Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

.6TEMMIU2 999SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Mustafa Duyar'ın öhtiiriilmesi • ANKARA ıAA) - Afyon Kapalı Cezae\i'nde, Özdemır Sabancı cinayetinin fiulı, terör örgütüDHKPCüyesi Mustafa Du>ar'ın öldürülmesı ve örtülü ödenek davasından tnahkûm olan Selçuk Parsadan'ın >aralanması olayıyla ılgılı olarak haklannda dava açılan "Karagümrük çetesi" • üyelerimn yargılanmasma başlandı. Çetenin lideri • Nun Ergin ve kardeşi Vedat Ergin'in öliim cezasına çarptinlmasının ıstendiği ' davanın Ankara 1 No'lu DGM'de görûlen dünkü , oturumuna, dönemin Afyon Cezaevi tkinci Müdürii , tutuklu sanık Necmettin • Ateş katıldı. Ateş, kendisine iftira atıldığını savundu. Eskişehir Cezaevi'nde başka suçtan hükümlü bulunan Nuri Ergin'in avukatı Şenol Özel, müvekkilinin duruşmaya getirtildiği takdırde önemli ; açıklamalarda bulunacağını belirtti. DYP'li başkana saldın • MARMARlS (Cumhuriyet) - Mustafa Muğlalı Caddesi üzerindekı işyerınden dün saat 17.30 sıralannda çıkan DYP Marmaris llçe Başkanı Hasan Engin, arabasma doğru yöneldiği sırada silahlı saldınya uğradı. Engin, 3-4 el silahın atıldığı olaydan yara almadan 'kurrulurken, olay sonrası taksiye binerek kaçan saldırgamn. izini kaybettirdiği bildirildi. Engin, saldırganın amacının öldürmek olmadığını sandığinı belirtti HADff'li belediye başkanı • DtYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - 18 Nisan seçimlerinde Diyarbakır'ın Lice ilçesınde HADEPten belediye başkanı seçilen ve göreve başlayan Zeynel Bayır'ın başkanlıgı, Yüksek Seçım Kurulu tarafmdan eski bir hapis cezası gerekçe gösterilerek iptal edildi. 19 Haziran'da başkanlığt iptal edilen Bayır. YSK'nin aldığı karann anayasanın 5. maddesiyle çeliştiğıni ve bu maddeyı örtülü bir şekilde ihlal ettiğini ileri sürdü. Bayır açıklamasında, kamu hizmetlennden men edilme süresinin 15.12.1995 yılında doldugunu belirtti. Mayın tuzagı • BATMAN(AA)- Batman'da, TPAO'ya ait bir araç ile Hakkâri'nin Durankaya beldesine bağlı Üzürnlü köyü yakınlannda bir yolcu minibüsü mayına çarptı. Iki ayn olay sonucunda toplam 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Önceki gece Batman'a 50 kilometre uzakhktaki Garzan Petrol Kampı'na giden TPAO aracmm teröristlerce döşenen mayına çarpması sonucu Albay Ertuğrul tşeri, Mehmet Adak ve isimleri henüz belirlenemeyen 3 er yaralandı. Hakkâri'de de Derebaşı mevkiinde yolcu minibüsü mayına çarptı. Kerem Demir olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. DHKP/C'den infaz • ÇANKIRI(AA)- Çarıkın E-Tipi Kapalı Cezaevı'nde, DHKP/C örgütü üyesı 30 tutuklu ve hükümlü, silahlı gasp suçundan 15 yd 2 aya hükümlü Turan Ünal'ı boğarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre, DHKP'C üyeleri, Ünal'ın üzerine "Halkdüşmanını cezalandırdık" yazılı bir kâğıt astılar. Yetkililer, cezaevinde durumun sakin olduğunu, soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdiler. Kerimov suikastmı planladığı iddia edilen Muhammet Salih, Cumhuriyeti konuştu 'Gülen'e hürmet duyarmr' SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA - Özbekıstan Cumhurbaşkanı Islam Kerimov'a 16 Şubat 1999 günü ger- çekleştinlen suikast girişimini planlayanlar arasında olduğu iddıa edilen muhalif Erk Partisi'nin lideri Muhammet Salih, Cum- huriyet'in sorulannı yanıtladı. Özbekis- tan'dakı muhalefetı bastırmak için suikast girişimini Kenmov'un kendisinin planladı- ğını savunan Salih, Özbek Cumhurbaşka- nı'nın Türkiye ve Türklere hiçbir zaman dost olmadığını öne sürerek "Sadece şimdi değil, O ydlardır Türkiye'ye küfretmekte- dir. Türkiye'ye düşman ülkeierle dostolmuş- tur''' dedi. Salıh^ Türkiye 'ye eski Cumhur- • başkanı TurgutOzaTın daveti üzerine 1993 yılında geldiğını, Fethuilah Gülen'e büyük hürmet beslediğıni, ancak kendisiyle hiçbir ilişkisi olmadığını söyledi. • Özbekistan'da muhalif Erk Partisi'nin lideri Muhammet Salih, Cumhurbaşkanı Kerimov'un suikastı kendisinin planladığını söyledi. Kenmov'un Türkiye'yi dost olarak görmediğini iddia eden Salih, "O yıllardır Türkiye'ye küfretmektedir. Türkiye'ye düşman ülkeierle dost olmuştur" dedi. Salih, 1993 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Özal'ın çağnsıyla Türkiye'ye geldiğini söyledi. Bir Avrupa başkentınde yaşayan Muham- met Salih, Kerimov'a gerçekleştirilen su- ikast girişimiyle ilgili şu bilgileri verdi: Suikast senaryo: 16Şubat'taTaşkent'in5 ayn yerinde patlama olmuş ve bu patlama- lardabirçok kişi ölmüş ve yaralanmıştır. Öz- bek yönetimi, Kerimov'u öldürmeye yöne- lik bir suikast olarak ilan etti bu olayı. Ve bu olay, - maalesef kardeş Türkiye hariç- hiç- bir ülke tarafmdan ciddiye alınmadı. Çün- kü bir suikast 5 ayrı yerde bomba patlatıla- rak yapılmaz. Bu patlamalar suikast degil. 5 a>xı yerde muhtelif zamanlarda patlatılan bombalarla bir kişinin canına saldmlamaz. Bu iddia doğru olsa bile biz Erk Partisi ola- rak 3-4 yerde bomba patlatıp meşhur olmak isteyen cahiller değiliz. Kerimov terörü: Bu suikast, tek bir kişi- nin yaranna olmuştur, o da Kerimov'dur. Te- röre karşı olma bahanesiyle kendi terörünü estirmeye başlanuştır. Suikastın ardından 3 ayda 4 bin fazla terörle hiçbir ilişkisi olma- yan, terörden nefret eden muhalif Özbek ay- dmı, Stalin dönemi mahkemelerini andınr İsci Partisi 'Saldın bilinçli yapıldı' tstanbul Haber Servisî - tşçi Partisi (İP). önceki ak- şam Istanbul ll Merkezi'ne yasadışı İBDA-C terör ör- gütü milıtanı Abdülselam Tutal tarafmdan gerçekleş- tirilen ve biri ağır olmak üzere iki partilinin yaralan- masma neden olan saldm- nın basıt bir saldın değil, bi- linçli bir tertip olduğunu açıkladı. İP Istanbul II Başkanve- kili Kamil Dede. partisinin il merkezinde yaptığı açık- lamada. tstanbul II Idari Sckreteri Hüjevtn Mert ve parti görevlisi fstnail Ayde- mlr'in bıçakla yaralandık- lannı ve saldırgan Tutal'm partililerce yakalanıp poli- se teslim edildiğini anımsa- tarak "Sakbnıun Fethuilah kasetlerinden sonra, irtka basınmın partimize karşı yürüttüğü karalama kam- panyasının ardından ger- çekieşmesi dikkat çekki- dir" dedı. Şenatçı basının sürekli İP ve eski genel baş- kanlan Doğu Perinçek'i he- def gösterdiğini vurgulayan Dede, Başbakan ve Içişleri Bakaru'nı göreve çağırdı. ÇÎZMEDEN YUKARI MUSAKART Çizerimiz Musa Kart yıflık iznini kullanacak. Karikatürierine bu nedenle bir süre için ara verecek. Savcı Nuh Mete Yüksel, Necmettin Erbakan hakkında kanıt topluyor Dinci soruşturması genişliyor ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Ankara DGM Başsavcılığfnın laik rejime karşı eylem- lerle ilgili soruşturmala- rı sürüyor. Fethuilah Gfllen hakkında "anaya- sal rejime aykın faaliyet- lerde bulunmak" suçla- masıyla başlattığı soruş- turmayı genişleten savcı Nuh Mete Yüksel, Öz- bekistan Cumhurbaşka- nı Islam Kerimov'a yö- nelik suikast girişimine destek verdiği iddia edi- len Necmettin Erbakan hakkında kanıt topluyor. Yüksel, DGM'den çı- kışında gazetecilerin so- rulannı yanıtlarken Öz- bekistan Cumhurbaşkanı Keri- mov'a yönelik suikasta adı kan- şan Necmettin Erbakan'la ilgili iddiaları incelediğini söyledi. Yüksel'in, Erbakan hakkındaki iddialan, Milli Gençlik Vakfi dos- yasından aynlan idam ıstemli so- ruşturma kapsamına aldığı öğre- nildi. Yüksel, bu çerçevede Ada- Suç kasetinin aslı Diyarbakır DCM'ye gönderildi Necmettin Erbakan yargılandı ENVERSEVtŞ DtiARBAKIR-Kapatılan RP'nin lideri Necmettin Erbakan'm. Bingöl'de 1994 yerel seçimlen sırasında yaptığı konuşma nedeniyle Diyarbakır DGM'de, TCY'nin 312. maddesi uyannca "haBa din ve mezhep farkı gözeterek acıkça tahrik etmek" suçundan 3 yıl hapis istemiyle yargılanınasına devam edildi. Diyarbakır 1 No'lu DGM'de yapılan duruşmaya, tutuksuz olarak yargılanan sanık Erbakan katılmadı. Duruşmada Erbakan"ın avukatı Mehmet Ener hazır bulundu. Mahkeme başkanı dünkü duruşmada. uzun bir süreden beri avukat Mehmet Ener tarafmdan istenen, Erbakan'ın Bingöl'de yaptığı konuşma kasetinin aslınm Ankara DGM Başsavcıhğı'nca gönderildiğini belirtti. Ener kaseti kabul etmediklerini belirterek şunları söyledi: "Mahkemeden kasetin hukuken gecersiz saydmasını talep ediyoruz. Kasetkr birbirinin kopyası. Kasetin aslının tespit tdifcbilmesi için bilirkişi incelemesi gerekli." let ve Dışişleri bakanlıklan aracı- lığıyla Özbekistan Adalet Bakan- lığı'na başvurarak Erbakan'ın adinın geçtiği ifadeleri isteyecek. Gülen soruşturmasını da yü- rüten Yüksel, aralannda Dışişle- ri Bakanlıgı, MİT, Emniyet Ge- nel Müdürlüğü'nün de bulundu- ğu kurumlara gönderilen yazıla- rın yanıtlarını beklediklerini söyledi. Yüksel, Kayseri'de 27 Haziran'da yaptığı konuşmada Fethuilah Gülen'in eylemlerini desteklediğini açıklayan MÜSt- AD Başkanı Ali Ba>Tamoğlu'nu da soruşturma kapsamına aldığı- nı söyledi. Bavramoğlu, Fethui- lah Gülen hakkındaki suçlama- lara tepkı göstererek "Türkiye ve yurtdışında açüğı okullar ara- cılığıyla eğitim faaliyetlerinde bulunuyor. Gençlere de ülketeri- ne faydalı olabilmeleri için dev- lette görev almalan önerisinde bulunuyor, eğer bu suçsa ben de bu suçu işliyorum" açıklamasını yaprmştı. Diyarbakır'da imamları tehdit etmişlerdi 16 Hizbullahçıdan 6*sı tutuklandıDtYARBAKTR (Cumhuriyet Bürosu) - Diyarbakır Müftüsü Mehmet Köse'nin kendisiyle bir- likte bazı cami imamlannın ölüm tehdıtlen aldığını açıklamasuun ar- dından başlatılan operasyonlarda, bu kişileri tehdit ettikleri beliıle- nen 16 Hizbullahçı yakalandı. Mahkemeye çıkanlan 16 Hizbul- lahçfdan 6'sı tutuklandı. Diyarbakır ll Müftüsü Mehmet Köse, geçen günlerde Cumhun- yet'te yayımlanan haberde. yakın dönemde camilerin Hızbullah üye ve sempatızanları tarafmdan üs olarak kullanıldığını. ancak son za- manlarda kendisinin ve diğer cami imamlannın bu duruma izin ver- mediklerini. Hızbullahçılann ca- milerden çıkanldığını. bu nedenle Hizbullah'ın ölüm listesine alın- dıklannı açıklamıştı. Müftü Köse, Hizbullah örgütüne yönelik ope- rasyonlarda ele geçirilen örgüt ar- şıvinde bulunan 'imha edilecekler listesi'nde adinın geçtiğinı de be- lirtmişti. ll Müftüsü Mehmet Köse'nin bu açıklamasımn ardından, Diyarba- kır Emniyet Müdürlügü'ne kentte görevli bazı imamlar da Hizbullah tarafmdan tehdit edildikleri yönün- de ihbarda bulundular. Alınan du- yumlan değerlendiren terörle mü- cadele şubesi ekipleri. 16 kışiyi ya- kaladı. Emniyet müdürlüğünde bir sü- re sorgulanan 16 kişıden 6"sı daha sonra çıkanldıklan devlet güvenlık mahkemesince tutuklandı. Izmir polisi, Urla'da operasyon düzenledi Nurcu ayine baskın: 36 kişi gözaltında NECATt AYGCV İZ.VÜR - tzmir Emniyet Mü- dürü Hasan Yücesan, Urla da ön- ceki gece bir yazlık evde gızli toplantı yaparken yakalanan 36 kişilik Nurcu grubun 33'ünün, kadın ve küçük yaştaki kız öğ- rencilerden oluştuğunu belirtti. Yücesan, yakalananlann Türki- ye genelinde değişik dincı grup ve tarikatlarla ilişki içinde olup olmadıklannın behrlenmesi için soruşturmanın derinleştirildığinı söyledi. Gözaltına alınan 36 kişiden 33 'ünün kadın olduğunu ve bun- lann çoğunluğunu da 12-18 yaş grubu kız öğrencılerin oluştur- duğunu belirten Yücesan, yaka- lananlann sorgulannm sürdürül- düğünü söyledi. Yücesan, terör- le mücadele şubesinden sorum- lu tzmir Emniyet Müdür Yar- dımcısı Fahrettin Coşkun ile şu- be müdürii Cemal Kuk>ğlu ve gü- venlik şube müdürii Ceül Taş- km'm. Urla'ya giderek soruştur- mayı izlediklerini belirtti. Yüce- san gözaltına alınanlann. "Nur- culuk Tarikatı''nın bir kolu olan Yeni Asya gazetesi sahibi Meh- met Kutlular yanlısı gruba men- sup olduklannı kaydetti. Urla'da kiraladıklan yazlık bir evde "izinsiz toplanü'" yaptıkla- n savıyla gözaltına alınan 36 ki- şınin ilk sorgulannda, "Urla'ya tatil amacıyla geldik" dedikleri bildirildi. şekilde, 3 dakikada 10-15 yıl hapis cezası- na çarptınlmışlardır ve Erk Partisi'ni savu- nanlara karşı soykmm başlatılmıştır. Rakip totaüter rejim: Erk Partisi, taban- dan büyük destek abnasaydı, Kerimov bize karşı devletin tüm imkânlaruu kultanıp 7 yıldır mücadele etmezdi. Özbek muhalefe- ti yüzünden Türkiye ile ilişkilerinı koparma noktasına gelmezdi. Bizim gıbi bir parti na- sıl olur da Yoldaşev gibi halkın hiç tanıma- dığı küçük bir grupla ilişkiye girer? Bizim Yoldaşev'le hiçbir alakamız yok. Türkiye'den öç ahyon 16 Şubat olaylan- na bakan mahkeme, Kenmov'un tüm bas- kısına, sanıklann işkence altındaki ifadele- rine karşın benim ve Erk Partisi'nin suikast girişimiyle ilgisini kanıtlayamamıştır. Bu fi- yasko, Kerimov'u Türkiye'ye saldırmaya mecbur etmiştir. Öcünü Türkiye'den alma- ya başlamıştır. Çünkü "Salih'i Türkiye dev tekkdi" diyedüşünüyor.Ni- ye böyle düşünüyor? Çünkü Kerimov, benim 80Ti yıllar- dan bu yana Türkiye sempa- tizanı olduğumu biliyor. O- nun elinde benim Türkiye, Türkçesinden Özbek Türk- çesine çevirdiğim Yunus Emre'nin, Ziya Gökalp'ın şıır kitaplan bulunmaktadır. Kerimov, benim Türkiye'den destek almamı normal kar- şılıyor. Ama bu desteği dev- letten değil, orada bulunan dostlardan aldım. Kerimov bu duruma şükretmeliydi. Fakat şükretmek yerine Tur- kiye'ye karşı hep küfrediyor. Nedense Türk basını bunu bilmiyor ya da Özbek hal- kıyla ilişkısi bozulmasın dı- ye vazmıyor. Istanbul toplanüsı: Tahır Yoldaşev ile 2 Temmuz 1997'de görüştüğüm iddia edıliyor. Ben 1997 yılının mayıs ayının sonunda Türki- ye'den aynldım ve eylül so- nunda döndüm. Bu birincisi. tkincisi, Yoldaşev denen adara mayıs ayında bana gel- di. Daha doğrusu bizim top- landığımız eve geldi. 5-7 Mayıs'tı sanınm. O zaman Çeçenistan Cumhurbaşkanı Gandarbrve\, benim evime misafır olarak gelmişti. Ben onu başka yerde yemeğe al- dım. Yoldaşev bana ıstan- bul'da yaşayan Özbekler ara- cılvgıyte haber göndererek Gandarbiyev'le görüşmek istediğıni bildirdi. Ben de gelsin, tanışsın dedim. Ora- da 20'ye yakın kişi vardı. Hatta Türk milletvekilleri de vardı. Onlarla yemek yedik. Yoldaşev de tanıştı ve gitti. Erbakan'm desteği: Bu konuda bir şey diyemem. Er- bakan, Yoldaşev'le görüşe- cek bir adam mı bilmiyorum. Bence Türkiye'yi kanştır- maya yönelik, Türkiye'yi zan altmda bırakmaya yöne- lik bir iddia. Altayfa: Bana yönelik çok sayıda iddia yapılıyor. Bir ta- nesi diyor ki Salih, Yolda- şev'le kavga etti aynldı. Bir tanesi de bu olaylann arka- smda Enver Attayh var. Al- taylı'nın ne alakası var bu iş- lerle? Altaylı bu adamlann dışında birisi, bu adamlan ne bilirne de işbirliği yapar. Al- taylı eskiden Kerimov'a ya- kındı, ama sonra aynldı. Oz- bekistan'a Özbek olarak, işadamı olarak geldi. Hiçbir şekilde kendisiyle ne siyasi ne de iş ilişkimiz vardır. Fethuilah Gülen: Gülen'i hıç tanımam, ama kendisine çok hürmet duyanm. Çünkü bu msan devletin yapmadığı şeyleri yapıyor. Dünyada birçok yerde Türk okullan açıyor. Bunun şeriatla bir ilişkisi olduğunu sanmıyo- rum. Lise evlerini de biliyo- nım. Sadece Türkiye'ye hiz- met eden bir insandır kendi- si. Adamlanru da tanımam. Sadece Özbekistan'dayken Zaman gazetesinin muhabir- lerini tamrdım. Kerimov okullan ve gazeteyi birkaç defa kapattırdı. ama sadece dını olduklan için degil, ken- di totaliter rejimi dışmdaki fikirleri tehlikeli bulduğu için kapattırdı. Dışişlerine rapor: Türki- ye'ye geldiğimi 1993 yılında Dışişleri Bakanlıgı, emniyet ve diğer bazı kurumlann yet- kilileriyle görüştüm. Dışiş- leri ile yaptığun görüşmelere kendilerine Özbekistan'daki durum ile ilgili birrapor sun- dum. Ozal çağırdı: Türkiye'ye rahmetli Turgut Özal'ın tek- lifı üzerine geldim. Kendisi 1993'te Özbekistan'ı gördü ve oradaki durumu anladı. Ve bana da çağn yaparak "Bir durum oiursa gel Tür- kiye'de yaşa" dedi. Ben de o- nun üzerine çıktım geldim. Ben gelir gelmez Kerimov baskı yapmaya başladı. FuDer: Kendisini tanıyo- rum. Bölgeyle ilgili konfe- ranslara katılırdı.Geçmişte CLA ajanı olduğu için düşün- celenne rağbet ehnemek ol- POLTrtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETtNKAYA Sokakta Ufak tefek bir adam. Yanında kansı ve üç çocu- ğu. Biraz ötede üç-beş genç, aralannda konuşu- yor... AJanda çocuklar top oynuyor... Çay bahçesi ise yine emeklilerie dolu... Derin ve sessiz bir ikindi vakti... Gençlerden birisi, "Alpay 2 trilyon parayı nasıl harcar abi" diye soruyor uzun boylu olana. O gü- lerek yanıt veriyor: "İki trilyon ne ki abicim!" Apartmanın bahçe duvanna tüneyen gençler, bir ara Apo'yu tartışıyortar: "Asmalılar, hem de Boğaz Köprüsü'nde." Akşam oluyor... Çay bahçesi yavaş yavaş boşalıyor... Insanlar evlerine çekiliyor... Televizyonlar açık, her zamanki gibi 'paparaz- zi' ve ietevole' revaçta... Ibo'nun klip çekimi; Hande'nin, Bodrum'da ba- nn tuvalet penceresinden çıkışı; memur maaşlan karşımıza çıkıyor renkli camda... Oktar Babuna olayı ilginç bir getişme izliyor; dinci gazeteler ve televizyonlar, bu konuya sa- hip çıkıyorlar... Daha düne dek tüm medya bu işe destek ver- miyor muydu? Mustafa Balbay, dün Babuna olayını gündeme getirirken soruyordu: "Medyayı böyle etki altına alabilen gücûn arka- sında ne var?" Bile bile 'zehirli mantaryiyip ölen halkımız' Ba- buna'ya kan vermek için spor salonlannı dol- durmuş, medyamız da bir bayram havası içinde ortalığı havaya kaldırmıştı... Işte, o ufak tefek, yanında kansı ve üç çocuğu bulunan adama sormuş, çay bahçesindeki emeklilerie konuşmuştum... Ufak tefek adam apartman kapıcısıydı, Babuna için kan vermişti... Diyordu ki: "Helal olsun verdik, att tarafı kan değil mi?" Emeklilerden bazıları da şöyle konuşuyordu: "Yapılan insanlık göreviydi, gerisini onlar dü- şünsün..." Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlıgı şaşkınlık içindeydi, ama halkımız her zamanki gibi vurdum- duymazdı... • • • Apo'dan Babuna'ya, Fethullah'tan Hizbul- lah'a, transfer pazarından tuvalet penceresinde ağlayan şarkıcıya dek uzayan çizgide bir Türkiye fotoğrafı çıkıyor ortaya... Sokaktaki yurttaş yaşam mücadelesinin içinde günübiriik yaşamaya çabalıyor... Ve medyamız... Fikret Bila, medyamızı çok güzel anlatmış; "Türkiye benden sorulur" diyenlere iyi bir ders venmiş... Bila diyor ki: "Terörist öcalan '/a gönjşmek için kapısında sh rseya girenlerden bazılannın şimdi ağztndan salya- tarsaçarak 'ben dtyorum ki' diye başiayanküfitr- nameier yağdırmalannın, ne gazetecilik-yazahık işlevi açısından bir değeri var ne de hukuki ve si- yasi bir anlamı... Hukuk, siyaset, yargı, sav, savunma, gûvenlik, karar, infaz, nedenleri, sonuçlan, Türidye'nin çıkar- lan, Avrupa, Amerika, insan haklan, Avrupa In- san Haklan Mahkemesi, terör, terörle mücade- le, mayın, bubi tuzağı, Suriye, Irak, Bekaa, Italya, hükümet, Genelkurmay, Milli Gûvenlik Kurulu, adam olmak... Aklınıza ne gelirse, her konuda her şeyi bildiği- nisanıp ahkâm kesen 'gazeteci-yazar'/ann, ken- dilerini kâh cumhurbaşkanı, kâh başbakan, kâh Genelkurmay Başkanı, kâh mahkeme başkanı, kâh Yargıtay, kâh Meclis, kâh infaz memuru, kâh cellat sanmalan; kâh bu kişi ve kurumlara ders ver- meye kalkmalan artık sıntıyor." • • • Peki, toplumumuz için yaşam nedir? Biz demokrasıyı bir yaşam biçimi olarak gö- rüyor muyuz? Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde 'Nur- culuk suç', ama Said-i Nursi'nin düşüncelerini devlet erkinde yaymak suç değil... Fethuilah Gülen'i kucaklamak, Said-i Nursi'nin düşüncelerini savunmak nasıl aydın namusu olu- yor, söyler misiniz? Danıştay Sekizinci Dairesi, Isparta'da Said-i Nursi'nin yaşadığı evin sokağına 'Said-i Nursi', caddeye ise 'Bediüzzaman' adinın verilmesini 'anayasal suç' olarak gördü... Işte karar özeti: "Şeriat hükümlerine ve Islami esaslara dayalı hilafeti ve saltanatı geri getirmeyi amaçlayan, dev- letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne karşı çıkan ve bu yolda sürekli telkin, teşvik ve propaganda yapan yayınlarda bulunan Said-iNur- si'nin, dini hizmet ve vaazlanyla topluma mal ol- muş bir kişi olarak nitelendirilmesi, isminin birso- kağa verilmesi, anayasanın, cumhuriyetin nitelik- lehne ilişkin 2. maddesine, hukuka ve kamu yara- nna aykmdır." Tüm bu olupbitenler karşısında Türkiye'de yaşayanlar vurdumduymaz... Ya aydın namusu taşıdıklannı söyleyen bazı ga- zeteciler, yazarlar ne yapıyor? Demokrasi düşmanlanna kuçak açıyor! Kimi zaman Apo'nun kuyruğuna takılıp 'demok- rasi, insan haklan' dersi veririer, kimi zaman da "ben diyonjm ki" deyip ahkâm keserler... Bir zamanlar Fethullah'ın kaftanına yapışıp "O bir çağdaş din adamı" diyenler, kaset ortaya çı- kınca da "Ben dememiş miydim" diyerek ortalık- tadolaşırlar... Apartmanın bahçe duvanna tüneyen gençlere bakıyorum. Onlar hâlâ Alpay'ın iki trilyonu nasıl harcayacağını tartışıyorlar... hikmet.cetinkaya(a cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 maz. KALBİNtZ SİZİN İÇİN ÇALIŞIYOR,YASİZ?... TÜRK KALP VAKFI 19 Mayıs Cd. No: 8 Şişli/İSTANBUL Tei. (0 212) 212 07 07 (pbx) 10 Hat Faks:(0212)21268 35
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog