Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

6TEMMUZ1999SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Meslek lisesi smav somıçlan • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitım Bakanlığı kurumlara bağlı meslek lisesi sınavlan sonuçlandı. Sınav sonucunda Konya'dan Selman Belvıranlı 959.598 puanla birinci olarak Atatürk Sağlık Meslek Lisesı'ne girmeye hak kazandı Konya'dan Ismail Aydın 951.370 puanla ikınci, lzmır'den Erman Bekaroğlu947 192 puanla üçüncü oldu. Kurumlara baglı meslek lisesi sınav lanna giren 159bin802öğrenciden 9 bin 42'sı saglık meslek, maliye meslek, adalet meslek, tapu kadastro meslek ve ziraat meslek liselerine yerleştirildi. Yaylada şenlik • BOLU(AA)- Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Kozyaka köylülerinin düzenledığı yayla şenliğinde, 50 kışınin 750 kilo bulgur ve pirinç kullanarak 2 günde hazırladığı etlı pilav, traktör römorku ile getirildiği alanda 10 dakikada kapışıldı. Kozyaka 7. Yayla Şenliği'nde Bolu, Seben ve Kıbnsçık'tan gelen yaklaşık 5 bin kişiye ikram edilmek üzere dev kazanlarda 750 kilo pirinç ve bulgur, 500 kilo et. 150 kilo koyun yağı ve 150 kilo tereyagı kullanılarak, 50 kışı tarafından 2 günde etlı pilav pişinldi. Pılavın pişmesi için yaklaşık 2 ton odun kullanıldı. Köy muhtan Izzet Demirel, geleneksel şenlikte köy halkının tümünün gönüllü olarak görev aldığını ve malzemelen de köylülerin sağladığını söyledi. Türk mizahının usta yazan Aziz Nesin ölümünün 4. yılmda anıldı Projelere para ararayor• Aziz Nesin Ilköğretim Okulu projesi için bugüne dek 23 milyar lira toplanabildiğini açıklayan Ali Nesin, projenin tamamlanabilmesi için bir komite kurulmasını önerdi. 40 bin dolara mal olacak arşiv projesine, Kültür Bakanlığı'nm olumsuz yanıt verdiğini belirten Ali Nesin, Aziz Nesin Kültür Merkezi kurmak istediklerini söyledi. Kültür Servisi - Türk mizahının ustası Aziz Nesin, ölümünün 4. yılında dostlan ve sevenleri tarafından anıldı. Törene ÖDP Başkanı Ufuk üras, Tan Oral, Semih Pöroy ve çok sayıda yazar ve sanatçı katıldı. Aziz Nesin'in oğlu AK Nesin tören sırasında yaptığı konuşmada, Aziz Nesin'in mezannın belli olmadığını ve mezan başında anılmak istemedığini belırterek vakıfta onu anmadan geçirdiklen bır gün olmadığını söyledi. Okul için kampanya Vakıf giderlennın ayda 4.5 milyar liraya ulaştığını açıklayan Ali Nesin, vakıf gelirinın Aziz Nesin kıtaplannın satışlanndan. vakıf evlennın kiralanndan ve bagışlardan oluştuğunu, ancak bugünlerde Aziz Nesin kıtaplannın satışında bir düşüş olduğunu belirtti. Nesin Vakfı'nın bir diğer gelir kaynağı da Almanya'da Aziz Nesin'in dostlan tarafından kurulan Nesin Vakfı Destekleme Derneği. Aziz Nesin llköğretim Okulu projesi için bugüne dek 23 milyar lira toplanabildiğini açıklayan Ali Nesin. projenin tamamlanabilmesi için bır komite kurulmasını önerdi. Bir milyon dolara mal olması beklenen okul projesi için açılan kampanya sürüyor (Vakıfbank-Çatalca Şubesi-TL Hesap No: 00158002374177157). "Babamı seven inşanlıır o kadar zengin insanlar değil" diyor Ali Nesin: "Bu insanlar yardımda bulanuyor, ancak \eterli değil. Babamın daha varlıklı dostlan vardır belki, ama onlar da ölümünden sonra onu unuttular ya da 'lyi kı öldü' dediler, çünkü babam yapılmaması gerekeni yapan. sö> lenmemesi gerekeni sö\ le>en biradamdL" Türkiye'de kültür ve sanat aracılığıyla para kazanmanın mümkün olmadığına dikkat çeken Ali Nesin'in bir sonrakı projesi 22 dönümlük vakıf arazisinde kurulacak olan ve ayda yüz bin dolar gelir getirmesi beklenen ceviz ağacı çiftliği. Aziz Nesin Vakfi'nın ıkinci karı ise Aziz Nesin ve Aziz Nesin için yapılan anma törenine, dostlan,sevenleri, çok sayıda yazar, gazeteci ve ÖDP Başkanı Ufuk Uras katıldı. (Fotoğraflar: KAAN SAĞANAK) Çağdaşlan Müzesi tıaline getiriliyor. Şımdilık yalnızca karikatüristlerin yapıtlannın yer aldığı müzede daha sonra .Aziz Nesin'le aynı dönemde yaşamış olan yazar ve sanatçılara yer verilecek. Müzede Ruhi Su, Sabahattin AİLKemalTahir. Nâzun Hikmetgıbi isımlenn eserlen yer alacak. Aziz Nesin'in ölümünden sonra ortaya çıkan 1500 civannda, çoğu eski Türkçe olan dosya ve 1948 ydından bu yana bıriktirdiği gazetelenn bır arşıvde toplanması da Nesin Vakfi'nın gelecek projelen arasında. Ali Nesin bu belgelen kendi olanaklan elverdığince koruduklannı, ancak arşıv projesine bir an önce başlanması gerektiğini vurguluyor. Projenin 40 bin dolara mal olacağını ve bunun için Kültür Bakanlığı'na başvurduklannı. ancak olumsuz yanıt aldıklannı da sözlerine ekliyor. Öncelikle Nesin Vakfi'nın gelecegini teminat altına almak istedığini vurgulayan Ali Nesin, aynca Taksün civannda Aziz Nesin Kültür Merkezi kurmak ıstiyor. Izmir'de amhyor Aziz Nesin, bugün aynca Izmir'de Belediye Başkanı Ahmet Piriştina, Ege Oniversitesi Halk Müziği Topluluğu ve Moğollar'ın katılacağı bir etkinlikle anılacak. Izmir Fuar Açıkhava'da düzenlenecek etkinlik saat 20.00'de başlayacak. Etkinliğin gelirlen Aziz Nesin Vakfı Flköğretim Okulu'nun yapımma aktanlacak. ARAS HOTEL MORDOĞAN Bodnım tipi Gulet'imizle , • Haftalık konaklamalarda eşsiz Mordoğan gün • ' bir günlük ücretsiz battmlannı yakalayın koy ve mehtap gezisi Emsalsiz yatımızla otelimize gelip 2 gece 3 gün konaklayın ve tekrar yatımız ile geri dönun. Kişi başı: 25.000.000.- TL yanm pansiyon Havuz başında, havai fışek göstenlerını ızlerken, Akdeniz ezgilerini sevdiklerinizle payiaşın. Türk Evı'nde, fasıt nağmelenyle doyumsuz eglencenin tadına ulaşın. Günlük konaklama: 10.000.000.- TLyanm pansiyon Izmır'e 80 km, tamamı denız manzaralı odalarda, telefon, minibar, TV (uydu), sıcak-soğuk klima, jakuzi, sauna, su üstü ve sualtı aktiviteleri... ARAS TOUR Tel: 0 232 446 41 41 Faks: 0 232 446 79 91 ARAS OTEL Tel: 0 232 737 52 00 Faks: 0 232 737 70 73 YURTİÇİVEYURTDIŞI TATİL SEÇENEKLERİ Tatil süresince Cumhuriyet okurlanna gazetesi ücretsiz. Club PomelanÇEŞME -EGE'NİN CENNETİ- • YERLİ VE YABANCIİÇKİLER & TÜM ÖGÜNLER AÇIK BÜFE • ÖZEL PLAJ - SU SPORLARI & TENİS & MİNİGOLF - BİLARDO • HAMAM & SAUNA & KAPALI VE AÇIK YÜZME HAVUZU • ÖGÜN ARALARI SNACK BAR SERVlSl • DONDURMA & ÇOCUKLAR lÇtN MÎNt KLÜP • CUMA AKŞAMLAR1 ÖZEL TÜRK GECESİORGANİZASONL • GECE VE GÜNDÜZ ANİMASYON GÖSTERİLERİ - DİSCO HEPSİ DAHİL.'!.' KİŞİ BAŞI -13.000.000 TL. (Hazıran) KlŞt BAŞI-16.750.OO0TL. (Temmuz - Ağustos) 0-12 YAŞLAR ARASI ÇOCUK ÜCRETSİZ İKİNCİ ÇOCUK %50 tNDlRlMLl ÇİFTLİKKÖY MEVKİİ - ÇEŞME - İZMİR Tel: 0232 722 11 11 (7 HAT) Faks: 0 232 722 12 27 GROUP HOTELS nZurası Sflanya CMavi hayraklı fiajlar. r Dandataş JMağprası, raftiny heyeaau, r Dim Çmp'ruia alabaLk kajfi, doğa spurlan, burujee pirMj, (arifc ve ioğa yeaileri üe Türkiye'nin taiü cenneü k r TaÛı su ve deniz sı havtnn, qpx ıpniüz anhnasyorâar, mtni çccuk /ajûfcû, ienis horilan, ayun ve spor saionJan, restoraıdar, akşveris merkaieri, » kaydvağı 6oz veriyomz. ZKeyifli hir tatil olacak aanana Ofai tafil söresuuz CutrJmrnjd oktvianna her sabah tpsdesini armaâan ediyor. Diotd Hamna O74OO JMmya-Sîntakp %L o 242 51411 n Jaks-. o 242 S141170 ANKARA 3. SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN tLAN , 1999 94 Mahkememızde görül- mekte olan ızaleyı şuyu da- \asinda 23 6 1999 tanhlı otunımda venlen ara karan gereğınce; Ankara ılı, Ye- mmahalle ılçesı, Demetev- krMahallesıl591îada,5 parseh teşkıl eden 8-6. 8/C ve 8/D no'lu taşınmazlar ile aynı yer 15880 ada, 4 par- seh teşkıl eden 63. 6'4 ve 6ıA no'lu taşmmazlann hıssedarlanndan Bayram Yıldız. Afet Erdoğmuş. En- ser Yıldız, Resul Öztûrk, Tu|rulYıldmm.Battalöz- taş, Güler Öztaş. Metın Öz- demır, Murat K.utlu, Meh- met Turan, Şenfe Turan tüm aramalara ragmen bu- lunamadıklanndan ve teblı- gata sanh açık adreslen tes- pıt edılemedığınden gazete ılanına karar venldığınden, mahkememızde duruşma- mn atılı bulunduğu 15.9.1999 gûnü saal 10.30'da mahkememızde bızzat hazır bulunmalan veya kendılenm kanunı bır vekıfle temsıl etörmelen, dunışmaya getmedikleri, beyanda bulunnıadıklan ve kendılennı kanunı bır ve- kille temsıl ettırmedıklen takdırde duruşmanın yürü- tûleceğı ve gıyaplannda ka- rar verileceğı hususu teblı- gat yerıne kaım ohnak üze- re ilan olunur. 23.6.1999. Basın: 31376 •\O YEŞIL EIMA FMKIİLE BUDAPEŞTE 325$ 4 gün - 3 gece ** + * 0X 22 »Temnıa kHOTEL •ODRUM -OOVERCİNÜK Dentze sıfır plajı Havuzlan Devamlı sıcak şu ve telefonlu odaları Disco ve barı Her akşam canlı müzik Nefis yemekleriyle AÇIK BÜFE TAM PANSİYON saon FîYjmmız 1 kişi7.750.000 Tl Haziraı ayı özel fiyat 5.500.000 TL (0-5 yaş grubu Ocretsiz) l%t M a IH 9> M11Q 4S C5 22-2)ta.-0»2 425 SS 24 •M PliMS M: 0 2H 374 52 4) ta 0 252 JM M » Tatil süresince gazeteniz Cumhuriyet ücretsiz Yah Turistik Tesisleri BODRUM ÖREN'de Denıze sıfir Tam pansiyon 6 500.000 TL. Hazıran ve Eylül'de Tam Pansiyon 5 000 000 TL. Mavı, Yeşıl ve Dostluk Yah Tunstik TesıslerTnde (Bu ılan kupurüyle başvuranlara tatil boyunca Cumhuriyet gazetesi bızden) Tel: (»312 230 46 9(1-229 83 76 1)252-532 24 1)0 - Ccp Tel: 0542-325 79 21 tai* yıyor BtsmfcabiİF huzur ^ınde kılaç cVuyor S ı z d e k a t ı l ı r m u t ' i ) 11r t a t i l y a s a y ı ı ı KIŞI TAM PANSİYON 9 000 000 -TL BIR HAFTA (7gun) MOTEL, BALIK LOKANTASI 55 ooo ooo TLi ASSOS BHUBAIIU KÛY J SİVBICE KOYU TEL 0 286 723 46 02 GSM 0 532 6€3 34 95 -Kabı'le- Nüfus cüzdanımı kaybettim, hûkûmsûzdür. KARlNELVAN Konuklarımızla söyleşıp, kıtaplarını imzalayacaklar Ehliyetimi kaybettim. hükümsüzdür. KARİN VARVARYAN Nüfus cüzdanımı kaybettim. hükümsüzdür. SELlNELVAN A.Ö.S. Kimliğimi kaybettim hükümsüzdür. CİHANALKAN t.Ü. A.Ö.S. Pasove okul Kimliğimi kaybettim hükümsüzdür. ÖZCAN ARSLAN İstiklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82 DUZYAZI ORHAN BtRGÎT Sözde Kalmazsa... Türk devlet ve toplulukları kurultayının yedinci- sinin sonuç bildirgesinde yer alan bir paragraflık çağrı son derece ilginçtir: Yedinci kurultay, Özbekistan, Kırgızistan, Azer- beycan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın cumhur- başkanlan ile başbakanlanndan, Kuzey KıbnsTürk Cumhunyeti'nin tanınmasını istiyor. Türk devlet ve toplulukları olarak yukanda sıra- lanan ülkelere bir de ister ev sahibi, isterseniz ağ- bey kimliği ileTürkiye Cumhuriyeti'nı eklerseniz ve moda bir benzetme ile bunlara bir de kısa isim ver- meyi düşünürseniz, pekâlâ T-6'lardiyebilirsiniz. Iş- te T-61ar, Denizli'de geçen hafta düzenledikleri top- lantıda, kendi aralanndaki ortak çözüm konuları- nı ele aldılar. O arada ortak alfabe ve ortak ders ki- tabı uygulamasına geçiş gibi bu ülkeleri hem Arap hem de Iran kültür emperyalizminin tasallutundan kurtaracak yön saptamalan yaptılar. Kurultayın açtlışında birisi ev sahibi Türkiye'nin olmak üzere iki cumhurbaşkanı vardı. Açık söylemek gerekirse, Sayın Rauf Denktaş'ı kendi ülkesinin dışında sadece biz cumhurbaşka- nı kimliği ile tanıdığımız için Denızli toplantısına ka- tılan öteki Türk devletleri delegelerinin nasıl bir iki- lem içensinde olduklarını merak ediyordum. Yurttaşlannın özgürlüğü için bir çeyrek yüz yıl- dan fazla yaptığı mücadele için bunca bedel öde- meyi göze almış ve daha sonra o yurttaşlann oy- lan ile kaçıncı kez devlet başkanı seçilmiş birisi ola- rak mı görüyoriardı onu? Yoksa, Batı dünyasının "Aman Atina ve Güney Lefkoşa'daki dostlanmız huylanıp gücenmesin" endişesiyle yaptıklan gibi bir "toplum önderi" olarak mı bakıyorlardı? Bu iki- lemi Denizli toplantısının açılışında konuşan Rauf Denktaş da elbette bildiği için, açık açık KKTC'nin hiç değilse Türk devletleri tarafından tanınmasını dostlann yüzüne karşı söyledi. Rauf Bey'in bu açtksözlü çağnsı, zamanlama ba- kımından da düşündürücüydü. ABD'nin ve onunla her alanda uyum sağlama- yaözen gösteren G-8'lerin, Denktaş ile Klerides'in önümüzdeki aylarda New York'ta Kıbns sorununu kesin olarak çözünceye kadar bir masa etrafında ve koşulsuz olarak oturup görüşmelerini isteyen girişimlerinin tam öncesinde, "Biz Türk devletleri- yiz. Ortak amaçlan, görüşleri, dilleri, kültürferi, hat- ta dinleri olan, her birimiz ayn topraklarda yaşa- yan, bayraklan, yasalan ayn özgür birer ûlkeyiz" diyenlerin sesleri merak edilmeliydi. Gerçi açık konuşarak, yedinci kurultaya, bu es- ki Sovyetler Birliği ülkelerinden devlet ya da hükü- met başkanı kimliği ile katılım olmadığının altını birkaç kez çizerek, Denizli tcplantısının daha çok kültüre) düzeyde bir düşünce alışvenşi yeri oldu- ğu söylenebilir. Ama sonuç bildirgesinde KKTC'nin tanınması ile Özbekistan, Kırgızistan, Azarbeycan, Kazakistan ve Türkmenistan adına Denizli toplantısına katılan- lann kendi devlet başkanları ile başbakanlanna yaptıklan çağrı için en azından delegesi oldukları ülkeleri bağladıkları unutulmamalıdır. Üstelik aynı delege çoğunluğu, önümüzdeki se- kizinci kurultayın Kuzey Kıbns topraklanndayapıl- ması için her halde KKTC Başbakanı Derviş Eroğ- lu'nun yapmış olduğu çağnyı da kabul etmişler- dir. Yani bir yandan kendi ülkelerinin yonetimlerine, "Gelin KKTC'yi bizim gibi bir özgür devlet olarak tanıyalım" derken öte yandan tanınmasını istedik- leri devletin konuğu olarak gelecek yılki kurultayı Kuzey Kıbns'a taşımayı da onaylamışlardır. Şimdi, medyamızın bakışlan bu beş Türk cum- huriyetinin başkentlerine çevrilmeli ve KKTC'nin ta- nınması için kimin dürüstçe girişimde bulunacağı, kimin yan çizeceği gözlemlenmelidir. O beş Türk cumhuriyetinin bu yolda atacağı so- mut adımlar, en azından ABD'yi de, Kıbns soru- nuna Atina'nın gözlükleri ile bakmayı alışkanlık ha- line getirmiş AB ülkelerini de çok yakından et- kileyecek ve Ankara'yı hem güçlendtrip hem de rahatlatacaktır. Faks: 0212 677 07 62 E-Mail:ortıan.birgit(« do.nettr. SEYYAH GEZİ GRUBU Hafta sonu Istanbul gezileri 1. Galata ve Çevresi (Yard. Doç. Dr. Aykut Gürçağlar) 10 Temmuz Cumartesi 2. Ayasofya, Topkapı, Harem Dairesi, Ayairini (Profesyonel Turist Rehberı Ismail Altınçekiç) 11 Temmuz Pazar 3. Fener ve Balat (Yard. Doç. Dr. Aykut Gürçağlar) 1 7 Temmuz Cumartesi 4. Osmanlı Başkentleri 1: Bursa (Sanat Tarihçisi Atilla Tuna) 18 Temmuz Pazar Rezervasyon: 0 212 292 28 74-75 Adres: İstiklal Cad. Mis Sok. No: 26/4 8OO8O Beyoğlu/lstanbul Romanlannız ve ansıklopedılenniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04 .ÇIROIGINIZYAPIMtAR TAKSİM SERGİ SALONU'NDA 8 Temmuz Perşembe ROMEO ET JÜUETTE Sergei Prokofıev Bale Pascale Doye, Nicoles Duflou.\, Hacene Bahiri, Pierre Advokatoff, Jocelyne Macogni, Kasumi Sanada Lyon Opera ve Balesi Sef:YORGOS LOUKOS (Video Gösterimi) Saaf.N OO'de Süresi 86 Dakıka İstiklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog