Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 HA2İRAN 1999 ÇARŞAMBA 16 TELEVIZYON UNUN t ILMLERI Babyı 10.00 - 20.10 ctv Duygusal r^\ (Honeymoon)- Yönermenliğini Gabriel Baryl- \£J li'nin üstlendiği filmde; evlilik ve erkekler ko- nusundaki düşünceleri farklı iki arkadaşın başla- nndan geçen olaylar anlatılıyor. Başrollerinde Ve- ronica Ferres, Anica Dobra ve Julia Stemberger >er alıyor. Bay Yarah» 12.05-22.40 TRT 3 Macera /f>. (Mr. Scarface) - Babasını yıllar önce karan- \£s lık bir yolda öldüren katili arayan genç bir ada- mın öyküsü. Yönetmen: Femando Di Leco. Oyun- cular: Jack Palance, Edmund Purdon. Yaz Bitti 15.30 Show TV Macera /TJs Evlilikte mutluluğu yakalayamayan bir ada- \Zs mın, evlerine kiracı olarak taşınan voleybol- cu bir kızla yaşadığı aşkın öyküsü. Yön: Zeki Alas- \a. Oyn: Kadir Inanır, Melike Zobu (1985). TuhafBir Ekip 17.00 ctv Macera . (Odd Squad) - Müttefik kuvvetlerinin 1939 yılının haziran ayında Afrika'da yaptıklan tatbikat son bulmak üzeredir. Ingiliz ve Fransız ge- naraller arasında sürekli bir çatışma vardır. Ital- ya'ya önce kimin ulaşacağı tartışılmaktadır. Yö- netmen: E. B. Clucher. Oyuncular: Jackie Base- hart. Sal Bargese, Vincenzo Croitti. Gülizar 17.30 Interstar Duygusal /7>, Bırbirine düşman iki ailenin reisleri Hulusi ile \Zs Atıf bu düşmanlığa son verir ümidiyle ço- cuklannı beşik kertmesi yaparlar. Birbirlerini hiç görmeyen Atıf ın kızı Pervin ile Hulusi'nin oğlu Suat tahsillerini bitiririp evlilik çağına geldikle- rinde iki aile arasında evlilik telaşı başlar. Yön: Hul- ki Saner. Oyn: Emel Sayın, Ediz Hun. Zengin, Genç ve». 20.00 HBB Müzikal , (Rich, Young and Pretty) - Kızının gerçek annesiyle tanışması üzerine zor duruma dü- şen bir Teksaslının Paris'te yaşadıklan konu alı- nıyor. Yönetmen: Norman Taurog. Oyuncular: Jane Povvell, Danielle Darrieux, VVendell Corey, Vic Damone (1951 ABD. 95 dk). Özgüriük™ 20.50 Interstar Macera (Street Fighter) - General M. Bison esir al- dığı birkaç kişi için yirmi milyon dolar fıdye istemektedır. Bunun üzerine tngilız Gizli Servisi görevlileri Cammy, Ken Musters ve Ryu Hoshı sa- dist General'in gizli sığınağmı bulabilmek için uğraşmaya başlarlar... Yön: Steven E. de Souza. Oyn: Jean-Claude Van Damme, Raul Julia, Ming- Na Wen, Damian Chapa (1994 ABD. 97 dk). Bayan Daisy'nin_ 21.00 Prima Duygusal . (Driving Miss Daisy) - En iyi kadın oyuncu, görüntü, senaryo ve makyaj Oscar'lanrıı alan filmde; eski bir evde tek başına yaşayan yaşlı bir Musevi kadınla, oğlunun kendisine yardımcı ol- ması için tuttuğu zenci bir şoförün arasındaki baş- larda kötü başlayan sonradan dostluğa dönüşen iliş- kinin öyküsü anlatılıyor. Yönetmen: BruceBeres- ford. Oyuncular: Morgan Freeman, JessicaTandy, Dan Aykroyd, Patti LuPone (1989 ABD. 99 dk). 21.15/ Show TV / Kayboluş Aynntı yanda 21.30/CINE5/Kolya Aynntı yanda Haâranda Beş Gün 22.00 Kanal E Dram /fN (Five Days in June) - İkinci Dünya Savaşı v£/ sırasında Fransa'da annesiyle birlikte yaşayan bir delikanlının aşkla tanışması konu alınıyor. Yö- netmen: Michel Legrand. Oyuncular. Sabine Aze- ma. Annie Girardot, Matthiev Roze. Ne Umduk Ne». 22.45 TRT 2 Güldürü ^ Mahalle dilberi Zeynep'e göz koyan bakkal İJ Rıza. kasap Mehmet ve manav Ömer'in gü- lünç öyküsü. Zeki Ökten'in ilk dönem filmlerin- den olan yapım, bir mahalle çevresinde esnaftan oluşan basit insanlann ilişkilerini, aşklannı duy- gusal güldürü biçiminde yansıtmaya çalışıyor. Oyn: Gülşen Bubikoğlu, Aytaç Arman (1976). YValter Mitty'nin™ 23.15 HBB Güldürü (The Secret Life of VValter Mitty) - Sorun- lanndan kurtulmak için kendine bir hayal âle- mi kurup orada yaşayan bir adamın komik öykü- sünde Danny Kaye, Virginia Mayo var. Yön: Nor- man Z. McLeod (1947 ABD. 110 dk). Kanun Benim 24.00 Kanal D Macera (Above the Law) - Italya'da doğduktan son- ra Amerika'ya göç eden genç Nico, Viet- nam'daki savaşa katılmış ve oradan kötü tecrübe- lerle aynlmıştır. Artık, geçmişi unutup kansı ve küçük oğluyla huzurlu biryaşam sürmek istemek- tedir. Yön: Andrew Davis. Oyn: Steven Seagal, Sharon Stone. Pam Grier (1988 ABD. 99 dk). Ateş Tuzağı 00.30 TGRT Macera /Ç~s (The January Man) - Nick, abisi yüzünden VV hem işini hem de sevgilisini kaybetmiştır. Ancak şehirde başlayan seri cinayetler, belediye başkanıyla abisini onu tekrar polisliğe çağırmaya zorlar. Böylece Nick. gözü dönmüş katilin peşi- ne düşer. Yön: Pat O'Conner. Oyn: Kevin Kleine, Susan Sarandon (1989 ABD. 97 dk). Yabancı Izleyin Orta Değmez RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN Cumhuriyet O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba 08.00 Sesli Ga- zete (Mustafa Balbay, Ümit Zileli, Altan Aşar) 10.05AIGözümSey- reyle (Işıl Özgentürk) 11.30 Pop Klasik 12.05 Bilgisayar Dün- yası (Hakan Kara) 13.30 Söylev (Meriç Velidedeoğlu) 14.05 Sporun Perde Arkası (Adnan Dinçer) 15.05 Vaziyet (Denız Som) 16.05 Pozitif (lclal Ay- dın) 18.30 Günün Yo- rumu (Hikmet Çetin- kaya) 18.35 Insana Yolculuk (Nebjl Öz- gentürk) 19.30 Özlem Rıhtımı (Reha Altıntaş) 21.00 Alaturka Sev- dalar (Aylin Şengün) 22.00 Şaklı Sayfalar (Özgür Özbakır) 23.30 Ezgilerden Notalara (Erhan Tıraşın) 24.00 YıldızTozu-Tekrar (B. Hakan Tuncel) 00.15 Gecenin Yolcusu (Mustafa Dereli). Tel: 0 212 513 80 06 Faks:0212513 7719 • 10.05 Al Gözüm Seyreyle: Işıl Özgen- türk'ün sunduğu programda, 'Türkiye'nin mi- mari ve kültürel miraslan' konu alınıyor. Prog- rama mimar Cengiz Bektaş katılıyor. • 14.05 Sporun Perde Arkası: Adnan Din- çer programında telefon bağlantılanyla geride kalan futbol liginin analizini yapıyor. • 18.35 Insana Yolculuk: Programda, Nâzım Hikmet'ın cezaevi yıllarını ressam Ibrahim Ba- laban anlatıyor. Yapımı Nebil Özgentürk su- nuyor. tv8 11.35 'Stres ve zararlan' TV Servisi - Kadın ve ma- gazin programı "Kahve Mo- lasf'na Prof. Dr. Özcan Kök- nel katılıyor. Stres ve stresin yarattığı olumsuz etkiler üzeri- ne söyleşinin yapılacağı prog- ramı Gül Selçuk hazırlayıp su- nuyor. Hafta içi her gün ekra- na gelen kuşak programınm yö- netmeni ise Murat Aktaş. NTV 19.30 Öğrencilere ÖSS önerileri TV Servisi - "Gündemde- kiler"in konuğu rehberlik da- nışmanı Sait Giirsoy. 6 Hazi- ran Pazar günü yapılacak ÖSS'nin konu edileceği prog- ramda Gürsoy öğrencilere, sı- nav öncesi ve sonrası yapılma- sı gerekenler üzerine bilgiler veriyor. Hafta içi her gün ek- rana gelen programı Murat Birsel sunuyor. TRT1 20.55 Turk muzığı hayranlanna TV Servisi - "TSM Radyo Sanatçıları Konseri"nde An- kara, lstanbul ve tzmir Radyo- lan sanatçılan, Şef Ziya Taş- kent yönetiminde Türk müzi- ğinden örnekler seslendiriyor. Mehpare Çelik'in sunduğu konserin korıuk sanatçısı ise Zekai Tunca. Programın ya- pım ve yönetiminı Muhsin YıP dınm üstleniyor. TRT2 21.20 'Birebir' TV Servisi - Politika, kültür sanat. ekonomi, spor dünya- sından konuklann katıldığı "Bi- rebir" programını Tunca Ben- gin sunuyor. Hafta içi her ak- şam ekrana gelen programın ikinci bölümüne Prof. Dr. Ün- sal Oskay konuk oluyor. ShovvTV 23.30 'Pencere' r TV Servisi - 57. hükümetin ekonomi programının değer- lendirileceği "Pencere"yi Ke- nan Mortan sunuyor. Canlı olarak ekrana gelen program- da, koalisyonu oluşturan parti- lerin ekonomi kurmaylanyla yeni hükümetin olası ekonomi ıcraatlan anlatılıyor. atv 23.40 'Haberci' TV Servisi - Tekrar bölü- müyle ekrana gelen "Haber- ci"de, Jamaıka'dan görüntü- leryeralıyor. Coşkun Aral ve ekibının hazırladığı belgesel- de, Bob Marley'in doğumgü- nü anısına verilen Regae kon- serinden görüntüler ve Jamaika halkının yaşamından kesitler ekrana geliyor. Çellocunun zoraki babalığı TV Servisi - Çek yönetmen Jan Sverak'ın. filmde başrolü de üstlenmiş olan babası Zde- nek Sverak'ın senaryosundan çektiği "Kolya", yaşlı bir mü- zisyenle babalık yapmak zorun- da kaldığı beş yaşındaki bir Rus çocuğunun hüzünlü öyküsünü anlatıyor. Altın Küre ve En iyi Yabancı Film Oscan'na sahip olan film, Çek Cumhuriyeti-Slovakya ola- rak ikiye aynlmamış eskı Çekos- lovakya'nın başkenti Prag'da ge- çiyor. Bir zamanlar Çek Filar- moni Orkestrası' nda çellocu ola- rak çalışırken, bürokrasiyle dal- CINE5 21.3O Kolya - Yönetmen: Jan Sverak / Senaryo: Zdenek Sverak / Görüntü: Vladimir Smutny / Müzik: Ondrej Soukup / Oyun- cular: Zdenek Sverak. Andrej Chalimon, Libuse Safran- kova, Ondrej Vetchy, Stella Zazvorkova, Ladislav Smol- jak, Irena Livanova, Petra Spalova / 1996, Çek Cumhu- riyeti-lngiltere yapımı, 110 dakika. ga geçtiği için işinden olan Lo- uka (Zdenek Sverak), artık cena- ze törenlerinde çalarak geçimı- ni sağlamaktadır. Viyola dersi almak isteyen genç kızlan evine atmaktan ge- ri durmayan bu ihtıyar delikan- lının hayatı. Çek vatandaşlığına geçmeye çalışan bir Rus kadım yüzünden değişir. Maddi sıkın- tılar çeken Louka. bir arkadaşı va- sıtasıyla tanıdığı Rus kadınla pa- ra karşılığı anlaşmalı evlilik ya- par. Ne var ki genç kadın, beş ya- şındaki oğlu Kolya'yı (Andrej Chalimon) Louka'nın başına bı- rakıp sevgilisiyle buluşmak üze- re Almanya'ya gidince işler ka- nşır. Rusçadan başka dil bilme- yen bu şirin Rus çocuğuna baba- lık etmek zorunda kalan Lo- uka'nın renksiz yaşamı giderek anlam kazanır. Baba-oğulun metroda birbirle- rini kaybettikleri ya da Kolya' nın Rus çizgi filmi seyretmek için kendini paraladtğı sahnelerde ya- pım iyice dokunaklı bir yapıya bürünüyor. Bu alaycı bir bakış açısıyla ve Slav duyarlılığıyla çekilen ya- lın, duru, sevecen ve incelikli sevgi filmini kaçırmayın! Yönetmen George Sluizer 'Kayboluş'un başrol oyuncuları Kiefer Sutherland ve Nancy Travis'le fılmin çekimlerinde... Ansızın ortcukm kaybolcm sevgili ShowTV 21.15 Kayboluş - The Vanishing / Yönetmen: George Slu- izer / Senaryo: Todd Graff, George Sluizer / Görüntü: Peter Susc- hitzky / Müzik: Jerry Goldsmith / Oyuncular: Jeff Bridges, Kiefer Sut- herland, Nancy Travis, Sandra Bullock, Lisa Eichorn, Park Overall, Maggie Linderman / 1993 ABD, 110 dakika. CUIVIHLR CANBAZOĞLU JeffHarriman (Sutherland) ile Diane Shaver (Bullock) VVashıng- ton'daki dağlık bölgede tatile çı- kan iki sevgili. Her şey normal seyrederken bir benzin istasyo- nunda mola veriyorlar ve Diane ansızın ortadan kayboluyor. Kızı, megalomon ve psıkopat kimya öğretmenı Barney Cousıns (Brid- ges) kaçınyor. Aradan üç yıl geçmesine kar- şın. Dıane'nin bulunamaması üze- rine Jeff, tek başına arkadaşını aramayı kararlaştınyor. Cousins'le Jeff arasında bir kedi fare oyunu başlıyor... Hollandalı yazar Tim Krab- be'nın "The Golden Egg" adlı romanından sinemaya aktarılan filmin ana teması. benimsenmış ve bilinç altında sürekli yitırilmesin- den korkulmuş sevgilinın ortadan yok olmasıyla yaşanan acı üzeri- ne kurulu. ' *Kayboluş''un ilgınç bir özel- lıği var; Hollandalı yönetmen Ge- orge Sluizer, birçok meslekdaşı- nın gizli rüyasını gerçekleştırme olanagı yakalamış ve 1988 yılın- da "Spoorloss" adıyla çektiği bu öyküyü, bu kez uluslararası alanda tanınmış oyuncularla Hollywood için yeniden yorum- layarak geniş kitlelere taşımayı denemiş. Ancak bizce, yönetmen eksik- len, gedikleri. hatalan ikinci film- de giderme olanağım iyi değerlen- diremiyor ve yorum birincisin- den geriye düştüğü için film, son sahneler dışında. psikolojik geri- lımi yeterince veremiyor. Filmin başrol oyuncularından JeffBridges de "temiz yüzü"yle kötü adam rolünde fazla inandı- ncı değil. Ruhsal etkileriyle işkence TV Servisi - Prof. Dr. Burhan Şenatalar'ın hazırlayıp sunduğu "Süreç"te, 4 Haziran Cuma günü başlayacak 6. Avrupa Travmatik Stres Kongresi nedenıyle "Işkencenin ruhsal ve toplumsal etkileri ve etkilerle başa çıkma yollan" tartışılıyor. Yapıma, 6. Avrupa Travmatik Stres Kongresi'nin başkanlığını yapacak Prof. Dr. Şahika V iiksel. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dah Başkanı PTof. Dr. Cem Kaptanoğlu ve tnsan Haklan Vakfı Genel Sekreteri Dr. Selim Ölçer katılıyor. • tv8, 23.05 Kazanılan atıklar üzerine TV Servisi - "Çıkmaz Sokak"ta geri kazanım yoluyla yeniden kullanım olanağı doğan atıklar konu ediliyor. Cengiz Özyıldınm'ın hazırlayıp sunduğu yapımda, pet ve cam şişeler. kâğıtlar, naylon ve plastiklerin geri kazanım yoluyla nasıl kullanılabilir hale geldiği anlatılıyor. Programda vatandaşlann neler yapması gerektiği ve geri kazanım bilincinin yerleşmesı için ÇevTe Koruma Vakfı'nın (ÇEVK.O) yaptığı çalışmalar ekrana geliyor. Yapıma ÇEVKO Genel Sekreteri Dr. Erol Metin konuk oluyor. • Kent TV, 22.05 NTV 10.35 '2. Teknoloji Ödül Töreni' TV Servisi - İkinci Tekno- loji Ödül Töreni NTV'de ya- yımlanıyor. Büyiik Ödül ve Ba- şan Ödülü olmak üzere iki dal- da verilen Teknoloji Ödülü, ye- nilikçi ürün geliştirme ve Türk sanayi üriinlerinin dünya pa- zarlannda rekabet gücünü art- tırma çabalannı teşvik etmek amacmı taşıyor. Ödüller. dün gece Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaya- pılan ödül töreninde sahipleri- ni buldu. KentTV 19.50 Türk ve dünya ekonomisi TV Servisi - Türkiye ve dün- ya ekonomisinin ele alınacağı "Genç Düşünenler" progra- mını Ayşen Laçinel hazırlayıp sunuyor. Yeni Yüzyıl gazetesi ekonomi yazan Dr. Can Fuat Gürlesei, lstanbul Üniversite- si tktisat Fakültesi öğretim üye- si Doç. Dr. Sadi Uzunoglu'nun konuk olduğu yapımda. 57. hü- kümetin kurulmasıyla birlikte ekonomiden beklentiler, dün- ya ekonomisindeki son durum gibi konular tartışılıyor. Ya- pımda konuyla ılgılı çeşitli sek- törlerden temsilcılerle yapılan röportajlara da yer veriliyor. TRT2 20.10 Pasifik'te deniz savaşlan TV Servisi - Dış kaynaklı belgesel yapım "Savaş Alan- lan" (Battlfıeld). dokuzuncu bölümüyle ekrana geliyor. 12 bölümden oluşan belgeselde bu hafta, tkinci Dünya Savaşı sırasında Amerıka ve Japonya arasında Pasifık ve Filipinler çevresinde yapılan deniz sa- vaşlan konu ediliyor. NTV 22.30 Zonguldak ili tanıtılıyor TV Servisi - "Dünya Gö- züyle Anadolu"da, kömürün diyan Zonguldak ili tanıtılıyor. Osman Saffet Arolat'ın sun- duğu programda, taşkömürü- nün yanı sıra diğer sanayi dal- lannda da önemli ilerlemeler kaydeden Zonguldak'taki ge- lişmelere yer veriliyor. TGRT 22.30 'Alternatif TV Servisi - Sebahattin Ön- kibar'ın sunduğu "Alterna- tif'te Öcalan davası ele alını- yor. Programa konuşmacı ola- rak, eski Adalet Bakanı Selçuk Öztek, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hik- met Çetinkaya. stratejist Ümit Özdağ, gazeteci-yazar Ken an Akın, şehit yakınlan ve müda- hil avukatlar Ömer Yeşilyurt ile Can Özbay katılıyor. Tv PROGRAMLARI O 6 -? 0 Sabah Haberleri 08.30 Çızgı Film: Çır- kınÖrdekYavrusu 09.00 SusamSokağı 09.30 Çocuk Saati 10.05 Gunden Gune 12.10 Dızi: Ufuklann Ötesinde 13.00 Haber 1313.35 Dızı: Sıyah In- cı 14.30 Nanook 14.55 Denızaltı Dedektifi 15.00 Çocuk Haber 15.05 Çocuk Saatı 15.35 Adam Olacak Çocuk 16.05 Bu Toprağın Sesı 16.30 Yerli Film: Macera Yo- lu 18.00 Haber 1819.00 Dızı: Bızım Mahalle 19.40 Spor 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 20.55 TSM Radyo Sanatçıları Konserı 22.20 Dosya 23.30 20 Yüzyılın Bü- y.ük Aşktarı 24.00 Gece Haberleri 00.15 Yabancı Film: Oliim Ayırana Kadar 01.45 Klıpler 03.00 Yabancı Film: İkinci Şans {Tekrar) (0 312 428 22 30). 13.00 Roland Garros Tenıs Tumuvası (Canlı) 20.10 Savaş Alanları 21.20 Birebır 22.00 Ge- ce Bültenı ve Ingilizce Haberler22.30 Festıval- de Dün Bugün Yann 22.45 Yerli Film: Ne Umduk Ne Bulduk 00.25 Masum Sanıklar (0 212 259 72 75). 08.00 Telegün 09.30 Radikal Sporian 10.00 Yaramaz Timsahlar 10.25 Denızaltı Dedektı- fi 10.50 Yerli Film: Gizli Yüz 12.05 Yabancı Film: Bay Yaralı Yüz 13.30 20. Yüzyılın Buyük Sırlan 14.00 TBMM TV 19.00 Karaoke and Gold Lazarus 19.50 Genç Haber 20.00 Gençlık Evı 20.50 Günden Kalanlar 21.20 Be^esel: Tuna Boylannda 22.10Onuncu Sınrf 2Z40 Yabancı Film: Bay Yaralı Yüz (Tekrart. OGJOO MEB Açıköğretim üsesi Ders Prog. 09.00 Açık Ilköğretim Okulu Ders Prog. 10.00 Anado- lu Ün. Açıköğretim Fakültesi Sınava Hazırlık Programı 12.00 Gönül Bahçemiz 13.15 Türkü Türkü Türkıyem 14.20 At Yanşlan 17.40 TSM Radyo Sanat- çıları Konserı 19.00 Bir Dılden Bir Telden 20.20 Gönul Bahçemiz 21.35 Bir Solıst 22.00 Anadolu Ün. Açıköğ- retim Fakültesi Sınava Hazırlık Programı. 06.00 Müzik Pınan 06.30 Sabah Haberien 08.30 Belgesel: Seyir Günluğü 09.00 Muzık Pınarı 09.30 Çocuk Saatı 10.05 Günden Gune 12.05 Dört Mevsım Kadın 13.00 Haber 13 13.25 Yerli Film: Anayurt Oteli 15.00 Sızın İçin 16.05 izmir'den (Canlı) 16.45 Mektup Koşesı 17.05 Adam Olacak Çocuk 17.30 Çocuk Saatı 18.00 Haberler 19.00 Dızi: Bızim Mahalle 19.35 Ingilizce ve Almanca Haberler 19.40 Spor 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 20.55 TSM Radyo Sanat- çılan Konserı 22.25 Ikılem 23.05 Tunzm'99 23.30 Türk- lerle Bin Yıl 24.00 Gece Haberleri 00.15 Yabancı Film: Öiüm Ayırana Kadar 01.45 Telegün. 07.05 Yerli Film: Yıkılış 08.30 Bu Sabah ? 10.30 Çızgi Film: Karayıplerdekı Eskımolar 11.00 Dızi: Iz Peşınde 12.05 Dört Mevsım Kadın 12.58 TRT 2ye Geçış. ^ ^ 06.00 Duygulu Türküler « • 0&30 Sevılen Klipter 07.00 "^^ Çalar Saat 09.00 Çizgı Film: Pohs Akademısi 09.30 Taş Devn 10.00 Çocuk Programı Tots TV 10.30 Sevimli Kahramanlar 12.00 Sabah Şekerleri (Canlı) 14.00 Haberler 14.10 Her Şey Sevgı İçin 15.10 Luz Clarita 16.00 Jetgıller 16.30 Yerli Film: Evci- lik Oyunu 18.30 Çılgın Bediş 19.30 Haber 20.25 Günün Yoru- mu 20.30 Spor Gündemı 20.45 Çarkıfelek 22.30 High Lıfe 23.30 Gecenin Içınden 24.00 Yabancı Film: Kanun Benim 01.30 Ya- bancı Film: Sonsuz Aşk 04.00 TSM (0 212 215 51 11). ,_, • _ m 07.00 Kahvaltı Ha- Zm I Vber|erı °8 -55 Tele - * • • w tubbıes 09.30 Sü- per Fare 10.05 Marco 10.30 Ay- şe Özgün Talk Show 12.00 Ya- rışma; Gelm - Kaynana 13.00Gün Ortası 13^0 llışkıler (Tekrar) 14.30 A'den Z'ye 17.00 Şeytanın Göz- yaşları 18.00 Gurbetçıler (Tekrar) 19.00 atv Ana Haber 20.05 Para Hattı 20.10 Spor Haberleri 20.20 Hava Durumu 20.30 Boyle mı Olacaktı 21.45 Bay Tumıke 23£0 Gece Haberterı 23.40 Habercı 00.40Aşkın Gozyaşlan 02.30 Bel- gesel 03.10 Ayşe Özgün Talk Show 04.00 Gönül Nağmelerı (0 212 655 00 00) 07.00 Güne Merha l 08.30 Casper 09.00 Hemşerim 10.30 Klip' 9912.30 Lezzet Turu 13.00 Çiz- gi Film Kuşağı: Süper Köpek, Ru- pert, Küçük Bal Ansı. Olıver Twıst, Snoopy, Casper 15.30 Yerli Film: Yaz Bitti 17.30 Cesur ve Guzel 18.15 Yalan Rüzgân 19.00 Üç Kafadar20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfast 21.15 Yabancı Fıhn: Kayboluş 23.15 Transfer Dos- yası 23.30 Pencere (Canlı) 00.15 Haber Hattı 00.45 Yabancı Film: Cadı Kapanı 03.00 Show Haber (Tekrar) 04.00 Aranıyor 05.00 Ya- bancı Film: Kayıp Çocuklar (0 212 286 35 35). ^ s . » 07.00 Güne Başlar- ^ P l ' V ken09.35Ekonomi 10. 35 2 Teknoloji Ödül Töreni (Özet) 11.35 Ekono- mi 12.00 Haberler 13.20 Dış Bor- salarda Bugün 13.35 Ekonomi 15.00 Haberler 15.35 Lıfestyle 16.00 Haberler 16.35 Ekonomi 17.35 Kartpostal 18.05 Gece- Gündüz 18.30 Dünyada Bugün 19.05 Spor Gündemı 19.30 Gün- demdekıler 20.00 Haber 20 20.50 Spor 21.05 Enıne Boyuna 22.00 Haberler 22.05 Style & Gourmet 22.30 Dünya Gözüyle Anadolu 23.00 24 Saat (0212 286 36 36). t ^ 07.00 Günaydın Türkiye S ) 09.05 Ferhunde Hanım- = * lar 09.40 Yerli Film: Tek Başına 11.20 Defne & Geveze 13.00 Gün Ortası 13.30 Camıla 14.15 Yerli Film: Yaşanan Dün- ya 16.00 Kuçük Sofi'nin Mace- raları 16.20 Sevimli Maymunlar Şehn 16.50 Beter Böcekler 17.10 Action-Man 17.30 Yerti Film: Gü- lizar 19.00 Zılyoner 19.30 Haber 20.40 Spor 20.50 Yabancı Film: Özgüıiük Savaşçılan 22.50 Ya- bancı Film: Zehirli Sarmaşık 2 00.40 Gece Hattı 01.10 Spor Ge- cesı 01.20 Yabancı Film: Elekt- ra 03.10 Motor Sporları Dünya- sı (0 212 448 80 00). ^fL- 06.00 Huzura Doğru ğOKT 06.30 Haberler08.00 Baş Başa 09.30 Eltı- ler 10.30 Gülbence 12.00 Haber- ler 12.30 Bızim Ev 13.30 Kadın- lar Matınesı 17.00 Haberler 17.30 Çizgi Film 18.30 Kolsuz Bebek 19.00 Haber 20.30 Yabancı Film: San Dev Define Peşinde 22.30 Alternatıf 00.30 Yabancı Film: Ateş Tuzağı 02.00 Dunya Dö- nüyor ('0 272 652 25 60). 07.00 Sabaha Merhaba 09.00 Çızgi Sinema: Güzel ve Çirkın 10.15Yerti Film: Kardeş Kav- gası 12.00 Aç Kazan 13.00 Haberler 13.30 Şakadan Şakaya 14.00 Kadınca 16.20 Sıcak llişkiler 17.00 Haberler 17.15 Güzel ve Çirkın 18.20 Ya- semince 19.00 Haber 20.30 Top Secret 21.30 Yerli Film: Beni Bırakma 23.30 Bahar Tunalı ve Kalemtef01.00 Gece Bültenı01.30 Gece Öpücuğü02.30Yeriı Film: Kar- deş Kavgası 04.00 Yabancı Film: Işte Ordu 06.00 Bel- gesel: Mayalann Izı (0 212 284 31 50). y n n 06.30 Aerobik 07.30 Bugün 10.00 Haber- n D D ler 10.15GününMenüsü 11.05DörtMev- •••••• sım 12.05 0x1x213.15 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4'e 16.35 Belgesel. Hayvanlar Âlemi 17.00 Mü- zik Bahçesı 17.30 Hayatımız Moda 18.30 Ana Haber Bültenı 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Zengin, Genç ve Güzel 22.00 On Haberlen 23.15 Yabancı Film: VValter Mitty'nin Sım 00.30 Haberler 01.15 2'den 4'e (0 212 325 39 26). 07.25 Aslan Kral 07.55 Tex Avery 08.25 Garfield 09.00 Yabancı Film: King Kong 10.50 Yabancı Film: Postacı 12.40 Ya- bancı Film: Yabancılar: Içımizdeki Düşman 14.15 Ya- bancı Film: Mac 16.15 Yabancı Film: Çıplak Casus 17.40 Yabancı Film: Oda Arkadaşlan 19.30 Yabancı Film: Ateş Altında Cesaret 21.30 Yabancı Film: Kolya 23.25 Yabancı Film: Nevada 01.10 Yabancı Film: Sert Zamanlar 02.55 Hızlı Kadınlar (0 212 225 55 55). 07.00 Cümbüş 09.00 Çocuk Bahçesı 10.00 Gerçekkesıt 11.00 Yabancı Film: Dernjr Maske 13.00 Gun'Ortası 13.15 Yabancı Film: Yabani 15.15 Kurdele 18.00 Çocuk Bahçesı 19.00 Eko-Bugun 19.30 Flash Haber 20.00 Ankara Gündemi 20.30 Yabancı Fîlm: Çifte IrrÖkam 22.00 Dızı: Sıcak Takıp 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: Kod Adı: Ya- ban Kazı (0 212 256 82 82). 08.00 Haberve Basın Özetleri 09.15 Ekonomi Fta- poru 10.05 Para ve Sermaye Pıyasaları 12.00 Ekonomi Raporu 13.15 Mali Çözüm 14.05 Para ve Sermaye Piyasalan 16.00 Ekonomi Raporu 17.15 ik- tısatçı Gözüyle 18.00 Haberler 18.15 Ingilizce Haberler 18.30 Spor Günlüğü 19.00 Ekonomi Çağı 20.00 Haber 22.00 Denge 23.15 Gezgın (0 212 285 43 00). 10.00 Amerika Macerası 11.00 Te- rapi 12.15 Yaşamın Resmı 13.15 Be- yazSaray Skandalları 14.15 Uzay Teknolopsı 15.15 Dö- nemeç 16.15 Dünyamızı Koruyalım 17.15 Usta Balıkçı- lar 19.15 Su Sporları 19.50 Genç Düşünenler 22.05 Çıkmaz Sokak 23.00 Vaziyet (0 212 222 76 00). TV M s t + v r 10.00 Yabancı FHm: V * I V Balayı 12.10Rehıne 13.00 Haberler 13. 20 Hukuk 14.20 Gençlık Dünyası 15.00 Klasik Film Koleksiyonu 16.10 Sokak Kanunu 17.00 Yabancı Film: Tuhaf Bir Ekip 18.30 Belgesel 19.00 Enıd Blyton 19.30 Haber 20.10 Yabancı Film: Balayı 22.00 Belgesel 23.00 Şe- lale Koruyucuları (0212 282 36 00). 09.20 Eko Start 11.00 Haber- ler 11.10 Para Raporu 11.40 Sektör Haberterı 13.00 Ha- berler 13.30 Artvizyon 13.40 Seans Arası 15.00 Haberler 16.40 Eko Finısh 17.00 Haberler 17.10 Güne Ba- kış 17.35 Hedef Ünıversite 18.35 Dün- ya Modası 19.00 Haber 20.10 Kanta- nn Topuzu 21.30 Iş Dünyası 22.00 Ya- bancı Film: Haziranda Beş Gün 24.00 Dünya IJsteleri 00.30 Yabancı Film: Dağlara Kaçış (0 212 282 51 00). 10.25 Spor 10.40 Ve Ley- laTekülH.OOHaberBül- tenı 11.35 Kahve Molası 12.00 Haberler 14.20 Hobi 14.35 Bel- gesel 15.15 Yoneticinın Ajandası 15.35 ıstanbul'u Dinlıyorum 16.55 Bir Zaman- lar 18.15 Tıp Dünyası 18.35 Yeşıl Pa- saport 18.50Yansımalar 19.05 Gunlük 19.40 Ve Leyla Tekül 20.00 Haber 21.00 Kültürel Gündem 22.00 Haber Masası 22.50 Yolculuk 23.05 Sureç 24.00 Ge- ce Bülteni (0 212 288 51 52). 09.00 Yalnız Gezegen 10.00Timsah Avcts) 11.00 Acıl ServısteYaşam 12.00 Kayıp Uygarlıklar 13.00 Dıscovery Pro- filı 16.00 Vahşı Yaşam 17.00 Ushuaıa 18.00 Yalnız Gezegen 19.00 KeşifGün- cesi 20.00 Yeni Dedektıfler 21.00 Yal- nız Gezegen 22.00 Dıscovery Profili 23.00 Ekınoks (0 272 288 75 75). 08.30 Bir Numara Seç 09.30 Vıdeone 10.30 Mega 11.00 35 MM 11.15 Jess 13.00 Top 20 13.15 Sa- nem 15.00Ayşın 17.30 Mega 5'lı 18.00 Bir Numara Seç 19.45 Haberter 20.00 Top 20 21.00 Haberler 21.15 Men-e- Men 22.30 Haberler 22,45 35 MM 23.00 Mega 23.30 Sıyah (0212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog