Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

•.Aovo Cumhuriyet bTANBUL VE ÇEVRESİNDEYAYINDAYIZ Cu mhuriye mmmmrmmmmmmrğr omttmM »ınmıını lkS.İ3Sicb«l[ / / f SMTÜVHfcKMUÜİ / y M V lAfff KÎIHPttHHİtI Düedığınız lolabm ıduu, kredı lcaıtmızm ounurası ve son Inillanma tarihı üe bıriüoe btldnm, latap evuuzde obun. Adııuzı, soyadıoızı vt telefoo numaıanra da bUdınneyı unutmaym. Oye degıbauz, ddersemz üyç de oluo \a da üyehguuzı jauieyın HER İŞLEM BtR TELEFONLA:0212 514 01 »6 76.riL SAYI: 26937 / 225.000 TL (KDViynde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (7924-7945) BAŞYAZAflf: NADİR NADİ (1945-7997J 8TEMMUZ 1999 PERŞEMBE u M H U R İ N K Ü Ü R H M I Ord. Prof. Dr. YUSUF HİKMET BAYUR IKINCI BALKAN SAVAŞI-I Balkan devletleri, Osmanlı Devleti'nden aldıkları toprakları aralarında paylaşamadılar. Bulgarlarla Sırplar arasında İkinci Balkan Savaşı başladı (29 Eylül 1913). Yunanlılar ve Romanyalılar, Sırpların tarafını tuttular ve Bulgarlara karşı savaşa girdiler. Osmanlı Devleti bu durumdan yararlanarak ordusunu Edirne üzerine gönderdi. Kırklareli ve Edirne geri alındı. Bu savaşta Bulgarlar yenilgiye uğradılar. Savaşa Bükreş Antlaşması imzalanarak son verildi. Bu antlaşmayla Sırbistan, Orta Makedonya ile Kuzey Makedonya'yı ve Güney Makedonya'nın bir bölümünü; Yunanistan, Girit Adası'nı ve Makedonya'nın bir bölümünü, Selânik ve Kavala'yı; Romanya, Dobruca ve Silistre'yi aldı. Bulgaristan'a da Doğu Makedonya, Batı Trakya ve Dedeağaç kaldı. Yakın tarihimizin bu unutulmaz savaşlarını, Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un 'İkinci Balkan Savaşı-I' adlı bilimsel çalışmasında ilgiyle okuyacaksınız. Yarın Cumhuriyet le birlikte... Betman'da intihar saUmsı düıenleyen terihstöklürûldü. Askeri araca pusu. 1 binbaşı, 1 er şehit, 1 astsubay ve 2 er yaralı SURİYE PKK pe^mergetorBİ Askeri saUmiı. * araca 1 6lü 7 yaralı |j saldın Erbilyolu teröristhrce kasikü Çukurca'da PKKpususu: İkişehit # Hakkâri'nin Çukurca ilçesine bağlı Çayırlı Köyü yakınlannda önceki gün PKK'liler tarafından pusuya düşürülen askeri konvoyda, Binbaşı Erdoğan Özdemir ile jandarma er Selim Kubanç şehit oldu. Saldında bir astsubay ve iki er de yaralandı. Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lilerin askeri bir araca düzenledikleri saldında da bir üstteğmen, bir uzman çavuş ve 3 er yaralandı. # Batman'da 10 Nisan Polis Karakolu'na intihar saldınsı düzenlemek isteyen PKK'li bir terörist, polisler tarafından öldürüldü. Türkiye-Irak sımnnda Irak Kürdistan Demokratik Partisi peşmergeleri ile PKK'liler arasında çatışma çıktı. IKDP peşmergelerinin bulunduğu alana baskın yapan PKK'liler, bir peşmergeyi öldürdü, 7'sini de yaraladı. Silahlı kuvvetlerin Kuzey Irak'taki operasyonu sürüyor. • 4. Sayfada Gerekçeli karar tamamlandı 'Apo, bölme amacından vazgeçmedi' # Ankara 2 No'lu DGM'nin Öcalan davasına ilişkin gerekçeli kararmın basımı tamamlandı. Kararda Abdullah Öcalan'ın Türkiye'yi bölme amacından vazgeçmediği ve örgütü çökertecek bilgi vermediği vurgulanarak sanık hakkında verilen ölüm cezasında indirim yapılmasının uygun olmadığı belirtildi. # Örgütüh geçmişi, cinayetleri, dış ülkelerden aldığı destek ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinin değerlendirildiği gerekçeli kararda, "PKK bağımsızlık mücadelesi veren bir örgüt olmayıp silahlı bir terör örgütüdür" denildi. Türkiye'de Kürtlerin inkâr edildiği savlannın yanlış olduğu belirtilen kararda, PKK'nin amacımn bağımsız bir Kürdistan devleti kurmak olduğu vurgulandı. • 4. Sayfada 4 Aşın sorumluluk' duygusu nedeniyle intihara kalkıştığı belirtilen Hikmet Uluğbay, gece haberlerini dinledikten sonra tepki gösterdi Beııibitirdiler% Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay'ın intihara kalkışma sûreci, son haftayayayılan gelişmelere dayanıyor. Uluğbay'ın borsadaki spekülasyonlarda hiç- bir şekilde ilişkisi olmadığı vurgulandı. Çalışma arkadaşlanna yöneltilen suçlamalann oldukça hassas bir insan olan Uluğbay'ı üzdüğü belirtildi. Dûn DSP grubunda bu ko- nuya değinen Başbakan Ecevit, "Neden intihar girişiminde bulundugunu bilemeyiz. Sa- yın Uluğbay, olağanüstü sorumluhık duygusu olan, duyarlı, engin iç dünyası olan bir arkadaşımızdır. Bu dünyada dün gece ne gibi firtınalar esti bilemiyoruz" dedi. DSFH kadm mflletvekflleri, Ecevit konuşmasuu yaparken gözyaşiarmı tutamadı. (HASAN AYDIN) Siyasette iizüntü ve kaygı • Yaşamsal tehlikeyi atlatan Hikmet Uluğbay'ın kaldınldığı hastaneye gelen siyasi parti liderleri ve bürokratlar üzüntülerini dile getirdiler. # Uluğbay, olay gecesi saat 21.00'e kadar Başbakanlık'ta Hüsamettin Özkan'la çalış- tı. Saat 22.30'da Sümer Oral ile telefonda bütçeyı ve hafta sonu Bodrum'a gitmeyi ko- nuştu. Saat 24.00'teki haberleri dinledikten sonra 'Beni bitirdiler' diyerek çalışma oda- sına gittı. ANAP lideri Mesut Yılmaz'a büyük tepki gösteren DSP'liler, bırkaç gûn ön- ce "Kimseden belge almadım" diyen Yılmaz'ın önceki gün IMFbelgesini Uluğbay'dan aldığını açıklamasının bakana büyük darbe vurmuş olabıleceğını behrterek "Bu ıntiha- ra neden olanlar hesabını vermelidir" şeklinde konuştular. • 7. Sayfada AMELÎYATI 3 SAAT SÜRDÜ Yaşamsal tehlikeyi atlatü# Uluğbay, önceki gün 24,00 haberlerini izledikten sonra çalışma odasına geçti. Yaklaşık 45 dakika sonra duyulan silah sesi üzerine eşi ve oğlu, Uluğbay 'ın yaralı halde silahı kendisıne doğrulttuğunu görünce müdahale etti. İkinci kurşun yüzünü sıyırdı. Çenesinin alt bölümü, burnu ve kaşından yaralanan Uluğbay'a 3 saat süren bir ameliyat yapan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Haberal şunlan söyledi: "Genel durumu iyi. Yüz yaralanması olduğu için biz bunu ciddi diye telakki ederiz. Şuuru açık." ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ekonomiden so- rumlu Devlet Bakanı Hikmet Lluğba> 'm intihar giri- şimitüm siyasipartilerde üzûntû ve kaygıyla karşılan- dı. Uluğbay'ı kaldınldığı Başkent Hastanesi"nde ziya- ret eden Cumhurbaşkaru Sük>man DemireL 10 daki- ka kaldığı hastaneden aynlırken "Kendisinegeçmişol- sun dryonım. Aile^ne geçmişoisun dhonım. Acil şifa- lar dffiyorum. Başta Sayin Ecevit oimak iizere bütün ariiadaşlarma geçmiş obun diyonım. En kısa zaman- da inşallah şifa buhır, sagiıgma kavuşur n dedi. Demi- rel. Bakan Uluğbay'ın eşı Nedret l luğba>'a da "geç- miş otsun" telgrafi gönderdi. Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçefi. Uluğbay'ın başuıa gelenlerden dolayı ûzüntü duyduğunu belirte- mArkasıSa.l9,Sü.3'te ANK\RA (Cumhuriyet Bürosu) - İntihar ginşıminin ardmdaki sır perdesi henüz aralanmayan Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay, yaşamsal tehlikeyi atlattı. Yogun bakım- da tutulan Hikmet Uluğbay. acı çekmemesi ve ani hareket yapmaması için uzun süre uyutuldu. Uluğbay'ın intihar girişimi, Beta Sitesi'ndeki evinin çalış- ma odasında önceki gece saat 00.45'te gerçekleşti. Alınan MArkasıS(Lİ9,Sü.3'te 8 YILI BAŞLATAN BAKAN • 7. Sayfada Uluğbay 8yühkkesintisiz eğitimin mimanydı. Merkez Bankası, piyasaya güven vermeye çalıştı. DYP, ANAP'ı suçluyor i nasd kııflaııılcb^ı Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay'ın intihar girişimi DYP'de okların ANAP liderine yönelmesine neden oldu. Hazine'nin zor ve ağır bir bakanlık olduğunu belirten eski bakan Ufuk Söylemez, Uluğbay'ın onurlu bir insan olduğunu belirterek "Hükümetin ANAP kanadının müdahalesiyle borsa vurgununa adının kanştırüması ağır baskı altında kalmasına neden olmuş olabilir" dedi. DYP'liler, Yılmaz'a gelen bilginin nasıl kullanıldığmın önemli olduğuna işaret ediyorlar. Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel, piyasalann son gelişmeler karşısmda sakin ve anlayışlı bir biçimde hareket edeceğine emin olduğunu belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel, piyasalann son gelişmeler karşısmda sakin ve anlayışlı bir bi- çimde hareket edeceğine emin olduğunu be- lirtirken "İleriyeyöneükolarakatmaktaoldu- ğumuz emin ve güçlü adımlann devaımnda biraksamaolmayacakbr" diyerek güven ver- meye çalıştı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün ile DYP'liler, borsada- ki spekülasyon iddialannın Meclistarafindan araştınlmasmı istediler. DYP Gnıp Başkanve- kili Saffet Arıkan Bediik. DYP grubunun açı- lışında yaptığı konuşmada. "Belgeyi veren U- luğbay'ın bu olaydan sorumlu olması müm- kün değD, ama konunun açıkhğa kavuşması bi- zim için önemfidir" dedi. Grubun basına ka- mArkasıSa.l9,Sü.3'te 'KARA CUMA' SAHlPStZ KALDI • 19. Sayfada SOSYALÎST BAŞBAKAN BEREGOYOV'UN ONUR ÎNTÎHARI • 19. Sayfada Işçi, işveren uzlaşamadı Ortak metin yok# lşçi ve işveren temsilcileri sosyal güvenlik reformu üzerinde uzlaşmaya varamadı. Her iki tarafdaönerilerini ayn ayn Çalışma Bakam'na sundu. # DlSK ve Hak-tş'in isteklerini de içeren taslağı veren Türk-tş Genel Başkanı Bayram fvleral, "Tek düşüncemiz çalışa.ılann huzurlu olması" dedi. TİSK Genel Başkanı Refik Baydur ise "Artık inisiyatif hükümettedir" diye konuştu. • 3. Sayfada ABD devrede Muhalif Sırplara destek # Sırbistan'ın büyük kentlerinde halîc, Devlet Başkanı Miloşeviç'i istifaya çağınrken ABD de muhalefetin etkin olduğu bölgelere yeniden yapılanma için mali destekte bulunacağını açıkladı. # Sırbistan'da Miloşeviç karşıtı gösteriler yayılıyor. Uziçe kentinin merkezinde, muhalefetin çağnsıyla toplanan yaklaşık 5 bin kişi Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç karşıtı gösteri yaptı. • 10. Sayfada Makovsky ilişkileri bozabüir' # "Son yıüarda ABD ile Türkiye'nin Kıbns'ta bu kadar birbirine ters düştüğü hiç olmamıştı" yorumunu yapan Alan Makovsky, bu sorunun iki ülke ilişkilerine ciddi şekilde zarar verebilece&i uyansında bulundu. • 11. Sayfada BORSA oOün 4 7 » Oncata DOLARİMAfK ÛO0un 427.000 Ûncekı t26.<O0 223.000 Ûnceki 223.000 AUM oOün 3530.000 Ö3^50,000 GAZİ DAVASINA AİHM MERCEĞ1 • 9. Sayfada DEMİR AĞLAR PASLANMAYACAK • 13. Sayfada BALİ İMZAYI ATTI Spor'da GUNCEL CüNEYT ARCAYUREK Cuma Vurgununun Vurduğu İnsan Sadece siyaset dünyası sarsılmadı. Haber değeri bir yana. Hikmet Uluğbay'ı hükü- metlerde görev aldığından beri izleyen gazeteciler de sarsıldı. Kuşkusuz üzüldü. Hikmet Uluğbay, siyasal alanda daha çok Mesut UArkasıSa. 19,Sû.l'de Ölümün dolayında gezinen bir şair Ayten Mutlu Ayten Mutlu, ilk deneme, öykü ve şiirlerini ortaokul yıllarından başlayarak yerel gazetelerde yayımlamaya başladı. Mutlu şimdiye kadar altı şiir kitabı yayımladı. Dergi ve gazete sayfalarında kalmış yazı ve incelemeleri ise kitaplaşmayı bekliyor. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Onurun Intihan! Siyasetin doğasındaki bozulma, pek çok "doğal" özelliğe, olağanüstü değer verilmesine neden oldu. Bunlann başında dürüstlük ve onur geliyor. Bir ülkenin yönetiminde işlev üstlenmek isteyen kişi- de öncelikle bu iki değerin olması gerekir. Oysa bu de- ğerler öylesine ayaklar altna alındı ki dürüst olmak "be- ceriksizlik", onurlu olmak "siyaseti bilmeme"\ Siyasette yenilmez bir yükselişe mi geçmek istiyor- • Arkası Sa. 19,SH8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog