Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 RA ovoCumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ mhuriyet /% JSMTKBİNltttfZMET ^ M SMT«MEKKhM>TmM / / f UUT ÛYH* KMNJLO A Ü * SMT KtüU» SfrMfc OLMUÛ A » I s«ır natTu Ktnp umşı DıledığımzlatabaıadınL,kredıkaıtınızıncumarası \e v,n kullanma urüu ıle bırhkte bddıno, kıtap e\ımzde olsun Adm.zı. sûyadıruzı \e letefon mımarcnızı (Ja bıl<hnDc>ı unutmavın U>c değılsenız, dılersenız üve de olun \a da ü>ehğuuzı >enüe\ın HER tŞLEM BtRTELEFONL\:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26942 / 250.000 TL (KDV,çinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (Î945-Î99ÎJ 13TEMMUZ1999SALI H E R JEAN-JACQUES ROUSSEAU 1 1 K YALNIZ GEZERİN DÜŞLEMLER Fransızcadan çeviren: Reşat Nuri Darago Büyük düşünürün yaşlılığında Paris'te geçirdiği yalnız ve sıkıntılı yıllarını şiirsel bir deyişle dile getirdiği son yapıtı... Bugün Cumhurİyet'le birlikte... : t ROUSSEAU YALNIZ GEZERİN DOŞLEMLERİ Ord. Prof. Dr. YUSUF HİKMET BAYUR IKINCI BALKAN SAVAŞMI Yakın tarihimizin bu unutulmaz olaylarını, Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un 'İkinci Balkan Savaşı-ll' adlı bilimsel çalışmalarında ilgiyle okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... 1979 Uan buyana en şiddetli olaylara sahne olan Tahran da öğrencilerin üzerine ateş açıldı Öğrenciler mollalan sarsüPolis aracını yaktılar Tahran Üniversitesi'nde toplanan yaklaşık 15 bin öğrenci protesto gösterisi yaptı. Üniversitenin yakmındaki bir alanda toplanan bin kadar öğrenciyle polis arasında çatışma çıktı. Göstericiler, zırhlı polisi taş yağmuruna tuttular. Sopa ve göz yaşartıcı bomba kullanan polis, kalabalığı dağıttı. IRNA, göstericilerin bir polis aracını ateşe verdiğini duyurdu. Çatışmalarda en az 12 kişi yaralandı. Gösteriler yasaklandı Tahran da kimliği tespit edilemeyen bir kişi, 5 bin kişilik kalabalığın üzerine ateş açtı. Cumhurbaşkanı Hatemi, öğrencilere sükûnet çağnsında bulundu. Tebriz, Meşhed, Şiraz, lsfahan, Hürremabad, Yezd ve Hamedan kentlerinde de protesto gösterileri yapıldı. Tahran Üniversitesi'ndeki gösteriler dün akşam sona erdi. Tahran Valiliği yayımladığı bir talimatla gösterileri yasakladı. • //. Sayfada Kimse böylesini beklemiyordu' Gerek sağ, gerekse sol basın, 'olaylann arkasında kimlerin olduğu' sorusunun yanıtını anyor. Sağcı gazeteler, olaylan yabancılar ve UKO gibi gruplara bağlıyor. Aynı gazetelere göre UKO gibi gruplann üyeleri. öğrencilerin sıralarına girerek onlan kışkırtmaya çalışıyorlar. Solcu gazeteler ise son olaylan önceden yazılmış bir senaryonun planlan olarak görüyorlar. • //. Sayfada Çalışanlar, 58-60 yaşlannda emeklilik öngören sosyal güvenlik yasa tasansma tepkilerini sertleştiriyor Söz bitti, sıra eylemde Ecevit tasarısını acıkladı 'Af smırlı olacak' # Başbakan Ecevit, koalisyon ortaklanna sunacağı af tasansınm, "kamu vicdanını rahatsız etmeyecek" çerçevede sınırh olacağını acıkladı. Ecevit, "Bir yandan dağdaki, tuzaklara düşürûlen insanlara bir kurtuluş yolu açacak bir pişmanlık yasası ve onunla birlikte smırlı bir af yasası üzerinde çahşılıyor" dedi. B 4. Sayfada Eski MİT görevlisi Ataç 'Çakıcı ile görev ilişkimiz bitmedi' # Türkbank ihalesi davasında ilk kez ifade veren eski MÎT görevlisi Yavuz Ataç, Alaattin Çakıcı ile MİT ilişkisini doğruladı. Ataç, 1987 yılında MİT'e girdikten kısa süre sonra amirleri tarafından Çakıcı'yla tanıştınldığını söyledi. Ataç, "Bizim faaliyetimizi. teknik yönü itibanyla suçluluk-suçsuzluk durumu ilgilendirmez. Devlete ait baa bilgilere sahip kişi, devlete ait bir dosya gibidir. Teknik yönden benim görevim, bu insanm yabancı ülke eline geçmesini engellemekti" dedi. # Çakıcı ile görev ilişkisinin bitmediğini söyleyen Ataç, Çakıcı'ya "seni yakalayacaklar" diye bir mesaj vermediğini belirtti. • 8. Sayfada KESK, Türk-tş ve DİSK'e bağh sendikalar, memurmaaşzamnu\e sosyal güvenlik vasa tasansını, Kızüa> Me\dam'ıu trafiğe kapatarak protesto etti. (Fotoğraf: SERDAR ÖZSOY) BÜyÜk eylem 'Kesintisiz eylem' karanna ilişkin takvimin ana hatlannı Türk-lş belirledi. Türk-lş, DİSK, Hak-tş ve memur sendikası konfederasyonlan yann bir araya gelerek 'eylem komitesi' oluşturacak ve eylem biçimini tartışacak. Büyük eylem 24 Temmuz Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Türk-tş Başkanlar Kurulu'nun eylem biçimini tartıştığı saatlerde, genel merkez önünden geçen eylemci işçi ve memurlar, "Suskun Türk-lş istemiyoruz. lşçi memur el ele, genel greve. Geliyor, geliyor, genel grev geliyor. Söz bitti, sıra eylemde" şeklinde slogan attılar. • 7. Sayfada EcevK: Tahrik ediyorlar Başbakan Bülent Ecevit, hükümeti protesto eylemlerini "provokasyon ve tahrik" olarak nitelendirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, işçi ve memur sendikalan konfederasyonlannın, hükümetin tasanyı gözden geçirmesi istemiyle ilgili olarak "Böyle bir şey söz konusu değildir" değerlendirmesini yaparken emeklilik yaşı konusunda ilk yumuşama işareti MHP'den geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Nazif Okumuş, emeklilik yaşı konusunda "Özellikle kadınlar için emeklilik yaşı düşürülebilir" dedi. • 7. Sayfada Sosyal güvenliğe pay yok Yaklaşık 54 miiyon kişiye hizmet sunan sosyal güvenlik kuruluşlan, 1999 bütçesinden yüzde 8.9 orarunda pay alıyor. Bütçenin yüzde 38'ini kaplayan faiz ödemelerine yapılan aktanm ise sosyal güvenlik kuruluşlanna yapılan harcamanın yaklaşık 4.5 katına ulaşıyor. Yalnızca 1999 yılında 10 katrilyon hrayı aşkın faiz ödeyecek olan Türkiye'nin 16 katnlvon lırayı aşan iç borç stoku ve 102 milyar dolar diş borç stokuna karşın 3 sosyal güvenlik kuruluşuna bu yıl için yapılan 2 katrilyon 450 trilyon liralık aktanm "kara delik" olarak sunuluyor. I 7. Sayfada Ankara'daki Bangladeş Elçiliği Ataşeye bıça/di saldırı 0 Bengladeş'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Shariful Islam ile eşi ve oğlu bıçaklı saldınya uğradı. Saldında ataşe ağır yaralanırken eşi ve oğlu yaşamını yitirdi. Saİdırganın, ev işlerinde lslam ailesine yardım eden Rahman Hafızar olduğu belirtildi. 0 Emniyet yetkilileri, aileyle özdeşleşen Hafizar'ın, Bangladeşli generalin oğlunu kıskanması sonucu saldınyı yaptığını belirtiler. ANKARA (Cumhurİyet Bü- rosu) - Bangladeş'in Ankara Bü>ükelçıliği Askeri Ataşesi Tuğgcneral Shariful tslam ile ailesi, ev işlerinde kendilerine yardım eden Rahman Hafi- zar'ın saldınsına uğradı. Satır- la gerçekleştirilen saldında ata- şe çeşitli yerinden yaralanırken eşi ve oğlu yaşamını yitirdi. Olay yerinden taksiyle kaçan hizmetçinin yakalanması için emniyet bırimleri dün çeşitli semtlerde operasyonlar düzen- ledi. Saldın dün saat 13.00 sı- ralannda ataşenin oturduğu Hoşdere Caddesi Kuşkondu Sokak No 20'de bulunan Bay- kaler apartmanında gerçekleş- ti. Olay öncesi evdekilerle ba- ğırarak kavga eden Rahman Hafizar'ın, Bangladeş'e özgü kesici bir aletle önce ataşenin 14 yaşındaki oğlu Şiraz L'l Sa- lih'i yatak odasında öldürdüğü anlaşıldı. Saldırgan daha sonra ataşenin 40 yaşındaki kansı Kısmet tslam ı başka bir oda- da öldürerek kapıyı üzerine kit- ledi. Ataşe Sharifîıl tslam'ı kol, el, yüz, omuz ve sırtından yara- • ArkasıSa. 19, Sü. 4te Yazanmız BehzatAy'ı kaybettik tstanbul HaberSenisi - Gazetemiz yazan edebi- yatçı Behzat Ay'ı(63)yitir- dik. Edebiyat- çı-yazar Beh- zat Ay, dün Kartal Uğur Mumcu Mahalle- si'ndeki evinde komşulan tara- fından ölü olarak bulundu. İlk evlıliğınden ıki çocuğu olan ve yalnız yaşayan Behzat Ay'ın cenazesi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldınldı. Behzat Ay'ın ailesi, bugün hastanede yapılacak otopsinin ardından Ay'ın cena- zesinin kaldınlacağı tarihin be- lirleneceğini bildirdi. • Arkası Sa. 19, Sü. 6'da Kıbrısiçin ortakyamt • Türkiye ve KKTC ortak bir bildiriyle, ABD, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve G-8 gibi kurumlardan gelen baskılara yanıt verecek. Ortak bildiride, uluslararası toplumun adada çıfte standart uyguladığı yinelenecek. B 5. Sayfada GUNCEL CLNEYT ARCAYUREK Devlet Çöker mi? TFfT'deki "Söylekuıiul" programını izlerken bir kez da- ha anladık ki; devlet çökmenin arrfesindeymiş. Kurtar- mışlar! Bu sonucun nereden ve nasıl çıktığı biryana. TRTde- ki programı izleyen herkes, sonucun kimden çıktğını bi- liyor. O programda Başbakan Ecevit; "Sosyal Güvenlik Re- formu yapılmazsa devlet çöker" dedi. • Arkası Sa. 19, Sü. l'de Savaşın küçük askerteri Economist der- gisinin haberine göre dünyanın 66 ülkesin- de süren silahlı çatışmalarda 300 binden fazla çocuk savaşıyor. • 10. Sayfada 'Radyasyon pasaport sormaz' Rodos Adası'nda düzenlenen toplantıda Akku- yu'ya yapılması planlanan santral günde- me geldi. Kanada Nükleer Projeler Direk- törü David Martin, ülkesinin Türkiye'ye santral satmak için ihaleye girdiğini anım- satarak "Kanada bölgenize facia ihraç edi- yor" dedi. MArka Sayfada Akkuyu 'nükleere hayır' dedi Büyükece- li beldesinde çevrecilerce gerçekleştirilen halkoylamasında, halkın yüzde 84'ü 'ato- ma hayır' oyu verdi; Yeşilovacık'taki oyla- mayı jandarma engelledi. • Arka Sayfada BORSA ODun 5621 öncekı 5129 DOLAR ODun 431.800 Oncekı 428.4O0 MARK ODun 223.700 Öncekı 223.4O0 ALTIN ODun 3.S6O.OOO Öncekı 3.S5O.OOO Demirel Vergi Kanunu'nu eleştirdi Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkiye'nin bugünkü sıkıntılarının belkemiğinde gü- vensizliğin yattığını belirterek "Güvensiz- liğin ana sebeplerinden birisi Vergi Kanu- nu'dur" dedi. • 8. Sayfada Maliye triryonların peşinde Gelirler Ge- nel Müdürlüğü, futbol transferleri piya- sasındaki vergi kaçakçılığını önlemek için defderdarlıkları uyardı. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Iktidar ve Muhalefet Boşluğu! 18 Nisan seçimlerınin ardından dem tutmayan gün- dem, siyası partilerin içindeki gelişmelerin ikinci pla- na itilmesine neden oldu. Bugünü Meclis'teki partilerin içinde olup bitenlere ayıralım. • Arkası Sa. 19,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog