Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA EGITIM 11 Kadir Has Üniversitesi Hedef: Uluslararası standardı yakalamak İstanbul Haber Servisi - KadırHas Vakfi veTûrk Kar- dıyolojı Vakfı tarafından or- taklaşa kurulan "Kadir Has Lniversitesi". uluslararası itandartlarda. tngılızceağır- lik.li eğıtım veren en ıyı ünı- versıteler arasına gırmeyı amaçlıyor Unıversıte rektorlugunden venlen bılgiye gore, bunye- sınde 4 fakulte, 3 enstıtü ve 3 meslek yuksekokulu bulu- nan ve halen Gayrettepe'de- kı bınada faalıyet gosteren Kadır Has Unıversıtesf nde eğıtım donemınde ve sonra- sında oğrencılenn ılgılı sek- torle entegrasyonu da sag- lanmavaçalışılıyor lımver- sıterun fakuhe ve yuksekokul- lara bağlı bolumlen şoyle • Fen-Edebıyat Fakultesı tngılız Dıl Edebıyatı Bolumu • Tıp Fakultesı • tktısadı Idan Bılımler Fakultesı Işletme Bolumu, tktısat Bölumü ve Uluslara- rası thşkıler Bolumu • Muhendıslık Fakultesı Bılgısayar Bılımlerı Bolu- mu, Elektronık Muhendıslı- ğı Bolumu • Florance Nıghtıngale Hastanesı Hemsırelik Yukse- kokulu • Sağlık Bılımlen Meslek Yuksekokulu Anestezı. Rad- yolojı, Perfizyonıst, Acıl Ba- İcım Teknıkerlıği. Bıyokım- ya Teknıkerlığı • Sosyal Bılımler Meslek Yuksekokulu BuroYöneümı ve Sekreterlık. Bılgısayarlı Muhasebe ve Vergı Uy- gulamalan Programlan • Teknık Bılımler Meslek Yuksekokulu Dencıhk, Bıl- gısayar Programcıhğı • Temel Bılımler, Sosyal Bılımler ve Sağlık Bılımlerı enstıtülen Okullaryaz tatiline giriyor 12binöğrenci bugün karne alacak ANKARA(CumhuriyetBürosu)-Mılh Eğıtım Bakan- lığı'na bağlı 58 bın 209 ılkoğretım okulu ve lısede oku- yan yaklaşık 12 mıryon oğrencı ve 470 bın oğretmen uzun süren maratonun ardından bugun tatıle gınyor Bakanlık okullardan karne parası alınmaması volunda "usulen" açıklamalar yaparken bakanhktan hıçbır yardım alma- dıklannı soyleyen okullar toplamak zorunda olduklannı belırttıklen karne paralan ıçın bolgeden bolgeye degışen (500 bın-3 rrulyon lıra) rakamlar belırlıyor Mıllı Eğıtım Bakanı Metin Bostancıoğlu, oğrencılenn \tatûrk ılke ve devnmlennden odûn v ermeden çalışmasını ve kınk not- lar ıçın üzülmemesını ıstedı Bostancıoğlu. velılerden de çocuklarının zayıf notlan nedenıyle onlan cezalandırma- malannı, ıletışım ve arkadaşhk kurmalarını ıstedı Yaklaşık 12 mılyon oğrencı bugun karne alıyor An- kara Mıllı Eğıtım Mudurü Mustafa Demirkan. geçen haf- ta olcul müdurlenyle yaptığı toplantıda karne parasında yaşanan kanşıklıklan, "Karneparasıneyseonuahn"tel- kımyle geçıştırdı îetnnhııl I ieo&i 1 2 ^ vıi mc>7iınl<if*ı Türidve'nin köklü okuUarm- istanmıi usesı ıza. yıi mezumarı a ^ ^ ^ ^ ^ ! , ^öğretim yıb eğhimini tamamlayan 125. dönem mezunlanna önceki akşam düzentenen tören- leşih ve Âbnanca konuşmabdgesi vçrüdiCağaloğhı'ndakitstanbul Lbesi'nin bahçesindedüzen- lenen törene öğrencilerle birlikte vetiler de katddı. Okul idarecikrinin verdiği şüt ve belgeleri alan öğrencüer, muthıluklannı yakınlanyla paviaşü. (Fotoğraf KEREM KAÇARLAR) 'Eğitimde, önce oğretmen gelir' tstanbul Haber Servisi - Erol Altaca Eğıtım Kurumlan'nm kurucusu ve sahıbı Erol Altaca, eğıtımde once oğretmene ınandığını belırterek "Ük ve yüksek oğretmen okullaruun kapatümasını bir türlü kabullenemivorum. Bugunkrde yaşanan egitim sektörundeki facianın kokeninde bu yanlış karann rolü var" dedı lnsan yetıştırdıklen gerçeğını asla akıllanndan çıkarmadıklannın altını çızen Altaca, amaçlannın kışının yaratıcı yanını bulup çıkarmak ve kışıyı uretken kıhnak olduğunu vurguladı Yabancılaşmaya ve eğıtımın yabancı dılle venlmesıne şıddetle karşı çıkan Altaca, "Biz sömürge değüiz. Yabancı dili çok iyi öğrenmeyi şiddetle sa\nnuyorum. Eğitimin amacı mutiu, nitelikli ve verimli insanlar yetiştirmektir. Bilim ve anadilimiz Türkçe kutsaMır. Bilim de anadUle yapthr" dıye konuştu , Bilgisayar İşletmenlib , Bilgisayarlı Muhasebe Otelcilib - Turizm AutoCadR. 13 ve R. 14 KURS KAYITLARIMIZ BASLAMISTIR. TUDEM EĞİTİM KURUMLARI Halaskargazi Cad. No- 212 Osmanbey •Tel: (O212) 230 02 32 / 33 - 234 35 76| DİL ÖĞRETİMİNE FARKLI YAKLAŞIM DİLTEM İNCİLİZCE - ALMANCA YAZ KURSLARI *Süper Lise, Anadolu Lisesi ve Kolej Öğrencilerine Yabancı Öğretmenlerle, * llköğretim Öğrencilerine Özel Gruplar, * Şirketlere Özel Paket Programlar, * Conversation Classes Q< Tel: 570 76 20/21 Faks: 543 79 43 Adres: Ebuziya Cad. No: 14 B.KÖY E-mail: diltem (â superonline.com Web: »WH. diltem. com. tr *Genel Ingilizce * TOEFL *FCE KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 21. Yüzyılda düşlerini gerçekleştirmek isteyen gençlere 1999 - 2000 Eğitim ve Öğretim yılında kapılarını açıyor. • Fen - Edebiyat Fakultesı (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü) • Tıp Fakultesı • İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi {İşletme Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisat Bölümü) • Muhendislik Fakultesı (Elektronik Mühenâistiği, Bilgisayar Büimleri Mühendisliği) • Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yuksek Okulu Sağlık Bilimleri Meslek Yuksekokulu {Radyoloji Programı, Peıfüzyonist Programı, Anestezi Programı, Acil Bakım Programı, Biyokimya Programi) • Teknik Bilimler Meslek Yuksekokulu (Dericilik Programı, Bilgisayar Programctlığı) • Sosyal Bilimler Meslek Yuksekokulu (Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı, Bügisayarh Muhasebe ve Vergi Uygulamalan Programı) • Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler Enstitüleri Eğitimin Güçlü Sesi Vefabev Sokak No 5 80810 Gayıettepe - istanbul Telefon 0 212 27 I > 26 36 - 275 92 40 • 288 20 09 • Faks 0 212 275 61 08 • e maıl khasunK&superonlıne com • Web adıes vww khas@edu tı Doğru cevabı biliyorsanız, Önümüzdeki yıl üniversiteye giriş için aşadaküerden hangısi gerçekleşebilir? a) Tembele, bilgisize gün doğacak, onlara tüm kapılar açılacaktır. b) Bılgi erdem olmaktan çıkacak, cahil cühela baştacı olacaktır. c) İsteyen elini kolunu sallaya sallaya universiteye girecektir. d) Pire berber, deve tellal olacak; bilginler dilenecektir. e) Çalışan, öğrenen ve bilenler hak ettiği yeri kazanacaktır. Farklısınız! ocuk bu; Gençsin; çağdaş ve özgür, üniversiteye gırişte müthiş iddıalısın; aklın fikrin derecede ! Burada bir sınıfta gençler; senin gibiler! Onlar ve biz, seni bekliyoruz, hazırız Sizin için özel süre, özel sınav, özel test, özel ilgi... Sizin için ÖZEL SINIF. (Sizin yeriniz ) (Sizin ycriniz özel) Ö Z E L FROLALTACA J U D E R S H A N E S Î 1 1 Ulus Şub«sl Adnan Saygun Cad No 17 80600 2 Ukıs-istanbul Tel (0212) 257 75 88 Pbx Faks (0212) 257 75 92 Beşlktaş Şubesl- Sınanpaşa Köpru Sok No 18 80700 Beşıktaş İstanbul Tel (0212) 227 64 17 Pbx FaKs (0212) 227 36 54 K»dık4y Şubm) Rıhtım Cad Başçavuf Sok No 8 81300 Kadıköy İstanbul Tel (0216) 330 19 71 Ft>x Faks (0216) 330 19 75 Somuttan soyuta gelişir, bilimi anadiliyle kavrar. Zaten insandır o, büyüyünce değil, eğitılince büyuk ınsan olur. FENERBAHÇE KOLEJİ Özal FenertMhçe Anaokulu ve llköğretim Okulu Uslu Cad Yunus Sok No 1 Kayışdağ İstanbul Tel (0216) 466 19 07 Pbx Faks (0216)466 62 09 FROLALTACA LJ K 0 L E I I 1 1 Özel Erol Alttca Aıuokuiu va «köflretkn Okulu Seher Yıld zı Sok No 43 Etıler İstanbul Tel (0212) 287 16 36 Faks (0212) 287 16 38
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog