Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 HAZİRAN 1999 PAZAR 16 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Ormanın Perileri 10.30 BRT Macera (Ts (Fairy King of Ar) - Ikı küçük çocuk, bü- ^<zJ yükannelerinden dinledikleri masallarda ge- çen perilerin gerçekten yaşadığını ve eski biral- tın madeninin derinliklerinde hapis olduklannı öğrenirler. Periler kurtarılmazlarsa, gerçekten yok olacaklardır. Çocuklar, perileri kurtarmaya karar verirler... Yönetmenliğini Paul Mathews'un üstlendiği yapımın başrollerinde Corbin Bernsen. Glynis Barber ve Jameson Baltes yer alıyor. 11.00 / TRT 2 / Aşkın... Ayrıntı yanda Sana~. 12.00 TRT 1 Duygusal /J7\ Bababası köşkte şofor olarak çalışan bir KZ/ genç kız, köşk sahibi ailenin oğluna âşık olur. Iki genç arasında gelişen ilişki sonucu genç kız hamile kalır. Bu arada babasını yitiren kız, ilişkilerini onaylamayan oğlanın ailesi tarafından sokağa atıltr. Yönetmen: Mehmet Dinler. Oyun- cular: Murat Soydan. Türkan Şoray (1969). tntikam Projesi 14.40 BRT Macera /77\ (Living in Peril) - Genç ve hırslı bir mimar V3/ olan Walter, zengın bir müşterisi için tasa- rım hazırlamak üzere Los Angeles'a gelir. Fa- kat bir süre sonra tuhaf ve açıklanamayan olay- laryaşamaya başlar. Walterbirandakendinibü- yük bir mücadelenin içinde bulur... Yönetmen: Jack Ersgard. Oyuncular: Rob Lowe. James Be- lushi, Dean Stockwell. Sihirii... 15.15 Kanal 6 Macera ©(Magic Sticks) - Felix, bir sokak serserisin- den satın aldığı yeni bir çift davul bagetiy- leritmdenerken tuhaf bir manzarayla karşılaşır. Sokaktaki insanlann bir kısmı çaldığt ritmin hı- zına göre hareket etmektedir... Yönetmenliğini Peter Keglevic' ın üstlendiği yapımın başrollerin- de George Kranz ve Kelly Curtis yer alıyor. Bir Sonbahar... 15.50 atv Duygusal /^s "80 öncesinde anarşi ve terörortamında bir- ^y birlerini severek evlenen bir çiftin, örselen- miş ilişkilerınin öyküsü. YavuzÖzkan'ınyönet- tiği fılmin başrollerinde Zuhal Olçay, Can To- gay, Meltem Cumbul ve Kaan Girgin gibi oyun- cular yer alıyor (1994). Acı 17.40 TRT 3 Dram (The Face) - Geçırdiği kaza sonucu yüzünün v3/ bir tarafında kalıcı iz oluşan ve bu nedenle de hem ailesi hem çevresi tarafından dışlanan bir genç kızın yaşadıklannı konu alan fılmin yönet- menliğini Jack Bender üstlenmiş. Başrollerinde Yasmine Bleeth \e James Wilder yer alıyor. 17.50 / I.Star/ Nihavend... Ayrıntı yanda 48Saat 20.45 Kanal D Güldürü . (48 Hours) - San Francisco polislerinden de- V3/ dektif Jack Cates, iki polis arkadaşının bir otel odasında kaçak mahkum Ganz tarafından öl- dürülmesi üzerine araştırmalarabaşlar. Granz'ın eski çetesinden Reggie Hammond, Cates için iyi biravdır... Yönetmen: VValter Hill. Oyuncular: Nick Nolte. Eddie Murphy, Annette O'Toole. Bitirimler... 21.15 Show TV Güldürü /^\ Yatılı birokulda okuyan küçük çocuklarla, \Z/ okula yeni atanan sınıf öğretmenleri arasın- da gelişen komik olaylan konu alan fılmin yö- netmenliğini Ertem Göreç üstlenmiş. Başrolle- rinde Perihan Savaş, Sezer Inanoğlu ve Adile Na- şitoynuyor(1975). Miranda'yı_. 21.30 BRT Duygusal , (Kissing Miranda) - Patronunun kızıyla evlenip şirketin başına geçmek üzere olan genç bir satıcı, Miranda'yla karşılaşınca işler birden bire kanşır. Bir yanda kazancı bol bir ge- lecek, diğer yanda yürek hoplatan gerçek bir aşk vardır... Yönetmen: Alex Horvat. Oyuncular: larry Poindexter, Alex Meneses. Chick Venne- ra, Dea Lawrence 22.20 / interstar / Tehlikeli... Ayrıntı yanda AhMüjganAh 22.30 TRT2 Duygusal Servet uğruna sevdiği gençten aynlıp zen- ' gin birisiyle evlenen, sonra da terk edilen genç bir kadının öyküsü. Mehmet Dinler'in yöneti- minde Sadri Alışık, Esen Püsküllü ve Salih Gü- ney oynuyor (1970). 8. Henry'niıu. 23.50 Prima Biyografik ©(Private Lifeof Henry 8)-Altı kansı olan 8. Henry'nin özel yaşamı anlatılıyor. Yönet- menliğini Alexander Korda'nın üstlendiği yapı- mın başrollerinde Charles Laughton, Binnie Bar- nes, Robert Donat var (1933 Ingiltere. 97 dk). Acı Gerçek 00.25 TRT 1 Macera (The Real Thing) - Beş kafadar. karnından vurulan ve karaciğernakline ihtiyacı olan bir arkadaşlannı kurtarmak için, yılbaşı gecesi bir yeri soymaya karar verirler. Fakat. aynı yeri bir başka çetenin de soymayı planlamış olması iş- leri kanştıracaktır... Yönetmen: James Merendi- no. Oyuncular: James Russo, Emily Loyd. /C\ Ol /C\ O Yabancı Izleyin Orta Değmez RADYO CUMHURİYET'TE BuGÜN |t AO VO Cumhuriyet O7.4 06.00 Sabahın Rengi 07.00 Türkü Dostları - Tekrar (Melih Duy- gulu) 09.00 Alaturka Sevdalar - Tekrar (Ay- NnŞengün) 10.00 Sa- n Bisiklet (Özgür öz- bakır) 11.00 Hekim Gözüyle (Rıfat Yücel - Okan Falay) 12.00 Dünya Müziği Coğraf- yası (Feza Tansuğ - Asu Maralman'la Ran- devu 15.00 20. YY'a Bakış - Tekrar (Server Tanilli) 16.00 KırkAm- bar (Şehm lleri) 18.30 Noktürn (Ertıan Tıra- şın) 20.00 Müziğin Öy- küsü - Tekrar (Arzu Haksun) 22.00 İz Bıra- kanlar - Tekrar (Sinan Karahan) 23.00 Insa- na Yolçuluk - Tekrar (Nebil Özgentürk) 24. 00 Müzik Pazan (Uğur Dinçer). Tel: 0 212 513 80 06 Faks:02125137719Ayhan Sürek) 13.30 *Saat 13.00'te ve 18.00'de 'Ana Haber 1 , her saatbaşı da habeıier yayına girecektir... • 11.00 Hekim Gözüyle: Epilepsi'nin (Sara has- talığı) sosyal boyutu ve bu alanda yaşanan so- runların ele alınacağı yapıma konuk olarak; Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esat Eşkazan katılıyor. • 13.30 Asu Maralman'la Randevu: Program- da, Esin Afşar'ın sanat yaşamı ve seslendir- diği parçalar yer alıyor. rv8 11.05 Sendikacılıktan milletvekilliğine TV Servisi - Iş, politika ve sanat dünyasından konuklarla söyleşinin yapıldığı "Payla- şımlar" programına bu hafta, eski DlSK Genel Başkanı ve DSP Istanbul Milletvekili Rıd- van Budak katılıyor. Budak, sendikacılıktan mil- letvekilliğine uzanan çizgide, yaşadıklan, anılan ve özel ya- şamı üzerine açıklamalarda bu- lunuyor. Yapımı tdil Medin hazırlayıp sunuyor. Kanal 9 12.15 'Boşanma' tartışılıyor TV Servisi - Sunuculuğunu Tuna Serim'in üstlendiği "Stüdyoda Buluşalım" adlı tartışma programında bu hafta "boşanma" konusu ele alını- yor. Yapıma konuşmacı ola- rak: Dr. Hülya Deniz, Kay- han Yıldızoğlu, Soner Arıca, Özkan Schulze. Hadi Çaman. Dilber Aksu, Nursun Ertunç ve Rezzan Kiraz katılıyor. TRT 2 13.50 Görme özürlüler ve bilgisayar TV Servisi - "Görme özür- lüler ve bilgisayar" konusu- nunelealındıği "Internef TV" programını Handan Demiralp sunuyor. Yapıma canlı yayın konuğu olarak. Koç SistenVden Kalite ve Bilgi Sistemleri ele- manı Çağrı Doğan katılıyor. Tolga Kızılkaya mn ızleyici sorulannı yanıtladığı program- da aynca. izleyicilere bilgi kay- nağı olabilecek ilginç sayfala- ra yer veriliyor. Kanal E 21.00 , Şiyasi boyutuyla Öcalan davası TV Servisi - lmralf da devam eden Öcalan da\ asının sıyasal sonuçlannm ele alınacağı ''Yön" programını gazeteci Merdan Yanardağ sunuyor. Yapımda, Öcalan sonrasında PKK'nin nasıl bıryol izleyece- ği ve Güneydoğu sorusunun alacağı yeni nitelik irdeleniyor. Canlı olarak ekrana gelen prog- ramın stüdyo konuğu, Emeklı Orgeneral Kemal Yavuz. NTV 21.05 'Kore Savaşı' TV Servisi - Yüzyılm önem- li savaşlanndan biri olduğu hal- de hakkmda çok az şey bilinen Kore Savaşı'nın içyüzü bel- gesel halinde NTV'de ekrana gelıyor."Kore Savaşı" adlı belgeselde. dönemin yetkilile- ri ve savaş gazileri savaşın ar- ka yüzünü, yapılan stratejik ha- talan ve yaşadıklan vahşeti an- latıyor. Yapımın ilk bölümün- de. Ikinci Dünya Savaşı'nın ar- dından ikiye bölünen Kore'nin yakın tarihi ve savaşa zemin hazırlayan süreç konu ediliyor. Susan Vreeland'ın romanından uyarlanan filmin konusu gerçek bir olaya dayanıyor Görmeden yaşamanın sırlarıTV Servisi - Rekin Teksoy 'un hazırlayıp sunduğu "Sinema ve Edebiyat" kuşağında Susan Vreeland'ın gerçek bir olaydan yola çıkarak yazdığı romanından sinemaya uyarlanan " Aşkın Gör- düğü Şey" gösteriliyor. Filmin gösteriminde önce Teksoy, ya- zar Tanseli Polikar'la bir tanı- tım söyleşisi yapıyor. Susan Vreeland'ın, yayımlan- dığında best-seller olan romanı, gerçek bir yaşamöyküsüne da- yanmasa, duygusallık sömüriisü yapmayı amaçladığını düşündü- rebilir okurda. Roman, gözleri doğuştan görmeyen bir genç kız- TRT2 11.00 Aşkın Gördüğü Şey - What Love Sees / Yönetmen: Michael Svvitzer / Senaryo: Robert Freedman (Susan Vreeland'ın romanından) / Oyuncular: Richard Thomas, Annabeth Gish, Edvvard Herrmann, Kathleen Noone, August Schel- lenberg /1996 ABD yapımı, 106 dakika. la, Amerikan futbolu oynarken çarpışma sonucunda gözleri gör- mez olan genç bir erkeğin bir- birlerine âşık olmalannı, evlen- melerini. birlikte bir dünya kur- ma çabalannı anlatıyor. Jean ile Gordon evlenip küçük birçiftlikte dört çocuklu mutlu bir Amerikan ailesi oluştururlar. Ama olumsuz yazgılan bir kez daha ağır basar. Çocuklardan birinde de görme bozukluğu başlar. Dok- torlar. çocuğun bir süre sonra iki gözünün de görmeyeceğini söyler. Tıbbın yapabileceği bir şey yok- tur. Bu kez ana baba, kendi dene- yimlerinden yararlanarak. görme yetisini kaybedecek olan çocukla- nna, görmeden de yaşanabilece- ğinı anlatmaya çalışır. onu yeni hayatına hazırlamaya başlarlar. Sinema, görme engeüileri za- man zaman konu edınir. Chap- lin'in "Şehrin Işıklan", tema- yı, linzmle komediyi bağdaştıra- rak işlerken, Dino Risi'nin "Ka- dın Kokusu"nda Vittorio Gass- man. kusursuz bir komedi oyun- cusu olduğunu da ispat eder. Romanı olduğu gibi sinemaya uyarlayan "Aşkın Gördüğü Şey"de de Annabeth Gish gör- me yetisinden yoksun bir genç ka- dının yaşama bağlılığını başan- lı bir bıçimde canlandınyor. Craig R. Baxter'ın filmi, iki yıl önce sinemalarda 'Baskı Altmda' adıyla gösterildi Psikolojik sorunlu kahraman tnterstar 22.20 Tehlikeli Komşu - Under Pressure/Yönetmen: Cra- ig R. Baxter / Senaryo: Betsy Giffen Nowrasteh / Görüntü: David Connell / Müzik: Gary Chang / Oyuncular: Charlie She- en, Mare Winningham, David Andrevvs, John Ratzenberger, Noah Fle- iss, Chelsea Russo, Ke- one Young /1997 ABD ya- pımı, 85 dakika. CUMHUR CANBAZOĞLÎT Lyle Wılder (Charlie Sheen). kasabada gözünü budaktan sa- kınmayan, alevlerin içine korku- suzca dalan, kahraman ve başa- nlı bir itfaıye memuru olarak ta- nınmaktadır ama işindeki istikra- n özel yaşamında sürdürememek- tedir. Kansı ve çocuğu tarafın- dan terk edilince köpeğiyle bir- başına kalmıştır. Psikolojik açıdan çektiği acıla- n etrafındakilerden çıkarmakta- dır; bir gün kafası tam anlamıy- la atınca komşulan Braverton Ai- lesi'ni tehdit etmeye başlar, on- lann özel yaşamlanna kanşır ve evlerine ginp onlara yaşam der- si vermeye kalkışır. Braverton Ailesi, itfaiyecfnin gerçek yüzü- nü kasabalıya anlatmaya çalışır ama kimseyi inandıramaz; çünkü obirkahramandır... Yönetmen Craig R. Baxter. Hollywood'un her zaman kutsal saydığı orta sınıf Amerikan aüe- sinin içine gerilimi. hem de örnek bir vatandaş aracılığıyla sokarak seyirciyi hiç beklemediği yönden vurmaya, etkılemeye, rahatsız et- meye çalışıyor. Ancak, bir çok filmden aşina olduğumuz klasik sahnelere baş\\ırarak, şiddeti bol bol kullanarak fazla ilginç bir çiz- gi oluşturamıyor ve sıkjyor. Itfaiyecinin kapı komşusunu canlandıran Mare NVinningham dışında oyunculann vasat perfor- mans sergilediği "Tehlikeli Komşu". iki yıl önce sinemalar- da "Baskı Altında" adıyla gös- terime girmişti. İtfaiyecinin kapı komşusunu canlandıran Mare VVinningham, performansıyla dikkat çekiyor. Yılmaz'dan tatlı düşlerle dolu, duygusal, fantastik bir seyirlik Aşkın peşinde koşan anne TURHAN GURKAN 25 yıl önce trafık kazasında ölen eski bir ses sanatçısının, kadınlarla ilişki kuramayan oğ- lunun çağnlanna dayanamayıp sorunlannı düzeltmeye dünya- ya döndükten sonra onun çapkın ortağıyla yaşadığı aşkın öyküsü. İpek Çalışlar'ın "rstanbul'u Arıyorum" öyküsünden esin- tıler Uşıyan. Zeynep Avcı'nın senaryosunu yazdığı Atıf Yıl- maz'in 1997"deki "Nihavend Mucize" filmı, ölüm kavramı- nın irdelendiği. öte dünyadan geçici olarak dönüş yapmış ya- şamayı seven. delidolu, fantas- tik bir kadının düşle gerçek ara- sı serüveniyle birlikte güncel bir eleştiriyi de içinde taşıyor. tzle- yiciyi kolayca etkileyebilen ha- İnterstar 17.50 Nihavend Mucize - Yönetmen: Atıf Yılmaz / Senaryo: Zey- nep Avcı / Öykü: ipek Çalışlar / Oyuncular: Türkan Şo- ray, Haluk Bilginer, Lale Mansur, Beyazıt Öztürk, Şük- ran Güngör, Meltem Savcı, Martin Frier / 1997 Türkiye - Fransa - Yunanistan ortak yapımı, Delta Film. fıf. tatlı düşlerle dolu, mızah duygusunun öne çıktığı, çeşitli esprilerle süslü duygusal fantas- tik bir seyirlik. Şoray'ın aşk peşinde koşan sevecen dünya konuğu başanlı bir anne kişiliği çizdiği bu sav- sız yapımda yitip gitmekte olan tstanbul'dan da bol bol nostal- jik görüntü sergileniyor. Adana Alrın Koza'da Bilginer oyun- cu, Antalya'da Kahraman gö- rüntü ödülleri kazandı. Eşinin yaptığı trafık kazasında ölen bir dönemin çekıcı, güzel Türk müziği solisti Suzan (Şoray), odidipus kompleksine tutulmuş, kadınlarla ilişki kuramayan mut- suz oğlu Eroli'un (Bilginer) çağ- nlanna dayanamayıp 25 yıl son- ra dünya'ya geri döner. Ancak öte dünyada yaşlanma olmadı- ğından Suzan oğluyla aynı yaşta görünmektedir. Amacı oğlunun turizmci sevgilisi tris (Mansur) ve kazadan sorumlu tuttuğu ba- bası Asım'la (Gflngör) bozuk ilişkilerini onarmaktır... NTV 10.30 'AteşÇemberi' ve milliyetçilik TV Servisi - Ük bölümüyle ekrana gelen haber program "Ateş Çemberi"ni Mehmet Binay ve Ahu Özyurt birlikte hazırlayıp sunuyor. Balkanlar, Avrasya, Orta As- ya ve çemberin merkezindeki Türkıye'yi mercek altına alan programda, bölgede gelişen olaylar ve akımlar inceleniyor. Milliyetçilik konusunun ele alın- dığı ilk bölümde. "Türkiye'nin etrafındaki ülkelerde milli- yetçilik dalgası nasıl yayılı- yor", "Milliyetçiliğin kökle- ri ve günümüzdeki örnekleri nelerdir", "Milliyetçilik, ne- den Berlin Duvan'nın yıkıl- masıyla yeniden gündeme gel- di" sorulanna yanıt aranıyor. tv8 19.05 Öyküsüyle Atatürkheykeli TV Servisi - Istanbul Saray- bumu'ndaki Atatürk heyke- liyle başlayan "Gezgin Kor- kuluk" programını şair-/ ya- zar Sunay Akın hazırlayıp su- nuyor. Krippel tarafından ya- pılan heykelin duruşu ve ülke- mizde kaçıncı Atatürk heyke- li olduğunun araştınldığı ya- pımda, bilinen en eski oyun- caklardan biri olan tahta atın öyküsü anlatılıyor.Cadılarla il- gili araştırmalar yapan Yeşim Saygın Armutak'la yapılan söyleşi. lstanbul'un hayvanat bahçeleri ve kangurunun öy- küsü. Kızılderilerle ilgili ha- zırlanan belgesel ve azalan ki- tap satışlan programın diğer konulannı oluşturuyor. TKT1 21.40 Akbulut konuk oluyor TV Servisi - TBMM Baş- kanlığı'na üçüncü kez seçilen Yıldırım Akbulut, "Politika- nın Nabzı" programına konuk oluyor. Gazeteci Kurtul Al- tuğun hazırlayıp sundugu ya- pımda Akbulut, "İmrah'dan Öcalan için idam karan çı- karsa, Meclis kararı onaylar nu", "57. hükümet Meclis'ten neler bekliyor", "Hükümet programı ve bütçe Mcclis'te uzlaşmayla kabul edilebilir mi" gibi sorulan yanıtlıyor. Kanal D 24.00 Kanal D'de yeni belgesel TV Servisi - Türkiye"nin çe- şitli yerlerinin gezilerek, iyi ve kötü yönlerinin gözler önüne serildiği belgesel "İyi, Kötü, Çirkin" ilk bölümüyle yayım- lanıyor. Güçlü Mete ve Nihat Sırdar'ın hazırladığı yapımın ilk durağı Siirt. Halkın sorun- lannın ele alındığı programda, Siirt ilinin güzellikleri de ser- gileniyor. Belgeselde gezilen yörenin sorunlannı Nihat Sırdar ekrana yansıtırken, iyi yönle- rini de Güçlü Mete anlatıyor. Tv PROGRAMLARI 07.00 Yannlar Bizim 10.00 Işitme Engellilere Haber 10.10 Dizi:Jakeve Çocuk 11.10 Halit Kıvanç'la Gülmece 12.00 Yerti Film: Sana Dönmeyeceğim 14.05 Pazar Konserı 15.10 Merak- lısı İçin 16.00 Roland Garros Tenıs Tumuvası Tek Er- kekler Fınali (Canlı) 19.00 Türk Silahlı Kuvvetler Saatı 19.25 Spor Gundemı 19.55 Hava Durumu 20.00 Ana Haber Bultenı 20.50 Dızı Samyeli 21.40 Polıtıkanın Nab- zı 23.15 Dızı Jonattan Greek 00.10 Haberler00.25 Ya- bancı Film: Acı Gerçek 01.55 Klıpler 03.30 Yaban- cı Film: Perili Ev 04.30 Klıpler (0 312 428 22 30). *2\ 08.00 Yabancı Rlm: Yumurcak 09.50 Bel- mffi. gesel 11.00 Yabancı Film: Aşkın Gördüğü * — ' Şey 13.05Aydın Bolak'laPazarSohbetı 13.20 Bedenin Dılı 13.50 InternetTV 14.55 Dizı: Ayna İçin- de Ayna 15.30 Yakın Planı 16.05 Belgesel: Resım Se- vıncı 16.30 OSS '99 (Canlı) 20.00 Müzik Koridoru 21.25 Belgesel. Osmanlı Saray Tablolan 22.00 Gece Bültenı veTngilızce Haberter22.30 Yerli Film: Ah Müj- gan Ah 24.00 Dizı: Delı Fişek (0 212 259 72 75). 08.00 Telegün 10.00 Dızı: Nanook 10.30 De- nızaltı Dedektıfi 10.35 Sihırlı Kurdele 11.00 Konser Salonlarından 12.35 Dostlar Pasajı 13.20 Muzik Pınarı 13J35 Dizı: Güneş Altında 14.20 At Yanşları (Istanbul'dan canlı) 17.40 Yabancı Film: Acı 19.20 Gökkubbede Gezintıler 19.50 Genç Haber 20.00 Zorakı Anne 20.50 Gezelım Görelim 21.35 Roland Garros Tenıs Şampıyonası (Bant). 07.00 Açıköğretım Lısesi Ders Prog. 12.00 AnadoluÜn.AçıköğretimFakültesiSınavaHa- zırlık Prog.14.00 Gönül Bahçemız 15.35 Tür- kü Türkü Türkıyem 17.10TSM Konseri 19.00 Anado- lu Ün. Açıköğretim Fakültesi Sınava Hazırlık Prog. 21.20NazarDeğmesin22.50TSM Konsen. 10.10 Merakhsı İçin 11.05 Pazar Panorama 13.00 Vatanımız 13.30 Yerli Film: Sen Ağia- ma 15.05 Almanya'dan 15.30 Orhan Ayhan'la Spor Yorum 16.05 Anadolu'dan Görünüm 16.45 Ha- lıt Kıvanç'la Gulmece 17.30 Yerli Film: Tatlım 18.55 Belgesel: Anadolu Duşlerı 19.25 Spor Gundemı 19.50 ingılızce ve Almanca Haberier 19^5 Hava Durumu 20.00 Ana Haber Bultenı 20.50 Dizı: Samyeli 21.40 Polıtıka- nın Nabzı 23.10 MuzıkKondoru 00.10 Haberler 00.25 Yabancı Film: Ölüm Tacirleri 01.55 Telegun. • 09.00 Müzik 09.40 Belgesel 10.50 Yaban- PR] A/J3 cı Film: Çocuk ve Köpeği 12.45 Gen ış Açı 14.20 Belgesel 15.30 Yabancı Film: Tatlı Bela 17.10 Belgesel Kuşağı 19.40 Savaş Yılları 20.35 Genış Açı 21.00 Yabancı Fiim: Podyumun Büyüsü 22.50 Kerern Görsev'le Jazz 23.50 Yabancı Film: 8. Henry'nin Özel Yaşamı 01.20 Muzık (0 212 502 98 02). 08.00 Salak ile Avanak 08.30 Çızgı Kahramanlar Yanşıyor 09.00 Çocuk Ku- lübü 10.00 Rıchıe Rıch 10.30 Po- lis Akademısı 11.00 Batman 11.30 Sevımli Kahramanlar 12.00Zırve- deki On 13.00 Pazar Magazin 14.10 Kokpit 15.00 Sıbel 16.00 Param Yok Memed 17.00 Sevim- lı Kahramanlar 17.30 Yerli Rlm: işte Hayat 19.30 Ana Haber 20.30 Spor Gundemı 20.45 Ya- bancı Film: 48 Saat 22.30 Şaha- ne Pazar 24.00 Belgesel: lyı Ko- tu Çırkın 00.40 Haber Saatı 00.50 NBA Actıon 01.30 San Antanıo - Portland Karşılaşması 04.00 Türk Sanat Müziği (0 212 215 51 11). _, i . _ 07.30Tabaluga08. 3 I V 00 Süper Fare 08. * * " w 30 Çocuk Progra- mı: Teletubbies 09. 00 Süper Disney'le Hafta Sonu 10.00 Di- zi: Lassie 11.00 Harıka Pazar 13.00 Gün Ortası 13.25 Baş Ta- cı 14.10 Yerli Film: Dört Köşe Dünya 15.50 Yerli Film: Bir Sonbahar Hikâyesi 17.30 Dizı: Viper 18.20 Belgesel: Yıldızlar 19.00 atv Ana Haber 20.05 Spor Haberlerı 20.10 Hava Durumu 20.15 Yerli Film: Kara Murat Fatih'in Fedaisi 22.00 Dızı: Tat- lı Kaçıklar 23.15 Bızım Stadum 00.45 Gece Haberlerı 01.05 Di- zı: Aşkın Gozyaşları 02.30 Ha- bercı03.10AyşeÖzgün (Tekrar) 04.00 Gonül Nağmelerı 05.30 Gecenin Içınden (0 212 655 00 00). I 07.30 Çızgı Kuşağı ' 10.00 Yerii Film: Bin Defa Ölürüm 12.00 İlk On 13.00 Yabancı Film: Ha- rika Çocuk 4 15.00 Gızli Görev 16.00 Yerii Film: Cilalı Ibo Ma- ceralar Peşinde 18.00 Yerli Fim: Nasıl Isyan Etmem 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Yerii Rlm: Bitirimler Sınrfı 23.00 Transfer Dosyası 23.15 Felake- tın Dosyası 00.15 Haber Hattı 01.00 Yabancı Film: Metod 03.00 Show Haber 04.00 Aranı- yor 05.00 Yabancı Film: Sıcak Dalga (0 212 286 35 35). j=- „ 09.00 Haberler 09. ş Ş * 30 Sevgı İle 10.05 Imleç 10.30 Ateş Çemben 11.30 Belgesel' Nuhun Gemisı 12.05Ankara Kulisı i a i 0 Futbol Aktüel 14.10 Basketbol Panorama 15.10 Motor Sports 16.10 Futbol Mundial 16.40 Transvvorld Sports 17.00 OSS Sonuçları 18.30 Transvvorld Sports 19.05 Dunyada Bugün 19.30 Belgesel: Buluşlar 20.00 Haber 20 20.50 Spor 21.05 Bel- gesel: Kore Savaşı 22.05 Kritik 23.00 24 Saat 23.40 Spor 23.05 Belgesel: Buyuk Macera 01.15 Sporda Bugün 01.30 Portreler (0 212 286 36 36). t jj 08.20 Çocuk Kulübü 10. S ) 20 Pazar Ekspres 11.20 Ü S » Yerli Film: Afacan Ateş Parçası 13.00 Motor Sporlan Dünyası 14.20Yerii Film: Yuva- sızlar 16.00 Çat Kapı 17.00 Ya- rın 17.50 Yerli Film: Nihavend Mucize 19.30 Star Haber 20.50 Star Spor 21.00 Dızı: Bizimkıter 22.20 Yabancı Film: Tehlikeli Komşu 00.20 Gece Hattı 00.50 Spor Gecesi 01.00 Yerii Film: Gizli Duygular 02.50 Şahane Nağmeler 04.00 Muzık.. 05.20 Gölge Çıçeği 06.20 Gözlerinde Son Gece (0 212 448 80 00). -*•" 09.00 Huzura Doğru fGKT 09.30 Çızgi Film 10. *-• OOMüzikMarketH. 00 Yakın Takıp 11.30 Oto Magazin 12.30 Deli Kızın Çe- yızı 14.00 Hey Gıdı Günler 15.00 Uzay Yolu 16.00Acıl Servis 17.00 Pazar Eğlencesı 19.00 Ana Ha- ber 20.30 Izzetı Ikram 22.30 Te- lekntik 24.00 Haberler 00.30 OSS Sonuçiarı 02.30 Dünya Dönüyor (0 212 652 25 60) 08.00 Sharky ve George 09.00 Çızgi Sine- ma: Haylaz Bıll 10.00 Yerii Film: Küçük Be- yefendi 11.35 Pazar Keyfi 13.30 Kadınlar ' Kulübu 14.30 Top 20 15.15 Yabancı Film: Sihirii Çubuklar 17.15 Pazar Sokağı 19.00 Ana Ha- ber Bultenı 20.30 Dızi: Gulun Kardeşlığı 21.45 Tıyat- ro: Mıntı Mıntı 23.00 Gece Haben 23.30 Dr Stress 02.30 Yerti Film: Küçük Beyefedı) 04.00 Yabancı Film: Cen- netin Doğusu 06.00 Yeni Zelanda (0 212 284 31 50). 08.20Alvın ve Arkadaşlan 08.45 Genç Ya- rışçılar 09.10 Mavi Dünya 10.15 Günün •••••• Mönüsü 11.30 Telekare 12.45 Müzik 13.15 Konser 'Pınar Özgür' 14.15 Müzik Bahçest 15.00 Ya- bancı Rlm: Baş Müfettiş 17.35 Müzik 18.00 Çızgı Film 18.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Konser Semıh Koç. Seher Ditovan' 2Z00 Hayatımız Moda 2230 Bızim Stad- yum 00.30 Haberler (0 212 325 39 26). M 07.15 Pamuk Prenses 08.00 Aslan Kral 08.30 TexAvery 09.00 Garfield 09.35 Ya- bancı Film: Kahraman Benjı 11.05 Belge- sel: Karayip Adalan 12.00 Yabancı Film: AşkMeteğı 14.10 Yabancı Film: Çıplak Casus (Altyazılı) 15^5 Yabancı Film: Fidye 17.35 Yabancı Film: Aşkın Gücü 18.50 Yabancı Film: Onu Çok Sevdim 21.30Yabanct Film: Metro 23.30 Roy Jones - Regie Johnson Boks Karşılaşması Özetı 00.10 Yabancı Film. Mucize (Altyazılı) 02.10 PembeMek- tuplar29 'Babasına BakOğlunuAI' 02.45 Yabancı Film: Aşk Macerası 04.15 Kız Kıza (0 212 225 55 55). 09.00 Çocuk Bahçesı 10.00 Cümbüş 11.00 Sıne-Top 12.00 Söz Esnafın 13.00 Müzik Hattı 14.00 Yabancı Film: Torpil Yolu 16.00 Rumeli Rüzgârı 17.00 Belgesel 18.30 Bılışım Dünya- sı 19.30 Flash Haber 20.00 Top 10 20.30 Yabanct Film: Fahrenhgit 22.00 Flash Gundem 23.30 Yabancı Rlm: Takip Altında (0 212 256 82 82). 09.00 Haber 09.15 Belgesel 10.15 Ekolayf 11.15 Paranın Nabzı 12.15 Stüdyoda Bulu- şalım 14.15 Yeşil Bir Dunya 15.15 Dunya Dö- nüyor 16.15 9. Hat 17.15 Izlence 18.15 Ingi- lizce Haber 18.30 Spor Günlüğu 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Paranın Nabzı 22.15 Stüdyoda Buluşa- lım 23.00 Haberler 23.15 Stüdyoda Buluşalım (Devam) 24.00 Haberler (0 212 285 43 00). 09.00Bumerang 10.00 Amerıka Ma- c e r a s ı 11.00 Vaziyet 12.15Yaşamın Resmı 13.15 YüksekTeknoloji 14.15'90"lıYıllar&De- ğişim 15.15 Çıkmaz Sokak 16.15 Dunyamızı Koruya- lım 17.15 Usta Baiıkçılar 19.15 Su Sporları 19.50 De- nizaltı Dünyası 20.00 Dunya Şehırlen 22.05 Vızyon 23.00 Ayıptır Söylemesi (0 212 222 76 00). %M i s l V 09.50 Ripper 10. 30 Yabancı Film: VahşiAt 12.00 Müzik 13.15 ÇıkarYol 13.25 Yabancı Film: Annemin He- diyesi 14.30 Aşk Tutsaklan 15.10 Çız- gi Film 16.00 Sokak Kanunu 17.00 Rock Station 17.50 Klasik Müzik 19.00 Klasik Film Koleksıyonundan 19.30 Ana Haber 20.10 Yabancı Film: Ka- ranlık Adam 2 22.20 Kadın Polıs 23.00 Yabancı Film: Kabus Gibi (0 212 282 36 00). 08.00 Belgesel 09.00 Ya- bancı Rlm: Gölgedeki Deh- şet 11.00 45lık 12.00 Dun- ya Lıstelen 14.00 Şırketler Dünyası 14.30 Moda Dünyası 15.00 Yabancı Film: Kanada Salamı 17.00 Hedef Ünıversıte 21.00 Yön 24.00 Dünya Lıstelen 00.30 Yabancı Film: Ölümcül Öpücük (0 212 282 51 00). 09.20 Yansımalar 10.20 j Yönetıcınin Ajandası ' 11.05 Paylaşımlar 11.35 Islak Kal 12.15 Bızden Biri 14.05 AhmetOktay'ın Deften 15.05 Biletler Lütfen 16.05 Seyahatname 17.30 Spor Hayatım 1&05Melıh Kıbar'la Müzik 19.05 Gezgin Korkuluk 19.35 Biletler Lütfen 19.45 Yeşil Pasaport 20.00 Ana Haber 20.55 Finans Polıtik 22.05 Spor Analız (0212 288 51 52). 09.00 Ushuaıa 10.00 İ C K « « İ I YalncGezegen 11.00 Gızemlı Okyanuslar 12.00BılımOtesi12.3 02000'ın Otesınde 13.00 Macera Pe- şinde 14.00 Kanatlar 15.00 Ekınoks 16.00Vahşi Amazon 18.00 Yalnız Ge- zegen 19.00 Vahşı Doğa 20.00 Son- suz Bilim 22.00 Discovery Profili 23.00 Ekinoks (0 212 288 75 75). 08.30 Deniz 10.30 Pla- tin10.45 35 mm 11.00 Number One Konuk VJ 12.00 Deniz 14.00Özlem 15.45 Num- ber One News 16.00 Bu Dudaklar Kı- mın? 17.15 Number One News 17.30 Top 1018.00 Special VVeekend 19.00 Hit Ust 20.00 Number Top 20 21.00 Klıp 23.00 Geyık Parkı (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog