Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

R AD Y O Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ umhuriyet a S A x n M a t n £ r i | Dücdıgınız btabm adjnı, kredı loftmızıi) ounansj vc soo kullsama tarihı lle btrlikte bıldjnn, kıtap evınızde olsun. Admızı sovadmızı vc telefon njnumuzı da büdumeyı umıtmayın- İJye değılsenız. dılersenız ûye de ohm ya da u>ehgmız] ycnılevm HER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 9t 76. YIL SAYI: 26952 / 250.000 TL (KDVıçmöe) KURUCUSU: YUNUS NADİ (7924-Î945J BAŞYAZAffl: NADİR NADİ (1945-1991) 23 TEMMUZ 1999 CUMA H ^ .u-,Gâzi MUSTAFA KEMAL İ K I ERZURUM KONGRESI (NUTUK'tan) Bu çok önemli siyasal ve tarihsel kaynağı, orijinal metin ve gunumuz Turkçesiyle tek kitap olarak, Erzurum Kongresi'nin 80. yılında okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Bugün Cumhuriyet İe birlikte... OSCAl YILDE 0YK0LER K I T OSCAR WILDE OYKULER -1 Çeviren: Nurettin Sevin Oscar VVilde'ın "bıyık altından" bir gülmeceyle yer yer sarsıcı bir duygusallığın iç içe geçtiği oykülerinin ilk bölümü... Salı günü Cumhuriyet'İe birlikte... Mali miladm 3 yıl ertelenmesiyle 'nereden buldun' sorusu rafa kalktı Ecevit'tengeriacbm Temizel ne yaptı? • Vergiyasasında gelirin tanımı değişü. Her tûrlü tasarrufun bankalara büdirUmesi için 30 Eylül 1998'e kadar süre verildL Mali milat olarak adlandınlan 30Eylül'de bankalarda 4 mityar dolar toplandu • Yasada geçici vergi oranıyüzde 25 olarak belirlenirken üçer aylık dönemler itibanyla beyanname verilmesi karara bağlanmıştı. I Repo vefaizgelitieri için beyanname verilmesi zorunlu kthndt. • Emlak vergisinde oranlar düşürülürken birgenel beyan dönemi başlatüdu H Telifhaklarında kazançlan 7 mityar lirayı geçenlerin yıllık beyanname vermesi şarü konuldu. Nasıl tırpanlandı? I Mali milat ile harcama ve tasarruf esasına dayalı gelir tanımı uygulamalan 3 yü süre ile ertelendi. H Geçici vergide 2000ydmdart başlamak üzere kurumlar için oran yüzde 20'ye düşûrülerek ödeme süresi altı aya çıkarüdu • Mevduatfaizleriyle repo gelirierinin vergilendirümesinde, kaynakta kesinti yoluyla nihai vergilendirme usulüne gidildl • Emlak vergisinde isteyenin yeniden beyanname vermesine olanak sağlandı ve bu verginin çevre temizlik vergisiyle birlikte tahsü edilmesi karara bağlandı. B Telifhaklannın vergUendirilmesinde stopaj esast, nihai vergüenme olarak kabuledüdL Temizel yaptl. EceVİt bOZdU 56. hükümetin çıkardığı vergi reformu, 57. hükümet tarafından tırpanlandı. Ecevit'in Maliye Bakanı Zekeriya Temizel tarafından hazırlanan vergi yasasının en önemli unsurlarından biri olan mali milat uygulaması 3 yıl ertelendi. Böylece "nereden buldun" sorusu üç yıl sonra sorulabilecek. Yeni uygulamayı yine Bülent Ecevit açıkladı. Sermaye ve kayıt dışı lobısinın dayatmasıyla hazırlanan yeni paketle geçici verginin oranı yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirildi. Mevduat faizleri, repo gelirleri ve telif kazançlannda beyannameden vazgeçilerek stopaj yeterli kabul edildi. Başbakan Ecevit, yeni düzenlemelerin, vergi yasasının özünü bozmadığını, yalnız ertelediğini savundu. • 4. Sayfada Yasanin ÖZÜ bOZUİdll Ekonomi uzmanlan yeni düzenlemeleri, hükûmetin kayıt dışı ekonomiye kucak açması olarak yorumladı. Sermaye çevreleri ise düzenlemeden mernnun olduklannı belirtti. TÜRMOB Başkanı Mustafa Özyürek, "Bu değişiklikle artık devlet kimseye 'nereden buldun' sorusu soramayacak. Iş dünyasının istekleri doğrultusunda bir paket hazırlanmış" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Fuat Miras, ekonomik önlemler paketi konusunda, "Hükümete teşekkür etmekten başka söyleyecek söz bulamıyorum" diye konuştu. • 4. Sayfada E m e k ç l ö r g ü t l e r l T ü r k - i ş ' t e t o p l a n a r a k y a r ı n k l p r o g r a m ı g ö r ü ş t ü eyleııı hazırbğıMltİnge Çağri Hükûmetin 'mezarda emeklilik' tasansı ve uluslararası tahkime karşı birlikte hareket eden Emek Platformu yann Ankara'da Kızılay Meydanı'na üç koldan girerek gövde gösterisi yapacak. Türk-Iş'te bir araya gelen Emek Platformu'nun 15 genel başkanı, tüm yurttaşlan büyük eyleme katılmaya çağırdı. Meral, : 'reform' denilen sosyal güvenlik yasa tasansının, çalışanı mezarda emekli edeceğini söyledi. KURAN KURSU YASASI KABUL EDİLDİ 8 yıllık zoruıüu eğitim delindi # lköğretimin 5. sınıfinı bitiren öğrencilerin yaz tatillerinde Kuran kurslanna gidebilmesinin yolunu açan tasan, TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edildi. Tasannın kabul edilmesiyle hükümet, 8 yıllık temel eğitim yasasında ilk geri adımı attı. Hükümet ortaklannm verdiği önergenin kabul edilmesiyle, "Kuranıkerim ve mealini öğrenmek, hafizlık yapmak ve dini bilgiler almak isteyenler" için açılacak Kuran kurslanna gidilebilmesi için "ilköğretimi bitirme" zorunluluğu getirildi. • 3. Sayfada CHP: LAİK CUMHURÎYETE İHANET • 3. Sayfada TEMEL EĞİTİMDE KESÎNTİYE TEPKİ • 3. Sayfada Ecevit'in SÖZİerl Ecevit'in bir zamanlar "îşçi artık tribünde oturmasın, sahaya insin" dediğıni anımsatan Bayram Meral, "Biz Başbakan Ecevit'in o sözlerini uyguluyoruz. 1963'te Ecevit'in çıkardığı yasayla tşçi Bayramı ilan edilen 24 Temmuz, bugün işçilerin haklannın ellerinden alındığı gün olarak tarihe geçiyor" diye konuştu. Meral, çalışanlann sorunlanna çözüm bulununcaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. • 5. Sayfada Komlsyona eylem frenl Sosyal güvenlik tasansının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri gelecek haftaya ertelendi. Ertelemenin, yoğun protestolar ve hükûmetin "yaş dışında, prim gün sayısı ve uyum dönemiyle ilgili olarak" sendikalarla yürüttüğü pazarlıklar nedeniyle yapıldığı belirtiliyor. Komisyon Başkanı Metin Şahin, "Henüz teknik olarak görüşmeye hazır değiliz" dedi. • 5. Sayfada Inşaat içinde şampîyona Yûzme dünyasının en bü- yûk 2. organizasyonu olan AvrupaYüzme Şampiyona- a, dün düzenknen törenle tstanbul'da başlacü. 11 gün sürecek şampiyonanın ilk gününde senkronize yüzme ve maraton yanşı gerçekle- şirken, kısa sürede tamam- lanmaya çalışılan Ataköy Ofimpik Yüzme Havu- zu'nan etrafindaki inşaat çahşmalanmn sürmesi dik- katierden kaçmadı. 43 iilke- denlOOO'eyakınsporcunun mücadeie edeceği Avrupa Yüzme ŞampiyonasTnda geniş güvenlik önlemleri de göze çarpta. (KEREM KA- ÇARLAR)B Spor'da Fischer Cumhurbaşkanı Demire) ile görüştü. Fischer'den insan haklan sorgusu # Almanya Dışişleri Bakanı Fischer'in gezisi "insan haklan sorgusu"na dönüştû. Gezisinin Ankara bölûmûndeki temaslanna insan Haklan Derneği'ni ziyaret ederek başlayan Fischer, eski başkan Akın Birdal hcjckında bilgi aldı. Fischer; Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Ecevit, Ehşişleri Bakanı Cem ve diğer yetkililerle yaptığı_ görûşmelerde, PKK hderi Öcalan'ın asılmamasını resmen istedi. # Alman bakan, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine çalışacaklannı belirtirken "Bunu eğer Türkiye de istiyorsa yerine getıreceğız" İcoşulunu dile getirdi. Fıscher'e Almanya'daki yurttaşlanmıza yapılan haksızlıktan söz edildi ve iyileştirme istendi. • 9. Sayfada Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 'Faüi meçhuüer aydınlatılsın' # Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i ziyaret eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, faili meçhul Abdi Ipekçi, Çetin Emeç ve Uğiır Mumcu cinayetlerinin aydınlatılmasını istedi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye girmesini isteyen TGC Başkanı Nail Güreli, evrensel metinlere karşın iletişim özgürlüğu alanındaki iyileştirmelerin gerçekleştirilmediğini dile getirdi. • 8. Sayfada Ankara 'da yargılanacak PKK'liSoysal 2. kez sorgulanıyor # Moldova'da yakalanan Cevat Soysal'ın vereceği bilgilerin ardından PKK ile mücadelede ikinci aşamaya geçilebileceği, örgütün sivil görünümlü destekçilerinin ortaya çıkacağı belirtiliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Moldova'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK'lı Cevat Soysal, Ankara Terörle Mücadeie Şubesi'nde (TEM) emniyet yetkililennce ıkıncı kez sorgula- nıyor. Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Nnh Mete Yüksd, Soysal'ın Ankara'da yargdanacağı- m söyledi. Moldova Güvenlik Bakanlığı, Soy- sal'ın kendi ülkelerinde tutuklanarak teslım edil- diği yönündekı haberleri yalanladı. Almanya Dı- şışlen Bakanı Joschka Fischer, kendısinin Türki- ye'yi ziyaret ettıği gün Almanya seyahat belge- WArkasıSa.l9,Sü.3'te ECEVİT'TEN iKJNCl IRTICA GENELGESİ U 8. Sayfada MAFYA TASARIS1 KOMİSYONDA KABUL EDtLDl U 8. Sayfada G.SARAY BEŞİKTAŞ'I 1-0YENDİ M Spor'da BORSA Dün •004 DOLAR MAAK ALTtN GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Rakam abartmakta kimse medyanın eline su döke- mez. Rakam yanşında medyayı geçmek olanaksız. Medyamız bu başansını Türkiye'de PKK adına iş gören teröristlerin isimlerini, gizlendikleri yerieri bilen Cevat Soysal'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilmesin- den sonra da yineîedı.. Üşenmezseniz lütfen tiraj irisi gazetelerdeki Cevat MArkasıSa. 79,5ü. l'de Ajlaıı Büyükbıırç kazada öldü . Istanbul Haber Senisi - Muğla-Antalya karayolun- da dün sabah meydana ge- len trafık kazasında, pop müzık sanatçısı Erol Bû- yükburç'un kızı ses sanat- çısı Ajlan Büyükburç yaşamım yitirdi. Kaş ve yöresinde tatılinı geçirmekte olan Ajlan Büyükburç'un (29) kullandığı 34 KNP 20plakah otomobıl, saat 06 45 sıralannda Fet- mArkasıSa.l9,Sü.3te Cumhuriyet 'e 20. yüzyıl ödülü # Nokta dergısi tarafmdan bu yıl 15'incisi düzenlenen "Doruktakiler '98" ödül töreni Cumhurbaşkanı Demirerin katıhmıyla dün akşam gerçekleşti. Törende Demirel'e "20. Yüzyılın Devlet Adamı" ödülü verilirken Cumhuriyet'e de "20. Yüzyılm Basuı Kurumu" ödülü verildi. Ödülü gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç, Demirerin elinden aldı. Uğur Mumcu Vakfi "Doruktakiler '98" ödülüne layık görüldü. H 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'Ödeme Güçlüğüne' Destek... 'Yaşama Guçlüğune' Kostek... Istanbul'un kenar semtlerindeki okullardan birinde görevli öğretmen, öğrencilerini anlattı: "13-14'üne gelenlerin çoğu çalışmaya başlıyor. Kızlar da dahil. Erkek öğrencilerin bazılan yanm gün okulun ardından işe gidiyoriar. Karşılaşbklan olum- UArkasıSa.I9,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog