Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

R A D Y O 1O7.4 Cumhuriyet IS1ANBUL VE ÇEVRESINDE YAYINDAYIZ Cumhuriye76. YIL SAYI: 26905 / 225.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) /% JSMÎ KESlVTttZ ttftKT ' f M SMTMnEKKtolPTE&M / / f SMTÜYHJdOBULÛ A « V SMT Kt1W> S M S 0UUU& A r f sAxri«(sm£KiiM>sxn¥i dıgmız kıtabio admı. krtdı kartınıznı numaniM ve son kullanma tanhı bıriikte bildmn, kıtap evınızde otsun \dınızı sovadmıa \etdefoo taraınzı da bıldırmeM unutmavın. L\e değıl^enız dılersenız uve de olun \a da a\elığımzı venjlevm R tŞLEM BİR TELEFONLA 0212 514 01 96 6 HAZİRAN 1999 PAZAR S O R U V E Y A N I T L A R 1.5 milyon aday sınavda Y a r ı n Cumhuriyet' t e 'Tele kulak' skandalı 'Fethullahçı' kadronun mücadelesini de ortaya çıkardı Emniyettehesaplaşma# Ankara Emnıyet Mudurlüğü'nün "sessızce" yürütmek ıstedığı "Fethullahçılan tasfıye operasyonu", telefon dınleme skandallarının ortaya çıkmasıyla teşkılatta ıç hesaplaşmaya dönüştü. Suçlanan Ankara Emnıyet Müdürü Cevdet Saral, Emnıyet Genel Müdürlüğü îstıhbarat Daıre Başkanlığı ıçındekı Fethullahçılann karşı taarruza geçtığını söyledı. Saral kendılenne yönelık suçlamalann yeni hükümetın atama yapacağı döneme denk gelmesıne de dıkkat çektı. # Ankara Emniyetı'nden bazı yetkililer, görev yeri değıştınlen Osman Ak'ın Melıh Gökçek'e bılgı aktardığı yönündekı haberlen yalanladılar Kuşkulu kişılenn telefon kayıtlannın ızlenmesı konusunda 1994 yılında kurulan ve devlet yetkılılennın bılgısı dahılınde 5 yıldır kullanılan sistemın, son hesaplaşmalara malzeme yapılarak çökertıldığını ıddıa eden yetkililer, bu sistemın Akın Bırdal'a düzenlenen suıkastm aydınlatılmasında kullanıldığını da belırttıler. \NKARA (Cumhurhet Bü- rosu) - Ankara Emnıvet Mu- durluğu'nun "sessizce" vurut- mek ıstedığı "Fethullahçılan tasfi>e operasjonu". telefon dınleme skandallannın ortava çıkmasıyla teşkılatta ıç hesap- laşmaya donu^tu Emnı>et Ge- nel Mudurluğu Îstıhbarat Daıre Başkanlığfnın (İDB) Fethul- lahçılar araştırmasını "Gele- neksel İslami Akımlar" tanı- mıyla sınırlamak ıstedığı. an- cak bu talımatın tersıne Anka- ra Emnıyetı'nın çalışmasını de- nnleştırdığı oğrenıldı Emnıyet Genel Mudurluğu İDB'dekı "Fethullahçı" kadroya karşı mucadele verdığını soyle- yen Ankara Emnıyet Muduru Cevdet Saral. \enı hukumetın Koca kulak herkesi dinliyor Ecevit: Şeffaflık gerekiyor ı Gehşen teknolojının kötü kullanımı, ınsanlann haberleşme özgürlüğü ve kışılık haklannı yok etti. Pentagon'un kontrolünde bulunan ve buyük kulak adı venlen Echelon sıstemıyle, uyciu aracıhğıyla yapılan her telefon konuşması. faks mesajı ve e-maıl'ı ızlemek olası. Türkıye'de Emnıyet Genel Müdürlüğü'nün, Telekom'un Ulus'takı merkezınde özel bır dınleme bürosu bulunuyor Bu bürodakı gelışmış sıstemlerle aynı anda bınlerce telefon, polıs tarafindan dınlenebılıyor Emnıyet bu konuda mahkeme ızınlenne sadık kaldığmı savunuyor U 8. Sayfada ı Kamuoyuna ne söyleyecekse telefonlarda onu konuştuğunu belırten Ecevit, "Durıfrn artık şeffaf olmayı gerektıriyor. Teknoloji hızlı ılerlıyor Çağdaş teknolojının cılvesı bu" dıye konuştu Ecevit, Içışlen Bakanlığı'nın konuyla ılgılı olarak soruşturma başlattığını, Sadettın Tantan'ın olaym ıçyûzunü açığa çıkaracağını söyledı Polisın ıçınde büyük bır çatışma varmış gıbı göstenlmek ıstendığını kaydeden Emnıyet Genel Mudürü Bıhcan, "Bazı yanlış davranışlar oîmuş, bunlar soruşturuluyor. Müfettiş görevını tamamlamadan değerlendırme yapmam doğru olmaz" dedı • 8. Sayfada gerçekleştıreceğı atama operas- vonundan once "Fethullahçılann karşı taarruza geçtiğini" so> ledı •\nkara Emnıyet Mudurluğu Îs- tıhbarat Şube Mudurluğu'nun ız- lemeye aldığı telefon numaralan- nın basına yansımasıyla ortaya çı- kan skandalın perde arkası aydın- lanmayabaşladı Alınan bılgılere gore, "Fethunahçılann" emnıye- te sızdıklan ve orgutlendıklen yo- nunde Aydmlık dergısınde çıkan habenn ardından IDB ve Başba- kanlık Teftış Kurulu butun ıl îstıh- barat şube mudurluklenne araş- tırma yapılması konusunda yazı gonderdı lDB,araştırmanın"Di- ni Akımlar ve Tarikatiar" adlı kendı çalışmalannda da nıtelendı- nldığı gıbı "Geteneksel Dini Akımlar" kapsamında yapılma- sını ıstedı Ankara Îstıhbarat Şu- besı'nın. Fethullahçılar ıle ılgılı çalışmasında aynntılara ınmesı. kapsamını genışletmesı ve Gele- neksel Dını Akımlan aşan bır ça- lışmaya gırmesının ardından İDB'nın baskısı gelmeye başladı • Arkası Sa. 8, Sû. 3 te C U M H U R Î Y E T ' I N K Ü L T Ü R H I Z M E T t l P L Ş K I S ERZURUM \OLCULUûL • BİYbLKIN İN ÖYK0LERI 1 KONRAD ADE>ALER VAKFrNDAN BATFYA ÇAĞRI 'Türkiye'ye karşı adîl davranın' # Abdullah Öcalan'ın Türkıye'ye getirilmesı ve yargılanma süreci bo>oınca, Türkjye'nın uluslararası platformda karşı karşıya kaldığı eleştirilen değerlendıren Almanya'nın önemlı vakıflarından Konrad Adenauer Vakff nın Türkıye Temsilcisı Dr. Wulf Schönbohm, Türkıye'nın daha fazla kabul, saygı, sorunlan için de bıraz daha fazla anlayış bekleme hakkına sahıp olduğunu vurguladı. # Almanya'da yayımlanan 'Dıe Welt* gazetesınde "Türkıye'ye karşı dürüst ve adıl olmak" başlıklı yazısında Dr. Schönbohm, Abdullah Öcalan davası dolayısıyla Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı eleştırıler ve kımı Avrupa ülkelennde geçmişte yaşanan olaylar arasında bağ kurdu. • 4. Sayfada llk miting Bilecikte Oymen'den iktidar sözü • CHP Genel Başkanı Oymen, Bılecık'te gerçekle^tırdığı ılk mıtıngde ıktıdar vaat ettı Bılecıklılerden yann yapılacak seçımlerde oylannı bolmemesini ısteyen Oymen. "\ann beledıyeyı >me alacağız Daha sonra Bılecık'e yıne ıktıdar adayı olarak geleceğız" dıye konuştu. Mıtınge çok sa\ ıda eskı mılletvekılı ıle geçen kurultavda Ö>Tnen'ın rakıbı olan Hasan Fehmı Guneş ve Ertuğrul Gunay ıle çok sayıda partılı katıldı B 5. Sayfada Pazar konuğu 'Siyasibakış adaleti etkiler' # Ceza Hukuku Profesorü Uğur Alacakaptan, Öcalan davasının yargılama süreci ve sonuçlarının sıyası bır boyuta kaymaması gerektığını söylüyor. "Öcalan asılsın mı asılmasın mı?" tartışmasımn duygusal ve gerçekçı yönlennı ırdeleyen Alacakaptan şöyle dıyor: "'Idam cezası aşıkâr, yakınlannı ka> betrruş bınlerce ınsanın dramı ortada \ncak mesele Türkıye'nın lehıne mıdır ona bakmak lazım " LEYLA TAVŞANOÖ-U'nun söyteşisi • 12. Sayfada M " BÜYLK COŞKU - (A) Milü Futbol Takımımız, Istanbul'da 3-1 yenildiği Finlandiya'vi deplasmanda 4-2 yenip rövanşı alırken, futbolcular alanda, 1000 kadar seyirci de tribünde buyük coşku jaşadı. (AA) illilerzoru başardı Finlandiya'yı farklı yendîler (A) MÜH Futbol Takımımız, 2000 Avrupa Şampıyonası Grup Elemelen'ndekı 5. maçında Finlandiya'yı deplasmanda 4-2 yendı. llk 15 dakıkada 2-0 yenık duruma düşüp Tayfur ve Hakan'ın ıkışer golüyle farklı galıbıyetı yakalayan millıler, 3. grupta Almanya'nnı ardından averajla 2. sırada yer aldılar. Karşılaşma 12 dakika durdu Heisinkı Olimpiyat Stadı'ndakı maçın 35 dakikasında tribünlerden atlayıp sahaya gıren 4 PKK'lı, karşılaşmanın yaklaşık 12 dakika durmasına neden oldu. Türk Futbol Federasyonu'nun uyanlan sonrası güvenlık güçleri, tribünde de olay çıkarmaya çalışan PKK'lılen stat dışına çıkardı. MSpor'da VOLEYBOL MÎLLİ TAKIMIMIZ ÇEK CUMHURİYETİ'Nİ 3-0 YENDİ mspor'da ALEKSANDR PUŞKİN ERZURUM YOLCULUĞU # BYELKİN'İN ÖYKÜLERİ Rusçadan çeviren: Ataol Behramoğlu Doğumunun 200 yılında, Puşkın'ın, bırı Anadolu ızlenımlerını, otekı Rus ınsanıyla ılgılı gozlemlerını yansıtan ıkı yapıtı bır arada Salı günü Cumhuriyet 'le Kosova Heyeder Blaçe'de buluştu 0 NATO ve Yugoslav asken yetkılılen. Sırplann Kosova'dan gen çekılışını goruşmek uzere Kosov a- Makedonya sınınndakı Blaçe'de bır araya geldıler NATO'nun 'pazarlığakapalı' olduğunu ısrarla voırguladığı goruşmelere Yugoslav ya'nın talebı uzenne bu sabaha kadar ara venldı • //. Sayfada Çocuklar temizdünya istiyor % 5 Hazıran Dünya ÇevTe Gunu nedenıyle gerçekleştınlen etkınlıklerde çocuklar temız bır dunya ıstedı Istanbul Valılığı ve çeşıtlı çevre kuruluşlan tarafından dün çevre yüniyüşu düzenlendı STK'ler denız motorlan eşlığınde "Temız Boğazıçı" etkınlığme katıldı. I 6. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDt 4-9-12-14-38-43 Sınırsız bilginin kapısı • 21 yüzyıhn bılgı otovolu Interne't'te yolculuğa hazır mısınız9 Bılgısayar korsanlan, Word kullanmanın altın kuralları, sitelerde ne var ne >ok. Internet dılı, ucretsız sav falar ve yenı gelışrneler Artık elınızın altında bır kaynağınız var Onenlerınızle sjelışecek MBIMET SUCirnun hazırladığı Mter.net • ". Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCA\XREK Hukuk Devletinde Bir Olay... Tele-kulak rezaletlerı neredeyse demokrasımız ka- dar eskı Teknoloji ve demokrasımız gelıştıkçe, maşallahı var, tele-kulak olayları da serpıldı buyudü. Geçmış yıllarda sadece devletımız "dınlıyordu" Buyuk devletler arasında yenmızı aldıktan, serbest pıyasa ekonomısı ve kışısel gınşımcılık on plana çık- tıktan sonra tele-kulak orgutlennı "ozelleştırdık". • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Hayatı ters tşıkta yakalamak Yeşim Ustaoğlu, ikınci uzun metrajlı filmi "Guneşe Yolculuk"ta "insan"ı anlatıyor. Olüm ve yaşam arasındaki çelişkıden "anı" çıkaran yonetmen, yaptığı filmler için "Sorumluluğum sokaktaki insana karşı" diyor... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Güle Güle La Fontaine... Masalın bırınde, masallar kralı La Fontaine'e bir ülkeden çağrı gelmış: "Yetış hayvanlar dünyasının âlımı La Fontaine Sana ulaşmak için ne cep telefonu bıraktık, ne anten. Ancak polisın dınleme kayıtlanndan sana ulaşa- bıldık • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog