Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

R A D YO Cumhuriyet İSTAN3L1VE ÇEVRESINDE YAYINDAYIZ Cumhuriye / / l iuaOYHJKKMUÜ) fj tm sur ntnp mm OUNAÛ ^Hv • SJUHUUCStTLE rfuP SATHI DücdıgHHZ kıtabm xfanı, krcdı karünızm nunarası ve SOD kullannu tanhı de bırUkte bıldınn, btap evuuzde oîsun. Adınm, soyadınızj ve telefoo numanmızı da bıkünneyı uoıtfmaym Oye dcgılscotz, dıkrsemz uye de ohm va da ûvflığmızı venılevın HER tSLEM BtR TELEFONLA:0212 514 01 96 7 5 . Y I L SAYI: 26904 / 225.000 T L (KDVıçmde) KUflUCUSU- Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZAFU. NADİR NADİ (1945-1991) 5 HAZİRAN 1999 CUMARTESİ c u M H U R İ N K Ü T U R M I ALEKSANDR PUŞKİN ERZURUM YOLCULUGU BİYELKİNİN ÖYKÜLERİ Rusçadan çeviren: Ataol Behramoğlu Gogol'a gore Rusya'nın ulusal şairı... Maksım Gorki'ye göre "başlangıçların başlangıcı".. Rus yazın dılının kurucusu... Kısacık yaşamına başyapıtlar sığdıran bır yazar... Puşkın.. ERZURUM YOLCLLUĞU BİYFLK1N İN 1 ÖYKCLERI Geleneksel Rus sanatından esmlenerek Rusçaya anlatım zengınlığı kazandırdı. Gogol, Lermontov, Dostoyevski ve Tolstoy gıbı vazarlann geliştıreceğı buyuk Rus romanının temellerını attı Puşkın'ın gezı tuaındekı yapıtı "Erzurum Yolculuğu" buyuk yazarın çok yonlu zekâsının ışıltılarıyla parlayan, Batılı "oryantalıst" yazarların bu alandaki umnlerınden çok farklı bır yapıt.. Oryantalıstlerden farklı olarak, Doğu'yu suslemeden ve abartmadan, kendı kımlığı ve ozelliklerıyle, yoksulluğu ıçindekı gururu ve tutarlılığıyla yansıtıyor Puşkin... "Biyelkın'ın Ovkulerı"nde ıse, sıradan halk ınsanlarını sussüz, yalın bır deyışle, mızah duygusundan da yoksun olmayan kendıne ozgu gerçekçıliğıyte çıziyor Doğumunun 200. yılında, Puşkin'in, birı Anadolu izlenımlerinı, oteki Rus ınsanıyla ılgılı gözlemlerini yansıtan ıki yapıtı bır arada.. Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... Oyalama taktiği AB, Türkiye iledalgamı geçiyor? # Köln'de eskı öneri tekrarlanıyor. Bir de, sankı alay eder gibi, 'hazırlanmanın takvime bağlanmasmdan' söz edıliyor. 1994'ten 1999'a kadar AB doruklanndan Türkiye için çıkan ıfadelen 'alt alta yazın ve okuyun': Bunlar hiçbir anlam taşımayan. belki dıploması tanhine kara mizah örneği olarak geçebılecek ifadelerdir. # Köln doruğundan Türkiye içın 'oyalama taktığınden' başka hiçbir şey çıkmamıştır. Şımdi Ankara ya bunu 'yutup' kamuoyuna 'yeşil ışık yakıldı' türünden bir açıklama yapıp 1995 sürecini yürütecektir ya da gerçekleri açık açık Türk halkına sunacaktır. Ben Ecevit'ten kuşkusuz ikinci olasılığı bekliyorum ffiOl MMtfSALrim • 9. Sayfada 'AVRUPA BİRLlCl'NtN AYRIMCI POLlTlKASl DEĞlŞMEDf • 10. Sayfada Bassavcıdan ek iddianame Talimatiar Erbakan 'dan # Yargıtay Cumhunyet Başsavcısı Savaş, FP'nin "laiklik karşıtı eylemlerin odağı ve kapatılan RP'nin devamı olduğu" gerekçesiyle kapatılması istemiyle açtığı davada Anayasa Mahkemesi'ne ek iddianame sundu. • FP'nin eski TBMM Başkanvekili Yasin Hatiboğlu'nun, Erbakan'dan aldığı talimatlara göre genel kurulu yönettiği ve seçimlerin ertelenmesi, hükümetin düşürülmesi için içtüzüğü çiğnediğini itiraf ettiği, telefon kayıtlanyla belgelendi • 5. Sayfada SAVAŞ: TARTIŞMALI BELGELERİ DOSYAYA KOYMADIM • 5. Sayfada Emniyet uyardı 'İBDA-CEcevit'e suikast hazırlığında' # Emniyet Genel Müdürlüğü Istihbarat Daıre Başkanlığı, Başbakanlığa gönderdiği yazıda ÎBDA-C örgütünün Bülent Ecevit'e yönelık suikast hazırhğı ıçinde olduğunu belirtti. # İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, gözaltına alınan bazı kişiler olduğunu belirtirken Başbakanlık"taki güvenlik önlemleri ve Ecevit'in koruma sayısının arttınldığı açıklandı. Başbakan Ecevit, suikast hazırlığıyla ilgili olarak bu tür tehditlere ve haberlere alışık olduğunu, emniyetin gerekli önlemlen aldığını söyledi. • 6. Sayfada Öcalan duruşmasının 5. gününde avukatlar tartıştı, dava 8 Haziran'a ertelendi Lnrah^dagergmlikMÜDAHİLLERDEN PROTESTO Öcalan davasının gergin oturumunda sanık avukatlannın PKK'nin sözde başkanlık konseyinin açıklamalannı okumalanna müdahıl avukatlan tepkı gösterdi. Bilgıç'in okuduğu açıklamadaki "Büyük savaşçılann banşı da büyük olur" ifadesinden sonra müdahil avukatlan, "örgüt propagandası" yapıldığı gerekçesiyle durumu protesto ettiler. GAZİ KARAPIÇAK'IN TEPKİSİ Sanık avukatlannın açıklamasma salonda bulunan şehit yakınlan da büyük tepki gösterdi ve avukatlann üzerine yürüdü. Askerken Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekâtta bacağını kaybeden Naim Karapıçak, protez bacağını sanık avukatlanna doğru sallayarak "însan haklannı savunanlar bunu görsün, bunun bedelini kim ödeyecek" diye haykırdı. SALONU TERK ETTİLER Mahkeme Başkanı Mehmet Turgut Okyay, tartışmanm uzaması üzerine, sesini yükselten avukatlardan Şevket Can Özbay'ın dışanya çıkmasım istedi. Bunun üzerine diğer müdahil avukatlan ve şehit yakınlan da salonu terk ettiler. Dava, esas hakkındaki görüşün savcılık tarafindan bildirilmesi için 8 Haziran salı gününe ertelendi. • 4. Sayfada MÜDAHİL AVUKATLARI VE ŞEHtT YAKEVLARI ÖFKELt Samk avııkatlarıııa 'hainlik' suçlaması # tmralı'daki gergin duruşmanm ardından Mudanya'ya gelen müdahil avukatlan, sanık avukatlannı, "şerefsiz, PKK destekçisi ve hain açıklamalar yapmakla" suçladılar. Mudanya iskelesinde, "îmrah Apo'ya mezar olacak", "Yeter artık, asm", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlan atan şehit yakınlanndan bazılan fenalaştı. Duruşmada protez bacağını sanık avukatlanna göstererek "Bunun hesabını kim verecek" diye bağıran gazi Naim Karapıçak, "şerefsizlere meydan vermemek için" askerlik görevi sırasında mücadele ettiğini söyledi. AYŞE YILDIRIM ALPERBALU PROTEZ BACAKLA YAŞAMAK - Duruşmanın 5. gününde çıkan tarüşmalar sırasında protez bacağını çıkararak sanık avukatlannı protesto eden gazi Naim Karapıçak (kü- çük resim) basm toplantısında hâkimin tavrını eleştirdi Kendisi gibi protez bacakla yaşama- ya mahkûm olan gazi polis Hasan V ıldız'ın ilk günden bu yana Mudanya sokaklanndaki gö- "rüntüsü ve yaşadıklan ISaim'den farkh değUdi. (Fotoğraflar: BERTAN ACAÎSOĞLU AA) MUDANYA- tmrah'da olaylı ge- çen duruşmanın ardından Mudan- ya'ya dönen müdahil avukatlan, mahkeme heyetine sunduklan dılek- çe nedenıyle sanık avukatlannı ''şe- refsiz, PKK destekçisi ve hain açık- lamalar yapmakla" suçladılar Ab- dullah Öcalan' ın yargılandığı duruş- mada dun yaşanan gergınlık, müda- hil avukatlan ve şehit yakınlan ıle m Arkası Sa. 19, Sü. 2'de G. DOĞU'DA OPERAŞYON: 8 TERÖRtST ÖLDÜRÜLDÜ • 19. Sayfada BİR 'KİŞİLİKSÎZ' SANIK: APO • 19. Sayfada BM, ÖCALAN DAVASINI İZLİYOR • 19. Sayfada TÜRKÎYE TERÖR' AVINDA • 19. Sayfada Polis operasyonu Istanbul'da çatışma: 2 ölü # ABD'nin lstanbul Başkonsolosluğu'na "lav silahı"yla saldın yapacaklan öne sürûlen 2 kişi, güvenlik güçleri ile girdikleri silahlı çatışma sonucu öldürüldü. Yetkililer, teröristlerle birlikte 9 mm. çapında 2 tabanca ve 1 lav silahırun ele geçırildiğini bildirdiler. DHKP-C üyesi olduklan iddia edilen 2 kişinin cesetleri Beyoğlu Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nın incelemesinin ardından Adlı Tıp Morgu'na kaldınldı. tstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, başkonsolosluğa saldın yapılacağı duyumu aldıklannı, bu nedenle bına çevresinde güvenlik önlemlerini arttırdıklannı söyledi. • 3. Sayfada Sırplar çekilmeye başlayana kadar operasyonu sürdürmeye kararlı olan ittifak, dün askeri yetkililerle görüştü NATO heyeti Belgrad yolcusuİki taraf arasında anlasma bekleniyor Kosova Banş Piamnm Sırplarca kabul edilmesinin ardından, üst düzey askeri yetkililerden oluşan NATO heyetinin bugün Belgrad'a gideceği belirtildi. tkı taraf arasında bu hafta sonu askeri anlaşmaya vanlması bekleniyor. Yugoslav üst düzey askeri yetkilileriyle NATO arasındaki ilk temasın kurulduğu ve planın teknik yönleriyle ilgili tartışmalann başladığı kaydedildi. Sırp Parlamentosu'nun banş planını onaylamasının ardından Belgrad ile Brüksel arasında telefon görüşmesinin arttığı bildirildi. • 11. Sayfada Demireh Kosovadaki gelismeler barış için umut verîci Cumhurbaşkanı Demirel, îspanya Prensi Felipe de Bourbon Garcia'yı kabulünün ardından yaptığı açıklamada, Kosova'da önümüzdeki kısa süre içerisinde ateşkese ve banşa gidilebileceğini söyledi. Demirel, Kosova'daki insanlann güvenlik içinde yurtlanna dönmeleri için mutlaka NATO çekirdekli bir uluslararası güvenlik gücünün mevcut olması gerektiğini • ifade etti. Demirel, "NATO, ortaya koyduğu şartlan kabul ettirmiş görünüyor. Bu bir NATO başansıdır" şeklinde konuştu. • 8. Sayfada HÜKLMETİN GÜVEN OYLAMASI 9 H,\ZİRAN'DA M 4. Sayfada ÖSS SINAVI YARIN YAPILACAK M 6. Sayfada ENERJİDE APAR TOPAR DEVtR • 13. Sayfada Dun »367 öncefe ûû*11 TOÛ Oncek. 41O.400 o GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Cam kafesteki bülbül, banş havarisi kesilmiş, dur- madan konuşuyor. 1993'ten beri Türkiye ile PKK'yi "masaya oturtma- ya" çabaladı. "Yirmı yılda (bugün) barış noktasına vanlmasının" şaşırtıcı olmaması gereğine değınirken çok dikkat çe- kıcı bır cumle söylüyor: "Eylemlerin, çozümü zora sokacağı sonucuna an- • Arkası Sa. 19, Sü. l'de Müjde! Petrol bitmeyecek Petrol: Varlığı da dert, yokluğu da... 18 Haziran'da üç gezegen . Süpernovalarla uzay ve zamanı incelemek TV'yi ilk keşfeden ve ilk eleştiren Cep telefonlarını gene de dikkatli kullanın! GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kosova Laboratuvarı... Son anda bir değişiklik olmazsa, Kosova'da "ba- nş sûreci'ne girildi. Bu tür durumlardan sonra hep so- rulun - Peki, bu savaş niye yapıldı? Bıze göre yanrt, başlıktakı durum. Kosova labora- tuvannda kim, neyi, ne kadar, kiminle, hangı koşul- larda yapabıleceğini görmeye çalışt. Tam gördüğü de söylenemez. Sonunda, ABD, Almanya, Ingıltere, Ja- M Arkası Sa. 19, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog