Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 HAZİRAN 1999 CUMA 16 TELEVIZYON GüNÜN FiLMLERİ Geçmişten». 10.00/22.30 ctv Macera ©(Crimson Dav* n) - Prag'a gelen bir yazar, on yıl önce ölen sevgihsmin intihar ettigi yerde geçmişi hatırlar ve bu olay ıçin kendinı sorumlu hisseder. Şehirde gezerken sevgilisinin bir tablo- sunu görür \e onun ölmediği hissine kapılır. Bu arada bu gizeme ışık tutabilecek şahitlerin teker teker öldürülmeye başlanması olaylan kanştınr. Yönetmen: Marcello Aliprandi. Oyuncular: Fran- co Nero. Karin Giegerich. Sihirli Kıhç 10.50 Prima Macera ©(The Magic Sword) - Güzeller güzelı pren- sesi hain büyücünün elinden kurtarmak için sav aşan genç bir şovalyenin öyküsü konu ediliyor. Yön: Bert I. Gordon. Oyn: Basil Rathbone. Estel- le Winwood, Gary Lockvvood (1962 ABD, 80 dk). Vltrinde Panik 14.10 BRT Macera /77\ (Flineh) - Bir mağazanın vitrininde canlı man- y£s kenlik yapan Harry ve Daphne. bir gece cad- dede işlenen bircinayete tanık olurlar. Onlan plas- tik manken sanan katil, ertesi gün canlı oldukla- nnı anlaymca müthiş bir kovalamaca başjar. Yö- netmen: George Erschamber. Oyuncular: Judd Nelson, Nick Mancuso. Gina Gershon. Zeyno 16.30 Kanal D Melodram /Ç2\ Kan davası nedeniyle bırleşemeyen sevdalı ıki KÎJ gencin. engellerle dolu, sonu kötü biten aşk- lannın öyküsü. Duygulu birkişilik çizen Yılmaz Güney'in efsaneleşmiş adı ve oyunuyla öne cıkan, yerel motifler içinde iyi anlatılmış, kırsal kesim fonunda özenle çekılmiş klasik duygulu köy me- lodramlanndan bıri. Atıf Yılmaz'ın yönettiği film- de, Yılmaz Güney'in yanı sıra Hülya Koçyiğıt. Ali- ye Rona, Enis Fosforoğlu var (197I)). 16.40/İ.Star/Gazap... Ayrıntı yanda Düzenbazlar Şehri 20.00 HBB Macera /^N (Dodge City) - Demiryolunun soyulmasma v£/ yardım eden eski bir askerin öyküsü. Yön: Mic- hael Curtiz. Oyuncular: Errol Flynn. Olivıade Ha- \illand, Ann Shendan (1939 ABD, 105 dk). Bir Gülücük tçin 20.30 TGRT Güldürü /fN (A Smile Like Yours) - Jennifer \e Danny ^<Z/ Robertson, evlilikleri yolunda gıden ideal bir çifttir. Jennifer'ın hayatındaki en büyük isteği bir çocuk sahibi olmaktır. Ancak Danny'nın hayatın- da baba olma kavramı voktur. Yönetmen: K.eith Samples. Oyuncular: Greg Kinnear, Lauren Holly, Joan Cusack, Jay Thomas (1997 ABD. 98 dk). Robin Hood 20.45 Kanal D Macera f>, (Robin Hood: Prince of Thieves) - Robin. ^y babasının şerif tarafından acımasızca öldürül- düğünü öğrenir. Kral Richard'ın Haçlı Seferle- ri'ne katılmasından kaynaklanan kargaşa ortamın- da Nottingham Şerifi ve çevresındekiler yoksul hal- kı sömürmektedir. Yön: Kevin Reynolds. Oyn: Kevin Costner. Morgan Freeman. Mary Elizabeth Mastrantonio.ChristianSlater(19°-l ABD. 138 dk). 20.45 / BRT / Sihirli... Ayrıntı yanda Düşmanla... 22.00 Kanal E Macera (Daiting the Enemy) - Birbırinden tamamen farklı iki insanın kişiliklerinin yerdeğiştirme- siyle gelişen olaylar aniatılıyor. Yönetmen: Rap- hael Silver. Oyuncular: Kevin Anderson, Terry Kin- ney. Laila Robins. Dartanyan'ın Kıa 22.45 TRT 2 Macera /^s (Fille de D"Artagnan) - Dartanyan'ın kızı Elo- ( O ' ise, başrahibenin manastırda öldürülmesi üze- rine babasından yardım ister. Bu arada manastır- dan aldığı ihtiyaç listesini, gizli bir belge sanmak- tadır. Bir süre sonra herkes bu kâğıdın peşine dü- şer... Yön: Bertrand Tavernier. Oyn: Sophie Mar- ceau, Philippe Noiret, Sarai Frey, Claude Rich. Acı Şeker 23.00 TRT 3 Dram /^N (Bitter Sugar) - Kız arkadaşının ve ailesinin \£J yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma giren ve kendisini biranda Fidel Castro'ya suikast yapar- ken bulan Havanalı bıröğrencinin öyküsü. Yönet- men: Leon lchaso. Oyuncular: Rene Lavan, May- te Vilan, Miguel Guiterrez. Hızh Casus... 00.50 Kanal D Macera /fN (I Spy Return) - Alex.ander Scott ve Kelly \£/ Robinson işlerinde çok başanlı olan iki ABD'li ajandır. Bir süre önce görevini bırakmış olan Scott. kızının eski orta|ının tavsiyeleriyle gizli ajan olmaya karar vermesi üzerine onu korumak ıçin tekrar işine döner. Yön: Jerry London. Oyn: Robert Culp. Bill Cosby, George Ne\vborn. Genç ve Masum 01.00 TRT INT Gerilim /77\(Young and Innocent) - Film yıldızı olan \Z~y Christine Clay öldürülür. Olay yerinden çı- karken görülen Robert zan altındadır. Ancak o, ka- dınırı ölüp ölmediğinı anlamak için yanına gittı- ğini sonra da yardım ıstemek için dışarı çıktığını söyler. Yönetmen: Alfred Hitchcock. Oyuncular: Nova Pilbeam. Derrick de Mamey, Percy Marmont (193?lngiltere. 80 dk). Yabancı Izleyin Orta Değmez O RADYO CuMHURİYET'TE BüGÜN Cumfiuriyei O7.4 06J»TürkülerleMer- hata 08.00 SesliGa- zett (Mustafa Balbay, ÜmtZileli.AltanAşar) 10.J0 Müziğin Öykü- sü (Arzu Haksun) 12J5 Anadolu'nun Ses (Mehmet Faraç) 1330 Pop Klasik 14J6 Algılar ve Yan- kılr (B. Hakan Tun- cei 15.00 Albümler- deı Seçmeler 16.00 Poıitif (lclal Aydın) 18.30 Günün Yorumu (Hikmet Çetinkaya) 18.35 Yalçın Bayer'le SözünÖzü 19.30 öz- lem Rıhtımı (Reha Al- tıntaş)21.00Alaturka Sevdalar (Aylin Şen- gün) 22.00 Yıldız To- zu (B. Hakan Tuncel) 00.15 Dünya Müziği Coğrafyası - Tekrar (Feza Tansuğ, Ayhan Sürek) 02.00 Gecenin Yolcusu (Reha Altın- taş). Tel: 0 212 513 80 06 Faks:0212 5137719 •11.00 Müziğin Öyküsü: Arzu Haksun prog- rainda Isveç, Irlanda, Norveç ve Kelt müzik- le" in en popüler örneklerine yer veriyor. •».05 Algılar ve Yankılar: Barbaros Hakan Tıcel'in hazırlayıp sunduğu programın bu haf- t» bölümünde, dünyada ve Türkiye'de rek- larcılığın gelişimi ele alınıyor. Programa konuk osak Klan lletişim'in yöneticilerinden Levent Een katılıyor. •S.35 Yalçın Bayer'le Sözün Özü: Programın b/ıaftaki bölümüne dış politika yazan Ercan Çioğlu konuk oluyor. NTV 19.30İ Festival programlan TV Servisi - tstanbul Mü- zık ve Caz Festivalleri'nin prog- rarru hakkında bılgi verilecek "Gündemdekiler" programı- nı Murat Birsel sunuyor. Haf- ta içı her akşam ekrana gelen yapıma konuk olarak Istanbul Müzik Festivali Yönetmeni Cevza Aktüze ve Istanbul Caz Festivali Yönetmeni Görgün Taner katılıyor. TRT2 21.30 Çevre ve doğa tartışılıyor TV Servisi - Hafta içi her akşam farklı bir konu ve sunu- cuyla ekrana gelen "Birebir" programının bu bölümü "çev- re ve doga" baş.lığını taşıyor. TEMA Vakfı Başkanı Hayret- tin Karaca'mn sunduğu prog- rama konuk olarak çiftçi Naci Sertel katılıyor. "Toprakla- rımızı yeşillendirme ve ve- rimlilik açısından çiftçinin rolii ile yapılan çalışmalar" konusunun değerlendirileceği programın yapım ve yönetmen- liğini Demet Altınyeleklioğ- lu üstleniyor. BRT 22.00 Savaşta muhabirlik TV Servisi - Gazeteci Yaz- gülü Aldoğan'ın sunduğu "Medya Medya" programın- da bu hafta "savaş muhabir- leri ve savaşta yaşadıklan'' konu alınıyor. Programa ko- nuk olarak savaş, muhabirleri Ergin Konuksever, Ercüment İşleyen ve Serdar Uyan katı- lıvor. Yapımın yönetmenliğinı Recep Balcı üstleniyor. NTV 22.05 Imurgenlerin özellikleri TV Servisi - "Başka Halk- lar"da değişik toplumlann ya- şamlan, kültür ve gelenekleri aniatılıyor. 21. bölümüyle ek- rana gelen programda, Sahra'nın kıyısında Moritanya sahillerin- de yaşayan ve geçimlerini balık- çılıktan sağlayan Imurgenler yer alıyor. Belgeselde, Imurgenlerin sosyal ve ırksal özellikleri, ina- nışlan. zorlu yaşam koşullan ve Sahra çölündeki diğer halklarla ilışkileri konu ediliyor. TRT 2 01.05 Baleseverlere 'Korkunç Ivan' TV Servisi - TRT 2'nin ba- le kuşağında, "Korkunç Ivan" ekrana geliyor. Natalya Bes- mertnova'nın başrolünü oy- nadığı göstennın koreografısi Yuri Grigorovich'e, müzik- leri ise Sergei Prokofıeve ait. Elmore Leonard'ın best-seller olmuş yapıtından sinemaya uyarlama îyileştiren dokunuşlar CLMHUR CANBAZOGLU Kısa bir süre önce ulusal çapta ya- yına geçen BRT, ekranda fılm izle- meyi sevenlere farklı bir program sunmaya başladı. Genellikle, büyük tanıtım bütçele- ri olmadığından sinema gişelerinde ka- bul görmemiş ama iyi kadrolara sa- hip filmleri seçerek alternatif liste oluşturuyorlar. "Sihirli Dokunuş" da bu tip ça- lışmalardan biri. Son dönemde ünlü romanlann beyazperde yorumlany- la sıkça karşılaşan seyirciyi bu kez de Elmore Leonard'ın best-seller ol- muş yapıtından sinemaya uyarlan- mış "Sihirli Dokunuş"ta bir gencin (Skeet Ulrich) traji-komik öyküsü beldiyor. BRT 20.45 Sihirli Dokunuş-Touch/Yönetmen. PaulSchrader/ Oyuncular: Brid- get Fonda, Christopher Walken, Skeet Ulrich, Tom Arnold, Gi- na Gershon, Lolita Davidovich, Paul Mazursky, Janeane Garo- falo, John Doe, Conchata Ferrell, Mason Adams, Anthony Zer- be, LL Cool J, Tamlyn Tomita /1997 ABD yapımı, 96 dakika. Los Angeleslı bir genç, tıbbi me- totlarla tedavisi olanaksızlaşmış has- talıklan dogaüstü yetenekleriyle gi- derdiği fark edilince birden insanla- nn gözdesi haline geliyor. Bu arada bir üçkâğıtçıyla (Chris- topher VValken) din adamı da (Tom Arnold) gencin sıradışı yetenekleri- ni kendi amaçlan uğruna kullanmak isteyenlerin arasında yer alıyor.. "Sihirli Dokunuş", yönetmen Pa- ul Schrader'in "kutsal"ladindışı te- malan ilk kez biraraya getirmesi de- ğil. Daha önce 1988'de Martin Scor- sese için "Giinaha Son Çağrı"nın senaryosunu yazmıştı. "Yakuza'% "Taxi Driver", "Az- gm Boğa" gibi fılmlere yazdığı se- naryolar ve yönettiği "American Ji- golo", "Kedi Kız" ile ünlenen Pa- ul Schrader bu kez de genç Skeet Ul- rich fWes Craven'in 'Scream'iyle ta- nınmıştı) ve güzel Bridget Fonda'yla fantastik yolda ilerliyor. Bridget Fonda ile Skeet Ulrich'in başrolünü oynadığı 'Sihirli Dokunuş', kutsal ve dindışı temaları biraraya getiriyor. Kadın avukatın çaresizliği tnterstar 16.40 Gazap Rüzgârı / Yönetmen - Se- naryo: Orhan Aksoy / Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Cihan Ünal, Mah- mut Cevher, Münir Özkul, Tanju Okan, Gülistan Güzey, Füsun De- mirel, Arzu Atalay, Bülent Bilgiç, Abdurrahman Palay, Aslan Altın 1982 Gülşah Film Yapımı. TURHAN GÜRKAN Adalet bakanlığına yükselen hırs- lı ve çapkın bir politikacının bir ka- dın avukatla yasak aşk öyküsü. Or- han Aksoy'un siyasal yönü olan po- lisiye türdeki aşk ve serüven fılmi "Gazap Rüzgârf'nda hukukçu ay- dın bir kadmın, evli bir bakanın ya- tağına girerek evlilik dışı çocuk do- ğuruşu. yeraltı dünyasının babala- 'Takıntılı davranışlar' TV Servisi - Sağlık programı "De- rinlikler"debu hafta "Saplantı - zor- lanü bozukluğu" konusu ele alınıyor. Doç. Dr. MansurBeyazyürek. Dr. Özkan Pektaş ve Dr. Ayhan Kalyon- cu'nun birlikte hazırlayıp sunduğu ya- pıma canlı yayın konuğu olarak; Ko- caeli Üniversitesi'nden psikiyatnst Dr. Aytül Çorapçıoğlu katılıyor. Programda. kontrol edilemeyen ta- kınnlı davranışların ve düşüncelerin nedenleri ile tedavi yöntemleri anlatı- larak, hastahkla ilgılı olarak eğitun- cılerın ve ailelerin bilmesı gerekenler hakkında bilgi veriliyor. • Kanal 6, 22.05 nndan biriyle yaşayışı gibi duyarlı an- cak toplum yaşantımıza aykın ve ya- bancı bir konu sergileniyor. Bir bakıma 1981"in Jacklyn Smith ile Ken Howard'ın oynadığı "Me- leklerin Öfkesi - Rage of the An- gels*' adh diziden izler taşıyan, Türk mafyasının yasadışı etkinliklerini du- yuran, Barolar Birliği'nin Kuşadası toplantılannın da yer aldıgı özenle an- latılmış bir serüven fılmi. Savcı yardımcısı Selma (Hülya Koçyiğit), adli bir hataya neden ol- duğu gerekçesiyle bakanhk tarafın- dan görevden alınır. Hakkında soruşturma yapan ba- kanlık müfettişi Fikret'e (Cihan Ünal) âşık olan Selma hamile kâlır. Sevgilisinin evli ve çocuklu olduğu- nu öğrenince onu terk eder. Yıllar sonra Necip adh kabadayı, davasını almayan Selma'nın oğlu Metin'i ka- çınr. Selma oğlunu kurtarmak için ona göz koyan mafya babası Ömer'den (Mahmut Cevher) yardım ister... MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN GazetecükNasdYapHır? Gazeteci, daha dava başlamadan önce bile ce- za alacağına kesin gözle bakılan ve dünyanın en ağır ve en kötü suçlannı işlediği bilinen herhangi bir "sanık"\a ilgili haberleri verirken, nelere dikkat etmek zomndadır? Gazeteci her şeyden önce "suçlu"nun mahke- mede bir "sanık" olduğunu unutamaz. Resmi çev- reler ise "sanığın" gerçekte çeşitli suçları işlemiş olduğuna kesinlikle inanıyor ve bu konuda da çok somut kanıtlartoplamış olabilirler. Gazeteci de bu gerçeği çok iyi biliyor olabilir. Ama gazeteci boyle bir durumda bile çok daha yansız haber vermeye gayret etmeiidir. Gazeteci ister devlete ait bir yayın aracında ça- lışıyof olsun, ister bir özel yayın aracında, "sanık"\a ilgili olarak resmi çevrelerin kendisine verdiği te- rimleri ya da unvanlan kullanmaz. Eğer kullanırsa, yansızlığını bozmuş olur. Böyle bir olayla ilgili ha- berlerin verilişinde yansızlık bozulursa, salt gaze- teciliğin değil, görülmekte olan davanın da üzeri- ne gölge düşer. Bunu yapmaya da kimsenin hak- kı yoktur. Kamuoyu da "sanık" aleyhinde bir tutum içine girmiş olabilir. Kamuoyunun böyle düşünmesi için çok da haklı nedenler bulunabilir. Ama gazeteci bu olayla ilgili haberlerini verirken yine soğukkanlılığı- nı ve yansızlığını elden bırakmaz ve haberlerini ka- muoyundaki duygusallığı destekleyecek biçimler- de yansıtmaktan kesinlikle kaçınır. Gazetecinin gö- revi kamuoyunu bu açıdan hoşnut etmek değildir. Gazeteci, olayların haberterini doğru, yansız, duy- gusallıktan uzak ve hiçbir ayrıntıyı çarpıtmadan ve saklamadan vermekle yükümlüdür. Gazetecinin görevi budur. Gazeteci, herhangi bir sanık aleyhindeki ya da lehindeki görüşlere dayanarak ifadeler kullanmaz. Gazeteci olayt salt duyurmak. gördüklerini ve duy- duklannı aktarmakla yükümlüdür. "Sanık" iddia mı etti, itiraf mı ya da ağzından mı kaçırdı, gazete- ci işin içine kendi yorumunu ve betimlemelerini katmadan, tüm aynntılanyla anlatır. Gazeteci ken- di görüşlerine dayalı ifadeler kullanmaz ve kendi inançlannı kattığı yorumlardan uzak durur. Ancak, "dedi" ya da "açıkladı" der. Resmi ve özel çevrelerin olaya ve sanığa yakla- şımı nasıl olursa olsun, gazetecinin izleyebileceği tek çizgi vardır. Gazeteci herhangi bir yanda de- ğildir. Ne olayı destekler biçimde aynntıları anlatır ne de sanki olaya karşıymış gibi... Gazeteci, kendi izledıgi duruşmalar hakkında bil- gi verir. Izlemediği duruşmaları izlemiş olan diğer gazetecilere anlattırabilir ya da onlan kaynak gös- tererek bilgi verebilir. Sanki kendi izlemiş gibi ko- nuşamaz. Gazeteci bu gibi olaylarla ilgili yorum yapamaz mı? Muhabirlik görevini yerine getiren gazeteci, herkesin bildiği kuralı yerine getirerek yorumu ha- berden ayırmasını bilmelidir. llle de yorum yapıla- caksa, bunu bir başka gazetecinin gerçekleştir- mesinde yarar olabilir. Yorumda mahkemenin ve- receği karar değil de, o günkü olaylann değerlen- dirilmesi üzerindedurulursadahaolumlu birsonu- ca ulaşılır diye düşünülebilir. Elbette gazetecilikle ilgili bu kurallar herkesin bil- diği ilkelere dayanmaktadır ve hem bizim ve hem de yabancı ülkelerin gazetecileri için geçerlidir. Gazeteciliği karikatürle anlatan bir kitap: "Çiz- giyle Basın", Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yayını, Istanbul, 1999. Anadolu'dan göç TV Servisi - Tayfun Talipoğlu ve ekibinin hazırladığı belgesel yapım "Bam Teli"nde, "tstanbul'daki Anadolu"nun anlatılmasuıa devam ediliyor. Programda; Anadolu'da boşalan köy sayısı artarken. Istanbul'un giderek "Anadolulaşması"na dikkat çekilerek. "İstanbul'un ne kadarı İstanbul ya da tstanbullu'nun ne kadan İstanbullu", "tnsanlar neden göçe zorlanıyor", "Hangi umutlarla geliyorlar"" sorulanna ropörtajlarla yanıt aranıyor. • \TV. 21.05 Tv PROGRAMLARI •\T/~\ 08.30 Çızgi Film: Çirkin Ördek Yavrusu 09.00 I I SusamSokağı 09.30 Çocuk Saati 10.05 Gün- •-1 denGüne 12.10 Dizi: Ufuklann Ötesınde 13.00 Haber 13 13.35 Dizı: Siyah inci 14.30 Çizgi Film: Sihirli Otobüs 14.55 Çizgi Film: Denızattı Dedektifi 15.00 Ço- cuk Haber 15.05 Çocuk Saati 15.35 Adam Olacak Ço- cuk 16.05 Fasıl 16.35 Yerli Film: Rabia 18.00 Haber 18 19.00 Dizr. Bizim Mahalle 19.40 Spor Haberten 19.55 Ha- va Durumu 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Mevlid Kan- dıli 22.30 Tatıl Gecesi 01.00 VVimbledon Tenis Tumuva- sı (Özet) 02.00 Yabancı Film: Intikam Kokusu 03.30 Klipler 04.00 Yabancı Film: Akrep (0 312 428 22 30). »TN 15.55 GAP TV'den Geçiş 16.00 VVimbledon • F Z Tenıs Tumuvası (Canlı) 21.30 Birebir 22.00 Ge- " ™ ce Bültenı ve Ingılızce Haberler 22.30 Festi- valde Dün Bugün Yann 22.45 Yabancı Film: Dartan- yan'ın Kızı 01.05 Bale Kuşağı: Korkunç Ivan 02.25 Ka- panış (0 212 259 72 75). 08.00Telegün09.30GateNumberOne10.00 TBMM (1999 Mali Yılı Bûtçe Kanunu tasan- ları ile 1997 Mali Yılı Kesin Hesap Kanunu ta- sanlannın göruşmeleri canlı olarak yayımlanacak) 23.00 Yabancı Film: Acı Şeker 00.40 Kapanış. 06.00 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Programı 09.00 Açık llköğretim Okulu Ders Programı 10.00 TSM Radyo Sanatçıları Konsen 11.15 Dost Dost Diye 12.45 Gönül Bahçemiz 14.00 Bir So- lıst 14.20 At Yarışlan (Canlı) 17.40 Bir Solist 18.00 TSM Radyo Sanatçılan Konsen 19.15 Dost Dost Di- ye 20.45 Gönül Bahçemiz 22.00 Türkü Türkü Türki- yem 23.25 Bir Solist. 06.30 Sabah Haberleri 08.30 Belgesel: Boğa- ziçi 09.00 Müzik Pınarı 09.30 Çocuk Saati 10.05 Günden Güne 12.05 Dört Mevsim Ka- dın 13.00 Haber 13 13.30 Yerli Film: Şafak Sökme- sin 15.00 Sizin Için 16.05 Izmır'den 16.45 Mektup Köşesı 17.05 Adam Olacak Çocuk 17.30 Çocuk Sa- ati 18.00 Haberler 19.00 Dizi: Bizim Mahatle 19.35 In- gihzce ve Almanca Haberler 19.40 Spor Haberleri 19.55 Hava Durumu 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Mevlid Kandili 22.30Tatil Gecesi 01.00 Yabancı Film: Genç ve Masum 02.30 Klipler 04.00 Yabancı Film: Lady X Boşanryor. 08.30 Bu Sabah 10.30 Birlikte Söyleyelim 11-00 Dizi: Iz Peşinde 12.05 Dört Mevsim Kadın 13.00 Mehmetçikle E! Ele 14.00 Bir Mekân B>r insan 14.15 Sizın Için Seçtıklenmiz 14.30 Ha- berler 14.50 Anadolu Günlügü 15.55 TRT 2'ye Geçış. 06.30 Sevılen Klipler 07.00 Çalar Saat 09.00 Polis Akademisı 09.30 Taş Dev- ri 10.00 Tots TV 10.30 Sevımli Kahramanlar 12.00 Sabah Şe- kerlerı 14.00 Haberler 14.10 Luz Clarıta 15.10 Her Şey Sevgi için 16.30Yerli FMm: Zeyno 18.30 Ay- n Dünyalar 19.30Ana Haber Bül- teni 20.25 Günün Yorumu 20.30 Spor Gundemi 20.45 Yabancı Fılm: Hırsızlar Prensi Robin Ho- od 23.20 Beyaz Show 00.40 Ha- ber Saati 00.50 Yabancı Film: Hızlı Casus Dönüyor 02.30 Ka- ra Şahin 03.30 NBA Action 04.00 NBA Final 5. Maçı: New York - San Antonio (0 212 215 51 11). 07.00 Kahvaftı Ha- t> e r l e r ı 08- 5 5 T e l e - tubbıes 09.30 Çizgi Film: Süper Fare 10.05Yerli Fılm: Şoför Parçası 12.00 Yarışma: Gelın - Kaynana 13.00 Gün Or- tası 13.30 Tunzm Programı 13.40 A'dan Z'ye 16.30 Dizi: Sabrina 17.00 Dizi. Lassie 17.30 Yanşma. Gol Show 19.00 Reyting Hamdi 20.00 atv Ana Haber 21.05 Para Hattı 21.10 Spor Haberten 21.20 Hava Durumu 21.30 Dizi: Baba Evi 22.45 Sıyaset Meydanı 02.00 Attaylar 2000 02.30 Belgesel: Do- ğanın Gizı 03.20 Haberci 04.00 Gönül Nağmelerı 05.30 Gecenin Içinden (0 212 655 00 00;. 07.00 Güne Merha- ba 09.00 DIZI: Yase- mın 10.30 Klıp'99 12.30 Biz Bize 13.00 Çizgi Film Kuşağı: Rupert, Süper Köpek. Pocahontas, Snoopy 15.30 Yer- " li Film: Unutama Beni 17.30 Ce- sur ve Güzel 18.15 Dizi: Yalan Rüzgârı 19.00 Dizi: Üç Kafadar 20.00 Haber 21.00 Spor Sayfa- sı 21.15 Dizı: Sosyete Şaban-1 22.15 Hayata 23-15Transfer Dos- yası 23.30 Ceviz Kabuğu 03.00 Haber 04.00 Mevlid Kandili 05.00 Yabancı Film: Çıplak Ayaklı Dansöz (0 212 286 35 35). ,__ . 07.00 Güne Baş- I T V larken 09.15 Spor 09.20 Lifestyle 09. 35 Ekonomi 10.35 Gündemdeki- ler (Tekrar) 11.20 Lifestyle 11.35 Ekonomi 13.20 Dış Borsalarda Bugün 14.15 Spor 14.20 Ufesty- le (Pop) 14.35 Ekonomi 15.25 Spor 15.35 Lifestyle 17.35 Karst- postal 18.05 Gece Gundüz 18.30 Dünyada Bugun 19.05 Spor Gün- demi 19.30 Gündemdekiler 20.00 Haber 20 20.50 Spor - Ekonomi 21.05 Bam Telı 22.05 Belgesel: Başka Haiklar 23.00 24 Saat 23.50 Spor - Ekonomi 00.05 Ge- ce - Gündüz 00.30 Transvvorld Sport2(0 272 286 36 36). 07.00 Günaydın Türkiye 09.40 Yerli Film: Tuzsuz DeliBekir 11.20 Defne& Geveze 13.00 Gün Ortası 13.30 Dizi: Camila 14.20 Ebrulı Günler 16.20 Tatıl Başlıyor 16.40 Yerii Film: Gazap Rüzgân 18.10 Mev- lid Kandili 18.40 Çizgi Film: Biyo- nik Çocuk 19.10 Reyting Hamdi 19.30 Haber 20.50 Dizi: Aynalı Tahir 22.00 Denız Show (Tekrar) 23.40 PaparazZ' 00.40 Son Ajans 01.20 Yabancı Film: Sessiz Ya- lanlar 03.00 Yerli Film: Istanbul Geceleri 05.10 Kızlar Yurdu 06.40 Evdekıler (0 212 448 80 00). 06.30 Haberler 08.00 Başbaşa 09.30 Dizı: El- tıler 10.30 Gulbence 12. 00 Haberler 12.30 Dizi: Bizim Ev 13.30 Kezban'ın Günlügü 15.00 Yerli Film: Affet Allahım 17.30 Çizgi Fılm 18.00 Sürpriz 19.00 Ana Haber 20.30 Yabancı Film: Bir Gülücük Için 22.30 Cosby Ai- lesi 23.00 Mevlid Kandili 00.30 Ib- rahim Sadrı 02.00 Dünya Dönü- yor (0 212 652 25 60). 07.00 Sabaha Merhaba 09.00 Çızgi Sinema: Destan 10.15 Yerli Film: Deli Murat 12.00 Ya-k rışma: Aç Kazan 13.30 Şakadan Şakaya 14.00 Kadınca 16.20 Dizi: Sıcak llişkiler 17.15 Çizgi Sinema: Destan 18.20 Dizi: Cümbüş Sokağı 19.00 Ana Haber Bülteni 19.55 Spor Merkezı 20.15 Müzikal: Artiz Mek- tebı 22.05 Dennlikler 23.30 Işte Hayat 24.00 Spor Mer- kezı 00.15 Gece Öpücüğü 01.30 Yerli Film: Deli Mu- rat (Tekrar) 03.00Yabancı Film: Notre Dame'ın Kam- buru 06.00 Belgesel: Costa Rica (0 212 284 31 50). 07.30 Bugün 10.15 Günün Mönüsü 11.05 Dört Mevsim 13.00 Haberler 13.20 Hutbe •••••• 14.00 2'den 4'e 16.35 Belgesel: Hayvanlar Âlemı 17.25 Süper 20 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Düzenbazlar Şehri 22.00 On Haberleri 23.15 Mozaik 00.30 Haberler 01.15 2'den 4'e (Tekrar) (0 212 325 39 26). 07.10 Çizgi Fılm: Aslan Kral 07.40 Çızgi Film: Tex Avery 08.10 Çizgi Film: Garfield 08.45 Yabancı Film: Kanunun Kuvveti 2 10.40Yabancı Film: Yuvaya Dönüş 212.10 Yabancı Film: Ikinci Iç Savaş 13.50 Yabancı Film: O Eski Duygular 15.40 Yabancı Film: Yol Arkadaşları 17.25 Yabancı Film: Ne- vada 19.20 Yabancı Film: Hayatını Satan Adam 21.30 Yabancı Film: Matilda 23.15 Yabancı Film: Aşk Oteli (Alt- yazılı) 00.50 Playboy'un Üniformalı Kızları 01.45 Dizi: Is- lak ve Vahşı 6 02.45 Fılm: Seks Kuşağı 04.15 Dizi: Giz- li itiraflar 4 (0 212 225 55 55). 07.00 Cümbüş 09.00 Çocuk Bahçesi 10.00 Gerçek Kesit 11.00 Yabancı Film: Prenses «s@f- v e Korsan 13.00 Gün Ortası 13.15 Yaban- cı Film: Yedi Cesur Kadın 15.00 Haberler 15.15 Kur- dele 18.00 Çocuk Bahçesi 19.00 Eko - Bugün 19.30 Flash Haber 20.00 Ankara Gündemi 20.30 Söz Esnaf ın 22.00 Dizi: Sıcak Takip 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: Dracula (0 212 256 82 82). 09.15 Ekonomi Raporu 12.00 Ekonomi Rapo- ru 13.15 Rota 14.05 Para ve Sermaye Piyasa- ları 16.00 Ekonomi Raporu 16.45 Haberler 17.15 Iktîsatçı Gözüyle 18.00 Dünya Haberle- ri 18.30 Spor Günlügü 19.00 Ekonomi Çağı 20.00 Ha- ber 22.00 Paranın Nabzı 23.00 Haberler 23.15 izlence 24.00 Haber Panorama (0 212 285 43 00). 09.00 Bumerang 10.00 Amerika Ma- cerası 11.00 Vazıyet 12.15 Yaşamın Resmi 13.15 Yüksek Teknoloji 14.15 90lı Yıllar ve De- ğişim 15.15 ÇıkmazSokak 16.15 Dünyamızı Koruyalım 17.15 Büyük Uluslar 19.15 Isimsız Kahramanlar 19.50 Vurucu Güçler20.00 Dünya Şehirlen 22.05Vızyon 23.00 Ayıptır Söylemesı (0 212 222 76 00). M nt-mr 09.50 İMKB 10.00 V ' L V Yabancı Film: Geç- mişten Yansımalar 11.30 Yaşamak Için 12.00 İMKB 12.10 Dizi: Rehine 13.20Yabancı Film: Şans- lı Texan 14.20 Dizı: Gençlik Dünyası 15.30 Çızgi Fılm 16.00 İMKB 16.10 Di- zi: Özel Bir Polıs 17.00 Yabancı Fılm: Tri- poli Kıyılan 18.30 Bir Numaralı Kapılar 19.30 Haber 20.20 Sualtı Dünyası 21.00 Stüdyo C 22.30 Yabancı Film: Geç- mişten Yansımalar (0 212 282 36 00). 09.20 Eko Start 10.10 Para Ra- poru 11.40 Sektör Sohbetleri 13.30 Artvizyon 13.40 SeansKANALt Arası 14.00 Haberler 14.10 Pa- ra Raporu 16.00 Haberler 16.40 Eko Fi- nish 17.10 Gune Bakış 17.35 Hedef Üni- versıte 18.35 Dünya Modası 19.00 Ha- ber 20.10 Artvizyon 20.30 7. Kutvar22.00 Yabancı Film: Düşmanla Randevu 24.00 Dünya Listelen 00.30 Yabancı Film: Dev Adımlar (0 212 282 51 00). 08.35 Erkan Tan ile Baş- kentten 10.15 Yabancı Spor 11.20Yolculuk11.35Kahve Molası 13.00 Haberler 14.35 Zamanın içinden 15.15 Biletler Lütfen 15.35 Is- lak Kal 17.15 Tıp Dünyası 18.35 Gün- lük 19.10 Yansımalar 19.40 Ve Leyla Tekül 20.00 Haber 21.00 Yorumsuz 22.00 Haber Masası 22.50 Yansımalar 23.05 Soru - Yorum (0 212 288 51 52). 08.00 Vahşi Yaşam 09.00 ?^'~£ Ushuaia 10.00 Yalnız Ge- zegen 11.00 Doğa ve Dun- ya 12.00 Yeni Kâşifler 13.00 Portreler 14.00 Discovery Profili 15.00 Ekinoks 16.00 Vahşı Yaşam 17.00 Ushuaia laOO Yalnız Gezegen 19.00 Köpekbalığı Dos- yalan 20.00 Sıradışı Makinalar 21.00 Gezginler 22.00 Discovery Profili 23.00 Ekinoks (0 212 288 75 75). 07.00 Uyanma Zamanı 09.00 Çalar Saat 10.30 35 MM 10.45 Gülşah 13.00 Pınar15.00Tuğba 17.30 Mega 5 lı 18.00 Bir Numara Seç 19.45 Haberler 21.15 Men-e-Men 22.45 35 MM 23.00 18 + 23.15 Dance Zone 01.45 THM 05.00 Trafık Programı (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog