Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 TEMMUZ 1999 CUMA 16 TELEMZYON GÜNUN r^İLMLERİ 10.15 / Kanal 6 / YankesicL.Aynntı yanda Muhteşem Yanş 14.10 BRT Macera /f>> (Roadracers) - Amerika'nın küçük bir ka- vü' sabasında düzenlenen araba yanşması, gi- derek ölümcül bir kovalamacaya dönüşür... Yö- netmen: Roben Rodriguez. Oyuncular: David >. Arquette. John Hawkes, Salma Hayek. Jason Wiles(1994ABD,94dk). Üvey Ana 15.30 Show TV Dram {Ç2\ Bir aşk yüzünden mürebbiyelik yaptığı zen- \^s gin evinden kovulup pavyonlara düşen genç bir kızın yaşadıklannın öyküsü. Yönetmenliği- ni Ülkü Erakalın'ın üstlendiği yapımın başrol- lerinde Sadri Alışık, Fikret Hakan ve Zeynep Aksuyeralıyor(1971). Dehşet Gecesi 18.15 atv Dram /^7\ Beş gencin saldınsına uğrayan bir kadınla, y^/ suçlulann peşine düşen bir savcının öyküsü. Yön: Orhan Aksoy. Oyn: Gülşen Bubikoğlu, Fik- ret Hakan. Mustafa Alabora. Nazan Ayas (1989). Üçlü Oyun 20.45 BRT Macera /f>\ (A Business Affair) - Bir yayıncı, ünlü bir \if/ yazann kansına âşık olur. Kocasının gölge- sinde yaşamaktan bıkmış olan ve kendisi de bir yazar olarak tanınmak isteyen yazann kansi da yayıncının ilgisine karşılık verir. Yönetmen: Charlotte Brandstorm. Oyuncular Carole Bouqu- et, Chnstopher Valken, Jonathan Pryce. Doktorun Sırrı 21.00 Prima Gerilim I (Doctor Who) - San Fransisco'nun Çin ma- hallesınde yaşayan bir genç ölmek üzeredir. Dr. Grace Holloway, bütün çabalanna karşın bu genci kurtaramamış ve onun gizemli ölümüne se- bep bulamamıştır... Yön: Geoffrey Sax. Oyn Pa- ul McGann, Eric Roberts. Daphne Ashbrook. 21.00 / TRT 1/ Kış... Ayrıntı yanda Gırgıriye 21.30 atv Güldürü /^7\ Sahneye çıkıp şöhret olduktan sonra tekrar NÜ' Sulukule'yedönen Güllü ile Bayram'ın aşk öyküsü. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlen- diği filmin başrollerinde Gülşen Bubikoğlu, Müj- dat Gezen, Münır Özkul, Adile Naşıt ve Perran Kutman gibi oyuncular yer alıyor (1981). Küçük... 22.00 Kanal E VVestern ©(The Ballad of Little Jo) - New Yorklu genç ve güzel Josephine sevgilisinden ha- mile kahnca babası evi terk etmesini ister. Genç kadın. doğurduğu çocuğunu kardeşine bırakarak yeni bir yaşam kurmak içın Vahşi Batı'ya doğ- ru yola çıkar... Yönetmen: Maggie Greenvvald. Oyn: Suzy Amis, Bo Hopkins. Ian McKellen. Evdeki Sır 22.30 Kanal 6 Macera ©(Hider in the House) - Tom Skyes, geniş odalı müstakil evı ve sakın komşulan ile hayalındekı eve kavuştuğunu düşünmektedir. Özenle evinı dekore etmeye başlar. Ancak tam bu sırada evin gerçek sahipleri gelir. Yönetmen: Matthew Patrick. Oyn: Gary Busey, Mimi Ro- gers. Michael McKean (1991 ABD, 109 dk). Sonsuz thtiras 22.45 TRT 2 Macera ©(Ho) - Holen, yirminci yüzyıl Robin Ho- dd'unu oynamaya karar veren bir hırsızdır. Ancak adı duyuldukça polisten kaçması zorla- şır. Yönetmen: Robert Enrico. Oyuncular: Jean Paül Belmando, Joanna Shikos. AdanınBüyüsü 23.50 Prima Macera /7>v (High Season) - Fotoğraf çekmek için *O' Ege'de bir adaya giden genç bir kadının. ada halkı ve yöreye gelen diğer turistlerle ilişki- lerini konu alan filmin yönetmeni Clare Peploe. Başrollerinde Jacqueline Bisset. James Fox, Ire- ne Papas yer alıyor (1987 tngiltere, 92 dk). Genç~ 00.15 TRT 1 Macera I (Young Americans) - Kansını ve kızını yi- tiımesine neden olan uyuşturucu tüccarlan- na karşı büyük bir nefret duyan polis müfetn'şi John Harris, uyuşturucu kaçakçılannı bulmak için ln- giltere"ye gider... Yön: Danny Cannon. Oyn: Har- vey Keitel. Iain Glen, John Wood, Thandie New- ton, Viggo Mortensen (1993 tngiltere, 103 dk). Kolay Sokaklar 01.20 Kanal D Macera ©(Ez Streets) - Dedektif Cameron Quinn, iş ortağı Tim Beatty'nin birbaskında öldürül- mesinden dolayı kendini suçlamakta ve kötü bir polis oldugunu düşünmektedir. Bu baskında bir miktar para da çalınmıştır. Parayı Quinn'in çal- dığını düşünen yetkililer, bunu aylardan beri is- patlamaya çalışmakta Quinn ise arkadaşı Tim'i kimin öldürdüğünü bulmak için ugraşmaktadır. Yönetmen: Paul Haggis. Oyuncular: Ken Olin, Joe Pantoliano. Jason Gedrick. Wendy Davis. Alanda Dehşet 01.20 Interstar Macera (Ground Control) - Hava kontrol kulesinde çalışan Harris, yardım edemediğı bir uçağın düşmesi üzerine bu ış için yetersiz oldugunu dü- şünür ve ışten aynlır. Yön: Richard Howard. Oyn: Kiefer Sutherland. Robert Sean Leonard. O Yabancı izleyin Orta Değmez O RADYO CUMHURTYET'TE BUGÜN G \ , . . , . lal Aydın) 18.30 Gü- I) Cumhurtyei nün Yorumu (Hikmet /1O7.4 Çetinkaya) 18.35 Yal- çın Bayer'le Sözün 06.00TürkülerleMer- Ozü 19.30 ÖzlemRıh- haba 08.00 Sesli Ga- tımı (Reha Altıntaş) zete (Mustafa Balbay, 21.00 Alaturka Sev- ÜmitZileli.AltanAşar) dalar (Aylin Şengün) 10.00 Müziğin Öykü- 22.00 Yıldız Tozu (B. sü (Arzu Haksun) 11. Hakan Tuncel) 00.15 30 Rıfat llgaz'lı Yıllar Dünya Müziği Coğraf- 12.05 Anadolu'nun yası-Tekrar (FezaTan- Sesi (Mehmet Faraç) suğ, Ayhan Sürek) 13.30 Pop Klasik 14. 02.00 Gecenin Yolcu- 05 Algılar ve Yankılar su (Reha Altıntaş). (B. Hakan Tuncel) 15. 00 Albümlerden Seç- Tel: 0 212 513 80 06 meler 16.00 Pozitif (lc- Faks: 0212513 7719 *Saaf 13.0(yte ve faOCde 'Ana Haber', her saat başı da haberier yayına girecektir... •10.00 Müziğin Öyküsü: Programda, Izmir ve Istanbul kökenli Rembetiko müziği incelene- rek çeşitli örnekler veriliyor. •18.35 Yalçın Bayer'le Sözün Özü: Yapımın, Istanbul Üniversitesi'ndeki son gelişmeler, ye- ni üniversite yapısı ve türban sorunu üzerine Ist. Ün. Rektörü Kemal Alemdaroğlu nun katılımıy- la gerçekleştirilen bölümü tekrar yayımlanıyor. NTV 18.05 Kültür-sanat etkinlikleri TV Servisi - "Gece - Gün- düz" programını Pınar De- mirkapı sunuyor. Yapımda, dün gece Istanbul'da verdiği konserle ilgili Bryan Adams'la yapılan röportaj ekrana geli- yor. Program, Istanbul Caz Fes- tivali kapsamında gerçekleşti- rilen "La Banda Municipal de Santiago" ile "Brad Mehl- dau Trio" konserlerinden gö- rüntülerle devam ediyor. tv8 19.40 Yalçın Bayer konuk oluyor TV Servisi - Sosyal ve aktü- el konulann ironik bir tarzda ele almdığı şov programı "Ve Ley- la TeküP'ün bu aksamki konu- ğu gazeteci-yazar Yalçın Ba- yer. Yapımcıhğını Özlem Er- ginay'ın üstlendiği programı Ozgür Öztürk yönetiyor. TRT2 21.20 'Bire Bir'de çevre ve doğa TV Servisi - "Bire Bir" programının bu akşamki konu başlığı "çevre ve doğa". Hay- rettin Karaca'nın sunduğu ya- pıma konuk olarak Doğal Ha- yatı Koruma Derneği Başkanı Nergis Yazgan katılıyor. Prog- ramda, "Doğal hayat ve doğal denge nedir, nasıl korunur" sorusuna yanıt veriliyor. BRT 22.30 Medyanın kadına bakışı TV Servisi - Medyatik ko- nulann değerlendirildiği "Med- ya Medya" programının bu haf- takı konuklan gazetemız yaza- n Şükran Soner. Sabah Grubu Kadın Dergileri Genel Yönetme- ni Seda Kaya Güler ve Bizim Aıle Dergisi Yayın Yönetmeni Yasemin Güleçyüz. "Medya- da kadına nasıl bakılıyor" so- rusuna yanıt aranacak yapımı Yazgülü Aldoğan sunuyor. atv 23.15 'Belediyeler' tartışılıyor TV Servisi - Ali Kırca yöne- timindeki tarüşma programı "Si- yaset Meydam"nda bu hafta ekonomik kriz nedeniyle ifla- sın eşiğine gelen belediyelerin durumu ele alınıyor. Büyükşe- hir Belediye Başkanlan Aytaç Durak, Yılmaz Büy ükerşen ve Celal Doğan gibi isimlerin ka- tılacagı yapımda;"Aylardır ça- lışanlarına maaş veremeyen beiedi> eler, bu krizin pençesin- den nasıl kurtulur", "Yerel yönetimlerin kendi hataları var mı", "Borçsuz belediye- ler bunu nasıl başardı", "Be- lediye başkanlannın devlet- ten beklentileri neler" gibi so- rulara yanıt aranıyor. 'Kış Misafiri', farklı yaş gruplanndan sekiz kişinin öyküsünü anlatıyor Rickman, yürek ısıtıyor TRT 121.00 Kış Misafiri - The VVinter Guest / Yön: Alan Rickman / Oyun- cular: Phyllida Law, Emma Thompson, Gary Hollyvvo- od, Artene Cockbum, Sheila Reid, Sandra Voe, Sean Big- gerstaff, Douglas Murphy / 1997 İngiltere - ABD yapımı, 110dakika. TV Servisi - Ingiliz oyuncu Alan Rickman ın kameranın arkasına ge- çerek ilk kez yönetmenliğe soyun- duğu "Kış Misafiri", bugünkü ek- ranın favorisi. Sinemalarda "Bir Kış Masalı" adıyla gösterilen yapım, in- sanın içini ısıtan başanlı bir "ilk film" denemesi. Chicago festıvalinde en iyi film ödülünüalan yapım, farklı kuşaklar- dan, değişik yaşlardan seçilmiş 8 ki- şinin, birbirlerinden uzak, ama birbir- leriyle iç içe geçmiş öykülerini anla- tıyor. Iskoçya'nın kırsal kesiminde, her tarafin karla kaplı olduğu soğuk bir kış gününde geçen filmin başrol- lerinde. gerçek yaşamda da anne-kız olan Phiyllida Law ile Emma Thompson oynuyor. Thompson film- de, kocasının ölümünden sonra ken- disine gelemeyen, hatta yataktan kalk- mak bile istemeyen, mutsuz ve karam- sar bir kadın olan Frances rolünde. Oğ- lu Alex'le birlikte yaşayan Frances, içinde bulunduğu çöküntü nedeniy- le sürekli tartışıp, didiştiği annesine bile karşı çıkamayacak durumdadır. Yaşlılığı kabullenmeyen, kızının ak- sine oldukça aktif sayılan anne ise, FrancesMe ilişkilerini düzeltip, yeni- den ana-kız yakınlaşmasını sağlama- ya çalışmaktadır. Amerikan filmlerinin hızlı tempo- suna alışmış olanlar için oldukça ağır tempoda seyreden, ancak duygu yük- lü şiirsel anlatımıyla seyirciyi ele ge- çiren ve fınale kadar da bırakmayan "Kış Misafiri", kesinlikk ilgisizka- Unamayacakbirçalışma Kaçırmayın! 'Kış Misafiri'nin başrolünü gerçek yaşamdaki annesiyle birlikte paylaşan Emma Thompson, filmde kocasının ölümünden sonra kendisini toparlayamayan dul bir kadını canlandınyor. Oldukça ağır tempolu olmasına karşın, duygu yüklü şiirsel anlatımıyla seyirciyi ele geçiren ve finale kadar da bırakmayan yapım, kesinlikle ilgisiz kalınamayacak bir çalışma. Nostaljikbir serüvenfilmiTURHAN GÜRKAN ICaybolduktan sonra yankesiciler arasına düşen varlıklı ailenin ikiz kız- lanndan binnin öyküsü.Tfirker tna- noğlu'nun 1964"te yapımcı-yönet- men olarak imzasını taşıyan Fuat Özlüer'ın senaryosuna dayalı ilk film- lerinden "Yankesici Kız", sinema- mızda örneklerine sıkça rastlanan beylik konulardan birini yineliyor. Filmin büyük iş yapması üzerine bu kez Filiz Akın, Sadri Alışık. Çolpan tlhan'la "Yankesici'nin Aşkı" ad- lı devam fılmi çekildi. Ardından lnanoğlu yine Filiz Akın'lı "KolejU Kızın Aşkı", "Bar Kanal 6 10.15 Yankesici Kız - Yönetmen: Türker lnanoğlu / Senaryo: Fuat Özlü- er / Görüntü: Yılmaz Gürbüz / Oyuncular: Orhan Günşiray, Filiz Akın, Cüneyt Arkın, Ahmet Tank Tekçe, Vahi Öz, Avni Dilligil, Mualla Surer, Fatma Bilgen, Aziz Basmacı, Mine Soley, Nec- det Tosun, Dursune Şirin /1964 , Erier Film yapımı. Kızı" ,"Paşa Kızı" ,"Hırsız Kız", "Işportacı Kız", "Cilveli Kız" gi- bi birçok "Kız"h film cevirdi."Yan- kesici Kız", yer yer dramla duygu- sal güldürünün yer değişrirdiği 35 yıllıksiyah-beyaz nostaljik bir serü- ven fılmi. Varlıklı bir ailenin birlikte büyüyen ikiz kız çocuklanndan biri kaybolur. Yankesicilerin arasına düşen kayıp kız, onlann arasında büyürken mes- leğin (!) tüm inceliklerini ögrenir. Yaman bir yankesici olup çıkar. Büyük işler başanr, karakola düşer, demirparmaklıklann arkasını tanır. Yıllar geçer ve sonunda ikiz kardeş- ler rastlantı sonucu karşı karsıya ge- lirler... Türk romanlan TRT'deTV Servisi - Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) üyesi yönetmenlerin katkılanyla gerçekleşecek proje çerçevesinde, 1900'lü yıllann başından günümüze kadar yazılan 40'a yakın Türk romanı TRT için fılme çekilecek. Yapımcıhğını ve her türlü sorumluluğunu Film-Yön'ün üstleneceği proje, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Reşat Nuri Güntekin, Halit Ziya Uşaklıgil ve Refık Halit Karay'ın eserlennden başlatılarak günümüz yazarlanna kadar gelecek. Her romanın bir yönetmen tarafindan fılme alınacağı proje kapsamında, "senaryo yazım grubu" oluşturulması için de çalışmalar başlatıldı. Proje kapsamında, senaryo çalışmalanna, özenle seçilecek yetenekli ve genç senaryo yazarlannın da katılarak, usta yazarlann çalışmalannı yakından izleme ve deneyimlerinden yararlanma fırsatı verilmesi düsünülüyor. Çay üretecisi 'Bam Teli'nde TV Servisi - Tayfun TaU- poğln'nun sunduğu belgesel yapım "Bam Teli"nde çay üreticisinin sorunlan ekrana geliyor. Emeğinin karşılığını alamayan insanlarla yapılan söyleşilerin yer aldığı prog- ramda aynca, Adana Gönen Koleji'nden ve Erzurum yo- lunda sepet satarak para kaza- nan çocuklardan görüntüler ekrana geliyoT.BN7V, 21.05 MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN 'Ajan Filmler' KÖLN - Dikkat! Çevrenizde "ajan filmler" do- laşıyor, haberiniz olsun. Bu filmlere Kürt benliği, Kürt kimliği konulannda tahrik edilmiş insanlar çok yakın ilgi gösterdiler. Gerçekte bunlar ilgi göste- rilecek filmler değildi. "Tahrik" nedeniyle ilgi gör- dü bu filmler. Işte başanlı gösterilen kimi filmler "ajan" filmlerdir. Doğruluğuna bir türlü inanmadığım bu doğrul- tuda bir haber, gazetelerinizden birinin 19 Hazi- ran 1999 günlü Avrupa baskısında yer aldı. Bir film yönetmeni, özellikle Eurimages destekti ki- mi filmlerimizi "ulusalbütünlüğümüz" açisından zararlı bulduğunu, hatta bunların Kürtçülük pro- pagandası yaptığını ileri aürüyor. Bu haberin doğ- ruluğuna inanmaya olanak yoktur. Bakın, neden? Kürt benliği, Kürt kimliği konu- sunda tahrik edilmiş insanlann "Eşkıya" gibi film- lere çok yakın ilgi gösterdığine inanmamız ola- naklı değil. Çünkü "Eşkıya"nın kahramanı Tür- kiye'nin doğusundan gelmesine karşın filmin, Kürt sorununa hiç değinmemesi belki de en za- yıf yanlanndan biri olduğu belırtilebilir. Böyle bir açığı olan filmin Kürtçüleri tahrik etmesi düşü- nülebilir mi? Ikincisi, "Eşkıya" bugüne dek Türkiye'de izle- yici sayısı en yüksek film olarak tanıtıldı. Böyle birfilmin"başanlt gösteritmesi"ne gerekyok. Film, izleyici tarafindan "başanlı" bulunmuş ki aylar- ca gösterimde kalmış. Şimdi kalkıp da bu filmi izlemeye gidenlere 'tahrik edilmiş" suçlaması- nın yakıştınlmesı neye yarar? Ama filmin en çok sayıda izleyici bulmuş olmasını ve yurtdışmda da ilgi görmesini kıskanıyorsanız, o başka. Haberin attında "Eşkıya" ile beraber "suçlanan" 18 filmin daha adı var. Bunların hepsi Eurima- ges'dan para desteği almış Türk filmleri. "Ulusal bütünlüğümüz açısından zararlı, Kürtçülük pro- pagandası yapan, bazı marjinal S"Tjp/ar için ho- moseksüel konulu" olduğu ileri sürülen ve suç- lanan bu filmlerin, yuidışından para desteği bul- duklarından ötürü kıskanıldığı için karalandığını düşünebilirsiniz. Ama daha ağır suçlamalar da yapıyor yönet- menimiz bu filmler aleyhinde. "Bazı filmler Türk- lük fikrine karşı, ulus devlet fikrine karşı. Bunun için de yurtdışmda takdirgörüp madalya kazanı- yorlar". Listedeki hangi filmlerin bu gibi ağır suç- lamalara uygun görüldüöü belirtilmediği için de haberin doğruluğunu kuşkuyla karşılamaktan alı- koyamıyorsunuz kendinizi. Bu gibi suçlamalar ya- pıldığında filmlerden örnekler vermek ve sorunu tüm ayrıntılarıyla sergilemek gerekmez mi? Or- tada örnek olmayınca, zaten binbir zorlukla yıl- da aşağı yukarı 15 film üretebilen sinemamızın özellikle Kürtçü avına çıkmış resmi çevreler ve hatta izleyici önünde çok büyük ve içyüzü bilin- meyen bir karalama ile karşı karşıya bırakılması- na yol açılıyor. Gerçekte, ortada eski yıllara kıyasla değişen bir nokta da yok değil. Eskiden yurtdışmda ödül kazanan filmler ya komünistlikle suçlanırdı ya da bu gibi filmlerin önemini küçümsemek için, "Ha onlar mı, folklorik değerier taşıdıklan için uluslararası ödül kazanıyoriar" denlrdi. Şımdi de aynı türdeki filmleri, Türklük fikrine karşı olduğu için suçluyorlar. Geldiğimiz nokta bu. Ne büyük zavallılık! Ne var ki yine de bu gibi suçlamaların açıklan- masında biryetersizlik oldugunu düşünüyor, bir yanhşlık yapıldığını sanıyor ve böyle bir suçlama yapılmamıştır diye aklımdan geçtriyorum. İzleyin: "Ve Leyla Tekül", hafta içi her akşam saat 19.40, TV8. Vergi düzenlemeleri TV Servisi - Tartışma programı "Cevlz Kabn- ğu"nda vergilerdeki yeni düzenlerheler ele alınıyor. Hulki Cevizoğlu'nun sunduğu canlı yapımda; "IMF destekli politikalar ekonomiyi intibara mı sfirflk- lüyor", "Borsada oynanan oyunlar, kuşkular ve spekülasyonlar nasıl önlenecek","Büyük uraut- larla geririlen "mali milat" ekonomiyi nasıl etldle- di", u Vergi reformunun ömrü neden kısa oldu" gibi sorulara yanıt aranacak. • Show TV, 24,90 Tv PROGRAMLARI 06.30 Haberier 08.30 Çirkin Ördek Yavrusu ° 9 - 00 S u s a m Sokağı 09.30 Remi 10.00 Ha- berler 10.05 Geçmiş Bahar Mimozaları 11.05 Osmanlı Türk Mutfağı 11.30 Hayat Bazen Tatlıdır 12.10 Siyah Incı 13.00Haber 1313.30Tatıl Ekranı 15.00Ço- cuk Haber 15.05 Zorlu Ikılı 16.05 Fasıl 16.35 Yerli Rlm: Bütün AşklarTatlı Başlar 18.00 Haberier 19.00 Sıhirlı Harfler 19.40 Spor Haberlerı 19.55 Hava Duru- mu 20.00 Ana Haber 21.00 Yabancı Film: Kış Misa- firi 22.45 Halit Kıvanç'la Gülmece 23.30 Dizi: Bızim Mahalle 00.15 Yabancı Film: Genç Amerikalılar 01.55 Khpler 03.15 Gezelım Görelim (0312 428 22 30). 18.05 Georgie 18.30 Dördüncü Duvar 19.00 Akşam Bülteni 19.35 Inaç ve Bilim 20.05 Dev- let Klasik Türk Müziği Korosu 20.50 Güneşin Doğduğu Yere 21.20 Bire Bir 22.00 Gece Bülteni ve Ingılızce Haberier 22.30 Festıvalde Dun Bugün Yann 22.45 Yabancı Film: Sonsuz Ihtiras 00.45 Baie - An- na Karenina 02.05 Kapanış (0 212 259 72 75). • 10.00 Kaptan Grand'ın Çocuklan 10.25 De- nizaltı Dedektifi 10.30 Yerli Film: Kanun Adamı 12.00 Yabancı Film: Dev Avcısı Johnny 13.30 Belgesel 14.00 Müzik Pınarı 14.20 At Yanşlan (Canlı) 17.40 Dans Akademisi 18.10 Müzık Pı- nan 18.25 Merhaba Yaşam 18^0 Jazz Rock 19.20 Işıl- dak 19.50 Genç Haber 20.00 Genç Pop 21.15 Çiçe- ği Büyütmek 21.50 Gece Kahvesı 23.05 Edime Kırk- pınar Güreşleri (Bant) 23.35 Spor Arşivınden. 08.30 Açık üse lletişim Rehberlık ve Açık ll- koğretim Okulu Ders Prog. 10.00TSM 11.15 Dağarcık 12.45 Gönül Bahçemiz 14.00 Türkü Türkü Türkıyem 15.25 TSM Radyo Sanatçıları Kon- seri 16.45 Allı Tumam 18.00 TSM 19.30 Gönül Bah- çemiz 20.45 Allı Turnam 22.00 TSM Konseri. 06.30 Haberier 08.30 Çirkin Ördek Yavrusu 09.00 Akdeniz'de Gezintiler09.30 Susam So- kağı 10.05 Yıldızlar Gece Büyür 12.05 Dört Mevsim Kadın 13.30 Yerli nim: Aşka Susayanlar 15.00 Izmir'den 16.05 Mektup Köşesı 16.30 Akdeniz'de Ge- zintiler 17.05 Sizin İçin 18.00 Haberier 19.00 Sihirii Harf- ler 19.35 Ingılizce ve Almanca Haberier 19.40 Spor Ha- berlerı 20.00 Ana Haber 21.00 Yaz Konserleri 22.05 Belgesel: Eskıcı 22.45 Halıt Kıvanç'la Gülmece 23.30 Bızım Mahalle 24.00 Gece Haberlerı 00.15 Yabancı Film: Genç Amerikalılar 02.00 Zıpçıktı. 08.30 Bu Sabah 10.30 Birlikte Söyleyelim ) 11.00 Beybaba 12.05 Dört Mevsim Kadın 13.00 Mehmetçıkle El Ele 14.00 Bir Me- kân Bir Insan 14.15 Sizın İçin Seçtiklerimiz 14.30 Ha- berier 14.50 Anadolu Günlüğü 15.30 Gezelim Göre- lim 16.25 Şans Yıldızı 17.00 Gıde Gide GAP. 07.00Günlşığı 09.00 Çiz- gı Film: Polis Akademisi 09.30 Taş Devri 10.00 Jetgıller 10.30 Sevimli Kahra- manlar 12.00 Tatil Yolu 12.10 Yerli Film: Hayat Kadını 14.10 Luz Clarita 15.00 Her Şey Sev- gi İçın 16.00 Maske 16.30 Sco- oby Doo 17.00 Jetgıller 17.30 Taş Devri 18.00 Polis Akademi- si 18.30 Aileler Yanşıyor 19.30 Ana Haber 20.25 Günün Yoru- mu 20.30 Spor Gündemı 20.40 Yabancı Film: Polis Akademi- si 7 22U» Dızı. Yüzleşme 23.30 Beyaz Show 00.50 Haber Saati 01.20 Yabancı Film: Kolay So- kaklar (0 212 215 51 11). 07.00 Kahvaltı Ha- berlerı 08.55 Tele- tubbies09^07'den 77'ye 10.30 Sabah Keyfı 12.00 Gelın - Kaynana 13.00 Gün Or- tası 13.30 Tunzm Programı 13.40 Bızım Sınıf 14.10 Sabrina 14.40 Reytıng Hamdı 15.30 Yerii F»m: Gönlüm ve Ben 17.15 Dani- ela'nın Günlüğu 18.15 Yerii Fıhn: Dehşet Gecesi 20.00 Haber 21.05 Para Hattı 21.10 Spor Ha- berlen 21.20 Hava Durumu 2130 Yerii Film: Gırgıriye 23.15 Si- yaset Meydanı 02.30 Belgesel 03.20 Habercı 04.00 Gönül Nağ- melen 05.00 Gecenin Içinden (0 212 655 00 00). 07.00 Güne Merha- ba 08.30 Basket Ateşi 09.00 Yasemin 10.00 Klip'99 12.30 Çızgi Film- ler: Rupert, Super Köpek, Poca- hontas, Snoopy, Casper 15.30 Yerii Film: Üvey Ana 17.30 Ce- sur ve Güzel 18.15 Yalan Rüz- gân 19.00 Üç Kafadar 20.00 Ha- ber 21.00 Spor 21.15 Korkusuz Korkak-1 22.15 Hayata 23.45 Lige Doğru 24.00 Ceviz Kabu- ğu 03.00 Show Haber 04.00 Yabancı Film: Annem İçin 05.30 Yabancı Film: Felakete Çeyrek Kala (021228635 35). .«_, , 07.00 Güne Baş- $ T Y larken 09.15 Spor 09.20 Üniversite- ler 09.35 Ekonomi 10.25 Spor 10.35 Gündemdekiler (Tekrar) 11.20 üfestyle 12.15 Ekonomi 13.00 Haberier 14.20 Lifestyle 14.35 Ekonomi 15.30 Haber Özeti 15.35 Lifestyle 16.00 Ha- berier 16.35 Ekonomi 17.35 Si- nema Koltuğu 18.05 Gece Gün- düz 1830 Dunyada Bugün 19.05 SporGündemi 19.30 Gündem- dekiler 20.00 Haber 20 20.50 Spor - Ekonomi 21.05 Bam Te- li 22.05 Belgesel 23.00 24 Sa- at 23.50 Spor - Ekonomi 24.00 Haberier (0 212 286 36 36). 07.00 Günaydın Türkiye 09.05Ferhunde Hanım- lar 10.00 Küçük Şofi 10-20Actıon Man 10.40 Sevim- li Maymunlar Şehrı 11.00 Biyo- nık Çocuk 11.20 Yerii Film: Ço- cuklann Günaht Ne? 13.00 Gün Ortası 13.20 Beter Böcekler 13.30 Ebrulı Günler 16.40 Tatil Başlıyor 17.00 Kaygısızlar 17.50 Yerli Film: Durdurun Dünyayı 19.30 Haber 20.40 Star Spor 20.50 Yıkılmadım 22.00 Denız Show 23.40 Paparazzı 00.40 Son Ajans 01.10 Spor Gecesi 01.20 Yabancı Film: Alanda Dehşet 03.10 Tatil Başlıyor (0 212 448 80 00). 08.00 BaşBaşa09.30 Eltiler10.30CosbyAİ- lesi 12.00 Haberier 1230 Bizim Ev 1330 Müzik Mar- ket 15.00 Yerii Film: Av 17.00 Haberleri 7.30 Çizgi Film ia00 Sürpriz 19.00 Ana Haber 20.30 Yabancı Film: Kalın Roman 22.30 Dizi: Ikizler 23.M Dizi: Giz- li Dosyalar 24.00 Gece Bülteni 00.30 Adam Gibi Ibranim Sad- ri (0 212 652 25 60). 07.00 Sabaha Merhaba 09.00 Çizgi Sınema: Küçük Suçlu 10.15 Yerii Film: Yankesici Kız M2.15 Aç Kazan 13.30 Şakadan Şakaya 14.00 Kadınca 16İOŞıcakllişkıler 17.00 Haberier 17.15 Çiz- gi Sınema: Küçük Suçlu 18.30 Cümbüş Sokağı 19.00 Haber 1935 Spor Merkezi 20.15 Hababam Sınıfı 2230 Yabancı Film: Evdeki Sır 00.30 Işte Hayat 01.00 Ge- ce Öpücüğü 02.30 Yerli Film: Yankesici Kız (Tekrar) 04.15 Yabancı Film: Intikâm Geçidi 06.00 Belgesel: Mayalann Izi (0 212 284 31 50). m-mmrm 06.30 Yabancı Müzik 07.00 Murat Atıl ile ISTMM Bu Sabah 09.10Gûneş Çocuklan 10.10 Ha- fmtmm y a t Güzeldır 11.30 Damak Tadı 12.00 Vıt- nn 13^0 Sağlıkla Randevu 14.10 Yabancı Film: Muh- teşem Yanş 16.00 Vıtrın 17.00 Çay ve Sempatı 18.10 Sihiriı Ayna 18.40 Haber Peşınde 19.30 Haberier 20.45 Yabancı Film: Üçlü Oyun 2230 Medya Medya 23.30 Gece Haberı 24.00 Belgesel (0 212 313 50 00). 06.30 Çizgi Film: Aslan Kral 07.00 Luarel- Hardy 07.30 Garfıeld 08.05 Amy 09.45 Kayıp Bıriık 11.00 Yabancı Film. Asnn Suçu 12.55 Yabancı Film: Hayatını Satan Adam 15.00 Yabancı Film: Kumarbaz 16.40 Yabancı Film: Öldür- me Zamanı 19.10 Yabancı Film: Başka Bir Dünya 21.00 Cine Sinema 21.30 Yabancı Film: Suçlular Eve 23.25 Spawn 2 00.05 Yabancı Film: Cadılar Bayramı 0135 Yabancı Film: Çalınan Aşklar 03.05 Ateşli ve Teh- likeli 04.00 Başkalarının Aşklan (0 212 225 55 55). 09.00 Çocuk Bahçesi 10.00 Gerçek Kesrt 11.00 Yabancı Film: Kral Richard ve Adamlan 13.15 Yabancı Film: Jessi Ja- mes 15.15 Kurdela 18.00 Çocuk Bahçesi 19.00 Eko Bugün 19.30Haber 20.00 Üçkâğıtçılar 20.30 Söz Es- nafm 22.00 Sıcak Takıp 23.00 23. Saat 24.00 Yaban- cı Film: Karanlık Hayat (0 212 256 82 82). 08.00 Haber 09.15 Ekonomi Raporu 10.05 Para ve Sermaye Pıyasalan 1Z00 Ekonomi Ra- poru 12.45 Haberier 13.15 Rota 14.05 Para * K A N A L ve Sermaye Piyasalan 16.00 Ekonomi Rapo- ru 18.15 IngilızceHaberler 18.30 Spor Günlüğü 19.00 Ekonomi Çağı 20.00 Ana Haber 22.00 Paranın Nab- zı (Canlı) 23.00 Haberier 23.15 Izlence 24.00 Haber Panorama 01.00 Ekonomi Çağı (0 212 285 43 00). 09.00Bumerang 10.00AmerikaMa- cerası 11.00 Dönemeç 12.15 Yaşa- mın Resmi 13.15 Kutuptan Okyanusa Yaşam 14.15 Kâşifler 15.15 Vaziyet 16.15 Dünyamızı Koruyalım 17.15 Büyük Uluslar 19.15 Isımsiz Kahramanlar 19.50 Vurucu Güçler 20.00 Dünya Şehirlerı 22.05 Ayıptır Söylemesi 23.00 Çıkmaz Sokak (0 212 222 76 00). C t V m00 Sokak Çocuk- lan 1130 Unutulma- yanıar 12.10 üman Devrıyesi 13.20 Yabancı Film: Savaf Dansı 14.50 Ro- benson Aıiesi 16.10 Saydam Kalpler 17.00 Yabancı Film: Benim Adım Rocco 18.30 Klasik Film Koleksiyonu 19.00 Bir Numaralı Kapıtar 19.30 Ha- ber 21.00 Hollyvvood Yıldızlan 21.30 Ya- bancı Film: Savaş Dansı (Tekrar) 23.00 Süper Çocuk (0212 282 36 00). 08.00 Su Dunyası 09.20 Eko Start 11.10 Para Raporu 11.40 *»M., « S e k t o r Sohbetleri 13.30 Art-KÂtULt vızyon 13^0SeansAfası 14^0 Para Raporu 16.40 Eko Finish 17.10 Güne Bakış 1735 Hedef Ünıversrte 18.35 Dünya Modası 19.00 Haber 20.10 Art- vızyon 20.30 7 Kulvar 22.00 Vabancı Film: Küçük Jo'nun Destanı 24.00 Dünya Lısteleri 00.30 Yabancı Film: Tek Gözlü Jack (0 212 282 51 00). 07.05 Sabah Programı 10.15 Spor 11.20 Yoiculuk 11.35 Kahve Molası 12.35 Asnn Olayları 14.35 Zamanın Içinden 15.15 Bıletler Lütfen 15.35 Islak Kal 17.35 Radıkal Sporlar 18.35 Günlük 19.10 Yansımalar 19.40 Ve Leyla Te- kül 20.00 Haber 21.00 Yorumsuz 22.00 Haber Masası 22.50 Yansımalar 23.05 Soru-Yorum (0 212 288 51 52). 07.00 Ekinoks 08.00 Gaz- ginler 09.00 Ushuaıa 10.00 Yalnız Gezegen 11.00 Do- ganın Ayak Izler, 12.00 Zıplat! 12.30 Bı- lîm öteai 13.00 Portreler 14.00 Dısco- very Profill 15.00 Ekinoks 16.00 Gezgin- ler 17.00 Ushuv.ı 18.00 Yalnız Gezegen 19.00 Vahşı Ama/on 20.00 Keşıfler Yuz- yılı 21.00 Fırtına Alarrr.ı 22.00 Acıl Ser- vis 23.00 Ekinoks (0 272 288 75 75). 09.00 Çalar Saat 10.30 35 MM 10.45 Gulşah 13.00 Sanem 15.00 Tuğba 17.30 Mega 5 lı 18.00 Bir Nu- mara Seç 19.46 Haberier 20.00 Klıp 20.15 Number One News 20.30 Top 10 21.00 Habesrler 21.15 Geveze Shovv 22.25 Haberier 22.45 35 MM 23.00 Fashton Cafe 23.30 Daice Zone 01.45 Türk Halk Mü*lgı (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog