Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

S/YFA CUMHURİYET 25 HAZİRAN 1999 CUMA 12 CJiVUİ^1 U I T J L I . / ekonomi@cumhuriyet.com.tr Cumhuriyet Altını (bm TL) 232» 21250 23 400 23 400 23.500 23 600 7-te 18Haz. 2fHaz 22Kaz. 23Haz. « H c DOİ3r (serbest pıyasa satış) 418.400 416 500 ^ ^ D " 415.000 * • 419.700 ' ^MT**İ^Mı 419400 416JBO0 • 1 t U H a r 18Haz. 21 Haz. 22Haz 23Haz. 24Haz. M 3 r k (serbest pıyasa satış) 221 219.800 f 000 ~ 221 ^ 2 2 1 . 2 0 0 100 <-~ <-• 221.1 1 221000 BORSAd.SEANS) İncekı t bu«; JB IfiSI0CS»s«m* 0Pta>rtcC Or£*o&«K 0DEM3Ü ra*a> *«tas -WJ5 GVtaıa.dtm oı:«n :*4«ajM« IfilUaM* ""a**-»*} 317 AMc-akgiyn ûi!**T*S5 319 * I M 32C«l*:*nati(; JI İElMnataAj: Ui a J3İO0 uOO :İX •« UB 4İK 1230 £QG 853C 3U0C 1 » UEC JQO 1300 1J2 26Ü0 Ui »« n.19 İ*S 4*» a 'il Vtt 13*50 Uİ IJZ 1JS 12 «JX 1*51 l» iK İ1« 135) «5KD M 5X •*5 MM iii '*I 143 II "S CJOO m m 4J0C 6jX 16,11 USJ 5.0O İSt» »CMKMSra »953 "S**x ıtC jıns» jao D70CMM -70 nDnM )JH DROniCa I» suoo nz OTOnaSilM İB50 UIEjtM 3 Î * KSEsont intsrus t GoaPv tn ISMTltt n msüM&i uı 33t 1JCC İ3EC 2ü BftMn •1'lB- '45* 23 1.175 »*0C •<« 300 14. Sw Min "5 ıs UiKıtnr I625C 1471» Ui •JOC ... 4 . 1 ısım ra fitraıDaSa» U l îtostodre i'ı(«m I» lx Kms '4JI . 4JS mınmiim m IttK * 1 tS RIMIU ıa KlaTM Ui 4JS. 2 S 5 1 U l a İ3t !.Ü '"I îffi jJD 14sJ z» :« -.« S2 S*SC 31 SSC Ui X M 14253 1 * t 4» »a •« ua 4« '«: US 3W tHOt 9aw ISCtan «a 21*» Iffll 2S6JJ2 İ-I KA4JD9 ÜOl 1737 J 0 112» i4iaun 60£ 488J00 &40C 46BJC 1701 un <.*i 331» '35: <sac 3tn 5J0O SUtt 1JJ12JB3 SUOC İ75 4149UU 140OC tsun dlt İH *1J S6J00 uoc ıcun UOO 516J0C iı*5o -g.n a» aara 6,100 TÜÜOO 5*0 JLISjn ui laa 4.100 IJ2SJ0C SZDOO 576J)X İM 31JBC 1991 £000 27100 2U&H) Iffl S1S 2J0C <Jİ BJİ 1475 5UB29 4U0C IH2S HOG UD3âX) 20 gW 5JO0 444J0125 US İMM S.M tSUI 1*08 KM1-JH IK EEJOO 135C 2JL000 U i 1 U U İ 3230 230JK l 1400 IS7JI IS SJİ £C ı41U» 2J0C STOf» -î -jgjoo 12,0i *i!us ı« ;*• 4J0C 3SC4İ0C U8 7Ui 4*00 FJ» ııooo 7fli» iffl 20t238JS9 9» İ34J0 »45 »ao UB WD0 IM SUİ 55 3145U21 JT5 S75JI M (.31Jİ 139 426.44S İ2S 10UC Jt» '33JK •30 mnı S3C 44ü«JIO0 •I M (1 VM S.0OC 4l«r t •m u 4JI UKCI H 2JSMI) 5,751 MJİ « U 1J0O 3WW 3J0O 14J9409 1SC «000 8JI İI7J» Ui ISJİ 45i SSUCC 12İ0S 5,Wat m 64tsr ÜOO 1422JK 1 jfD «011X1 J C r İJOC ıs: 7j ü 9S2 2&919 MM 5J0 ıı* U4SJ 1150) 101 w S2 131 12) t» I * 4J0t 5."" <» 5'JH 1335 70 •c m j 5SS2 ım 2451 1553 ı« 3Z«C 533 1JT US 2JB n l.es ''« KJOC İM t İ5 !• 1S7 'J73 T77M 13-1 25 613 * 4896 İ.M İM S29 İM (I* U1C » t 3 21JD0 m 1J55 1ÜRIS1 1025 2(341925 u u 2.1CE TSIJnc İM 2-tff! USi 5.7JUİ S900 21İMÜO0 51000 MJOO <&• i^ooo M unm 2,455Jt İJSUM 181JK (»a 1 59 i!Oİ H u 211000 IIOOO 71Jİ njn,9 ' 8.Ü0C 1JTJB1 283Ü00 m aOOO 3311 71Jİ S.4B 1(29 1221 a 5.E15 E t ** '787 : 21000 JS 025 n 2,16 630 2JN 2E49S 5CS a* US «• 1311 ua 14.JI3 c 61C ıw II ıi 4T n 14J! m 4400 2SEJ2 1ÜİO0 ; Ifl 1CTC S7JCC S.50II SlüOt * flM .'» i nui 3 J SH I12"SUCC rjt îija « SUS'O ıa; sataoc î 34MC İ2H 1025 OlaOCT O00! ' 3 1 19» m 91 2 2J» Ui I1M.B (MO 2SM 2.M.M aıa « ÜMS 29*JDC 3JE0 1C.S 96SJ3( 136JK ataoc 314M0C r2jM 54 T 000 4O 2,35: »325 «İ71 tfl Ui* S9C (O 151 1C.S49 ! i9S 7« un 3 7ooo 04 ın B 3 62» Ui 5J00 W i553 5JO0 2«,"0t C M nxm nm Ü28J0C <m nn IJSI ejajı n !*• 11I 158M IB •.«• •JS ı 2440ü 9200 C414S» m u4600 Jfffi! 140! SaJCC wa mm u> tnui t c 4 400 21333HS 13,301 4<J K 1SJB Ml i un "M 4X0 1S2S S34b 45M ın ! sj6t ıa »417 m ı,a 1101 o» 5109 BORSA (2. SEANS) İKttı tftt (swı VUzifm* 6#0 £H İSOO çffi I S U l K İ h A K12S0 11X0 1 0 3 KLOOO ~ ~ E 920 949 »29 013 «a IM 130 <jr 4.050 1185 •JOC 34X «UOO \m ım İ700 924 imttıCn 2.» O E M k t a l k 12.lt B M k M 1J7S İ.-S İJ» 5J0C U l 320 1*X 1 » m 13,7» 37JK 460» MBgü>tt) at IM8wTcS>ı .İ75 050 ta 1750 051 U M m u a ' n C52 5 O M ' D & I 1 İ 1 CS3B«cn I4J0 054 " M » v « m f(-5C ısaaCMD ızm 05tM9Mo 15S 05* 3mnn;<>.0ıt *ıt İJİ IH ı3(t t200 t 4^50 25a ıa 2S75 1 "5J »«•k SfO' O f * * 33 * OCta E3C Ui 4050 1J00 IS HM •JOO ÜJO tİC "1Û0C 3QjXJQ " 7 S3X (5 U7İ U5 rü t * ı« 9 t g U Ul U 1J0P £25 SS s.ax eao ıt a & a 25Jm 3J0İ 25iX W i l ~ m ytt ... 115» IM 11*58 ı» ijz ırs -100 î» ;JO 153JD 117» 15jD IS Ul O un le 'B a400 3İCC 5İ00 sm es ırjsı UK IS 12ü t 3 t 16Î0 i&to imfl 13)0 JOC 1.0OB D25 JBO 1JS0 425 650 14Z jur a» na UZI! '3*50 02D uot sao ut 3£3X J J300 365D0 UOQ K 3 X 5J0C IS ! • !.«i «tac 4eıc « K H0 930 1 0 1İO0 525 ijûO Ifl 1JB0 1İ*5 ns mao ns ı*8 1J00 T5 1175» 14JBC 4tgg fjjflj ISIKC yjB 12JJ00 12İSJ IZÛOO tSLOOG îSrflOD I 1 ^ BS "10 * S 1ı JC J4' İ330 »423 4J4 «000 KU2 '466J8* 927 M sa taa 10 «JII ui '34J5«30t «2S2 suia u< SC30C 4050 3IG.VX 12a •I36J»C 1F! 'wa 1,400 24Ca "9525 Ijnm I* t8.« Ui 3 0 127İB ajT! S5593B jTO 3*2!» Sİ54Ü nsiae IJÜ9 3JU2 IjlUI 6 * 335 25ji7 ıtt W J31J» ıa 403x tu» ıca ua ijca :a2" 'M-Ja ıct «a 5,422 ı»m ui :3t30O •2,*S9 . 3 9U00 JS79 200a a 22ia 31000 2i 31000 x 512 ı îS1İ0O0 15 TO İOOO x20C 1290 11 « 1 < B> 42iı < nc 5CJ0O S-LDOO X K 551 5.60C 1 1 MB ıa ıa 750 770 UE 'J75 UOO i« xm ii 5344a 0514 'i na UJÎ4 '*< İB 36J55 41 a 532 usa ra 13a «SjDC '*BO3 İ1J 491*20 Ijffi S4S1OT V273 1JB 1 » ««5 236a 1*9 794a ta »ra ua S2Z0OC 11636 i£Jft 12J01 fflJCt 5K 3.3Ct "36 s£ İS 2 «.300 5s'9 riUOO. ına 2İ*SM 2İS9.M «»sa 3«a 2B4 t * 5.D1 tn 41» 191 ıa «*5O|M ntaLİMİ mDoSıittıg arîinİDM 0 4JSC İS ÜOO 1*50 ım «00 5.I0C 1650 :~ a oo 55» 5.TC 1 « i» 1000 4J0 4SSC US Ui sia ÜS IG 75 5JI 170» — iao ..... iaoo 175C 170 SX 5500 11% US ım z« «ta » 253.M 't.ı-9 3H300 5Ü6 26UK 170E u 11 SSSK 75 r*«4OS1SJT5 İJZ 314a 4744 171K87 IM 30J3JS5 !£ iMa M !£ u i«4 Ü7 KâıSnrt «FSYICR ffMSgm 00 Eı*a •02 SmamSr. BU|«feBİt S&SB «FcKFmı *tml*m nCFnnFnat iiiFmut 112 Fmram IM'GMHoı ı«Go*»»aı 117 feflj itGkUIMalli 119Gttiy«ı 22fSntftj* SGUtoMr $&- 125. 4.151 4^50 4İX 32JO0 32ü JtDDJ 3 0 3950 US 1*20 MSt 1*250 1J50 ' 4X U50 10503«ao 10-s) 9DC 320 ua uot '« *50 njoo sa t« ta 7İ3O0 1 İ%Z 4.700 4J0C 4İ60 <JH U t« 9,400 İSOO T SS 5J9" İH 943 S ıa ıa İJS5 MT5 1050 120 1 » 1400 £5X XO0C loo "joo 11*5 1230 tss. ım 1175 U00 H K 8250 I5.75C İJOO 2İ50 U!5 IJT a ÜI7 I91JSUII 5 » 1S85£ 1*16 170,460 ia 293J0O SX 'U09a U9 IIJSSJ8 ıM 2.435 j » « 4D6 4S2K 3224 223CM 1024 16OJ00 257 « « 1 5 5 1 5<74a U * rra iasss &5OLB90 90! 17%I5S m '46 ftjjo m 2a %I5S *« 8-530 •2a 41UM00 U l S.7M *4M 2<ra 351100 Sl ftjjo U7I *3iu I S IX ta 4*00 US «a aa ı50! 19UT23 1 6İ24 7» J743OC "9* a 367JI ia •90JO0 K **JO0 5 1 «a U7j 1541)1 'S* İ S 51 1741 S0 •JS «strc so ı?a i4r*a 1*374 35: m » 322 411X0 1525 SHİS3 33O » sa 953 330 ıa a 135: Iİ25 32jOS aa &000 623 51391000 I2X 6 a 4*1 1*1 *5 19! 1 11*5 M jra 115 39JJ IM JISC a m'm & aa iıv25 15.S' 2a BM j e 5 "4 1 a a » 129CUSCi*fl •Cte»I>mç5ı '2! 45 «acamıint* Î.50C 45Mna 1620 <•«* JJEC 149Klç!Wn) 29JK <?ija 5C.K laiaMfHıtK 4JB tsi <w an •^••«Mto*» 3İB0 S3*»»*B5ar» ('JOC 154 taMûa IJCS «bmÇM s,a »««S 11*56 •5j<ranr/*fBı «C tSMaliMI fl !5COrtm 1175 If WıK* U» IS2 KnTM İB >E SllıtalMa 4,750 1-J*5* 2.125 'öfMl.ıniBUU 4400 156 IUra**r 5SC 15? I M M250 SHnn'iMjM 7499 SMffistânç 1 M *3MB)iHoUn!i'9i H 11feges-m 2.47 1 ıriijBijM ta ilfetoG* ÎTC iMga ÖC.K ••!*? 22X 51in ı4X ""UnatsltnDel K n u v f e C n n : 44K 1*9 ItasHI ^ icat It- Uı**! 5.890 «3 I3 M k H NBFOS HcMre 2tt=U!B SiMk SF nB 204ftr»5U 2J25 1*W 145t 2200 ; 4jO0 IM ra 4300 Ui (303 1550 sa 2ta» m 145Jt J5C 730 1400 1*50 101 683 4400 IN 100 1J00 ısı KJB !Sl İ4X 3ÜC 1425 t« tîjoo ttsr H3 93G UD İSC nsn i25o j ] TSp) T.000 7a :a o c 2ÎL75Û 21J0D 1JS0 F5 1 frr t JT25 2.10i jec 1620 1>i0t Z3C0 2J0! 210OC 2SJ0" «H 52J0D ui «a X5X 2UO3 ıax ı'i 3>X0 41ü '« '*" s.a ıa 1120 3*50 11*53 4JO m a 12 i "5 İW U l 2JO0 Î.SO3 4400 4J00 IVl 2.1*5 1 - 1 4J00 67C 5SC 1 l ? l 14JO0 JD6 'a? * 1JK 990 B l ıa M ja. 5-u tS.lt 490J0C 112 JI 620E :4a 51 S9E 4350 445" 3 ] 1025. 11*1 550C 5*00 "30 *r 2T5 2J5C 1 « t« 16,*5C JOO •400 1450 2,125 2200 5K 628 ıa ıa n x 4*s; 4» ;a ıa sao ı c *s 35000 ISa aSB İX 4 i 4253 Ui Ui 1460 155C 5.1)0 330 2*a 28JO0 a isa sra 2193 sa 4i23a 5J» 1425 52JE7a 40 ea i JUTİ 1 * 99C 422.ID; 991 'JOC -1S3J0C 65 5 1C75D İ45J00 in » 26a 3K sa 11250 0.753 a 150 ıa İS50 4753 2.125 4a S*r (JJ5C 21502 l i a »K r *! 1023 : t 20.750 8 M 21333 107= 9 i a « ı a ioz5 29ian ijst 125C 94IS1 i2S6 ıtoo a a tioo 1250 5TM h » 2M 31J51*» J 5 21500 J 49a »19 i »i«a 225J00 5İ33JC 3 9 « İ2EJCC 155 ı«ıa s.« J06.00C 1 3 S 3335 r= m 1 39 < a J13 4*02 2.» 4209 579 i4jx ! a •öa « 22J51JO0 İ 156.10C uoın «.i7ia 5S5ia mwB *9H000 3911» 151»! 5» 8IB3«I « 990 990 2453 ıa JOOİKC 22a ısa <3a K S 24S us 5 *«OOC lüBJ1 4Î7339 im 3<İSb5L 2 43 sa na '« 30 1325 3 J J •. i » ita 13U30 tm S a 994300 5JT5 730 ' 1 a TO 325 2395a IM ÎJO t» 1703: •41 5S3İ2400 11ı 5496a S13 i526a ıa una ijs iiım İS.T5 TS2a 20C 15JTOO0 rt 3*oa 40 İJat C U M 19MI0 1SJ82 1429 İJtiat saaıoa 3 440 ıa sa aİS 3 «a 415C İİ5F sa om 0 3 i» 53E D9 ıa jt S.'H 243 974 <*9S m aıoa t-*2 S2430C Jİ50E 2 «a «1210 UB 3 0 2.627250 3 » İ5500 r i » 2.62250 5İ3E İ155.00C H3X T M 209 W 21 RAKS 211 H F zUUoFM 214 i a r ' 216 23 15J0 1eJK •42JO0 14?a ıa JS '1C 730 i« tis 5 K 3 C a 15253 İ2Ü0 1300 *3C ii25 2 ı 1 a 3» 5ir 2*7K S ma m 41W00 15-3! 31150! I44J7S «jna 1JC7 2.OU00 71! mm iia KEa t533 ıa ıa (500 ıa İ2CC 3iw 22'Sta; 22! Tm 3 C m C 4J53 4450 I N 1JB 25 1300 3a 'looo 1C*50 1 J B sa eıoc ta ıa 1 2 SS.43LE 1f 2£ ia »7Mİİ IK 4a 39? H 4ÜE 419 tir^< »s SJ20C 336ü 1332 14.750 ı J5J00 U4« ıa ıui3a İ.739 3 C t 4JS IU3« !.B 3GC 13330 Sa !,57i ıjpa ıa IOX 1252 361000 1.W 51000 1C*5< 59M [ JS3 ııga !iü 18Haz 21 Haz 22Haz. 23Haz. 24Haz. GeceJik faizier (%ı 75 spo « 8 0 ^ o 77 3 » Interbank 84 77 83 77 77 80 mmKJ mmTl 77 17Haz 18Haz. 21 Haz. 22 Haz 23Haz 24Haz Borsada geçen hafta I I /ftem hacmı 5263 İ H 5289 5219 •7 Haz. 18Haz. 21 Haz 22Haz. 23 Haz. 24Haz Rekabet Kurulu'nun ceza karan sektörü kanştırdı Cimentocular alarmda MERKEZ BANKASIKURURI CİNSİ 1 ABD Dolan 1 Avustralya Dolan 1 Danımario Kronu 1 Ingılız Sterlını 11svıçre Frangı 1 isveçKroou 1 Japon Yenı 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dtnan 1 Norveç Kronu 1 S Arabıstan R 1 Etıro 1 Alman Markı 1 Belçıka Frangı 1 LûksemburgFrang 1 ispanyol Pezetası 1 Fransız Frangı 11rlanda Lırası 100 Italyan Lıretı 1 Hollanda Flonnı 1 Avusturya Şılını 1 Portekız Eskudosu 1 Fın Markkası 1 Bulgar Levası 1 Iran Rıyalı 1 Rumen Leyı 1 Sunye Lırası 1 Urdun Dınan 1 Yenı Israıl Şekelı 1 Yunan Drahmısı oövlz AUŞ 416,699 274 135 57 889 657,704 268,805 48,977 3,407 283690 1,346 932 52 951 111434 430 533 220 128 10 673 10 673 2 588 65,634 546 664 22 235 195 368 31,288 2148 72,411 SATIŞ 418 709 275 929 58174 661142 270,536 49,487 3 430 284,972 1,364,673 53 308 111635 432 610 221,190 10,724 10 724 2 600 65 951 549 301 22 342 196 310 31439 2158 72,760 25 HAZİRAN 1999 EFEKTtF ALIŞ 416 407 272 874 57 848 657,244 268,402 48 943 3 394 282 640 1,326 728 52 914 110 598 219 974 10 657 10 593 2 582 65 536 543384 22 168 195 075 31,241 2132 72,360 94 73 13 4123 504 596 88 975 1283 SATIŞ 419 337 277 585 58 308 662,134 270,942 49 601 3443 286,055 1,385,143 53 431 112 472 221455 10 740 10 804 2 606 66 050 552 597 22 427 196 604 31 486 2174 72 927 143 111 20 6184 569 012 93 538 1328 YUSÜFÖZKAN tZMİR - Rekabet Kuru- lu'nun çımenlo sektorunde- kı 5 şırkete rekabetı engel- ledıkJen gerekçesi}le 71 mû- > ar ıle 278 mılvar lira arasın- da degışen tutarlarda para cezası vermesı sektorü kanş- drdı Cezaya çarptınlanlar karan Danıştay'da temyız et- meye hazırlanırken konut sektörûnde çalışan koopera- tıflerde Rekabet Kurulu'nun yaklaşımınıntekelleşmenın' onlenmeM açısından olum- lu oldugunu belırtıvorlar lzmır Ticaret Odası'nın başvurusujla Ege Bolge- sı'nde faalıvet gosteren Ak- çansa, Batıçım Çımentaş, Denızlı Çımento ve Batı So- keÇımento fabnkalanna Re- kabet Kurulu tarafından re- kabetı engelledılden gerek- çesıyle çeşıtlı para cezalan venlmıştı Sektorde ılk kez yapüan bu uvgulamanın yan- kılangenışoldu Kararatep- kı gosteren Batıçım Yonetım Kurulu Uyesı Tufan ÜnaJ gazetelerde Rekabet Kurulu karannın yer aldığı haberle- nn yanında ınşaat malıyetle- nnın yûkseldigı yonunde ha- berler bulunduğunu, bunun da çımentcyla ılgılı fıy at po- lıtıkalanndakıgerçek tablo yu ortaya çıkardığını soyle- yerek Danıştay'dahaklannı arayacaklannı belırttı Çımentaş Yonetım Kuru- lu Başkanvekılı İstetni Gü- rel ıse Rekabet Kurulu'nun gerekçelı karannın kendıle- nne ulaşmasını bekledıkle- nnı belırterek "Kararetimi- ze ulaşdktan sonra 4054 sa- yıb RekabetKonınması Hak- kında Kanun'dan ve Ugüi me\ zuattan doğan.vasal bak- iânmı/a gore hareket eüne- yı duşunmekte>iz" dedı Rekabet Kurulu'nun kara- n uzenne İMKB Başkanlı- ğı da borsada ışlem goren Batıçım, Çımentaş ve Ak- çansa'ya yazı göndererek konuyla ılgılı açıklama ıs- tedı BORSA (1. ttmS««di 2STIÇV -ÖTIİ> 23C Tilunsn 233 Y «o» »rabtt 236 TjtfmnSMoB 23T Tao| 238 îöısCtonclij fat Z39T<|ıı0toTcM j|? itMbat »ra M %• M ISaJrMktt BÜttt 25 UWfcrtajton 252UnaranUuw 255 LhptCnviD aVM SJHk HVwf 253 ^artt y^ÛPi 2G0 VBM 51 A M I ^ B I X DMalİBBaatf fl 2M Vaajtam 2Î Vap ^si Bamas 36B fıpı Kti "•>&* 3 v 2-T'ın» 1 » i'*a ıa•js 20 133430 H2J00 ıje U5J0 1.G! IA I H ssc aoc 117i 1*5 <JE >aUi aa451 4900 1i2 ia am •a •ffi *»«JOC IJS 1 * ux971 Ui 'EJOC '•S m SEANS) E» 1İ00 115)0 Ui » 2UCC ui34JC lljJC 1775 11500 İJS US ta *SC ıa1126 4.13 sa ıa aa125? 1J5C 145D ıa '2DC ı-5*70 «3jX 1JE İJİ •M K «a '200 1JT5 "60 130C Eı )Û1* 30 11» ıa13» 23% 2OT ııa3*jOC HİH J25 1150) ıa ıa1900 UJ5 naUl aa'.250 4950 /S30in) a» rJ» "90 4SJCC 17! ıa5jOC r; 4Jİ 1u*5ı ıSL S ııc n BOLGESEL PAZAR (1 SEANS) MMhCiM 0E MnuusCesne oc3 a™ 035 rtAâoorla 006 rariE^ş MM EJİDO 700 750CC 5J0C 13ü 7 « NJİ 5,400 looo ct ıa GÖZALTI PAZARI E jimoFffi» İÜS I i 2*5.*Pİ! 2 I260.001 1J0 tm 1u50C 5.300 77J » a0 7JH •a: J 24ÜVUİMN1888 UOO 'S'JX 161 21255 ta345)0 20)0 JOO 11500 ta ıata1 » .« 475C sa ıa aa'4.50 4J0 13C 7a '25 ™ J40D0 1(75 '•ü »«C 9fC iaOTO İ3O0 1« *78 'W •6KD «60 «a aa ^Xu3& « m aa una aa'3J2J3E 98'SUr £»JI 232 5! 1Î.7İSJ4 ımm %m 15ÎS.O00 «aSftİH) •6ff"£48 :«mE 456J)00 2İ7«JOC «a 4E3BJ0O 23j<114S nmBKLOOC 2izur 4.XC Fito m 1.72J İK 236 aîit u*ı34,49 , ' 105 UD 164 1,2» K 4B8C .16 US av 4 85" 1 5*i İJS «IS M ıw5H8 364 tfJB 1530 1332 J95 24)UZtUN19M ca C»3 S60C *400C '• 'a '5 JOC 1562*84 cxc v3 GM um 1J36 5(95 0 ) « 24 HJUlUNISn J 36Cİ( 3 | • ^A 'H M J * - 'I •^ BORSA aiıTMtl aufeBM 231Tiıt'ıtoj aı«ari233 Tgsar 234 ' m * ! 1 ' * 2 * 6 T R 6 M ZKTJMaıeMaı 238 TghsOkmiFiY ZBTiaİIIİBri NIptFkb 2417MM <-*SKB £*• "JRD8WLJCWT îf!*» ^ "JCZ Şİte S3 I H S H I I 256 YM^flrâfHjr Slrt S \M Itdn S.-ff9B 26_ WYiWı Sl Hl|b|l 264 k 3S3fian fits 266 t a JffipKıaBnaj 26! yjpKaıKj»llv 2 269 ^KRâv 3.D^ (2. SEANS) ÜK.U ıa 5B0 ıa :a»2020 0 » 34İO0 IMI tStz 130 1850 1_25C 19" 4.H BJOC 390JO0 14JH 4)00 ıa ar ım125 2.4*5 •2S "3 MJOJ J7Î 3ffl i « ra uot ue•7C H Eı «m5J» ıa2İO0 iwe 9JO3 Ktt •tta 1JT5 ıa tz e m m U25 1325 <J8 26.033 sX 38SÜOC 4JO0 ıa5J00 2UO0 •1SS 2.425 16750 "50 43J00 13X 3,7» l* 9<C '•'S - «JOO JS "53 JOO ıa »İ10C 12 ZflO 1900 ısaJ00 an ıa130 a s 4J9 ISJOC 1490 14* «oc ız7f/X ssn120 ın ra44,500 JOD i * 5*! ia*50 £,« 78! «xo BOLGESEL PAZAR (2. SEANS) M Eafall^l K 4a\SaıQ JOD nBffidn ıa UaOO 3.600 ;«.•^jOO IJD 40C İMKB REPO PlYASASf Er syon. 1.539kamyoi I L IntenSantc 1*77 00 1 gunluk stopaıSE %7200 1 gunluk stopaik 32 gunluk fepo 5 %ei 50 İ500 «3300 «a liS 0 1900 •a *sx sa1 g 24HA2tUN199S •a ••a "'JB 2253 UOO MJOC tıaİJOO ös1475 1J25 m a 20 950 m xmİJOO 3S5İOD 'JOO <JOC • ss (M »qi •25 2.C0 *a ıe3,*S sa94C 45X 1*50 İJI IJ03 *93 JOt sa 29EJ00 ısa 11511000 a 303 taa3 i£J"3 lîma ıwa4J3UU J.43UC 4saa 14J57J6» •MJS 2İ52J50 38J0C 3UK 4SSJJ0C (»UB •*zc 4Ü0J50 31-56J00 1IJ32JO0 13T000 _2^4oao T.405B ıma6SJJ4B55 93*JOO B5J8» İ.5FJDC isuoo ıa (IS 5JTT 1 * 2542 2C« SJCC H 3JB «U 145t IJK 1*96 H 1j(1 tB 26.412 1331 36000 4J56 US 611 214*3 122 2.444 16JS ıs IJ57 un sa95C 1CS55 6J2* *5I 5J"4 24«2ltM1M •a 5İ0C SJİ ı ( ALTIN 2 fyaratr Cuıtu^t Reşat •an» aa 5JJ jUI ! I 11» 34*000 23100000 2620000C 3131000 23100000 SJE 10JOO 5."5 n»i 6 7JB2 351J000 236O0DOC 2822000C 3450000 2«00000 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Dolan 15175 71975 15477 8 461C 122 08 14693 7S545 3 7507 ilırçS IKnİHlD iMfl 1S0R 1 Earo AnHnln Dotın Oanimına Kronn Isvıçre FrMgı beçbmnı jMoııYeıı KmiiONin Nofvcc Kronu S Arabısta Rryalı 15 7 9C M0 Ooları 3 259. ABD Dolan 13343 ASD Otrian 558 683 î l 10332 ABD Dolan Euro donusum oranları 195585 403399 403399 166386 655957 0787564 1936 V 220371 13 7603 200482 594573 Alman Matt Belçıka Fra«jı LJb«ıık«|Fnııfi FnBO Frangı Irtenda Lırası blyan Lıretı Hollanua Hongı Amtııya Şılını MttataMou Fın Martkaa SERBEST DÖVİZ OKSİ «mtanDdm 4fa>Marlo ftarse ^ranto -obıS-m Aws«wŞfciı •X«al ürea SJtat-t»» ^apor v ant AU5 4-8201 22O4ÛC 269000 65500 iSrtB 658000 31200 22150 10İD0 m s*ns <aax 221000 270750 66000 •36» 6Ö5M 31«B 223» 111500 m yolculuklarınız heni ahşverişleriniz ço kazançhÇunku Turkı*»e'de ve dunvada >uksek standartta tam hızmet anla*.ışını temsıl eden ıkı kuruluş, Budget ve Esbank ışbırüğı yapb. Budget igrl B ESBANK Budget VISA yalnız Esbank ta — - Hr</ıbınt tıltn yrr\ıtıa gtz^ınlcrı tfın " ^ Budget VISA kartısahıplerineierkazanıyor 7 j • Peşm odemelcrde 7 iO ındırım j •bçtaksıtte toplamdan %lî ındmm ^ • Sureklı kullanımdi ek avjnüjlar j( • V urtdıjı kifalanuljnndj mmımum % 15 ındmm J • Kav ıp \ e çalıntı sıgortası gıbı * tum \ ısa avantajlan * • Turkıve de 27 dun\ada «OO Budget ® ofisınm hızmetlen • Tum Esbank kredı kanlannda oldugu gıbı Budgeı \ ısa ıle sapılan harcamalardan K.Spuan kazanma olanagı Tum Esbank şubelen ve asagıdakı Budget ofıslenne başvurabılırsmı^ İSTAHBUL T«SW.(021* 253•£ J,KAOIKÖY 0;i6)4493e4e-ATATlM(HAVMJMMIM0212)6630eS8BURSA.(0224)22342()4 AMNA. 3322j4â9 001o ANKMU (BU 41 " ^ 2-ESEM8OĞA HAVALIMA* 0312 398 03 72 ANTALVA. 02421322 76 86 MfTAlYA. 0242 243 jS 06 AMTALYA HAVAUMAMI 0^421 joû X *9 CTJirr (02621 J24 51 1< KOHYA. S& 321 72 72 73 A4JUIYA (0242 513 73 82 *ITİS SOLF OTtL 0242) ui il tı SIDE 0242) 753 14 36 İZMIfl (0232) 482 05 05 A MENDESES MAVALİMAHI/DIŞ HATLAR. (023^ l'"- 12 03 İÇ HATIAR 102321 2 7 4 17 95 ÛRGÜP (0384) 341 65 41-42 KU$ADASI 32S* SU i * BODBUM itSt) j16 r i 82 MARMARIS (025J 412 41 44 FETHIYE 0252) 614 61 66 DENIZLI 3 58 26* 54 4' GAZIAMTEP (0342 3 5 ^ 3 31 TRABZON 346" 323 13 20 KIIRIS ı3392) 815 11 27 Budget CarRental \maçlar çeşıtlı, araçlar Budget YORUM OZTtN AKGUÇ KİT'lere Gereksinim v Bızım gıb, sermaye bırıkımı yetersız, gelır dağılımı dengesız, gerçek anlamda gınşımcısı az, bolgelera- rası gelışmışlık farkı fazla ışsızlık soruınu yapısal ver- gı toplayamayan bır ulkede KİT'lenn gereklılığı gun geç- tıkçe anlaşılıyor Turkıye'de ozellıştırme yaftası altın- da KlTlen tasfiye polıtkaanın verdığı sonuçlar orta- da Yuksek oranda ışsızlık, ekonomık buyume hızın- da yavaşlama hatta eksıye duşme bolgelerarası ge- lışmışlık farklannın artması, uçurumların oluşması vergı gelırfennın arttırılmaması, kamu kesımı finans- man açığının buyumesı Turkıye, KlT'lerın ekonomı- de daha onemlı yer tuttuğu donemlerde ekonomıde- kı dalgalanmalardan dahı daha az etkılenıyordu Tur- kıye geçmışte bazı ekonomık bunalımları daha kısa surede, bunalım dennleşmeden atlatabılmışse bun- da Kfrienn onemlı katkısı olmuştur Katma değer nedır, faalıyet kân nedır, bılanço go- zuken kâr onemlı mıdır'' Bu konuları bılmeyen Tur- kıye'nın vergı yapısı hakkında bılgı sahıbı olmayan, ya- şamlan boyunca ışletme yonetmemış, belkı de gor- memış kışıler, «rrien kara delık olarak gosterdıler He- le Klrierden, bu kamburdan, kara delıkten kurtula- lım, Turtoye duzluğe çıkacaktı Bu tur savların akılcı bır dayanağı olmadığından, doğal olarak sonuç ver- medı Turkıye ekonomısnyıyegıdecegıne gorecelı ola- rak genledı Gunumuzde stagflasyon, hatta siumpf- lasyon olarak nrtelendırılebılecek bır doneme gırdı Bır yandan ekonomı daralıyor kuçuluyor, ote yan- dan fiyat artışlan suruyor Yılın ılk uç aylık donemın- de gostergeler, en az ytızde 4-5 dolayında ulusal ge- lırde azalış gostenyor KlT'ler, buyume, ıstıhdam gelır dağılımı, bolgele- rarası gelışmışlık uçururnlannın azaltılmasının yanı sı- ra, dışsatımı artttnlmasında dunya pazarlanna gınl- mesı açısından da yararlı bır araç Kureselleşmeden, globalleşmeden dunya pazarlanna gınlmesınden soz edılıyor Ancak buyuk ışletmelerie dunya pazarlarına gırebılır, soz sahıbı olabılırsınız Uretmeden ışletme- len buyutmeden, nasıl mal pazarianndakı kureselleş- meye ayak uydurabılır, pay alabılırsınız9 Nıtekım Tur- kıye, bu konuda gereken atılımları yapamıyor Ulke- nın tum dışsatımı 1998 yılında gerçegı hayalısı dahıl 27 0 mılyar USD dolayında ıdı Bu yıl dışsatımın bu duzeyı dahı tutturması zor Bu denlı bırdışsatım hac- mı ıle Batı'da büyuk firmanın yapabıleceğı bır dışsa- tım duzeyı ıle mal pazarianndakı kureselleşmeye na- sıl uyum sağlayabılınz? Turkıye'de 198O'lı yılların oncesınde de yapılan yanlışlıklar vardı Ama 1980 sonrasında yapılan rşlem- lenn hemen tumu yanlış Yan cahıllerın vızyon sahıbı dıye yırtturulduğu, entellıklerı kendılerınden menkul kışılenn destekledığı, uçkâğrtçılann yararlandığı bır duzende, doğru, ulke yaranna ne yapılabılır kı? Nıte- kım yapılamamıştır, yapılamıyor Turkıye aleyhıne belkı de en haınce nrtelendırılebı- lecek gırışımlerden bın ozelleştırme yaftası altında KİTIen yok etmektı Sumerbank'ı, Etıbank'ı yok ettı- nız de Turkıye ne kazandı"? Baş tumcelerı bır yana bı- rakınız, katma değer vergı, ıstıhdam dışsatım olarak Turkıye ne kazandı? Somut rakamlar ortaya konul- malı Ozelleştırme gelırlen bazılarına haksız aktanlan çıkarları, harcamalan dahı karşılamıyor Basına yan- sıyan bılgılere gore, ozelleştırme dıye kamu mulkle- nnın ustlenne oturanlar, borçlarını dahı odemıyorlar- mış ya da odeyemıyortarmış Kım bu kışıler ya da fir- malar, kamuya açıklansın Borcunu odemeyen ozel- leştırme uyanıkları kamuoyuna sergılensın Borçlar ertetenırkennegıbıguvenceleralınıyor açıklansın Boş kışılenn boş lafları, boş gerekçelerı, bu ulkenın lyı ko- tu duşunen kışılennı doyurmuyor Yanlışların hesabı venlmelı Turkıye yenıden yapılanmalı Bu yapılanma ıçınde KlT'lenn yenıden yaşama geçınlmesı yer almalı Ka- muoyunu kandırarak haksız kazanç sağlama done- mı sona ersın artık Bu ulkede çıkar çevrelennın ma- şalan kapasıtesı sınııiı polıtıkacılar, ulke çıkartarını gozetmeyen burokratlar olduğu surece, sorunlan çoz- mek bır yana anlatmak dahı zor KlT'lere bu ulkede gereksinim var Ozelleştırme adı altındakı yıkım durmalı Kamuoyu, halk kendı kuruluş- Iannı sahıplenmelı YATIRIM FONLARI 24 HAZİRAN 1999 Gunluk Deg % tManfcATpKarra HırYalAKamıaF MerYHHsseFon G»ar**5>KarıraFcr GaralAToDrtsnerF yKYArpKarraFon YKY«T|>MlkKılun« F «VATpMaH.SAF VKYAIoıDsJ^ıenFon VaUAGıdıSeMorFtnı VaWAUaiS*tirFonu KâffcVa AKamaF Kole. A r o Değşka-Fa' TEB A T Deftşker fon TîS A TpKİrm fon TBVai DeW»lA , ATİpıT)«5)ı»ıF -j«rt?İ&raFon EGSATfaKannaFaı EGSYatATpKaraF»' EGS Sgorta A Dete«aı Fcn DnzbanıADe^^aıF DnztankAKÜİTOF OmzbmkATpetsseFon RiaATpOe&kaı FftaATpKarmaFon B A lin Detekoı Fon rtATCİSFSariaAp MEKSAATpO UE Uus4 Yat A 0 g e Acaf A TİÖ DeŞışlcen *v 2^42S 1492693 371^49 54764 58670 380'a 2337C 161083a 1407%4 ZS3563J 674879 27350 24604 9242 23841 11954 3972 4840 7370 39634 1«I5S 20979 24072 19225 964Z776 2725647 850348 4498495 709316 3870588 2227433 19084 56496 306279 251131 10777 1330616 29044 582733 185435 1061093 39E38 129537- 279002 45461 12641 20321 14-133 23S*7 11256 582261 100595 37505 19444 110967 177212 214863 50926 140659 169530 1091 65236 98M 12-60 340T 74724 12645 36333 4-796 23995 49949 42771 41490 58992 18948 366'* 38809 21-46 14100 11803 32301 21-29 38281 21599 '7971 1048* 15/55 14296 14895 10906 16656 24819 19295 104 144 •032 •019 -009 -on 1.85 112 "uı lii 153 •034 -059 203 187 •096 •06" •0.55 134 1İ1 124 3.17 -0(5 •032 14' -041 -087 -047 n * -t,*! •058 131 124 ise 159 207 •C39 instHfcBDeMİmta ÜfertmBLJdlFa) 6TİPİFONÜU) IşBarKJttFor 91S44. İ!3aK0«ışka-Fcıı 15033' ' • k. YİSKı M.K. Foru 6-12M 3645-22 880384 3662505 33 180 IOS9C3CM 4211453 2358668 304295 4393814 1518188 982543. Smtnahvi-Bcne ı S r a t B Tp L*J Fon 3aart B fct Karro Fon 3aa» M K. J9**a" Fon tsûank 6 npı Deoslon EstankBToJiFon rKBBTpLMFon ıKB B - p CW>şlıol For YKBBraCM.KMn.Fon YKYBTfaLHFon ValolTtfvıl^BonoFcnji VaMOdBran or MkfUtatfon VaMBTnKanrn^on UçtankİTpDe&lıeıF ra^tantLUFon FransBTpTalTvHJono 3 102 22>"331 56481 53494 622J.U33 ^409369 1823385 1536663 3280* 38532 - :453528 172282 4863100 355678* 30 8010 427.655 4191-48 368 1 i U 3855438 21 22-1 33-02 roDe*»er*on 2-2-594 KTatıvMoroFonu 5061555 nFon 16035-1 1 5362492 SmaDetMaiFon 1834696 srauHFor «443 SUnetT*vJ3oncFonu 4202* " 2tf1'4 RnareBTpLHFonu ZfaBTpDefetenFon ZraaBTaüliFon ZraGioiaMBono -ak3TpTahv«Bono 058 389 j a "2 011 Û3C ü19 or o 8 -o OİC 319 088 0«8 DİS cc 56 J5 9 46 19 019 0.19 091 3E n 023 -001 014 oa C49 069 016 022 06 4 -o*- •038 •005 3-7 -C3E •058 -036 •046 •084 •Cİ1 101 -062 -065 -019 1İ9 115 •0İ1 •005 136 •0.25 -Oi» •0.82 251 106 -0 61 •0*7 SYÎDaW«n'' GechBTpTaM-BonoF FJoncisr Oe*«en Fon KçıöSTıpKisKBiF AfaBTpblıÎFon ı'atrm t B Dekttn -or Osna* Tanvi Bcfo onu Osna» 8 Tpı [M Fc EGS 8 fipı & 6 İ W on EGSYa SDöskerfon A3N Arro Da^tefi For MıdbncJBankBCfğısker F- YLftoank E Degjaen 1 ^ Dercc B 'a^vi^BofK Fon Dcncfisrtt B T riot Fon SfetankBTpLMÜıenF L"usalBanı<B- " 34825 84781 19632 38710 1-021 23459 2 459 614 35403 3093 32072 25513 32627 28560 2344- 20309 9165 9055 178i 020 z 062 015 0İO 0*2 045 101 319 320 "71 023 3 91 019 0.22 051 0)6 119 019 0J6 0 21
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog