Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet | Imthaz Sahibi: Berin Nadi Gcnel Yavın Yonftmenı Orhan Erınç Genel Ya>ın Koordınatoru Hıkmet Çetınkav a 9 V azıışlen Vludunı Ibrahun \ ıldız 0 Sorumlu Mudur Fıkret tlkız # Haber Merkezı Muduru Hakan Kara # Gorsel Yonetmen Fıkret Eser Istıhbarat Cengız Yıldınm#Ekonomı Ozlem \ uzak • Kultur Handan Şenköken • Spor \t>dulkadır \ ucelman # Makaleler Samı Karaören • Duzeltme \bdullah Yazıcı 9 Fotoğraf Erdoğan Koseoğlu 0 Bılgı Belge Edıbe Buğra 9 Yun Haberlen MehmetFaraç Yaym Kurulu llhan Selçuk (Başkan) Orhan Ennç, Oktay Knrtboke Hıkmet Çebnkava Şukran Soner tbrahım \ ıldız, Orhan Bursah. Mustafa Balba), Hakan Kara. \nkara Temsılcısı M ustafa Balbav Ataturk Bulv an No 125 Kat4 Bakanlıklar-Ankara Tel 4195020(7 hat) Faks 4195027 9 IzmırTemsılcısı Serdar Kızık. HZıvaBlv 1352 S 2 3Tel 4411220 Faks 4419117 • AdanaTemsücısı Çetm \ ığenoğlu, inonuCd 119 S No 1 Kat 1 Tel 363 12 11 Faks 363 12 15 Muessese Muduru Ustun Akmen # Koordmator Vhme) korulsan • Muha sebe Bülent Yener # Idare HuseviD Gurcr» Bılgı tşlem \«ü lnal • Bılgı sa>ar Sıstem Mûrnvtt Çüer • Saa$ FtzfletKnzı MEDYA C • Yonetım Kurulu Başkanı Genel Mudur GSIbın Erduran # Koordınator Reha Ijıtman # Genel MudurYardımcısı SevdaÇoban Tel 514 07 53 51395 80 513846M1 Faks M38463 YavımlawQ >e Basan *ı enı Gun Haber \jansı Bastn ve 'Vavınc lık A Ş Turkocagl Cad j9 41 Cagalogm 34334 Istanbul PK 246 Sırkecı 344^ Istanbul Tel (0212 M2050S 2Ohat) Faks (0 212)^13 8^9^ www cumhunyet com tr 6HAZIRAN 1999 Imsak3 26 Guneş 5 26 Oğle 13 10 tkmdıl7 07 Akşam20 40 Yatsı 22 30 Kom'dan yeni ürün • İstanbul Haber Servfci- Turkı>ede 1950 lı yıllardan bu yana ıççamaşın üreten Kom, dolly sutyen ve elenor kulotla kadınlann gozdesı olmaya hazırlanıyor 75 B-C 8OB-Cve85B-D-C bedenlen bulunan ve dantellı olarak uretılen dolly sutyen ozellıkle dolgun goğuslu kadınlara sunuluvor Toparlayıcı ozellığı olan sutyen balenlı \e telsız Sıyah, beyaz murdum ve bordo renkte çeşıtlen bulunan dolly sutyenın fıyatı 4 mılyon 950 bın lıra Aynı renklerdekı elenor kulot ıse 3 mılyon 900 bın lıra 'Katkı maddesi bildipisi sahte' • ANkARA (Cumhunyet Burosu)- Hacettepe Lnıversıtesı nın adı kullanılarak pıyasada bulunan bazı gıda maddelennın kanserojen katkı maddesı ıçerdığının söylenmesı rektorluk taratından yalanlandı Rektorluk, Hacettepe Unıversıtesı Vaştırma Sonuçlan' adı altında dağıtılan bıldınyı "Her yonuyle saçma \e yalan" olarak nıtelendırdı Bıldınnın ılköğretım okullanna dağıtıldığı ve bazı unlu markalann adlanna yer \erdığı belırlendı 'Çiğ süt veet tüketmeyin' • G\ZIANTEP(AA)- Gazıantep Unıversıtesı Tıp Fakültesı Enfeksıyon Hastalıklan Anabıhm Dalı Başkanı Prof Dr Ibrahım Baydar halk arasında peynır hastalığı olarak da bılınen maltahummasının sık gorulduğunu belırterek halkı, çığ sut ve urunlen ıle çığ et tuketmekten kaçınmaya çağırdı Orman Bakanı Çağan 25 Haziran'da yapılması planlanan ihaleleri durdurdu VÜIli parklar nefes aldıASUMAN ABACIOĞLU IZMtR- Mılh Parklar Genel Mu- dürluğu'nce 200 u aşkın mıllı park ve dınlenme alanırun 25 Hazıran da vapılması planlanan ıhalesı yenı Or- man Bakanı Namı Çağan tarafindan durduruldu îşletmesı, 10 yıllığına ozel kışılere venlecek orman alanla nnın ıhalesının "mafya kuşkusu" ne- denıyle durdurulduğu oğrenıldı Dılek Yanmadası Mıllı Parkı'nı ışleten şırketın, Kemal Tûrkler'ın katıl zanlısı olarak yargılanan Ünal Ağaosmanagaoğiu ıle ılışkısının or taya çıkması bu vondekı kuşkulan guçlendırmıştı Mıllı parklann ışletılmesının özel kışıvekuruluşlaravenlmesıne, "kâr amacrvla milM parklara kapasıtesi- nın çok uzennde znaretçi kabul edil- mesı sonucu ekosıstemlerin tahrip edflmesj.vangınakarşıonlemalınma- • Mıllı Parklar Genel Mudurluğü'nce 10 yıl süreyle özel kışılere venlecek 200'u aşkın mıllı park ve dınlenme yenyle ılgılı ıhale "mafya kuşkusu" nedenıyle durduruldu îhale tanhı daha sonra belırlenecek. masT gerekçelenyle çevre kuruluş- lan tarafindan tepkı göstenlıyor Ko rumacılar, aynı zamanda mıllı park- lann bellı gorüştekı kışılenn elıne geçmesıyle bır "şenat kampı" balı- ne getınlebıleceğı yonunde de kuş- kulannı dıle getınyorlar 3 yıldan 10 yıla Bu gelışmelere karşın, Mıllı Park- lar Genel Mudurluğu 1994 yılında başlayan uygulama çerçevesıhde, mıllı parklann ozel kışılere ışletılmek uzerevenlmesuresını lOyılaçıkar- dı Mılh Parklar Genel Mudur Yar- dımcısı NejatÖzkan. îşletmesı özel kışılere devredılecek 200'u aşkın yer olduğunu. bunlardan 80 kadannın geçen yıl ıhale edıldığını, 165'ınınde bu yıl ıhalesının planlandığmı belır- terek şu bılgılen verdı "Dahaoocebu yerieri 3 ydfcğraa iha- ie ediyorduk. Ancak, 1998 yıh başın- dan fâbaren uvgulanmak uzere, Ma- liye Bakanliğı'ndan 10 ydlık kirala- mak ıçın ızın aldık. Dolavısıyla 3 yü- hk kıralananlan da uzatmadık. rumu- nun sozleşmelennı fesbetük. Bunla- n da 10 vila kıralamayı duşunuyoruz." Ozkan, Dılek Yanmadası Mıllı Parkı'nı ışleten şırketın, aranan bır ka- tıl zanlısı ıle ıhşkısı konusunda da u Söz konnsu şahıs bizim resmi mu- hatabımız değıl Sodeşmevı unzala- yan kişi,sanıyorum onun kardeşL Bı- zim, perde arkasındaki şahsı bilecek gucumuz vok, devietin de yok" dıye konuştu Ozkan, Mıllı parklann "Id- ralandığr yönündekı tanımlamanın da yanlış olduğunu vurguladı Yenı Orman Bakanı Çağan'ın, 25 Haziran'da yapılması planlanan ıha- Ieyı ıkıncı bır emre kadar durdurdu ğunubehrtenNejat Ozkan çevre ku- ruluşlannın kuşkulanna ılışkın de şu göruşlere yer verdı "thatenmdurüst gerçekkşmesı ıçu önlemler ahvoruz, Bız gonuDü kuruluşlardan, basında çıkan haberlerden esınlenerek her yıl şartnamevı venılrvoruz \e her verde tek bp şartname uvguluvoruz. Içış- leri ve Malrye bakanhklannın yer al- masını ıstedıklen hususlan da şart- nameye koyuyoruz. Sabıka kaydı, devletevergi borcu oUnlan ihaleye al- mrvonız" dedı Yaklaşık 2 bln 300 yıl önce yaşayan Odyris Kralı'nın iskeleti etlendirilecek Kersebleptes'e ikinci yaşamANKARA (AA) - Bınlerce vıl once Trakya da yaşayan bır kral teknolojıntn ın- sanoğluna sunduğu teknık olanaklarla yenıden eskı göruntusu ne kavuşacak Tekırdağ vakınındakı Hare- kâttepe Tümulusu'nde bulunan ve gûnu- muzden yaklaşık 2 bın 300 yıl once vaşa- dığı sanılan Odvns Kralı Kersebleptes'ın iskeleti etlendınlecek Prof Dr Öterlzelta rafından ılk kez gerçek kımlığı ıle ve ger- çeğe en yakın şekıide etlendınlecek olan kral onjınalıne uygun elbıselen ıle Tekır- dağ Muzesı nde zıyarete sunulacak Tekırdağ Muze Mudüru Akıflşın Istan- bul Unıversıtesı Prehıstorya Anabıhm dalı oğreöm uyesı Dr Ash Özdoğan ıle Tekırdağ- Istanbul karayolu uzenndekı Harekâttepe Tümulusu'nde yaptıklan kazı sonucu, kra- lın mezannı gun ışığına çıkarttıklanm soy- ledı tÖ 342 yıllanndayaşayan OdynsKra- lı Kersebleptes'ın 22 metre yukseklığınde- kı tumulusun ortasındakı sanduka mezann- da bın krallığını, dığen rahıplığını sımge- leyen ıkı tacı, yuzuklen ve denızkabuklann- dan elde edılen erguvan renklı elbıselen ıle gomulu olarak bulunduğunu anlatan Işın bu- nun Trakya tanhı açısmdan çok onemlı bır buluntu olduğunu soyledı Kral iskeleti ûzennde antropolojık ınce- lemeler yapan Hacettepe Unıversıtesı Ant- ropolojı Bolûm Başkanı Prof Dr MetinÖz- bek de, araştırmalann kralın vakalandığı hastalık nedenıyle 10 yıl acı çekerek oldu- ğunu ortaya koyduğunu soyledı Saçları duruyor lskeletın çok bılınçlı bır şekıide yapılan kazı sonucunda dokunulmamış halıyle ele geçmesının buyuk bır şans olduğuna ışaret eden Ozbek, bunun antropolojık araştırma- lar ıçın onemlı olduğunu vurguladı Ozbek ıskeletın kafatasmda saçlannın bır bolümü- nun hâlâ durduğunu belırttı Balesanatçdanmcmkcmlikyaptı Osmanlı devletinin kunıluşunun 700. yıh dolavısıyla düzenlenen "Osmanh'dan Cumhunvete Kadın GiysilerT adlı deflle, buyuk ılgi gordu. Özel Guzel Sanatlar Stilistiik Ökulu öğrencilerinin tasariadıklan givsilerin sergüendıği defile. Resım He> kel Muzesı Konser Salonu'nda gerçekleştüiklL Devlet Opera ve Balesı koreograflan tarafindan duzenlemesı vapılan gıvsiler. bale sanatçdannca bir gosten olarak sunuldu. Defılede. Osmanh saray giviminden çağdaş cumhuriyet kadınımn giyimıne kadar birçok ozgün ornek sergüendi. Defılenın ardından podyııma çıkarak okul sahibi Elif Jülide Dereboy'a v* 2 yıl bovunca sergilenen giysilerin oluşturulması ıçın çahşan stilistiere teşekkür eden Kulrur Bakanı Istemıhan Talav, stüist oğrencilerce meydana geürilen bu olayın. bir defileden çok sanatsal bir gosteri olduğunu soyledi (Fotoğraf AA) ABDÜLHAMİD İIN FOTOĞRAFLARI DA SATILACAK Osmanh ve Islam eserleri Paris'te açık artturnada OZGENACAR ANKARA -Pans'te yann yapılacak ıkı ay- n muzayedede satışa çıkacak Osmanh ve ts- lam sanatı eserlen arasında tombaktan bır çıft Osmanh çadır alemıne 600 bın, bır Iran el yazması Kuran ıçın 600 bın Fransiz Frank- lıkalıcıbeklemyor "Drouuot Montaıgne" muzayedesınde, bın Abdülhamid e aıt muhur (25 bın FF) ol- mak uzere Refia ve Haynye sultanlann ya- nıtelığındekı bazı fotoğraflar da satılıyor 1776 yılında yapılmış Istanbul Boğazı ha- ntası 80 bın, Memluk ışlemeh ahşap kapı- lannın ıse 200-250 bın FF'na satılması bek- lenıyor Muzayededekı en çarpıcı eser ıse bır çıft tombaktan Osmanh çadır alemı 16 yy'da yapılmış, uzennden Kuran'dan alıntı- lar bulunan 32-34 cm yuksekhğmdekı tom- bak alemlenn 200 bın FF'na (yaklaşık 42 mılyarlırava)satılmasıbeklenıyor "Piasa'" adlı kuruluşça düzenlenen gunun ıkıncı mu- Başka hicbir bira şişesinin drkasına ' bu kadar <ok bakılmayacak. "»' Satüacak İslam eserleri arasında 15. yy el yazması Iran-Orta Asya Kuran'ı da var. nı sıra vakınlanna aıt on kadar kaşe-muhur de satışa çıkıvor \bdulhamıd ı, \ ıldız Sarayı nda bır to- rende şu anda Pans Versaılles Sarayı'nda sergilenen ve Cumhurbaşkanı Suleyman De- mirel'ın "olur rl u ıle Turkıve dışına çıkan "41ün Taht"ta otururken gosteren ozgun fo- toğraf da açık arttırmada Aynca Abdulha- mıd ı çeşıtlı karşılamalarda gosteren belge zayedesındekı İslam eserlennın gozdesı, 600 bın FF (yaklaşık 42 mılyar) değer on- gorulen 15 yy el yazması Iran-Orta Asya Kuran'ı Müzayedenm en değerlı esen ıse 1586'da Erzurum'da yapıldığı sanılan ıçınde azız mınvatür ve betımlemelen bulunan Erme- nı el y azması bır dmsel kıtap Kıtaba 800 bın FF (yaklaşık 52 mılyar lıra) ongoruluyor Çamhtıvıöü'ım sesleıvSOS!IŞILÖZGENTURK Toroslar'ın tepelenndeyım Gözala- bıldığıneuzananbıryeşıl Amabuye- şıl yaralı, usul usul öluyor Evet, bu ul- kenın çamlan olüme terk edılmış du- rumda PKK'nın ya da dıkkatsız bın- lenrun yangın çıkarmasma gerek yok Çamlar olüm doşeğınde Butun or- manlarda, olen çamlann son ıslıklan duyuluyor Bu ıslıkJar yardım ıslıkla- n değıl çunkü yardım etmekte çok geçkalmışız Bu sadece çaresızhğın ıs- hkJan Evet, en azından bır vapura bınıp Heybeh'ye adaya gıdın ve tepelerde- kı çam ormanında başınız yukanda gezının Gorduğunuz ne 9 Butün çamlan sılme ışgal etmış be- yaz kesecıkler ve sararan ığne yaprak- lar, kuruyan govdeler Çunku Heybe- lıada'nın çamlan da öluyor, ulkemızın butûn çamlan gıbı Çunkü adına "çamkese-halk arasın- da çamkesen" denılen bır cıns asalak canlı onlara yuva yaptı, önce pamuk gıbı beyaz kesecıkler oluştu sonra o keseler açıldı ve bınlerce tırtıl çamla- nn ığne yapraklan ustune yayıldı Ve ışe koyuldular Onlann ışı, çamlan oldurmek Ön- ce yapraklardan başlıyorlar, sonra govdeye ınıyorlar ve çelık testerelenn zor kestığı kalın gövde- lerbırkaç yıl ıçınde göçup gıdıyor, ığne yaprâklar da Ben once Toros- lar'da çamlan ışgal etmış beyaz kese- cıklen gordûm, son- ra Heybelıada'da dolaşırken aynı ke- selerle karşılaştım Ormanın ıçınde yu- rurken gozlenmı bu olup gıden ağaç- lardan alamadım Ne öluyor'' Bır ül- kenın tüm çam ağaçlannı bır asalak bö- cek ışgal edıyor ve hıçbır mucadele vok Hıçbır onlem yok Beyler, bayanlar, kalm duvarlarla çevnlmış, yüzme havuzlu sıtelennız- de yaşarken hıçbır şeyın sızlere do- kunmayacağını duşünmûş olabılırsınız, Ama yanıldınız, muhteşem evıriızın hemen yanıbaşındakı ormanda çamlar öluyor Havuzdan yukselen kahkaha- lar arasında ölen çamlann sessız ıslık- lannı duymuyor olabılırsınız, ama çok geçmeyecek, sabah kahvaltısı yaptı- ğınız balkonun o olağanustu orman manzarası yok olacak Ve sız, bır gun bırdenbıre olu çamlan goreceksınız Muthış bır mezarlık göruntusu olacak balkonunuz karşısında Hep bırhkte oldurduğümüz çamlann kararmış me- zan 1 Sız pıknıkçıler, pazar gunlen tam bır vurdumduymazhkla altına kılım- ler senp, pıjamalannızı çekıp mangal- da et yaptığınız ağacın dallanna şöy- le bır bakın Gordunuz mu' Yan ta- raftakı kalın dalın ustundekı bütun ığ- ne yaprâklar kararmış Işteolumböy- le başlıyor Bu karanlık, butun gov de- yı sanyor ve olüm gerçekleşıyor Bır yıl sonra havalar yenıden ısınıp, pıja- malı bır pıknık ıçın yola koyulduğu- nuzda bu ağacın olmadığını, olduğu- nu goreceksınız Dığer yuzlerce ağaç gıbı "Canun bana ne" dıyebılırsınız Çamdan bol ne var Bınsı olurse öte- kının golgesı sağolsun Iş o kadarla bıtmıyor Bu veba gıbı hızla bulaşan bır olum 1 Omeğm beş yıl ıçınde Hey- belıada'nın çamlan yok olup gıdecek Altı yedı yıl sonra da Toroslar'ın Ya- nı torunlannız değıl, oğullannız, kız- lannız pıknık yapacak ağaç gölgesı bulamayacak Işteçolleşmeboyleolu- yor Bırden değıl usul usul Tıpkı bır gemının batması gıbı zamana yayılı- yor Ama gün gelıyor gemı batıyor Çok karamsar bır tablo çızdığımı bıhyorum ama yaklaşan gerçek bu Çam keselerle ılgılı hıçbır mucadele ya- pılmıyor Çunku bu mucadele çok pa- halı Turkıye butçesı teror harcamala- nndan banka batıranlan zengın et- mekten bu acıl mucadeleye para ayı- ramıyor Ozel sektore gelınce, ona ne 9 Onun ışı vur kaç 1 Kım ılgılenır çam- lann ölumuyle 9 Bu korkunç ıstıladan şımdılık bır Datça bolgesı çamlan kurtanlmış du- ramda Çunkü orada bu çam keseler- le kıran kırana mucadele sürdürulmuş Ağaçlardakı beyaz kesecıkler daha oluşmadan ılaçlama yapılmış ılaçla- madan sonra ağaçlarda tek ruk oluşan beyaz keseler de elle toplanıp orman- dan uzak bır yere goturulmuş Kısaca, Datça bolgesı çamlan şımdılık sapa- sağlam Tlende, tıpkı kelaynaklar gıbı on1a- n da konımava alır torunlanmıza gös- tenr ve uzun uzun anlatınz "Bak yavrum, bir zamanlar bu ul- kenin toprakian böyle ağaçlaria kap- uydL Bır gun bir korü canlı geldL^" Ve çocuklanmız yuzumuze bakıp hayretle sorarlar "Peki o zamanlar siz ne yapryordu- nuz?" Not Son aldığım bılgılere göre, çam keselerle yapılacak mucadelede gu- guk kuşlan çok onemlı bır gorev ust- lenıyormuş Keselerden çıkan tırtılla- n yıyorlarmış Ama ulkemızde guguk kuşlan da olup gıttığınden, meydan, bu- yuk bır açlıkla ığne yapraklan yıyıp bıtıren çamkesesı tırtıllanna kalmış Isoz50(â hotmail.com. akıllı etiket !• KKEr 0 « f1*0 •«£• m soğumadan önce soğuduktan sonrs Turkıye'nın ılk ve tek ısıya duyarlı termokromık etıketı Tro\ şışesının arkasında Şışe\ı buzdolabına ko\"un \e bekle^ın Içmek ıçın ıdeal soğukJuğa ulaştığmda akıllı arka etiket uzennde açık ma\ı bır termoraetre ve "sağlığınıza" vazısı belırecek Işte o zaman Tro) un benzersız lezzetının ka\mak gıbı kopuğunun kevfını daha ı\ı çıkarabılırsınız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog