Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Q)1O"7.4 RADVO Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriyet JSMTKBfcnttZIİZMET M tua NHESEtfu»m M / f XMIOYH*KMULB ta*fc f ş lüiabın adnu. kredı kaıtnuao mımarası ve soo Inıihnma nrihı btkİmn, lotap evınızde olsup Adınızı, soyadınıa ve tclefoo da bildırmeyı ununnayın Cye değılsenız, dıkreemz üye de otun ya da uyelığınız] \enılevın İSLEM B İ R T E L E F O N L 4 : 0 2 1 2 514 01 »6 76. YIL SAYI: 26918 / 225.000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19 HAZİRAN 1999 CUMARTESİ c u M H U R İ N K U U R H I M GOETHE GENÇ YVERTHER'IN ACILARI Almancadan çeviren: Yüksel Pazarkaya "Goethe, kendi döneminin yaşamını bütun çatışmalarıyla birlikte bu aşk trajedisinde yoğunlaştırdığı için, 'Genç VVerther'in Acıları' dünya yazınının en buyük aşk romanlarından biridir." Ceorg Lukacs GENÇ «ERTHER'IN ACILARI Bu gençlik romamnı, Alman aydınlanmasının bir ürünü, bireysel özgürleşme ve aydınlanma sürecinin ilk romanı olarak değerlendiren Lukacs'a göre Goethe, "VVerther" ile yalnızca 18. yüzyıl yazınının doruklarından birini yaratmakla kalmamış, aynı zamanda 19. yüzyıl gerçekçiliğinin de öncüsü olmuştur. Gerçekten de gerek okurlar, gerekse yazarlar üzerinde etkisi böylesine büyük olan az sayıda yapıt vardır dünya yazınında. Bu büyük etkinin başlıca nedenleriyse, romanın içeriğinin yeniliği kadar, dili veeksiksiz kurgusudur. Goethe, dil ve anlatım zenginliğinin yanı sıra, anlatım öğeleriyle dokuma ve kurgulamayı da dâhiyane bir ustalıkla başarmıştır bu romanında. Bu yıl doğumunun 250. yıldönümü kutlanan büyük Alman yazarının, yayımlandığında Almanya ve Avrupa'yı sarsan başyapıtı... Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... ' îş dünyası, yasanm değiştirilmesi için Meclis ve hükümeti kıskaca aldı Vergi lobisiMECÜS'TE ÇOĞUNLUK fş dünyası. ekonomik bunalımı gerekçe göstererek Vergi Yasası konusunda TBMM ve hükümet üzerinde baskı uyguluyor. Yasanın değiştirilmesi için DYP'nin de desteğiyle TBMM'de gereklı çoğunluk bulunurken, koalisyon ortaklan, işadamlannın geniş bir yelpazeye yayılan isteklerinden hangilerinin karşılanacağını tartışıyor. TOBB'nin hazırladığı taslaktaki ödünler şunlar: "Hazine bonosu, hisse senedi gibi değerlerde alış bedeliyle değerleme sistemine dönülmesi, faiz gelüierindeki vergilendirmenin kaldınlarak stopajla yetinilmesı." 'NEREDEN BULDUN' KALKIYOR # TÜSÎAD heyeti, Sanayici ve Işadamlan Denıeği Zirvesi kapsamında başbakan, bakanlar ve siyasi parti başkanlanyla görüşerek Vergi Yasası'nın aksayan yönlennin düzeltilmesinı ıstedi. Aralannda DSP Istanbul milletvekilleri Türker ile Toprak'ın da bulunduğu işadamlanndan oluşan komisyonun hazırladığı raporda, vergi değişikliklerine yer verildi. Yeni sistemin temelıni oluşturan "Nereden buldun" sorusunun sorulmaması sağlanmaya çalışılacak. tş dünyasına siyasilerin yanı sıra Demirel de destek veriyor. • 13. Sayfada SERMAYE BİNDİĞI DALI KESİYOR' 9 Türk-lş Araştırma Müdürü Prof. Dr. Oğuz Oyan, Vergi Yasası'ndaki değişiklik istemlerinin "vergi vermemek" anlamına geldiğini belirtirken "Sermaye bındiği dah kesiyor" dedi. Yapılmaya çahşılan peşin verginin 6 aya çekilmesinin bu vergiden vazgeçmek anlamına geleceğini kaydeden Prof. Oyan, "Enflasyonist bir toplumda kaynakta kesintıyle ödeyenlerle (memur, işçi) beyanname verenler arasındaki farkı büyütür. Buna asla izin verilmemeli" uyansını yaptı. Oyan, her affin yeni bir af getirdiğini söyledi. • 13. Sayfada Kasetteki konuşması devleti ele geçirme amacını açıkça ortaya koydu Gülen'in 'şeriat'özlemi ArnavutJann intikam alacağı kDrkusuyla Kosova'dan aynlan Sırplar, Sırt)Btan'HiKraguye\açveKralyevwkentterineakınediy()r.(RELr rERS) NATO ile Rusya HelsinkVde anlaştı # ABD ve Rusya Savunma bakanlan William Cohen ile îgor Sergeyev arasında 3 gündür süren pazarlık, anlaşmayla noktalandı. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, Rusya'nm Kosova Banş Gücü'ne (KFOR) katılımına ilişkin ABD ile Rusya arasında yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlandığı biîdirildi. Sergeyev, KFOR'da görev alacak Rus birliklerinin Rusya'nın sorumluluğu alttnda olacağını belirtti. M //. Sayfada % Fethullah Gülen'in, kendi cemaati içindeki adliye ve mülkiye mensuplanna yaptığı konuşmada, "şeriat devleti" hedefini açıkça koyduğu ortaya çıktt. Laik düzeni cephe olarak tanımlayan Gülen, tarikat üyelerine yaptığı konuşmasmda, "Bu sistem içinde arkadaşlanmız istikbale yürüyeceklerdir. Böylelikle o sistemin püf noktalannı bilmeleri lazımdır" dedi. Tarikat mensuplanna hedefe giden yolda değişik kuvvetlerin hesaba katılarak dengeli yürünmesini öğütleyen Gülen, hiç durulmaması gerektiğini söyledi. # Gülen'in atv'de yayımlanan ve ne zaman yapıldığı belirlenemeyen iki ayn konuşma kasedinde, tarikat üyelerine boşluk bulunca yeniden maratona geçme öğüdü verdiği dikkat çekti. Gülen şöyle dedi: "Nabız tuttuk, kalp dinledik, baktık ki geriye adım attıracaklar, ben de o adımı hiç atmam. Beklerim, fırsat kollanm yani." Adliye ve mülkiyedeki tarikat üyelerinin lslamın geleceğinin garantisi olduğunu anlatan Gülen, "Bunlar gelecek adına bizim o ülkelerde garantimizdir. Bizim varlığımızın bunlar teminatıdır bir ölçüde" görüşünü savundu. # Bürokrasideki örgütlenmenin önemini anlatan Gülen, devlet dairelerindeki tarikat mensuplannm korunması için, gerektiğinde esnek davranılmasıru da istedi. Esnek davranışların korkaklık olmadığını anlatan Gülen, Ismet !nönü döneminde takkeli insanlann öldürüldüğünü, çarşaflı kadınlann asıldıklannı ileri sürdü. • 4. Sayfada ARAŞTIRMACI-YAZAR FAİK BULUT GÖZALTINDA • 4. Sayfada ANAYASA DEĞİŞİKLİĞI ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ DGM'lerde sivil dönem DGM'lerin sivilleştirilmesi için dün yapılan anayasa değişikliği oylaması 40 ret oyuna karşılık 423 oyla kabul edildi. Böylece referandum yapılmadan DGM'lerin sivilleştirilmesi gerçekleşti. Demirel, "Meclis. ülkenin önemli bir sıkıntısını ortadan kaldırdı" dedi. Ankara DGM Savcısı Yüksel ise askeri hâkimlerin DGM'lerden aynlmasının büyük kayıp olduğunu söyledi. Değişikliği benimsemediğini belirten Yüksel, askeri hâkim ve savcıların yargıya çok değerli hizmetleri olduğunu kaydetti. Anayasa değişikliği Demirel tarafindan onaylanıp yürürlüğe girdi. Öcalan'm 23 Haziran'daki duruşmasmda asker üye Abdülkadir Davarcıoğlu çekilecek, yerine duruşmalan başından beri izleyen Mehmet Maraş geçecek. • 4. Sayfada AVUKAT KAZAN: SORUŞTURMAYI ÇETE TIKADI 'İpekçi belgeleri devlette' tpekçi ailesinin avukatı Turgut Kazan, Abdi İpekçi cinayetini ortaya çıkaracak belgelerin devletin elınde olduğuna inandığını söyledi. Cinayet davasmın bir tertiple hkandığını belirten Kazan, "Soruşturmayı tıkayan el, tetiği çeken eldir. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Başbakan'ı, TBMM'yi ve gazetecileri bu tertibi ortaya çıkarmak için göreve çağınyoruz"' dedi tpekçi cinayetinin, yıllar sonra Susurluk'ta ortaya çıkan çetenin ilk işlerinden biri olduğunun anlaşıldığını belirten Kazan, "Biz inanıyoruz ki soruşturmayı tıkayan el, tetiği çeken eldir. Eğer demokrasiyi kurtarrnak ve hukuka egemen kılmak istiyorsak bu eli ortaya çıkarmalıyız" dedi. Nükhet İpekçi ise karanlıktaki cinayetleri ortaya çıkarmayanlan protesto etriğini belirtti. M19. Sayfada söylemîşti 31 Mayıs 1999'da İmralı'da başlayan, bütün dunyanın gözlerini Türkiye'ye çevirmesine yol açan tarihsel duruşmada Abdullah Ocalan'ın söyledikleri, kimi gazetecilerin "Uğur Mumcu'nun haklı çıktığım" dile getiren değerlendirmeleri üzerine, Uğur Mumcu'nun araştırmalarını, yapıtlarını kamuoyuna yeniden anımsatma gereksinimi doğdu. Çunku terör, Türkiye'nin başına bela olan üç beş yıllık bir dert değildir ve Türkiye dunyanın gözü önündeyken kimi gerçeklerin, nedenlerin, sonuçların ve sorumlulukların irdelenmesi şansını yakalamıştır. Uğur Mumcu, Türkiye'de giderek yoğunlaşan terörün, "büyük bir planın uygulamaya konan ilk işaretleri"ni sezmiş, bunları araştırmaya başlamıştır. 24 Ocak 1993'te öldürüldüğünde yarım kalan "Kürt Dosyası" ile birlikte, onu "terör" odaklarına ve terörün beslenme kaynaklarına ulaştıracak dosyaların kapağını 1970'lerdeaçmıştır. 1977'deki kanlı 1 Mayıs'ın arkasından Mumcu, "Sorular" başlıklı yazısında Taksim alanında yaşanan korkunç olayları irdeliyor, 15 Mayıs 1977'de de sorularını yineliyor ve görgü tanıklarının İntercontinental Oteli'nden kalabalığa ateş açıldığını söylediğini belirttikten sonra, "Otelin önünde beyaz Renault marka arabadan ateş açanın adı Alaattin miydi? Kimdi bu Alaattin?" diye soruyordu. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Yayın Yönetmeni SEVGİ ÖZEL'in yazı dizisi Yann Cumhuriyet 'te MEMUR SINAVI SORUNU AŞILDI • 5. Sayfada BANKACILIK SUÇLARINA AĞIR CEZA • 12. Sayfada BABUNA'YA UYGUN İLİK BULUNDU • 19. Sayfada SORSA 5322 Oncetu OOLAR ODon 41&.S00 öncokı MARK ûOun 221^00 öncekı ALTIN û3 47SJ30O önceki 3.446.000 GUNCEL Seks hormonu kişiliği belirliyor GUNDEM CUNEYT ARCAYUREK Perşembenin Gelişi DSP ile MHP arasındaki çeşitli "pürüzlerin" önem- li olanı yüzünü gösterdi. Söz güzel ve siyasal alandaki gelişmelere bakılırsa bugün yerini buluyor: Perşembenin gelişinin çarşambadan belli olduğu bir kez kanıtlandı. Koalisyon protokolü yazılmadan, hükümet progra- WArkasıSa.l9,Sü.6'da Yüzyıla damgayı vurdular: VVatson ve Crick Sağlıklı beslenme ve yanlış haberler Öğretmen yetiştirme politikaları üzerine Uyuz hastalığı yeniden hortladı Akdeniz'de özel bir iklim ve örnek bir proje MUSTAFA BALBAY Gazete Eşantiyonlaşırken! Cüneyt Arcayürek 1960-70'li yıllann gazeteciliği- ni anlatırken en çok şu tümceyi kullanıyor: "lyi haberie tiraj yükselirdi!" O günler geride kaldığı gibi, pek çok değerin baş- kalaştığı bir süreçten geçiyoruz. Gelinen noktayı an- latmak bir köşe yazısına sığacak gibi değil. Ancak son günlerde hem promosyon biçim değiştiriyor hem de MArkasıSa.l9,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog