Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

> Cumhuriyel İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriye UOttrtzMET M sur MMEK Rtnp TEAM / f IMTOVHJKMMILO M SMI RtOP ShWjl 0LMM& I MJffuuatrmıraPMnfi kıtabm adun. kredı kanuuzm numarası ve soo kullannu tmlıı ıldınn, krtap cvnnzde olsıffl. ^dnur. soyadjnızı ve telefoo " , btldırmeyı unutmayın Ü>« değlisenız. (hlersemz ûye de • ^ olun va da üyehğmızı yetuieyın. HER tŞLENfcBİR TELEFONLA:0212 514 01 96 76. Y1L SAYI: 26949 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) • 20TEMMUZ1999SALI H R H I K 1 K PLUTARKHOS YAŞAMLAR XXI LYSANDROS - SLJLLA Çevirenler: Nilüfer (Bayar) Gürsoy - Ayşe (Önsay) Sarıgöllü Lysandros ve Sulla... Yasaların sağladığı olanaklardan yararlanarak yükselmeye, egemenlıklerını güçlendirmeye uğraşan ikı devlet adamının yaşamöykuleri... Bugün Cumhuriyet le birlikte... ' PLUTA1IHOS | YAŞAMLAR 1 Gâzi MUSTAFA KEMAL ERZURUM KONGRESI (NUTUK'tan) Bu çok önemli siyasal ve tarihsel kaynağı, orijinal metin ve günümüz Türkçesiyle tek kitap olarak, Erzurum Kongresi'nin 80. yılında okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... Satılmak isteniyor, ama Türkiye'nin vergi gelirinin üçte birini oluşturuyor KİTgerçeğiDevlete katklSI var Yıllardır 'kara delik' olarak gösterilen. yatınm yapılmayan ve özelleştirilmek istenen KIT'lerin, mali açıdan değerlendirildiğinde devlete büyük katkı sağladıklan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun (YDK) hazırladığı raporla belgelendi. YDK raporuna göre on binlerce şirket ve milyonlarca kişiye karşın Türkiye'nin toplam vergi hasılasının üçte birini KİT'ler ödedi. Hazine'ye kârlannın büyük bölümünü aktaran KİT'ler ulusal gelirin de yüzde 10.8'ini oluşturdu. Birçok alanda etkinliğini korudu Devietin üzerinde büyük yük oluşturduğu öne sürülen KİT'ler, üretim sektörüne de ağırlıklannı koydu. Yatınm yapılmamasma karşın özellikle madencilik, enerji ve ulaştırma sektörleri ile imalat sektörü içinde demir- çelik, alüminyum, petrol, petro-kimya, lokomotif, tütün mamulleri, çay ve şeker üretimi alanında KİT'ler etkinliğini korudu. KİT bankalannın da tüm bankalann mevduatı içinde yüzde 37.9'luk pay sahibi olduğu saptandı. • 3. Çalışanların tepkisine neden olan sosyal güvenlik tasarısının maddelerl kabul edildi Tasaıijet lıızıylag e Ç t İ Basma kapatılarak gözlerden kaçırılmaya çalışılan sosyal güvenlik yasa tasansı, TBMM Sağlık ve Sosyal Tşler Komisyonu'nda kabul edildi. Emeklilik yaşını kadınlar için 58, erkekler için 60'a çıkaran tasanya karşı çıkan DYP ve FP'lilerin oylan yetmedi. Tasanyla emeklilik aylıklan, enflasyon oranında arttınlacak. Işsizlik sigortası ödenecek. lşveren, işçiyi önceden bildirecek. Sigortalı. sağlık gereçlerinin yüzde 20'sini ödeyecek. • 4. Sayfada Ankara'da gövde gösterisl ıs konfederasyon ve meslek örgütü başkanmın önderliğindeki 10 binden fazla emekçi, Ankara'da uzun bir yürüyüş gerçekleştirdi. Emek Platformu'nun 24 Temmuz Cumartesi günü yapacağı büyük mitingin "provası" niteliğindeki eylem, gövde gösterisine dönüştü. Partilerin genel merkezlerine siyah çelenk bırakan çalışanlar, "SSK yağmasına hayır", "IMF defol, bu memleket bızim" pankartlanyla yürüdüler. • 4. Sayfada Yas değişmeyecek' Ecevit iie g Yaşar Okuyan, sosyal güvenlik tasansında "58- 60 yaşmda emeklilik" hükmüne dokunmamak koşuluyla bazı değişiklikler olabileceğini söyledi. Okuyan "lyi niyetli olarak uzlaşma arayışımızı sürdürüyoruz. Ancak aktüeryal dengeyi bozmamak kaydıyla bazı önerileri yeniden değerlendirmeye alabiliriz" dedi. Başbakan Yardımcısı Bahçeli ile görüşen TOBB Başkanı Miras ise yaş ve prim konusunda yumuşama olabileceğini söyledi. • 4. Sayfada Türk jetleri saldırdı iddiası Iran'la sınır gerginliği # Türkiye-lran ilişkileri, komşu ülke topraklanndaki askeri karargâhın Türk jetleri tarafından bombalandığı iddiasıyla yeniden gerginleşti. Dışışleri ve Milli Savunma Bakanlığı, incelemeler sonucunda elde edılen bulgulann tran'ın iddialannı doğrular nitelıkte olmadığını belirterek suçlamalan reddetti. Iran'ın Türkiye Büyükelçisi Lavasani dün akşam saatlerinde Dışişleri'ne çağnldı. Bakanlık yetkilileri Lavasanı'ye, yalnız bu olayın incelenmesi ile ilgili olarak ikı tarafın geçici bır komisyon kurulmasının önerildiğini, büyükelçinin de bu öneriyi kabul ettığıni belırttiler. • 10. Sayfada Cezayirde FlSe yasak kalkıyor Köktendincilere siyasetyolu # Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın yasadışı tslami Selamet Cephesi'nin (FIS) siyaset yasağını kaldırmayı düşündüğü bildirildi. Devlet Başkanı. "Eğer laiklerin ve ateistlerin siyasal partilere katılmalanm kabul ediyorsam, din adamlannın da bir siyasal partiye katılmalannı neden kabul etmeyeyim" dedi. • 10. Sayfada Ankara'da yürüyen binlerce işçi, partilerin kapüanna siyah çelenk koydu. (Fotoğraf: AA) 20 Temmuz 1974 yılında başlatılan barış harekâtıyla Türk askeri Kıbrıs'a çıktığında adada yaşayan Türkler tarafından coşku ile karşılanmıştı. Türkiye-KKTC Ortaklık Konseyi toplandı Kıbns'abüyük siyasî M• Kıbns Türk Banş Harekâtı'nın 25. yıldönümü nedeniyle Türkiye'den adaya siyasetçi ve diplomat akını yaşanıyor. Türkiye Başbakan Bülent Ecevit başkanlığındaki kalabalık bir heyetle temsil edilirken Roman- ya, Bulgaristan, Azerbaycan ve Arnavutluk'tan da 100'e yakın parla- menter KKTC'ye geldi. Dün Türkiye ile KKTC arasındaki 3. Ortaklık Konseyi toplandı. Konsey aldığı bir dizi kararla Avrupa Birliği ile Güm- rük Birliği'ne karşı ortak ekonomik alan oluşturulmasını kararlaştırdı. An- laşmayla iki ülke arasındaki gümrüklerin birleştirilmesi öngörülmekte. SERMN DBMhn; n REŞff MUUTntaİMri• 11. Sayfada Ecevit: İki ayrı devlet gercegi kabu! edilmeli Türk askerinden öncebanş yoktu' # Kıbns'ta bir Türk devleti bulunmazsa Doğu Akdeniz'de çok ciddi bir güvenlik sorunu meydana çıkabileceğini söyleyen Başbakan Bülent Ecevit, KKTC'nin artık Türkiye'ye bile ihtiyaç duymadan kendi ayak- lan üzerinde durabilecek ekonomik yapıya sahip olduğunu belirtti. ANKARA (AA) - Başbakan Böknt Ece- vit, Kıbns'ta 25 yıl önce oluşturulan yeni yapılanmanın artık kökleşmiş durumda ol- duğunu belirterek "Türk Banş Harekâ- ü'ndan önce adada banş yoktu, Türk Ba- nş Harekâtı'ndan sonra adaya banş gekü" dedi. Başbakan Ecevit, Kıbns sorununun Türkiye ve KKTC açılanndan çözüldüğü- nü vurgulayarak, ilgili kesimlerle masaya oturulabilmesi için adada iki ayn devlet bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesı ge- rektiğini söyledi. Başbakan Ecevit, TRT 1 'de canlı yayımlanan 'Politikanın Naba' adlı programda, Kıbns Banş Harekâtı'nın 25. yıldönümünde Kıbns sorununu değer- MArkasıSa.8,Sü.3'te Demirel: Çözüm iki devlet m 8. Sayfada 'Önce eşit statü sonra müzakere' • II. Sayfada Denkta$: Ceriye dönüçvok M 11. Sayfada Futbol heyecanı başhyor 9 42. yılına giren Türkiye Birinci Futbol Ligfnde 1. hafta maçlan 6 Ağustos'ta başlıyor. Sezonun ılk büyük maçı ikinci hafta Trabzon ile Galatasaray arasında oynanacak. mSpor'da GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Şaşıran Bakanlar Şaşırtan Haberler Bakanlarımız iktidar olduktan bu yana sanki dev- leti ve ülkeyi yeniden keşfediyoriar. Demeçlerinden öyle anlaşılıyor. Örneğin gümrüklerden sorumlu Bakan Mehmet Keçeciler, Ipsala gümrük kapısında 1985'te biten M Arkası Sa. 8, Sü. Fde Enerjide çifte standart Enerjiyi özelleştir- mede karariı bir tavır sergileyen ve bu yol- da anayasaya aykın olarak anayasa deği- şikliğini dahi göze alan siyasiler, Rekabet Kurulu'nuçemberaltındatutuyorlar. Ener- ji Bakanlığı'nın baskılan sonucu elektrik dağrtım ihaleleri için verdiğı şartlı onaylar- dan ikisini geri çeken Rekabet Kurulu, çe- lişkili bir tutum sergiliyor. • 13. Sayfada Böl-satyöntemi Elektrik piyasasını düzen- lemeye ilişkin yasa taslaklannın, tahkimle ilgili anayasadeğişikliğine uyumluhalege- tirilmesi amacıyla yeniden ele alındığı öğ- renildi. Yeniden yapılanma kapsamında ilk adım olarak TEDAŞ ve TEAŞ'tan sonra, şimdi deTEAŞ'ın ikiye bölünmesi öngöru- lüyor. • 13. Sayfada BORSA ûDun 5925 Öncekı 5676 DOLAR ûDün 433.800 öncekı 432.700 MARK ODün 225.000 Öncekı 226.000 ALTIN ODün 3.535.000 Önceki 3.540.000 Almanya'daki Türkler artık girişimci Schlesvvig-Holstein Eyaleti Ekonomi Kalkın- dırma Daire Başkanı Helmut Pumbor "Türk- lere art firmaların sayılan ve ölçekleri hızla arr tıyor" dedi. Pumbor şunlan söyledi: "Hükü- metımiz Türkiye'yi ekonomik ilişkilerin ge- liştirilmesinde öncelikli 5 ülke içinde değer- lendiriyor." • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sosyal Rulet! Siyaset bilimcileri "sosyal devlet" kavramını iki ayağa oturturlar - Sosyal adatet. • ' - Sosyal güvenlik. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, elde uluslararası tahkimin önünü açan anayasa değişiklikleri, parti parti do- laşıyor. Bu konuyu bir başka yazıya bırakıp sosyal güven- liğe gelelim. M Arkası Sa. 8, SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog