Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

FAD YO Cumhuriyet İİTANBUL VE ÇEVRESİNDEYAYINDAYIZ Cumhuri / % JSMTKBftfltalZntMET ' f M S M T t a_ ._ Kh»raürt A hh SMT RİW &Mff OUMÛ f kıtabın adını, kredl kannuzm numarası ve soc kuHanma tanhı bıriikte bıkhnc, kıup evuuzdc olsup Adımn, soyaduuzı ve teiefoo da büdırmcyı unutmjym Üye degjlsenız, dılerscnız ü}ç de o!un >a da trçehgmızı >enüevın ER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26945 / 250.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: YUNUS MADİ (7°24-7945jfiAŞVttZ4fi/. NADİR NADİ (1945-1991) 16 TEMMUZ 1999 CUMA H E R H A Ord. Prof. Dr. YUSUF HİKMET BAYUR t K I K İKİNCİ BALKAN SAVAŞI-II Yakm tarihimizin bu unutulmaz olaylarını, Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un 'İkincı Batkan Savaşı-ll' adlı bilimsel çalışmalarında ilgiyle okuyacaksınız. Bugün Cumhuriyet le birlikte... YAŞAMLAR PLUTARKHOS YAŞAMLAR XXI LYSANDROS - SULLA Çevirenler: Nilüfer (Bayar) Gürsoy - Ayşe (Önsay) Sarıgöllü Lysandros ve Sulta.. Yasaların sağladığı olanaklardan yararlanarak yukselmeye, egemenliklerini guçlendirmeye uğraşan ıki devlet adamının yaşamoykuleri... Sah günü Cumhuriyet'le birlikte... MHP, ANAP, FP ve DYP Kuran kursu eğitiminin birinci smıftan başlamasını istiyor Meclis'te dînci ittifal istihbarat raporu Irtica Belgeler bekleniyor Gülen'e 12 polis görevden alındı Çete emnıyette soruşturma operasyonu • Öğrencilerin 5. sınıftan itibaren Kuran kursuna gitmelerine olanak tanıyan tasan, hükümet ortaklan arasında çatlağa neden oldu. Kuran eğitimini l. sınıfa kadar indirmek için TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda muhalefetle hareket eden MHP ve ANAP, uzun görüşmeler sonucunda geri adım attı. Tasan mevcut biçimiyle komisyonda kabul edildi. 1 Başbakanlık Takip Kurulu'na istihbarat birimlerince gönderilen raporlarda, irticai faaliyetlerin polisten gördüğü destek dile getirildi. Atatürkçü kadrolann baskı altma alınarak sindirilmek istendiğinin örneklerle anlatıldığı raporda, FP'li Abdülkadir Aksu'nun lçişleri Bakanlığı döneminde yerleştirilen kadrolann da köktendincileri korumaya yönelik çalışmalanna yer verildi. • 4. Sayfada Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel, Fethullah Gülen hakkında MÎT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek belge ve bilgileri bekliyor. Yüksel'in aynca Gülen hakkında yazılı ve görsel basına yansıyan kaset ve raporlan incelemek üzere topladığı kaydedildi. Terörle Mücadele Dairesi, elinde belge bulunmadığını yazı ile DGM Savcılığı'na bildirdi. I 4. Sayfada # lçişleri Bakanlığı 12 polisi görevden aldı. Mülkiye müfettişlerinin Adana ve Antalya'da yürüttüğü çahşmalar sonucunda "ŞirinlerÇetesi" ve "Gökhan Töre Çetesi"nin bağlantılan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi'nde şube müdürune kadar uzandı. lçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görevden alınanlann 5'inin emniyet amiri, 7'sinin de Blis memuru olduğu belirtildi. 4. Sayfada ANKARA (CumhuriyetBürosu) - 8 yıllık eğitimin Kuran kursuyla bölünmesıne onay veren DSP, TBMM Mılli Eğıtım Komisyo- nu'nda sağ partılenn köktendıncı tuzağıyla karşılaştı. Tasanda 5. sı- nıftan itibaren öngörûlen Kuran kursu eğitiminin, bınncı sınıfa ka- dar kaydmlması içın MHP-ANAP- FP ve DYP'nın ışbirliğı yapması uzerine koahsyonda çatlak oluştu Uzun görüşmeler sonucu gen adım atan ANAP ve MHP, muhalefetle ortakbeklentilerinı genel kurul gö- rüşmelerine erteledı. Komisyonun olağanüstü toplanarâk gündeme al- dığı tasannın genel kurulda 'ivedi" göruşülmesı amacıyla DSP dışm- daki partiler anlaştı. 1997 yılında çıkanlan Zorunlu Temel Eğitim Yasası'na konulmak ıstenen ancak o dönemde CHP'nin muhalefetıyle engellenebilen Ku- ran kurslan ıle ilgılı düzenleme, "Diyanet Işleri Başkankğı Kuruhış ve Gönevleri Hakkındaki Yasası'na mArkasıSa.l9,SiL3te DANIŞTAY'IN ÖRNEK KARARJ • 19. Sayfada EMNİYET MÜDÜRÜ; DÜŞMÜŞ OLABhJR 'Polis sorgusunda ölüme' soruşturma # Geçen yıl ölü olarak bulunan Rim adındaki Alman kız arkadaşının ölümünün soruşturması kapsamında gözaltına alınan Alpaslan Yelden'in işkence sonucu öldüğü ileri sürüldü. tzmir Emniyet Müdürü Hasan Yücesan olayla ilgili olarak Izmir Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma açıldığını, aynca kendisinin de idari soruşturma başlattığmı söyledi. tZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Bir suçlama nede- nıyle lzmır Emniyet Müdürlü- ğü'nce gözaltına alınan 36 ya- şındakı Alpaslan Yetden bir haftadır girdığı komadan çıka- mayarak yaşamını yıtırdı. Al- Can Yücel yeniden hastanede İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Onlü şa- ir Can Yücel, yeniden Dokuz Eylül Üniversi- tesi Tıp Fakûltesı Has- tanesi'ne kaldınldı. Yü- cel. aynı hastanede bir süre önce gırtlak kanse- ri nedeniyîe tedavi gör- müş ve daha sonra ta- burcu edilmişti. mArkastSa.l9'da paslan Yelden'in Babası Halil YeMen oğlunun emnıyette gör- düğu işkence sonucu yaşamını yıtırdiğını öne sürdü Izmir Emniyet Müdürü Hasan Yüce- san ıse olayın üzücü olduğunu belirterek idan soruşturma aç- tığını söyledi Alpaslan Yelden'ın babası HaKI Yeklen, geçen hafta yap- tığı açıklamada, oğlunun 2 Temmuz günu cinayet masası görevhlennce, geçen yıl ölü olarak bulunan Rim adındaki Alman kız arkadaşının ölümü- nün aydınlatılması amacıyla gözaltına almdığını açıklamış- tı. Uzun aramalar sonucu çocu- ğunun lzmır Emniyet Müdür- lüğü'nce gözaltına alındığını öğrendığini vurgulayan Hahl Yelden, «Oğlum, gözaltında gördüğü voğun işkence sonu- cundaAtatürk Devlet Hastane- si Beyin Cerrahı Yoğun Ba- kun'da tedavi altına alındı. Kendisi hâlâ bitkisel hayatta" demıştı. Halıl Yelden daha sonra, oğ- luna işkence vapan polislerin belırlenerek cezalandınlmalan içın avukat Türkan Aslan ara- cılıgıyla Izmir Cumhunyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu Hahl Yelden ve Avu- katı Türkan Aslan, Alpaslan MArkasıSa. 19,Sü. l'de Çahşanlar a\ akta Türk-tş, DİSK. Hak-tş. KESK ve Memur-Sen üyesi 10 bin memur ve işçi Mecidryeköy'den Beyoğhı'na kadar "genel grev" sloganıyla yürüdü. Emekçiler 24 Temmuz'da yapdacak mitingde Ankara'nın caddderini girilmez hale getireceklerini söylediler. (Fotoğraf: BERTAN AĞANOĞLLJj ARTİLERE SİYAHÇELENK l^HP'DENEMEKÇÎYEDESTEK VJRTAKLAR TARTIŞTI ı Çahşanlar, hükümetin mezarda emeklilik tasansını protesto etmek içın dün alanlara çıktı. Istanbul'da 21 yıl aradan sonra Taksım Meydanı'na çıkan emekçiler DSP, MHP ve ANAP ü binalanna siyah çelenk bıraktılar. Mecidiyeköy'den Taksım'e dek yürüyen emekçiler genel grev sloganlan attılar. Protesto yürüyüşleri Istanbul dışında da yurdun dört bir köşesinde yapıldı. Bazı sendikalar da gerçekleştirdikleri işbırakma ve oturma eylemiyle tasanyı protesto ettiler. • 5. Sayfada ı Sosyal güvenlik yasa tasansına karşı çıkan emekçilere CHP'den destek geldi. Türk-îş Genel Başkanı Bayram Meral'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Altan Öymen, "Hükümet para babalarının hakkını koruyor. Sosyal devlet ilkesi yok ediliyor" dedı. Bayram Meral ise tasannın SSK'yi felç edeceğini vurguladı. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, memur, işçi ve emeklilerin yanında yer alacaklannı ve meşru zeminde sorunlannı izleyeceklerini bildirdi. • 5. Sayfada Mezarda emeklilik tasansının TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Işler Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında hükümetin DSP ve ANAP kanadı arasında tartışma çıktı. ANAP'h Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, hükümet olarak ödenmesi gereken bır bedel varsa onu ödemeye hazır olduklannı belirtirken, DSP Istanbul Milletvekılı Rıdvan Budak "başbakanlann bazı aynntılarla uğraşamayacağını, sorumluluğun bakanda olduğunu" söyledi. • 5. Sayfada 'Kıbrıs 'ta dayatma yapmayın' ABD'ye üç mesaj # ABD Savunma Bakanı William Cohen, Kıbns'ta bir an önce önkoşulsuz görüşmelerin başlamasını isterken Türkiye, baskı ve dayatmayla gerçekleşen görüşmelerin sonuçsuz kalacağını vurguladı. Ankara'da Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hılmi Özkök, Başbakan Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli ve Milli Savunma Bakanı Sabahattm Çakmakoğlu ile görüşen Cohen'e, Atına'nın Kıbns'tan sılahlan çekmesi ve Kuzey kak'ta devlet kurulrfeaması mesajı verildi. Ortak bildlrl TBMM Genel Kurulu dün Kıbns Banş Harekâtı'nın yıldönümü nedeniyîe özel gündemle toplandı. TBMM'de grubu bulunan 5 partı tarafından yayımlanan ortak bildınde KKTC'ye kesintisız ve koşulsuz desteğın süreceğı belirtildi. • 11. Sayfada Demirel w 'Türkiye Israü işbirüği' % Demirel, Ortadoğu'nun ufuklannda yeni bu- gün doğduğunu belirterek "Türkıye ve Israil bu parlak geleceğe doğru birlikte çalışacaklar" dedi. Demırel, bugün Filistin'e geçerek Arafat ile bir araya gelecek. • //. Sayfada Eylemler durdu Tahran hn denetimi milislerde # Iran'ı altı gün boyunca sarsan öğrenci eylemlerinin ardından Tahran'da denetim tamamen güvenlik güçlenyle Islamcı milislerin elme geçti. Halkın Mücahıtleri örgütü olaylarda 30'dan fazla öğrencinin öldüğünü ve yüzlerce öğrencinin yaralandığını öne sürdü. • 10. Sayfada AHMET TANER KIŞLALI'NIN "HAFTAYA BAKIŞ" YAZIS1 M 17. Sayfada ERDİN ARI SPK'Yİ SUÇLADI • 13 Sayfada REFORM SIRASI GÜMRUKLERDE • 13. Sayfada FESTtVALLERİN SESİ KISILDI M Arka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 25 Yıl Once.. Yakın tarihimizin Kıbns sayfalan yeniden açılıyor. 25 yıl once gerçekleştirdiğimız Kıbns Banş Harekâ- tı üzerinde, bılen bılmeyen konuşuyor, yazıyor. Köktendıncı gazetelerın, Kıbns harekâtı ve Ece- vit'le ılgıli yayınlanndaki gerçekleri saptırma çabası ar- tık terbıyesizlik düzeyinde. Akıt, Ecevit'i "Kıbns kahramam" değil, "Kıbns ka- mArkasıSa. 19,SİL l'de Çiller'in fesihleri mahkemeden döndü Istanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, DYP lideri Çiller'in görevden aldığı Istanbul il yönetimiyle ilgili ışlem hakkında yürütme- yi durdurma karan verdı. • 5. Sayfada 'Savaşları Güneş durdursun' dileği 2500 yıl önce yaşanan bir Güneş tutulması, Anadolu'da Medler ve Lidyalılar arasında- ki savaşı durdurmuştu. Avrupalı 55 üni- versite öğrencisi, savaş durduran Güneş tutulmasını aynı bölgede, Yozgat-Çamlı- bel'de izleyecekler. • 8. Sayfada Petrol umudu 19 Temmuz Pazartesi gü- nü düzenlenecek törenle, Iğneada kıyı çiz- gısının yaklaşık 80 kilometre kuzeydoğu- sunda petrol içın sondaj çalışmalanna başlanacak. • 9. Sayfada BORSA Dun 5763 Oncekı 5783 DOLAR Dun 431.000 öncekı 431^00 MARK ODun 225.400 Öncekı 224.400 ALTİN JJDun 3.510.000 Öncekı 3.540.000 Kürşat Yılmaz'a ömür boyu hapis Ülkü- cü baba Kürşat Yılmaz ve Yavuz Kaşıkçı hakkında, eski Kuşadası Beledıye Başka- nı Lütfi Suyolcu'yu tetikçi Fırat Erdoğan'a öldürttükleri savıyla açılan davada, idam karan verildi. Mahkeme Başkanı, Kürşat Yılmaz ile Yavuz Kaşıkçı'nın cezasını ha- fifletici nedenler gerekçesiyle müebbet hapise çevirdı. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY İspatrie GAP'asite Apttnmı! KUDÜS - Banşa biraz cansuyu verilince neler ya- pılmaz, belkı de bunun en iyi laboratuvan Ortadoğu. Israil-Filistin banş sürecinin canlanmaya başlama- sı Türkıye'nin bu ülkeyle kurduğu bağlantıların da canlanmasını beraberinde getirecek gibı görünüyor. Ikı ülke pek çok alanda ışbirliğı anlaşmalan imza- ladı. Bunlara Güneydoğu Anadolu Projesi'ne (GAP) ılişkın yenı ekler geliyor. mArkasıSa.l9,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog