hayvan?" gibi öv- gü, sevgı (!) dolu konuşmaları sokakta iş yerlerinde duy- mak olağandır. Şimdı, küfürie böylesine iç içe girmiş bir toplumu, "Sporalanlanndaküfüretmeyiniz" biçiminde- ki uyarılar ne denli etkıleyebilir. Polısiye önlemlerle ve gazete, dergı yazılanyla, TV prog- ramlannın bu konudakı etkisinin sınırlı olacağını düşünü- yorum. Az sayıdaki eğitimli insanlann bile kendilenni kont- ro) edemeyip, kufürle rahatlamaya çalışmalarının altında- ki nedenler yalnızca eğitimle çözülebilir gözükmüyor. Minik hentbolcüler büyük bir başanya imza attıBu çocuklar dünya şampiyonu • Kocamustafendi Ilköğretim Okulu, Türkiye şampiyonuluğu, 5. Alanya Open Turnuvası'nda Kurumlararası Dünya ŞampiyonJuğu ve Danimarka'da yapılan 'World Cup'99" turnuvasından Dünya ŞampiyonJuğunu elde etti. ÖZCAN ÖZGPR MÜĞLA-Faalhent- bol ajanı yok, rakip ta- kım yok, hentbol alrya- pısı yok ama Muğ- la'nın kendileri 'mi- nik', başanlan 'dev', Dünya şampiyonu (ay- nı yılda iki kez)hentbol takımı var. Kocamusta- fendi Ilköğretim Okulu 'smrf öğretmeni' Meh- met Aöl'ın yarattığı hentbol takımı, aynı yıl içinde önce Ilköğretim Okullan arasında Türkiye şampiyonlu- ğu, ardından Muğla Belediyespor kulü- bü hentbol takımı olarak 5. Alanya Open Turnuvası'nda Kurumlararası Dünya Şampiyonlugu ve bunun ardın- dan da Danimarka'da yapılan "W»rld Cup'99" turnuvasından Dünya Şampi- yonluğunu elde etti. Kendisi de Muğlalı olan takımın ça- lıştıncısı Mehmet Atıl, üniversiteyi bi- ririp Mugla Kocamustafendi Ilköğre- tim Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak göreve baslayıncaya kadar hatta minik hentbolcüler, şampiyon ünvanı alınca- ya kadar Muğla'da hentbolun 'H'si bı- linmiyordu. Sınıf ögretmenliğınde öğrencilenne Mugb Kocamustafendj /ikögretim Okulu'nun şampiyon kadrosu ve öğretmen Mehmet AbJ başanlannın devam edecegi sözünii verdjler. hentbolü tanıtan ve çabalan sonucu or- taya kız ve erkek takımlannı çıkartan Mehmet Atıl'ın spor kamuoyunun da- hi haberinin olmadığı mücadelesi sonu- cunda hedefine ulaşması için 9 yıl geç- mesi gerekti. Federasyona çağn Dünya Şampiyonluğuna giden yolda Türkiye Ilköğretim Okullan Hentbol Şampiyonalannda 1997 yılında Türki- ye üçüncüsü. 1998 yılında Türkiye 2.'si olan Kocamustafendi Dköğretim Oku- lu Hentbol Takımı, kurucusu ve beden eğitim öğretmeni Şenay Bağdatüile bir- likte çahştıncısı Mehmet Atıl yokluk- lar içinde yakalanan başanyı şöyle an- latıyor: "Basancocuklanmınkendi ba- şanlan. Bunda elbette ailelerinin, biz ögretmenJerin de katkılan var. Beni, 9 yılda >akaladığumz başandan çok bu çocuklann geteceği ilgilendiriyor. Eğer bu çocuklara sahip çıkmazsak, takını halinde tutamazsak, yann spordan uzaklaşabilirier. O nedenle federasyon ilegörüşüp 'bu çocuklan mılli takımlar- da değerlendirin' dedim. 'Yıldız olun- caya kadar tutun' dediler. Nasıl tutabili- rim. Yann mezun olup gidecekler. Bu çaresiztiğimiz içinde belediye sahip çık- b. Bö)lelikle bugüne kadar katıimadt- ğunız turnuvalara da kaaJabildik. Şim- di çocuklarumz kunun takımı oldular. Gelecekten umutluyum." Besiktas Hengen bilmecesi Spor Servisi - Beşiktaş Antrenörü Hans Peter BriegeL, önceki gün sağlık kontrolü için Almanya'ya giden Tbomas Hengen'e, kendisinin ızın verdiğıni söyledi. Briegel, "Hengen'in neden Almanya'ya tedavi olmava gittiği'' şeklındeki soruya, "Daha önceden tanıdığı doktora gkmek is- tedL Bunu doğal karşüamak gerekir. Türki- ye'dekidoktoriarakarşıbir güvensizüği yok" diye yanıt verdi. Uzun bir aradan sonra antrenmanlara baş- layan Oktay'ın durumunu da değerlendıren Alman antrenör, bu oyuncunun idrnanlarda olumlu göriintü sergilediğini, ancak antren- man eksikliğinin bulunduğunu bildirdı. Bri- egel, 4 Ağustos Çarşamba günü oynayacak- lan Hapoel Haıfa maçında şimdiden yüzde olarak tahminde bulunamayacağını vurgula- yarak. "Futbol bir matemaök değüdir. Tab- minde bulunmak zor.Ancak turu geçeceği- mizj umuyorum" dedi. İlk maçta takımda gördüğü eksiklikleri, yaptıklan idmanlarla gıdermeye çalıştıkla- nnı anlatan Briegel, "Henüzrövanş maçuun kadrosu kafamda oiuşmadı. Vanna kadar çanşıp,duruma göre bir kadro kuracağun" diye konuştu. Bu arada Almanya'da sağlık kontrolün- den geçen Hengen dün akşam Istanbul'a döndü. Beşiktaş Menejeri Kadir Akbulut, AJman futbolcunun sağ ayak, arka adalesin- de yırtık tespit edildiğini ve 2 hafta oynaya- mayacağını söyledi. Akbulut, Hengen'in, kulüp doktorlan tarafından bir kez daha kontrolden geçirileceğini söyledi. Türkmenistan'a ulastılar MasterRalli'de Fransızlar önde Spor Servisi - Dünyanın en önemli mo- torsporlan organizasyonlaruıdan biri olan ve Moskova ile Istanbul arasında düzen- lenen Master Ralli'99 devam ediyor. Master RalJi 'de Moskova 'dan start alan, sıcak hava koşullanna karşın engelleri bir bir aşan sürücüler, Kazakistan'dan sonra Türkmenistan 'a kadar ulastılar. MagnaJdi ilk sırada Yanşı şu ana kadar düzenlenen etaplar sonunda motorsiklet kategonsinde Fran- sız Magnaldi ilk sırada götürüyor. Otomobil kategonsinde ise Fransız Schlesser - Monet ikilisi lider durumda bulunuyor. Venüs, Anna'ya acnnadı • Spor Servisi- ABD'nin Stanford kentin- de düzenlenen Bank of the West Classic tenis tur- nuvasının çeyrek finalin- de Rus raket Anna Kour- nikova'yı rahat bir oyun- dan sonra 2-0 yenen ABD'li Venüs Williams yan finale yükseldi. Dün- ya sıralamasında I. sırada yer alan ABD'li Lindsay Davenport ise yurttaşı Corina Morariu'yu 6- 3 'lük iki setle yenerek ya- n finalist oldu. Mercedes - Benz Turnuvası 'nda ise ABD'li Andre Agassi ve Pete Sampras rakjplerini yenerek yan finale yük- seldi. Nazlı knre'ye KJOA'da görev • Spor Servisi -44 ülkeden 220 sporcunun katıldığı Fransa'nın Martınıque Adası'nda yapılan Dünya Optımist Şampıyonası'nda, Türk Millı Takımı'nın kafile başkanhğını yapan Yelken Federasy_onu Yönetim Kurulu Uyesi Nazlı Imre, Dünya Optimist Sınıf Bırliği (IODA) Yanş Düzenleme Komıtesı'ne seçildi. Ikı yıl bu görevde kalacak olan Nazlı Imre ıle birlikte Fransız, ABD ve Ingiliz üyeler görev yapacak. 19964dan beriTMOK Bayaniar Komisyonu üyesi, Türk Yelken Vakfi, Alman Liselıler Kültür ve Eğitim Vakfi ile Çocuk Böbrek Vakfi kurucu üyesi olan hnre, 1982Zürih Oniversıtesi tşletme Böliimü mezunu ve Almanca, Ingilizce ve Rusça dillerini biliyor. Ülkep'in ABD'lileri geliyor • SporServisi- Ülkerspor'un anlaştığı ve faksla sözleşme imzaJattığı Delaney Rudd, yann Türkiye'ye geliyor. Rudd takımla birlikte antremanlara katılacak. Ülkerspor ile 1 yıllığına sözleşme imzalayan 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 1.88 boyunda ve 5 yıldır Fransa'nın Asvel takımında oynuyordu. Ülkerspor'un sözleşmesini 1 yıl uzattığı Kevin Rankin' de yann Türkiye'ye gelerek takımının antremanlanna katılacak. TV'de Spor TRT114.00 Cumhuriyet Ku- pası futbol karşılaşması 3'lük maçı (canlı), 16.45 Avrupa Yüzme Şarapiyonası Finali (canh), 18.00 TSYD Kupası (magluplar / canlı) TRT 2 16.00 Cumhuriyet Ku- pası Futbol Tumuvası Finali (canlı) TRT 3 09.00 Avrupa Yüzme Şampiyonası Elemeleri (can- h), 1Z45AvrupaYüzme Şam- piyonası 10 m senkronize fi- nali (canlı) CINE 5 17.00 Manchester United-Arsenal Futbol Karşı- laşması (canlı) 1. KOŞU: F: Mertkaraca (2), P: Çağnbatur (1), PP: Suruç Şimşeği (3), S: Kûçükesin (5). 2.KOŞü:F:Dengizik(jl),P: Cankaraca (10), PP: Ozkan- gülü(12). S: betülcan (5). 3.KOŞÜ:F:Erdembey(l),P: Esrahanım (4). PP: Karabela (2).S:Miss Ekinoks(5). 4.KOŞU:F:Ramadan(4),P: Saraylı (2), PP: Tolgahan (1), S: Büyük Altay (3). 5.KOŞU:F:Mavigök(4),P: Kanıkar(3),PP:Nanul(10), S:LastGuard(2). 6. KOŞü: F: Talana (6), P: Doğu(l), PP:Sümen(5), S: RomanArt(3). 7.KOSU:F:Tekınalp(10),P: Tesadüf (7), PP: Rima (17). S: Gülzafer (6), SS: Şahbanaz (15). 8.KOŞÜ:F:Sertay(9),P:Yü- cehan (6), PP: Rükentay (5), S:Altmtay (12). Günün İkilisi: 4 Koşu: 2/4 ÇifteBahis: 7/8 Koşu: 10/9 T»beta Bahis: 10. 7.17.6.15 ALTILI GANYAN 1 4 4 8 Z İ 1 10 2 5 S 10 7 17
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog