Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 HAZİRAN 1999 ÇARŞAMBA 18 SPOR Fenerbahce Rıdvan'ın imzası yannakaldı HtLMİ TÜRKAY Fenerbahçe'de Rfiştü'ye rakıp olarak ortaya Çanakkale Darda- neispor'un milli kalecisi Engin'ın israi ortaya çıktı. Rüştü, bu sezo- nu San - Lacivertli takımda 'problemli' ola- rak geçirdı. Özellikle Beşiktaş maçında ke- silen eli nedeniyle takımını valnız bırakan Rüştü ıçin, "Alternatifi yok, bu nedenle so- rumsuduk öraeği sergüKor"1 denildi. Kap- tanlığı da elınden alman Rüştü. gündemden uzun süre düşmemiştı. Şimdi Fenerbahçe'de Rüştü'ye altematif aranıyor. Engin Ipekoglu'nun adı ise yıllar sonra yine gündemde. Rüştü F. Bahçe'ye gel- diğinde kaleyi koruyan Engın, daha sonra Çanakkale Dardanelspor'un yolunu tutmuş- tu. Milli takımdaki yerini hala koruyan En- gin için Fenerbahce'de bir kesım "Otıır" der- ken, bir kesim de yaşı nedeniyle "Otmaz" dı- yor. Ancak Fenerbahce yönetirni Engin'ı sa- dece kaleci değil, kaleci antrenörü olarak dü- şünüyor. Yani geçen yılki kaleci antrenörü Datcunun görevine son veren San - Laci- vertli yönetıcıler Engin'den çok yönlü ola- rak faydalanmayı hedeflıyorlar. Halen milli takımla birlikte Finlandiya'da bulunan En- gin'in dönüşü beklenıyor. Takımın başına ge- tirilmesi planlanan Rıdvan Dihnen de eski ta- kım arkadaşı Engin ıçin olumlu görüş belır- tip. "Onunla beraber çahşınm. Tam bir pro- fesyoneL faydası olacaknr" dıyor. Artık Engın'in Türkıye'ye dönüşü bekle- niyor. Gelir gelmez teklif götürülecek ve son sözü Engin söyleyecek. Bu arada Fenerbahce'yı önümüzdekı se- zon çalıştıracak olan Rıdvan Dilmen'in im- zası bugünden yanna ertelendi. Rıdvan'ın imza sonrası hemen transferlerle ilgıli çalış- malan hızlandırması beklenirken, yardımcı- lıklanna da Şenoi Ustaömer, Şenol Çoriu ve Tumn Sofuoğhı'dan bınni alacağı öğrenıldı. Trabzonspor'da sular durulmuyor TRABZON (Cumhuriyet)-Trabzonspor'da özellikle Ogün'ün Fenerbahçe'ye satılmasına tepkiler giderek artıyor. Abdullah içın ıse ıster- se gıdebilır yorumlan yapılıyor. Ogün'ün Trab- zonspor'un alt yapısından yetişen bir futbolcu olduğunu söyleyeneskı yöneticilervetaraftar- lar, bu futbolcunun Fenerbahçe'ye satılmasına büyük tepki gösterdiler. Trabzonspor'un en ba- şanlı dönemlennın alt yapıdan yetişen oyun- cuJann yıldızlaştığı yıllar olduğunu belirten Trabzonsporlular. Ogün gibi futbolculann zor yetiştığini, eğer takım ile sorunlar yaşıyorsa mutlaka giderilmesi gerektiğini belirttiler. Önümüzdekı sezon için ıddialı bir kadro yarat- mayı amaçlayan Trabzonspor, dış transferde ilk 1 l'de direkt oynayabilecek isimlerin üzerin- de duruyor. Trabzonspor'a transfen gündeme gelen oyuncular arasında ise Samsunspor'dan Serkan ve CeöJ, Çanakkale Dardanelspor'dan Erman. Antalyasporlu Fazh ve Deniziispor'dan Yusuf'un isimleri öne çıkıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim başannın sırnnı açıkladı 'Yenflmek korkusu yaşamadmı' ARİF KIZILYALIN Galatasaray Teknik Direk- törü Fatih Terim, futbol ka- muoyunda 'girilmiş' gibi ka- bul edilen Şampiyonlar Li- gi'nde oynayacaklan ön ele- melerin. hem Beşıktaş, hem de kendileri ıçin çok zorlu geçeceğinı söyledi. Terim, "Bu yanhş anlaşılmasın. asla korkmuyo- ruz, ancak kendimizi şimdiden rahat ra- hat Şampiyonlar Ligı'negirmişolarakda kabul etmivoruz" dedi Merkez Sıgorta'nın düzenlenen 11 Al- tın Adam Yanşması'na onur konugu ola- rak katılan Terim. Türkıye'deki yabancı hayranlığından yakınırken, "Ne yazık Id yabancıya tanınan şartfarTürk insanına tanınmryor. Bu sadece teknikadamkr için değil Türk futbolcular ve Türk insanı için de 500 yıldır gecerli. Keramet hep >abancılarda arannnş. Türkteknik adamın başajıh olmaktan başka şan- »ı yok.Yoksa \aşatmazlar"dedı. Fatih Tenm, G.Saray'dakı başannın sımnı da açıklarken. "lyi bir ekibim var. Hepsi kendi ala- nında uzman.Takım oyununu i\i oynuvoruz. Her arkadasımın kendine has özellikkri var. Bizim ba- şanmızdaki en büyük etken sistem. Disiplin anla- yışı içinde ta>iz vermiyoruz, ama yeri gekliğinde de çok esneğiz. Başansızbktan yenilmekten kork- mayız. Bö\ lece hatamızı biliriz. E\et hatalı davran- dık,3 yıl önce ve 2 yd önce takım kötû giderken ve başunıza ateşler yağarken. yapOğnnız ç ıkışlar yanbşü. Şampivon olduk ama, kötü oynarken de kötü o)nadık diyecek kadar gerçekçjyiz" dıye ko- nuştu. Galatasaray olarak Türkiye ve Avrupa'da başa- nlı olmaktan başka bir şey düşunmedıklerinı an- cak uluslararası platformda başannın o kadar ko- lay gelmediğıni belirten Tenm. "Avrupa'daki be- defbeüi. Ne var ki gerçekleri ortaya koymak lazım. "Başan zor' dediğim zaman "korkak" divoriar. Ju- ventus'un bir oyuncusu benim takımımın bütçesL Ben 'Juventus'u neden yenemedin' diye ekştirfl- dim. Kola>r değfl.zonı başarmak istiyoruz.Çok pa- rayla çok başan geür mi? O da otanaz,ama doğjn- RIDVAN A ŞANS VERİLMELİ' G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, F.Bahçe Teknik Direktörlüğü için adı geçen Rıdvan Dilmen'e tam destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Terim, Dilmen'le ilgili "Rıdvan'ın F.Bahçe'ye faydalı olacağma inamyorum. Birine bir şey vermeden ne yapacağını bilemezsiniz. Futbol bilgisi başanh olmak için yeterli" dedi. tan yapıp hedefe ulaşmak istiyoruz. Biz Fenerbah- çe ve Beşiktaş'la_yanşınz. .\ma önemli oJan Avnı- palıyı geçmek. L mit edıyorum başannz" dedi. Futbolda başannın tanımlamasını yapan Te- nm. en önemli etkenin çalışma olduğunu vurgu- larken. "Çahşıyoruz. çahşacağız. Anrrenörün ba- şanya etkisL ülkemizde, zamanı geldiğinde > üzde 20 de olur, >üzde 100'de. Lider teknik adamın ve ondan yansıyacak tşıklann yarartı olacağına ina- nryorum"diye konuştu.Galatasaray'dan aynlaca- ğı yolundaki haberlere de açıklık geriren terim, 1 yıl daha sözleşmesinin olduğunu \~urgularken şu açiklamayi yaptı: "Galatasaray'da problemım ohır da bırakırsam o ayn.Ama bir kulübe ghmek için de. para için de kulübflmü bırakmam. A- ma yurt dışında da çabşabilirim" 'Rıdvan'a sflre verin' Fatih Terim, Fenerbahce Teknik Dırek- törlügü için adı geçen Rıdvan Dilmen'e tam destek veriimesı gerektiğini vurgula- dı. Terim Rıdvan'la ilgili şöyle konuştu: "Rıdvan'ın Fenerbahçe'ye faydalı olacağı- na inanıyorum. Birinebirşeyvermeden ne yapacağını bilemezsiniz. Kendi insanınu- za yardıma ohnabyız. Biz de geldiğimizde kulüpte 'başanlı olamaz' denildi. 'Ülke acaba yeni bir kardeşımızı kazarur mı' di- ye düşuneöm, destekleyeiim dıyonım. Fut- boi bilgisi başanh olmak için yeterlL" 'Para kazandırdık' Terim kulübü banrdı" şeklindeki eleş- tirilerle ilgili olarak da konuşan Fatih Terim, " Türk insanısuuz ya, yaptığmızın doğru oiması mümkün değil. Şimdi de kulübü baürdı diyorlar. Galatasaray'da 2 devrim yapıklı. Hem Klorya'da. hem Hasnun Galip'te.G.Saray bu kadar teknik ba- şansmın yanı sıra ekonomikdurumda da kara geç- ti. Bunu ben değil yönetim söy lüyor. Harcanan or- tadadır. Harcadıgının 4 misBni harcayip şampi- yon olmaya razı çok insan var. Kimse içimizden biri olan birinin başansını alkışlamıyor. Kalemin arkasına, mikrofonun arkasuıa sığınan çok insan var. Takımı en önemli silahlannı verip şampiyon otdnlar diyen yok"dıye konuştu. San-Kırmızılılar, Oyak Renault'da oynayan Quadre Lollis'i renklerine kattı Galatasaray'a yeni ABDTi LEVTNT YÜCELMAN Basketbolda sezon biterbıtmez coach Koray Mincinozlu'nun ye- rine Karşıyâka'dan MuratDkUn'i transfer ederek elini çabuk tutan Galatasaray, transfere de aynı hız- ladevamediyor. San-Kırmızılı ta- kım dün daha önce 2 yıl Oyak Re- nault'da oynayan ABDli oyuncu Quadre LoUis ile sözleşme imza- ladı. Geçtığimiz yıl Belçıka'nın Şunair takımında oynayan Quad- re LoUis, bu takımda 53 maçta 14.5 sayı. 7.3 ribaunt ortalaması ile başanlı bir sezon geçirdı. Ko- raç Kupasında önce Galatasaray'ı sonra da Beşiktaş'ı eleyen Suna- ir'de bu serilenn en etkilı oyuncu- su oldu. Menajer Doğan Hakye- mez. Lollis'in Türkiye liglerine alışık ve kendini kanıtlamış bir oyuncu olduğunu vurguladı. Lol- lis'in tam Real Madrid ile anlaş- mak üzereyken ikna ederek yogun çalışma sonucu renklerine kattık- lannı belirten Hakyemez, bir sko- rer forvet bir de pota altında güç- lü bir oyuncuyla transferi kapata- caklannı söyledi.26 yaşında 2.02 NAKLEN YAYIN GELÎRLERt BÖLÜNECEK Basketbol da havuza girdiSpor Servisi - Basketbolda da ha- vuzdönemı başladı. Önceki gün kulüp temsilcıleriyle bıraraya gelen Basket- bol Federasyonu, kulüplerin gelırleri- nı artırmak ıçin naklen yaymlarda fut- boldaki gibi havuz sistemme gecilme- sini, naklen yayınlardan elde edilen gelirlerin daha adaletli paylaşılması yönünde görüş bildırerek havuz siste- mine geçilmesini kararlaştırdı. Havuz sistemine geçilmesini kulüp- lerin ıstedıgı, özellikle de yayın gelir- lerinden aslan payını almayı planlayan G.Saray, F.Bahçe, Beşıktaş gibi kulüp- lerin havuz içın bastırdığı ögrenildi Basketbol Federasyonunun havuz sistemine geçiş karan alması sonrası ılk destek Karşıyaka kulübünden gel- dı. Karşıyaka Kulübü Başkanı Seyhan Evlioğlu, "Ha\iız sistemine geçflirse bundan sonra malımı/ı değerine sat- mtş olacagu. Bugüne kadar mahmızı nereye pazaıiayacağımızı bilemiyor- duk. daha doğrusu bu işin standarb yoktu. HerTA kanalı olaya farklı yak- laşmaktaydı.O>^afutboklan sonra en çok izlenen spor dalı olan basketbol. genekte ucuzbirsey ire sahneoluyordu. Sözde amatör olan basketbolda dönen transfer beddkri. hepimirin beüni bü- küyordu. Şimdi derin bir nefes alabi- leceğiz" Baskan Turgay DemireL GÖRÜŞ / BÜLENT BLDA Futbolumuzda Yeni Soluk Göztepe İZMİR -1958-59... Futbolda Ulusal Lıg'in oluşturuldu- ğu yıllar. Güler-Gürsel Aksel kardeşler Manisa'dan Sa- n- Kırmızılı Göztepe formasını kuşanmak içın aeldıler Yıl 1960... Nevzat Güzelırmak. Genç Milli Takımalzmir Ama- tör Ugi'nın Çayırlıbahçesinden seçildı. Dönüşündesırtın- daki San-Kırmızılı Göztepe formasıydı; 6 No'lu formayı ta- pulu malı gibi yıllarca sırtından çıkarmadı. Aynı yıl Genç Milli Takım'ın 3 No'lu fonması Çağlayan Derebaşı'na tes- lim edılmışti. Konyalı'ydı. O da Nevzafla aynı yazgıyı pay- laştı. Izleyen yıllar Alsancak Stadı'nın top toplayıcılarından uzun boylu, sınm gibi esmer yakışıklı bir delıkanlı, kaleyi teslim aldı. O Ali Artunerdı. Bıtmedi; Fevzi Zemzem Mersın'den, Göztepe semtinin bıçkın kasabı Haltl Kiraz, Nihat Yayöz, öncekileri izlediler. Tireli Mehmet önce Iz- mirspor'a, ardından Göztepe'ye gelerek kişiliğını yakala- dı. Oluşum sürtjyortiu. Şirinyer'in özünden olan Ertan, Is- tanbul Yeşildirek'ten, Papı Mehmet Feriköy'den. Kâmil, Ceyhan kaleci Nevzat, Cudi, Beşıktaş'tan Sebahattin, Fenerbahçe'den Hüseyin. Ali Ihsan San-Kımnızı formay- la yitirdikleri kimhklerini yeniden edinip, yaşama döndü- ler. Adnan Süvari teknik adamlığının, Ahmet Sevil, Zeki Çırpıcı ve arkadaşlan yöneticiliklerinın balayını.çoşkusu- nu vede keyfini bu takımla yaşadılar. Bu kuşağı, ÖzerYur- teri, Fuji Mehmet, son olarak Ali Çağlar izledi. Ve Os- manlı'ya benzerduraklama, ardından genleme devri baş- ladı. Bereketli topraklar üzenndeki üretim durmuş, toprak çoraklaşmıştı. Onlar yere yakın poposu, geniş kalcalanyla meşın yu- variağı becerili ayaklanyla bir orkestra şefi yetkinliğiyle yönlendiren, oyun alanına aklını, yüregini tüm içtenliğiyle yansıtan büyük bir futbolcudan öte, büyük bir insan olan Gürsel Aksel'ın önderliğinde Türk futboluna, Göztepe tarihine altın harflerle yazılacak bir destanın üreticileri ol- dular. Onlar salt oyun alanında değil, Güzelyalı Park Kah- vesi'nde, Kemeraltı Şükran Lokantası'nda, Köfteci Ha- san'ın porsiyonlannda yaşamı birlikte paylaştılar; Ulusal formayı taşıdılar. Futbolcu olmanın onurunu. kişıliklerin- den ödün vermeksizin yaşadılar. Hep alçak gönüllü, hoş- görülü, sevecen ve ilkeliydiler. Onlan yıllarca tribünden iz- ledim, karşılannda rakip futbolcu oldum. Saha içinde, dı- şında onlara hep içın için imrendim, dorukta bir sevgıyle kıskandım. Şimdılerde onlan çok özlüyorum. Tıpkı günü- müzde tribünleri coşkuyla. özlemle dolduran bugünkü kuşaklar gibi. Onlarla Göztepe, bir okul, bir akademıydi. 30 mayısta 17 yıllık özlem son buldu. Yeni yapılanma- sıyla Göztepe Ulusal Lig'e, Türk futboluna, Ege'ye, güzel Izmir'imize coşku, renk, yeni soluklar katacak. Tribünleri dolduran o başanya susamış, çoşkulu yandaşlar bundan böyledevamlılıkistiyor, geçmişin başanlannı istiyor. Elbet- te bunun adı da önce para, sonra güçlü ve ilkeli yönetim- ler. Bu kavramlann da yaşama geçirilmesi katılımla, bü- tünleşmeyle, katkıyla olası. O zaman süre yitirmeden tüm Göztepeliler göreve... NEYMIŞ Spor Servisi Müdürü Abdülkadir Yücelman, yıllık izninin bir bölümünü kullanmaktadır. boyundaki Quadre Lollis'in trans- ferinden sonra Galatasaray Hırva- tistan, Lıtvanya, Rusya ve Ukray- na'da ıki yeni yabancı arayışına yöneldi. Hırvatıstan liginde yılın en değerlı oyuncusu seçilen ve an- cak ciddi sakatlığı nedeniyle Hır- vat milli takımı kadrosundan çıka- nlan Emilio Kovackn gündemıne aldı. Lıglenn bıtımınde takım ara- dîğı yönünde haberler gönderen Kovacıc'in sakathğı transferine engel olmuştu. G.Saray'da adı geçen diğer ısim ise Türk Tele- kom'da oynayan 2.12'lik Beyaz Rus Aleksander Koul. geçen yıl NCAAÜe, NBA şansını bir yıl erteleyip, George Washıngton Üniversitesi'nden Telekom'a transfer olan Koul, ilk başlarda beğenilmemiş ancak ilerleyen maçlarda kendini göstermiştı. Arda'ya 500 mflyar Kulüpler bir yandan yeni ge- lir kaynaklan ararken dığer yan- dan da transfer çalışmalannı sür- dürüyorlar. Efes Pilsen ve To- faş'ın ciddi transfer gırişimleri nedeniyle arada kalan milli oyuncu Arda Vekiloğlu için, Kar- şıyaka kulübü 1 mılyon 250 bin dolarda ısrar ediyor. Besiktas Feldkamp düşünceli ASENA ÖZKAN Beşiktaş şaşbn. teknik direktör Karl Heiıız Feldkamp düşünceli. sakat çıkan AyhanTumani ıse kırgın! Beşiktaş'ta ön sözleşme imzalanan Hollandalı futbol- cu Van Eck'in sakat çıkması ardından da ülkesine gör- derilmesi, sözleşme imzalamaya gelen gurbetçi oyun- cu Ayhan Tumanı'nin de sorunlu çıkması ve transferinin suya düşmesı, yöneticileri şaşırttı, teknik direktör Feld- kamp'! ise sınirlendirdi. Tumani de başta kulüp doktoru Gökhan Metin olmak üzere herkesi suçladı. Hem Van Eck'in hem de AyhanTumani'nin sakat çık- masi her ne kadar, spor basını tarafindan; " Beşiktaş bu kez işini sağlama ahyor" şeklinde yorumlandıysa da tek- nik direktör Feldkamp boyle düşünmüyor. Ataıan tek- nik adam; " Feva de sakat amdi gekcek sezon oynaya- mayacak mı?" açıklatnasıyla yönetim ile çelişki içinde olduğunu belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü;" Ben gA- diğimden bu yanaAmokachi sakat CSaray "da ayağı kı- nlan Okan biz de m nasaydı ne olurdu? demek ki futbol rinde gayet rvi oymıyortaniı. .\ncak kulüp doktoru 'sa- kat' diyorsa yapacak bir şey yok". Tumani'den suçlama Transfennden vazgeçılen Ayhan Tumani kendisini muayene eden doktoru suçladı. Tumani, "NeolduğubeJ- li oimayan bir raporla beni sakat ilan ettilcı. Başka bir hastanede MR çekin dedim kabul etmediler.Geçen sezon Hollanda Ligi'nde 30 maç oynadım, geçen hafta da gol attjm. İnanın ki ben zaraıiı çıkmam" dedi. Atletizm Federasyon Başkanı Çetinkaya, Enka ve F.Bahçe'yi kutladı Pistte ııfkıuıııız genişliyor DENİZ DERİNSU Atletızmde Şampiyonlar Ligı'ndeki tem- silcilerimiz Enka'lı ve Fenerbahçelı atlet- ler, Atına Olımpiyat Stadı'nda başanlı ile mücadele ederken. tribünde bir isim keyif- le yanşlan ızliyordu. Uzun yıllardır uğraş verdiği atletizmde son yıllardaki başanlı so- nuçlara federasyon başkanı olarak katkıda bulunmaya çalışan FikretÇetinkaya, "Türk adetizminin önünün açıkfağım uzun süredir söylüyorduk. İşte bunun bir kamtinı daha beraber yaşıvoruz" dıyordu. Sonradan Türk olan sporculann sayısı- nın artışı nedeniyle eleştırilen Çetinkaya, "Bir konuda anlaşmak lazım. Biz başanh Türk sporcusuna her türlü yardınu yapryo- ruz. Vatandaşhğa geçen isimlerde ise kalite anyoruz.Türk bayTağj dalgalandıktan son- ra kimse sporcunun rengine, diline bakmı- yor. bunun tüm dünyada öraeği çok. Önü- müzdeki yıldan itibaren yaş sının da getire- cefjz. Vani vatandaşhkta hem yaş, hem mil- li takım zorunluluğu arayacağîz. KaUteli isimleri buhnak ise kulüplerin işT diyerek görüşlerinı belırtti. Avrupa 4'üncülüğünü elde eden Enka'yı da kutlayan Çetinkaya. "Ne duruma geldi- ğunize dikkat etmek lazım. Bundan bir sü- re önce kimsenin haberi olmadıgı bir şam- piyonada ENK\ 4.'hlğe sevinmiyor. Onlan kurJuvorum, tecrübe kazandılar. tleride da- ha da başanh olacaklardır" dedi. Atina'daki yanşlan Federasyon Başkanı Fikret Çetinkaya, Enka Yönetim Kuruhı Başkanı ŞankTara ve Vunanistan Büyükelçisi Ali Tuygan birlikte izledi. Enka Yönetim Kurulu Başkanı ŞankTa- ra da takımının zırvede yer almasından ol- dukça memnun. Tara, iyi bir takım kurduk- lannı, 2'inci olmalannın işten bile olmadı- ğını söyleyerek, "Atletizmnnize katkıdabu- lunduğumuza inanıyorum. Türk sporuna hizmetimizsürecek ve daha hi sonuçlar aia- cağız" dıyordu. Fenerbahçe'nin C Grubu'nda şampiyon olarak B Grubu'na yükselmesi ise atletizm çevTelerince 'normal sonuç' olarak karşı- landı. Şube BaşkanıAdnan Karakaş. erkek- lerdeTürkiye'nin en iyi kadrosuna sahip ol- duklanna dikkat çekerek. "îlian Eframo\ ve Dimitri Chevichenko gibi 2 sûper yaban- cunız \ar. Bu kadroyu önümüzdekı yıl da korursak, A Grubu'na rahat yüksetiriz. F.Bahçe ve Enka olarak Atina'da Türk spo- runu en iyi şeküde temsil etmenin gururunu yaşıvoruz" şeklinde konuştu. VOLEYBOL Milli takım yeniden yapılandı Spor Servisi - Türkiye Voleybol Federasyonu. er- kek milli takımında yapı- lanmaya gıtti. Milli takım antrenörü Kübalı Idolo Gilberto Herrera'nın yü- rüttüğü çalışmalarla A milli erkek takımının 18 kışilık kadrosuna 11 genç oyuncu alınırken, teknik kadroda da bazı değişik- liklere gidildi. Voleybol Erkek Milli takım Menaje- n Kurtaran Mumcu'nun başka bir kulüpte de çalış- ması nedeniyle bu görev. Setim Oztreves'e de\Tedı- lirken, uzun yıllar milli ta- kımın kaptanhğinı yapan Kenan Bengü ise yardım- cı antrenörlüğe getırildi. Türkiye Voleybol Federas- yonu Başkanı Ahmet Gü- Kim,antrenör Herrera tara- findan yürütülen yeniden yapılanma ginşimlerinın Türk voleyboluna yeni bir çehre getireceğini belirttı. Gülüm, Olimpıyat eleme- lerinin Türkiye'de yapıla- cağını da sözlerine ekJedi. ErkeklerVoleybol Mil- li Takımı 'nın kadrosu açıklandı. 18 kişilik kad- ronun 11 'i genç sporcular- dan oluşurken milli takı- mın yaş ortalaması ise 24.6 oldu. Bayanfutbolculann başarısı Almanva'da düzenlenen Sruttgart - Stockach Turnuvası'nda Dinar- su Bayan Futbol Takımı 3. oldu. 42 takımın mücadele ettiği turnuva- daki maçlarda hiç gol yemeyen Dinarsu,yan finalde Frankfurt SV "ye normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarla 3-2 venilince final şansını kaçırdı. Ancak DinarsuJu bayan futbolcular klasman maçında Ba- yern'i penaltılarla 3-2 yenerek 3.'lük kupasının sahibi oldu. Alman basını Dinarsu'dan "Fırtına kızlar*" diye söz etti. TRABZON'DAN Bulun Onu HASAN AL "Her grupten biryönetici alınacak. Yönetici sayısı onbeşe düşürülecek. Trabzonspor, malı ve idariaçıdan Trab- zon'dan yönetilecek. Özgün yapıya dönülecek. Ihmaledilen insan kaynak- lanndan yararianılacak. Başkanlığa da Mehmet Ali Yılmaz getinlecek." Trabzonspor bugün bu noktada. Sa- dece özgün yapıyı koruyan, kurumlaş- madan söz etmeyen... Bu uzlaşma öze dönüşten başka, Mehmet Ali Yılmaz'la hakaretler yağdırdığı Trabzon kentinin banşması anlamına geliyor. Yılmaz, üç büyüklere benzemeye çalışmaktan vazgeçecek. Trabzon'da Yılmaz'a sahip çıkacak. Buraya kadar tamam. Ya bundan sonrası? Model nasıl biçimlenecek? Kım, ya da kimlerle başanlacak? Idari yapıdan kulübün ksgosuna, forma dü- zeninden mali yapısına kadar kurum- laşma gerçekleştirilebilecek mi? Trab- zonspor, ayakları üzerinde duran, cep ekonomisine bağlı kalmadan yaşayan bir kulüp olabılecek mi? 32 yıllık bir kurum olmasına karşın hâlâ daha kurumlaşamamış olan Trab- zonspor'da anlaşılan, sadece yolun yanlışlığı. Yanlışın tanımı yine yapılmı- yor. Yanlış yolda doğru seçim yapma- ya çalışmanın anlamsızhğı tüm aynntı- lanyla ortaya konmuyor, Üç büyükler gibi pahalı yabancı futbolculara sahip olma. Bu tüketim çılgınlığı ıçensınde ne kendin, ne de onlar gibi olabilme... Trabzonspor 27 Haziran'a kadar bu özeleştinyi iyi yapmalı. Kamuoyu inan- cının tekraryanlış yola sapmaması için bu gerekli. Yabancıdan ümit kesildi yerliye, yerliden umut kesildi yabancı- ya... Artık bu kısır döngünün içerisin- den çıkılmalı. Zaman boşa harcanma- mah.işte bu yüzden; özgün yapının ki- minle başanya ulaşabileceğı çok önem kazanıyor. Bilgi... Hayal gücü(vizyon)... Yaratı- cılık... Yöreyi tüm yönüyle kavrama... İnsan kaynaklannı harekete geçirebili- ecek liderlik özelliği... Toplumsal say- gınlık... Yöneticilik deneyimiyanında, teknik adamlık deneyimi... Karşılıksız hizmet anlayışı... Risk alabilme... Ha- tayı üstlenebilme olgunluğu... Başan- yı bölüşebilme... Gençlerin yetenekle- rine inanç... Özünde, sözünde ve dav- ranışında uyum... Sabırlı ve kararlı... Paylaşmayı seven... Durmadan kendi- ni yenileyen... Teknik ve idari açıdan böyle bir liderin işbaşına getirilmesı Trabzonspor'u, özgün modeline ka- vuşturur. Bu lider çok uzakta değil. Trabzonspor'un içinde. Bulun Onu... Millilere transfer yasağı PORVOO (Cumhuriyet) - Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerin- de oynayacağı Finlandiya maçı için hazırlıklannı Por- voo'da sürdüren A Milli Ta- kım'da. futbolculann Türki- ye'deki transferlerine ihşkin konulann konuşulmasına yasaklama getirildi. Milli Takımlar Teknik Di- rektörü MustafaDenizlL dün sabahki antrenman öncesi basın mensuplanyla yaptığı görüşmeler sırasında trans- fere ılişkin konulann günde- me getirilmemesi ncasında bulunurken. "Futbolculan- mıa da bu konudan uzak tu- tuyorum.Motivasyon için bu şart" dedi. Hakan 4 Aym Altın Adamı' Spor Servisi - Merkez Si- gorta tarafindan düzenlenen "11 Ahm Adam Yanşma- 9n nda. Nisan ayının altın ada- mı Galatasaraylı Hakan Şü- kür oldu. Kalyon Otel'de top- lanan yarışmajürisı, 26., 27., 28., ve 29. hafta maçlannm oynandığı Nisan ayının değer- lendirdi. Forvet oyunculyan arasnıda yapılan değerlendir- me sonucu, Galatasaraylı Ha- kan Şükür 128 puanla birinci oldu ve nisan ayının "aran adamı' unvanını kazandı. Ha- kan'ın takım arkadaşı Arif Erdem 69 puanla "gümüş adam', G.Birlığı'nden Cmit Karan da 57 puanla 'bronz adam' olarak belirlendi. Cünün icinden I Geçen yıl ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yıtıren Gaze- teci Arrnan Talay adına düzen- lenen spor ödülleri, dağıtıldı. Jürinın ödüle layık gördüğü sporcu, yönetici ve kulüpler şöyle: Takım: Ali Naıli Erdem Anadolu Lisesi Atletizm Takı- mı, Kız sporcu: Papatya Dök- meci (Artistik Buz Pateni). Er- kek sporcu: Ümit Şamiloğlu (Artistik Cimnastik). Spor ^damlan: .VuraJ ..Baylan (ASÂŞ Spor Kulübü Onursal Başkanı), Caner Doğaneli (Boks Federasyonu Başkanı), Uğur Erdener (Okçuluk Fede- rasyonu Başkanı) Yılmaz Sa- zak (Atletizm yöneticisi). Jüri özel ödülü: Yenişehir Büyük Kızlar Eskrim Takımı. • GeJecek sezon Türkiye'yi UEFA Kupasında temsil ede- cek takımı beluiemekamacıy- la, Sakaryaspor ve Ankaragü- cü talamlan arasında yann oy- nanacak maçı, Oğuz Sarvan, MünirTakbak ve Birol Budan hakem üçlüsü yönetecek. • NBA yan Tınalinde San An- tonio Spurs, kendi evinde oy- nadığı ikinci maçta Portland Trail Blazers'ı 86-85 yenerek 7 maçlık seride 2-0 öne geçti. • Fransa Açık Tenis Turnu- vası tek bayanlar mücadele- sinde yan fınal eşleşmeleri belli oldu. Dün oynanan çey- rek fınal maçlan sonunda ya- n finale yükselen Arantxa Sanchez Vicario, Martina Hıngis ile; Steffi Graf, Moni- ca Seles'le fınalist olabilmek içın karşılaşacak. Tek erkek- lerde ise Şililı Marcello Rios, Slovak Dominik Hrbaty'a 3-1 yenilerek elendi. ABD'li And- re Agassi ise Uruguaylı Mar- cello Filipini'yı 3-0 yendi ve yan finale yükseldi. I Dün koşulan at yanşlannda 2, 10, 14, 2, 1, 13 kombinesi- nibilenleT4milyar458milyon 78 bin lira kazandılar. 1. KOŞU: F. Melis Hanım (6), P: Turanağa (5), PP: Karatoklu (4), S: Cankaraca (2). 2. KOŞU: F: Ferik (7), P: Ping Ponk (5), PP: Altınözü (1), S: Küçük Uyal (3). 3. KOŞU:F: Aslansoy (1). P: Baba Atığ (7), PP: Zerdap (4), S: Sürmelibey (6). 4. KOŞU: F: Pir Karaca (5), P: Ayazağa (1), PP: Mavilim (7), S: Paşazade (4). 5.KOŞU:F:EzerGeçer(2),P: Yaz Aşkım (7), PP: Yörükkızı (4),S:GoldBerg(3). 6. KOŞU: F: Kanıkar (7), P: Sam Holme (5), PP: Lockton Boy(4),S:Fikrim(2). 7.KOŞU:F: Kurt Kaan(1), P: Vardar (3), PP: Bebecik (4), S: Kafcas Kartah (11), SS: Habe- ral(10). 8. KOŞU: F: Çınarcıkh (11), P: Gülayfer(6). PP:lzel(10), S: Temelbev (8) Günün İkiUsi. 6. Koşu: 5/7 ÇifteBahis: 7/8 Koşu: 1/11 Tabela Bahis: 1.3.4 11.10. ALTILI GANYAN 1 5 2 7 1 11 7 1 3 1 4 7 4 10 11 II
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog