Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Sadece Çarşı ya gelenler için! once İNDİRİMDaha yazın başında, tüm sezon tirünlerinde, seyahat malzemelerinde, ev eşyalarında ve kozmetikte iştah açıcı indirimler, kampanyalar... Ceket %45yun, <7toSpolyester 29.950.000 15.950.000 Etek %6? keten, %33polyester 11.950.000 6.950.000 Elbise <-ıioo keten 17.950.000 9.950.000 Blıız %ınopamuk 8 oço non ^ 950.000 Takım elbist- %ıoo yun 09.500.000 39.950.000 Ceket %ıoo yün 44 500.000 23.950.000 Pantolon %ioopofy^ter 9.950.00| 6.950.000 Gömlek Kimpamuk 7.950.000 5.950.000 Pantolon ?, loopamuk o.vuO.000 4.750.000 Gömlek %ıoopamuk 5.250 000 2.950.(KK) O| Şort Kiooptunuk 4.250.000 2.950.0U0 wi Bermuda %impamuk 4.950.000 2.950.000 yanında HEDİYELER Aynıgünde yapûacak her 10 müyonluk ahşverişe bir şansl MmM&m ». —*r-^*< ^- ^^öa2^ '^>.c^fit«^ ^ ^ 25 çifte Belek Club Asteria'da birer hafta tam pansiyon... 25 çifte Side Hotel Asteria'da birer hafta tam pansijon tatil... t ^ ' itîli- HYunonı Konforu, giicü ve estetiği birarada sunan 99 model 1.6 GLS Hyundai Elantra'kr... arkaşından ÖDÜLLER / j f ) n(zwr*<ik\ Newage M2618 bisikletler. Aym günde 75 milyon ve üzerinde ahşveriş yapan herkese, film ve pilleriyle birlikte bir Kodak KB10 fotoğraf makinesi. ve ANINDA KREDİ Çarşı Advantage Card'm yaygın alışveriş olanaklan ve bdeme kolaylıkları. Başvuru üzerine hemen! ütüüstüne DONDURMA Çarşı Cafe'lerde, küçıik bir mola anmda... CARŞIÇarşı dan çıknuık istemiyorum! • BuPıyangoMılıPıyroiıl»»&mlM0durti)fcnûn2&^999tarihv«BQ2IM^ • Bteşwpıyanoovj™t*hl-to20*1999taılıındesaa 13OCTde/daBûyukdettC« UçyolMMuıNoraTKiljMettoNc 55Zemr KaM»s**Ofiöu!adıes«tty**ıc*çekıiışleMlırieneattır •Kswsınun9ralafMhlıla23«1999lanhındeSabahG92elesınde wlumpanyarımrûriiBI()O(utQm(^MaOBianndj<lururulacaW» • 6 . ^ 9 9 9 taf*iiakşafiw«laıöf3aş«»TOvanasıl*ıle2W999uııhıakîarııreOd*bas*^^ • «cramıyslef kupoıtj ıt»az edene mriıt lahnl edftms, yrtkn; fırma mOıru aşıraa»»ı kuponlaa ıknmyöerı venlmo • Bo»r»f Hoidıng calsanön ık 18 yasmbn kuûJUet Ou n w n ( M lauamaz »ımşıılaantreîolsjlsKShılujmıjetenverilmei. • KDVtançö<eryasiy*umBtukwharcamslaöıWıwaılht • BöekCluttetenaveSı*HoWAsteBilaUManra9»)«xUI«KWûulj^ffie^alafSHhlıye»Bıı TatılebnaiıbnB.sab9h ö(Hevc9Jqaoıynmlı)eri(laliıtd.r TatıllaMo25Eytul tOElomarıhler arasmdakuHanlacaM» laılBfifHendeft^fJeme,başosırademdüme Talıtıh afiTB9anınbvhalta(yıc8sım)enrezBvasyi)nyacıraklaydıybs&lu)njsu^ •Pıyanfpyaıtııazlav"(2 1 2)2850520nolı,»l*«ıbîsvuııiab*r • Bupıyongoyaışlif*edenhertesduş*ll*ılobU«troıjsayılf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog