Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 TEMMUZ 1999 SALI 18 SPOR Besiktas - F.Bahce TSYD'de büyük buluşmaSpor Servisi - Ve 3 büyükler lig önce- si en ciddi sınav olarak gösterilen Tür- kiye SporYazarlan Derneği Kupası için sahaya iniyorlar... F.Bahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ara- sında geleneksel olarak gerçekleşen ku- panın açılış maçı bu akşam saat 20.30'da BJK Inönü Stadı "nda Beşiktaş'la Fener- bahçe arasında oynanacak. TRT 1 'den naklen yayınlanacak maçı, Metin Seval yönetecek. TSYD Kupası'nda ikınci maç, 22Temmuz Perşembe günii ılk ma- çın mağlubu ıle G.Saray arasında oyna- nacak. îlk maçın berabere bitmesi halin- de ise G.Saray'ın rakibi Beşiktaş ola- cak. Tumuva, 24Temmuz günü oynana- cak 3. maçla sona erecek. Beşiktaş'la F.Bahçe'nin yeni sezondaki ilk randevu- su bir çok açıdan büyük önem taşıyor. Hem iki ekip ilk kez Istanbul'da seyircı- sinin önüne çıkacak, hem de yeni trans- ferler ilk kez forma giyecek. Beşik- taş'tan aynlıp F.Bahçe'ye geçen Al- pay'ırı. eskı takımma karşı vereceği mü- cadele merakla beklenirken, Beşiktaş'm SchafTer, Hengen, Shorumnu gibi isim- leri taraftarla tanışacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugün oyna- yacaklan TSYD Kupası maçıyla birlik- te 298. kez karşı karşıya gelecekler. 75 yıllık ezelı rekabette. bugüne kadar ya- pılan 297 maçta. Beşiktaş, Fenerbah- çe'ye galibiyet sayısında 110- 108'lik üstünlük kurdu. Calatasaray Uçlü zirveden sonuç çıkmadı Spor Senisi - Galatasaray'da yabancı futbölcu transfen ile ilgili belirsizlikler sürerken, Başkan Fanık Süren, Asbaş- kan AJi Dürüsf ve Teknik Direktör Fatih Terim'in yaptıklan toplantıdan somut bir sonuç çıkrnadı. Toplantıda transferin gö- rüşüldüğünü belirten yönetıciAli Dürüst, "Fatih Terim henüz kârar vermedL Gün- demdeban q>uncularvar.Transfer yann (bugün) kesinlik kazanır. Halilagiç'in transferinin gerçekleşmesi zor" dedi. KISA...KISA. KISA. •Türkive Kupası maçlannın 1999-2000 sezonunda başlanmak üzere statüsü degış- ti. Türkiye Kupası'nda tüm kademelerin, tek maç üzerinden oynanacağı açıklandı. • Trabznnspor'da yönetki Hüsnü Haya- li, göreundert ıstifa ettğini söyledı. • Ukrayna'tiaAvrupa Kulüplerarası Boks Şampiyonası'na katılan Fenerbahçe 9 ül- ke arasında ikıncilıği elde ettı. • ENKA Erkekler Açık Tenis Tumuva- sı'nda rakıplerini yenen Mısırlı M.VVafa, Faslı J.'Chafai, Ingiliz I.Bates, Israilli A.Strasberg. Beyaz Rus S.Samoseiko, öz- bek D. Mazur ve Hintli M.Glouse ile mil- li takım oyunculanmız Erhan Oral, Efe Üstündağ, Mustafa Azkara ve Banş Er- gün'ün yanı sıra Esat Tanık ana tablo maç- lan oynayacak. • Üıtıit Bayanlar 1. tstanbul Basketbol Tumuvası'nın ılk gününde Türkiye, Ro- manya'ya 56-68 yenıldı. Beşiktaş, yeni sezona az sayıda taraftanyla 'merhaba' dedi Açılış var Kalli yokASENAOZKAN Teknik direktörsüz Beşiktaş sezonu açtı! Siyah-Beyazlı ekipte teknik direk- tör Kari Heinz Feldkamp" ın görevıni sürpriz şekilde bırakmasının şaşkınlığı yaşanırken, Kalli'nin yerini kimin alaca- ğı belirsizliğinı koruyor. Gündemdeki i- ki isimden biri dün Başkan Süjeyman Seba'yla görüşen Briegel diğeri ise mil- • Başkan Süleyman Seba ile antrenör Briegel, dün akşam açılış töreni sonrasında biraraya gelirken, Seba görüşmenin sonuçlannın bugün kulüp binasında düzenlenecek basın toplanıtısıyla açıklanacağını söyledi. litakımlmeknikdirektörü Mustafa De- sahada, Feldkamp ise ülkesinde ve bit- nizti. meyeceği belirtilen dinlencesindeydi. Beşiktaş yeni sezonu dün akşam tnö- Beşiktaş'ta bu kez sorun çıkaran yaban- nü Ştadı'nda son yıllann alışagelmiş cı flıtbolcu değil yabancı teknik adamın şekli ile; 'sazb-södü' açtı. Ancak takım kalbiydi ve spekülasyonlar almış başını Beşiktaş'm sezon açıfaşınataraftariar Ugi göstermezken.Oktay ve Ser- darelektribûnleriselaıııladL(FotoğTaflar: KEREM KAÇARLAR) gidiyordu. Beşiktaşlılara göre Feldkamp bunu hep yapıyordu! G.Saray'da da ay- nı şeyi yapmış yerini Hollmanna bırak- mıştı ve şimdi aynı senaryo Beşiktaş'ta yaşanıyordu. Yerini de yardımcısı Bri- egel alacaktı! Bir başka senaryoya göre de; Feldkamp yönetime kızmıştı. Zira, Kalli'nin ısrarla istediği Van Eck sözleş- me imzalamış ancak sakat olduğu gerek- çesi ile geri gönderilmiş ve ardından yi- ne bu futbölcu transfer edilmeye çalışıl- mış ama başanlamarruştı. Feldkamp da buna çok kızmıştı. Ve bunun yanı sıra is- tediği futbolcular transfer edilememişti. Seba ile Briget gÖrüştü Başkan Süleyman Seba ile antrenör Thomas Briegel, dün akşam açılış töreni sonrasında Park-Sa Hilton Oteli'nde bi- raraya geldi. Başkan Seba, görüşmenin sonuçlannı bugün kulüp binasında düzenleyeceği basın toplantısıyla açık- layacağüu söyledi. Gündemdeki bir dığer isım Mustafa Denizli ise Cumhuriyet'e yaptıgı kısa açıklamasmda; "Görevimin başında- yım" demekle yetindi. Öte yandan Spartak Moskova'da for- ma giyen Tysmbalar' ın kasığından ame- liyat olacağı ve en az 3 hafta sahaya çı- kamayacağı, diğer aday Salzburg'un sto- peri ThomasVVinkelHofer' in de kart ce- zası nedeniyle Avrupa Kupalan'nda 4 maç cezası olduğu ögrenildi. Mustafa Doğan Alman milli takımı kampma gitti F.Bahçe kan kaybediyor HİLMİTÜRKAY Fenerbahçe'de Mu- stafa Doğan apar topar Almanya milli takım kadrosuna çağnldı. Dün sabah erken saatlerde kulübe gelen faks- la Almanya'nın yolunu tutan fut- bolcunun yaklaşık 20 gün kadar San-Lacıvertli takımdan uzak ka- lacağı, ilk lig maçında da oynama- sının hayli zor olduğu öğrenildi. Ciddi maç yapmadık Teknik sorumlu Rıdvan Dil- men, dün çekilen 1999-2000 se- zonu fîkstürünü bir avantaj veya dezavantaj olarak görmediğini söyleyerek, "Sonuçta bütün ta- kımlarta oynayacağız" dedi. Dilmen hgin ilk haftasında ge- çen sezon çalıştırdığı Vanspor ile oynamarun tatlı bir tesadüf oldu- ğımu ifade ederek şunlan söyledi: "Ligio ilk haftasında eski takı- raım Vanspor ile oynamak güzel bir şey. Ligde toplam 34 maç ya- pacağız. Biz bütün takımlan ay- nı güçte görüyoruz. Bu bakım- dan bütün maçlar zoıiu geçe- cek. Ligin ilk 9 haftasında 6 ma- çımızı kendi sahamızdaoy naya- cağız.Yine de bunu avantaj ola- rak düşünmemek lazım" Almanya ve Türkiye yaşadıkla- n aksiliklerden şikayetçi olan Fe- nerbahçe teknik sorumlusu Dil- men. TSYD Kupası maçlan önce- sinde ciddi hazırlık maçlan yap- madıklannda yakındı. Rıdvan Dil- men, bugünkü Beşiktaş maçında Rüştü'nün takım kaptanı olarak sahaya çıkacağını Alpay'a da 90 dakika şans vereceğini söylerken, " Preko'nun sakatlığı geçti.Tay- fun da hazır olarak geldi. Mos- heou şuanda yüzde 70 hazır du- rumda. Kemalettın'in sakatlığı bizi üzdü.Ancak yapacak bir şey yok." dıye konuştu. Avrupa Yüzme Şampiyonası için geri sayım başladı Havuz renkleniyor G Ö R Ü Ş / HALÎT DERtNGÖR Madalyonun Arka Yiizü Kanalın birinde spor spikerı, Almanya'daki muhabirine soruyor: "Eee, söyle bakalım. Fe- ner'den ne haber? Fiskos yapalım. Neler olu- yor? Fenerbahçeli futbolcular kumarhaneye gittilermi? Kimler gitti ve kumar oynadı?" Al- manya muhabiri "Evet geldiler. Abdullah ve Sergen'i gördüm. Rulet masasınayaklaştılar" Haber spikeri, Tazla uzatma, oynadılarmı oy- namadılar mı?" Muhabir "hık - mık" ediyor a- ma bir türiü oynadıklannı söylemiyor. Çünkü bynamıyorlar. Haber spikerinin Almanya'daki muhabiri bu yönden şartlandıramadığı için keyfi kaçryoıi Neredeyse adama "Senden bir şey olmaz" diyecek hale geliyor lyi ki bu iki futbölcu bir kez de olsun rulet çe- vinmemişler veye krupiye kızlaria el stkışma- mışlar, onlarla bir kaç kelime konuşmamışlar! Yoksa kızılca kıyamet kopardı.Çocuklan Tür- kiye'ye dönüşte dürüverirlerdi. Görüldüğü üzere spor basmımız, çapstz, ye- teneksiz kişiler yüzünden ne hale gelmiş. Ha- ber diye nelere başvuruyorlar. Bu habercilek değil, düpedüz haberciliğin suıstımalidir. Ulkemize zaman zaman gelen yabancı ta- kımların kamplannı izledik. Maç günü öğle ye- meğinde şarap içenlere sık sık rastladık. Biz- de böyle bir davranış biçimi, kim bilir basını- mızda nasıl kullanılır? Basın saygın bir meslektir. Tabii yazarlan da. Ama yıllardan beri bu saygınlığını kaybetti. Ar- tık çoğu kimse, basınımızı ciddiye almıyor. Al- sa bile korkudan alıyor.Çünkü haberciiik ile ça- murculuk birbirine kanşıyor. Yapılan asılsız ya- yınlarla, bir insanın çırası yanıveriyor. Tele cin- sinden bir takım görüntülü yayınfarfa, insanla- nn özel yaşantılan ortaya dökülüyor. Bu neden- le de evleri barklan yıkılanlar oluyor. Özellikle spor yazarlığı ve muhabirliği çok kolay bir mesiek haline geldi! Ortaokul, lise mezununu ol. Bir yerde dikiş tutturama, eline bir kalem-kağıt al, boynuna da bir fotoğraf ma- kinesi as... Işte spor yazarı oldun gitti! Emekli futbölcu da olmak, spor yazan olmak için ade- ta bir neden. Oysa spor yazarlığı bir meslektir. Bu mesleğe girenlerde bir özellik aranması ge- rekir. Sıradan insanlar olamazlar. Ama hiç biri araştırılmtyor. Bazen 2 günlük spor yazarı, 40 yıllık spor yazannın üstünde yer alıyor! Hele ti- rajı yüksek bir gazetede yazıyor ise afrasına - tafrasına diyecek olmuyor. Hatta kendisini ga- zeteci-yazar olarak kabul ediyor ve asıl gaze- teci-yazarlara kafa tutabiliyor. Her şey, bize göre. KEREM KAÇARLAR tstanbul'da yapılacak 20. yüzyılın son büyük s- por organizasyonlanndan Avrupa Yüzme Şampi- yonası için geri sayım başladı. 22 Temmuz'da senkronize yüzme elemeleri ve saat 20.30'da açı- lış töreni ile başlayacak şampiyona 23 Temmuz'da atlama ve uzun mesafe, 26 Temmuz'da da yüzme yanşmalannın startı verilecek. Şampiyonada 43 ülkeden 993 sporcu. 600 idareci ve 400'e yakın medya mensubu ile 1500 personel görev yapacak. Olimpiyatevı'nde organizasyon yetki- lılerinin düzenlediği basın toplantısında, sporcular için olağanüstü güvenlik ön- lemlerinin alındığı açıklandı. Avrupa Yüzme Şampiyonası 'nda mücadele ede- cek sporcuları havalimanmdan otele, otelden havuza kadar hatta kaldıklan ote- lin katlanna kadar güvenlik güçleri 24 saat yalnız bırakmayacak. Kumburgaz'da yapılacak 5 bin metre yanşında ise yü- zücüleri karada jandarma, denizde de SAS komandolan koruyacak. Avrupa Yüzme Birliğı (LEN) Onursal Genel Sekreteri Sven Fohik ile LEN Di- rektörü AJessandro Sansa ortak görüşte birleşerek,Türkiye'nin çok güvenli oldu- ğunu söylediler. Yetkililer, 'istanbuLAv- rupa'nın da en güvenli şehirlerinden. Bu- rada tek dert trafik. Şampiyona ile ilgili her şey mükemmel gidiyor. Hiç bir soru- numuz >ok-10 gün bovunca tstanbul Av- rupa'nın merkezi olacak. Olimpivata aday olan tstanbul için bu çok büyük bir şans. Sonucunda herşey başanyla bite- cek" diye konuştu. Şampiyona'yıTRT, 24kamerave 153 personel ile ekranlara getirecek. 22 Temmuz'da başlayacakAvrupa Yüzme Şamphonası'ııda 43 ülkeden 993 sporcu madalya'için mücadele edecek. (KEREM KAÇARLAR) Fenerbahçe'de de oynamıştı Marko Miliç Tofaş'ta LEVENTYÜÇELMAN Basketbol 'da transfer dönemini sessiz ge- çiren şampiyon Tofaş, geçen sezon Avru- pa liginde Fenerbahçe formasını giyen Sloven Marko MiHç (1.98, 22) ile anlaş- tı. Yabancı oyuncu transfen konusunda önce Miroslav Beriç (1.98,26) sonra da CSKA Mos- kovalı VaJerv Daineko (2.08, 29) ile temas kuran To- faş, bu iki transferden olumlu yanıt alamayınca NBA liginde Phoenix Suns takımında oynayan Marko Mi- liç ile görüştü. Beriç'den vazgeçilmesi, Daineko'nun da 1 yıllık daha sözleşmesinin bu- lunduğu CSKA Msokova'nın sat- maktan vazgeçmesi üzerine, trans- ferde ağırlığı Marko Miliç ile yoğun- laştıran Tofaşlı yöneticiler, bu oyun- cuyu. tam Chicago Bulls ile anlaş- mak üzereyken araya girerek renkle- rine bağladılar. Marko Miliç'le 1 yıl- lığına anlaşmaya varan Tofaş, bu oyuncunun performansından mem- nun kalırsa sözleşmesini 1 yıl uzata- cak. NBA'de 2 sezonda 44 maçta 216 dakika oynayan Miliç 47/84 şut isa- beti, 30 ribaunt, 14 asist, 108 sayı ile oynadı. Geçen sezon NBA'deki lo- kavt bittikten ve F.Bahçe Avrupa li- ginden elendikten sonra Phoenix'e geri dönen Miliç, 11 maçta 8/20 şut, 1.5 sayı, 0.5 ribaunt ortalaması ile mücadele etti. Nisan ayında önce burnunun kınlması sonrada sağ di- zinden sakatlanması nedeniyle faz- la şans bulamadı. İbrahim'e yeni formül ~ Transferin en gözde ismi olması- na rağmen, hiç bir kulüp 3 milyon dolarlık bonservis bedelini yatırma- dığı için, F.Bahçe'de kalan tbrahim Kutluay ile Efes Pilsen'in yeniden ilgilenmeye başladığı söyleniyor. Transferin son gününde Ufuk San- ca'nın Ülker'e geçmesinden sonra forvet arayışlanna hız veren Efes, tbrahim'i bir yıllığına kiralamak için formül düşünüyor. Ancak Efes, tbra- him için F.Bahçe'ye ödeyeceği raka- mın Ufuk'un bonservisinden gelen 900 bin dolan aşmaması prensibiy- le hareket edeceği belirtiliyor. Bu arada Ülker, görüşüp prensip anlaşmasına vardığı guard Vasili Ka- rassev'in CSKA Moskova ile 2 yıl- lık daha sözleşmesi olması ve Rus kulübünün fıyatını yükseltmesi ne- deniyle transferden vazgeçerken N- BA liginde Ağustos ayında serbest kalacak (free agent) oyunculan bek- lemeye başladı. H A F T A N I N O L A Y I / A D N A N D I N Ç E R Futbol Federasyonu geçen hafta kaşla göz arasında bir ya- sa çıkardı. Bu yasaya göre ümit yani PAF takımlarında da artık iki ya- bancı oynayacak. Mevcut 5 yabancı oyuncunun dışında kulüpler 4 yaban- cı daha istihdam edip iki tanesini ümrtler takımında oynatarak lige ha- zır edecekler. Bravo doğrusu! Bir ya- bancı oyuncunun bu ülkeye giriş be- delinin yarısı kadar parayı tüm alt ya- pı oluşumuna bir yılda harcamayan, hatıra gönüle hocalara, fedekarca çalışan emekçilere verilen küçük be- dellerle yıllardır umut dağıtan; arada bir basında resmi çıkan ve dostlar ahşverişte görsün misali yünütülen- kulüp özkaynaklarından yetişen gençlerin ümit takımlannda da önü kesiliyor! Toplam 9 yabancı bulun- durmaya izin veren bu karann hangi mantıga göre verildiğini anlamakta güçlük çekmekteyiz. Bu ülkenin gen- ci çağdaş mücadele için kendini va- tanına adamış kanını canını gerekir- se vatanı için akıtrken kendisine bu kadar haksızlık yapılmasına suskun Umitler de Umutsuz kalmak doğrusu içime oturur. Beni asıl şaşırtan yıllarca bu konuda benim gibi düşündüğünü sandığım alt yapı savunuculan ve önde gıdenler herşe- yi ben yaptım, ben yetıştirdim, be- nim ögrencim diyenler ne oldu sesi- niz mi kısıldı? Hiçbiri ortada yok. Hay- ret! Desenize "Bize dokunmayan yılan bin yaşasın" demenin çıfte standar- dını yaşıyorsunuz. En önde genç ulu- sal takım sorumlulannın, kulüpalt ya- pılanndaki görevlılerinin, bu konuda otorite olmuşlann, 11 gençle Avrupa finali oynamışlann sesini duymak is- terdik. Bakanımız Telsim kavgası ve- rirken Türk gencinin geleceğine ipo- tek konuldu, hala sessiz! En önemli- si bu tür kararların sessiz sedasız alınması. Yabancı hocalann arkala- nndan bıraktıklan satılamayan futböl- cu artıklan ile mezarlığa dönen bazı kulüplerin o futbolculara UEFA nez- dinde hak aramamalan için yaratılan bu yanlış uygulama bizim futbo- lumuza indirilen en büyük darbe- dir. Ey dernek yönetimi uyuyor musu- nuz! Türk antrenöriüğü gidiyor elden. Futbolcular başkanınız Turgay Şe- ren yırtınıyor bu karara karşı, niye suskunsunuz. Sıkışınca demeğe ge- liyor dertlerinizi anlatıyor çare istiyor- sunuz, sonra da boş kontratlara im- za atıyorsunuz. Bakın bir kaç kişinin dışında bu yıl kulüplerin ve profesyo- nel futbolculann hali ortada. Artık fut- bolu bu kadar seven bir ülkede tam Avrupa'yı yakalama noktasına gel- mek üzereyken yabancı futbolcu ile ticaret yapan kulüp anlayışlanna; ümit takımlannda yabancı oynatacak karara karşı olmak gerekecek. Futbol okulu açıp gazetelerde çarsaf çarşaf resim çektıren ve göstermelik "işte geleceğin yıldızlan" diye manşet at- tıran sorumsuz kulüplerin futbolumu- za indirdiği darbelere çanak açmanın alemi yok. Bu kadar emekle bir yer- lere gelmesi için çaba gösterilen fut- bolumuzu neden yağmalıyoruz? 1. KOŞU: F: Asalet Müftiyesi (1), P: Salih Reis (3), PP: Escada (2), S: Hid- ra(6). 2. KOŞU: F: Ayvazcan (3), P: Millikız (2), PP: Mertali (1), S: Barakyıldızı (4). 3.KOŞU: F: Doçent (4), P: lzabon (8), PP:Kupakızı(10),S:Elodie(3). 4. KOŞU: F: Prima (3), P: Zirve 1 (4), PP: Rain Fall (1), S: Tepel Kaşga (8). 5. KOŞU: F: Şubat (5), P: Benkar (6), PP: Nurtaç (1), S: Muzaffer Çavuş (2). 6. KOŞU: F: Astra Sîar (3), P: Şenem- gen (2), PP: Latina (5), S: Cantuluy (4), SS: Ersin (9). 7. KOŞU: F: Battalkızı (2), P: îlkhan (6), PP: lnsaf (9), S: Şinkart (1). Günün tküisi: 7. Koşu: 2/6. Çifte Bahis:6/7 Koşu: 3/2. Tabela Bahis: 3. 2. 5. 4. 9. ALTILI GAIVYAN 4 8 3 4 1 BÎRİNCÎFUTBOL LİGİ Ağustos sıcağında futbol• 42. yılına giren 1. ligde ilk hafta maçlan 6 Ağustos'ta başlıyor. îlk yan 19Aralık'tabitecek. Türkiye 1. Futbol Ligi. Ağustos aytnm ilk haftası baslayacak. 1999-2000 sezonunun ılk büyök maçı ikincihaftadaTrabzon ile G.Sara> arasmda oynanacak. 6. haftadaTrabzon- F.Bahçe, 9.haftadaF.Bahçe-Gi^f ,12.haftadaG.Saray- Beşiktas, 16. haftadada F.Bahçe -Beşiktaş takımlan karşı karşıya geleceL 2. HAFTA 13-14-15 AğUStOS Van-Erzurum ( - ) Trabzon-G.Saray ( - ) G.Antep-Antarya ( - ) lstanbul-Bursa ( - ) Kocaeü-Fenerbahçe Denizlı-G.Birlıgi Beşıktaş-Samsun Altay-Göztepe Ankaragûcü-Adana 4. HAFTA 27-28-29 AğUStOS Kocaeli-G.Birliği Adana-G.Saray G.Antep-Göztepe Altay-Erzurum Van-Beşüctaş Denızlı-Sarasun Trabzoo-Bursa A.Gücû-Anlalya 6. HAFTA 17-18-19 EylÜI Kocaeli-Denizli ( Van-Samsun ( A.Gücü-Göztepe ( G.Antep-Erzurum ( kanbul-G.Birliği ( Ahay-Beşiktaş ( G.Saray-Antaiya ( Adana-Bursa ( Trabzon-F.Bahçe ( • ) • ) • ) • ) • ) • ) ) ) ) 8. HAFTA 1-2-SEUm A.Gücü-Erzurum ( fstanbuİ-Denizli ( Adana-F.Bahçe ( G.Antep-Beşiktaş ( Altay-Van ( KDcaeü-Samsun ( Amalya-Bursa ( G.Saray-Göztepe ( Trabzoo-G.Birîigi ( 10. HAFTA 22-23-24 EMm G.Saray-Erzurum Trabzon-Denizli A.Gücü-Beşiktaş G.Antep-Van tstanbul-Kocaeli Altay-Samsun Bursa-Göztepe Antalya-F.Bahçe Adana-G.Bırliği 12. HAFTA 5-6-7 Kasım Bursa-Erzurum ( - OSaray-Beşiktaş ( - Trabzon-Kocaelı ( - A.Gücû-%1 ( - G.Ante[>-Ahay ( - tstanbul-Samsun { - Göztepe-F.Babçe ( - Antarya-G.Birliği ( - Adana-Denizü ( - 14. HAFTA 26-27-28 Kasım F.Bahçe-Erzurum Göztepe-G.Birliği Trabzon-tstanbul A.Gücü-Altay G.Antep-Samsım Bursa-Beşüctaş Antarya-Denizli G.Saray-Van Adana-Kocaeli 16. HAFTA 10-11-12 Aralık Göztepe-Denizli ( - G.Sarây-Altay ( - Samsun-Trabzon ( - A.Gücü-G.Antep ( - Erzurum-GJBirliği ( - F.Bahçe-Beşiktaş ( - Bursa-Van ( - Antalya-Kûcaeli ( - Adana-lstanbul ( - 1. HAFTA 6-7-8 AğUStOS G.Birligi-Beşıktaş ( G.Saray-Gaziantep ( Antah/a-tstanbul ( Bursa-Akay ( Fenerbahçe-Van ( Erzurum-Denizli ( - ) Göztepe-Kocaeli ( - ) Adana-Trabzon • ( - ) Samsun-Ankaragûcû ( - ) 3. HAFTA 20-21-22 AğliStOS Samsun-Adana ( Erzurum-fCocaelı ( Bursa-G.Antep ( G.Birliği-Van ( Fenerbahçe-Altay ( Goztepe-lstanbul ( G.Saray-A.Gücü ( Beşıktaş-Denızli ( Aotal)'a-Trabzoıı ( 5. HAFTA 10-11-12 EylÜI G.Bırliği-Altay Denızlı-Van Beşıktaş-Kocaeli Samsun-G.Saray Erzurum-tstanbul F.Bahçe-G.Antep Göztepe-Trabzon Bursa-Ankaragücû Antalya-Adana ( 7. HAFTA 24-25-26 EylÜI GJirhğı-G.Antep G5ztepe-Adana \ta-Kocaeli Erzurum-Trabzon F.Bahce-A.Göcü Bursa-G.Saray Denizii-Aitay Beşiktaş-tsbûıbol Samsun-Antalya 9. HAFTA 15-16-17 EUm F.Bahçe-G.Saray Kocaeli-Altay Beşıktaş-Trabzon G.Birligi-A.Gücü Erzurum-Adana Göztepe-Antah/a Van-kanbul Denizli-G.Antep Samsun-Bursa 11. HAFTA 29-30-31 EUfll Kocaeli-Gj^tep ( - Van-Trabzon { - Samsım-Göztepe ( - CBirliği-G.Saray ( - Erzurum-Antah/a ( - F.Bahçe-Bursa ( - Altay-tstanbul ( - Denizü-A.Gûcû ( - Beşjktaş-Adana ( - 13. HAFTA 19-20-21 Kasım G.Bİriigi-Bursa ( - Van-Adana ( - Denizli-G.Saray ( - Erzurum-Göztepe ( - tstanbul-G.Antep ( - Altay-Trabzon ( - Kocaeli-A.Gücü ( - Beşiktaş-Antarya ( - Samsun-F.Bahçe ( - 15. HAFTA 3-4-5 Aralık GBirligi-F.Bahçe ( Altay-Adana ( Denizli-Bursa ( Erzurum-Samsiin ( İstanbul-A.Gİkü ( Kocaeli-G.Saray ( Van-Antaiya ( Beşiktaş-Göztepe ( Trabzon-G.Antep ( 17. HAFTA 17-18-19 Aralık G.Birligi-Samsun ( - Kocaeli-Bursa ( - Beşiktaş-Erzurum ( - G Antep-Adana ( - lstanbul-G.Saray ( - Altay-Antalya ( - Van-Göztepe ( - Denizli-FBahçe ( - Trabzon-A.Gücü ( -
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog