Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO7.4 RAD voCumhuriye( İSTANBULVE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriyet 24 SMT KBbllTttZ itflNtl SMTMMBEKtaPlE&M SMTOYHKIUIULÜ SMT tfra ttulş ı uuataftfrtr Dıledağmız btabın admı kredı kartınızın mnnarası vt; soo loıllaoma tanhj ılc bırhlcte bıldınn, kıtap evnuzde olsım Aduuzı, sovadınızı ve telefoc mjmaranızı da bıldınrwy] unuttnavın Cve cieğılsenız- dılcrsenız üve de olun va da uvelıgmızı venılevin HER tŞLEM BtR TELEFO\L4:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26938 / 250.000 TL (KDV,çinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR1: NADİR NADİ (1945-1991) 9TEMMUZ1999CUMA H R H K İ K I A Ord. Prof. Dr. YUSUF HİKMET BAYUR İKİNCİ BALKAN SAVAŞI-I Yakın tarıhimizin bu unutulmaz savaşlarını, Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un 'Ikinci Balkan Savaşı-I' adlı bilimsel çalışmalarında ilgiyle okuvacaksınız. Bugün Cumhuriyet'le birlikte... lJ IOU1IIAU YALNIZ GEZEKtN DCŞLEMLERl JEAN-JACQUES ROUSSEAU YALNIZ GEZERİN DUŞLEMLERİ Fransızca'dan çeviren: Reşat Nuri Darago Büyük düşünürün yaşlılığında Paris'te geçirdiği yalnız ve sıkıntılı yıllarını şiirsel birdeyişle dile getırdiği son yapıtı... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... Yaptığı açıklamalarla çelişkiye düşen ANAP lideri suskunluğunu bozdu Ydıııaz hasmısuçladıSuçlamaları reddetti IMF belgelennı, borsada işlem yapan bir aracı kuruma sızdırdığı ileri sürülen ANAP lideri Yılmaz suçlamalan red- detti. tddialan gündeme getirenlere ağır hakaretlerde bulunan Yılmaz, söz konusu gizli belgelerin Hazine ile IMF arasında değerlendirilen yazışmalar olduğunu belirtti. 'Belge değil bilgi aldım' met Uluğbay'ın intihar girişiminden önce "Bana belgeleri Hazine'den so- rumlu Devlet Bakanı verdi" diyen Yılmaz, dün de "Ortada Sayın Uluğ- bay tarafından bana verilen tek bir belge söz konusu değildir" diyerek kendisiyle çeliş- ti. Yılmaz, belge değil bilgi aldığını söyledi. 'Kanit bUİSUnlar' Suçlamalan ortaya atanlardan yargı yoluyla he- sap soracağını belirten ANAP lideri, "Bunlan destekleyecek herhangi bir kanıt ortaya konulursa bunun bütün sonuçlanna katlanmaya hazınm" de- di. Soru soran basın mensuplannı da tersleyen Yıl- maz'ın gergin olması dikkat çekti. • 7. Sayfada Siyaset kulisleri 'Bakan Uluğbay yalnız bırakıldı' # Uluğbay'ın, hükümet içinde yalnız bırakıldığı ilen sürüldü. ANAP kanadının kendisini başansız gösterme çabasına karşı titizlikle çalışan Uluğbay'ı, Hüsamettin özkan'm "Yoruldunuz, biraz tatile çıkm" sözlerinin olumsuz etkilediği belirtildi. • 19. Sayfada Uluğbay-Yılmaz Hızla iyilesiyor Yakışıksız tepki Anlaşmazlık Bakanın ilk sözü: Komisyonda MEB' e uzanıyor Teşekkür ederim Uluğbay kavgası Hikmet Uluğbay, Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde laik eğitim sisteminin dışında kalan kurs yurtlannı yakından izlemiş ve bu dönemde başbakan olan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ile ÖTÜŞ aynlığına düşmüştü. 7. Sayfada Bilinci açılan Uluğbay'ın solunum tüpleri çıkanldı. Uluğbay'ın yoğun bakım odasında kısa bir yürüyüş. yaptığıbildirildi. Dilindeki şişlik nedeniyle konuşmakta zorlanan Uluğbay'ın ilk sözûnün "Teşekkür ederim" olduğu belirtildi. • 19. Sayfada ' DSP Istanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın "acil şifa" dilemesine sinirlenen DYP Aksaray Milletvekili Murat Akın, KlT Komisyonu'nda terör estirdi. Akın'tn "Ruhu bozuk olmasa kurşunu sıkmazdı" sözleri havayı gerginleştirdi. • 19. Sayfada Vakıflanıftlenetimine ilişkin tasarı, MHP-FP-DYP ittifakıyla reddedildi Hükümette irtica çadağı# 55. hükümet döneminde ANAP'lılann sahip çıkmadığı irtica yasa tasanlanndan, vakıfların De\ let Denetleme Kurulu'nca denetlenmesine ilişkin düzenleme, bu kez de MHP'lilerce engellendı TBMM Anayasa Komisyonu'nda FP ve DYP'liüyelerle ortak hareket eden MHP'lıler tasanyı reddettıler. # DSP'li Edıp Özgenç. MHP'nın koalısyon protokolüne darbe vurduğunu belırterek bu şekilde hükümerin sağlıkh yürümesinin mümkün olmadığını söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnıcı, tasannın daha öncekı hükümet tarafından hazırlandığını ileri sürerek, "Fnanmadığımız bir şeye oy kullanmayız" dedi. • 5. Sayfada Tahkim komisyona çarptı # Enerji sektörü bazında tahkim ve MAI hükümlerini içeren Avrupa Enerji Şartı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonu'nda dirençle karşılaştı. # Komisyona getirilen düzenlemedeki, yabancı yatınmcılara "uluslararası tahkıme gitme" hakkı tanıyan maddeye "Bir çeşit kapitülasyon" olduğu belirtilerek karşı çıkıldı. • 6. Sayfada AHMET TANER KİŞLALI'NIN 'HAFTAYA BAKIŞ' YAZISI U 17. Sayfada Memurlar hükümeti halka şikâyet etti DÎSK ve bağh sendikalann yöneticfleri 9e KESK Genel Başkanı Siyami Erdem, Merter'de- id DİSK Genel Merkezi önünden "Sosval Güvenlik Sistemi tçin Yürüyüş"ü başlatü. Üzer- lerinde "Herkese iş güvencesi", "Özerk demokratik DİSK için" yanlı tişörtlerle Kemal Türkler üstge^idinden geçerek E-5 Karayolu üzerinde yürüyen sendikacılar karavolunda trafıği aksatmadan bir süre oturma eytemi yapü. (HATtCp TUNCER) • 6. Sayfada GUNCEL CIINE\T ARCAYUREK Onup Sorunu mu Sadece? Hikmet Uluğbay olayı, savcıdan Başbakan'a ka- dar genış bir yelpazede "gunır intihan" diye tanımla- nıyor. Devlet Bakanı'nın karakter yapısı bu tanımlamaya hak verdırecek ıçerıkte ve nıtelikte. Fakat, Uluğbay'ı ıntihara yönelten başka gelişme- ler yok mu? Bugunlerde bilgimiz dışında kalan kimi siyasal ge- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Cumhuriyet'e 25 bîn lira zaııı... Cumhuriyetson yıllarda alışılageldiği gibi ve ne yazık ki okurlannın karşısına yine bir zam ha- beriyle çıkıyor.'Alışılageldiği' gibi diyoruz; çün- kü tüm basın yaşamında gazeteler fıyatlarını enf- lasyon oranına göre ayarlamak zorundadırlar, bu kurahn bir isrisnası yok!.. Ancak şu var: Cumhuriyet ne yazık ki bugün Türkiye'nin en pahalı gazetesidır. Açık söyleyelim, 30-40 say- falık -üstelik promosyonlu- gazeteler Cumhuri- yet'ın yan fiyatına satılmaktadır. Bız ortalama 18-20 sayfalık bir gazeteye 225 bın lira fıyat koymak zorunda kalıyoruz. Bugünden itibaren de fiyatımızı 250 bin liraya yükseltmek zorun- dayız. Yaptırdığımız anketler sonucunda, bir Cumhuriyet'i 5-6 kişinin okuduğunu da sapta- mış bulunuyoruz. Bu sonuç, gazetemizin satışı- nın az, okuyucumuzun çok olduğunu vurgula- maktadır, böylece yapılacak işin ya da alınacak önlemin ne olduğu, kendiliğinden ortaya çık- maktadır. Buna karşın yüksek enflasyon süre- ciyle birlikte medyada yaşanan haksız rekabet, Cumhuriyet'i ötekı gazetelerden daha yüksek fiyata zorlamaktadır. Çünkü, bizim arkamızda ne bir tarikat, ne bir banka ne de bir büyük hol- ding desteği var. Bugün piyasada 50 bin liraya M Arkası Sa.19, Sül'de Cumhurbaşkanı Demirel, Öcalan 'ı kollayan Roma 'ya sert çıktı 'ttafya suça ortak oluyor'# Cumhurbaşkanı Demirel, îtalya'nın PKK ve Öcalan'la ilgili tavrını sert bir dille eleştirdi. Teröre sempati göstermenin cinayete katılraa anlamma geleceğini belirten Demirel. "Bu. hukuk tabiriyle 'fiile şeriktir'. Bunu Italya yapıyorsa. Italya bu fiile şeriktir (ortak). Başka bir ülke yapıyorsa, o da şeriktir" dedi. # lmralfdaki mahkemenin bittiğini, ancak hukuk sürecinin Yargıtay aşamasıyla sürdüğünü söyleyen Demirel, Ocalan'a verilen ölüm cezasının ınfazının siyasi bir konu olduğunu belirtti. Davayla ilgili bir başka aynntıya dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'nin kararlanna uymayı kabul ettiğini anımsattı. • 4. Sayfada TÜRKİYE UZMANININ YORUMU Makovsky: PKK savaşı kaybetti # Türkiye'de 5 hafta süreyle incelefnelerde bulunan ABD'nin önde gelen uzmanlanndan Alan Makovsky, PKK'nin savaşı kaybettiğinin yandaşlannca da benimsendiğini söyledi. Abdullah Öcalan'ın da Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'nden bir karar çıkmadan idam edileceğini sanmadığını söyleyen Makovsky, Kıbns sorunu yüzünden ABD Kongresi'nin Türkiye'ye sılah satışlanm engelleme çabası içine girebileceğine dikkat çekti. # ABD savunma çe\Telerinin dergisi Defense News'ta yer alan bir yorumda da, Öcalan'ın idam edilmesi halinde, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle olan silah bağlantılannda sorun çıkabileceği öne sürüldü. • 4. Sayfada AİHM 15 DAVADA SUÇLU BULDU Türidye 110 müyar tazminat ödeyecek # Avrupa însan Haklan Mahkemesi, Türkiye'yi 15 şikâyet başvurusunda suçlu bularak 110 milyar lira tazminat ödemesine karar verdi. AİHM tarafından ortak değerlendirilen 13 şikâyet başvurusuna ilişkin kararda, Türkiye'nin, ifade özgürlüğü ile bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından yargılanma hakkını ihlal ettiği belirtildi. Güneydoğu Anadolu'da güvenlik kuvvetleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen Zeki Tannkulu ve Ahmet Çakıcı'nın akrabalan tarafından açılan davalarda da Türkiye tazminat ödemeye mahkûm edildi. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Italya AB'nin Mayın Eşeği mi? Önce îtalya'nın söztü notasını aktaralım: "Türkiye, bızim pariamentomuzun işlerine kanşa- maz!" Her şeyden soyutlayıp baktığınızda doğru. Italyan Parlamentosu'nda olup bitenler bizi ilgilendirmez. U ArkasıSo.19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog