Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 TEMMUZ 1999 CUMA 10 D I Ş H A B E R L E R clishab@cumhuriyet.com.tr Kosova yolcusu • MOSKOVA(AA)- Rusya Başbakanı Sergey Stepaşın ın, bu ayın sonunda Kosova'dakı Rus banş gûcu askerlennı zıyaret edebılecegı bıldınldı Interfaks ajansı Stepaşın'ın 29 ya da 30 Temmuz'da bölgedekı askerlen zıyaret edeceğıru belırttı Birhûkümet sozcusu de boyle bır zıyaret olasılığinın bulunduğunu. ancak henuz resmı olarak planlanmadığını söyledı ABD'den maym • PRİŞTİNE(AA)-ABD, Kosova'dakı mayın temızleme çalışmalannı ve Kosova halkının. ozellıkle çocuklann mayınlan tanıması ve bunlara karşı önlem alması amacıyla yapılacak eğıtım çalışmalannı destekledığını belırttı ABDDışışlen Bakanlığı yetkılısı Robert Beecroft, Pnştıne'de duzenledığı basın toplantısında, BM'nın Kosova'da mayın temızleme çalışmalanna yardımcı olmak ıçın ABD'nın ozel bır şırketle 1 6 mılyon dolarhk bır anlaşma ımzaladığını soyledı Belgrad'da polis şefı oMuruldu • BELGRAD(AA)- Yugoslavya'mn başkentı Belgrad'da bır polıs şefı dun sabah vurularak öldüruldu Studyo B televızyonunun habennde polıs şefının öldürulmesı üzenne kentte kontrol noktalan kuran polısın, saldırganı aradığı behrtıldı Arnavutluk'tan kaçak mal getiren örgütlü suç çeteleri bölgede büyük kazanç sağlıyor Kosova ıııafv aııııı eliııdeKOSÖVSKAMİTRÖVtÇA(AFP)-Ko- sova Banş Gucu nun (KFOR) Kosova'ya konuşlanmasının ardından Amavutluk maf- yası da bölgeye gırerek operasyonlara baş- ladı Kosovahlar, Sırp bırlıklennın çekıl- mesıyle bırhkte halka korku salan Amavut- luk mafyasının büyuk kazanç getiren uyuş- turucu, otomobıl benzın ve sıgara kaçak- çılığı ışıne başladığını belırtıyorlar Mafya uyelen plakası olmayan koyu renk camlı sıyah Mercedesler ve rengârenk cıp- lerle gezıyorlar Kosovska Mıtrovıça'da, aracından karton karton sıgara, bıdonlar dolusu benzın, cep telefonlan ve radyolar ındıren mafya uye- sı Recep bölgedekı italyan ve Fransız as- kerlenn kendılennı rahatsız etmedığını be- lırtıyor Kentın camısının onundekı genış yolda toplanan kaçak sıgara satıcılan Re- • Kosova'dan Sırp birliklerinin çekilmesiyle meydan Amavutluk mafyasına kaldı. Savaşın bitmesiyle Afganistan'dan gelen uyuşturucuyu Avrupa'ya ulaştıran 'Balkan Rotası' yenıden kullanılmaya başladı. cep'ın, Amavutluk'un sosyalıst dönemın- de gızlı polıs örgutü "Sigurimi"nın üyesı olduğunu soylüyorlar Sıgunmı'nen eskı üyelennın buyuk bölümünun artık marya uyesı oldugu belırtılıyor Fîyattor on gûndefiçmisli artü Sıgunrra sozcuğu bıle Amavut mafyasm- dan mal alan kaçakçılan korkutmaya yetı- yor Kaçakçılar sartıklan mallann buyuk bır bolumünun Arnavutluk'tan gekfağını, son on gunde fıyatlann uç mıslı artmasına kar- şınçokazkârettıklennı soylüyorlar Kent- te, savaştan once bar ışleten Nennin Başi, Arnavutluk'tan gelen örgütlü suç çetelen- nın kente yerleştığını ve bannı yenıden aça- bılmek ıçın mafVayla ılışkı kurduğunu an- latıyor Başı "Şu an her şey yanıp yıkılnuş da oisa marya patronlan gekceğe yöndik planlar >"apıyor" dıyor Bası, KFOR askerlenrun, plakasız araç- lann Kosovalı sığınmacılara aıt oldugunu ve plakalannın Sırplar larafindan sokül- muş oldugunu düşunduklennı soyleyerek bölgedekı herkesın plakasız araçlann maf- yanın oldugunu bıldıgını belırttı Nermın Başı "Kosova haDa hayatta kal- ma mücadalesi venrken Amavntluk maf- yas içmdebuhınduğumuzkotu durumdan yararianıyor" dedı Arnavutluk'tan Koso- va'ya mal geüren mafya Amavutluk'a dö- nerken Kosova'dan uyuşturucu satm alıyor Siyasi otorite boşluğu NATO'nun Yugoslavya operasyonu baş- lamadan önce Afganistan'dan gelen uyuş- turucu Balkan rotası olarak adlandınlan Bulganstan- Makedonya-Kosova-Arnavut- luk-Italya guzergahından Avrupa'ya ulaşı- yordu Operasyonla bırlıkte geçıcı olarak kullanım dışı kalan burotanın Arnavutluk- Kosova sınınnın açılması, Kosova'dakı sı- yası otonte boşluğu ve polıs gücunün ye- tersızlığı yuzunden yenıden kullanıma acıl- dığı bıldınlıyor CtNCİÇ PRİŞTİNE'DE Sırp muhalefeti Kosova'da buluştu • Yüzlerce Pnştınelı, öncekı gün duzenledıklen gostende Rus askerlennı protesto ederken, KFOR askerlen ile UÇK milıtanlan lehıne sloganlar attılar PODLYEVO (AFP) - Sırp muhalefet lıden Zoran Cinciç, Ortodoks kılısesı yetkılılen ıle Sırp ve ulus- lararası toplulugun temsıl- cılenyle goruşmek uzere dün Kosova">a gıttı Degışım lttifakı'nın de- legasyonuna başkanlık ede- cek olan Cmcıç'ın, Koso- va ıle Sırbıstan sınınndakı Merdare'de Kosova Banş Gücu (KFOR) yetkılılen ıle de göruştüğü kaydedıl- dı Cıncıç, Pnştıne'nıngu- ne> ındekı Graçanıtsa ma- nastınnda Sırbıstan Orto- doks Pıskoposu Artemiye ve Sırbıstan Dırenış Hare- ketı (SPO) hden Momçüo TVaykoviç ıle görüşmelen- nı sürdürdu Muhalıf lıderlenn oğle- den sonra Avrupa Guven- lık ve Işbırlığı leşkılatı (AGtT) şefı Knut VoUeba- ek ıle Pnştıne'de bır araya gelmesı beklenıyordu Öte yandan, öncekı gün yüzlerce Pnştınelı, kentın ana caddesınde yürüyüş yapt Yürüyüşe katüanla- nn tnr kısmı bölgemn "ba- ğunsıziığınr kutlarken, bır kısmı da bölgedekı Rusbır- lıklennı protesto ettı Ko- sova Kurtuluş Ordusu (UÇK) ıle NATO lehıne sloganlar atan kalabalık, yoldan geçen KFOR'ye aıt btr asken aracı alkışladı Saygıdunışu Amavut kökenlı Rahıbe Teresa' nın adının venldı- ğı tıyatro bınasının önün- detoplanan yaklaşık200kı- şı, başta Sırp güçlen tara- findan öldürülen, UÇK'nın kuruculanndan Adem Y»- şari olmak üzere. savaşta ölen tum Kosovalılann anı- sına bır dakıkalık saygı du- ruşunda bulundu. KEYÎFLIBIR TATILÎ ONURA OTEL'DE GEÇÎREBtLİRSÎNÎZ. Odalarda ozel banyo saç kunıtma makınesı telefon klıma mım bar TV uvdu \avım Açık ve kapalı restaurantlar barlar toplantt salonu Avnca denıze sıfir konumda özel plaj Yıyecek ve ıçecek Modern bır mutfak sabah \e aksam \ emeklen açık bufe olup taze sağhklı ve hafif Spor ve eğlence Tenıs kortu, açık ve kapalı vüzme havuzu çocuk havuzu Turk hamamı sauna masaj mım fitness club masatenısı su sporlan Ammasyon Gün boyunca çeşıtlı spor \aktıvıtelen 4ksamlan canlı muzık dans ve çeşıtlı ammasyonlar ] Dıger 24 saat oda servısı çamasır servısı hemsıre, revır rent a I car otopark, alışverıs merkezı > Kışı başı yanm pansıyon 15 000 000 TL * ONURA HOTEL KUŞADASI Tel (256) 614 85 05-12 pbxFaks (256)614 Bir ekınek ir Cumhuriyet Başka Türkiye Yok Haydi Fidan Dikelim ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GROUP HOTELS 8 O O hşdik aqk reSİoran 2 ıS^la-ÖCari restoran < J> ]a]dü agara keyfı rfr^mrf pojia ç£şw£TİiÂe puslonemo. r Doıulurma köşesı ğrune 6cke (ekonormk yyecdüa) Ihra-iuanpır koşesı ğece ve jjütulih. animasyonlan TJanana Cîafc hyatro mım çasık kuSnbâ 1)a! ekran sınnnxyon salonu oyun salonu 2 tenıs koriu, mıdı Julbol sahası, jia] mUıjodu., masa ientst, su sporlan Thritaİısı, Aûpn iava. sa. havuzu ve çoaık. havazu su kaydiragı Odalann ümûnJe merkezt hhma, baSkon, mönk ympm, mint har, idefon varitr Tianana Oteh iatd sürestnce Cımhunyet okurbnna her sabah padesud aımaaan eâycr Diotd Hanam. O74OO J^lanj»-J^niaip TeL O 242 $14 I I I I Jaks O 242 SI4 II 7O Tdhf looo.ooen; Her gunku ıkı gereksınımınızın koruyucu ttrbası Cumhunvet Kıtap Kulübu re>onlannda ACI KAYBIMIZ Kudret Demren'ın eşı, Nur ve Gul Demren'ın annelen, Emır Alı Emırlıoğlu ve Berk Akbalık'ın anneannelen, Ataturkçu, çağdaş, aydın ınsan NEBAHAT DEMREN dun Dıkılı'de vefat ettı. Tum yakınlannın ve dostlannın başı sağolsun AİLESİ r Cumhuriyü K fatap kulübü 24 SAAT >ÖIETCİ KlTArÇI I2I2M4 9M6 HER İŞLEM BİK TELEFONLA Bakırköy'de 3 oda, salon, doğal gazlı 400 dolar Tel 0282 6235233 Cep 0 532 632 20 93 3'ÜNCÜ ŞAHISLARA DUYURU 20 10 1995 tanhınde Beyoğlu Onsekızmcı Noterhğı'nden ÎDRİS NOGAY'a venlen ve- kâletname 7 7 1999 tarıhlı ve 19067 Yevmıye sayılı Azılname ıle ıptal edılmıştır. DOLFİN GIDA DIŞ TİCARET SAN. A.Ş. tZMİR 7. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN EsasNo 1998/932/KararNo 1999/408 Davacı Ayşegfll Karataş tarafından davalı Ahmet Ka- rataş aleyhıne açılan boşanma davasmın mahkememızde yapılan açık yargılaması sonunda mahkememızden ven- len karann Ahmet Karataş'a ılanen teblığıne karar venl- dığınden Taraflar arasında davalımn kusurlu hareketle- nnden kaynaklanan geçımsızlık oldugu evlılık bırlığının davacı ıçın çekılmez hal aldığı anlaşıldığından davanın kabulü ıle Dıyarbakır ılı, Merkez ılçesı, Kırkkoyun Ma- halle/köyü, cılt no 105/1, sayfa no 59, kütük sıra no 15'de nürusa akyıth bulunan davacı Hûseyın Avnı kızı 1959 doğumlu Ayşegul Karataş ıle davalı Mehmet oğlu 1941 doğumlu Ahmet Karataş'm M K nun 134 madde- sı gereğınce geçımsızlık nedenı ıle boşanmalanna, taraf- lann 25 4 1983 d lu ogullan Vedat Karataş ıle 24 11 1985 d lu bzlan Nazlı Karataş'ın velayetlenmn davacı anneye venlmesıne babanın çocuklannı her ayın bınncı ve üçuncu hafta sonlan cumartesı günlen saat 13 00'den ertesı pazar gûnu saat 18 00'e karar bır buçuk gun sûre ıle, dım bayramlann ıkıncı ve uçuncu gunlen aynı saat- lerde, her yıl agustos ayının ılk 15 gûnu yanına alabılme- sıne, ıstenmedıklennden davacı lehıne masraf venlmesı- ne yer olmadığına 20 5 1999 tanhınde venlen karar tem- yız yolu açık olmak uzere davalı Ahmet Karataş'a ılanen tebhğ olunur 23 6 1999 Basın 32052 'Babamı istiyorum' Kosova'nm Prizren kentinde önceki gün gösteri yapan Kos^atalar, cezaevlerinde tutuklu bulunan vakmlannın serbest bırakümasını istediler. Gosterije kablan alü yaşındaki küçük Kosovalı da aylardır hapis yatan babasma arük kavuşmak istiyor. Kosova'dan çeldlenSırp buiUderinin Arnavut tutuklulann bir bölümünü yanlannda götürdülderi belirniiyor. (Fotoğraf REUTERS) Protestanlar yine yürüyecek K. İrlanda'da çatışma korkusu • Protestanlann en buyük tankatı olan Orange'a üye 20 bın kışınin 12 Temmuz'da Belfast'ta yapmayı planladığı yürüyüş, yme gergınlığı arttırdı LONDRA(AjansJar)-Ku- zey İrlanda'da taraflar, Ingıl- tere \e Irlanda hukümetlen- nın önlenne koyduğu banş anlaşması uygulama planı uzennde düşünurken, Pro- testanlann en büyuk tanka- tı olan Orange'ın 12 Tem- muz'da Belfast'ta yapacağı yunıyüş yıne gergınlığı art- tırdı Orange tankatının en bu- yuk yüruyüşlennden bın olan ve yaklaşık 20 bın tarıkat mensubunun katılması bek- lenen yurüyuş, güzergâhı Belfast'ın guneyındekı Ka- tolık mahallesı Ormeau yo- lunun yakınından geçtığı ıçın çatışma çıkması korkusuna neden oluyor Bu arada, Belfast'takı yu- ruyuşün güzergâhını değış- rmne yetkısı bulunan Yuru- yüş Komıtesı'nın, tarıkat mensuplannı Ormeau yolu- nun uzagında tutmayayöne- lık bu" yasaklama uzennde çalıştığı ıfade edılıyor Tan- kat merkezınden yapılan açıklama, geçen hafta Gar- \aghy yolu yasaklamasına boyun eğen tankat mensup- lannınbu kez ısrarlı olabıle- ceklerıru gosterdı Yurüyüş Komıtesı ıse, olay çıkması- na neden olacak hıçbır hare- kete anlavış gostenlmeyece- ğını belırttı İterleme yok Öte >andan, Ingıltere ve Irlandabaşbakanlan tarafin- dan hazırianan uygulama pla- nı uzennde çalışan taraflann da çozume gıdecek yolda ıle- n adım amklan yönünde hıç- bır belırtı yok Bugun Belfast'ta partı yet- blı kurullanyla toplann yap- ması beklenen Kuzey Irlan- da Bırlık Pamsı lıden ve Baş- bakan David Trimbte, planın uygulanması ıçın 15 Tem- muz'a kadar sure tanınması- nın buyük bır talıhsızhk ol- duğuna dıkkatı çekerken, Sınn Fem lıden Gerry Adams, Bırlıkçıler'ın "Si- lahlar bırakılmazsa, hükfi- mette Sinn Fem'e yer yok" yaklaşırmnda bır değışıklık olmayacağının anlaşildığını bıldırdı GUNEY KORE'NİN tDDtASI 6 Kuzey Kore yeni fiize üssü peşinde^ WASHINGTON (Ajans- br)-Kuzey Kore'nın, Çın sı- nın yakınlannda yenı bır fû- ze ussu mşa ettığı bıldınldı Güney Kore De\ let Başkan- lığı Basın Sekreten Çung Eun Sung, ıstıhbarat rapor- lanna dayanarak, Washıng- ton Post'a yaptığı açıklama- da, Çın sınınndan 19 lalomet- re uzakta bulunan Yeonjeo- dong daglık bölgesındekı ın- şaatm, Kuzey Kore'nın Ta- epodong I ve daha gelışmış Taepodong II balıstık fuze- len ıçın bır atış platformu oldugunu soyledı Basın sek- reten, \\ashington \e Se- ul' un bukonuda endışe duy- duğunu belırttı Amenkalı yetkılıler de, Kuzey Kore'nın ınşa ettığı yerkonusundavorum>apma- dı Kuzey Kore'nın, menzılı Alaska y a da Havvaıı 'ye ula- şacak kadar büyük olan Ta- epodong II fuzesını başka bır usden denemeye hazırlandı- ğı haberlen de ABD'de endı- şe uyandınruşü ARAS HOTEL MORDOĞAN Bodnım tıpı Gulet'ımızle eşsız Mordoğan gun batımlannı yakalayın Haftalık konakiamalarda bır gunlük ucretsız koy ve mehtap gezısı YURTÎÇÎ VE YURTDIŞ1 TATİL SEÇENEKLERİ Emsalsız yatımızla otelımıze gelıp 2 gece 3 gun konaklayın ve tekrar yatımız ıte gen donun Kişi başı: 25.000.000.- TL yanm pansıyon Havuz başında, havaı fişek gostenlennı ızlerken, Akdenız ezgılennı sevdıktennızle paytaşın Türk Evı nde fasıl nağmelenyle doyumsuz eğlencenın tadına ulaşın Gûnluk konaklama: 10.000.000.- TL yanm pansryon Izmır'e 80 km, tamamı denız manzaralı odalarda, tetefon mmıbar TV (uydu), stcak-soğuk klıma, jakuzı, sauna, su ustu ve suattı aktıvrtelen ARAS TOUR Tel: 0 232 446 41 41 ARAS OTEL TeJ: 0 232 737 52 00 Faks:0 2324-46 7991 Faks:0 232737 7073 Tatıl suresınce Cumhuriyet okurlanna gazetesı ucretsız Club Pomelan -EGE'NÎN CENNETİ- • YERLİ VE YABANCIÎÇKİLER & TÜM ÖGÜNLER AÇIK BÜFE • ÖZEL PLAJ - SU SPORLARI &TENİS&MİNİGOLF- BILARDO • HAMAM & ŞAUNA & KAPALI VE AÇIK YÜZME HAVUZU • ÖGÜN ARALARISNACK BAR SERVtSÎ • DONDURMA & ÇOCUKLAR ÎÇtNMÎNlKLÜP • CUMA AKŞAML ARI OZEL TURK GECES1ORGANİZASONU • GECE VE GUNDÜZ ANİMASYON GÖSTERİLERİ - DİSCO HEPSl DAHtLH! KİŞI BAŞI-16 750 000 TL (Ttemmuz - Agustos) 0 - 12 YAŞLAR ARASI ÇOCUK ÜCRETSİZ DCİNCİ ÇOCUK %50 ıNDlRlMLl ÇtFTLİKKÖYMEVKttÇEŞME - İZMİR Tel: 0232 722 11 11 (7 HAT) Faks: 0 232 722 12 27 Nüfus cüzdanımı kaybettım hükümsüzdür MARİFET ÖZMEN Yalı Turistik Tesisleri BODRUM ÖREN'de Denıze sıfir Tam pansıyon 6 500 000 TL Eylül'de Tam Pansıyon 5 000 000 TL Mavı, Yeşıl ve Dostluk Yalı Tunstık Tesıslen nde (Bu l ^ali kupuruvle başvuranlara tatıl boyunca Cumhuriyet gazetesı bızden) 1 Tel: »312 230 4h % - 229 R3 76 0252-53: 24 110-Ci'p lı-l: 0542-325 7*) 21 Antalya'da 1832 m2 tapulu orman ıçı köy arsası satıhktır. 20.00'den sonra 0 216 418 37 64/ 0 216 349 01 36 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI MADDt VE MANEVİKATH- LARINDA.V DOLAYI VtCE TÜRK MtLLETtNE ŞÜKRAN VT SAYGILARIM SP.AR. VAKFINBANKABAĞ1Ş HESAP MJMAR.4LAR1 TÜRKÜRASI T C Zııaat Bankası Yemşehır Ankara Şubesı SMU no luhesap T lş bankası Yemşehır Ankara Şubesı 66606 nolubesap Vabflar Bankası Ka\aklıdereıAnkara Şubesı 2028491
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog